## translation metadata
# Based-On-Revision: 1.3
# Last-Translator: lasse_ahv@yahoo.se

#include "head.wmi" TITLE="Documentation"

<div class="main-column">

<h1>Inneh&aring;ll</h1>
<hr />

<ul>
<li><a href="#RunningTor">Att anv&auml;da Tor</a></li>
<li><a href="#DesignDoc">Designdokument</a></li>
<li><a href="#HOWTO">Diverse HOWTO dokument</a></li>
<li><a href="#MailingLists">Information om e-postlistor</a></li>
</ul>
<hr />

<a id="RunningTor"></a>
<h2><a class="anchor" href="#RunningTor">Att anv&auml;nda Tor</a></h2>
<ul>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-win32.html">Installera Tor p&aring; Win32</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-osx.html">Installera Tor p&aring; Mac OS X</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Installera Tor p&aring; Linux/BSD/Unix</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-switchproxy.html">Installation av SwitchProxy ff&ouml;r Tor</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-server.html">Konfigurera en Tor server</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-hidden-service.html">Konfigurera en dold Tortj&auml;nst</a></li>
</ul>

<a id="DesignDoc"></a>
<h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Designdokument</a></h2>
<p><b>Designdokumentet</b> (publicerad p&aring; Usenix
Security 2004) visar v&aring;ra ber&auml;ttiganden och v&aring;r s&auml;kerhetsanalys f&ouml;r Tor:s design:</p>
<ul>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/tor-design.pdf">PDF version</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/tor-design.html">HTML version</a></li>
</ul>

<p>V&aring;r uppf&ouml;ljning om <b>utmaningar inom anonymitet med sm&aring; f&ouml;rdr&ouml;jningar</b>
(fortfarande ett utkast) beskriver senare erfarenheter och utvecklingar:
<a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/challenges.pdf">PDF version</a>.</p>

<p>M&aring;let med <b>specifikationen</b> &auml;r att ge utvecklare 
tillr&auml;ckligt med fakta f&ouml;r att kunna bygga en kompatibel version av Tor:</p>
<ul>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-spec.txt">Tor specifikation</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/rend-spec.txt">Tor rendezvous specifikation</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/dir-spec.txt">Tor directory server specifikation</a></li>
<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/control-spec.txt">Specifikation f&ouml;r gr&auml;nssnitt</a></li>
</ul>

<p><a href="<page tor-manual>"><b>Manualen</b></a> till den senaste stabila versionen
ger detaljerade instruktioner hur du installerar och anv&auml;nder Tor, med konfiguration
av klient och server alternativen.<br />
Om du k&ouml;r CVS-versionen finns manualen 
<a href="<page tor-manual-cvs>"><b>h&auml;r</b></a>.
</p>

<p><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Wiki</a>
inneh&aring;ller en m&auml;ngd nyttiga bidrag fr&aring;n Tor-anv&auml;ndare.</p>

<p>Se p&aring; <a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf">bilder</a>
fr&aring;n <a href="http://whatthehack.org/">What the Hack (WTH)</a>, och <a
href="http://rehash.waag.org/WTH/wth-anonymous-communication-58.mp4.torrent">
se p&aring; videon</a>. Vi har ocks&aring; <a
href="http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf">bilder</a> och <a
href="http://rehash.waag.org/WTH/wth_tor_hidden_services.mp4.torrent">video</a>
fr&aring;n WTH-diskussionen om dolda tj&auml;nster.
</p>

<a id="HOWTO"></a>
<h2><a class="anchor" href="#HOWTO">Diverse HOWTO-dokument</a></h2>
<ul>
<li><a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Guide
till att Torifiera diverse applikationer</a></li>
<li><a
href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OperationalSecurity">Hur
man s&auml;krar en Tor-server</a></li>
<li><a
href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorInChroot">K&ouml;ra
Tor i en Linux chroot</a></li>
<li><a
href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor">chroot
guide f&ouml;r OpenBSD</a></li>
<li><a
href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/SquidProxy">Squid och
Tor</a></li>
</ul>

<a id="MailingLists"></a>
<h2><a class="anchor" href="#MailingLists">Information ang&aring;ende e-postlistor</a></h2>
<ul>
<li> <a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-announce
e-postlistan</a> &auml;r en lista med lite trafik f&ouml;r att meddela nya releaser.
</li>
<li> <a href="http://archives.seul.org/or/talk/">or-talk e-postlistan 
</a> &auml;r mycket diskussioner f&ouml;rekommer och d&auml;r skickas meddelanden
om prereleaser och release-kandidater. </li>
<li> <a href="http://archives.seul.org/or/dev/">or-dev e-postlistan
list</a> &auml;r endast f&ouml;r utvecklare och har v&auml;ldigt lite trafik. </li>
<li> Det finns ocks&aring; en lista f&ouml;r <a
href="http://archives.seul.org/or/cvs/">cvs commits</a>.</li>
</ul>
  </div><!-- #main -->

#include <foot.wmi>