// Copyright (c) The Tor Project, Inc.
// Vezi LICENȚA pentru informații privind licențiere
// Acesta este un fișier asciidoc folosit pentru a genera referințe manpage/html.
// Află mai multe despre asciidoc pe adresa http://www.methods.co.nz/asciidoc/userguide.html
tor-resolve(1)
==============
Peter Palfrader

NUME
----
tor-resolve - află adresa IP a unui hostname prin intermediul tor

REZUMAT
--------
**tor-resolve** [-4|-5] [-v] [-x] __hostname__ [__sockshost__[:__socksport__]]

DESCRIERE
--------
**tor-resolve** este un script simplu folosit pentru conectarea la un proxy SOCKS care recunoaște
comanda SOCKS RESOLVE, pe care o expediază către un hostname, și reîntoarce o adresă IP.

By default, **tor-resolve** uses the Tor server running on 127.0.0.1 on
SOCKS port 9050.  If this isn't what you want, you should specify an
explicit __sockshost__ and/or __socksport__ on the command line.

OPȚIUNI
-------
**-v**::
    Arată în modul verbose.

**-x**::
    Execută o căutare inversă: obține înregistrarea PTR pentru o adresa IPv4.

**-5**::
    Folosește protocolul SOCKS5. (Automat)

**-4**::
    Folosește protocolul SOCKS4a în locul protocolului implicit SOCKS5. Nu suportă DNS invers.

VEZI ȘI
--------
**tor**(1), **torify**(1). +

Vezi doc/socks-extensions.txt în pachetul Tor pentru detaliile protocolului.

AUTORI
--------
Roger Dingledine <arma@mit.edu>, Nick Mathewson <nickm@alum.mit.edu>.