docs/pl/tor-doc-osx.wml
ea860767
 
 
 
 
 
 ## translation metadata
776e2c32
 # Revision: $Revision: 24819 $
ea860767
 # Translation-Priority: 2-medium
0dfadc89
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Mac OS X Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
ea860767
 <div id="content" class="clearfix">
  <div id="breadcrumbs">
   <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
 docs/documentation>">Dokumentacja &raquo; </a> <a href="<page
 docs/tor-doc-osx>">Klient na Mac OS X</a>
  </div> 
  <div id="maincol">
   <h1>Uruchamianie klienta <a href="<page index>">Tor</a> na Mac OS X</h1>
   <br>
   
   <p>
   <b>To są instrukcje do instalacji klienta Tora na systemie Mac OS X. Jeśli
 chcesz przekazywać ruch innych, by wspomóc rozwój sieci (prosimy),
 przeczytaj poradnik o <a href="<page docs/tor-doc-relay>">Konfigurowaniu
 przekaźnika sieci Tor</a>.</b>
   </p>
   
   <hr> <a id="installing"></a>
   <h2><a class="anchor" href="#installing">Krok 1: Pobranie i instalacja Tora</a></h2>
   <br>
   
   <p>
d112f6a5
   Wersje instalacyjne dla Macintosh OS X zawierają <a href="<page
 index>">Tora</a>, <a href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a> (graficzny
 interfejs dla Tora), <a href="<page torbutton/index>">Torbutton</a> i <a
 href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> (serwer
 pośredniczący proxy) w jednej paczce, ze wszystkimi czterema programami
 prekonfigurowanymi do współpracy ze sobą. Pobierz albo <a href="<page
 download/download>#mac">stabilną</a> albo <a href="<page
 download/download>#mac">eksperymentalną</a> wersję paczki dla OS X lub
 poszukaj innych rozwiązań na <a href="<page download/download>">stronie
 pobierania</a>.
ea860767
   </p>
   
   <p>Po pobraniu dmg, kliknij go dwukrotnie i pozwól, by się zamontował. Przejdź
 do teraz otwartej paczki Vidalia (Vidalia Bundle) w Finderze. Paczkę łatwo
 jest zainstalować; po prostu przenieś i upuść cebulową ikonę Vidalii do
 folderu Aplikacji. Opcjonalnie, kliknij dwukrotnie skrypt "install
 torbutton", by zainstalować Torbutton do Firefoksa. Możesz też pobrać
 Torbuttona ze strony z dodatkami Mozilli, wyszukując "torbutton".</p>
   
   <p>Po zakończeniu instalacji możesz uruchomić program Vidalia poprzez wybranie
 jego ikony z twojego folderu Aplikacji. Ciemna cebula z czerwonym krzyżykiem
 na pasku oznacza, że w tej chwili Tor nie jest uruchomiony. Możesz uruchomić
 Tora wybierając Start z menu "Tor" u góry ekranu.
   </p>
   
   <p>Gdy Tor działa, ikonka programu Vidalia wygląda następująco:
   </p>
   
   <p><img alt="Vidalia z działającym Torem"
 src="$(IMGROOT)/screenshot-osx-vidalia.png" /></p>
   
   <p>Polipo jest instalowane jako część pakietu Tora. Po jego instalacji,
 uruchomi się automatycznie po restarcie komputera. Nie musisz konfigurować
 Polipo, by używało Tora &mdash; odpowiednia konfiguracja Polipo dla Tora
 została zainstalowana jako część pakietu instalacyjnego.
   </p>
   
   <hr> <a id="using"></a>
   <h2><a class="anchor" href="#using">Krok 2: Konfiguracja aplikacji, by używały
 Tora</a></h2>
   <br>
   
   <p>Po instalacji musisz skonfigurować swoje aplikacje, by używały
 Tora. Pierwszym krokiem jest ustawienie sposobu przeglądania sieci WWW.</p>
   
   <p>Powinieneś/aś używać Tora z Firefoksem i Torbuttonem, dla najlepszego
 bezpieczeństwa. Torbutton został zainstalowany za Ciebie. Kliknij na
 czerwony przycisk "Tor Disabled" ("Tor wyłączony"), by włączyć Tora i
 gotowe: </p>
   
   <p><img alt="Rozszerzenie Torbutton dla Firefoksa"
 src="$(IMGROOT)/screenshot-torbutton.png" /></p>
   
   <p> Jeśli masz zamiar używać Firefoksa na innym komputerze niż tam, gdzie jest
 Tor, spójrz na <a href="<wikifaq>#SocksListenAddress">wpis w FAQ na temat
 uruchamiania Tora na innym komputerze</a>. </p>
   
   <p>By "storyfikować" inne aplikacje, które używają proxy dla HTTP, po prostu
 skieruj je na Polipo (czyli localhost, port 8118). By aplikacje bezpośrednio
 używały serwera SOCKS (do komunikatorów, Jabbera, IRC, itp.), możesz
 skierować je bezpośrednio na Tora (localhost, port 9050), ale przeczytaj <a
 href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">ten wpis do FAQ</a>, dlaczego to może być
 niebezpieczne. Jeśli aplikacja nie obsługuje ani proxy dla HTTP, ani dla
 SOCKS, spójrz na <a
 href="http://www.taiyo.co.jp/~gotoh/ssh/connect.html">connect</a> lub <a
 href="http://www.dest-unreach.org/socat/">socat</a>.</p>
   
ae994b6c
   <p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na <a
81720f6d
 href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
ea860767
   </p>
   
   <hr> <a id="verify"></a>
   <h2><a class="anchor" href="#verify">Krok 3: Upewnij się, że wszystko działa</a></h2>
   <br>
   
   <p>
   Teraz powinieneś/aś spróbować użyć swojej przeglądarki z Torem i upewnić
 się, że Twój adres IP jest anonimizowany. Kliknij na <a
 href="https://check.torproject.org/">wykrywacz Tora</a> i sprawdź, cze jego
 zdaniem używasz Tora czy nie. (Jeśli ta strona akurat nie działa, przeczytaj
 <a href="<wikifaq>#IsMyConnectionPrivate">ten wpis w FAQ</a>, by poznać
 więcej sposobów na testowanie swojego Tora.)
   </p>
   
   <p>Jeśli masz zaporę ogniową, która ogranicza możliwości Twojego komputera co
 do łączenia się z samym sobą, zezwól w niej na połączenia od programów
 lokalnych na porty lokalne 8118 i 9050. Jeśli zapora blokuje połączenia
 wychodzące, spraw, by można się było połączyć choć z portami 80 i 433, po
 czym przeczytaj <a href="<wikifaq>#FirewalledClient">ten wpis do FAQ</a>.
   </p>
   
   <p>Jeśli dalej nie działa, spójrz na <a href="<page docs/faq>#DoesntWork">ten
 wpis FAQ</a>, by poszukać wskazówek.</p>
   
   <p>
   Gdy Tor już działa, poczytaj o tym, <a href="<page
 download/download>#Warning">co Tor oferuje, a czego nie</a>.
   </p>
   
   <hr> <a id="server"></a> <a id="relay"></a>
   <h2><a class="anchor" href="#relay">Krok 4: Konfiguracja Tora jako przekaźnika
 sieci</a></h2>
   <br>
   
   <p>Sieć Tora polega na ochotnikach oddających część swojego łącza. Im więcej
 ludzi uruchomi przekaźnik sieci, tym szybsza będzie sieć Tora. Jeśli masz co
 najmniej 20 kilobajtów/s w obie strony, pomóż Torowi, konfigurując swojego
 klienta tak, by był także przekaźnikiem sieci. Mamy wiele cech, które czynią
 przekaźniki Tora łatwymi i wygodnymi, łącznie z ograniczeniem
 przepustowości, politykami wyjścia, byś mógł/mogła zmniejszyć ryzyko skarg,
 oraz obsługą dynamicznych adresów IP.</p>
   
   <p>Posiadanie przekaźników w wielu różnych miejscach w sieci sprawia, że
 użytkownicy Tora są bezpieczni. <a href="<wikifaq>#RelayAnonymity">Ty też
 możesz mieć lepszą anonimowość</a>, gdyż serwery, do których się łączysz,
 nie mogą stwierdzić, czy połączenie pochodzi z Twojego komputera, czy
 zostało przekierowane z innych.</p>
   
   <p>Przeczytaj szczegóły w naszym przewodniku <a href="<page
 docs/tor-doc-relay>">Konfiguracji przekaźnika sieci Tor</a>.</p>
   
   <hr> <a id="uninstall"></a>
   <h2><a class="anchor" href="#uninstall">Jak odinstalować Tora i Polipo</a></h2>
   <br>
   
   <p>Są dwa sposoby na odinstalowanie paczki z komputera, z wykorzystaniem
 Findera albo poprzez program odinstalowujący uruchamiany z linii poleceń
 (Terminala). Jeśli chcesz usunąć Tora z systemu OSX, oto jak to zrobić:</p>
   
   <p>Przywróć ustawienia Proxy w aplikacjach do ich poprzednich wartości. Jeśli
 chcesz tylko przestać używać Tora, możesz przerwać na tym kroku.</p>
   
   <p>Jeśli chcesz całkowicie usunąć Tora, a Twoje konto ma prawa Administratora,
 wykonaj co następuje:</p>
   
   <ol>
   <li>Otwórz Findera i kliknij Aplikacje.</li>
   <li>Przeciągnij /Applications/Vidalia do Kosza.</li>
   <li>Usuń /Library/Torbutton z systemu.</li>
   <li>W swoim katalogu domowym przejdź do Library, usuń katalog Vidalia</li>
   </ol>
   
   <p>Tor, Vidalia i Polipo są teraz całkowicie usunięte z systemu.</p>
   
   <p>Jeśli znasz linię poleceń lub Terminal, możesz ręcznie wpisać następujące
 komendy:</p>
   <ul>
   <li>rm -r /Applications/Vidalia.app</li>
   <li>rm -r /Library/Torbutton</li>
   <li>rm -r ~/Library/Vidalia</li>
   <li>rm -r ~/.tor</li>
   </ul>
   
   <hr>
   
   <p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a href="<page
 about/contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
  </div>
  
  <!-- END MAINCOL -->
 <div id = "sidecol">
 
 
0dfadc89
 #include "pl/side.wmi"
 #include "pl/info.wmi"
ea860767
 </div>
  
 <!-- END SIDECOL -->
 </div>
 
 
0dfadc89
 #include "pl/foot.wmi"