Christian Fraß authored on05/08/2018 20:00:22
Showing1 changed files
... ...
@@ -2,13 +2,13 @@
2 2
 	"de_grot_diktator": {
3 3
 		"title": "De grot diktator",
4 4
 		"paragraphs": [
5
-			"Ek bid fur fargiving, dok ek vil nit are de verlds herskar — ek ar nit solk en man. Ek vil nit beherske er neddrüke et man, insted ek vil helpe de maner alvan and alvar: De judisk, de hejdisk, de fargig, de vit, …. Vi al skal helpe en de ander fur at vi kan leve inan en beter verld. Vi vil nit hate er farakte us. Dis verld hav rum fur al maner and ur erd ar so rik, at vi al kan ete nok. De levrid kan are so fri and skön; dok vi hav farlatet de veg.",
6
-			"Gridhed hav sükent de maners seler and hav fült de verld med hatrid; hit hav ledet us to elend and bludskedrid. Vi hav utvikelt raskhed, dok ur gester sta stil. Vi lat makiner verke fur us; ur vetrid hav makt us hokmudig and ur klughed hard and unfrendlik; vi denk altu mang and föl altu lit. Dok mer den makiner vi treng manlikhed; mer den klughed vi treng frendlikhed and gudhed. An dis egenheder, ur levrid ar frükridig and al ding ar lost.",
7
-			"Med de helprid av flügtüger and de radio vi ar narer en to de ander den et tid bak. Fur at de manskap kan bruke dis utfindinger fur en gud sak, hit mut leve med enhed and bruderlikhed. Selv nu mang tused in der verld kan höre min stem, mang tusend fartvivelt verer, kviner and smal kinder — ofaringer av en sistem, vilk fang and kvel unskuldig maner. Ek rup to al, vilk kan höre mek nu: Fartvivel nit! De elend skal farsvinde, van de gridhed farsvind and de biterhed av maner, vilk frük de manskaps forskridrid. De Maners hatrid skal farsvinde and diktarorer skal döe. Dan de kraft, vilk di hav takt fra de folk, skal kome bak to de folk. Selv ef mang blud ar skedet: Tu fekte fur de frihed ar en gud sak.",
8
-			"Fektarer: Fekt nit fur tiraner; maner, vilk farakt ju and mak ju to sklaver; vilk vertskat nit jer levrid, vilk seg to ju, vat je skal make, true and föle! Di skend ju, föd ju, behandel ju lik kanon-föding. Fekt nit fur dis fardervt maner — makin-maner med makin-hövder and makin-herter! Je ar nit makiner, je ar nit direr, je ar maner. Lat de manlikhed blive inan jer herter! Je skal nit hate; bar de unlivt hat, de unlivt and de fardervt.",
9
-			"Fektarer: Fekt nit fur de sklavskap! Fekt fur de frihed! Inan de 17. avsniding av de hajlig Lukas ar skrivt: ‚God ar inan al maner.‘ — nit bar inan en grup ut maner, insted inan al maner, inan ju. Je, de folk, hav de kraft; de kraft fur tu bue vapener, dok ok de kraft fur tu sprede gladhed. Je, de folk, hav de kraft fur tu make dis levrid fri and skön, fur tu make dis levrid en vunderfült sak. Darfur: Inan de nam av folkherskrid: Lat us bruke dis kraft! Lat us verde en! Lat us fekte fur en nü verld, fur en beter verld, vilk giv to de maner de magrid tu verke, vilk giv en eftertid to de jung and sikerhed to de eld. Ok de tiraner hav truent dis to us fur tu foe de vold, dok di hav lügt. Di mak nit san dir luving, di vil ni tid. Tiraner frien bar dim selv, dok de folk skal blive sklaver.",
10
-			"Lat us nu fekte fur tu upfüle dis luving. Lat us fekte fur tu make de verld fri, fur tu uvervinde landmarker, gridhed, hatrid and de untillatrid. Lat us fekte fur en verld med farstarid, en verld, var vetridskap and forskridrid skal lede to al mans gladhed.",
11
-			"Fektarer: Inan de nam av folkherskrid: Lat us al verde en!"
5
+			"Ek bid fur fargiving, dog ek vil nit are de verlds herskar — ek ar nit solk en man. Ek vil nit beherske er neddrüke et man, insted ek vil helpe de maner alvan on alvar: De judisk, de hejdisk, de farvig, de vit, …. Vi al skal helpe en de ander fur at vi kan leve inan en beter verld. Vi vil nit hate er farakte us. Dis verld hav rum fur al maner on ur erd ar so rik, at vi al kan ete nog. De levrid kan are so fri on skön; dog vi hav farlatet de veg.",
6
+			"Gridhed hav sükent de maners seler on hav fült de verld med hatrid; hit hav ledet us to elend on bludskedrid. Vi hav utvikelt raskhed, dog ur gester sta stil. Vi lat makiner verke fur us; ur vetrid hav makt us hokmudig on ur klughed hard on unfrendlik; vi denk altu mang on föl altu lit. Dog mer den makiner vi treng manlikhed; mer den klughed vi treng frendlikhed on gudhed. An dis egenheder, ur levrid ar frükridig on al ding ar lost.",
7
+			"Med de helprid av flügtüger on de radio vi ar narer en to de ander den et tid bak. Fur at de manskap kan bruke dis utfindinger fur en gud sak, hit mut leve med enhed on bruderlikhed. Selv nu mang tused in der verld kan höre min stem, mang tusend fartvivelt verer, kviner on smal kinder — ofaringer av en sistem, vilk fang on kvel unskuldig maner. Ek rup to al, vilk kan höre mek nu: Fartvivel nit! De elend skal farsvinde, van de gridhed farsvind on de biterhed av maner, vilk frük de manskaps forskridrid. De Maners hatrid skal farsvinde on diktarorer skal döe. Dan de kraft, vilk di hav takt fra de folk, skal kome bak to de folk. Selv ef mang blud ar skedet: Tu fegte fur de frihed ar en gud sak.",
8
+			"Fegtarer: Fegt nit fur tiraner; maner, vilk farakt ju on mak ju to sklaver; vilk vertskat nit jer levrid, vilk seg to ju, vat je skal make, true on föle! Di skend ju, föd ju, behandel ju lik kanon-föding. Fegt nit fur dis fardervt maner — makin-maner med makin-hövder on makin-herter! Je ar nit makiner, je ar nit direr, je ar maner. Lat de manlikhed blive inan jer herter! Je skal nit hate; bar de unlivt hat, de unlivt on de fardervt.",
9
+			"Fegtarer: Fegt nit fur de sklavskap! Fegt fur de frihed! Inan de 17. avsniding av de hajlig Lukas ar skrivt: ‚God ar inan al maner.‘ — nit bar inan en grup ut maner, insted inan al maner, inan ju. Je, de folk, hav de kraft; de kraft fur tu bue vapener, dog ok de kraft fur tu sprede gladhed. Je, de folk, hav de kraft fur tu make dis levrid fri on skön, fur tu make dis levrid en vunderfült sak. Darfur: Inan de nam av folkherskrid: Lat us bruke dis kraft! Lat us verde en! Lat us fegte fur en nü verld, fur en beter verld, vilk giv to de maner de magrid tu verke, vilk giv en eftertid to de jung on sikerhed to de eld. Ok de tiraner hav truent dis to us fur tu foe de vold, dog di hav lügt. Di mak nit san dir luving, di vil ni tid. Tiraner frien bar dim selv, dog de folk skal blive sklaver.",
10
+			"Lat us nu fegte fur tu upfüle dis luving. Lat us fegte fur tu make de verld fri, fur tu uvervinde landmarker, gridhed, hatrid on de untillatrid. Lat us fegte fur en verld med farstarid, en verld, var vetridskap on forskridrid skal lede to al mans gladhed.",
11
+			"Fegtarer: Inan de nam av folkherskrid: Lat us al verde en!"
12 12
 		]
13 13
 	}
14 14
 }
Christian Fraß authored on02/07/2017 19:51:20
Showing0 changed files
Browse code

update

Christian Fraß authored on02/07/2017 19:38:23
Showing1 changed files
... ...
@@ -2,13 +2,13 @@
2 2
 	"de_grot_diktator": {
3 3
 		"title": "De grot diktator",
4 4
 		"paragraphs": [
5
-			"Ek bid fur fargiving, dok ek vil nit are de verlds herskar — ek ar nit solk en man. Ek vil nit beherske er neddrüke et man, insted ek vil helpe de maner alvan and alvar: De judisk, de hejdisk, de fargig, de vit, …. Vi al skal helpe en de ander fur at vi kan leve ine en beter verld. Vi vil nit hate er farakte us. Dis verld hav plats fur al maner and ur erd ar so rik, at vi al kan ete nok. De levrid kan are so fri and skön; dok vi hav farlatet de veg.",
6
-			"Gridhed hav sükent de maners seler and hav fült de verld med hatrid; hit hav ledet us to elend and blutsketrid. Vi hav utvikelt raskhed, dok ur gester stan stil. Vi lat makiner verke fur us; ur vetrid hav makt us hokmudig and ur klughed hard and unfrendlik; vi denk altu mang and föl altu lit. Dok mer den makiner vi treng manlikhed; mer den klughed vi treng frendlikhed and gudhed. An dis egenheder, ur levrid ar frükridig and al ding ar lost.",
7
-			"Med de helprid av flügtüger and de radio vi ar narer en to de ander den et tid ruk. Fur at de manskap kan bruke dis utfindinger fur en gud sak, hit mut leve med enhed and bruderlikhed. Selv nu mang tused in der verld kan höre min stem, mang tusend fartvivelt verer, kviner and smal kinder — ofaringer av en sistem, vilk fang and kvel unskuldig maner. Ek rup to al, vilk kan hör mek nu: Fartvivel nit! De elend skal farsvinde, van de gridhed farsvind and de biterhed av maner, vilk frük de manskaps forskritrid. De Maners hatrid skal farsvinde and diktarorer skal döe. Dan de kraft, vilk di hav takt fra de folk, skal kome bak to de folk. Selv ef mang blud ar sketet: Tu kempe fur de frihed ar en gud sak.",
8
-			"Kemparer: Kemp nit fur tiraner; maner, vilk farakt ju and mak ju to sklaver; vilk vertskat nit jer levrid, vilk seg to ju, vat je skal make, true and föle! Di skend ju, föd ju, behandel ju lik kanon-föding. Kemp nit fur dis fardervt maner — makin-maner med makin-hövder and makin-herter! Je ar nit makiner, je ar nit direr, je ar maner. Lat de manlikhed blive ine jer herter! Je skal nit hate; bar de unlivt hat, de unlivt and de fardervt.",
9
-			"Kemperar: Kemp nit fur de sklavskap! Kemp fur de frihed! Ine de 17. avsniding av de hajlig Lukas ar skrivt: ‚God ar ine al maner.‘ — nit bar ine en grup av maner, insted ine al maner, ine ju. Je, de folk, hav de kraft; de kraft fur tu bue vapener, dok ok de kraft fur tu sprede gladhed. Je, de folk, hav de kraft fur tu make dis levrid fri and skön, fur tu make dis levrid en vunderfült sak. Darfur: Ine de nam av folkherskrid: Lat us bruke dis kraft! Lat us verde en! Lat us kempe fur en nü verld, fur en beter verld, vilk giv to de maner magrid tu verke, vilk giv en eftertid to de jung and sikerhed to de eld. Ok de tiraner hav truent dis to us fur tu foe de vold, dok di hav lügt. Di mak nit sant dir luving, di vil ni tid. Tiraner frien bar dim selv, dok de folk skal blive sklaver.",
10
-			"Lat us nu kempe fur tu upfüle dis luving. Lat us kempe fur tu make de verld fri, fur tu uvervinde landmarker, gridhed, hatrid and de untillatrid. Lat us kempe fur en verld med farstanrid, en verld, var vetridskap and forskritrid skal lede to al mans gladhed.",
11
-			"Kemparer: Ine de nam av folkherskrid: Lat us al verde en!"
5
+			"Ek bid fur fargiving, dok ek vil nit are de verlds herskar — ek ar nit solk en man. Ek vil nit beherske er neddrüke et man, insted ek vil helpe de maner alvan and alvar: De judisk, de hejdisk, de fargig, de vit, …. Vi al skal helpe en de ander fur at vi kan leve inan en beter verld. Vi vil nit hate er farakte us. Dis verld hav rum fur al maner and ur erd ar so rik, at vi al kan ete nok. De levrid kan are so fri and skön; dok vi hav farlatet de veg.",
6
+			"Gridhed hav sükent de maners seler and hav fült de verld med hatrid; hit hav ledet us to elend and blutskedrid. Vi hav utvikelt raskhed, dok ur gester sta stil. Vi lat makiner verke fur us; ur vetrid hav makt us hokmudig and ur klughed hard and unfrendlik; vi denk altu mang and föl altu lit. Dok mer den makiner vi treng manlikhed; mer den klughed vi treng frendlikhed and gudhed. An dis egenheder, ur levrid ar frükridig and al ding ar lost.",
7
+			"Med de helprid av flügtüger and de radio vi ar narer en to de ander den et tid bak. Fur at de manskap kan bruke dis utfindinger fur en gud sak, hit mut leve med enhed and bruderlikhed. Selv nu mang tused in der verld kan höre min stem, mang tusend fartvivelt verer, kviner and smal kinder — ofaringer av en sistem, vilk fang and kvel unskuldig maner. Ek rup to al, vilk kan höre mek nu: Fartvivel nit! De elend skal farsvinde, van de gridhed farsvind and de biterhed av maner, vilk frük de manskaps forskridrid. De Maners hatrid skal farsvinde and diktarorer skal döe. Dan de kraft, vilk di hav takt fra de folk, skal kome bak to de folk. Selv ef mang blud ar skedet: Tu fekte fur de frihed ar en gud sak.",
8
+			"Fektarer: Fekt nit fur tiraner; maner, vilk farakt ju and mak ju to sklaver; vilk vertskat nit jer levrid, vilk seg to ju, vat je skal make, true and föle! Di skend ju, föd ju, behandel ju lik kanon-föding. Fekt nit fur dis fardervt maner — makin-maner med makin-hövder and makin-herter! Je ar nit makiner, je ar nit direr, je ar maner. Lat de manlikhed blive inan jer herter! Je skal nit hate; bar de unlivt hat, de unlivt and de fardervt.",
9
+			"Fektarer: Fekt nit fur de sklavskap! Fekt fur de frihed! Inan de 17. avsniding av de hajlig Lukas ar skrivt: ‚God ar inan al maner.‘ — nit bar inan en grup ut maner, insted inan al maner, inan ju. Je, de folk, hav de kraft; de kraft fur tu bue vapener, dok ok de kraft fur tu sprede gladhed. Je, de folk, hav de kraft fur tu make dis levrid fri and skön, fur tu make dis levrid en vunderfült sak. Darfur: Inan de nam av folkherskrid: Lat us bruke dis kraft! Lat us verde en! Lat us fekte fur en nü verld, fur en beter verld, vilk giv to de maner de magrid tu verke, vilk giv en eftertid to de jung and sikerhed to de eld. Ok de tiraner hav truent dis to us fur tu foe de vold, dok di hav lügt. Di mak nit san dir luving, di vil ni tid. Tiraner frien bar dim selv, dok de folk skal blive sklaver.",
10
+			"Lat us nu fekte fur tu upfüle dis luving. Lat us fekte fur tu make de verld fri, fur tu uvervinde landmarker, gridhed, hatrid and de untillatrid. Lat us fekte fur en verld med farstarid, en verld, var vetridskap and forskridrid skal lede to al mans gladhed.",
11
+			"Fektarer: Inan de nam av folkherskrid: Lat us al verde en!"
12 12
 		]
13 13
 	}
14 14
 }
Browse code

intermediate

Christian Fraß authored on13/04/2017 19:26:23
Showing1 changed files
... ...
@@ -2,12 +2,12 @@
2 2
 	"de_grot_diktator": {
3 3
 		"title": "De grot diktator",
4 4
 		"paragraphs": [
5
-			"Ek bid fur fargiving, dok ek vil nit are de verlds herskar — ek ar nit solk en man. Ek vil nit beherske odar neddrüke et man, insted ek vil helpe de maner alvan and alvar: De judisk, de hejdisk, de fargig, de vit, …. Vi al skal helpe en de ander fur at vi kön leve ine en beter verld. Vi vil nit hate odar farakte us. Dis verld hav plats fur al maner and ur erd ar so rik, at vi al kön spise nok. De levrid kön are so fri and skön; dok vi hav farlatet de veg.",
5
+			"Ek bid fur fargiving, dok ek vil nit are de verlds herskar — ek ar nit solk en man. Ek vil nit beherske er neddrüke et man, insted ek vil helpe de maner alvan and alvar: De judisk, de hejdisk, de fargig, de vit, …. Vi al skal helpe en de ander fur at vi kan leve ine en beter verld. Vi vil nit hate er farakte us. Dis verld hav plats fur al maner and ur erd ar so rik, at vi al kan ete nok. De levrid kan are so fri and skön; dok vi hav farlatet de veg.",
6 6
 			"Gridhed hav sükent de maners seler and hav fült de verld med hatrid; hit hav ledet us to elend and blutsketrid. Vi hav utvikelt raskhed, dok ur gester stan stil. Vi lat makiner verke fur us; ur vetrid hav makt us hokmudig and ur klughed hard and unfrendlik; vi denk altu mang and föl altu lit. Dok mer den makiner vi treng manlikhed; mer den klughed vi treng frendlikhed and gudhed. An dis egenheder, ur levrid ar frükridig and al ding ar lost.",
7
-			"Med de helprid av flügtüger and de radio vi ar narer en to de ander den et tid ruk. De manskap treng enhed and en alvar arend bruderlikhed fur tu bruke dis utfindinger gud. Selv no mang tused in der verld kön höre min stem, mang tusend fartvivelt verer, kviner and smal kinder — ofaringer av en sistem, vilk fang and kvel unskuldig maner. Ek rup to al, vilk kön hör mek no: Fartvivel nit! De elend skal farsvinde, van de gridhed farsvind and de biterhed av maner, vilk frük de manskaps forskritrid. De Maners hatrid skal farsvinde and diktarorer skal döe. Dan de kraft, vilk di hav takt fra de folk, skal kome bak to de folk. Selv ef mang blud ar sketet: Tu kempe fur de frihed ar en gud sak.",
7
+			"Med de helprid av flügtüger and de radio vi ar narer en to de ander den et tid ruk. Fur at de manskap kan bruke dis utfindinger fur en gud sak, hit mut leve med enhed and bruderlikhed. Selv nu mang tused in der verld kan höre min stem, mang tusend fartvivelt verer, kviner and smal kinder — ofaringer av en sistem, vilk fang and kvel unskuldig maner. Ek rup to al, vilk kan hör mek nu: Fartvivel nit! De elend skal farsvinde, van de gridhed farsvind and de biterhed av maner, vilk frük de manskaps forskritrid. De Maners hatrid skal farsvinde and diktarorer skal döe. Dan de kraft, vilk di hav takt fra de folk, skal kome bak to de folk. Selv ef mang blud ar sketet: Tu kempe fur de frihed ar en gud sak.",
8 8
 			"Kemparer: Kemp nit fur tiraner; maner, vilk farakt ju and mak ju to sklaver; vilk vertskat nit jer levrid, vilk seg to ju, vat je skal make, true and föle! Di skend ju, föd ju, behandel ju lik kanon-föding. Kemp nit fur dis fardervt maner — makin-maner med makin-hövder and makin-herter! Je ar nit makiner, je ar nit direr, je ar maner. Lat de manlikhed blive ine jer herter! Je skal nit hate; bar de unlivt hat, de unlivt and de fardervt.",
9 9
 			"Kemperar: Kemp nit fur de sklavskap! Kemp fur de frihed! Ine de 17. avsniding av de hajlig Lukas ar skrivt: ‚God ar ine al maner.‘ — nit bar ine en grup av maner, insted ine al maner, ine ju. Je, de folk, hav de kraft; de kraft fur tu bue vapener, dok ok de kraft fur tu sprede gladhed. Je, de folk, hav de kraft fur tu make dis levrid fri and skön, fur tu make dis levrid en vunderfült sak. Darfur: Ine de nam av folkherskrid: Lat us bruke dis kraft! Lat us verde en! Lat us kempe fur en nü verld, fur en beter verld, vilk giv to de maner magrid tu verke, vilk giv en eftertid to de jung and sikerhed to de eld. Ok de tiraner hav truent dis to us fur tu foe de vold, dok di hav lügt. Di mak nit sant dir luving, di vil ni tid. Tiraner frien bar dim selv, dok de folk skal blive sklaver.",
10
-			"Lat us no kempe fur tu upfüle dis luving. Lat us kempe fur tu make de verld fri, fur tu uvervinde landmarker, gridhed, hatrid and de untillatrid. Lat us kempe fur en verld med farstanrid, en verld, var vetridskap and forskritrid skal lede to al mans gladhed.",
10
+			"Lat us nu kempe fur tu upfüle dis luving. Lat us kempe fur tu make de verld fri, fur tu uvervinde landmarker, gridhed, hatrid and de untillatrid. Lat us kempe fur en verld med farstanrid, en verld, var vetridskap and forskritrid skal lede to al mans gladhed.",
11 11
 			"Kemparer: Ine de nam av folkherskrid: Lat us al verde en!"
12 12
 		]
13 13
 	}
Browse code

added transition-data and table

Christian Fraß authored on27/11/2016 17:30:26
Showing1 changed files
1 1
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,15 @@
1
+{
2
+	"de_grot_diktator": {
3
+		"title": "De grot diktator",
4
+		"paragraphs": [
5
+			"Ek bid fur fargiving, dok ek vil nit are de verlds herskar — ek ar nit solk en man. Ek vil nit beherske odar neddrüke et man, insted ek vil helpe de maner alvan and alvar: De judisk, de hejdisk, de fargig, de vit, …. Vi al skal helpe en de ander fur at vi kön leve ine en beter verld. Vi vil nit hate odar farakte us. Dis verld hav plats fur al maner and ur erd ar so rik, at vi al kön spise nok. De levrid kön are so fri and skön; dok vi hav farlatet de veg.",
6
+			"Gridhed hav sükent de maners seler and hav fült de verld med hatrid; hit hav ledet us to elend and blutsketrid. Vi hav utvikelt raskhed, dok ur gester stan stil. Vi lat makiner verke fur us; ur vetrid hav makt us hokmudig and ur klughed hard and unfrendlik; vi denk altu mang and föl altu lit. Dok mer den makiner vi treng manlikhed; mer den klughed vi treng frendlikhed and gudhed. An dis egenheder, ur levrid ar frükridig and al ding ar lost.",
7
+			"Med de helprid av flügtüger and de radio vi ar narer en to de ander den et tid ruk. De manskap treng enhed and en alvar arend bruderlikhed fur tu bruke dis utfindinger gud. Selv no mang tused in der verld kön höre min stem, mang tusend fartvivelt verer, kviner and smal kinder — ofaringer av en sistem, vilk fang and kvel unskuldig maner. Ek rup to al, vilk kön hör mek no: Fartvivel nit! De elend skal farsvinde, van de gridhed farsvind and de biterhed av maner, vilk frük de manskaps forskritrid. De Maners hatrid skal farsvinde and diktarorer skal döe. Dan de kraft, vilk di hav takt fra de folk, skal kome bak to de folk. Selv ef mang blud ar sketet: Tu kempe fur de frihed ar en gud sak.",
8
+			"Kemparer: Kemp nit fur tiraner; maner, vilk farakt ju and mak ju to sklaver; vilk vertskat nit jer levrid, vilk seg to ju, vat je skal make, true and föle! Di skend ju, föd ju, behandel ju lik kanon-föding. Kemp nit fur dis fardervt maner — makin-maner med makin-hövder and makin-herter! Je ar nit makiner, je ar nit direr, je ar maner. Lat de manlikhed blive ine jer herter! Je skal nit hate; bar de unlivt hat, de unlivt and de fardervt.",
9
+			"Kemperar: Kemp nit fur de sklavskap! Kemp fur de frihed! Ine de 17. avsniding av de hajlig Lukas ar skrivt: ‚God ar ine al maner.‘ — nit bar ine en grup av maner, insted ine al maner, ine ju. Je, de folk, hav de kraft; de kraft fur tu bue vapener, dok ok de kraft fur tu sprede gladhed. Je, de folk, hav de kraft fur tu make dis levrid fri and skön, fur tu make dis levrid en vunderfült sak. Darfur: Ine de nam av folkherskrid: Lat us bruke dis kraft! Lat us verde en! Lat us kempe fur en nü verld, fur en beter verld, vilk giv to de maner magrid tu verke, vilk giv en eftertid to de jung and sikerhed to de eld. Ok de tiraner hav truent dis to us fur tu foe de vold, dok di hav lügt. Di mak nit sant dir luving, di vil ni tid. Tiraner frien bar dim selv, dok de folk skal blive sklaver.",
10
+			"Lat us no kempe fur tu upfüle dis luving. Lat us kempe fur tu make de verld fri, fur tu uvervinde landmarker, gridhed, hatrid and de untillatrid. Lat us kempe fur en verld med farstanrid, en verld, var vetridskap and forskritrid skal lede to al mans gladhed.",
11
+			"Kemparer: Ine de nam av folkherskrid: Lat us al verde en!"
12
+		]
13
+	}
14
+}
15
+