torbutton/pl_PL/index.wml
0e75fe31
 
 
 
 
 
 ## translation metadata
 # Revision: $Revision: 23793 $
 # Translation-Priority: 3-low
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
 <div id="content" class="clearfix">
 	<div id="breadcrumbs">
   <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
 torbutton/index>">Torbutton</a>
  </div>
 	<div id="maincol"> 
   
   
   <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
 <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google Canada" href="search/google-ca.xml"/>
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google UK" href="search/google-uk.xml"/>
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google USA" href="search/google-us.xml"/>
   <script type="text/javascript">
   
   function addSearchProvider(prov) { try {
 window.external.AddSearchProvider(prov); } catch (e) { alert("Wtyczki
 wyszukiwania wymagają przeglądarki Firefox 2"); return; } } function
 addEngine(name,ext,cat,pid) { if ((typeof window.sidebar == "object") &&
 (typeof window.sidebar.addSearchEngine == "function")) {
 window.sidebar.addSearchEngine( "http://mycroft.mozdev.org/install.php/" +
 pid + "/" + name + ".src", "http://mycroft.mozdev.org/install.php/" + pid +
 "/" + name + "."+ ext, name, cat ); } else { alert("Do instalacji tej
 wtyczki wymagana jest przeglądarka obsługująca Sherlock."); } } function
 addOpenSearch(name,ext,cat,pid,meth) { if ((typeof window.external ==
 "object") && ((typeof window.external.AddSearchProvider == "unknown") ||
 (typeof window.external.AddSearchProvider == "function"))) { if ((typeof
 window.external.AddSearchProvider == "unknown") && meth == "p") { alert("Ta
 wtyczka korzysta z POST, który nie jest obsługiwany przez implementację
 OpenSearch w Internet Explorerze."); } else {
 window.external.AddSearchProvider(
 "http://mycroft.mozdev.org/installos.php/" + pid + "/" + name + ".xml"); } }
 else { alert("Do instalacji tej wtyczki wymagana jest przeglądarka
 obsługująca OpenSearch."); } } function
 addOpenSearch2(name,ext,cat,pid,meth) { if ((typeof window.external ==
 "object") && ((typeof window.external.AddSearchProvider == "unknown") ||
 (typeof window.external.AddSearchProvider == "function"))) { if ((typeof
 window.external.AddSearchProvider == "unknown") && meth == "p") { alert("Ta
 wtyczka korzysta z POST, który nie jest obsługiwany przez implementację
 OpenSearch w Internet Explorerze."); } else {
 window.external.AddSearchProvider(
 "http://torbutton.torproject.org/dev/search/" + name + ".xml"); } } else {
 alert("Do instalacji tej wtyczki wymagana jest przeglądarka obsługująca
 OpenSearch."); } } function install (aEvent) { var params = { "Torbutton":
 { URL: aEvent.target.href, Hash: aEvent.target.getAttribute("hash"),
 toString: function () { return this.URL; } } };
 InstallTrigger.install(params); return false; }
   
   
   </script>
   
   <h2>Torbutton</h2>
   <hr> <strong>Bieżąca wersja stabilna:</strong><version-torbutton><br/>
 <strong>Bieżąca wersja alfa:</strong><version-torbutton-alpha><br/> <br/>
 <strong>Autorzy:</strong> Mike Perry &amp; Scott Squires<br/> <br/>
 <strong>Instalacja wersji stabilnej:</strong> Kliknij, aby <a
 href="https://www.torproject.org/dist/torbutton/torbutton-current.xpi"
 hash="<version-hash-torbutton>" onclick="return
 install(event);">zainstalować z tej strony</a> albo <a
 href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/downloads/latest/2275/addon-2275-latest.xpi?src=addondetail">zainstalować
 ze strony Mozilli z dodatkami</a><br/> <strong>Instalacja wersji
 alfa:</strong> Kliknij, aby <a
 href="https://www.torproject.org/dist/torbutton/torbutton-current-alpha.xpi"
 hash="<version-hash-torbutton-alpha>" onclick="return
 install(event);">zainstalować z tej strony</a> <br/> <strong>Angielskie
 wyszukiwarki Google:</strong> Wtyczki wyszukiwania Google dla <a
 href="/jsreq.html" title="Ref: 14938 (googleCA)"
 onClick="addOpenSearch('GoogleCanada','ico','General','14937','g');return
 false">Google CA</a> i <a href="/jsreq.html" title="Ref: 14938 (googleCA)"
 onClick="addOpenSearch('googleuk_web','png','General','14445','g');return
 false">Google UK</a>. <br/> <strong>Poprzednie wydania:</strong> <a
 href="../dist/torbutton/">Lokalnie</a><br/> <br/> <strong>Dokumentacja dla
 deweloperów:</strong> <a href="en/design/index.html.en">Dokument projektowy
 Torbuttona</a> i <a href="en/design/MozillaBrownBag.pdf">Slajdy (Nie
 aktualizowane często)</a><br/> <strong>Kod źródłowy:</strong> Możesz <a
 href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git">przeglądać
 repozytorium</a> lub po prostu rozpakować plik xpi. <br/>
 <strong>Zgłaszanie błędów:</strong> <a
 href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">System zgłaszania
 błędów Projektu Tor</a><br/> <strong>Dokumenty:</strong> <b>[</b> <a
 href="<page torbutton/torbutton-faq>">FAQ</a> <b>|</b> <a
 href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/CHANGELOG">zmiany</a>
 <b>|</b> <a
 href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/LICENSE">licencja</a>
 <b>|</b> <a
 href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/CREDITS">podziękowania</a>
 <b>]</b><br/> <br/>
   
   <p>
   Torbutton jest 1-kliknięciowym sposobem dla użytkowników Firefoksa na
 włączanie lub wyłączanie tego, czy przeglądarka korzysta z <a href="<page
 index>">Tora</a>. Rozszerzenie to dodaje panel do paska stanu, który mówi
 "Tor włączony" (na zielono) lub "Tor wyłączony" (na czerwono). Użytkownik
 może kliknąć na panel, by zmienić status. Jeśli użytkownik (lub jakieś inne
 rozszerzenie) zmieni ustawienia proxy, zmiana ta jest automatycznie
 odzwierciedlana na pasku stanu.
   </p>
   
   <p>
   By Cię chronić, Torbutton wyłącza wiele rodzajów aktywnej zawartości. Możesz
 dowiedzieć się więcej z <a href="<page torbutton/torbutton-faq>">Torbutton
 FAQ</a>, lub poczytać o szczegółach na liście <a href="<page
 torbutton/torbutton-options>">opcji Torbuttona</a>.
   </p>
   
   <p>
   Niektórzy użytkownicy mogą woleć przycisk na pasku narzędziowym zamiast
 panelu na pasku stanu. Torbutton pozwala na dodanie takiego przycisku
 poprzez kliknięcie prawym klawiszem na żądany pasek, wybierając
 "Dostosuj..." i przeciągając ikonkę Torbuttona na pasek narzędziowy. Jest
 opcja w preferencjach pozwalająca na ukrycie panelu na pasku stanu
 (Narzędzia-&gt;Rozszerzenia, wybierz Torbutton i kliknij Preferencje).
   </p>
  </div>
  
  <!-- END MAINCOL -->
 <div id = "sidecol">
 
 
  #include "side.wmi"
 #include "info.wmi"
 </div>
  
 <!-- END SIDECOL -->
 </div>
 
 
 #include "foot.wmi"