// Copyright (c) The Tor Project, Inc.
// Przeczytaj LICENSE, by poznać informacje o licencji
// To jest plik asciidoc wykorzystywany do generowania odnośników manpage/html.
// Naucz się asciidoc na http://www.methods.co.nz/asciidoc/userguide.html
tor-resolve(1)
==============
Peter Palfrader

NAZWA
----
tor-resolve - rozwiąż nazwę hosta na adres IP przez Tora 

SKŁADNIA
--------
**tor-resolve** [-4|-5] [-v] [-x] __hostname__ [__sockshost__[:__socksport__]]

OPIS
-----------
**tor-resolve** to prosty script do łączenia się z serwerem proxy SOCKS, który zna
komendę SOCKS RESOLVE, podawania mu nazwy hosta, i zwracania adresu IP.

By default, **tor-resolve** uses the Tor server running on 127.0.0.1 on
SOCKS port 9050. If this isn't what you want, you should specify an
explicit __sockshost__ and/or __socksport__ on the command line.

OPCJE
-------
**-v**::
  Wyświetl szczegółowe informacje.

**-x**::
  Wykonaj sprawdzenie odwrotne: pobierz rekord PTR dla danego adresu IPv4.

**-5**::
  Używaj protokołu SOCKS5. (Domyślne)

**-4**::
  Używaj protokołu SOCKS4a zamiast domyślnego protokołu SOCKS5 Nie
  obsługuje odwrotnych zapytań DNS.

ZOBACZ TEŻ
--------
**tor**(1), **torify**(1). +

Przeczytaj doc/socks-extensions.txt w paczce Tora, by poznać szczegóły
protokołu.

AUTORZY
-------
Roger Dingledine <arma@mit.edu>, Nick Mathewson <nickm@alum.mit.edu>.