// Copyright (c) The Tor Project, Inc.
// Przeczytaj LICENSE, by poznać informacje o licencji
// To jest plik asciidoc wykorzystywany do generowania odnośników manpage/html.
// Naucz się asciidoc na http://www.methods.co.nz/asciidoc/userguide.html
torify(1)
==============
Peter Palfrader Jacob Appelbaum

NAZWA
----
torify - wrapper dla torsocks lub tsocks i tor

SYNOPSIS
--------
**torify** __application__ [__application's__ __arguments__]

OPIS
-----------
**torify** jest prostą owijką, która próbuje znaleźć najlepszą istniejacą
owijkę dla Toraw systemie. Uruchamia torsocks lub tsocks ze specyficznym dla Tora
plikiem konfiguracyjnym. +

torsocks to ulepszona owijka, która jawnie odrzuca UDP, bezpiecznie wykonuje
zapytania DNS i prawidłowo socksyfikuje Twoje połączenia TCP. +

tsocks jest owijką między biblioteką tsocks a a plikacją, którą chcesz
uruchomić z obsługą SOCKS. +

Jako że obie metody używają LD_PRELOAD, torify nie może być używany do
binarek mających ustawiony bit suid.

UWAGA
-------
Wiedz, że w sposób, w jaki działa tsocks, tylko połączenia TCP dostają
obsługę SOCKS. Wiedz, że w większości przypadków to nie obejmuje znajdowania
nazw hostów, które dalej będą kierowane przez Twój normalny, systemowy
mechanizm rozwiązywania nazw do Twoich zwyczajnych serwerów nazw. Narzędzie
**tor-resolve**(1) może w niektórych przypadkach posłużyć jako obejście tego
problemu. FAQ Tora pod adresem
https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/TorFAQ może mieć więcej
informacji na ten temat. +

Gdy używa się go z torsocks, z torify nie powinny wyciekać żądania DNS lub
dane UDP. +

Z obydwu będą wyciekać dane ICMP.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
--------
**tor**(1), **tor-resolve**(1), **torsocks**(1), **tsocks**(1),
**tsocks.conf**(5).