## translation metadata
# Revision: $Revision: 23689 $
# Translation-Priority: 3-low
#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: N900 Instructions" CHARSET="UTF-8"
<div id="content" class="clearfix">
 <div id="breadcrumbs">
  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
docs/documentation>">Dokumentacja &raquo; </a> <a href="<page
docs/N900>">N900</a>
 </div>
 <div id="maincol"> 
  <a id="Maemo"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#Maemo">Instalacja Tora na Maemo</a></h2>
  <br>
  <p>
  Jeśli macie urządzenie z Maemo, ale nie jest to <a href="#N900">N900</a>,
zalecamy instalację paczki Tora ze <a
href="http://maemo.org/packages/view/tor/">strony Maemo</a>. Projekt Tor nie
produkuje tych paczek. Zajmuje się nimi społeczeństwo Maemo
  </p>
  
  <a id="N900"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#N900">Instalacja Tora na N900</a></h2>
  <br>
  <p>
  Następujące instrukcje powinny pomóc w instalacji <a
href="https://garage.maemo.org/projects/tor-status">eksperymentalnego
kontrolera Tora</a> i Tora spakowanych dla telefonu Nokia N900. W chwili
obenej jest to niesprawdzona konfiguracja. Przeglądarka w tej konfiguracji
nie ma Torbuttona i nie powinna obecnie być wykorzystywana do działań
wymagających anonimowości o wysokim bezpieczeństwie.
  </p>
  
  <p>
  Otwórz Menadżera aplikacji: <br> <a href="$(IMGROOT)/N900/1_app_menu.png">
<img border="0" alt="menu aplikacji N900"
src="$(IMGROOT)/N900/1_app_menu-small.png"/> </a>
  </p>
  
  <p>
  Kliknij na menu Menadżera aplikacji na górze ekranu: <br> <a
href="$(IMGROOT)/N900/2_app_manager.png"> <img border="0" alt="menadżer
aplikacji N900" src="$(IMGROOT)/N900/2_app_manager-small.png"/> </a>
  </p>
  
  <p>
  Wybierz 'Katalogi Aplikacji': <br> <a
href="$(IMGROOT)/N900/3_app_managermenu.png"> <img border="0" alt="katalogi
aplikacji N900" src="$(IMGROOT)/N900/3_app_managermenu-small.png"/> </a>
  </p>
  
  <p>
  Wciśnij 'Nowy', by włączyć repozytorium maemo extras-devel. <br>
<small>Uwaga: To repozytorium zawiera nieprzetestowane paczki, które mogą
uszkodzić Twoje urządzenie. <br> Zobacz <a
href="http://wiki.maemo.org/Extras-devel">Extras-devel</a> po więcej
szczegółów. Powinieneś/aś raczej wyłączyć extras-devel po instalacji Tora
lub kontynuować na własne ryzyko.</small> <br> <a
href="$(IMGROOT)/N900/4_catalog_list.png"> <img border="0" alt="lista
katalogów N900" src="$(IMGROOT)/N900/4_catalog_list-small.png"/> </a>
  </p>
  
  <p>
  Wprowadź następujące informacje na ekranie dodawania katalogu:
  <p>
  <pre>
  Catalog name:  Extras devel
  Web address:  http://repository.maemo.org/extras-devel/
  Distribution:    fremantle
  Components:  free non-free
  </pre>
  </p>
  <br> Sprawdź, czy 'Disabled' ('Wyłączone') jest niezaznaczone, wciśnij
'Save' ('Zapisz'), i poczekaj na aktualizację listy pakietów. <br> <a
href="$(IMGROOT)/N900/5_new_catalog.png"> <img border="0" alt="nowy katalog
N900" src="$(IMGROOT)/N900/5_new_catalog-small.png"/> </a>
  </p>
  
  <p>
  Wciśnij 'Download' ('Pobierz') w Menadżerze aplikacji: <br> <a
href="$(IMGROOT)/N900/6_app_manager.png"> <img border="0" alt="menadżer
aplikacji N900" src="$(IMGROOT)/N900/6_app_manager-small.png"/> </a>
  </p>
  
  <p>
  Wybierz kategosię Sieć (lub wyszukaj Tora): <br> <a
href="$(IMGROOT)/N900/7_app_categories.png"> <img border="0" alt="kategorie
aplikacji N900" src="$(IMGROOT)/N900/7_app_categories-small.png"/> </a>
  </p>
  
  <p>
  Przewiń w dół i wybierz 'Tor Status Area Applet' ('Aplet Obszaru Statusu
Tora): <br> <a href="$(IMGROOT)/N900/8_app_list.png"> <img border="0"
alt="lista aplikacji N900" src="$(IMGROOT)/N900/8_app_list-small.png"/> </a>
  </p>
  
  <p>
  Zgódź się na warunki i wciśnij 'Continue' ('Kontynuuj'): <br> <a
href="$(IMGROOT)/N900/9_disclaimer.png"> <img border="0" alt="warunki N900"
src="$(IMGROOT)/N900/9_disclaimer-small.png"/> </a>
  </p>
  
  <p>
  Po instalacji wyłącz repozytorium extras-devel i ponownie uruchom
urządzenie: <br> <a href="$(IMGROOT)/N900/10_success.png"> <img border="0"
alt="sukces N900" src="$(IMGROOT)/N900/10_success-small.png"/> </a>
  </p>
  
  <p>
  Po ponownym uruchomieniu N900 otwórz menu statusu: <br> <a
href="$(IMGROOT)/N900/11_after_rebooting.png"> <img border="0" alt="menu
statusu N900 po ponownym uruchomieniu"
src="$(IMGROOT)/N900/11_after_rebooting-small.png"/> </a>
  </p>
  
  <p>
  Wybierz 'The Onion Router' z listy: <br> <a
href="$(IMGROOT)/N900/12_status_menu.png"> <img border="0" alt="wybór menu
statusu N900" src="$(IMGROOT)/N900/12_status_menu-small.png"/> </a>
  </p>
  
  <p>
  Włącz trasowanie cebulowe (onion routing), i wciśnij 'Save' ('Zapisz'): <br>
<a href="$(IMGROOT)/N900/13_enable_tor.png"> <img border="0" alt="N900
włącza Tora" src="$(IMGROOT)/N900/13_enable_tor-small.png"/> </a>
  </p>
  
  <p>
  Odwiedź <a href="https://check.torproject.org/">TorCheck</a>, by
potwierdzić, czy przekierowujesz ruch z przeglądarki przez Tora: <br> <a
href="$(IMGROOT)/N900/14_check_tor.png"> <img border="0" alt="N900 sprawdza
Tora" src="$(IMGROOT)/N900/14_check_tor-small.png"/> </a>
  </p>
  
  <p>
  Zauważ, że to nie zawsze może dać Ci najnowszą stabilną wersję Tora. W
dodatku, przeglądarka N900 nie ma Torbuttona. To oznacza, że podczas gdy
może być przydatna do obchodzenia, to prawdopodobnie nie nadaje się do
działań wymagających mocnej anonimowości w przeglądarce.
  </p>
  
  <hr>
  
  <p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a href="<page
about/contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
 </div>
 
 <!-- END MAINCOL -->
<div id = "sidecol">


 #include "side.wmi"
#include "info.wmi"
</div>
 
<!-- END SIDECOL -->
</div>#include <foot.wmi>