## translation metadata
# Revision: $Revision: 24197 $
# Translation-Priority: 3-low
#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Hidden Service Configuration Instructions" CHARSET="UTF-8"
<div id="content" class="clearfix">
 <div id="breadcrumbs">
  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
docs/documentation>">Dokumentacja &raquo; </a> <a href="<page
docs/tor-hidden-service>">Usługa Ukryta Tora</a>
 </div>
 <div id="maincol">
  <h1>Konfiguracja usług ukrytych <a href="<page index>">Tora</a></h1>
  <hr>
  
  <p>Tor umożliwia klientom i przekaźnikom sieci Tor oferowanie usług
ukrytych. To znaczy, że możesz mieć serwer WWW, SSH etc. bez podawania
swojego IP użytkownikom. Ponieważ nie używasz żadnego adresu publicznego,
możesz prowadzić usługę ukrytą zza zapory ogniowej.
  </p>
  
  <p>Jeśli masz zainstalowanego Tora, możesz zobaczyć usługi ukryte w działaniu,
odwiedzając <a href="http://duskgytldkxiuqc6.onion/">naszą przykładową
usługę ukrytą</a>.
  </p>
  
  <p>Ten dokument opisuje kroki potrzebne do uruchomienia własnej ukrytej usługi
WWW. By poznać szczegóły techniczne tego, jak działa protokół usług
ukrytych, przeczytaj naszą stronę <a href="<page
docs/hidden-services>">protokołu usług ukrytych</a>.
  </p>
  
  <hr> <a id="zero"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#zero">Krok 0: Uruchomienie Tora</a></h2>
  <br>
  
  <p>Zanim zaczniesz sprawdź, czy:</p>
  <ol>
  <li>Tor jest uruchomiony i działa,</li>
  <li>Rzeczywiście wszystko dobrze ustawiłeś/aś.</li>
  </ol>
  
  
  <p>Użytkownicy Windows powinni przeczytać <a href="<page
docs/tor-doc-windows>">instrukcje dla Windows</a>, użytkownicy OS X powinni
przeczytać <a href="<page docs/tor-doc-osx>">instrukcje dla OS X</a>, a
użytkownicy Linux/BSD/Unix powinni przeczytać <a href="<page
docs/tor-doc-unix>">instrukcje dla systemów Unix</a>.
  </p>
  
  <p>Po instalacji i konfiguracji Tora możesz zobaczyć ukryte usługi w działaniu,
wchodząc na <a href="http://duskgytldkxiuqc6.onion/">naszą przykładową
usługę ukrytą</a> lub <a href="http://3g2upl4pq6kufc4m.onion/">usługę ukrytą
wyszukiwarki DuckDuckGo</a>. Zwykle trzeba poczekać 10-60 na załadowanie
strony (lub stwierdzenie, że w danej chwili jest niedostępna). Jeśli próba
od razu kończy się błędem mówiącym, że "nie można znaleźć serwera
www.duskgytldkxiuqc6.onion, sprawdź nazwę i spróbuj ponownie", to znaczy, że
nie skonfigurowałeś/aś Tora poprawnie; zajrzyj do <a href="<page
docs/faq>#ItDoesntWork">wpisu "to nie działa" w FAQ</a> po pomoc.
  </p>
  
  <hr> <a id="one"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#one">Krok 1: Zainstaluj lokalnie serwer WWW</a></h2>
  <br>
  
  <p>Po pierwsze, musisz uruchomić lokalnie serwer WWW. Uruchamianie serwera WWW
może być skomplikowane, więc podamy tu tylko trochę podstawowych
informacji. Jeśli utkniesz lub będziesz chciał/a zrobić coś więcej, znajdź
znajomego, który Ci pomoże. Zalecamy instalację nowego, oddzielnego serwera
do usługi ukrytej, gdyż nawet jeśli już masz jeden zainstalowany, możesz już
go używać (lub później będziesz chciał/a go używać) do normalnego serwisu
WWW.
  </p>
  
  <p>Jeśli jesteś na systemie Unix lub OS X i nie przeszkadza Ci używanie linii
poleceń, najlepszym sposobem jest instalacja <a
href="http://www.acme.com/software/thttpd/">thttpd</a>. Po prostu pobierz
archiwum tar, rozpakuj je (utworzy się osobny katalog) i uruchom
<kbd>./configure &amp;&amp; make</kbd>. Potem wykonaj <kbd>mkdir hidserv; cd
hidserv</kbd>, i uruchom <kbd>../thttpd -p 5222 -h
localhost</kbd>. Powrócisz do wiersza poleceń, a od tej pory masz
uruchomiony serwer WWW na porcie 5222. Możesz umieścić pliki dla serwera w
katalogu hidserv.
  </p>
  
  <p>Jeśli używasz systemu Windows, możesz wybrać serwer WWW <a
href="http://savant.sourceforge.net/">Savant</a> lub <a
href="http://httpd.apache.org/">Apache</a>, konfigurując go tak, by
podłączał się tylko do komputera, na którym jest zainstalowany
(localhost). Powinieneś też jakoś sprawdzić na jakim porcie nasłuchuje, gdyż
ta informacja przyda się potem.
  </p>
  
  <p>(Powodem, dla którego serwer powinien działać tylko lokalnie jest upewnienie
się, że nie jest on dostępny z zewnątrz. Jeśli ktoś mógłby się do niego
połączyć bezpośrednio, mógłby potwierdzić, że to Twój komputer oferuje tę
ukrytą usługę.)
  </p>
  
  <p>Po ustawieniu serwera WWW, sprawdź, czy działa: otwórz przeglądarkę i
przejdź pod adres <a
href="http://localhost:5222/">http://localhost:5222/</a>, gdzie 5222 jest
numerem portu wybranym wcześniej. Potem spróbuj umieścić jakiś plik w
głównym katalogu HTML serwera i sprawdź, czy pokazuje się on, gdy łączysz
się ze swoim serwerem WWW.
  </p>
  
  <hr> <a id="two"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#two">Krok 2: Konfiguracja Twojej usługi ukrytej</a></h2>
  <br>
  
  <p>Teraz musisz skonfigurować swoją usługę ukrytą, by wskazywała na twój
lokalny serwer WWW.
  </p>
  
  <p>Najpierw otwórz swój plik torrc swoim ulubionym edytorem. (Przeczytaj <a
href="<page docs/faq>#torrc">wpis o torrc w FAQ</a>, by dowiedzieć się, co
to znaczy.) Przejdź do środkowej sekcji i szukaj linii</p>
  
  <pre>
  \############### This section is just for location-hidden services ###
  </pre>
  
  <p>
  Ta sekcja pliku składa się z grup linii, z których każda reprezentuje jedną
usługę ukrytą. W tej chwili wszystkie są zakomentowane (linie zaczynają się
od krzyżyka #), więc usługi ukryte są wyłączone. Każda grupa linii składa
się z jednej linii <var>HiddenServiceDir</var> i jednej lub więcej linii
<var>HiddenServicePort</var>:</p>
  <ul>
  <li><var>HiddenServiceDir</var> jest katalogiem, w którym Tor będzie
przechowywał informacje o tej usłudze ukrytej. W szczególności, Tor utworzy
w tym katalogu plik o nazwie <var>hostname</var>, z którego odczytasz "adres
cebulowy" (onion URL). Nie musisz dodawać żadnych plików do tego
katalogu. Upewnij się, że nie jest to ten sam katalog hidserv, stworzony w
czasie uruchamiania thttpd, gdyż Twój HiddenServiceDir zawiera tajne
informacje!</li>
  <li><var>HiddenServicePort</var> pozwala określić port wirtualny
(tzn. użytkownikom łączącym się z usługą ukrytą będzie się zdawało, że
używają tego właśnie portu) i adres IP wraz z portem do przekierowywania
połączeń na ten wirtualny port.</li>
  </ul>
  
  <p>Dodaj następujące linie do swojego pliku torrc:
  </p>
  
  <pre>
  HiddenServiceDir /Library/Tor/var/lib/tor/hidden_service/
  HiddenServicePort 80 127.0.0.1:5222
  </pre>
  
  <p>Powinieneś/aś zmienić linię <var>HiddenServiceDir</var> tak, by wskazywała
na istniejący katalog, który jest odczytywalny/zapisywalny przez
użytkownika, który uruchamia Tora. Powyższa linia powinna działać, gdy
używasz paczki z Torem dla OS X. Pod systemem Unix, sprobuj
"/home/użytkownik/hidden_service/", podając własną nazwę użytkownika w
miejsce "użytkownik". Pod systemem Windows można wpisać:</p>
  <pre>
  HiddenServiceDir C:\Documents and Settings\username\Application Data\hidden_service\\
  HiddenServicePort 80 127.0.0.1:5222
  </pre>
  
  <p>Teraz zapisz zmiany w pliku torrc, zamknij Tora i uruchom go ponownie.
  </p>
  
  <p>Jeśli Tor ponownie się uruchomi, to świetnie. W innym przypadku coś musi być
źle. Najpierw przejrzyj plik z logami, by poszukać przyczyn. Będą w nim
ostrzeżenia i błędy. Powinny one wskazać, co poszło nie tak. Zazwyczaj
chodzi o literówki w pliku torrc lub złe uprawnienia do
katalogów. (Przeczytaj <a href="<page docs/faq>#Logs">wpis o logach w
FAQ</a>, jeśli nie wiesz jak włączyć lub znaleźć plik z logami.)
  </p>
  
  <p>Gdy Tor się uruchomi, automatycznie utworzy podany katalog
<var>HiddenServiceDir</var> (jeśli trzeba), a w nim utworzy dwa pliki.</p>
  
  <dl>
  <dt><var>private_key</var></dt>
  <dd>Najpierw Tor wygeneruje nową parę kluczy publiczny/prywatny do Twojej usługi
ukrytej. Zostaje ona zapisana w pliku o nazwie "private_key". Nie dawaj tego
klucza nikomu -- jeśli to zrobisz, inni będą mogli podszyć się pod Twoją
usługę ukrytą.</dd>
  <dt><var>hostname</var></dt>
  <dd>Drugim plikiem, który zostanie utworzony, jest plik o nazwie "hostname".
Zawiera on krótkie podsumowanie twojego klucza publicznego -- będzie
wyglądać podobnie do tego: <tt>duskgytldkxiuqc6.onion</tt>. To jest
publiczna nazwa Twojej usługi i możesz podawać ją innym, rozgłaszać na
stronach internetowych, umieszczać na wizytówkach etc.</dd>
  </dl>
  
  <p>Jeśli Tor jest uruchomiony z prawami innego użytkownika niż Ty, np. na
systemach OS X, Debian, Red Hat, możesz potrzebować uprawnień roota, by
zobaczyć te pliki.</p>
  
  <p>Po ponownym uruchomieniu, Tor zajmuje się pobieraniem punktów wstępu w sieci
Tora i generowaniem <em>deskryptora usługi ukrytej</em>. Jest to podpisana
lista punktów wstępnych razem z pełnym publicznym kluczem usługi. Tor
anonimowo umieszcza ten deskryptor na serwerach katalogowych, a inni ludzie
anonimowo go pobierają z serwerów katalogowych, gdy próbują połączyć się z
Twoją usługą.
  </p>
  
  <p>Wypróbuj to: wklej zawartość pliku hostname do swojej przeglądarki WWW.
Jeśli działa, zobaczysz stronę HTML, którą umieściłeś/aś w kroku
pierwszym. Jeśli nie działa, poszukaj wskazówek w logach i zajmuj się tym do
chwili, w której zadziała.
  </p>
  
  <hr> <a id="three"></a>
  <h2><a class="anchor" href="#three">Krok 3: Bardziej zaawansowane wskazówki</a></h2>
  <br>
  
  <p>Jeśli planujesz udostępniać swoją usługę przez dłuższy czas, zrób gdzieś
kopię zapasową pliku <var>private_key</var>.
  </p>
  
  <p>Powyżej unikaliśmy polecania serwera Apache, a) gdyż wielu ludzi może już go
używać jako publicznego serwera na ich komputerach, i b) gdyż jest duży i ma
wiele miejsc, w których mógłby podać twój adres IP lub inne informacje
identyfikujące, np. na stronach 404. Jednak dla ludzi, którzy chcą więcej
funkcjonalności, Apache może być dobrym rozwiązaniem. Czy ktoś mógłby
napisać nam listę sposobów na zabezpieczenie Apache, gdy jest używany jako
usługa ukryta? Savant prawdopodobnie też ma takie problemy.
  </p>
  
  <p>Jeśli chcesz przekierować wiele portów wirtualnych w ramach pojedynczej
usługi ukrytej, po prostu dodaj więcej linii <var>HiddenServicePort</var>.
Jeśli chcesz uruchomić wiele usług ukrytych z tego samego klienta Tora, po
prostu dodaj kolejną linię <var>HiddenServiceDir</var>. Wszystkie
następujące po niej linie <var>HiddenServicePort</var> odnoszą się do
aktualnej linii <var>HiddenServiceDir</var>, dopóki nie dodasz kolejnej
linii <var>HiddenServiceDir</var>:
  </p>
  
  <pre>
  HiddenServiceDir /usr/local/etc/tor/hidden_service/
  HiddenServicePort 80 127.0.0.1:8080
  
  HiddenServiceDir /usr/local/etc/tor/other_hidden_service/
  HiddenServicePort 6667 127.0.0.1:6667
  HiddenServicePort 22 127.0.0.1:22
  </pre>
  
  <p>Są też pewne sprawy dotyczące anonimowości, o których trzeba pamiętać:
  </p>
  <ul>
  <li>Jak wspomniano wyżej, uważaj z pozwoleniem dla serwera na podawanie
informacji identyfikujących Ciebie, Twój komputer lub położenie. Na
przykład, czytelnicy mogą prawdopodobnie dowiedzieć się, czy używasz thttpd
czy Apache i dowiedzieć się czegoś o Twoim systemie operacyjnym.</li>
  <li>Jeśli Twój komputer nie jest cały czas on-line, Twoja usługa ukryta też nie
będzie. Jest to wyciek informacji dla obserwującego przeciwnika.</li>
  
  <!-- increased risks over time -->
</ul>
  
  <hr>
  
  <p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a href="<page
about/contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
 </div>
 
 <!-- END MAINCOL -->
<div id = "sidecol">


 #include "side.wmi"
#include "info.wmi"
</div>
 
<!-- END SIDECOL -->
</div>


#include <foot.wmi>