## translation metadata
# Revision: $Revision: 24208 $
# Translation-Priority: 3-low
#include "head.wmi" TITLE="Tor: Linux/BSD/Unix Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
<div id="content" class="clearfix">
 <div id="breadcrumbs">
  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
docs/documentation>">Dokumentacja &raquo; </a> <a href="<page
docs/tor-doc-unix>">Klient na Linux/BSD/Unix</a>
 </div> 
 <div id="maincol"> 
  <h1>Uruchamianie klienta <a href="<page index>">Tora</a> na Linux/BSD/Unix</h1>
  <br>
  
  <p>
  <b>To są instrukcje do instalacji klienta Tora. Jeśli chcesz przekazywać
ruch innych, by wspomóc rozwój sieci (prosimy), przeczytaj poradnik o <a
href="<page docs/tor-doc-relay>">Konfigurowaniu przekaźnika sieci
Tor</a>.</b>
  </p>
  
  <hr> <a id="installing"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#installing">Krok 1: Pobranie i instalacja Tora</a></h2>
  <br>
  
  <p>
  Najnowsze wydanie Tora można znaleźć na stronie <a href="<page
download/download>">pobierania</a>. Mamy tam też pakiety dla systemów
Debian, Red Hat, Gentoo, *BSD, etc. Jeśli używasz Ubuntu, nie używaj
domyślnych paczek: zamiast nich użyj <a href="<page
docs/debian>#ubuntu">naszego repozytorium deb</a>. Podobnie, użytkownicy
CentOS / Fedora / OpenSUSE powinni używać <a href="<page docs/rpms>">naszego
repozytorium rpm</a>
  </p>
  
  <p>Jeśli masz zamiar kompilować Tora, najpierw zainstaluj <a
href="http://www.monkey.org/~provos/libevent/">libevent</a>, i upewnij się,
że masz OpenSSL i zlib (łącznie z pakietami -devel, jeśli są). Potem
uruchom:<br> <tt>tar xzf tor-<version-stable>.tar.gz; cd
tor-<version-stable><br> ./configure &amp;&amp; make</tt><br> Możesz teraz
uruchomić Tora poprzez <tt>src/or/tor</tt>, lub możesz uruchomić <tt>make
install</tt> (jako root, jeśli potrzeba), by zainstalować Tora do
/usr/local, wtedy możesz go uruchamiać po prostu pisząc <tt>tor</tt>.
  </p>
  
  <p>Tor jest domyślnie skonfigurowany jako klient. Używa wbudowanego domyślnego
pliku konfiguracji i większość użytkowników nie będzie musiała zmieniać
żadnych ustawień. Tor jest teraz zainstalowany.
  </p>
  
  <hr> <a id="privoxy"></a> <a id="polipo"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#polipo">Krok 2: Instalacja Polipo do przeglądania
sieci WWW</a></h2>
  <br>
  
  <p>Po instalacji Tora musisz skonfigurować swoje aplikacje, by go używały.
  </p>
  
  <p>
  Pierwszym krokiem jest ustawienie sposobu przeglądania sieci WWW. Zacznij od
instalacji <a
href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> ze swojego
ulubionego repozytorium. Polipo to pośrednik WWW z pamięcią podręczną, który
dobrze wykonuje HTTP pipelining, więc dobrze pasuje do długich czasów
oczekiwania w Torze. Pobierz wersję co najmniej Polipo 1.0.4, gdyż w
poprzednich wersjach brakuje obsługi SOCKS wymaganej do używania Polipo z
Torem. Powinieneś/aś teraz usunąć Privoxy (np. apt-get remove privoxy lub
yum remove privoxy), by nie było konfliktów.
  </p>
  
  <p>Po instalacji Polipo (z paczki lub źródeł) <b>musisz skonfigurować Polipo,
by używało Tora</b>. Pobierz naszą <a
href="<tbbrepo>/build-scripts/config/polipo.conf">konfigurację Polipo dla
Tora</a> i umieść ją zamiast swojego bieżącego pliku konfiguracyjnego Polipo
(np. /etc/polipo/config lub ~/.polipo). Musisz ponownie uruchomić Polipo, by
zmiany odniosły skutek. Na przykład:<br> <tt>/etc/init.d/polipo restart</tt>
  </p>
  
  <p>Jeśli wolisz, możesz używać Privoxy z <a
href="<wiki>TheOnionRouter/PrivoxyConfig">tą przykładową konfiguracją
Privoxy</a>. Ale jako że oba pliki konfiguracyjne używają portu 8118, nie
powinieneś/aś używać Polipo i Privoxy jednocześnie.</p>
  
  <hr> <a id="using"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#using">Krok 3: Konfiguracja aplikacji, by używały
Tora</a></h2>
  <br>
  
  <p>Po instalacji Tora i Polipo musisz skonfigurować swoje aplikacje, by ich
używały. Pierwszym krokiem jest ustawienie sposobu przeglądania sieci WWW.</p>
  
  <p>Powinieneś/aś używać Tora z Firefoksem i Torbuttonem, dla najlepszego
bezpieczeństwa. Po prostu zainstaluj <a href="<page
torbutton/index>">rozszerzenie Torbutton</a>, ponownie uruchom Firefoksa i
gotowe:
  </p>
  
  <img alt="Rozszerzenie Torbutton dla Firefoksa"
src="$(IMGROOT)/screenshot-torbutton.png" > <br>
  
  <p>
  Jeśli masz zamiar używać Firefoksa na innym komputerze niż tam, gdzie jest
Tor, spójrz na <a href="<wikifaq>#SocksListenAddress">wpis w FAQ na temat
uruchamiania Tora na innym komputerze</a>.
  </p>
  
  <p>By "storyfikować" inne aplikacje, które używają proxy dla HTTP, po prostu
skieruj je na Polipo (czyli localhost, port 8118). By aplikacje bezpośrednio
używały serwera SOCKS (do komunikatorów, Jabbera, IRC, itp.), skieruj je
bezpośrednio na Tora (localhost, port 9050), ale przeczytaj <a
href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">ten wpis do FAQ</a>, dlaczego to może być
niebezpieczne. Jeśli aplikacja nie obsługuje ani proxy dla HTTP, ani dla
SOCKS, spójrz na <a href="http://tsocks.sourceforge.net/">tsocks</a> lub <a
href="<wiki>TheOnionRouter/TorifyHOWTO#socat">socat</a>.
  </p>
  
  <p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na <a
href="<wiki>TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
  </p>
  
  <hr> <a id="verify"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#verify">Krok 4: Upewnij się, że wszystko działa</a></h2>
  <br>
  
  <p>
  Teraz powinieneś/aś spróbować użyć swojej przeglądarki z Torem i upewnić
się, że Twój adres IP jest anonimizowany. Kliknij na <a
href="https://check.torproject.org/">wykrywacz Tora</a> i sprawdź, cze jego
zdaniem używasz Tora czy nie. (Jeśli ta strona akurat nie działa, przeczytaj
<a href="<wikifaq>#IsMyConnectionPrivate">ten wpis w FAQ</a>, by poznać
więcej sposobów na testowanie swojego Tora.)
  </p>
  
  <p>Jeśli masz zaporę ogniową, która ogranicza możliwości Twojego komputera co
do łączenia się z samym sobą (wliczając w to coś jak SELinux na Fedora Core
4), zezwól w niej na połączenia od programów lokalnych do Polipo (port
lokalny 8118) i Tora (port lokalny 9050). Jeśli zapora blokuje połączenia
wychodzące, spraw, by można się było połączyć choć z portami 80 i 433, po
czym przeczytaj <a href="<wikifaq>#FirewalledClient">ten wpis do
FAQ</a>. Jeśli Twoja konfiguracja SELinuksa nie pozwala na prawidłowe
działanie Tora lub Privoxy, utwórz plik o nazwie booleans.local w katalogu
/etc/selinux/targeted. Wyedytuj ten plik swoim ulubionym edytorem i dopisz
"allow_ypbind=1". Aby zmiany odniosły efekt, ponownie uruchom komputer.
  </p>
  
  <p>Jeśli dalej nie działa, spójrz na <a href="<page docs/faq>#ItDoesntWork">ten
wpis FAQ</a>, by poszukać wskazówek.</p>
  
  <hr> <a id="server"></a> <a id="relay"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#relay">Krok 5: Konfiguracja Tora jako przekaźnika
sieci</a></h2>
  <br>
  
  <p>Sieć Tora polega na ochotnikach oddających część swojego łącza. Im więcej
ludzi uruchomi przekaźnik sieci, tym szybsza będzie sieć Tora. Jeśli masz co
najmniej 20 kilobajtów/s w obie strony, pomóż Torowi, konfigurując swojego
klienta tak, by był także przekaźnikiem sieci Tor. Mamy wiele cech, które
czynią przekaźniki Tora łatwymi i wygodnymi, łącznie z ograniczeniem
przepustowości, politykami wyjścia, byś mógł zmniejszyć ryzyko skarg, oraz
obsługą dynamicznych adresów IP.</p>
  
  <p>Posiadanie przekaźników w wielu różnych miejscach w sieci sprawia, że
użytkownicy są bezpieczni. <a href="<wikifaq>#RelayAnonymity">Ty też możesz
mieć lepszą anonimowość</a>, gdyż serwery, do których się łączysz, nie mogą
stwierdzić, czy połączenie pochodzi z Twojego komputera, czy zostało
przekierowane z innych.</p>
  
  <p>Przeczytaj szczegóły w naszym przewodniku <a href="<page
docs/tor-doc-relay>">Konfiguracji przekaźnika sieci Tor</a>.</p>
  
  <hr>
  
  <p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a href="<page
about/contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
 </div>
 
 <!-- END MAINCOL -->
<div id = "sidecol">


 #include "side.wmi"
#include "info.wmi"
</div>
 
<!-- END SIDECOL -->
</div>


#include <foot.wmi>