donate/pl/donate.wml
ea860767
 
 
 
 
 
 ## translation metadata
 # Revision: $Revision: 24163 $
 # Translation-Priority: 3-low
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Donate to Tor" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
 <div id="content" class="clearfix">
  <div id="breadcrumbs">
   <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
 donate/donate>">Dotacje</a>
  </div>
  <div id="maincol">
  <h1>Dotacje pieniężne</h1>
  <p><strong>Twoje wsparcie jest kluczowe dla naszego sukcesu.</strong>Projekt
 Tor jest projektem non-profit według US 501[c][3] z zadaniem badania,
 rozwoju i edukacji na temat anonimowości i prywatności on-line. Dotacje na
 Projekt Tor mogą zostać odliczone od podatku dla obywateli USA, lub dla
 tych, które płacą podatki w krajach, które mają umowę z USA o wspólnym
 (wzajemnym) opodatkowaniu darowizn charytatywnych. Nasz numer tax ID to
 20-8096820. Jesteśmy wymienieni na <a
 href="http://www2.guidestar.org/organizations/20-8096820/tor-project.aspx">GuideStar</a>.
 Z przyjemnością przyjmiemy dotację poprzez:
  <ul>
   <li>Paypal</li>
   <li>Amazon Payments</li> 
   <li>Google Checkout</li> 
   <li>Givv.org</li>
   <li>czek, przelew, transfery bankowe, granty w akcjach lub poprzez inne,
 bardziej wyrafinowane transakcje.</li>
  </ul></p>
   <p>Jeśli chcesz dokonać anonimowej dotacji, zrób to w sposób
 anonimowy. Skontaktuj się z nami pod adresem donations@torproject.org, by
 poznać szczegóły.</p>
   
   <!-- BEGIN PAYPAL SUBSCRIPTION -->
 <div class="title toptwenty">Subskrypcja poprzez PayPal na Projekt Tor</div>
   <div class="left hundred">
 	<div class="paypal focus">
 	 <h4>Miesięczna subskrypcja na Projekt Tor</h4>
 	  <table>
 	  <form id="subscribe" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
 	   <div class="toppad">
 		<tr>
 		  <td>Wybierz walutę:</td>
 		   <td>
 			<select name="currency_code">
 			 <option value="USD" selected="selected">$</option>
 			 <option value="EUR">&euro;</option>
 			 <option value="GBP">&pound;</option>
 			 <option value="YEN">&yen;</option>
 			</select>
 		   </td>
 		 </tr>
 		 <tr>
 		   <input type="hidden" name="p3" value="1"> <input type="hidden" name="t3"
 value="M"> <input type="hidden" name="sra" value="1"> <input type="hidden"
 name="src" value="1"> <input type="hidden" name="no_shipping" value="1">
 <input type="hidden" name="no_note" value="1"> <input type="image"
 src="$(IMGROOT)/btn_donateCC_LG.gif" name="submit" alt="Zasubskrybuj Tora z
 PayPal - szybkie, darmowe i bezpieczne!"/> <input type="hidden" name="cmd"
 value="_xclick-subscriptions"> <input type="hidden" name="business"
 value="donations@torproject.org"> <input type="hidden" name="item_name"
 value="Tor Project Membership"> <input type="hidden" name="return"
 value="https://www.torproject.org/donate"/> <input type="hidden"
 name="cancel_return" value="https://www.torproject.org/donate"/> <input
 class="donate-btn" type="submit" name="donate" value="Donate">
 		 </tr>
 		 <tr>
 		  <td><input type="radio" name="a3" value="5.00">5/m-c</td>
 		  <td><input type="radio" name="a3" value="10.00">10/m-c</td>
 		  <td><input type="radio" name="a3" value="20.00" checked="checked">20/m-c</td>
 		 </tr>
 		 <tr>
 		  <td><input type="radio" name="a3" value="50.00">50/m-c</td>
 		  <td><input type="radio" name="a3" value="100.00">100/m-c</td>
 		  <td><input type="radio" name="a3" value="250.00">250/m-c</td>
 		 </tr>
 		 </div>
 		</form>
 		</table>
 		</div>
 	 </div>
  
  
   <!-- END PAYPAL SUBSCRIPTION -->
 <!-- BEGIN PAYPAL ONE TIME -->
 <div class="title toptwenty">Pojedyncza dotacja przez PayPal</div>
   <div class="left hundred">
 	<div class="paypal focus">
 	 <h4>Dokonaj jednorazowej dotacji</h4>
 	  <form id="donate" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
 	   <table>
 		 <tr colspan="2">
 		  <td>Wybierz walutę:</td>
 		   <td>
 			<select name="currency_code">
 			 <option value="USD" selected="selected">$</option>
 			 <option value="EUR">&euro;</option>
 			 <option value="GBP">&pound;</option>
 			 <option value="YEN">&yen;</option>
 			</select>
 		   </td>
 	   </tr>
 	   <tr colspan="2">
 		  <input type="hidden" name="no_shipping" value="1"> <input type="image"
 src="$(IMGROOT)/btn_donateCC_LG.gif" name="submit" alt=" Dokonaj
 jednorazowej dotacji z PayPal - szybkie, darmowe i bezpieczne!"/> <input
 type="hidden" name="cmd" value="_xclick"> <input type="hidden"
 name="business" value="donations@torproject.org"> <input type="hidden"
 name="item_name" value="Tor"> <input type="hidden" name="return"
 value="https://www.torproject.org/donate/donate.html.en"/> <input
 type="hidden" name="cancel_return"
 value="https://www.torproject.org/donate/donate.html.en"/>
 	   </tr>
 	   <tr>
 		  <td><input type="radio" name="a3" value="10.00"> 10</td>
 		  <td><input type="radio" name="a3" value="20.00" checked="checked"> 20</td>
 		  <td><input type="radio" name="a3" value="50.00"> 50</td>
 		  <td><input type="radio" name="a3" value="100.00"> 100</td>
 	   </tr>
 	   <tr>
 		  <td><input type="radio" name="a3" value="250.00"> 250</td>
 		  <td><input type="radio" name="a3" value="500.00"> 500</td>
 		  <td><input type="radio" name="a3" value="1000.00"> 1,000</td>
 		  <td><input type="radio" name="a3" value="5000.00"> 5,000</td>
 	   </tr>
 	  </table>
     </form>
    </div>
    </div>
   
   
   <!-- END PAYPAL ONE-TIME -->
 <!-- BEGIN AMAZON -->
 <div class="title topforty">Pojedyncza dotacja przez Amazon Payments</div>
   <div class="hundred left">
    <div class="paypal focus">
    	<h4>Dokonaj jednorazowej dotacji.</h4>
 	<form action="https://authorize.payments.amazon.com/pba/paypipeline" method="post">
 	<table>
 	<tr>
 	  <input type="hidden" name="immediateReturn" value="1"> <input type="hidden"
 name="collectShippingAddress" value="0"> <input type="hidden"
 name="minimumDonationAmount" value="USD 10"> <input type="hidden"
 name="isDonationWidget" value="1"> <input type="hidden" name="description"
 value="Supporting Online Anonymity &amp; Privacy"> <input type="hidden"
 name="amazonPaymentsAccountId"
 value="XGSROLNTXRNC3N1P4TXKMNK14LN1D6SZUD8SN1"> <input type="hidden"
 name="returnUrl" value="https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
 <input type="hidden" name="processImmediate" value="1"> <input type="hidden"
 name="cobrandingStyle" value="logo"> <input type="hidden" name="abandonUrl"
 value="https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
    </tr>
 	 <td>&nbsp;</td>
 	 <td>$<input type="text" name="amount" size="8" value="10"></td>
 	 <td>&nbsp;</td>
    <tr>
 	 <td colspan="3"><input type="image"
 src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/asp/golden_small_donate_withmsg_whitebg.gif"></td>
    </tr>
    </table>
    </form>
   </div>
   </div>
   
   
   <!-- END AMAZON -->
 <!-- BEGIN GOOGLE -->
 <div class="title topforty">Pojedyncza dotacja przez Google Checkout</div>
   <div class="hundred left">
    <div class="paypal focus">
    	<h4>Dokonaj jednorazowej dotacji.</h4>
 
 <script type="text/javascript"> 
 function validateAmount(amount){ if(amount.value.match(
 /^[0-9]+(\.([0-9]+))?$/)){ return true; }else{ alert('You must enter a valid
 donation.'); amount.focus(); return false; } }
 </script>
 <form action="https://checkout.google.com/cws/v2/Donations/250937139555708/checkoutForm" id="BB_BuyButtonForm" method="post" name="BB_BuyButtonForm" onSubmit="return validateAmount(this.item_price_1)" target="_top">
 <table>
 <tr>
   <input name="item_name_1" type="hidden" value="Donate to the Tor Project"/>
 <input name="item_description_1" type="hidden" value="Tor is written for and
 supported by people like you"/> <input name="item_quantity_1" type="hidden"
 value="1"/> <input name="item_currency_1" type="hidden" value="USD"/> <input
 name="item_is_modifiable_1" type="hidden" value="true"/> <input
 name="item_min_price_1" type="hidden" value="0.01"/> <input
 name="item_max_price_1" type="hidden" value="25000.0"/> <input
 name="_charset_" type="hidden" value="utf-8"/>
 </tr>
 <tr>
 <td>
   &#x24; <input id="item_price_1" name="item_price_1"
 onfocus="this.style.color='black'; this.value='';" size="6" type="text"
 value="25.00"/> <input alt="Donate"
 src="https://checkout.google.com/buttons/donateNow.gif?merchant_id=250937139555708&amp;w=115&amp;h=50&amp;style=trans&amp;variant=text&amp;loc=en_US"
 type="image"/>
 </td>
 </tr>
 </table>
 </form>
 </div>
 </div>
   
   
   <!-- END GOOGLE -->
 <!-- BEGIN GIVV -->
 <div class="title topforty">Dotacja przez Givv.org
   </div>
   	<div class="hundred left">
     <p>Givv.org to nowy sposób na wpłynięcie na coś. Dokonaj jednej miesięcznej
 dotacji. Do tylu organizacji non-profit, do ilu chcesz. Automatyczne,
 jednokliknięciowe dawanie. Zachowujesz anonimowość i kontrolę! <strong><a
 href="http://givv.org/recipients/the-tor-project">Przejdź do Givv.org
 &raquo;</a></strong></p>
    </div>
   
   
   <!-- END GIVV -->
 <!-- BEGIN CHECK -->
 <div class="title toptwenty">Dotacje poprzez czeki, gotówkę lub przelewy pieniężne
   </div>
   	<div class="left hundred">
    	<p>Możesz wysyłać czeki lub przelewy pieniężne do:</p>
 	  <p>The Tor Project, Inc<br> 969 Main Street, Suite 206<br> Walpole, MA
 02081-2972 USA</p>
    </div>
 	
   <!-- END CHECK -->
 <div class="title toptwenty">
    Dotacje poprzez przelew elektroniczny lub bankowy
   </div>
   <div class="left hundred">
     <h3>Transfery z USA</h3>
     <p>Jeśli chcesz dokonać transferu elektronicznego lub ACH z USA, skontaktuj się
 z nami po niezbędne informacje.</p>
     <h3>Transfery Europejskie</h3>
     <p>Wau Holland Stiftung<br> IBAN DE03 5204 0021 0277 281202<br> SWIFT BIC
 COBADEFF520</p>
     <p><strong>Informacja o koncie w klasycznym stylu niemieckim to:</strong><br>
 Konto: 2772812-02<br> Inhaber: Wau Holland Stiftung<br> Bank: Commerzbank
 Kassel<br> BLZ: 52040021</p>
     <p><em>Do europejskich transferów bankowych mamy umowę z <a
 href="https://www.ccc.de/">CCC in Germany</a>, by dać możliwość odpisania
 dotacji od podatku Europejczykom:</em></p>
     <ul>
      <li>Mieszkańcy dowolnego z 31 krajół członkowskich <a
 href="http://en.wikipedia.org/wiki/Single_Euro_Payments_Area">SEPA</a> mogą
 wysłać do 50.000 euro przy koszcie transakcji krajowej (czyli zwykle za
 darmo, jeśli wysyłają elektronicznie).</li>
      <li>Obywatele Niemiec mogą dokonać dobroczynnego wkładu, który można odpisać od
 podatku do pewnego stopnia (maximum 5% całkowitego dochodu, do 1.650 euro
 rocznie). Ostatnio wprowadzono nowe prawo, które zmienia to na 20% bez
 górnej granicy.</li>
      <li>Korporacje mogą dokonywać dotacji do 4/1000 ich łacznych obrotów, zarobków i
 pensji. WHS wydaje kwit dotacji na żądanie (jeśli dostarczono dane
 adresowe).</li>
     </ul>
    </div>
   
   
 <!-- END TRANSFER -->
 <!-- END MAINCOL -->
 </div>
  <div id = "sidecol">
 
 
  #include "side.wmi"
 #include "info.wmi"
 </div>
  
 
 <!-- END SIDECOL -->
 <!-- END CONTENT -->
 </div>
 #include <foot.wmi>