Browse code

minor changes

Christian Fraß authored on 09/08/2016 01:45:31
Showing 5 changed files
... ...
@@ -15,31 +15,31 @@
15 15
 $data = [
16 16
 	[
17 17
 		"x0" => "nominative",
18
-		"x1" => ["original" => ["en dag"], "translated" => ["a day"]],
19
-		"x2" => ["original" => ["de dag"], "translated" => ["the day"]],
20
-		"x3" => ["original" => ["dager"], "translated" => ["days"]],
21
-		"x4" => ["original" => ["de dager"], "translated" => ["the days"]],
18
+		"x1" => ["original" => ["en sten"], "translated" => ["a stone"]],
19
+		"x2" => ["original" => ["de sten"], "translated" => ["the stone"]],
20
+		"x3" => ["original" => ["stener"], "translated" => ["stones"]],
21
+		"x4" => ["original" => ["de stener"], "translated" => ["the stones"]],
22 22
 	],
23 23
 	[
24 24
 		"x0" => "accusative",
25
-		"x1" => ["original" => ["en dag"], "translated" => ["a day"]],
26
-		"x2" => ["original" => ["de dag"], "translated" => ["the day"]],
27
-		"x3" => ["original" => ["dager"], "translated" => ["days"]],
28
-		"x4" => ["original" => ["de dager"], "translated" => ["the days"]],
25
+		"x1" => ["original" => ["en sten"], "translated" => ["a stone"]],
26
+		"x2" => ["original" => ["de sten"], "translated" => ["the stone"]],
27
+		"x3" => ["original" => ["stener"], "translated" => ["stones"]],
28
+		"x4" => ["original" => ["de stener"], "translated" => ["the stones"]],
29 29
 	],
30 30
 	[
31 31
 		"x0" => "dative",
32
-		"x1" => ["original" => ["to en dag"], "translated" => ["(to) a day"]],
33
-		"x2" => ["original" => ["to de dag"], "translated" => ["(to) the day"]],
34
-		"x3" => ["original" => ["to dager"], "translated" => ["(to) days"]],
35
-		"x4" => ["original" => ["to de dager"], "translated" => ["(to) the days"]],
32
+		"x1" => ["original" => ["to en sten"], "translated" => ["(to) a stone"]],
33
+		"x2" => ["original" => ["to de sten"], "translated" => ["(to) the stone"]],
34
+		"x3" => ["original" => ["to stener"], "translated" => ["(to) stones"]],
35
+		"x4" => ["original" => ["to de stener"], "translated" => ["(to) the stones"]],
36 36
 	],
37 37
 	[
38 38
 		"x0" => "genitive",
39
-		"x1" => ["original" => ["en dag(e)s","av en dag"], "translated" => ["a days","of a day"]],
40
-		"x2" => ["original" => ["de dag(e)s","av de dag"], "translated" => ["the days","of the day"]],
41
-		"x3" => ["original" => ["dager(e)s","av dager"], "translated" => ["days'","of days"]],
42
-		"x4" => ["original" => ["de dager(e)s","av de dager"], "translated" => ["the days'","of the days"]],
39
+		"x1" => ["original" => ["en sten(e)s","av en sten"], "translated" => ["a stones","of a stone"]],
40
+		"x2" => ["original" => ["de sten(e)s","av de sten"], "translated" => ["the stones","of the stone"]],
41
+		"x3" => ["original" => ["stener(e)s","av stener"], "translated" => ["stones'","of stones"]],
42
+		"x4" => ["original" => ["de stener(e)s","av de stener"], "translated" => ["the stones'","of the stones"]],
43 43
 	],
44 44
 ];
45 45
 (new class_table
... ...
@@ -7,7 +7,7 @@
7 7
 			<p>Gridhed hav sükent de maners seler and hav fült de verld med hatrid; hit hav ledet us to elend and blutsketrid. Vi hav utvikelt raskhed, dok ur gester stan stil. Vi lat makiner verke fur us; ur vetrid hav makt us hokmudig and ur klughed hard and unfrendlik; vi denk altu mang and föl altu lit. Dok mer den makiner vi treng manlikhed; mer den klughed vi treng frendlikhed and gudhed. An dis egenheder, ur levrid ar frükridig and al ding ar lost.</p>
8 8
 			<p>Med de helprid av flügtüger and de radio vi ar narer en to de ander den et tid ruk. De manskap treng enhed and en alvar arend bruderlikhed fur tu bruke dis utfindunger gud. Selv no mang tused in der verld kön höre min stem, mang tusend fartvivelt verer, kviner and smal kinder — ofarunger av en sistem, vilk fang and kvel unskuldig maner. Ek rup to al, vilk kön hör mek no: Fartvivel nit! De elend skal farsvinde, van de gridhed farsvind and de biterhed av maner, vilk frük de manskaps forskritrid. De Maners hatrid skal farsvinde and diktarorer skal döe. Dan de kraft, vilk di hav takt fra de folk, skal kome bak to de folk. Selv ef mang blud ar sketet: Tu kempe fur de frihed ar en gud sak.</p>
9 9
 			<p>Kemparer: Kemp nit fur tiraner; maner, vilk farakt ju and mak ju to sklaver; vilk vertskat nit jer levrid, vilk seg to ju, vat je skal make, true and föle! Di skend ju, föd ju, behandel ju lik kanon-födung. Kemp nit fur dis fardervt maner — makin-maner med makin-hövder and makin-herter! Je ar nit makiner, je ar nit direr, je ar maner. Lat de manlikhed blive ine jer herter! Je skal nit hate; bar de unlivt hat, de unlivt and de fardervt.</p>
10
-			<p>Kemperar: Kemp nit fur de sklavskap! Kemp fur de frihed! Ine de 17. avsnidung av de hajlig Lukas ar skrivt: ‚God ar ine al maner.‘ — nit bar ine en grup av maner, insted ine al maner, ine ju. Je, de folk, hav de kraft; de kraft fur tu bue vapener, dok ok de kraft fur tu sprede gladhed. Je, de folk, hav de kraft fur tu make dis levrid fri and skön, fur tu make dis levrid en vunderfült sak. Darfur: Ine de nam av folkherskrid: Lat us bruke dis kraft! Lat us verde en! Lat us kempe fur en nü verld, fur en beter verld, vilk giv to de maner magrid tu verke, vilk giv en eftertid to de jung and sikerhed to de old. Ok de tiraner hav truent dis to us fur tu foe de vold, dok di hav lügt. Di mak nit sant dir luvung, di ing tid vil. Tiraner frien bar sek selv, dok de folk skal blive sklaver.</p>
10
+			<p>Kemperar: Kemp nit fur de sklavskap! Kemp fur de frihed! Ine de 17. avsnidung av de hajlig Lukas ar skrivt: ‚God ar ine al maner.‘ — nit bar ine en grup av maner, insted ine al maner, ine ju. Je, de folk, hav de kraft; de kraft fur tu bue vapener, dok ok de kraft fur tu sprede gladhed. Je, de folk, hav de kraft fur tu make dis levrid fri and skön, fur tu make dis levrid en vunderfült sak. Darfur: Ine de nam av folkherskrid: Lat us bruke dis kraft! Lat us verde en! Lat us kempe fur en nü verld, fur en beter verld, vilk giv to de maner magrid tu verke, vilk giv en eftertid to de jung and sikerhed to de eld. Ok de tiraner hav truent dis to us fur tu foe de vold, dok di hav lügt. Di mak nit sant dir luvung, di ing tid vil. Tiraner frien bar sek selv, dok de folk skal blive sklaver.</p>
11 11
 			<p>Lat us no kempe fur tu upfüle dis luvung. Lat us kempe fur tu make de verld fri, fur tu uvervinde landmarker, gridhed, hatrid and de untillatrid. Lat us kempe fur en verld med farstanrid, en verld, var vetridskap and forskritrid skal lede to al mans gladhed.</p>
12 12
 			<p>Kemparer: Ine de nam av folkherskrid: Lat us al verde en!</p>
13 13
 		</span>
... ...
@@ -1,6 +1,6 @@
1 1
 <section class="subsection" id="infinite_verbforms">
2 2
 	<header>Infinite Verbforms</header>
3
-	<p>The <span class="grammarterm">infinitive</span> is formed by appending <span class="word lang_fs">-e</span> to the verb stem, e.g. <span class="word lang_fs">skrive</span> ~ <span class="word lang_en">to write</span>. In some cases it is mandatory to mark the infinitive with the special particle <span class="word lang_fs">tu</span> in order to form the <span class="grammarterm">extended intfinitive</span>, e.g.: <span class="sentence lang_fs">Hi hop tu finde en svart sten.</span> ~ <span class="sentence lang_en">He hopes to find a black stone.</span>.</p>
3
+	<p>The <span class="grammarterm">infinitive</span> is formed by appending <span class="word lang_fs">-e</span> to the verb stem, e.g. <span class="word lang_fs">skrive</span> ~ <span class="word lang_en">to write</span>. In some cases it is mandatory to mark the infinitive with the special particle <span class="word lang_fs">tu</span> in order to form the <span class="grammarterm">extended intfinitive</span>, e.g.: <span class="sentence lang_fs">Han hop tu finde en svart sten.</span> ~ <span class="sentence lang_en">He hopes to find a black stone.</span>.</p>
4 4
 	<span class="todo">Specify cases for extended infinitive</span>
5 5
 	<p>The <span class="grammarterm">active participle</span> is formed by appending <span class="word lang_fs">-end</span> to the verb stem, e.g. <span class="word lang_fs">skrivend</span> ~ <span class="word lang_en">writing</span>.</p>
6 6
 	<p>The <span class="grammarterm">passive participle</span> is formed by appending <span class="word lang_fs">-et</span> to the verb stem, e.g. <span class="word lang_fs">skrivet</span> ~ <span class="word lang_en">written</span>. If pronouncable, the <span class="word lang_fs">e</span> in the ending can be omitted, e.g. <span class="word lang_fs">skrivt</span>.</p>
... ...
@@ -20,6 +20,6 @@
20 20
 	}
21 21
  ?>
22 22
 	</ul>
23
-	<p>Modal verbs in contrast to normal verbs never take an extended infinitive as object, e.g. <?php echo(call_user_func(_bar("sentence"), ["original" => ["Vi hop tu finde vater har."], "translated" => ["We hope to find water here."]])); ?>, but <?php echo(call_user_func(_bar("sentence"), ["original" => ["Vi kan finde vater har."], "translated" => ["We can find water here."]])); ?></p>
23
+	<p>Modal verbs in contrast to normal verbs never take an extended infinitive as object, e.g. <?php echo(call_user_func(_bar("sentence"), ["original" => ["Vi hop tu finde vater har."], "translated" => ["We hope to find water here."]])); ?>, but <?php echo(call_user_func(_bar("sentence"), ["original" => ["Vi kön finde vater har."], "translated" => ["We can find water here."]])); ?></p>
24 24
 </section>
25 25
 
... ...
@@ -54,7 +54,7 @@
54 54
 ))->generate();
55 55
 ?>
56 56
 	<p>Since these forms are built with auxiliary verbs, they can be combined straightforward to form complex expressions, e.g. <?php echo(call_user_func(_bar("sentence"), ["original" => ["Ek skal have skrivt."], "translated" => ["I will have written."]])); ?><!-- or <?php echo(call_user_func(_bar("sentence"), ["original" => ["Ek hav skalt skrive."], "translated" => ["I was going to write."]])); ?> -->.</p>
57
-	<p>The <span class="grammarterm">imperative</span> only exists in the present (with future meaning) for the 2nd person singular and plural. It is formed by using the bare stem of the verb, optionally followed by the personal pronoun (i.e. either <span class="word lang_fs">du</span> or <span class="word lang_fs">jer</span>) in order to specify or emphasize the numerus. Examples: <span class="sentence lang_fs">skriv!</span>, <span class="sentence lang_fs">skriv, jer!</span>.</p>
57
+	<p>The <span class="grammarterm">imperative</span> only exists in the present (with future meaning) for the 2nd person singular and plural. It is formed by using the bare stem of the verb, optionally followed by the personal pronoun (i.e. either <span class="word lang_fs">du</span> or <span class="word lang_fs">je</span>) in order to specify or emphasize the numerus. Examples: <span class="sentence lang_fs">skriv!</span>, <span class="sentence lang_fs">skriv, je!</span>.</p>
58 58
 	<span class="todo">conjunctive</span>
59 59
 </section>
60 60