## translation metadata
# Revision: $Revision: 24347 $
# Translation-Priority: 3-low
#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton FAQ" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
<div id="content" class="clearfix">
	<div id="breadcrumbs">
  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
torbutton/index>">Torbutton &raquo; </a> <a href="<page
torbutton/torbutton-faq>">FAQ Torbuttona</a>
 </div>
	<div id="maincol"> 
  
  
  <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
<h2>Torbutton: Najczęściej zadawane pytania</h2>
  <hr>
  
  <h3>Pytania</h3>
  <br>
  <ul>
  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#nojavascript">Gdy przełączam Tora,
moje strony używające javascriptu przestają działać. Dlaczego?</a></li>
  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noreloads">Nie mogę klikać na linki
lub przeładować strony po przełączeniu Tora! Dlaczego?</a></li>
  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noflash">Nie mogę oglądać filmów na
YouTube i innych stronach opartych na flashu. Dlaczego?</a></li>
  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#oldtorbutton">Torbutton zdaje się
robić wiele rzeczy, ale część z nich mi przeszkadza. Nie mogę po prostu
używać starej wersji?</a></li>
  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#weirdstate">Moja przeglądarka jest w
jakimś dziwnym stanie, gdzie nic nie działa dobrze!</a></li>
  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noautocomplete">Gdy używam Tora,
Firefox już nie uzupełnia za mnie okienek wyszukiwania i
logowania. Dlaczego?</a></li>
  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#thunderbird">Co z obsługą
Thunderbirda? Widzę stronę, ale to jest zła wersja?</a></li>
  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#extensionconflicts">>Których
rozszerzeń do Firefoksa powinno się unikać?</a></li>
  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#recommendedextensions">Które
rozszerzenia do Firefoksa polecacie?</a></li>
  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#securityissues">>Czy są jeszcze
jakieś sprawy, o których powinno się wiedzieć?</a></li>
  </ul>
  <br> <a id="nojavascript"></a> <strong><a class="anchor"
href="#nojavascript">Gdy przełączam Tora, moje strony używające javascriptu
przestają działać. Dlaczego?</a></strong>
  
  <p>
  Javascript może robić takie rzeczy jak czekanie aż wyłączysz Tora, zanim
połączy się ze swoją stroną źródłową, tym samym odkrywając Twój adres IP. W
związku z tym, Torbutton musi wyłączyć Javascript, znaczniki Meta-Refresh i
niektóre zachowania CSS, gdy zmieni się stan Tora na inny niż ten, który był
użyty do załadowania strony. Wszystkie te cechy zostają ponownie włączone,
gdy Torbutton wraca do stanu, w którym był w czasie ładowania strony, ale w
niektórych przypadkach (zwłaszcza z Javascriptem i CSS) nie jest możliwe
całkowite cofnięcie się z powstałych błędów i strona pozostaje zepsuta.
Niestety, jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić (i dalej obronić się przed
ujawnieniem swojego adresu IP), jest przeładowanie strony po przełączeniu
Tora lub wykonanie całej pracy przed zmianą stanu Tora.
  </p>
  
  <a id="noreloads"></a> <strong><a class="anchor" href="#noreloads" >Nie mogę
klikać na linki lub przeładować strony po przełączeniu Tora!
Dlaczego?</a></strong>
  
  <p>
  W związku z <a
href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=409737">błędem Firefoksa
numer 409737</a>, strony dalej mogą otwierać okienka wyskakujące i wykonywać
przekierowania Javascript oraz mieć dostęp do historii po zmianie stanu
Tora. Te okienka i przekierowania mogą być blokowane, ale niestety nie można
ich odróżnić od normalnych działań użytkownika z taką stroną (takich jak
kliknie na linki, otwieranie ich w nowych kartach/oknach, czy używanie
przycisków historii), więc te są też blokowane, jako skutek uboczny. Po
naprawie tego błędu w Firefoksie, ten stopień izolacji stanie się opcjonalny
(dla ludzi, którzy nie chcą przypadkowo klikać na linki i przekazywać
informacji poprzez adres zwrotny). Sposobem na obejście tego jest kliknięcie
prawym klawiszem na link i otwarcie go w nowej karcie lub oknie. Karta lub
okno nie załadują automatycznie strony, ale można nacisnąć Enter w pasku
adresu i strona zacznie się ładować. Naciśnięcie Entera w pasku adresu
przeładuje stronę, bez klikania w przycisk odświeżenia.
  </p>
  
  <a id="noflash"></a> <strong><a class="anchor" href="#noflash">Nie mogę
oglądać filmów na YouTube i innych stronach opartych na
flashu. Dlaczego?</a></strong>
  
  <p>
  YouTube and similar sites require third party browser plugins such as
Flash. Plugins operate independently from Firefox and can perform activity
on your computer that ruins your anonymity. This includes but is not limited
to: <a href="http://decloak.net">completely disregarding proxy settings</a>,
querying your <a
href="http://forums.sun.com/thread.jspa?threadID=5162138&amp;messageID=9618376">local
IP address</a>, and <a
href="http://epic.org/privacy/cookies/flash.html">storing their own
cookies</a>. It is possible to use a LiveCD solution such as or <a
href="https://tails.boum.org/">The Amnesic Incognito Live System</a> that
creates a secure, transparent proxy to protect you from proxy bypass,
however issues with local IP address discovery and Flash cookies still
remain. </p>
  
  <p>
  If you are not concerned about being tracked by these sites (and sites that
try to unmask you by pretending to be them), and are unconcerned about your
local censors potentially noticing you visit them, you can enable plugins by
going into the Torbutton Preferences-&gt;Security Settings-&gt;Dynamic
Content tab and unchecking "Disable plugins during Tor usage" box. If you do
this without The Amnesic Incognito Live System or appropriate firewall
rules, we strongly suggest you at least use <a
href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722">NoScript</a> to <a
href="http://noscript.net/features#contentblocking">block plugins</a>. You
do not need to use the NoScript per-domain permissions if you check the
<b>Apply these restrictions to trusted sites too</b> option under the
NoScript Plugins preference tab. In fact, with this setting you can even
have NoScript allow Javascript globally, but still block all plugins until
you click on their placeholders in a page. We also recommend <a
href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6623">Better
Privacy</a> in this case to help you clear your Flash cookies.
  </p>

  <p><em>Paczka Tora z Przeglądarką z założenia nie działa z Flashem ani innymi
wtyczkami. Jeśli chcesz uruchamiać te wtyczki przez Tora, musisz
zainstalować Tora i skonfigurować swoją zainstalowaną wersję Firefoksa.</em></p>
  
  <a id="oldtorbutton"></a> <strong><a class="anchor"
href="#oldtorbutton">Torbutton zdaje się robić wiele rzeczy, ale część z
nich mi przeszkadza. Nie mogę po prostu używać starej wersji?</a></strong>
  
  <p>
  
  <b>Nie.</b> Korzystanie ze starej wersji lub innego rozszerzenia do zmiany
proxy (łącznie z FoxyProxy -- patrz niżej) bez Torbuttona jest mocno
odradzane. Poważnie. Używanie samego innego rozszerzenia jest o tyle
niebezpieczne, że nie tylko tracisz swój czas, ale także się narażasz.
<b>Po prostu nie używaj Tora</b> i będziesz mieć takie samo (a w niektórych
przypadkach lepsze) zabezpieczenie. By dowiedzieć się więcej o typach
ataków, na jakie może Cię narazić "domowe" rozwiązanie, przeczytaj <a
href="design/index.html#adversary">The Torbutton Adversary Model (Model
Napastnika)</a>, a w szczególności podrozdział <a
href="design/index.html#attacks">Adversary Capabilities - Attacks
(Możliwości napastnika - Ataki)</a>. Jeśli są jakieś określone zachowania
Torbuttona, które Ci się nie podobają, wypełnij zgłoszenie na <a
href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">stronie zgłaszania
błędów.</a> Większość cech Torbuttona zapewniających bezpieczeństwo można
wyłączyć poprzez jego preferencje, jeśli zdaje Ci się, że masz własne
zabezpieczenia na te przypadki.
  
  </p>
  
  <a id="weirdstate"></a> <strong><a class="anchor" href="#weirdstate" >Moja
przeglądarka jest w jakimś dziwnym stanie, gdzie nic nie działa
dobrze!</a></strong>
  
  <p>
  Spróbuj wyłączyć Tora klikając na przycisk, po czym otwórz nowe okno. Jeśli
to nie pomoże, otwórz preferencje i kliknij 'Restore Defaults' ("Przywróć
ustawienia domyślne"). To powinno zresetować rozszerzenie i Firefoksa do
znanej działającej konfiguracji. Jeśli umiesz powtórzyć ten problem, podaj
szczegóły na <a
href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">stronie śledzenia
błędów</a>.
  </p>
  
  <a id="noautocomplete"></a> <strong><a class="anchor" href="#noautocomplete"
>Gdy używam Tora, Firefox już nie uzupełnia za mnie okienek wyszukiwania i
logowania. Dlaczego?</a></strong>
  
  <p>
  W chwili obecnej, jest to powiązane z ustawieniem "<b>Blokuj zapis do
historii w czasie używania Tora</b>" ("<b>Block history writes during
Tor</b>"). Jeśli to ustawienie masz włączone, cała funkcjonalność
wypełniania formularzy (zarówno zapisywanie, jak i odczytywanie), jest
zablokowana. Jeśli Ci to przeszkadza, możesz wyłączyć tę opcję, ale
zapisywane będą zarówno formularze, jak i historia. By zapobiec atakom
odkrywającym historię w czasie nie używania Tora, zalecane jest wyłączenie
odczytu historii w trybie bez Tora, jeśli zezwolono na zapis do historii w
trybie z Torem.
  </p>
  
  <a id="thunderbird"></a> <strong><a class="anchor" href="#thunderbird" >Co z
obsługą Thunderbirda? Widzę stronę, ale to jest zła wersja?</a></strong>
  
  <p>
  Torbutton obsługiwał podstawowe przełączanie proxy w Thunderbirdzie w
czasach wersji 1.0, ale zostało to usunięte, gdyż nie zostało zanalizowane
pod względem bezpieczeństwa. Moja strona z narzędziami deweloperskimi na
addons.mozilla.org wyraźnie wskazuje na obsługę tylko Firefoksa, więc nie
wiem, czemu nie usunęli tego listingu z Thunderbirdem. Nie jestem
użytkownikiem Thunderbirda i niestety nie mam czasu na analizowanie
zagadnień bezpieczeństwa związanych z przełączaniem proxy w tej
aplikacji. Prawdopodobnie ma ona podobne (lecz nie identyczne) problemy z
wyciekaniem stanu i proxy z pocztą HTML, wbudowanymi obrazkami,
JavaScriptem, wtyczkami i automatycznym dostępem do sieci. Zalecam
stworzenie całkowicie oddzielnego profilu Thunderbirda dla Twoich kont z
Torem i używanie go zamiast próbowania przełączania ustawień proxy. Ale
jeśli naprawdę lubisz bawić się swoim IP, możesz wypróbować inne narzędzie
do przełączania proxy, jak ProxyButton, SwitchProxy czy FoxyProxy (jeśli
obsługują Thunderbirda).
  </p>
  
  <a id="extensionconflicts"></a> <strong><a class="anchor"
href="#extensionconflicts" >Których rozszerzeń do Firefoksa powinno się
unikać?</a></strong>
  
  <p>
  To jest trudne pytanie. Rozszerzeń Firefoksa są tysiące, stworzenie pełnej
listy tych, które zagrażają anonimowości, jest prawie niemożliwe. Jednakże,
oto kilka przykładów, które powinny dać Ci pojęcie co do tego, jakie
zachowania są niebezpieczne.
  </p>
  
  <ol>
   <li>StumbleUpon, itp.
   <p>
   Te rozszerzenia wysyłają mnóstwo informacji o stronach, które odwiedzasz, do
serwerów stumbleupon i łączą te informacje z unikalnym identyfikatorem. To
jest oczywiście straszne dla anonimowości. Ogólnie mówiąc, jakiekolwiek
rozszerzenie wymagające rejestracji, a nawet rozszerzenia dostarczające
informacji o odwiedzanych stronach powinny być uznane za podejrzane.
   </p></li>
   <li>FoxyProxy
  <p>
  Podczas gdy w teorii FoxyProxy jest niezłym pomysłem, to w praktyce nie
można go skonfigurować bezpiecznie do Tora bez Torbuttona. Jak we wszystkich
innych rozszerzeniach proxy, głównymi zagrożeniami są <a
href="http://www.metasploit.com/research/projects/decloak/">wyciek
wtyczek</a> i <a href="http://ha.ckers.org/weird/CSS-history.cgi">odkrycie
historii</a>, zaraz za nimi są kradzieże ciasteczek przez węzły wyjściowe i
śledzenie przez serwery z reklamami (przeczytaj <a
href="design/index.html#adversary">Torbutton Adversary Model</a>, by poznać
szczegóły). Lecz z zainstalowanym i zawsze włączonym Torbuttonem, możliwe
jest bezpieczne skonfigurowanie FoxyProxy (choć jest to trudne). Jako że
tryb wzorców (Patterns) w FoxyProxy odnosi się tylko do specyficznych
adresów, a nie do całej karty, ustawienie FoxyProxy tak, by tylko niektóre
strony były odwiedzane przez Tora, dalej pozwala serwerom reklamowym
(których hosty nie pasują do Twoich filtrów) na poznanie Twojego prawdziwego
IP. Co gorsza, jeśli te strony używają usług logowania na innych stronach
jak Google Analytics, możesz wylądować w ich logach ze swoim prawdziwym
adresem IP. Złośliwe węzły wyjściowe też mogą współpracować ze stronami, by
wklejać obrazki do stron nie filtrowanych. Ustawienie FoxyProxy tak, by
tylko część adresów wysyłał nie przez Tora jest znacznie bezpieczniejsze,
ale trzeba być ostrożnym z filtrami, na które się pozwala. Na przykład
ustawienie czegoś tak prostego jak *google*, by szło nie przez Tora dalej
będzie powodować, że znajdziesz się we wszystkich logach wszystkich stron
używających Google Analytics! Przeczytaj <a
href="http://foxyproxy.mozdev.org/faq.html#privacy-01">to pytanie</a> na FAQ
FoxyProxy dla dalszych szczegółów.
   </p></li>
  </ol>
  
  <a id="recommendedextensions"></a> <strong><a class="anchor"
href="#recommendedextensions" >Które rozszerzenia do Firefoksa
polecacie?</a></strong>
  <ol>
   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/953">RefControl</a>
  	<p>
  Wspomniane wcześniej, to rozszerzenie pozwala na lepszą kontrolę adresów
zwrotnych niż Torbutton w tej chwili. Powinno psuć mniej stron niż kontrola
adresu zwrotnego w Torbuttonie.</p></li>
  
   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/1474">SafeCache</a>
  <p>
  Jeśli dużo używasz Tora i rzadko go wyłączasz, prawodpodobnie przyda Ci się
to rozszerzenie, by zminimalizować możliwości stron internetowych odnośnie
przechowywania długotrwałych identyfikatorów w pamięci podręcznej. To
rozszerzenie stosuje politykę tego samego adresu pochodzenia w pamięci
podręcznej, więc elementy są z niej pobierane tylko jeśli są pobierane z
dokumentu w tej samej strefie pochodzenia jak element w pamięci podręcznej.
  </p></li>
  
   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6623">Better
Privacy</a>
   <p>
  
  Better Privacy jest znakomitym rozszerzeniem, które chroni Cię przed
ciasteczkami używanymi przez aplikacje Flash, które często zostają na zawsze
i nie można ich usunąć przez normalne czyszczenie "Prywatnych danych" w
Firefoksie. Flash i wszystkie inne wtyczki są domyślnie wyłączane przez
Torbuttona, ale jeśli interesuje Cię prywatność, możesz być zainteresowany/a
tym rozszerzeniem, które pozwoli Ci obejrzeć i automatycznie usuwać
ciasteczka Flash w trakcie pracy bez Tora.
  
   </p>
   </li>
   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/1865">AdBlock Plus</a>
   <p>
  
  AdBlock Plus jest doskonałym dodatkiem do usuwania denerwujących,
naruszających prywatność i <a
href="http://www.wired.com/techbiz/media/news/2007/11/doubleclick">roznoszących
złośliwe oprogramowanie</a> reklam z sieci. Zawiera <a
href="http://adblockplus.org/en/subscriptions">subskrypcje</a>, które są
ciągle aktualizowane, by wychwytywać najnowsze wysiłki sieci reklamowych,
podejmowane w celu omijania tych filtrów. Polecam subskrypcję filtru
kombinacyjnego EasyPrivacy+EasyList w sekcji Miscellaneous (Pozostałe) na
stronie subskrypcji.
  
   </p>
  </li> 
  <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/82">Cookie Culler</a>
   <p>
  
  Cookie Culler to przydatne rozszerzenie do szybkiego dostępu do menadżera
ciasteczek w Firefoksie. Daje też możliwość ochrony pewnych ciasteczek przed
usunięciem, ale niestety, to zachowanie nie integruje się dobrze z
Torbuttonem. Kory Kirk pracuje nad tym w czasie projektu Google Summer of
Code 2009.
  
   </p>
   </li>
  
   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722">NoScript</a>
   <p>
   Torbutton w chwili obecnej łagodzi wszystkie znane problemy anonimowości
związane z Javascriptem. Jednak, jeśli martwisz się exploitami Javascriptu w
swojej przeglądarce lub na stronach, na których się logujesz, możesz używać
NoScript. Daje on możliwość włączenia Javascriptu tylko dla niektórych stron
i daje też mechanizmy wymuszania adresów HTTPS dla stron z <a
href="http://fscked.org/category/tags/insecurecookies">niebezpiecznymi
ciasteczkami</a>.<br /> Może być jednak trudny do skonfigurowania tak, by
większość stron działała poprawnie. W szczególności, trzeba się upewnić, że
nie usunie się addons.mozilla.org z białej listy Javascriptu, jako że
rozszerzenia są pobierane przez HTTP, a sprawdzane przez Javascript ze
strony HTTPS.
  
   </p></li>
   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9727/">Request
Policy</a>
   <p>
  
  Request Policy jest podobne do NoScript w tym, że wymaga skonfigurowania,
które strony mają pozwolenie na ładowanie zawartości z innych
domen. Prawidłowa konfiguracja dla nowicjuszy może być bardzo trudna, ale
daje to niezłą ochronę przed reklamami, wstrzykniętą zawartością i atakami
fałszowania żądań cross-site (między stronami).
  
   </p>
   </li>
  
  </ol>
  
  <a id="securityissues"></a> <strong><a class="anchor" href="#securityissues"
>Czy są jeszcze jakieś sprawy, o których powinno się wiedzieć?</a></strong>
  
  <p>
  Jest klika znanych prblemów związanych z bezpieczeństwem w Torbuttonie
(wszystkie związane z <a href="design/index.html#FirefoxBugs">niezałatanymi
błędami bezpieczeństwa w Firefoksie</a>. Najważniejsze dla anonimowości jest
to, że jest możliwe odmaskowanie przechwyceń javascriptu, które owijają
obiekt Date, by ukryć Twoją strefę czasowę w Firefoksie 2, a kod maskujący
strefę czasową nie działa w ogóle w Firefoksie 3. Pracujemy z ludźmi od
Firefoksa, by naprawić jeden z błędów: <a
href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=392274">399274</a> lub <a
href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=419598">419598</a>, aby
rozwiązać ten problem. W międzyczasie, można ustawić zmienną środowiskową
<b>TZ</b> na <b>UTC</b>, by przeglądarka używała UTC jako Twojej strefy
czasowej. Pod Linuksem możesz dodać <b>export TZ=UTC</b> do skryptu
/usr/bin/firefox lub zrobić to samo w systemowym pliku bashrc. Pod Windowsem
można jedną ze <a href="http://support.microsoft.com/kb/310519">Zmiennych
Środowiskowych TZ Użytkownika lub Systemu</a> korzystając z właściwości
Mojego Komputera. Pod MacOS, sytuacja jest <a
href="http://developer.apple.com/documentation/MacOSX/Conceptual/BPRuntimeConfig/Articles/EnvironmentVars.html#//apple_ref/doc/uid/20002093-BCIJIJBH">znacznie
bardziej skomplikowana</a>, niestety.
  </p>
  
  <p>
  Ponadto, czytniki RSS takie jak Firefox Livemarks mogą przeprowadzać
okresowe pobierania. W związku z <a
href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=436250">błędem Firefoksa
436250</a>, nie ma sposobu na wyłączenie tego pobierania w trybie Tora. To
może być problem, jeśli posiada się dużo własnych adresów kanałów
informacyjnych, które mogą przekazywać informacje o Twojej tożsamości.
  </p>
 </div>
 
 <!-- END MAINCOL -->
<div id = "sidecol">


 #include "side.wmi"
#include "info.wmi"
</div>
 
<!-- END SIDECOL -->
</div>


#include "foot.wmi"