## translation metadata
# Revision: $Revision: 23689 $
# Translation-Priority: 4-optional
#include "head.wmi" TITLE="Tor: Running a Mirror" CHARSET="UTF-8"
<div id="content" class="clearfix">
 <div id="breadcrumbs">
  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
docs/documentation>">Dokumentacja &raquo; </a> <a href="<page
docs/running-a-mirror>">Prowadzenie Mirrora</a>
 </div> 
 <div id="maincol"> 
  <h1>Tor: Prowadzenie Mirrora</h1>
  <hr>
  
  <p>Dziękujemy, że chcesz mirrorować stronę Tora. Wszystkie nasze
serwery-mirrory są publicznie wypisane na <a href="<page
getinvolved/mirrors>">naszej stronie mirrorów</a>. Poniżej zamieszczamy
kilka przykładowych komend i konfiguracji, by wstępne uruchamianie i
utrzymywanie odbywały się jak najmniejszym wysiłkiem. Strona Tora i katalog
dystrybucyjny w chwili obecnej wymagają 5,0 GB miejsca na dysku.</p>
  
  <p>
  Jeśli chcesz prowadzić serwer lustrzany, wystarczy ta komenda, by pobrać
wszystko, czym serwer lustrzany powinien dzielić się ze światem: <br> <br>
<tt> rsync -av --delete rsync://rsync.torproject.org/tor tor-mirror/ </tt>
  
  <p>
  W celu zapewnienia, że mamy wiarygodne i aktualne mirrory, prosimy upewnić
się, że Twój mirror wykonuje co najmniej następujące rzeczy:<br/><br/>
Aktualizuje się <b>nie rzadziej</b> niż co sześć godzin, ale nie częściej,
niż co godzinę.<br/><br/> Pozwala "Directory Index / Indexes" (wyświetlanie
indeksów) katalogu /dist.<br/><br/> Pozwala na "Multiviews" lub coś
równoważnego, w celu lokalizacji języków.<br/><br/> Ma prawidłowy adres
email w celach komunikacji administracyjnej, gdyby Twój serwer miał
kłopoty.<br/><br/> Jest wysoce zalecane, by wszyscy operatorzy mirrorów
zapisali się na <A
  href="http://archives.seul.org/tor/mirrors/">listę mailingową tor-mirrors</A> gdzie powinny iść wszystkie prośby modyfikacji (ADD, CHANGE, DELETE,
jakiekolwiek inne prośby/zawiadomienia). Ponadto, można tu znaleźć wsparcie
w jakichkolwiek sprawach technicznych przy uruchamianiu mirrora.<br/><br/>
  
  </p>
  <br><br>
  <p>
  Przykładowe zadanie crona do aktualizacji całego mirrora raz na 6 godzin
może wyglądać następująco:<tt>
  <pre>
  # m h dom mon dow  command
  0 */6 * * * rsync -aq --delete rsync://rsync.torproject.org/tor/ /var/www/mirrors/torproject.org
  </pre>
  </tt>
  </p>
  <br/> Dla tych operatorów mirrorów, którzy używają Apache, stworzyliśmy
przykładowy plik konfiguracji wirtualnego hosta: <tt>
  <pre>
  &lt;VirtualHost 0.1.2.3:80&gt;
      ServerAdmin youremail@example.com<br/>
      ServerName 0.1.2.3<br/>
  
      DocumentRoot /var/www/mirrors/torproject.org<br/>
  
      &lt;Directory /var/www/mirrors/torproject.org/&gt;<br/>
        Options MultiViews Indexes<br/>
        DirectoryIndex index<br/>
        AllowOverride None<br/>
      &lt;/Directory&gt;<br/>
  
  &lt;/VirtualHost&gt;
  </pre>
  </tt> <br/> <br/> Prosimy upewniaj się, że Twój mirror jest aktualny
(sugerujemy zautomatyzowanie tego zadania za pomocą czegoś podobnego do
'<tt>cron</tt>'). Nasza strona, kod źródłowy i wydania binarne często się
zmieniają. Zalecana częstotliwość aktualizacji to raz na sześć
godzin. Użytkownicy Tora na całym świecie będą Ci wdzięczni.
  </p>
  <br/>	
  <p>
  Jeśli prowadzisz mirror, proszę zapisz się na
  <A href="http://archives.seul.org/tor/mirrors/">listę mailingową tor-mirrors</A>i przedstaw się tam. Dodamy Cię do listy mirrorów. Na liście można też
znaleźć pomoc w sprawach wsparcia dla mirrorów i spraw związanych z
konfiguracją.
  </p>
 </div>
 
 <!-- END MAINCOL -->
<div id = "sidecol">


 #include "side.wmi"
#include "info.wmi"
</div>
 
<!-- END SIDECOL -->
</div>


#include <foot.wmi>