torbutton/pl/torbutton-faq.wml
ea860767
 
 
 
 
 
 ## translation metadata
8f368439
 # Revision: $Revision: 24347 $
ea860767
 # Translation-Priority: 3-low
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton FAQ" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
 <div id="content" class="clearfix">
 	<div id="breadcrumbs">
   <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
 torbutton/index>">Torbutton &raquo; </a> <a href="<page
 torbutton/torbutton-faq>">FAQ Torbuttona</a>
  </div>
 	<div id="maincol"> 
   
   
   <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
 <h2>Torbutton: Najczęściej zadawane pytania</h2>
   <hr>
   
   <h3>Pytania</h3>
   <br>
   <ul>
   <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#nojavascript">Gdy przełączam Tora,
 moje strony używające javascriptu przestają działać. Dlaczego?</a></li>
   <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noreloads">Nie mogę klikać na linki
 lub przeładować strony po przełączeniu Tora! Dlaczego?</a></li>
   <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noflash">Nie mogę oglądać filmów na
 YouTube i innych stronach opartych na flashu. Dlaczego?</a></li>
   <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#oldtorbutton">Torbutton zdaje się
 robić wiele rzeczy, ale część z nich mi przeszkadza. Nie mogę po prostu
 używać starej wersji?</a></li>
   <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#weirdstate">Moja przeglądarka jest w
 jakimś dziwnym stanie, gdzie nic nie działa dobrze!</a></li>
   <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noautocomplete">Gdy używam Tora,
 Firefox już nie uzupełnia za mnie okienek wyszukiwania i
 logowania. Dlaczego?</a></li>
   <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#thunderbird">Co z obsługą
 Thunderbirda? Widzę stronę, ale to jest zła wersja?</a></li>
   <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#extensionconflicts">>Których
 rozszerzeń do Firefoksa powinno się unikać?</a></li>
   <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#recommendedextensions">Które
 rozszerzenia do Firefoksa polecacie?</a></li>
   <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#securityissues">>Czy są jeszcze
 jakieś sprawy, o których powinno się wiedzieć?</a></li>
   </ul>
   <br> <a id="nojavascript"></a> <strong><a class="anchor"
 href="#nojavascript">Gdy przełączam Tora, moje strony używające javascriptu
 przestają działać. Dlaczego?</a></strong>
   
   <p>
   Javascript może robić takie rzeczy jak czekanie aż wyłączysz Tora, zanim
 połączy się ze swoją stroną źródłową, tym samym odkrywając Twój adres IP. W
 związku z tym, Torbutton musi wyłączyć Javascript, znaczniki Meta-Refresh i
 niektóre zachowania CSS, gdy zmieni się stan Tora na inny niż ten, który był
 użyty do załadowania strony. Wszystkie te cechy zostają ponownie włączone,
 gdy Torbutton wraca do stanu, w którym był w czasie ładowania strony, ale w
 niektórych przypadkach (zwłaszcza z Javascriptem i CSS) nie jest możliwe
 całkowite cofnięcie się z powstałych błędów i strona pozostaje zepsuta.
 Niestety, jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić (i dalej obronić się przed
 ujawnieniem swojego adresu IP), jest przeładowanie strony po przełączeniu
 Tora lub wykonanie całej pracy przed zmianą stanu Tora.
   </p>
   
   <a id="noreloads"></a> <strong><a class="anchor" href="#noreloads" >Nie mogę
 klikać na linki lub przeładować strony po przełączeniu Tora!
 Dlaczego?</a></strong>
   
   <p>
   W związku z <a
 href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=409737">błędem Firefoksa
 numer 409737</a>, strony dalej mogą otwierać okienka wyskakujące i wykonywać
 przekierowania Javascript oraz mieć dostęp do historii po zmianie stanu
 Tora. Te okienka i przekierowania mogą być blokowane, ale niestety nie można
 ich odróżnić od normalnych działań użytkownika z taką stroną (takich jak
 kliknie na linki, otwieranie ich w nowych kartach/oknach, czy używanie
 przycisków historii), więc te są też blokowane, jako skutek uboczny. Po
 naprawie tego błędu w Firefoksie, ten stopień izolacji stanie się opcjonalny
 (dla ludzi, którzy nie chcą przypadkowo klikać na linki i przekazywać
 informacji poprzez adres zwrotny). Sposobem na obejście tego jest kliknięcie
 prawym klawiszem na link i otwarcie go w nowej karcie lub oknie. Karta lub
 okno nie załadują automatycznie strony, ale można nacisnąć Enter w pasku
 adresu i strona zacznie się ładować. Naciśnięcie Entera w pasku adresu
 przeładuje stronę, bez klikania w przycisk odświeżenia.
   </p>
   
   <a id="noflash"></a> <strong><a class="anchor" href="#noflash">Nie mogę
 oglądać filmów na YouTube i innych stronach opartych na
 flashu. Dlaczego?</a></strong>
   
   <p>
   YouTube i podobne strony wymagają wtyczek do przeglądarek, takich jak Flash,
 pochodzących od firm trzecich. Wtyczki operują niezależnie od Firefoksa i
 mogą przeprowadzać dowolne działania na Twoim komputerze, które rujnują
 Twoją anonimowość. Te działania zawierają, lecz nie ograniczają się do: <a
 href="http://decloak.net">całkowitego ignorowania ustawień proxy</a>,
 sprawdzania Twojego <a
 href="http://forums.sun.com/thread.jspa?threadID=5162138&amp;messageID=9618376">lokalnego
 adresu IP</a>, i <a
 href="http://epic.org/privacy/cookies/flash.html">zapisywania własnych
 ciasteczek</a>. Jest możliwe skorzystanie z LiveCD, jak <a
8f368439
 href="https://tails.boum.org/">The Amnesic Incognito Live System</a>, które
 tworzy bezpieczne, przezroczyste proxy, by chronić Cię przed omijaniem
ea860767
 proxy, lecz problemy związane z lokalnym adresem IP i ciasteczkami Flash
 ciągle pozostają groźne. </p>
   
   <p>
   Jeśli nie martwisz się, że jesteś śledzony/a przez te strony (i strony
 udające, że są nimi, by Cię odkryć) i nie martwisz się, że lokalni cenzorzy
 potencjalnie dowiedzą się, że je odwiedzasz, możesz włączyć wtyczki poprzez
 wejście do preferencji Torbutton-&gt;Security Settings (Ustawienia
 bezpieczeństwa)-&gt;karta Dynamic Content (Dynamiczna zawartość) i
 wyłączenie "Disable plugins during Tor usage" ("Wyłącz wtyczki w czasie
8f368439
 używania Tora"). Jeśli zrobisz to bez The Amnesic Incognito Live System czy
 odpowiednich reguł firewalla, mocno zalecamy, byś przynajmniej używał/a <a
ea860767
 href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722">NoScript</a> do <a
 href="http://noscript.net/features#contentblocking">blokowania
 wtyczek</a>. Nie musisz korzystać z mechanizmów zezwoleń dla stron w
 NoScript, jeśli zaznaczysz opcję <b>Apply these restrictions to trusted
 sites too</b> (Zastosuj te ograniczenia także dla zaufanych witryn) na
 karcie preferencji wtyczek w NoScript. W zasadzie, z włączoną tą opcją,
 możesz nawet sprawić, że NoScript będzie globalnie zezwalał na Javascript,
 ale ciągle blokował wszystkie wtyczki do chwili, w której klikniesz na ich
 obszary zastępujące na stronie. Polecamy też <a
 href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6623">Better
 Privacy</a> w takim przypadku, by pomagał Ci w kasowaniu Twoich ciasteczek
 Flash.
   </p>
 
   <p><em>Paczka Tora z Przeglądarką z założenia nie działa z Flashem ani innymi
 wtyczkami. Jeśli chcesz uruchamiać te wtyczki przez Tora, musisz
 zainstalować Tora i skonfigurować swoją zainstalowaną wersję Firefoksa.</em></p>
   
   <a id="oldtorbutton"></a> <strong><a class="anchor"
 href="#oldtorbutton">Torbutton zdaje się robić wiele rzeczy, ale część z
 nich mi przeszkadza. Nie mogę po prostu używać starej wersji?</a></strong>
   
   <p>
   
   <b>Nie.</b> Korzystanie ze starej wersji lub innego rozszerzenia do zmiany
 proxy (łącznie z FoxyProxy -- patrz niżej) bez Torbuttona jest mocno
 odradzane. Poważnie. Używanie samego innego rozszerzenia jest o tyle
 niebezpieczne, że nie tylko tracisz swój czas, ale także się narażasz.
 <b>Po prostu nie używaj Tora</b> i będziesz mieć takie samo (a w niektórych
 przypadkach lepsze) zabezpieczenie. By dowiedzieć się więcej o typach
 ataków, na jakie może Cię narazić "domowe" rozwiązanie, przeczytaj <a
 href="design/index.html#adversary">The Torbutton Adversary Model (Model
 Napastnika)</a>, a w szczególności podrozdział <a
 href="design/index.html#attacks">Adversary Capabilities - Attacks
 (Możliwości napastnika - Ataki)</a>. Jeśli są jakieś określone zachowania
 Torbuttona, które Ci się nie podobają, wypełnij zgłoszenie na <a
 href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">stronie zgłaszania
 błędów.</a> Większość cech Torbuttona zapewniających bezpieczeństwo można
 wyłączyć poprzez jego preferencje, jeśli zdaje Ci się, że masz własne
 zabezpieczenia na te przypadki.
   
   </p>
   
   <a id="weirdstate"></a> <strong><a class="anchor" href="#weirdstate" >Moja
 przeglądarka jest w jakimś dziwnym stanie, gdzie nic nie działa
 dobrze!</a></strong>
   
   <p>
   Spróbuj wyłączyć Tora klikając na przycisk, po czym otwórz nowe okno. Jeśli
 to nie pomoże, otwórz preferencje i kliknij 'Restore Defaults' ("Przywróć
 ustawienia domyślne"). To powinno zresetować rozszerzenie i Firefoksa do
 znanej działającej konfiguracji. Jeśli umiesz powtórzyć ten problem, podaj
 szczegóły na <a
 href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">stronie śledzenia
 błędów</a>.
   </p>
   
   <a id="noautocomplete"></a> <strong><a class="anchor" href="#noautocomplete"
 >Gdy używam Tora, Firefox już nie uzupełnia za mnie okienek wyszukiwania i
 logowania. Dlaczego?</a></strong>
   
   <p>
   W chwili obecnej, jest to powiązane z ustawieniem "<b>Blokuj zapis do
 historii w czasie używania Tora</b>" ("<b>Block history writes during
 Tor</b>"). Jeśli to ustawienie masz włączone, cała funkcjonalność
 wypełniania formularzy (zarówno zapisywanie, jak i odczytywanie), jest
 zablokowana. Jeśli Ci to przeszkadza, możesz wyłączyć tę opcję, ale
 zapisywane będą zarówno formularze, jak i historia. By zapobiec atakom
 odkrywającym historię w czasie nie używania Tora, zalecane jest wyłączenie
 odczytu historii w trybie bez Tora, jeśli zezwolono na zapis do historii w
 trybie z Torem.
   </p>
   
   <a id="thunderbird"></a> <strong><a class="anchor" href="#thunderbird" >Co z
 obsługą Thunderbirda? Widzę stronę, ale to jest zła wersja?</a></strong>
   
   <p>
   Torbutton obsługiwał podstawowe przełączanie proxy w Thunderbirdzie w
 czasach wersji 1.0, ale zostało to usunięte, gdyż nie zostało zanalizowane
 pod względem bezpieczeństwa. Moja strona z narzędziami deweloperskimi na
 addons.mozilla.org wyraźnie wskazuje na obsługę tylko Firefoksa, więc nie
 wiem, czemu nie usunęli tego listingu z Thunderbirdem. Nie jestem
 użytkownikiem Thunderbirda i niestety nie mam czasu na analizowanie
 zagadnień bezpieczeństwa związanych z przełączaniem proxy w tej
 aplikacji. Prawdopodobnie ma ona podobne (lecz nie identyczne) problemy z
 wyciekaniem stanu i proxy z pocztą HTML, wbudowanymi obrazkami,
 JavaScriptem, wtyczkami i automatycznym dostępem do sieci. Zalecam
 stworzenie całkowicie oddzielnego profilu Thunderbirda dla Twoich kont z
 Torem i używanie go zamiast próbowania przełączania ustawień proxy. Ale
 jeśli naprawdę lubisz bawić się swoim IP, możesz wypróbować inne narzędzie
 do przełączania proxy, jak ProxyButton, SwitchProxy czy FoxyProxy (jeśli
 obsługują Thunderbirda).
   </p>
   
   <a id="extensionconflicts"></a> <strong><a class="anchor"
 href="#extensionconflicts" >Których rozszerzeń do Firefoksa powinno się
 unikać?</a></strong>
   
   <p>
   To jest trudne pytanie. Rozszerzeń Firefoksa są tysiące, stworzenie pełnej
 listy tych, które zagrażają anonimowości, jest prawie niemożliwe. Jednakże,
 oto kilka przykładów, które powinny dać Ci pojęcie co do tego, jakie
 zachowania są niebezpieczne.
   </p>
   
   <ol>
   <li>StumbleUpon, itp.
   <p>
   Te rozszerzenia wysyłają mnóstwo informacji o stronach, które odwiedzasz, do
 serwerów stumbleupon i łączą te informacje z unikalnym identyfikatorem. To
 jest oczywiście straszne dla anonimowości. Ogólnie mówiąc, jakiekolwiek
 rozszerzenie wymagające rejestracji, a nawet rozszerzenia dostarczające
 informacji o odwiedzanych stronach powinny być uznane za podejrzane.
   </p></li>
   <li>FoxyProxy
   <p>
   Podczas gdy w teorii FoxyProxy jest niezłym pomysłem, to w praktyce nie
 można go skonfigurować bezpiecznie do Tora bez Torbuttona. Jak we wszystkich
 innych rozszerzeniach proxy, głównymi zagrożeniami są <a
 href="http://www.metasploit.com/research/projects/decloak/">wyciek
 wtyczek</a> i <a href="http://ha.ckers.org/weird/CSS-history.cgi">odkrycie
 historii</a>, zaraz za nimi są kradzieże ciasteczek przez węzły wyjściowe i
 śledzenie przez serwery z reklamami (przeczytaj <a
 href="design/index.html#adversary">Torbutton Adversary Model</a>, by poznać
 szczegóły). Lecz z zainstalowanym i zawsze włączonym Torbuttonem, możliwe
 jest bezpieczne skonfigurowanie FoxyProxy (choć jest to trudne). Jako że
 tryb wzorców (Patterns) w FoxyProxy odnosi się tylko do specyficznych
 adresów, a nie do całej karty, ustawienie FoxyProxy tak, by tylko niektóre
 strony były odwiedzane przez Tora, dalej pozwala serwerom reklamowym
 (których hosty nie pasują do Twoich filtrów) na poznanie Twojego prawdziwego
 IP. Co gorsza, jeśli te strony używają usług logowania na innych stronach
 jak Google Analytics, możesz wylądować w ich logach ze swoim prawdziwym
 adresem IP. Złośliwe węzły wyjściowe też mogą współpracować ze stronami, by
 wklejać obrazki do stron nie filtrowanych. Ustawienie FoxyProxy tak, by
 tylko część adresów wysyłał nie przez Tora jest znacznie bezpieczniejsze,
 ale trzeba być ostrożnym z filtrami, na które się pozwala. Na przykład
 ustawienie czegoś tak prostego jak *google*, by szło nie przez Tora dalej
 będzie powodować, że znajdziesz się we wszystkich logach wszystkich stron
 używających Google Analytics! Przeczytaj <a
 href="http://foxyproxy.mozdev.org/faq.html#privacy-01">to pytanie</a> na FAQ
 FoxyProxy dla dalszych szczegółów.
   </p></li>
   </ol>
   
   <a id="recommendedextensions"></a> <strong><a class="anchor"
 href="#recommendedextensions" >Które rozszerzenia do Firefoksa
 polecacie?</a></strong>
   <ol>
   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/953">RefControl</a>
   	<p>
   Wspomniane wcześniej, to rozszerzenie pozwala na lepszą kontrolę adresów
 zwrotnych niż Torbutton w tej chwili. Powinno psuć mniej stron niż kontrola
 adresu zwrotnego w Torbuttonie.</p></li>
   
   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/1474">SafeCache</a>
   <p>
   Jeśli dużo używasz Tora i rzadko go wyłączasz, prawodpodobnie przyda Ci się
 to rozszerzenie, by zminimalizować możliwości stron internetowych odnośnie
 przechowywania długotrwałych identyfikatorów w pamięci podręcznej. To
 rozszerzenie stosuje politykę tego samego adresu pochodzenia w pamięci
 podręcznej, więc elementy są z niej pobierane tylko jeśli są pobierane z
 dokumentu w tej samej strefie pochodzenia jak element w pamięci podręcznej.
   </p></li>
   
   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6623">Better
 Privacy</a>
   <p>
   
   Better Privacy jest znakomitym rozszerzeniem, które chroni Cię przed
 ciasteczkami używanymi przez aplikacje Flash, które często zostają na zawsze
 i nie można ich usunąć przez normalne czyszczenie "Prywatnych danych" w
 Firefoksie. Flash i wszystkie inne wtyczki są domyślnie wyłączane przez
 Torbuttona, ale jeśli interesuje Cię prywatność, możesz być zainteresowany/a
 tym rozszerzeniem, które pozwoli Ci obejrzeć i automatycznie usuwać
 ciasteczka Flash w trakcie pracy bez Tora.
   
   </p>
   </li>
   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/1865">AdBlock Plus</a>
   <p>
   
   AdBlock Plus jest doskonałym dodatkiem do usuwania denerwujących,
 naruszających prywatność i <a
 href="http://www.wired.com/techbiz/media/news/2007/11/doubleclick">roznoszących
 złośliwe oprogramowanie</a> reklam z sieci. Zawiera <a
 href="http://adblockplus.org/en/subscriptions">subskrypcje</a>, które są
 ciągle aktualizowane, by wychwytywać najnowsze wysiłki sieci reklamowych,
 podejmowane w celu omijania tych filtrów. Polecam subskrypcję filtru
 kombinacyjnego EasyPrivacy+EasyList w sekcji Miscellaneous (Pozostałe) na
 stronie subskrypcji.
   
   </p>
   </li> 
   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/82">Cookie Culler</a>
   <p>
   
   Cookie Culler to przydatne rozszerzenie do szybkiego dostępu do menadżera
 ciasteczek w Firefoksie. Daje też możliwość ochrony pewnych ciasteczek przed
 usunięciem, ale niestety, to zachowanie nie integruje się dobrze z
 Torbuttonem. Kory Kirk pracuje nad tym w czasie projektu Google Summer of
 Code 2009.
   
   </p>
   </li>
   
   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722">NoScript</a>
   <p>
   Torbutton w chwili obecnej łagodzi wszystkie znane problemy anonimowości
 związane z Javascriptem. Jednak, jeśli martwisz się exploitami Javascriptu w
 swojej przeglądarce lub na stronach, na których się logujesz, możesz używać
 NoScript. Daje on możliwość włączenia Javascriptu tylko dla niektórych stron
 i daje też mechanizmy wymuszania adresów HTTPS dla stron z <a
 href="http://fscked.org/category/tags/insecurecookies">niebezpiecznymi
 ciasteczkami</a>.<br /> Może być jednak trudny do skonfigurowania tak, by
 większość stron działała poprawnie. W szczególności, trzeba się upewnić, że
 nie usunie się addons.mozilla.org z białej listy Javascriptu, jako że
 rozszerzenia są pobierane przez HTTP, a sprawdzane przez Javascript ze
 strony HTTPS.
   
   </p></li>
   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9727/">Request
 Policy</a>
   <p>
   
   Request Policy jest podobne do NoScript w tym, że wymaga skonfigurowania,
 które strony mają pozwolenie na ładowanie zawartości z innych
 domen. Prawidłowa konfiguracja dla nowicjuszy może być bardzo trudna, ale
 daje to niezłą ochronę przed reklamami, wstrzykniętą zawartością i atakami
 fałszowania żądań cross-site (między stronami).
   
   </p>
   </li>
   
   </ol>
   
   <a id="securityissues"></a> <strong><a class="anchor" href="#securityissues"
 >Czy są jeszcze jakieś sprawy, o których powinno się wiedzieć?</a></strong>
   
   <p>
   Jest klika znanych prblemów związanych z bezpieczeństwem w Torbuttonie
 (wszystkie związane z <a href="design/index.html#FirefoxBugs">niezałatanymi
 błędami bezpieczeństwa w Firefoksie</a>. Najważniejsze dla anonimowości jest
 to, że jest możliwe odmaskowanie przechwyceń javascriptu, które owijają
 obiekt Date, by ukryć Twoją strefę czasowę w Firefoksie 2, a kod maskujący
 strefę czasową nie działa w ogóle w Firefoksie 3. Pracujemy z ludźmi od
 Firefoksa, by naprawić jeden z błędów: <a
 href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=392274">399274</a> lub <a
 href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=419598">419598</a>, aby
 rozwiązać ten problem. W międzyczasie, można ustawić zmienną środowiskową
 <b>TZ</b> na <b>UTC</b>, by przeglądarka używała UTC jako Twojej strefy
 czasowej. Pod Linuksem możesz dodać <b>export TZ=UTC</b> do skryptu
 /usr/bin/firefox lub zrobić to samo w systemowym pliku bashrc. Pod Windowsem
 można jedną ze <a href="http://support.microsoft.com/kb/310519">Zmiennych
 Środowiskowych TZ Użytkownika lub Systemu</a> korzystając z właściwości
 Mojego Komputera. Pod MacOS, sytuacja jest <a
 href="http://developer.apple.com/documentation/MacOSX/Conceptual/BPRuntimeConfig/Articles/EnvironmentVars.html#//apple_ref/doc/uid/20002093-BCIJIJBH">znacznie
 bardziej skomplikowana</a>, niestety.
   </p>
   
   <p>
   Ponadto, czytniki RSS takie jak Firefox Livemarks mogą przeprowadzać
 okresowe pobierania. W związku z <a
 href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=436250">błędem Firefoksa
 436250</a>, nie ma sposobu na wyłączenie tego pobierania w trybie Tora. To
 może być problem, jeśli posiada się dużo własnych adresów kanałów
 informacyjnych, które mogą przekazywać informacje o Twojej tożsamości.
   </p>
  </div>
  
  <!-- END MAINCOL -->
 <div id = "sidecol">
 
 
  #include "side.wmi"
 #include "info.wmi"
 </div>
  
 <!-- END SIDECOL -->
 </div>
 
 
8f368439
 #include "foot.wmi"