## translation metadata
# Revision: $Revision: 23689 $
# Translation-Priority: 3-low
#include "head.wmi" TITLE="Vidalia: Debian/Ubuntu Instructions" CHARSET="UTF-8"
<div id="content" class="clearfix">
 <div id="breadcrumbs">
  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
docs/documentation>">Dokumentacja &raquo; </a> <a href="<page
docs/debian-vidalia>">Instrukcje instalacji Vidalii na Debianie/Ubuntu</a>
 </div>
 <div id="maincol"> 
<a id="debian"></a> <a id="packages"></a>
<h2><a class="anchor" href="#debian">Vidalia na Ubuntu lub Debianie</a></h2>
<br />

<p>
<b>Nie używajcie paczek ze wszechświata Ubuntu.</b> Nikt się nimi nie
zajmuje i są przestarzałe. To oznacza, że będziecie pozbawieni poprawek
stabilności i bezpieczeństwa.
</p>

<p>
Musicie skonfigurować nasze repozytorium z paczkami, zanim będziecie mogli
pobrać Vidalię. Najpierw musicie poznać nazwę swojej dystrybucji. Poniżej
jest proste odwzorowanie:
<ul>
<li> Ubuntu 10.10 to "maverick", ale używajcie paczek dla "lucid"</li>
<li> Ubuntu 10.04 lub Trisquel 4.0 to "lucid"</li>
<li> Ubuntu 9.10 lub Trisquel 3.5 to "karmic"</li>
<li> Ubuntu 9.04 to "jaunty"</li>
<li> Ubuntu 8.10 to "intrepid"</li>
<li> Ubuntu 8.04 to "hardy"</li> 
<li> Debian Etch to "etch"</li>
<li> Debian Lenny to "lenny"</li>
</ul>

Potem dodajcie tę linię do swojego pliku <tt>/etc/apt/sources.list</tt>:<br
/>
<pre>
deb   http://deb.torproject.org/torproject.org &lt;DISTRIBUTION&gt; main
</pre>
w której wstawicie powyższą nazwę (etch, lenny, sid, karmic, jaunty,
intrepid, hardy) w miejsce &lt;DISTRIBUTION&gt;.
</p>

<p>
Potem dodajcie klucz gpg wykorzystywany do podpisywania paczek, wykonując
następujące komendy w linii poleceń:
<pre>
gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv 886DDD89
gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | sudo apt-key add -
</pre>
Teraz odświeżcie swoje źródła i zainstalujcie Vidalię, wykonując następujące
komendy w linii poleceń:
<pre>
apt-get update
apt-get install vidalia 
</pre>
</p>

<p>
Teraz Vidalia jest zainstalowana i działa. Przejdźcie do <a href="<page
docs/tor-doc-unix>#polipo">kroku drugiego</a> w instrukcji "Vidalia na
Linux/Unix".
</p>

<p style="font-size: small">
Nazwa DNS <code>deb.torproject.org</code> jest w rzeczywistości zestawem
niezależnych serwerów skonfigurowanych w okrężnej strukturze DNS. Jeśli z
jakiegoś powodu nie macie do niej dostępu, możecie spróbować nazwy jednej z
jej części. Wypróbujcie <code>deb-master.torproject.org</code>,
<code>mirror.netcologne.de</code> lub <code>tor.mirror.youam.de</code>.
</p>

<hr /> <a id="source"></a>
<h2><a class="anchor" href="#source">Kompilacja ze źródeł</a></h2>
<br />

<p>
Jeśli chcecie kompilować własne deby ze źródeł, musicie najpierw dodać
odpowiednią linię <tt>deb-src</tt> do <tt>sources.list</tt>.
<pre>
deb-src http://deb.torproject.org/torproject.org &lt;DISTRIBUTION&gt; main
</pre>
Musicie też zainstalować niezbędne pakiety, by budować własne deby i pakiety
nezbędne do kompilacji Vidalii:
<pre>
apt-get install build-essential fakeroot devscripts qt4-dev-tools qt4-designer libqt4-dev g++ cmake
apt-get build-dep vidalia
</pre>
Wtedy możecie skompilować Vidalię w ~/debian-packages:
<pre>
mkdir ~/debian-packages; cd ~/debian-packages
apt-get source vidalia
cd vidalia-*
debuild -rfakeroot -uc -us
cd ..
</pre>
Teraz możecie zainstalować nową paczkę:
<pre>
sudo dpkg -i vidalia_*.deb
</pre>
</p>

<p>
Teraz Vidalia jest zainstalowana i działa. Przejdźcie do <a href="<page
docs/tor-doc-unix>#polipo">kroku drugiego</a> w instrukcji "Vidalia na
Linux/Unix".
</p>

<hr />

<p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a href="<page
about/contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>

 </div>
 
 <!-- END MAINCOL -->
<div id = "sidecol">


 #include "side.wmi"
#include "info.wmi"
</div>
 
<!-- END SIDECOL -->
</div>


#include <foot.wmi>