## translation metadata
# Revision: $Revision: 24208 $
# Translation-Priority: 1-high
#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: MS Windows Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
<div id="content" class="clearfix">
 <div id="breadcrumbs">
  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
docs/documentation>">Dokumentacja &raquo; </a> <a href="<page
docs/tor-doc-windows>">Klient na Windows</a>
 </div> 
 <div id="maincol"> 
  <h1>Uruchamianie klienta <a href="<page index>">Tor</a> na Microsoft Windows</h1>
  <br>
  
  <p>
  <b>To są instrukcje do instalacji klienta Tora na systemach Microsoft
Windows (XP, Vista, 7, wersje Server). Jeśli chcesz przekazywać ruch innych,
by wspomóc rozwój sieci (prosimy), przeczytaj poradnik o <a href="<page
docs/tor-doc-relay>">Konfigurowaniu przekaźnika sieci Tor</a>.</b>
  </p>
  
  <p>Freedom House wyprodukował film o tym, jak zainstalować Tora. Możecie
zobaczyć ten film pod adresem: <a
href="http://media.torproject.org/video/2009-install-and-use-tor.ogv">Jak
zainstalować Tora na Windows</a>. Znasz lepszy film lub taki, który jest
przetłumaczony na Twój język? Daj nam znać!</p>
  
  <div class="center">
  <p><video id="v1" src="http://media.torproject.org/video/2009-install-and-use-tor.ogv" autobuffer="true" controls="controls"></video></p>
  </div>
  
  <hr> <a id="installing"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#installing">Krok 1: Pobranie i instalacja Tora</a></h2>
  <br>
  
  <p>
  Paczki dla Microsoft Windows zawierają programy: <a href="<page
index>">Tor</a>, <a href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a> (GUI dla
Tora), <a href="<page torbutton/index>">Torbutton</a> (dodatek do Mozilla
Firefox) i <a
href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> (serwer
proxy do WWW) w jednej paczce, wszystkie cztery aplikacje prekonfigurowane
do współpracy ze sobą. Pobierz albo <a
href="../<package-win32-bundle-stable>">stabilną</a> albo <a
href="../<package-win32-bundle-alpha>">eksperymentalną</a> wersję paczki
Vidalii, lub poszukaj innych rozwiązań na <a href="<page
download/download>">stronie pobierania</a>.
  </p>
  
  <img alt="Ekran instalacji Tora"
src="$(IMGROOT)/screenshot-win32-installer-splash.png">
  
  <p>Jeśli już wcześniej zainstalowałeś/aś Tora, Vidalię lub Polipo, możesz
odznaczyć elementy, których nie musisz instalować w oknie dialogowym
pokazanym niżej.
  </p>
  
  <img alt="Wybór składników instalacji"
src="$(IMGROOT)/screenshot-win32-installer-components.png">
  
  <p>Po zakończeniu instalacji wybrane składniki zostaną automatycznie
uruchomione.
  </p>
  
  <p>Tor jest domyślnie skonfigurowany jako klient. Używa wbudowanego domyślnego
pliku konfiguracji i większość użytkowników nie będzie musiała zmieniać
żadnych ustawień. Tor jest teraz zainstalowany.
  </p>
  
  <hr> <a id="using"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#using">Krok 2: Konfiguracja aplikacji, by używały
Tora</a></h2>
  <br>
  
  <p>Po instalacji Tora i Polipo musisz skonfigurować swoje aplikacje, by ich
używały. Pierwszym krokiem jest ustawienie sposobu przeglądania sieci WWW.</p>
  
  <p>Powinieneś/aś używać Tora z Firefoksem i Torbuttonem, dla najlepszego
bezpieczeństwa. Instalator programu zainstaluje <a href="<page
torbutton/index>">rozszerzenie Torbutton</a> za Ciebie. Uruchom ponownie
Firefoksa i gotowe:
  </p>
  
  <img alt="Rozszerzenie Torbutton dla Firefoksa"
src="$(IMGROOT)/screenshot-torbutton.png"> <br>
  
  <p>
  Jeśli masz zamiar używać Firefoksa na innym komputerze niż tam, gdzie jest
Tor, spójrz na <a href="<wikifaq>#SocksListenAddress">wpis w FAQ na temat
uruchamiania Tora na innym komputerze</a>.
  </p>
  
  <p>By "storyfikować" inne aplikacje, które używają proxy dla HTTP, po prostu
skieruj je na Polipo (czyli localhost, port 8118). By aplikacje bezpośrednio
używały serwera SOCKS (do komunikatorów, Jabbera, IRC, itp.), skieruj je
bezpośrednio na Tora (localhost, port 9050), ale przeczytaj <a
href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">ten wpis do FAQ</a>, dlaczego to może być
niebezpieczne. Jeśli aplikacja nie obsługuje ani proxy dla HTTP, ani dla
SOCKS, spójrz na SocksCap lub <a
href="http://www.freecap.ru/eng/">FreeCap</a>. (FreeCap jest wolnym
oprogramowaniem; SocksCap nie.)</p>
  
  <p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na <a
href="<wiki>/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
  </p>
  
  <hr> <a id="verify"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#verify">Krok 3: Upewnij się, że wszystko działa</a></h2>
  <br>
  
  <p>
  Sprawdź, czy Vidalia jest uruchomiona. Vidalia używa małej zielonej cebuli,
gdy Tor działa lub ciemnej cebuli z czerwonym "X", gdy Tor nie
działa. Możesz zatrzymać lub uruchomić Tora, klikając prawym klawiszem
myszki na ikonę Vidalii w zasobniku systemowym i wybierając "Start" lub
"Stop" z menu, jak pokazano niżej:
  </p>
  
  <img alt="Ikona Vidalii w zasobniku"
src="$(IMGROOT)/screenshot-win32-vidalia.png"/>
  
  <p>
  Teraz powinieneś/aś spróbować użyć swojej przeglądarki z Torem i upewnić
się, że Twój adres IP jest anonimizowany. Kliknij na <a
href="https://check.torproject.org/">wykrywacz Tora</a> i sprawdź, czy jego
zdaniem używasz Tora czy nie. (Jeśli ta strona akurat nie działa, przeczytaj
<a href="<wikifaq>#IsMyConnectionPrivate">ten wpis w FAQ</a>, by poznać
więcej sposobów na testowanie swojego Tora.)
  </p>
  
  <p>Jeśli masz zaporę ogniową, która ogranicza możliwości Twojego komputera co
do łączenia się z samym sobą, zezwól w niej na połączenia od programów
lokalnych na porty lokalne 8118 i 9050. Jeśli zapora blokuje połączenia
wychodzące, spraw, by można się było połączyć choć z portami 80 i 433, po
czym przeczytaj <a href="<wikifaq>#FirewalledClient">ten wpis do FAQ</a>.
  </p>
  
  <p>Jeśli dalej nie działa, spójrz na <a href="<page docs/faq>#DoesntWork">ten
wpis FAQ</a>, by poszukać wskazówek.</p>
  
  <p>
  Gdy Tor już działa, poczytaj o tym, <a href="<page
download/download>#Warning">co Tor oferuje, a czego nie</a>.
  </p>
  
  <hr> <a id="server"></a> <a id="relay"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#relay">Krok 4: Konfiguracja Tora jako przekaźnika
sieci</a></h2>
  <br>
  
  <p>Sieć Tora polega na ochotnikach oddających część swojego łącza. Im więcej
ludzi uruchomi przekaźnik sieci, tym szybsza będzie sieć Tora. Jeśli masz co
najmniej 20 kilobajtów/s w obie strony, pomóż Torowi, konfigurując swojego
klienta tak, by był także przekaźnikiem. Mamy wiele cech, które czynią
przekaźniki Tora łatwymi i wygodnymi, łącznie z ograniczeniem
przepustowości, politykami wyjścia, byś mógł/mogła zmniejszyć ryzyko skarg,
oraz obsługą dynamicznych adresów IP.</p>
  
  <p>Posiadanie przekaźników w wielu różnych miejscach w sieci sprawia, że
użytkownicy są bezpieczni. <a href="<wikifaq>#RelayAnonymity">Ty też możesz
mieć lepszą anonimowość</a>, gdyż serwery, do których się łączysz, nie mogą
stwierdzić, czy połączenie pochodzi z Twojego komputera, czy zostało
przekierowane z innych.</p>
  
  <p>Przeczytaj więcej w naszym przewodniku <a href="<page
docs/tor-doc-relay>">Konfiguracji przekaźnika sieci Tor</a>.</p>
  
  <hr>
  
  <p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a href="<page
about/contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
 </div>
 
 <!-- END MAINCOL -->
<div id = "sidecol">


 #include "side.wmi"
#include "info.wmi"
</div>
 
<!-- END SIDECOL -->
</div>


#include <foot.wmi>