se/download-osx.wml
2b0bfa42
 ## translation metadata
 # Based-On-Revision: 8816
 # Last-Translator: lasse underscore ahv atTAat yahoo dot se
 
 #include "head.wmi" TITLE="Download for OS X"
 
 <div class="main-column">
 
 <h2>Tor: OS X Paketering</h2>
 <hr />
 
 <p>Den senaste stabila releasen �r <b><version-stable></b>, och den
 senaste utvecklingsreleasen �r <b><version-alpha></b>.</p>
 
 <p><b>Prenumerera</b> p�
 <a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-announce mailing list</a>
 f�r information om s�kerhetsfr�gor och nya stabila releaser (du m�ste bekr�fta
 via mail):</p>
 
 <form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
 <input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
 <input type="hidden" name="subscribe" value="1">
 <input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
 <input name="email" size="15">
 <input type="submit" value="subscribe">
 </form>
 
 <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
 <thead>
 <tr>
 <th>Plattform</th>
 <th>Paketering</th>
 <th>Installation</th>
 </tr>
 </thead>
 
 <tr>
 <td>OS X 10.4 (Tiger) Universal Binary</td>
 <td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundle:
 <a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> (<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
 <a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
 <td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruktioner</a></td>
 </tr>
 
 <tr>
 <td>OS X 10.3 (Panther)</td>
 <td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundle:
 <a href="<package-oldosx-bundle-stable>"><version-oldosx-bundle-stable></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
 <a href="<package-oldosx-bundle-alpha>"><version-oldosx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
 <td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruktioner</a></td>
 </tr>
 
 <tr>
 <td>F�r experter: Tiger</td>
 <td>Bara Tor &amp; Privoxy:
 <a href="<package-osx-stable>"><version-osx-stable></a> (<a href="<package-osx-stable-sig>">sig</a>),
 <a href="<package-osx-alpha>"><version-osx-alpha></a> (<a href="<package-osx-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
 <td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruktioner</a></td>
 </tr>
 
 <tr>
 <td>F�r experter : Panther</td>
 <td>Bara Tor &amp; Privoxy:
 <a href="<package-oldosx-stable>"><version-oldosx-stable></a> (<a href="<package-oldosx-stable-sig>">sig</a>),
 <a href="<package-oldosx-alpha>"><version-oldosx-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
 <td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruktioner</a></td>
 </tr>
 
 </table>
 
 <br />
 
 <h2>Mer information</h2>
 
 <ul>
 <li>Tor distribueras som <a href="http://www.fsf.org/">Free Software</a>
f85239e9
 under  <a href="<gitblob>LICENSE">3-clause BSD license</a>.</li>
2b0bfa42
 <li>Om du vill att Tor ska bli snabbare och mer anv�ndbart, v�nligen �verv�g att <a
 href="<page donate>">donera till Tor-projektet</a>.</li>
 <li>L�s <a href="<page download>#ChangeLog">beskrivningen av �ndringar
 i varje release</a>.</li>
 <li>H�r finns en <a href="<page mirrors>">lista p�
 siter som speglar Tor-siten</a>. H�r finns en <a
 href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">sida med torrents
 f�r varje nedladdningsfil ovan</a>. Du kan ocks� ladda ner
 <a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">Privoxy 3.0.3 k�llkod</a>
 eller <a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia k�llkod</a>.</li>
 <li>Se  <a
 href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">FAQ
 om verifiering av paket signaturer</a>, som g�r att
 du kan vara s�ker p� att du laddat ner filen vi avs�g att du skulle f�.</li>
 </ul>
 
   </div><!-- #main -->
 
 #include <foot.wmi>