## translation metadata
# Revision: $Revision: 23689 $
# Translation-Priority: 1-high
#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Configuring Tor to use a Proxy" CHARSET="UTF-8"
<div id="content" class="clearfix">
 <div id="breadcrumbs">
  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
docs/documentation>">Dokumentacja &raquo; </a> <a href="<page
docs/proxychain>">Konfiguracja Tora, by uzywał proxy</a>
 </div>
 <div id="maincol"> 
  <a id="proxychain"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#proxychain">Konfiguracja Tora, by uzywał proxy</a></h2>
  <hr>
  
  <p>
   Bieżące wersje Tora i Graficznego Kontrolera Tora Vidalia obsługują
mozliwość wykorzystania dowolnego proxy HTTPS lub SOCKS, by dostać się do
sieci Tora. To znaczy, że nawet jeśli Tor jest zablokowany przez Twoją sieć
lokalną, można bezpiecznie używać otwartych proxy do łączenia się z siecią
Tora i do nieocenzurowanego Internetu. Kruczkiem jest to, że otwarte proxy
będzie widzieć, że używasz Tora, ale nie będzie mogło odczytać Twojego
ruchu, gdyż ten jest ciągle zabezpieczony szyfrowaniem.
  </p>
  
  <p>
   Te kroki zakładają, że masz funkcjonalną konfigurację Tora/Vidalii i masz
listę serwerów proxy typu HTTPS, SOCKS4, lub SOCKS5. (Dla wyjaśnienia: proxy
typu HTTPS to proxy typu HTTP, które obsługuje też żądania CONNECT.)
   <ol>
   <li>Otwórz Panel Sterowania Vidalii, kliknij Ustawienia (Settings).</li>
   <li>Kliknij Sieć (Network). Zaznacz "I use a proxy to access the
Internet"("Używam serwera proxy do łączenia się z Internetem").</li>
   <li>W linii Adres wpisz adres otwartego proxy. Może być to nazwa hosta lub adres
IP.</li>
   <li>Wpisz port proxy.</li>
   <li>Zwykle nie musisz używać nazwy użytkownika ani hasła. Jeśli jednak ich
potrzebujesz, wpisz je we właściwe pola.</li>
   <li>ybierz typ proxy, którego używasz: HTTP/HTTPS, SOCKS4 lub SOCKS5.</li>
   <li>Wciśnij Ok. Vidalia i Tor są teraz skonfigurowane do używania proxy do
dostępu do reszty sieci Tora.</li>
   </ol>
  </p>
  <br><br> <img src="$(IMGROOT)/vidalia-proxy.png" alt="Strona ustawień
sieciowych proxy w programie Vidalia"> <br><br>
  
 </div>
 
 <!-- END MAINCOL -->
<div id = "sidecol">


 #include "side.wmi"
#include "info.wmi"
</div>
 
<!-- END SIDECOL -->
</div>


#include <foot.wmi>