Browse code

intermediate

Christian Fraß authored on 13/04/2017 19:26:23
Showing 8 changed files
... ...
@@ -140,5 +140,5 @@
140 140
 		]
141 141
 	)->generate();
142 142
  ?>
143
-<p><?php echo(format_correlation("type_sentence")(["fs" => ["Vi kön see de huses vindöger"], "en" => ["We can see the houses windows."]])); ?></p></section>
143
+<p><?php echo(format_correlation("type_sentence")(["fs" => ["Vi kan see de huses vindöger"], "en" => ["We can see the houses windows."]])); ?></p></section>
144 144
 
... ...
@@ -7,10 +7,11 @@
7 7
 	$entries =
8 8
 	[
9 9
 		["fs" => ["mute"], "en" => ["to must"]],
10
-		["fs" => ["köne"], "en" => ["to can"]],
10
+		["fs" => ["kane"], "en" => ["to can"]],
11 11
 		["fs" => ["vile"], "en" => ["to will"]],
12 12
 		["fs" => ["skale"], "en" => ["to shall"]],
13 13
 		// ["fs" => ["darfe"], "en" => ["to be allowed to"]],
14
+		["fs" => ["vöre"], "en" => ["(to have the contingent readiness to do something)"]],
14 15
 	];
15 16
 	foreach ($entries as $entry)
16 17
 	{
... ...
@@ -20,6 +21,7 @@
20 21
 	}
21 22
  ?>
22 23
 	</ul>
23
-	<p>Modal verbs in contrast to normal verbs never take an extended infinitive as object, e.g. <?php echo(format_correlation("type_sentence")(["fs" => ["Vi hop tu finde vater har."], "en" => ["We hope to find water here."]])); ?>, but <?php echo(format_correlation("type_sentence")(["fs" => ["Vi kön finde vater har."], "en" => ["We can find water here."]])); ?></p>
24
+	<p>Modal verbs in contrast to normal verbs never take an extended infinitive as object, e.g. <?php echo(format_correlation("type_sentence")(["fs" => ["Vi hop tu finde vater har."], "en" => ["We hope to find water here."]])); ?>, but <?php echo(format_correlation("type_sentence")(["fs" => ["Vi kan finde vater har."], "en" => ["We can find water here."]])); ?></p>
25
+	<p>The special modal verb <?php echo(mark("vöre", ["type_word", "lang_fs"])); ?> is used for expressing the subjunctive.</p>
24 26
 </section>
25 27
 
... ...
@@ -6,7 +6,7 @@ include_once("source/logic/server/table.php");
6 6
  ?>
7 7
 <section class="section" id="principles">
8 8
 	<header>Principles</header>
9
-	<p>The word stock of Folksprak is &dash; with minor &dash; exceptions derived from the modern Germanic languages (e.g. English, German, Swedish, &#8230;) and/or their precursors (e.g. Old English, Old Norse, Proto Germanic, etc.). However branches, which no longer emerge today (e.g. the East Germanic languages like Gothic), were not incorporated.</p>
9
+	<p>The word stock of Folksprak is &dash; with minor exceptions &dash; derived from the modern Germanic languages (e.g. English, German, Swedish, &#8230;) and/or their precursors (e.g. Old English, Old Norse, Proto Germanic, etc.). However branches, which no longer emerge today (e.g. the East Germanic languages like Gothic), were not incorporated.</p>
10 10
 	<p>The following table gives an overview about the typical phoneme-transitions with example words in square brackets:</p>
11 11
 	<span class="todo">more entries</span>
12 12
 <?php
... ...
@@ -55,6 +55,6 @@
55 55
 ?>
56 56
 	<p>Since these forms are built with auxiliary verbs, they can be combined straightforward to form complex expressions, e.g. <?php echo(format_correlation("type_sentence")(["fs" => ["Ek skal have skrivt."], "en" => ["I will have written."]])); ?><!-- or <?php echo(format_correlation("type_sentence")(["fs" => ["Ek hav skalt skrive."], "en" => ["I was going to write."]])); ?> -->.</p>
57 57
 	<p>The <span class="grammarterm">imperative</span> only exists in the present (with future meaning) for the 2nd person singular and plural. It is formed by using the bare stem of the verb, optionally followed by the personal pronoun (i.e. either <?php echo(mark("du", ["type_word", "lang_fs"])); ?> or <?php echo(mark("je", ["type_word", "lang_fs"])); ?>) in order to specify or emphasize the numerus. Examples: <?php echo(mark("skriv!", ["type_sentence", "lang_fs"])); ?>, <?php echo(mark("skriv, je!", ["type_sentence", "lang_fs"])); ?>.</p>
58
-	<span class="todo">conjunctive</span>
58
+	<p>There are two ways to the <span class="grammarterm">subjunctive</span>. One is to use the special modal verb <?php echo(mark("vöre", ["type_word", "lang_fs"])); ?> which can be understood as a wrapper for regular verbs. The other possibility is to use the adverbial particle <?php echo(mark("maglik", ["type_word", "lang_fs"])); ?>.</p>
59 59
 </section>
60 60
 
... ...
@@ -2,12 +2,12 @@
2 2
 	"de_grot_diktator": {
3 3
 		"title": "De grot diktator",
4 4
 		"paragraphs": [
5
-			"Ek bid fur fargiving, dok ek vil nit are de verlds herskar — ek ar nit solk en man. Ek vil nit beherske odar neddrüke et man, insted ek vil helpe de maner alvan and alvar: De judisk, de hejdisk, de fargig, de vit, …. Vi al skal helpe en de ander fur at vi kön leve ine en beter verld. Vi vil nit hate odar farakte us. Dis verld hav plats fur al maner and ur erd ar so rik, at vi al kön spise nok. De levrid kön are so fri and skön; dok vi hav farlatet de veg.",
5
+			"Ek bid fur fargiving, dok ek vil nit are de verlds herskar — ek ar nit solk en man. Ek vil nit beherske er neddrüke et man, insted ek vil helpe de maner alvan and alvar: De judisk, de hejdisk, de fargig, de vit, …. Vi al skal helpe en de ander fur at vi kan leve ine en beter verld. Vi vil nit hate er farakte us. Dis verld hav plats fur al maner and ur erd ar so rik, at vi al kan ete nok. De levrid kan are so fri and skön; dok vi hav farlatet de veg.",
6 6
 			"Gridhed hav sükent de maners seler and hav fült de verld med hatrid; hit hav ledet us to elend and blutsketrid. Vi hav utvikelt raskhed, dok ur gester stan stil. Vi lat makiner verke fur us; ur vetrid hav makt us hokmudig and ur klughed hard and unfrendlik; vi denk altu mang and föl altu lit. Dok mer den makiner vi treng manlikhed; mer den klughed vi treng frendlikhed and gudhed. An dis egenheder, ur levrid ar frükridig and al ding ar lost.",
7
-			"Med de helprid av flügtüger and de radio vi ar narer en to de ander den et tid ruk. De manskap treng enhed and en alvar arend bruderlikhed fur tu bruke dis utfindinger gud. Selv no mang tused in der verld kön höre min stem, mang tusend fartvivelt verer, kviner and smal kinder — ofaringer av en sistem, vilk fang and kvel unskuldig maner. Ek rup to al, vilk kön hör mek no: Fartvivel nit! De elend skal farsvinde, van de gridhed farsvind and de biterhed av maner, vilk frük de manskaps forskritrid. De Maners hatrid skal farsvinde and diktarorer skal döe. Dan de kraft, vilk di hav takt fra de folk, skal kome bak to de folk. Selv ef mang blud ar sketet: Tu kempe fur de frihed ar en gud sak.",
7
+			"Med de helprid av flügtüger and de radio vi ar narer en to de ander den et tid ruk. Fur at de manskap kan bruke dis utfindinger fur en gud sak, hit mut leve med enhed and bruderlikhed. Selv nu mang tused in der verld kan höre min stem, mang tusend fartvivelt verer, kviner and smal kinder — ofaringer av en sistem, vilk fang and kvel unskuldig maner. Ek rup to al, vilk kan hör mek nu: Fartvivel nit! De elend skal farsvinde, van de gridhed farsvind and de biterhed av maner, vilk frük de manskaps forskritrid. De Maners hatrid skal farsvinde and diktarorer skal döe. Dan de kraft, vilk di hav takt fra de folk, skal kome bak to de folk. Selv ef mang blud ar sketet: Tu kempe fur de frihed ar en gud sak.",
8 8
 			"Kemparer: Kemp nit fur tiraner; maner, vilk farakt ju and mak ju to sklaver; vilk vertskat nit jer levrid, vilk seg to ju, vat je skal make, true and föle! Di skend ju, föd ju, behandel ju lik kanon-föding. Kemp nit fur dis fardervt maner — makin-maner med makin-hövder and makin-herter! Je ar nit makiner, je ar nit direr, je ar maner. Lat de manlikhed blive ine jer herter! Je skal nit hate; bar de unlivt hat, de unlivt and de fardervt.",
9 9
 			"Kemperar: Kemp nit fur de sklavskap! Kemp fur de frihed! Ine de 17. avsniding av de hajlig Lukas ar skrivt: ‚God ar ine al maner.‘ — nit bar ine en grup av maner, insted ine al maner, ine ju. Je, de folk, hav de kraft; de kraft fur tu bue vapener, dok ok de kraft fur tu sprede gladhed. Je, de folk, hav de kraft fur tu make dis levrid fri and skön, fur tu make dis levrid en vunderfült sak. Darfur: Ine de nam av folkherskrid: Lat us bruke dis kraft! Lat us verde en! Lat us kempe fur en nü verld, fur en beter verld, vilk giv to de maner magrid tu verke, vilk giv en eftertid to de jung and sikerhed to de eld. Ok de tiraner hav truent dis to us fur tu foe de vold, dok di hav lügt. Di mak nit sant dir luving, di vil ni tid. Tiraner frien bar dim selv, dok de folk skal blive sklaver.",
10
-			"Lat us no kempe fur tu upfüle dis luving. Lat us kempe fur tu make de verld fri, fur tu uvervinde landmarker, gridhed, hatrid and de untillatrid. Lat us kempe fur en verld med farstanrid, en verld, var vetridskap and forskritrid skal lede to al mans gladhed.",
10
+			"Lat us nu kempe fur tu upfüle dis luving. Lat us kempe fur tu make de verld fri, fur tu uvervinde landmarker, gridhed, hatrid and de untillatrid. Lat us kempe fur en verld med farstanrid, en verld, var vetridskap and forskritrid skal lede to al mans gladhed.",
11 11
 			"Kemparer: Ine de nam av folkherskrid: Lat us al verde en!"
12 12
 		]
13 13
 	}
... ...
@@ -1,6 +1,6 @@
1 1
 [
2 2
 	{
3
-		"name": "Notid",
3
+		"name": "Nutid",
4 4
 		"name_en": "Present",
5 5
 		"scheme": "[mainverb:stem]",
6 6
 		"description": "For expressing an action in the present",
... ...
@@ -24,7 +24,7 @@
24 24
 		{"transition_id": "t01", "language_id": "sv", "phonemes": ["-ö-"], "examples": ["grön"]},
25 25
 		{"transition_id": "t01", "language_id": "nn", "phonemes": ["-ø-"], "examples": ["grøn"]},
26 26
 		{"transition_id": "t01", "language_id": "is", "phonemes": ["-æ-"], "examples": ["grænn"]},
27
-		{"transition_id": "t01", "language_id": "fs", "phonemes": ["-ö-"], "examples": ["föl","grön"]},
27
+		{"transition_id": "t01", "language_id": "fs", "phonemes": ["-ö-"], "examples": ["grön","föl"]},
28 28
 		
29 29
 		{"transition_id": "t02", "language_id": "pg", "phonemes": ["-eu-"], "examples": ["deupaz","steuraz","leuþa","leuhtą","reukaną","teuhaną","fleuhaną","leuganą"]},
30 30
 		{"transition_id": "t02", "language_id": "en", "phonemes": ["-ee-","-i-","-ie-"], "examples": ["deep","steer","leed","tee","flee","lie"]},
... ...
@@ -18,7 +18,7 @@ body
18 18
 	padding-right: 80px;
19 19
 	padding-top: 120px;
20 20
 	padding-bottom: 120px;
21
-	max-width: 1000px;
21
+	max-width: 62%;
22 22
 	margin: auto;
23 23
 }
24 24