manpages/pl/tor-resolve.1.txt
758be853
 // Copyright (c) The Tor Project, Inc.
 // Przeczytaj LICENSE, by poznać informacje o licencji
 // To jest plik asciidoc wykorzystywany do generowania odnośników manpage/html.
 // Naucz się asciidoc na http://www.methods.co.nz/asciidoc/userguide.html
 tor-resolve(1)
 ==============
 Peter Palfrader
 
 NAZWA
 ----
 tor-resolve - rozwiąż nazwę hosta na adres IP przez Tora 
 
 SKŁADNIA
 --------
 **tor-resolve** [-4|-5] [-v] [-x] __hostname__ [__sockshost__[:__socksport__]]
 
 OPIS
 -----------
 **tor-resolve** to prosty script do łączenia się z serwerem proxy SOCKS, który zna
 komendę SOCKS RESOLVE, podawania mu nazwy hosta, i zwracania adresu IP.
 
 By default, **tor-resolve** uses the Tor server running on 127.0.0.1 on
 SOCKS port 9050. If this isn't what you want, you should specify an
 explicit __sockshost__ and/or __socksport__ on the command line.
 
 OPCJE
 -------
 **-v**::
   Wyświetl szczegółowe informacje.
 
 **-x**::
   Wykonaj sprawdzenie odwrotne: pobierz rekord PTR dla danego adresu IPv4.
 
 **-5**::
   Używaj protokołu SOCKS5. (Domyślne)
 
 **-4**::
   Używaj protokołu SOCKS4a zamiast domyślnego protokołu SOCKS5 Nie
   obsługuje odwrotnych zapytań DNS.
 
 ZOBACZ TEŻ
 --------
 **tor**(1), **torify**(1). +
 
 Przeczytaj doc/socks-extensions.txt w paczce Tora, by poznać szczegóły
 protokołu.
 
 AUTORZY
 -------
 Roger Dingledine <arma@mit.edu>, Nick Mathewson <nickm@alum.mit.edu>.