## translation metadata
# Revision: $Revision: 23703 $
# Translation-Priority: 3-low
#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Trademark FAQ" CHARSET="UTF-8"
<div id="content" class="clearfix">
 <div id="breadcrumbs">
  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
docs/documentation>">Dokumentacja &raquo; </a> <a href="<page
docs/trademark-faq>">FAQ o znaku handlowym</a>
 </div>
 <div id="maincol">
  
  <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
<h1>Najczęściej zadawane pytania o znaku handlowym Tora</h1>
  <hr> <a id="usage"></a>
  <h2>Jak mogę używać nazwy "Tor"?</h2>
  <p>Projekt Tor zachęca deweloperów do używania nazwy Tor w taki sposób, by nie
powodowała niejasności u odbiorców odnośnie źródła oprogramowania i usług
anonimowości. Jeśli tworzysz otwarte, niekomercyjne oprogramowanie lub
usługi, które zawierają lub pracują z kodem z Projektu Tor, możesz używać
nazwy “Tor” w dokładnym opisie swojej pracy. Prosimy tylko o podanie linku
do oficjalnej strony Tora <a href="https://www.torproject.org/"
>https://www.torproject.org/</a>, by użytkownicy mogli sami zweryfikować
oryginalne źródła Tora, oraz informacji, że Twój projekt nie jest
sponsorowany przez Projekt Tor. Na przykład: “Ten produkt jest tworzony
niezależnie od oprogramowania anonimowości Tor&#174; oraz nie zawiera żadnej
gwarancji ze strony Projektu Tor odnośnie jakości, przydatności ani
czegokolwiek innego.”</p>
  
  <a id="onionlogo"></a>
  <h2>Czy mogę używać logo cebuli?</h2>
  <p>Jeśli nie używasz Tora do celów komercyjnych, możesz także używać cebulowego
logo Tora (jako ilustrację, nie jako markę dla własnych produktów). Prosimy
nie zmieniać projektu ani kolorów logo. Możesz używać elementów
wyglądających jak cebulowe logo Tora w celach ilustracyjnych (np. w celu
ukazania warstw cebuli), o ile nie są używane jako logo w sposób, który
mógłby kogoś wprowadzić w błąd.</p>
  
  <a id="combining"></a>
  <h2>Czy mogę używać słowa "Tor" jako część nazwy mojego produktu lub domeny?</h2>
  <p>Zalecamy, byś tego nie robił/a. Zamiast tego znajdź nazwę, która dokładnie
będzie opisywała <i>Twoje</i> produkty lub usługi. Pamiętaj, że naszym celem
jest upewnienie się, że nikt nie będzie zmylony co do tego, czy Twój produkt
lub projekt jest robiony lub popierany przez Projekt Tor. Stworzenie nowej
marki zawierającej markę Tora prawdopodobnie będzie prowadziło do
nieporozumień.</p>
  
  <a id="enforcing"></a>
  <h2>Czy to oznacza, że wprowadzacie w życie prawa związane ze znakiem handlowym?</h2>
  <p>Projekt Tor jest organizacją non-profit stworzoną, by badać i rozwijać
oprogramowanie anonimizujące i sieć Tor. Nie mamy zamiaru używać naszego
znaku do walki z innymi, lecz po to, by dać ludziom możliwość rozpoznawania
oprogramowania Projektu Tor. Prawo handlowe pozwala nam upewnić się, że
nasza nazwa używana jest wyłącznie z oryginalnym oprogramowaniem Tor i do
dokładnego opisu oprogramowania i usług. W końcu, by dobrze chronić
anonimowość użytkowników, muszą oni być w stanie zidentyfikować
oprogramowanie, którego używają, by znali jego siły i słabości. Tor stał się
znany jako pakiet oprogramowania i połączona z nim sieć anonimizujących
ruterów pośredniczących z dokumentacją on-line, instrukcjami odnośnie
zwiększania swojej anonimowości i ostrzeżeniami, że nawet na tym etapie jest
to oprogramowanie eksperymentalne. Pracujemy z programistami, by poprawić
oprogramowanie i sieć oraz by zachęcać badaczy do dokumentowania ataków, co
pomoże nam jeszcze bardziej wzmocnić anonimowość. Samo oprogramowanie
rozpowszechniamy za darmo, lecz wymagamy, by było ono nam przypisywane. </p>
  
  <a id="commercial"></a>
  <h2>A co, jeśli wytwarzam zamknięte, komercyjne produkty oparte na Torze?</h2>
  <p>Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy.</p>
  
  <a id="licensee"></a>
  <h2>Czy są jacyś oficjalni licencjobiorcy znaku Tora?</h2>
  <p>Tak. Kilka projektów otwartego, niekomercyjnego oprogramowania jest
oficjalnymi licencjobiorcami znaku Tora:</p>
  <ul>
  <li><a href="https://amnesia.boum.org/">The (Amnesic) Incognito Live System</a></li>
  <li>Portable Tor</li>
  <li><a href="http://torstatus.kgprog.com/">Kprog Tor Status</a></li>
  <li><a href="<page projects/vidalia>">Vidalia</a></li>
  <li><a href="http://www.anonymityanywhere.com/tork/">TorK</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <!-- END MAINCOL -->
<div id = "sidecol">


 #include "side.wmi"
#include "info.wmi"
</div>
 
<!-- END SIDECOL -->
</div>


#include <foot.wmi>