import_2017-04-23
Christian Fraß

Christian Fraß commited on 2017-04-23 21:10:58
Zeige 6 geänderte Dateien mit 135 Einfügungen und 9 Löschungen.

... ...
@@ -0,0 +1,19 @@
1
+{
2
+	"type": "verb",
3
+	"description": null,
4
+	"tags": [],
5
+	"translations": {
6
+		"deu": [
7
+			"füll"
8
+		],
9
+		"eng": [
10
+			"fill"
11
+		],
12
+		"flk": [
13
+			"fül"
14
+		],
15
+		"nob": [
16
+			"fylle"
17
+		]
18
+	}
19
+}
0 20
\ No newline at end of file
... ...
@@ -0,0 +1,26 @@
1
+{
2
+	"type": "verb",
3
+	"description": null,
4
+	"tags": [],
5
+	"translations": {
6
+		"deu": [
7
+			"drücken"
8
+		],
9
+		"eng": [
10
+			"push",
11
+			"press"
12
+		],
13
+		"flk": [
14
+			"druke"
15
+		],
16
+		"gem": [
17
+			"þrukjaną"
18
+		],
19
+		"nob": [
20
+			"trykke",
21
+			"klemme",
22
+			"knuge",
23
+			"tynge"
24
+		]
25
+	}
26
+}
0 27
\ No newline at end of file
... ...
@@ -0,0 +1,26 @@
1
+{
2
+	"type": "noun",
3
+	"description": "example,instance",
4
+	"tags": [],
5
+	"translations": {
6
+		"deu": [
7
+			"Beispiel",
8
+			"Vorbild"
9
+		],
10
+		"eng": [
11
+			"example",
12
+			"instance"
13
+		],
14
+		"flk": [
15
+			"forbild"
16
+		],
17
+		"nob": [
18
+			"eksempel"
19
+		],
20
+		"swe": [
21
+			"exempel",
22
+			"föredöme",
23
+			"förebild"
24
+		]
25
+	}
26
+}
0 27
\ No newline at end of file
... ...
@@ -0,0 +1,28 @@
1
+{
2
+	"type": "verb",
3
+	"description": "to not longer do something, to concentrate on something else",
4
+	"tags": [],
5
+	"translations": {
6
+		"deu": [
7
+			"aufhören"
8
+		],
9
+		"eng": [
10
+			"discontinue",
11
+			"stop",
12
+			"cease"
13
+		],
14
+		"flk": [
15
+			"uphöre"
16
+		],
17
+		"nob": [
18
+			"opphøre",
19
+			"holde opp",
20
+			"la være å",
21
+			"slutte"
22
+		],
23
+		"swe": [
24
+			"upphöra",
25
+			"sluta"
26
+		]
27
+	}
28
+}
0 29
\ No newline at end of file
... ...
@@ -0,0 +1,27 @@
1
+{
2
+	"type": "verb",
3
+	"description": "to close something",
4
+	"tags": [],
5
+	"translations": {
6
+		"deu": [
7
+			"schließen"
8
+		],
9
+		"eng": [
10
+			"close",
11
+			"shut"
12
+		],
13
+		"gem": [
14
+			"sleutaną"
15
+		],
16
+		"flk": [
17
+			"slüte"
18
+		],
19
+		"nob": [
20
+			"slutte"
21
+		],
22
+		"swe": [
23
+			"sluta",
24
+			"stänga"
25
+		]
26
+	}
27
+}
0 28
\ No newline at end of file
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 	"tags": [],
5 5
 	"translations": {
6 6
 		"deu": [
7
-			"werf"
7
+			"werfen"
8 8
 		],
9 9
 		"eng": [
10 10
 			"throw",
... ...
@@ -12,7 +12,7 @@
12 12
 			"(warp)"
13 13
 		],
14 14
 		"flk": [
15
-			"verp"
15
+			"verpe"
16 16
 		],
17 17
 		"gem": [
18 18
 			"kastōną",
... ...
@@ -27,15 +27,15 @@
27 27
 			"(cast)"
28 28
 		],
29 29
 		"nob": [
30
-			"kast",
31
-			"hiv",
32
-			"sleng",
33
-			"pælm",
34
-			"(verp)"
30
+			"kaste",
31
+			"hive",
32
+			"slenge",
33
+			"pælme",
34
+			"(verpe)"
35 35
 		],
36 36
 		"swe": [
37
-			"kast",
38
-			"(värp)"
37
+			"kasta",
38
+			"(värpa)"
39 39
 		]
40 40
 	}
41 41
 }
42 42
\ No newline at end of file
43 43