## translation metadata
# Revision: $Revision$
# Translation-Priority: 1-high
#include "head.wmi" TITLE="Tor: Bridges" CHARSET="UTF-8"
<div class="main-column">

<a id="BridgeIntroduction"></a>
<h2><a class="anchor"  href="#BridgeIntroduction">Tor: Broer</a></h2>
<hr />

<p>
Broreléer (eller broer for å gjøre det kort) er en type Tor-relé som ikke er
oppgitt i Tor sin hovedkatalog. Når det ikke er noen offentlig liste over
alle, og til og med når din ISP filtrerer ut forbindelsene dine til alle
kjente reléer, vil de sannsynligvis ikke klarte å stenge ute alle
broene. Hvis du mistenker at din tilgang til Tor-nettverket blir blokkert,
kan du bruke brofunksjonen i Tor.
</p>

<p>
Tillegget med broer som en funksjon i Tor er et stort steg fremover når det
kommer til å stå imot blokkering. Det er veldig sannsynlig at om så din egen
ISP filtrerer internett, vil du ikke trenge å bruke en bro for å bruke
Tor. Flere programmer som filtrerer trafikken din ser etter ukrypterte
Tor-kataloger for å finne ut om du bruker Tor, men fra Tor versjon
0.2.0.23-rc og senere vil alle forespørslene til katalogene være kryptert
utifra standard. Denne forandringen vil bety at de fleste programmene som
står for filtreringen vil ikke klare å kjenne igjen Tor sine
forbindelser. Derfor burde du prøve å bruke Tor uten broer først, siden det
er godt mulig det vil fungere best.
</p>

<p>
Note that it's also possible that Tor is non-functional for other
reasons. The latest version of <a href="<page torbrowser/index>">The Tor
Browser Bundle</a> on Windows tries to give you better hints about why Tor
is having problems connecting. You should also read <a
href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#IinstalledTorandPolipobutitsnotworking.">the
FAQ about problems with running Tor properly</a> when you have issues.  If
you feel that the issue is clearly blocking, or you'd simply like to try
because you're unsure or feeling adventurous, please read on. Ensure that
you're using the <a href="<page download>#Dev">latest 0.2.1.x or 0.2.2.x
bundle for your platform</a>.
</p>

<p>
For å bruke en bro, trenger du først å lokalisere èn. Videre så trenger du å
konfigurere Tor med adressen til broen du har planer om å bruke. Dette gjør
du enkelt med Vidalia, Tor sitt grafiske kontrollrom. Hvis du trenger å gå
igjennom en proxy for å koble deg til internett, er dette nok noe du må
konfigurere i Vidalia først. Hvis du ikke tror at du trenger å være
tilkoblet en proxy for å få tilgang til internett, så trenger du nok ikke
det. Gi det et forsøk, og hvis du har problemer, spør om hjelp.
</p>

<p>Freedom House has produced a video on how to get and use Tor bridges.  If
you don't see a video below, view it at <a
href="http://www.youtube.com/thetorproject">Youtube: Freedom4Internet</a>
Know of a better video, or one translated into your language? Let us know!</p>

<div class="center">
<p><video id="v1" src="http://media.torproject.org/video/2009-using-a-bridge-relay-to-access-tor.ogv" autobuffer="true" controls="controls"></video></p>
</div>

<p>
For øyeblikket kan du skaffe deg en bro ved å besøke <a
href="https://bridges.torproject.org/">https://bridges.torproject.org/</a>
med din nettleser. Hvis denne siden er blokkert, og du ikke har noen andre
proxyer eller måter å nå den på, er det <a href="#FindingMore">andre måter å
finne broer på</a> også.
</p>

<a id="Understanding"></a>
<h2><a class="anchor" href="#Understanding">Forstå broer</a></h2>
<hr />

<p>
Som et eksempel vil du få en bropost som ser ut som følgende:
</p>
<pre><samp>
bridge 141.201.27.48:443 4352e58420e68f5e40bf7c74faddccd9d1349413
</samp>
</pre>

<p>
Å forstå komponentene av en bropost er strengt talt ikke nødvendig, men kan
vise seg å være nyttig. Du kan hoppe over denne delen hvis du vil.<br /> Det
første elementet er IP-adressen: <tt>'141.201.27.48'</tt><br /> Det andre
elementet er porten: <tt>'443'</tt><br /> Det tredje elementet,
fingeravtrykket, er valgfritt:
<tt>'4352e58420e68f5e40bf7c74faddccd9d1349413'</tt><br />
</p>

<a id="UsingBridges"></a>
<h2><a class="anchor" href="#UsingBridges">Bruk av broer i Tor og Vidalia</a></h2>
<hr />

<p>
For å bruke eksempelet og broadressen ovenfor, gå til Vidalia sin side for
Nettverksinnstillinger og trykk på "Min ISP blokkerer forbindelsen til
Tor-nettverket". Legg så til hver broadresse, ved å lime de inn i "Legg til
bro"-vinduet og deretter trykke på "+"-tegnet. Hvordan dette er demonstrert
på bildet under:
</p>

<br /><br /> <img src="$(IMGROOT)/vidalia-bridges.png" alt="Vidalia sin side
for Nettverksinnstillinger" /> <br /><br />

<p>
Du bør legge til så mange broer som du vet om. Til flere broer som er lagt
til, til mer stabilt blir det. Èn bro burde være nok til å nå
Tor-nettverket, men hvis du kun har èn bro og den går ned, vil du bli
avkoblet Tor-nettverket.
</p>

<a id="FindingMore"></a>
<h2><a class="anchor" href="#FindingMore">Finne flere broer for Tor</a></h2>
<hr />

<p>
En annen måte å finne flere broadresser på er å sende en epost til
bridges@torproject.org med linjen "get bridges" for seg selv i
tekstfeltet. Du må sende denne forespørselen fra en GMail konto, da &mdash;
det ellers ville vært altfor enkelt for en angriper å lage flere falske
eposter og så få vite om alle broene. Nærmest umiddelbart etterpå vil du
motta et svar som inkluderer:
</p>
<pre>
Here are your bridge relays:

bridge 60.16.182.53:9001 c9111bd74a710c0d25dda6b35e181f1aa7911133
bridge 87.237.118.139:444 c18dde4804e8fcb48464341ca1375eb130453a39
bridge 60.63.97.221:443 ab5c849ed5896d53052e43966ee9aba2ff92fb82

</pre>
<p>
Når du har mottatt eposten med informasjon om broen kan du fortsette med å
konfigurere Vidalia med stegene som er forklart <a
href="#UsingBridges">ovenfor</a>.
</p>

<a id="RunningABridge"></a>
<h2><a class="anchor" href="#RunningABridge">Kjøre en Tor-bro</a></h2>
<hr />

<p>
Hvis du vil hjelpe til men ikke kan kjøre en <a href="<page
docs/tor-doc-relay>">normal Tor relé</a>, så har du muligheten til å kjøre
en brorelé. Du kan konfigurere det slikt:
<ul>
<li> manually <a
href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#Imsupposedtoeditmytorrc.Whatdoesthatmean">edit
your torrc file</a> to be just these four lines:<br />
<pre><code>
SocksPort 0
ORPort 443
BridgeRelay 1
Exitpolicy reject *:*
</code></pre></li>
<li><a href="<page docs/tor-doc-relay>">eller ved bruk av Vidalia</a>:<br />
<img src="$(IMGROOT)/vidalia-bridges-setup.png" alt="Vidalia sin side for
Deling" /></li>
</ul>
</p>

<p>If you get "Could not bind to 0.0.0.0:443: Permission denied" errors on
startup, you'll need to pick a higher ORPort (e.g. 8080) or do <a
href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#Myfirewallonlyallowsafewoutgoingports.">some
complex port forwarding</a>.
</p>

<p>
Når konfigurert som en bro vil <b>ikke</b> din server dukke opp i det
offentlige Tor-nettverket
</p>

<p>
Din brorelé vil automatisk publisere sin adresse til broautoriteten, som vil
gi det ut via HTTPS eller epost som ovenfor. Du kan også fortelle en bruker
om å bruke broen direkte: hvis du bruker Vidalia så kan du
kopiere-og-lim-inn broadressen fra vinduet "Innstillinger". Hvis du er på
Linux eller BSD så kan du konstruere broadressen manuelt med å bruke <a
href="#Understanding">formatet ovenfor</a> (du kan finne fingeravtrykket i
din Tor-loggfil eller i <tt>/var/lib/tor/fingerprint</tt>, avhengig av din
plattform).
</p>

<p>
Hvis du vil vite mer om designet rundt en bro fra et mer teknisk standpunkt
så kan du lese <a
href="<gitblob>doc/spec/bridges-spec.txt">Tor-brospesifikasjoner</a>. Hvis
du er interessert i å kjøre en upublisert bro, eller til ukonvensjonell bruk
av annet slag, vennligst les spesifikasjonene.
</p>

  </div>#include <foot.wmi>