## translation metadata
# Revision: $Revision: 24197 $
# Translation-Priority: 2-medium
#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Mac OS X Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
<div id="content" class="clearfix">
 <div id="breadcrumbs">
  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
docs/documentation>">Dokumentacja &raquo; </a> <a href="<page
docs/tor-doc-osx>">Klient na Mac OS X</a>
 </div> 
 <div id="maincol">
  <h1>Uruchamianie klienta <a href="<page index>">Tor</a> na Mac OS X</h1>
  <br>
  
  <p>
  <b>To są instrukcje do instalacji klienta Tora na systemie Mac OS X. Jeśli
chcesz przekazywać ruch innych, by wspomóc rozwój sieci (prosimy),
przeczytaj poradnik o <a href="<page docs/tor-doc-relay>">Konfigurowaniu
przekaźnika sieci Tor</a>.</b>
  </p>
  
  <hr> <a id="installing"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#installing">Krok 1: Pobranie i instalacja Tora</a></h2>
  <br>
  
  <p>
  Wersje instalacyjne dla Macintosh OS X zawierają <a href="<page
index>">Tora</a>, <a href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a> (graficzny
interfejs dla Tora), <a href="<page torbutton/index>">Torbutton</a>, i <a
href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> (serwer
pośredniczący proxy) w jednej paczce, ze wszystkimi czterema programami
prekonfigurowanymi do współpracy ze sobą. Pobierz albo <a href="<page
download/download>#tor">stabilną</a> albo <a href="<page
download/download>#tor">eksperymentalną</a> wersję paczki dla OS X na
Intelach, lub poszukaj innych rozwiązań na <a href="<page
download/downloaddownload>">stronie pobierania</a>.
  </p>
  
  <p>Po pobraniu dmg, kliknij go dwukrotnie i pozwól, by się zamontował. Przejdź
do teraz otwartej paczki Vidalia (Vidalia Bundle) w Finderze. Paczkę łatwo
jest zainstalować; po prostu przenieś i upuść cebulową ikonę Vidalii do
folderu Aplikacji. Opcjonalnie, kliknij dwukrotnie skrypt "install
torbutton", by zainstalować Torbutton do Firefoksa. Możesz też pobrać
Torbuttona ze strony z dodatkami Mozilli, wyszukując "torbutton".</p>
  
  <p>Po zakończeniu instalacji możesz uruchomić program Vidalia poprzez wybranie
jego ikony z twojego folderu Aplikacji. Ciemna cebula z czerwonym krzyżykiem
na pasku oznacza, że w tej chwili Tor nie jest uruchomiony. Możesz uruchomić
Tora wybierając Start z menu "Tor" u góry ekranu.
  </p>
  
  <p>Gdy Tor działa, ikonka programu Vidalia wygląda następująco:
  </p>
  
  <p><img alt="Vidalia z działającym Torem"
src="$(IMGROOT)/screenshot-osx-vidalia.png" /></p>
  
  <p>Polipo jest instalowane jako część pakietu Tora. Po jego instalacji,
uruchomi się automatycznie po restarcie komputera. Nie musisz konfigurować
Polipo, by używało Tora &mdash; odpowiednia konfiguracja Polipo dla Tora
została zainstalowana jako część pakietu instalacyjnego.
  </p>
  
  <hr> <a id="using"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#using">Krok 2: Konfiguracja aplikacji, by używały
Tora</a></h2>
  <br>
  
  <p>Po instalacji musisz skonfigurować swoje aplikacje, by używały
Tora. Pierwszym krokiem jest ustawienie sposobu przeglądania sieci WWW.</p>
  
  <p>Powinieneś/aś używać Tora z Firefoksem i Torbuttonem, dla najlepszego
bezpieczeństwa. Torbutton został zainstalowany za Ciebie. Kliknij na
czerwony przycisk "Tor Disabled" ("Tor wyłączony"), by włączyć Tora i
gotowe: </p>
  
  <p><img alt="Rozszerzenie Torbutton dla Firefoksa"
src="$(IMGROOT)/screenshot-torbutton.png" /></p>
  
  <p> Jeśli masz zamiar używać Firefoksa na innym komputerze niż tam, gdzie jest
Tor, spójrz na <a href="<wikifaq>#SocksListenAddress">wpis w FAQ na temat
uruchamiania Tora na innym komputerze</a>. </p>
  
  <p>By "storyfikować" inne aplikacje, które używają proxy dla HTTP, po prostu
skieruj je na Polipo (czyli localhost, port 8118). By aplikacje bezpośrednio
używały serwera SOCKS (do komunikatorów, Jabbera, IRC, itp.), możesz
skierować je bezpośrednio na Tora (localhost, port 9050), ale przeczytaj <a
href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">ten wpis do FAQ</a>, dlaczego to może być
niebezpieczne. Jeśli aplikacja nie obsługuje ani proxy dla HTTP, ani dla
SOCKS, spójrz na <a
href="http://www.taiyo.co.jp/~gotoh/ssh/connect.html">connect</a> lub <a
href="http://www.dest-unreach.org/socat/">socat</a>.</p>
  
  <p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na <a
href="<wiki>/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
  </p>
  
  <hr> <a id="verify"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#verify">Krok 3: Upewnij się, że wszystko działa</a></h2>
  <br>
  
  <p>
  Teraz powinieneś/aś spróbować użyć swojej przeglądarki z Torem i upewnić
się, że Twój adres IP jest anonimizowany. Kliknij na <a
href="https://check.torproject.org/">wykrywacz Tora</a> i sprawdź, cze jego
zdaniem używasz Tora czy nie. (Jeśli ta strona akurat nie działa, przeczytaj
<a href="<wikifaq>#IsMyConnectionPrivate">ten wpis w FAQ</a>, by poznać
więcej sposobów na testowanie swojego Tora.)
  </p>
  
  <p>Jeśli masz zaporę ogniową, która ogranicza możliwości Twojego komputera co
do łączenia się z samym sobą, zezwól w niej na połączenia od programów
lokalnych na porty lokalne 8118 i 9050. Jeśli zapora blokuje połączenia
wychodzące, spraw, by można się było połączyć choć z portami 80 i 433, po
czym przeczytaj <a href="<wikifaq>#FirewalledClient">ten wpis do FAQ</a>.
  </p>
  
  <p>Jeśli dalej nie działa, spójrz na <a href="<page docs/faq>#DoesntWork">ten
wpis FAQ</a>, by poszukać wskazówek.</p>
  
  <p>
  Gdy Tor już działa, poczytaj o tym, <a href="<page
download/download>#Warning">co Tor oferuje, a czego nie</a>.
  </p>
  
  <hr> <a id="server"></a> <a id="relay"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#relay">Krok 4: Konfiguracja Tora jako przekaźnika
sieci</a></h2>
  <br>
  
  <p>Sieć Tora polega na ochotnikach oddających część swojego łącza. Im więcej
ludzi uruchomi przekaźnik sieci, tym szybsza będzie sieć Tora. Jeśli masz co
najmniej 20 kilobajtów/s w obie strony, pomóż Torowi, konfigurując swojego
klienta tak, by był także przekaźnikiem sieci. Mamy wiele cech, które czynią
przekaźniki Tora łatwymi i wygodnymi, łącznie z ograniczeniem
przepustowości, politykami wyjścia, byś mógł/mogła zmniejszyć ryzyko skarg,
oraz obsługą dynamicznych adresów IP.</p>
  
  <p>Posiadanie przekaźników w wielu różnych miejscach w sieci sprawia, że
użytkownicy Tora są bezpieczni. <a href="<wikifaq>#RelayAnonymity">Ty też
możesz mieć lepszą anonimowość</a>, gdyż serwery, do których się łączysz,
nie mogą stwierdzić, czy połączenie pochodzi z Twojego komputera, czy
zostało przekierowane z innych.</p>
  
  <p>Przeczytaj szczegóły w naszym przewodniku <a href="<page
docs/tor-doc-relay>">Konfiguracji przekaźnika sieci Tor</a>.</p>
  
  <hr> <a id="uninstall"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#uninstall">Jak odinstalować Tora i Polipo</a></h2>
  <br>
  
  <p>Są dwa sposoby na odinstalowanie paczki z komputera, z wykorzystaniem
Findera albo poprzez program odinstalowujący uruchamiany z linii poleceń
(Terminala). Jeśli chcesz usunąć Tora z systemu OSX, oto jak to zrobić:</p>
  
  <p>Przywróć ustawienia Proxy w aplikacjach do ich poprzednich wartości. Jeśli
chcesz tylko przestać używać Tora, możesz przerwać na tym kroku.</p>
  
  <p>Jeśli chcesz całkowicie usunąć Tora, a Twoje konto ma prawa Administratora,
wykonaj co następuje:</p>
  
  <ol>
  <li>Otwórz Findera i kliknij Aplikacje.</li>
  <li>Przeciągnij /Applications/Vidalia do Kosza.</li>
  <li>Usuń /Library/Torbutton z systemu.</li>
  <li>W swoim katalogu domowym przejdź do Library, usuń katalog Vidalia</li>
  </ol>
  
  <p>Tor, Vidalia i Polipo są teraz całkowicie usunięte z systemu.</p>
  
  <p>Jeśli znasz linię poleceń lub Terminal, możesz ręcznie wpisać następujące
komendy:</p>
  <ul>
  <li>rm -r /Applications/Vidalia.app</li>
  <li>rm -r /Library/Torbutton</li>
  <li>rm -r ~/Library/Vidalia</li>
  <li>rm -r ~/.tor</li>
  </ul>
  
  <hr>
  
  <p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a href="<page
about/contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
 </div>
 
 <!-- END MAINCOL -->
<div id = "sidecol">


 #include "side.wmi"
#include "info.wmi"
</div>
 
<!-- END SIDECOL -->
</div>


#include <foot.wmi>