torbutton/pl_PL/torbutton-options.wml
0e75fe31
 
 
 
 
 
 ## translation metadata
 # Revision: $Revision: 23714 $
 # Translation-Priority: 3-low
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton Options" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
 <div id="content" class="clearfix">
 	<div id="breadcrumbs">
   <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
 torbutton/index>">Torbutton &raquo; </a> <a href="<page
 torbutton/torbutton-options>">Opcje Torbuttona</a>
  </div>
 	<div id="maincol"> 
   
   
   <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
 <h2>Opcje Torbuttona</h2>
   <hr>
   
   <p>Wersja 1.2.0 Torbuttona dodaje wiele nowych opcji bezpieczeństwa do ochrony
 Twojej anonimowości przed wszystkimi głównymi zagrożeniami, o których
 autorzy wiedzą. Ustawienia domyślne powinny być dobre (i
 najbezpieczniejsze!) dla większości ludzi, ale jeśli jesteś osobą lubiącą
 mieć wszystko dopasowane lub wolisz wynieść jakieś opcje do bardziej
 elastycznych rozszerzeń, oto jest pełna lista. (W idealnym świecie, te
 opisy powinny być opisami w samym rozszerzeniu, ale błędy Firefoksa numer <a
 href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=45375">45375</a> i <a
 href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=218223">218223</a> w tej
 chwili to uniemożliwiają.)</p>
   
   <ul>
   <li>Wyłącz wtyczki w czasie używania Tora (ważne)<p> 
   
    Ta opcja jest kluczowa dla bezpieczeństwa Tora. Wtyczki przeprowadzają
 własne operacje sieciowe niezależne od przeglądarki, a wiele wtyczek tylko
 częściowo podporządkowuje się nawet własnym ustawieniom proxy.
   </p></li>
    <li>Izoluj zawartość dynamiczną do stanu Tora (ważne)<p> 
   
    Kolejna ważna opcja, to ustawienie powoduje, że rozszerzenie wyłącza
 Javascript na kartach wczytywanych w innym stanie Tora niż obecny, by
 zapobiec opóźnionym pobieraniom wstrzykniętych adresów zawierających
 unikalne identyfikatory, oraz by zapobiec odkryciu Twojego adresu IP za
 pomocą znaczników meta-refresh, gdy wyłączasz Tora. Zapobiega to także
 wszystkim transferom z kart załadowanym w innym stanie Tora. To służy
 blokowaniu dynamicznej, nie-Javascriptowej zawartości, takiej jak okienka
 wyskakujące CSS, przed odkryciem Twojego IP, jeśli wyłączysz Tora.
   </p></li>
    <li>Podpinaj się pod niebezpieczny kod Javascript (ważne)<p> 
   
   To ustawienie włącza kod podpinania się pod Javascript. Do stron
 wstrzykiwany jest kod Javascript, by podpiąć się pod obiekt Date, by
 zamaskować Twoją strefę czasową, oraz by podpiąć się pod obiekt navigator,
 by zamaskować system operacyjny oraz przeglądarkę, co nie jest robione przez
 standardowe ustawienia Firefoksa odnośnie wysyłanych informacji o
 przeglądarce.
   </p></li>
    <li>Zmień rozmiar okna do wielokrotności 50px w czasie przełączania Tora
 (zalecane)<p> 
   
   By zmniejszyć ilość dostępnych informacji o stanie pozwalających na unikalne
 rozpoznawanie użytkowników, ta opcja sprawia, że okna zmieniają rozmiar do
 wielokrotności 50 pikseli z każdej strony, gdy Tor jest włączony i strony są
 załadowane.
   </p></li>
    <li>Wyłącz aktualizacje w czasie używania Tora (zalecane)<p> 
   
   Pod Firefoksem 2 wielu autorów rozszerzeń nie aktualizowało swoich
 rozszerzeń ze stron z SSL. Możliwe jest, by złośliwe węzły Tora
 przechwytywały te rozszerzenia i zastępowały je złośliwymi lub dodawały
 złośliwy kod do istniejących rozszerzeń. Jako że Firefox 3 wymusza
 szyfrowane lub uwierzytelniane aktualizacje, to ustawienie nie jest już tak
 ważne, jak to było kiedyś (mimo iż aktualizacje wysyłają informacje o
 posiadanych rozszerzeniach, jest to raczej rzadkie).
   </p></li>
    <li>Wyłącz podpowiedzi wyszukiwania w czasie używania Tora (zalecane)<p> 
   
   To opcjonalne ustawienie zarządza tym, czy dostaje się sugestie wyszukiwania
 od Google w czasie używania Tora. Jako że przy sugestiach nie są przesyłane
 ciasteczka, jest to raczej niezłośliwe zachowanie.
   </p></li>
    <li>Blokuj aktualizacje "żywych zakładek" (Livemarks) w czasie używania Tora
 (zalecane)<p> 
   
   Ta opcja sprawia, że Torbutton wyłącza aktualizacje Twoich <a
 href="http://www.mozilla.com/firefox/livebookmarks.html">żywych
 zakładek</a>. Jako że większość ludzi używa żywych zakładek do kanałów RSS z
 ich blogów, blogów ich przyjaciół, edytowanych stron Wikipedii i innych tym
 podobnych rzeczy, te aktualizacje prawdopodobnie nigdy nie powinny
 przebiegać przez Tora. Ta opcja działa tylko w Firefoksie 3.5 i nowszych.
   
   </p></li>
    <li>Blokuj dostęp do sieci z URLi file:// w trybie z Torem/bez Tora (zalecane)<p> 
   
   Te ustawienia zapobiegają wysyłaniu lokalnych plików przez lokalne dokumenty
 HTML do dowolnych stron <a
 href="http://www.gnucitizen.org/blog/content-disposition-hacking/" >pod
 Firefoksem 2</a>. Jako że węzły wyjściowe mogą umieszczać nagłówki
 zmuszające przeglądarkę do zachowania lokalnie dowolnych stron (jak również
 wstrzykiwać skrypty do dowolnych plików HTML zachowywanych na dysku w czasie
 używania Tora), pozostawienie tej opcji włączonej jest raczej dobrym
 pomysłem.
   </p></li>
    <li>Zamknij wszystkie karty i okna trybu z Torem/bez Tora w czasie przełączania
 Tora (opcjonalne)<p> 
   
   Te dwie opcje pozwalają lepiej upewnić się, że po wyłączeniu Tora strony
 naprawdę zniknęły i nie mogą wykonywać żadnej dodatkowej aktywności
 sieciowej. W chwili obecnej nie ma żadnego znanego sposobu na to, by strony
 mogły dalej coś robić po przełączeniu, ale te opcje istnieją jako środek
 wspierający w razie odkrycia błędu. Mogą też służyć jako przydatny "Przycisk
 szefa" do szybkiego czyszczenia całego przeglądania z Torem z ekranu.
   </p></li>
    <li>Izoluj dostęp do nawigacji historii do stanu Tora (ważne)<p> 
   
   Ta opcja uniemożliwia zarówno Javascriptowi jak i przypadkowym kliknięciom
 użytkownika otwarcie stron pobranych w innym stanie Tora niż bieżący. Jako
 że to może być wykorzystane do skojarzenia działalności w stanie Tora z
 działalnością bez Tora i w związku z tym umożliwić ustalenie Twojego adresu
 IP, opcja ta zaznaczona jest jako ważna.
   </p></li>
    <li>Blokuj odczyt historii w czasie używania Tora (ważne)<p> 
   
    Opierając się na kodzie przysłanym przez <a
 href="http://www.collinjackson.com/">Collina Jacksona</a>, gdy ta opcja jet
 włączona i Tor jest używany, opcja ta uniemożliwia silnikowi renderującemu
 dowiedzenie się, czy pewne linki były odwiedzone. Ten mechanizm pokonuje
 wszystkie ataki odkrycia historii opierające się na dokumencie, w tym ataki
 z wykorzystaniem tylko CSS.
   </p></li>
    <li>Blokuj odczyt historii, gdy Tor nie jest używany (opcjonalne)<p> 
   
    Ta opcja robi to samo, ale w trybie z wyłączonym Torem.
   </p></li>
    <li>Blokuj zapis do historii w czasie używania Tora (zalecane)<p> 
   
    Ta opcja uniemożliwia silnikowi renderującemu zapisywanie odwiedzonych
 adresów i wyłącza historię menadżera pobierania. Jeśli umożliwisz zapis
 historii Tora, zaleca się wyłączenie odczytu historii w trybie bez Tora,
 gdyż złośliwe strony, które odwiedzasz, mogą przeszukiwać Twoją historię w
 poszukiwaniu adresów .onion i innych zapisów historii z trybu Tora (jak na
 przykład zapytania do Google).
   </p></li>
    <li>Blokuj zapis do historii, gdy Tor nie jest używany (opcjonalne)<p> 
   
   Ta opcja wyłącza zapisywanie jakichkolwiek informacji do historii w trybie
 bez Tora.
   </p></li>
   <li>Czyść historię w czasie przełączania Tora (opcjonalne)<p> 
   
    To jest alternatywna opcja do używania zamiast (lub oprócz) blokowania
 zapisów i odczytów z historii.
   </p></li>
    <li>Blokuj zachowywanie haseł i formularzy w trybie Tora/bez Tora<p> 
   
    Te opcje zarządzają tym, czy przeglądarka zapisuje Twoje hasła i zapytania
 wyszukiwania na dysk w danym stanie Tora.
   </p></li>
    <li>Blokuj pamięć podręczną na dysku w czasie używania Tora i czyść całą pamięć
 podręczną w czasie przełączania Tora<p> 
   
    Jako że pamięć podręczna przeglądarki może być użyta do zachowania
 unikalnych identyfikatorów, nie może ona przetrwać między sesjami Tora. Ta
 opcja sprawia, że pamięć podręczna w pamięci komputera jest aktywna w czasie
 używania Tora ze względów wydajności, ale blokuje dostęp do dysku w celach
 zapisania tam pamięci podręcznej.
   </p></li>
    <li>Blokuj pamięć podręczną na dysku i w pamięci w czasie używania Tora<p> 
   
    Ta opcja całkowicie blokuje pamięć podręczną w czasie używania Tora, ale
 zostawia ją dla trybu bez Tora.
   </p></li>
    <li>Czyść ciasteczka w czasie przełączania Tora<p> 
   
    Całkowicie czyści wszystkie ciasteczka w czasie przełączania Tora.
   </p></li>
    <li>Zachowuj ciasteczka z trybu bez Tora w chronionym pliku jar<p> 
   
    Ta opcja zachowuje Twoje trwałe ciasteczka trybu bez Tora w specjalnym pliku
 jar, w razie gdyby była potrzeba zachowania jakichkolwiek ciasteczek. Oparta
 na kodzie przysłanym przez <a href="http://www.collinjackson.com/">Collina
 Jacksona</a>. Jest zgodna z innymi rozszerzeniami, których używasz do
 zarządzania ciasteczkami trybu bez Tora. Twoje ciasteczka Tora będą
 oczywiście czyszczone w czasie przełączania Tora.
   </p></li>
    <li>Przechowuj zarówno ciasteczka trybu Tor i trybu bez Tora w chronionym pliku
 jar (niebezpieczne)<p> 
   
    Ta opcja przechowuje Twoje trwałe ciasteczka trybu Tora i trybu bez Tora w
 oddzielnych plikach jar z ciasteczkami. Dłuższe przechowywanie ciasteczek
 trybu Tora jest złym pomysłem, jako że mogą być one pobrane przez węzły
 wyjściowe, które wstrzykują fałszywe formularze do czysto tekstowych stron,
 które pobierasz.
   </p></li>
    <li>Będę ręcznie zarządzał swoimi ciasteczkami (niebezpieczne)<p> 
   
    Ta opcja pozwala Ci na zarządzanie swoimi ciasteczkami innym
 rozszerzeniem,np. <a
 href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/82">CookieCuller</a>. Jest to
 szczególnie niebezpieczne, gdyż złośliwe węzły wyjściowe mogą fałszować
 elementy dokumentów, które zdają się pochodzić od stron, od których masz
 ciasteczka (i mogą wtedy robić różne rzeczy, jak np. pobrać całą Twoją
 skrzynkę gmail, nawet jeśli w danej chwili nie używałeś gmail ani nie
 odwiedzałeś żadnych stron google!).
   </p></li>
    <li>Nie zapisuj ciasteczek trybu Tora/bez Tora na dysk<p> 
   
    Te opcje uniemożliwiają Firefoksowi zapisanie jakichkolwiek ciasteczek na
 dysk w danym trybie Tora. Jeśli pliki jar z ciasteczkami są włączone, będą
 instnieć tylko w pamięci i będą wyczyszczone w czasie zamykania Firefoksa.
   </p></li>
    <li>Wyłącz DOM Storage w czasie używania Tora (ważne)<p> 
   
    Firefox ostatnio dodał możliwość zapisywania dodatkowych informacji o stanie
 i identyfikatorów w trwałych tabelach, zwanych <a
 href="http://developer.mozilla.org/docs/DOM:Storage">DOM
 Storage</a>. Oczywistym jest, że może to pozbawić Cię anonimowości, jeśli
 zachowane dane mogą być odczytane po zmianie stanu Tora.
   </p></li>
    <li>Czyść uwierzytelnione sesje HTTP (zalecane)<p> 
   
    Dane do uwierzytelniania HTTP mogą być badane przez węzły wyjściowe i
 wykorzystane zarówno do stwierdzenia, że odwiedzasz pewną stronę wymagając
 uwierzytelniania HTTP, jak i do podszywania się pod Ciebie na tej stronie. 
   </p></li>
    <li>Czyść ciasteczka Tora w czasie wyłączania przeglądarki w trybie Tora/bez
 Tora<p> 
   
    Te opcje instalują funkcję uruchamianą przy wyłączaniu przeglądarki do
 czyszczenia ciasteczek trybu Tora/bez Tora w czasie wyłączania
 przeglądarki. Jest to niezależne od Twojego ustawienia Czyść Prywatne Dane i
 istotnie czyści odpowiednie pliki jar z ciasteczkami.
   </p></li>
    <li>Zapobiegaj zachowywaniu kart otwartych z Torem w czasie zachowywania sesji
 (zalecane)<p> 
   
    Ta opcja sprawia, że mechanizm zachowywania sesji nie zapisze na dysk kart
 otwartych w trybie Tora. Niestety, to też uniemożliwia ponowne otwarcie
 zamkniętych kart. Przyczyną, dla której ta opcja jest zalecana jest to, że
 po padzie programu, Twoja przeglądarka będzie w nieokreślonym stanie Tora i
 mogłaby potencjalnie załadować kilka kart otwartych przed padem w trybie
 Tora, tym razem bez Tora. Następująca opcja jest alternatywnym sposobem
 ochrony przed tym.
   </p></li>
    <li>Przy normalnym uruchomieniu, ustaw tryb na: Tor, Nie-Tor, Stan przy
 wyłączeniu<p> 
   
    Ta opcja pozwala na określenie, w którym trybie przeglądarka ma normalnie
 startować: Tor, tryb bez Tora i cokolwiek było w chwili zamykania.
   </p></li>
    <li>W czasie odzyskiwania po padzie lub starcie z przywróconej sesji, uruchom w
 trybie: Tor, Nie-Tor<p> 
   
    Gdy Firefox pada (zostaje zamknięty z powodu błędu w programie czy wyjątku),
 tryb Tora po restarcie jest zazwyczaj całkowicie losowy, i w zależności od
 Twojego wyboru dla powyższej opcji, może załadować kilka kart w niewłaściwym
 trybie. Ta opcja pozwala na określenie, do którego trybu powrócić po padzie.
   </p></li>
    <li>Zapobiegaj zachowywaniu kart trybu Tora/bez Tora w czasie zachowywania sesji<p> 
   
    Te dwie opcje pozwalają kontrolować, co jest zapisywane na dysk przez
 mechanizm zapisywania sesji. Jako że zapisanie sesji służy do automatycznego
 ładowania stron po padzie lub aktualizacji, zalecane jest nie zezwalanie na
 zapis kart trybu Tora na dysk, gdyż po padzie mogą zostać załadowane w
 trybie bez Tora (lub na odwrót, w zależności od ustawienia odzyskiwania po
 awarii, oczywiście).
   </p></li>
    <li>Ustaw przeglądarkę użytkownika w czasie używania Tora (ważne)<p> 
   
    Maskowanie przeglądarki użytkownika ma na celu sprawienie, by wszyscy
 użytkownicy Firefoksa zdawali się jednakowi. Do udawania tego napisu i
 obsługi właściwości navigator.* została wybrana niedawna wersja Firefox
 2.0.0.4 na Windows i będzie ona taka sama dla wszystkich wersji Torbuttona
 do chwili, gdy wystąpią problemy z niekompatybilnością. Jednakowość tej
 wartości jest oczywiście bardzo ważna dla anonimowości. Aby ta opcja w pełni
 działała, użytkownik musi też włączyć opcję "Podpinaj się pod niebezpieczny
 kod Javascript", by wartości navigator.* były ustawiane
 prawidłowo. Przeglądarka nie ustawia niektórych z nich poprzez preferencje
 zmiany przedstawiania się.
   </p></li>
    <li>Udawaj przeglądarkę z ustawionym językiem angielskim<p> 
   
   Ta opcja sprawia, że Firefox wysyła takie nagłówki HTTP, jakby był angielską
 przeglądarką. Przydatne dla użytkowników z innych krajów.
   </p></li>
    <li>Nie wysyłaj odnośnika zwrotnego w czasie używania Tora<p> 
   
   Ta opcja wyłącza nagłówek Referrer (adres poprzedniej strony),
 uniemożliwiając stronom dowiedzenie się, skąd do nich trafiłeś/aś. To jednak
 może przeszkadzać niektórym stronom w działaniu. W szczególności, serwis <a
 href="http://www.digg.com">Digg</a> zdaje się nie działać z tej
 przyczyny. Docelowo powinna być dostępna mniej inwazyjna i bardziej
 efektywna wersja tej opcji. W międzyczasie, <a
 href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/953">RefControl</a> dostarcza
 tej funkcjonalności poprzez domyślną opcję <b>Forge</b>.
   </p></li>
   </ul>
  </div>
  
  <!-- END MAINCOL -->
 <div id = "sidecol">
 
 
  #include "side.wmi"
 #include "info.wmi"
 </div>
  
 <!-- END SIDECOL -->
 </div>
 
 
 #include "foot.wmi"