se/overview.wml
2b0bfa42
 ## translation metadata
 # Based-On-Revision: 7935
 # Last-Translator: translator.se atTAat unowned.net
 
 #include "head.wmi" TITLE="Översikt"
 
 <div class="main-column">
 
 <h2>Tor: &Ouml;versikt</h2>
 <hr />
 
 <p>
 Tor &auml;r ett n&auml;tverk av virtuella tunnlar som till&aring;ter enskilda och
 grupper av anv&auml;ndare att f&ouml;rst&auml;rka sin anonymitet p&aring; Internet.
 Det m&ouml;jligg&ouml;r ocks&aring; f&ouml;r mjukvaruutvecklare att bygga nya
 kommunikationsverktyg med inbyggda s&auml;kerhetsfunktioner. Tor tillhandah&aring;ller
 en grund f&ouml;r applikationer som l&aring;ter organisationer och privatpersoner dela
 information via publika n&auml;tverk utan att kompromettera dem.
 </p>
 
 <p>
 Privatpersoner anv&auml;nder Tor f&ouml;r att f&ouml;rhindra att webbsidor sp&aring;rar dem och deras
 familjemedlemmar, f&ouml;r att kontakta nyhetssidor, IM-tj&auml;nster
 eller liknande n&auml;r de &auml;r blockerade av deras lokala Internetoperat&ouml;r. Tors
 <a href="https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/tor-hidden-service.html">dolda tj&auml;nster</a>
 l&aring;ter anv&auml;ndare publicera webbsidor och andra tj&auml;nster utan att avsl&ouml;ja var
 webbplatsens/tj&auml;nsten &auml;r lokaliserad. Privatpersoner anv&auml;nder ocks&aring; Tor
 f&ouml;r socialt k&auml;nslig kommunikation:
 chatt-sidor och webbforum f&ouml;r v&aring;ldt&auml;ktsoffer, &ouml;verlevande efter &ouml;vergrepp
 eller f&ouml;r m&auml;nniskor med sjukdomar.
 </p>
 
 <p>
 Journalister anv&auml;nder Tor f&ouml;r att kommunicera s&auml;krare med uppgiftsl&auml;mnare
 och dissidenter. Ideella organisationer anv&auml;nder Tor f&ouml;r att m&ouml;jligg&ouml;ra f&ouml;r
 sin personal att kontakta organisatonens webbplats hemma medan de arbetar i ett fr&auml;mmande land
 utan att avsl&ouml;ja f&ouml;r alla i omgivningen att de arbetar f&ouml;r just den organisationen.
 </p>
 
 <p>
 Grupper som Indymedia rekommenderar Tor f&ouml;r att skydda sina medlemmars privatliv
 och s&auml;kerhet p&aring; Internet. Aktivistgrupper som Electronic Frontier Foundation (EFF)
 st&ouml;der Tors utveckling som ett verktyg f&ouml;r att uppr&auml;tth&aring;lla m&auml;nskliga r&auml;ttigheter
 p&aring; n&auml;tet. F&ouml;retag anv&auml;nder Tor som ett s&auml;kert s&auml;tt att genomf&ouml;ra
 konkurrentanalyser och f&ouml;r att skydda k&auml;nsliga ink&ouml;psm&ouml;nster fr&aring;n obeh&ouml;riga.
 De anv&auml;nder det ocks&aring; f&ouml;r att ers&auml;tta traditionella VPN-n&auml;,
 som avsl&ouml;jar den exakt datam&auml;ngd och tidpunkt f&ouml;r kommunikation. P&aring; vilka orter jobbar
 de anst&auml;llda sent? P&aring; vilka orter g&aring;r de anst&auml;llda in p&aring; jobbs&ouml;karwebbplatser?
 Vilka utvecklingsavdelningar diskuterar med f&ouml;retagets patentadvokater?
 </p>
 
 <p>
 En gren inom den Amerikanska marinen anv&auml;nder Tor f&ouml;r inh&auml;mtning av &ouml;ppen
 information och en grupp anv&auml;nde Tor under sin stationering i Mellanöstern nyligen.
 Rättsvårdande myndigheter anv&auml;nder Tor f&ouml;r att bes&ouml;ka eller &ouml;vervaka
 webbsidor utan att l&auml;mna regeringens IP-adresser i loggarna samt f&ouml;r s&auml;kerhet
 under hemliga operationer.
 </p>
 
 <p>
 Bredden av m&auml;nniskor som anv&auml;nder Tor &auml;r faktiskt
 <a href="http://freehaven.net/doc/fc03/econymics.pdf"> en del av det som
 g&ouml;r det s&aring; s&auml;kert </a>. Tor g&ouml;mmer dig bland andra anv&auml;ndare p&aring; n&auml;tet s&aring; att
 ju st&ouml;rre och utbredd anv&auml;ndandet av Tor &auml;r desto mer kommer din anonymitet att skyddas.
 </p>
 
 <h3>Varf&ouml;r vi beh&ouml;ver Tor</h3>
 
 <p>
 Anv&auml;ndning av Tor skyddar dig mot &quot;trafikanalys&quot; som &auml;r en vanlig form av &ouml;vervakning
 av Internet. Trafikanalys kan anv&auml;ndas till att dra slutsatser om vem som talar
 med vem &ouml;ver ett allm&auml;nt n&auml;tverk. Genom att k&auml;nna till k&auml;llan och m&aring;let f&ouml;r din
 Internettrafik kan andra sp&aring;ra ditt beteende och dina intressen. Detta kan p&aring;verka
 din ekonomi om till exempel en e-handelsplats anv&auml;nder prisdiskriminering baserat
 p&aring; ditt ursprungsland eller organisation. Det kan till och med hota ditt arbete och
 din fysiska s&auml;kerhet genom att avsl&ouml;ja vem eller vart du &auml;r. Till exempel om du reser
 utomlands och kopplar upp dig p&aring; ditt f&ouml;retags n&auml;tverk f&ouml;r att l&auml;sa eller
 skicka e-post kan du oavsiktiligt avsl&ouml;ja ditt hemland och ditt f&ouml;retag, &auml;ven om
 du anv&auml;nder en krypterad f&ouml;rbindelse.
 </p>
 
 <p>
 Hur fungerar trafikanalys? Datapaket &ouml;ver Internet har tv&aring; delar: sj&auml;lva datan
 och ett huvud som anv&auml;nds f&ouml;r dirigering av trafiken. Datan &auml;r det som s&auml;nds,
 oavsett om det &auml;r ett e-postmeddelande, en webbsida eller en ljudfil.
 &Auml;ven om du krypterar datan i din trafik kommer trafikanalys att avsl&ouml;ja en hel
 del om vad du g&ouml;r och m&ouml;jligen vad du s&auml;ger. Det &auml;r m&ouml;jligt d&auml;rf&ouml;r att det fokuserar
 p&aring; huvudet som talar om k&auml;llan, m&aring;let, storlek, tidpunkt osv.
 </p>
 
 <p>
 Ett grundl&auml;ggande problem f&ouml;r den som bryr sig om privatlivet &auml;r att mottagaren
 av dina meddelanden kan se att du skickat det genom att analysera huvudena. Det
 kan &auml;ven beh&ouml;riga mellanh&auml;nder som Internetoperat&ouml;rer, och ibland &auml;ven obeh&ouml;riga
 mellanh&auml;nder. En v&auml;ldigt enkel form av trafikanalys skulle kunna vara att sitta
 n&aring;gonstans mellan s&auml;ndare och mottagare och titta p&aring; datahuvuden.
 </p>
 
 <p>
 Men det finns ocks&aring; mera kraftfulla typer av trafikanalys. En del spionerar
 p&aring; flera portar p&aring; Internet och anv&auml;nder sofistikerade statistiska metoder
 f&ouml;r att sp&aring;ra kommunikationsm&ouml;nster f&ouml;r m&aring;nga olika organisationer och privatpersoner.
 Kryptering hj&auml;lper inte mot s&aring;dana spioner eftersom det bara d&ouml;ljer inneh&aring;llet
 i trafiken, inte sj&auml;lva huvudena.
 </p>
 
 <h3>L&ouml;sningen: ett distribuerat, anonymt n&auml;tverk</h3>
 
 <p>
 Tor minskar risken f&ouml;r b&aring;de enkel och sofistikerad trafikanalys genom att
 flytta dina transaktioner &ouml;ver flera platser p&aring; Internet, s&aring; att ingen enstaka
 punkt kan f&ouml;rbinda dig med din destination. Id&eacute;n p&aring;minner om att anv&auml;nda
 en kr&aring;nglig v&auml;g som &auml;r sv&aring;r att f&ouml;lja f&ouml;r att skaka av sig n&aring;gon som f&ouml;rf&ouml;ljer
 dig&mdash; och sen regelbundet sudda ut dina fotsp&aring;r.  Ist&auml;llet f&ouml;r att ta en direkt
 v&auml;g fr&aring;n k&auml;lla till destination, tar data-paketen p&aring; ett Tor-n&auml;tverk en slumpartad
 v&auml;g &ouml;ver flera servrar som d&ouml;ljer dina sp&aring;r s&aring; att ingen iakttagare p&aring; n&aring;gon given
 punkt kan s&auml;ga vart datan kommer fr&aring;n eller var det &auml;r p&aring; v&auml;g n&aring;gonstans.
 </p>
 
 <img alt="Tor n&auml;terk steg 1" src="$(IMGROOT)/htw1.png" />
 
 <p>
 F&ouml;r att bygga ett privat n&auml;tverk med Tor bygger en anv&auml;ndares program eller
 klient inkrementellt en krets av krypterade kopplingar genom servrar i n&auml;tverket.
 Kretsen ut&ouml;kas ett steg i taget och varje server p&aring; v&auml;gen vet bara vilken server
 som den fick data av och vilken den skickar data till. Ingen enskild server k&auml;nner
 till hela v&auml;gen som ett datapaket har tagit. Klienten f&ouml;rhandlar fram ett separat
 par med krypteringsnycklar f&ouml;r varje steg p&aring; v&auml;gen l&auml;ngs kretsen s&aring; att man
 f&ouml;r varje steg inte kan sp&aring;ra kopplingarna under tiden.
 </p>
 
 <img alt="Tor n&auml;terk steg 2" src="$(IMGROOT)/htw2.png" />
 
 <p>
 N&auml;r ett n&auml;tverk väl har uppr&auml;ttats kan m&aring;nga typer av data utv&auml;xlas och flera typer
 av mjukvaruapplikationer kan anv&auml;ndas &ouml;ver Tor-n&auml;tverket. Eftersom varje server
 inte ser mer &auml;n ett steg i kretsen kan varken en tjuvlyssnare eller en komprometterad
 server anv&auml;nda trafikanalys f&ouml;r att l&auml;nka kopplingens k&auml;lla eller destination.
 Tor fungerar bara f&ouml;r TCP-str&ouml;mmar och kan anv&auml;ndas f&ouml;r alla applikationer med
 SOCKS-st&ouml;d.
 </p>
 
 <p>
 Mjukvaran i Tor anv&auml;nder, av effektivitetssk&auml;l, samma krets f&ouml;r kopplingar som
 &auml;ger rum inom en minut eller d&auml;romkring. Efterkommande beg&auml;ran f&aring;r en ny krets f&ouml;r
 att f&ouml;rhindra folk att l&auml;nka dina tidigare handlingar till de nya.
 </p>
 
 <img alt="Tor n&auml;terk steg 3" src="$(IMGROOT)/htw3.png" />
 
 <h3>Dolda tj&auml;nster</h3>
 
 <p>
 Tor g&ouml;r det ocks&aring; m&ouml;jligt f&ouml;r anv&auml;ndare att d&ouml;lja sin placering och erbjuda
 olika typer tj&auml;nster s&aring; som webb-publicering eller meddelandetj&auml;nster.
 Genom att anv&auml;nda &quot;m&ouml;tespunkter&quot; genom Tor kan andra Toranv&auml;ndare koppla in sig
 till dessa <a
 href="https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/tor-hidden-service.html">dolda tj&auml;nster</a>, alla utan
 att k&auml;nna till de andras identiteter. Denna funktioner f&ouml;r g&ouml;mda tj&auml;nster skulle kunna
 anv&auml;ndas f&ouml;r att l&aring;ta anv&auml;ndare s&auml;tta upp webbsidor d&auml;r man kan publicera material
 utan att beh&ouml;va oroa sig f&ouml;r censur. Ingen skulle kunna avg&ouml;ra vem som tillhandh&aring;ller
 siten och ingen som tillhandah&aring;ller siten vet vem som skickar material till den.
 </p>
 
 <h3>Att f&ouml;rbli anonym</h3>
 
 <p>
 Tor kan inte l&ouml;sa alla problem med anonymitet. Tor fokuserar bara p&aring; att
 skydda transporten av data. Du m&aring;ste anv&auml;nda protokoll-specifik mjukvara om
 du inte vill att siterna du bes&ouml;ker ska se vem du &auml;r. Till exempel kan du
 anv&auml;nda webb-proxytj&auml;nster som Privoxy vid surfning f&ouml;r att blockera cookies
 och d&ouml;lja information om vilken webl&auml;sare du anv&auml;nder.
 </p>
 
 <p>
 Dessutom, f&ouml;r att skydda din anonymitet, t&auml;nk. L&auml;mna inte ut ditt namn
 eller annan avsl&ouml;jande information i webbformul&auml;r. T&auml;nk p&aring; att, som alla
 anonyma n&auml;tverk som &auml;r snabba nog f&ouml;r surfande, s&aring; skyddar inte Tor mot
 tidsanalyser i n&auml;tens &auml;ndpunkter: Om din inkr&auml;ktare kan se trafiken fr&aring;n din
 dator och trafiken vid din destination kan han anv&auml;nda statistisk analys f&ouml;r
 att uppt&auml;cka att de &auml;r en del av samma n&auml;tverk.
 </p>
 
 <h3>Tor i framtiden</h3>
 
 <p>
 Att tillhandah&aring;lla ett anv&auml;ndbart anonymt n&auml;tverk p&aring; Internet idag &auml;r en
 st&auml;ndigt p&aring;g&aring;ende utmaning. Vi vill ha mjukvara som passar anv&auml;ndarnas behov.
 Vi vill ocks&aring; ha n&auml;tverket uppe och ig&aring;ng p&aring; ett s&aring;dant s&auml;tt att det kan hantera
 s&aring; m&aring;nga anv&auml;ndare som m&ouml;jligt. S&auml;kerhet och anv&auml;ndbarhet beh&ouml;ver inte vara
 motstridiga m&aring;l: N&auml;r Tor:s anv&auml;ndbarhet &ouml;kar kommer det att dra till sig fler
 anv&auml;ndare som kommer att &ouml;ka antalet m&ouml;jliga k&auml;llor och destinationer f&ouml;r varje
 kommunikation och d&auml;rigenom &ouml;ka s&auml;kerheten f&ouml;r alla.
 Vi g&ouml;r framsteg, men vi beh&ouml;ver din hj&auml;lp.
 &Ouml;verv&auml;g om inte du kan
 <a href="https://svn.torproject.org/svn/tor/trunk/doc/tor-doc-server.html">k&ouml;ra en server</a> eller
 <a href="<page volunteer>">bidra ideelt </a> som en
 <a href="<page developers>">utvecklare </a>.
 </p>
 
 <p>
 Dagens utvecling inom lagstiftning, politik och teknologi hotar anonymitet
 som aldrig tidigare och underminerar v&aring;ra m&ouml;jligheter att att tala och l&auml;sa
 fritt p&aring; n&auml;tet. Denna utveckling skadar ocks&aring; v&aring;r nationella s&auml;kerhet och
 kritisk infrastruktur genom att g&ouml;ra kommunikation mellan individer, organisationer,
 f&ouml;retag och regeringar mera s&aring;rbra f&ouml;r analys. Varje ny anv&auml;ndare och server
 ger mer diversifiering och f&ouml;rb&auml;ttrar Tor:s m&ouml;jligheter att &aring;terf&ouml;ra kontrollen
 &ouml;ver din s&auml;kerhet och ditt privatliv i dina h&auml;nder.
 </p>
 
   </div><!-- #main -->
 
 #include <foot.wmi>