manpages/pl/torify.1.txt
758be853
 // Copyright (c) The Tor Project, Inc.
 // Przeczytaj LICENSE, by poznać informacje o licencji
 // To jest plik asciidoc wykorzystywany do generowania odnośników manpage/html.
 // Naucz się asciidoc na http://www.methods.co.nz/asciidoc/userguide.html
 torify(1)
 ==============
 Peter Palfrader Jacob Appelbaum
 
 NAZWA
 ----
 torify - wrapper dla torsocks lub tsocks i tor
 
 SYNOPSIS
 --------
 **torify** __application__ [__application's__ __arguments__]
 
 OPIS
 -----------
 **torify** jest prostą owijką, która próbuje znaleźć najlepszą istniejacą
 owijkę dla Toraw systemie. Uruchamia torsocks lub tsocks ze specyficznym dla Tora
 plikiem konfiguracyjnym. +
 
 torsocks to ulepszona owijka, która jawnie odrzuca UDP, bezpiecznie wykonuje
 zapytania DNS i prawidłowo socksyfikuje Twoje połączenia TCP. +
 
 tsocks jest owijką między biblioteką tsocks a a plikacją, którą chcesz
 uruchomić z obsługą SOCKS. +
 
 Jako że obie metody używają LD_PRELOAD, torify nie może być używany do
 binarek mających ustawiony bit suid.
 
 UWAGA
 -------
 Wiedz, że w sposób, w jaki działa tsocks, tylko połączenia TCP dostają
 obsługę SOCKS. Wiedz, że w większości przypadków to nie obejmuje znajdowania
 nazw hostów, które dalej będą kierowane przez Twój normalny, systemowy
 mechanizm rozwiązywania nazw do Twoich zwyczajnych serwerów nazw. Narzędzie
 **tor-resolve**(1) może w niektórych przypadkach posłużyć jako obejście tego
 problemu. FAQ Tora pod adresem
 https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ może mieć więcej
 informacji na ten temat. +
 
 Gdy używa się go z torsocks, z torify nie powinny wyciekać żądania DNS lub
 dane UDP. +
 
 Z obydwu będą wyciekać dane ICMP.
 
 ZOBACZ RÓWNIEŻ
 --------
 **tor**(1), **tor-resolve**(1), **torsocks**(1), **tsocks**(1),
 **tsocks.conf**(5).