#!/usr/bin/wml

## translation metadata
# Based-On-Revision: 1.4
# Last-Translator: thomas@northernsecurity.net 

<:
	my @navigation = (
		'index'			, 'Startsida',
		'overview'		, '&Ouml;versikt',
		'download'		, 'Ladda ner Tor',
		'documentation'		, 'Dokumentation',
		'support'		, 'Support',
		'faq'			, 'Vanliga fr&aring;gor',
		'volunteer'		, 'Bidra',
		'developers'		, 'Utvecklare',
		'people'		, 'Personer',
		'donate'		, 'Donera',
	);
:>