## translation metadata
# Based-On-Revision: 1.5
# Last-Translator: lasse_ahv@yahoo.se

#include "head.wmi" TITLE="Översikt"

<div class="main-column">

<h2>Tor: &Ouml;versikt</h2>
<hr />

<p>
Tor &auml;r ett n&auml;tverk av virtuella tunnlar som till&aring;ter enskilda och 
grupper att f&ouml;rst&auml;rka sin anonymitet p&aring; Internet. Det m&ouml;jligg&ouml;r ocks&aring; 
f&ouml;r mjukvaruutvecklare att bygga nya kommunikationsverktyg med inbyggda 
s&auml;kerhetsfunktioner. Tor tillhandah&aring;ller en grund f&ouml;r applikationer som l&aring;ter 
organisationer och privatpersoner dela information via publika n&auml;tverk utan att 
kompromettera dem.
</p>

<p>
Privatpersoner anv&auml;nder Tor f&ouml;r att hindra websiter att sp&aring;ra dem och deras 
familjer, eller f&ouml;r att kontakta nyhetssidor, IM- (instant messaging) tj&auml;nster
eller liknande, n&auml;r de &auml;r blockerade av deras lokala internetoperat&ouml;r. Tor:s 
<a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-hidden-service.html">dolda tj&auml;nster</a>
l&aring;ter anv&auml;ndare publicera websidor och andra tj&auml;nster utan att avsl&ouml;ja sitens placering.
Privatpersoner anv&auml;nder ocks&aring; Tor f&ouml;r socialt k&auml;nslig kommunikation; chat-sidor och 
webb-forum f&ouml;r v&aring;ldt&auml;ktsoffer och &ouml;verlevande efter &ouml;vergrepp, 
eller f&ouml;r m&auml;nniskor med sjukdomar.
</p>

<p>
Journalister anv&auml;nder Tor f&ouml;r att kommunicera s&auml;krare med uppgiftsl&auml;mnare
och dissidenter. Ideella organisationer anv&auml;nder Tor f&ouml;r att m&ouml;jligg&ouml;ra f&ouml;r
sin personal att kontakta sin webbsite hemma medan de arbetar i ett fr&auml;mmande land,
utan att avsl&ouml;ja f&ouml;r alla i omgivningen att de arbetar f&ouml;r just den organisationen.
</p>

<p>
Grupper som Indymedia rekommenderar Tor f&ouml;r att skydda sina medlemmars privaliv 
och s&auml;kerhet p&aring; internet. Aktivistgrupper som Electronic Frontier Foundation (EFF) 
st&ouml;der Tor:s utveckling som ett verktyg f&ouml;r att uppr&auml;tth&aring;lla m&auml;nskliga r&auml;ttigheter 
p&aring; n&auml;tet. F&ouml;retag anv&auml;nder Tor som ett s&auml;kert s&auml;tt att genomf&ouml;ra 
konkurrentanalyser och f&ouml;r att skydda k&auml;nsliga ink&ouml;psm&ouml;nster fr&aring;n obeh&ouml;riga.
De anv&auml;nder det ocks&aring; f&ouml;r att ers&auml;tta traditionella VPN-n&aumlt;,
som avsl&ouml;jar den exakt datam&auml;ngd och tidpunkt f&ouml;r kommunikation. P&aring; vilka orter jobbar 
de anst&auml;llda sent? P&aring; vilka orter g&aring;r de anst&auml;llda in p&aring; jobbs&ouml;kar-siter? 
Vilka utvecklingsavdelningar diskuterar med f&ouml;retagets patentadvokater?
</p>

<p>
En gren inom den Amerikanska marinen anv&auml;nder Tor f&ouml;r informationsh&auml;mtning 
om &ouml;ppen k&auml;llkodm och en grupp anv&auml;nder Tor f&ouml;r att bes&ouml;ka eller &ouml;vervaka 
webb-sidor utan att l&auml;mna regeringens IP-adresser i loggarna, och f&ouml;r s&auml;kerhet 
under hemliga operationer.
</p>

<p>
Bredden av m&auml;nniskor som anv&auml;nder Tor &auml;r faktiskt 
<a href="http://freehaven.net/doc/fc03/econymics.pdf"> en del av det som 
g&ouml;r det s&aring; s&auml;kert </a>. Tor g&ouml;mmer dig bland andra anv&auml;ndare p&aring; n&auml;tet, s&aring; att 
ju st&ouml;rre och utbredd anv&auml;ndandet av Tor &auml;r, desto mer kommer din anonymitet att skyddas.
</p>

<h3>Varf&ouml;r vi beh&ouml;ver Tor</h3>


<p>
Anv&auml;ndning av Tor skyddar dig mot 'trafikanalys' en vanlig form av &ouml;vervakning
av Internet. Trafikanalys kan anv&auml;ndas f&ouml;r att dra slutsatser om vem som talar 
med vem &ouml;ver ett allm&auml;nt n&auml;tverk. Genom att k&auml;nna till k&auml;llan och m&aring;let f&ouml;r din 
internettrafik kan andra sp&aring;ra ditt beteende och dina intressen. Detta kan p&aring;verka 
din ekonomi om till exempel en e-handelsplats anv&auml;nder prisdiskriminering baserat
p&aring; ditt ursprungsland eller organisation. Det kan till och med hota ditt arbete och 
din fysiska s&auml;kerhet genom att avsl&ouml;ja vem och var du &auml;r. Till exempel, om du reser 
utomlands och kopplar upp dig p&aring; ditt f&ouml;retags n&auml;tverk f&ouml;r att l&auml;sa eller 
skicka e-post kan du oavsiktiligt avsl&ouml;ja ditt hemland och ditt f&ouml;retag, &auml;ven om 
du anv&auml;nder en krypterad f&ouml;rbindelse. 
</p>

<p>
Hur fungerar trafikanalys? Datapaket &ouml;ver internet har tv&aring; delar: sj&auml;lva datat 
och ett huvud som anv&auml;nds f&ouml;r dirigering av trafiken. Datat &auml;r det som s&auml;nds, 
oavsett om det &auml;r ett epostmeddelande, en webbsida eller en ljudfil. 
&Auml;ven om du krypterar datat i din trafik kommer trafikanalys att avsl&ouml;ja en hel 
del om vad du g&ouml;r och m&ouml;jligen vad du s&auml;ger. Det &auml;r m&ouml;jligt d&auml;rf&ouml;r att det fokuserar
p&aring; huvudet som talar om k&auml;llan, m&aring;let, storlek, tidpunkt osv. 
</p>

<p>
Ett grundl&auml;ggande problem f&ouml;r den som bryr sig om privatlivet &auml;r att mottagaren
av dina meddelanden kan se att du skickat det genom att analysera huvudena. Det 
kan &auml;ven beh&ouml;riga mellanh&auml;nder som Internetoperat&ouml;rer, och ibland &auml;ven obeh&ouml;riga 
mellanh&auml;nder. En v&auml;ldigt enkel form av trafikanalys skulle kunna vara att sitta 
n&aring;gonstans mellan s&auml;ndare och mottagare och titta p&aring; datahuvuden.
</p>

<p>
Men det finns ocks&aring; mera kraftfulla typer av trafikanalys. En del spionerar 
p&aring; flera portar p&aring; internet och anv&auml;nder sofistikerade statistiska metoder
f&ouml;r att sp&aring;ra kommunikationsm&ouml;nster f&ouml;r m&aring;nga olika organisationer och privatpersoner.
Kryptering hj&auml;lper inte mot s&aring;dana spioner eftersom det bara d&ouml;ljer inneh&aring;llet 
i trafiken, inte sj&auml;lva huvudena. 
</p>


<h3>L&ouml;sningen: ett distribuerat, anonymt n&auml;tverk</h3>


<p>
Tor minskar risken f&ouml;r b&aring;de enkel och sofistikerad trafikanalys genom att
flytta dina transaktioner &ouml;ver flera platser p&aring; internet, s&aring; att ingen enstaka 
punkt kan f&ouml;rbinda dig med din destination. Id&eacute;n p&aring;minner om att anv&auml;nda 
en kr&aring;nglig v&auml;g som &auml;r sv&aring;r att f&ouml;lja f&ouml;r att skaka av sig n&aring;gon som f&ouml;rf&ouml;ljer 
dig&mdash; och sen regelbundet sudda ut dina fotsp&aring;r.  Ist&auml;llet f&ouml;r att ta en direkt
v&auml;g fr&aring;n k&auml;lla till destination, tar data-paketen p&aring; ett Tor-n&auml;tverk en slumpartad
v&auml;g &ouml;ver flera servrar som d&ouml;ljer dina sp&aring;r s&aring; att ingen iakttagare p&aring; n&aring;gon given 
punkt kan s&auml;ga vart datat kommer fr&aring;n eller var det &auml;r p&aring; v&auml;g.

<img alt="Tor n&auml;terk steg 1" src="$(IMGROOT)/htw1.png" />

<p>
F&ouml;r att bygga ett privat n&auml;tverk med Tor bygger en anv&auml;ndares program eller 
klient inkrementellt en krets av krypterade kopplingar genom servrar p&aring; n&auml;tverket.
Kretsen ut&ouml;kas ett steg i taget och varje server p&aring; v&auml;gen vet bara vilken server 
som den fick data av och vilken den skickar data till. Ingen enskild server k&auml;nner 
till hela v&auml;gen som ett datapaket har tagit. Klienten f&ouml;rhandlar fram ett separat 
par med krypteringsnycklar f&ouml;r varje steg p&aring; v&auml;gen l&auml;ngs kretsen s&aring; att man 
f&ouml;r varje steg inte kan sp&aring;ra kopplingarna under tiden. 
</p>

<img alt="Tor n&auml;terk steg 2" src="$(IMGROOT)/htw2.png" />

<p>
N&auml;r ett n&auml;tverk har uppr&auml;ttats kan m&aring;nga typer av data utv&auml;xlas och flera typer
av mjukvaruapplikationer kan anv&auml;ndas &ouml;ver Tor-n&auml;tverket. Eftersom varje server
inte ser mer &auml;n ett steg i kretsen kan varken en tjuvlyssnare eller en komprometterad 
server anv&auml;nda trafikanalys f&ouml;r att l&auml;nka kopplingens k&auml;lla eller destination. 
Tor fungerar bara f&ouml;r TCP-str&ouml;mmar och kan anv&auml;ndas f&ouml;r alla applikationer med 
SOCKS st&ouml;d. 
</p>

<p>
Mjukvaran i Tor anv&auml;nder, av effektivitetssk&auml;l, samma krets f&ouml;r kopplingar som 
&auml;ger rum inom en minut eller d&auml;romkring. Efterkommande beg&auml;ran f&aring;r en ny krets f&ouml;r 
att f&ouml;rhindra folk att l&auml;nka dina tidigare handlingar till de nya. 
</p>

<img alt="Tor n&auml;terk steg 3" src="$(IMGROOT)/htw3.png" />

<h3>Dolda tj&auml;nster</h3>

<p>
Tor g&ouml;r det ocks&aring; m&ouml;jligt f&ouml;r anv&auml;ndare att d&ouml;lja sin placering och erbjuda 
olika typer tj&auml;nster s&aring; som webb-publicering eller meddelande-tj&auml;nster (IM). 
Genom att anv&auml;nda 'm&ouml;tespunkter' genom Tor kan andra Toranv&auml;ndare koppla in sig 
till dessa <a
href="<cvssandbox>tor/doc/tor-hidden-service.html">dolda tj&auml;nster</a>, alla utan 
att k&auml;nna till de andras identiteter. Denna funktioner f&ouml;r g&ouml;mda tj&auml;nster skulle kunna 
anv&auml;ndas f&ouml;r att l&aring;ta anv&auml;ndare s&auml;tta upp webbsidor d&auml;r man kan publicera material
utan att beh&ouml;va oroa sig f&ouml;r censur. Ingen skulle kunna avg&ouml;ra vem som tillhandh&aring;ller 
siten och ingen som tillhandah&aring;ller siten vet vem som skickar material till den. 
</p>

<h3>F&ouml;rbli anonym</h3>

<p>
Tor kan inte l&ouml;sa alla problem med anonymitet. Tor fokuserar bara p&aring; att 
skydda transporten av data. Du m&aring;ste anv&auml;nda protokoll-specifik mjukvara om 
du inte vill att siterna du bes&ouml;ker ska se vem du &auml;r. Till exempel kan du 
anv&auml;nda webb-proxytj&auml;nster som Privoxy vid surfning f&ouml;r att blockera cookies 
och d&ouml;lja information om vilken webl&auml;sare du anv&auml;nder. 
</p>

<p>
Dessutom, f&ouml;r att skydda din anonymitet, t&auml;nk. L&auml;mna inte ut ditt namn
eller annan avsl&ouml;jande information i webbformul&auml;r. T&auml;nk p&aring; att, som alla 
anonyma n&auml;tverk som &auml;r snabba nog f&ouml;r surfande, s&aring; skyddar inte Tor mot 
tidsanalyser i n&auml;tens &auml;ndpunkter: Om din inkr&auml;ktare kan se trafiken fr&aring;n din 
dator och trafiken vid din destination kan han anv&auml;nda statistisk analys f&ouml;r
att uppt&auml;cka att de &auml;r en del av samma n&auml;tverk. 
</p>

<h3>Tor i framtiden</h3>


<p>
Att tillhandah&aring;lla ett anv&auml;ndbart anonymt n&auml;tverk p&aring; internet idag &auml;r en 
st&auml;ndigt p&aring;g&aring;ende utmaning. Vi vill ha mjukvara som passar anv&auml;ndarnas behov.
Vi vill ocks&aring; ha n&auml;tverket uppe och ig&aring;ng p&aring; ett s&aring;dant s&auml;tt att det kan hantera 
s&aring; m&aring;nga anv&auml;ndare som m&ouml;jligt. S&auml;kerhet och anv&auml;ndbarhet beh&ouml;ver inte vara
motstridiga m&aring;l: N&auml;r Tor:s anv&auml;ndbarhet &ouml;kar kommer det att dra till sig fler 
anv&auml;ndare som kommer att &ouml;ka antalet m&ouml;jliga k&auml;llor och destinationer f&ouml;r varje
kommunikation och d&auml;rigenom &ouml;ka s&auml;kerheten f&ouml;r alla. 
Vi g&ouml;r framsteg, men vi beh&ouml;ver din hj&auml;lp. 
&Ouml;verv&auml;g om inte du kan 
<a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-server.html">k&ouml;ra en server</a> eller
<a href="<page volunteer>">bidra ideelt </a> som en 
<a href="<page developers>">utvecklare </a>.
</p>

<p>
Dagens utvecling inom lagstiftning, politik och teknologi hotar anonymitet 
som aldrig tidigare och underminerar v&aring;ra m&ouml;jligheter att att tala och l&auml;sa
fritt p&aring; n&auml;tet. Denna utveckling skadar ocks&aring; v&aring;r nationella s&auml;kerhet och 
kritisk infrastruktur genom att g&ouml;ra kommunikation mellan individer, organisationer, 
f&ouml;retag och regeringar mera s&aring;rbra f&ouml;r analys. Varje ny anv&auml;ndare och server 
ger mer diversifiering och f&ouml;rb&auml;ttrar Tor:s m&ouml;jligheter att &aring;terf&ouml;ra kontrollen 
&ouml;ver din s&auml;kerhet och ditt privatliv i dina h&auml;nder.
</p>

  </div><!-- #main -->

#include <foot.wmi>