## translation metadata
# Based-On-Revision: 7882
# Last-Translator: translator.se atTAat unowned.net

#include "head.wmi" TITLE="Kontakt"

<div class="main-column">

<h2>Tor: Kontakt</h2>
<hr />

<p>F&ouml;rst och fr&auml;mst - om du har problem eller fr&aring;gor kring sj&auml;lva anv&auml;ndandet av
Tor, g&aring; till <a href="<page documentation>#Support">Sektionen f&ouml;r support</a>
f&ouml;r att se hur du kan g&aring; vidare. Vi (Tors utvecklare) tillbringar st&ouml;rre delen
av v&aring;r tid med att utveckla Tor och vi &auml;r &auml;n mer upptagna nu n&auml;r vi <a
href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding">saknar
finansiering</a>. Det finns ingen personal avsatt f&ouml;r support gentemot
anv&auml;ndarna, s&aring; f&ouml;rs&ouml;k att l&ouml;sa saken p&aring; egen hand innan <a
href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SupportMail">
du p&aring; ett v&auml;nligt s&auml;tt f&ouml;rs&ouml;ker hitta en frivillig</a>.</p>

<p>Om du verkligen &auml;r tvungen att f&aring; tag i oss kan du anv&auml;nda n&aring;got av
f&ouml;ljande s&auml;tt. Alla adresser slutar med @freehaven.net. Observera att i
praktiken g&aring;r alla dessa adresser till samma lilla grupp av m&auml;nniskor, s&aring; ha
t&aring;lamod och <a href="http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html">
underl&auml;tta f&ouml;r oss</a> s&aring; l&aring;ngt det g&aring;r. Observera att all e-post till dessa
adresser m&aring;ste vara p&aring; engelska.</p>

#
# In translations please add something like
# "Please note that mails to these addresses should be in english".
# "Observera att all..." in previous paragraph.
#
<ul>
<li><tt>tor-ops</tt>
g&aring;r till dom som hanterar katalog-styrningen. Anv&auml;nd den h&auml;r om du k&ouml;r
en Tor-server och har fr&aring;gor om eller problem med servern.</li>
<li><tt>tor-webmaster</tt>
kan fixa stavfel p&aring; websidorna, &auml;ndra felaktiga p&aring;st&aring;enden eller
instruktioner p&aring; websidorna, l&auml;gga till nya sektioner som du skickar till
oss. Det &auml;r dock l&auml;mpligt att g&ouml;ra ett utkast av din nya sektion p&aring;
<a href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter">Tor wikin</a>
innan.</li>
<li><tt>tor-volunteer</tt> vill h&ouml;ra om dina dokument, patchar, tester,
erfarenheter kring applikationsst&ouml;d och liknande som inspirerats av v&aring;r
<a href="<page volunteer>">sida f&ouml;r frivilliga</a> (eller andra problem
du har fixat eller dokumenterat r&ouml;rande Tor-projektet). Det finns ingen
anledning att skicka e-post innan du b&ouml;rjat arbeta p&aring; n&aring;gonting -- som
i alla Internet-projekt med m&aring;nga frivilliga &auml;r vi mest intresserade av
att h&ouml;ra om faktiska framsteg.</li>
<li><tt>tor-assistants</tt> &auml;r f&ouml;r press samt &ouml;vriga kommentarer och
&auml;renden.</li>
<li><tt>donations</tt> &auml;r till f&ouml;r fr&aring;gor eller kommentarer om <a href="<page
donate>">att skaffa fram pengar till utvecklarna</a>. Mer donationer
betyder <a
href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding">mer
Tor</a>. Vi t&auml;nker g&auml;rna ut kreativa s&auml;tt f&ouml;r dig att bidra.</li>
<li>Om du absolut m&aring;ste s&auml;nda ett meddelande till n&aring;gon av oss personligen
kan du hitta l&auml;nkar till oss p&aring; <a href="<page people>">sidan med involverade
personer</a>.</li>
</ul>

  </div><!-- #main -->

#include <foot.wmi>