## translation metadata
# Revision: $Revision$
# Translation-Priority: 1-high
#include "head.wmi" TITLE="Tor: Download" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
<div class="main-column">

<h3>Last ned nå - Gratis &amp; Åpen Kildekode</h3>
<hr />
<table width="99%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tr>
<th bgcolor="#e5e5e5" align="center" width="25%"><img src="images/logo.windows-header.gif"/></th>
<th align="center" width="25%"><img src="images/ref_leopard_box.jpg"/></th>
<th bgcolor="#e5e5e5" align="center" width="25%"><img src="images/logo.windows-header.gif"/></th>
<th align="center" width="25%"><img src="images/distros/generic.png"/><img
src="images/distros/freebsd.png"/><img
src="images/distros/package.png"/><img src="images/distros/src.png"/></th>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#e5e5e5" align="center">


# Translators: please point to the version of TBB in your language,
# if there is one.
<a href="torbrowser/dist/tor-browser-<version-torbrowserbundle>_nb.exe">Tor
nettleserpakke for Windows</a>
</td>
<td align="center">
<a href="<package-osx-bundle-stable>">Innstallasjonspakke for Apple Mac OS
X</a>
</td>
<td bgcolor="#e5e5e5" align="center">
<a href="<package-win32-bundle-stable>">Innstallasjonspakke for Windows</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#e5e5e5" align="center">Ingen innstallasjon. Genialt for USB-penner! Forhåndskonfigurert med Firefox
og mer. <a href="<page torbrowser/index>">Mer informasjon og språk</a>.</td>
<td align="center">Enkelt. Dra og slipp innstallering. Kun i386. <a href="<page
download>">PowerPC? Gå her.</a></td>
<td bgcolor="#e5e5e5" align="center">Enkel å innstallere.</td>
<td align="center">
<a href="<page download-unix>">Linux/BSD/Unix/Kildekode</a>
</td>
</tr>
</table>

<div class="underline"></div>
<div class="warning">
Tor tar <strong>ikke</strong> å magisk krypterer alle dine
internett-aktiviteter. Forstå hva Tor gjør og ikke gjør for deg. <a
href="<page download>#Warning">Les mer om dette emnet</a>.
</div>

<div class="underline"></div>
<div class="nb">
<p>Trenger du flere alternativer til nedlasting? a href="<page download>">Se
avanserte valg</a>.</p>
</div>

<div class="underline"></div>
<div class="nb">
<p>Godkjenn signaturene for nedlastingene ovenfor (<a href="<page
verifying-signatures>">Hvordan?</a>):</p>
  <ul>
    <li><a
href="torbrowser/dist/tor-browser-<version-torbrowserbundle>_en-US.exe.asc">Signatur
til Tor nettleserpakke for Windows</a></li>
    <li><a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">Innstallasjonspakke for Windows
signatur</a></li>
    <li><a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">Innstallasjonspakke for OS X
signatur</a></li>
  </ul>
</div>

<div class="underline"></div>
<div class="nb">
<p>Er du interessert i å <a href="<page overview>#overview">lære mer om Tor
generelt?</a>?</p>
</div>

<div class="underline"></div>
<div class="nb">
<p>
For å bli informert om sikkerhetsråd og nye stabile utgivelser, meld deg på
<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-announce epostliste</a>
(du vil bli bedt om å bekrefte via epost). Du kan også <a
href="http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce">følge med
på listens RSS-feed</a>.
</p>

<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce"/> <input type="hidden"
name="subscribe" value="1"/> <input type="hidden" name="host"
value="freehaven.net"/> <input name="email" size="15"/> <input type="submit"
value="subscribe to or-announce"/>
</form>
</div>

<p>Alle varemerkene tilhører deres respektive eiere.</p>
</div>#include <foot.wmi>