## translation metadata
# Based-On-Revision: 7935
# Last-Translator: net [please reverse] aleksandersen [order] daniel

#include "head.wmi" TITLE="Oversikt" CHARSET="UTF-8"

<div class="main-column">

<h2>Tor: Oversikt</h2>
<hr />

<p>
Tor er et nettverk av virituelle tunneler som lar folk og organisasjoner forbedre deres personvern og sikkerhet på internett. Tor lar også programvareutviklere bygge inn disse funksjonene i deres egne produkter. Tor tilbyr grunnlaget for en rekk programmer som lar organisasjoner og individer dele informasjon over offentlige nettverk uten å svekke deres personvern.
</p>

<p>
Individer bruker Tor for å beskytte seg mot at nettområder sporer deres egen og deres families vaner på nettet, eller å koble til nettsider, sende direktemeldinger og lignende når deres internettleverandører blokkerer dette innholdet. <a
href="<page docs/tor-hidden-service>">Tors skjulte tjenster</a> lar publisører publisere nettområder, blogger og andre tjenester uten å måtte avsløre fysisk hvor tjeneren er plassert. Individer bruker også tor for sosialt sensitiv informasjon: nettpratgrupper og forumer for voldtekt og voldsoffere og folk med sykdommer.
</p>

<p>
Journalister bruker Tor for å kommunisere sikkert med tystere og andre anonyme kilder. Frivillige- og andre organisasjoner bruker Tor for å kommunisere hjem og med organisasjonen når deres arbeidere er utenlands; uten å avsløre for alle i lokalområdet at de arbeider for den organisasjonen.
</p>

<p>
Grupper som Indymedia anbefaller Tor for å beskytte deres brukeres nettpersonvern og sikkerhet. Aktivitetsgrupper som Electronic Frontier Foundation (EFF) støtter Tor utviklingen som en instans for å opprettholde individets rettigheter på internett. Foretak bruker Tor som en sikker måte å overføre konfidensielle analyser og beskytte produktmønstringer fra tyvlyttere. De bruker de også for å erstatte tradisjonelle virituelle private nettverk (VPN), som avslører nøyaktig mengde og kommunikasjonstid.
Hvilke plasseringer har overtidsarbeidere? Hvilke forskningsavdelinger kommuniserer med foretakets pattentadvokater?
</p>

<p>
En avdeling av den Amerikanske Marine (U.S. Navy) bruker Tor for åpen kildekode basert informasjons sankning. En av deres enheter brukte også Tor mens de var utplassert i Midtøsten nå nylig. Amerikansk politi nytter Tor for å besøke eller overvåke nettområder uten å etterlate statkontrollerte IP adresser.
</p>

<p>
At Tor nyttes av en variert brukergruppe er <a
href="http://freehaven.net/doc/fc03/econymics.pdf">en del av det som gjør nettverket så sikkert</a> (på Engelsk). Tor skjuler deg blandt nettverkets mange brukere, så jo større og mer variert brukergruppen er; jo sikrere er Tor og jo mer vil din anonymitet bli sikrert.
</p>

<h3>Hvorfor trenger vi Tor</h3>

<p>
Bruk av Tor beskytter deg mot vanlige internettovervåkningstjenester, også kjent som "trafikkanalyseprogrammer." Trafikkanalyse kan brukes til å overvåke hvem som prater med hvem over et åpent nettverk. Ved å vite kilden og målet for din nettrafikk kan andre følge din oppførsel og interesser. Det kan gå utover lommeboken din om forekesmpel en nettbutikk bruker prisdiskriminéring mot ditt land eller lokale området. Det kan til og med gå utover jobben din og din fysiske helse om andre får vite hvem du er. Foreksempel om du er utenlands og mottar en epost fra arbeidsgiveren din så kan dette avsløre hvilket land du kommer fra og din arbeidsstilling, til og med om tilkoblingen er kryptert!
</p>

<p>
Hvordan fungerer trafikkanalyse? Nettpakker har to deler: en datadel og et informasjonshodet brukt for navigering. Datadelen er hva det nå enn er som blir overført, foreksempel en epostmelding, en nettside eller en lydfil. Selv om du kryptérer datadelen vil informasjonshodene fremdeles kunne avsløre avsender, mottaker, størrelse, tidsstempler, også videre.
</p>

<p>
Et basisk problem ved personvern er at mottaker kan se hva du har sendt ved å se på informasjonshodet. Så kan autoriserte tredjeparter som nettleverandører, og av og til også uautoriserte tredjeparter. En vanlig form for nettanalyse er å sitte et sted mellom sender og mottaker å overvåke informasjonshodene.
</p>

<p>
Det finnes også sterkére former for nettanalyse. Enkelte angriper flere ledd av tilkoblingen med avanserte strategiske og statistiske teknikker for å følge nettaktiviteten til organisasjoner og individer. Kryptering hjelper ikke mot denne typen overgrep fordi det kun krypterer datainnholdet og ikke datainformasjonshodene.
</p>

<h3>Løsningen: Et spredd, anonymt nettverk</h3>

<p>
Tor hjelper til å minimalisére riskikoen for enkle og avanserte nettanalyser ved å videredistribuere trafikken din over flere plasseringer. Ingen vil kunne knytte deg til en spesifik sender eller mottaker. Idéen går enkelt nok ut på å vri all trafikken din rundt om i et nettverk som gjør det vanskelig å spore alle leddene og periodisk slette alle fingeravtrykk for overføringene. Istedet for å sende eller motta direkte fra mottaker eller sender; så sendes dataene rundt i et tilfeldig mønster igjennom Tor nettverket.
</p>

<img alt="Tor i aksjon - Del 1" src="$(IMGROOT)/htw1_no.png" />

<p>
For å opprette en privat nettrute med Tor bruker en serie med ruter med krypterte tilkoblinger mellom tjeneren og nettverket. Ruten blir utvitet ett ledd om gangen og hvert ledd vet kun identiteten til det fårestående leddet. Ingen tjener vet noengang den fullstendige ruten mellom avsender og mottaker.
</p>

<img alt="Tor i aksjon - Del 2" src="$(IMGROOT)/htw2_no.png" />

<p>
Når en fullstendig rute har blitt opprettet blir mange datatyper utvekslet mellom mange type programmer i Tor nettverket. Fordi ingen tjener noengnag ser mer enn ett ledd omgangen vil verken en avlytter eller en korrupt tjener kunne vite hvor alle pakkene kommer fra og skal. Tor fungerer kun mot TCP-strømmer og kan kun brukes med programmer med støtte for SOCKS-tilkoblinger.
</p>

<p>
For effiktivitet bruker Tor programvare de samme tilkoblingsrutene for tilkoblinger som skjer innenfor en tidsramme på omlag ett minutt. Tilkoblinger anmodet senere får nye ruter for å hemme noen parter i å kunne koble tidligere ruter mot nye.
</p>

<img alt="Tor i aksjon - Del 3" src="$(IMGROOT)/htw3_no.png" />

<h3>Skjulte nettjenester</h3>

<p>
Tor muligjør også for brukere som foreksempel publisérer innhold på internett eller driver en direktemeldingstjener å skjule deres opphavssted. Ved å bruke Tor sine "rendezvous punkter", kan andre Tor brukere koble til disse <a href="<page docs/tor-hidden-service>">skjulte nettjenestene</a>, uten at noen av partene vet noe om den andres opphavssted eller identitet. Slike skjulte tjenester lar Tro brukere foreksempel publisere innhold på nettet uten å måtte tenke på sensurering og at deres identitet vil kunne bli avsslørt.</p>

<h3>Forbli anonym</h3>

<p>
Tor kan ikke løse alle anonymitetsproblem. Tor fokuserer kun på å beskytte selve dataoverføringsprosessen. Du må bruke protokolspesifiprogramvare for å hemme nettsidene du besøker helt fra å se din identitet. Foreksempel kan du bruke en proxy som Privoxy (en del av Tor), mens du har avskrudde informasjonskapsler og ikke deler informasjon om nettleseren du bruker.
</p>

<p>
Det beste du kan gjøre for å beskytte din anonymitet er uansett å være smart. Ikke opgi navnet ditt eller annen avslørende informasjon i nettskjemaer. Merk også at om en overvåker vet hvem avsender og mottaker er vil ikke Tor vre mye til hjelp.
</p>

<h3>Tors fremtid</h3>

<p>
Å tilby et anonymiteringsnettverk over internett idag er en pågående utfordring. Vi vil ha programvare som møter brukerenes behover. Vi vil også holde nettverket oppe på en måte som gjør at det vil la seg utvide på en måte som gjør at det kan takle så mange brukere og tjenere som mulig. For å hjelpe til; vennligst vurder å <a href="<page docs/tor-doc-server>">kjøre en tjener</a> eller <a href="<page volunteer>">bidra frivillig</a> som en <a href="<page developers>">utvikler</a>.
</p>

<p>
Pågående tendenser i lovverk, politikk, holdninger og teknologi truer anonymitet som aldri før! Dette vil undergrave våre muligheter til å tale fritt og vår tilgang til all informasjon på nettet. Disse trusselene undergraver også nasjonal sikkerhet og kritiske infrastrukturen ved det å kommunisere mellom andre individer, organisasjoner, foretak og statlige instanser å gjør dette svak for analysering. Hver nye bruker og tjener hjelper med å legge til variasjoner og forbedrer dermed Tors muligheter til å gi forbrukeren tilbake kontrollen over sin sikkerhet og sitt privatliv!
</p>

  </div><!-- #main -->

#include <foot.wmi>