## translation metadata
# Revision: $Revision: 23943 $
# Translation-Priority: 3-low
#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: CentOS/Fedora/OpenSUSE Instructions" CHARSET="UTF-8"
<div id="content" class="clearfix">
 <div id="breadcrumbs">
  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
docs/documentation>">Dokumentacja &raquo; </a> <a href="<page
docs/rpms>">RPMy</a>
 </div>
 <div id="maincol"> 
  <a id="rpms"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#rpms">Paczki Tora dla dystrybucji Linuksa opartych
na RPM.</a></h2>
  <br>
  
  <p>Nie używajcie paczek z natywnych repozytoriów. Są często przestarzałe. To
oznacza, że będziecie pozbawieni poprawek stabilności i bezpieczeństwa.
  </p>
  
  <p>
  Musicie skonfigurować nasze repozytorium z paczkami, zanim będziecie mogli
pobrać Tora. Zakładając, że macie program yum, w katalogu /etc/yum.repos.d/
stwórzcie plik o nazwie torproject.repo. Otwórzcie go w edytorze i wpiszcie
następujące informacje:
  <pre>[torproject]
  name=Tor and Vidalia
  enabled=1
  autorefresh=0
  baseurl=http://deb.torproject.org/torproject.org/rpm/DISTRIBUTION/
  type=rpm-md
  gpgcheck=1
  gpgkey=http://deb.torproject.org/torproject.org/rpm/RPM-GPG-KEY-torproject.org
  </pre>
  
  Jeśli chcecie być na bieżąco z wersjami stabilnymi Tora, powinniście zmienić
DISTRIBUTION na jedno z następujących: centos4, centos5, fc13, fc14, suse</p>
  
  <p>Jeśli chcecie być na bieżąco z wersjami eksperymentalnymi, zmieńcie
DISTRIBUTION na jedno z następujących: centos4-experimental,
centos5-experimental, fc13-experimental, fc14-experimental,
suse-experimental</p>
  
  <p>
  Teraz Tor jest zainstalowany i działa. Przejdźcie do <a href="<page
docs/tor-doc-unix>#polipo">kroku drugiego</a> w instrukcjach dla "Tora na
Linux/Unix"
  </p>
  
  <p style="font-size: small">
  Nazwa DNS <code>deb.torproject.org</code> jest w rzeczywistości zestawem
niezależnych serwerów skonfigurowanych w okrężnej struktuzre DNS. Jeśli z
jakiegoś powodu nie macie do niego dostępu, możecie spróbować nazwy jednej z
jej części. Wypróbujcie <code>deb-master.torproject.org</code>,
<code>mirror.netcologne.de</code> lub <code>tor.mirror.youam.de</code>.
  </p>
  
  <hr> <hr> <a id="source"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#source">Kompilacja ze źródeł</a></h2>
  <br>
  
  <p>
  Jeśli chcecie kompilować ze źródeł, postępujcie zgodnie z <a
href="<gitblob>doc/tor-rpm-creation.txt">instrukcjami tworzenia rpm</a>.
  </p>
  
  <hr>
  
  <p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a href="<page
about/contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
 </div>
 
 <!-- END MAINCOL -->
<div id = "sidecol">


 #include "side.wmi"
#include "info.wmi"
</div>
 
<!-- END SIDECOL -->
</div>


#include <foot.wmi>