## translation metadata
# Revision: $Revision: 23929 $
# Translation-Priority: 3-low
#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Become a Sponsor" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
<div id="content" class="clearfix">
	<div id="breadcrumbs">
  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
donate/become-sponsor>">Zostań Sponsorem</a>
 </div>
	<div id="maincol"> 
  <h1>Sponsorowanie</h1>
  
  <!-- bad sales pitch start -->
<p>Jesteś zainteresowany/a dalszymi badaniami anonimowej komunikacji? Niepokoi
Cię stan podsłuchiwania i braku prywatności w dzisiejszym Internecie?</p>
  <p>Jeśli tak, <a href="<page about/contact>">skontaktuj się z nami</a>, by
porozmawiać więcej o tym, jak możemy pomóc tobie i Twojej organizacji.</p>
  <p>Dla Projektu Tor pracuje część z najlepszych badaczy anonimowej komunikacji,
unikania cenzury i prywatności. Jesteśmy w tej chwili sponsorowani, by
polepszyć stan globalnej prywatności przez różnych <a href="<page
about/sponsors>">sponsorów</a>. Jest dostępna nasza <a
href="https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/sponsors">aktualna lista
projektów</a>. Prosimy dołaczyć do nas dla lepszej anonimowości online!</p>
  
  
  <!-- bad sales pitch end -->
<!-- mission statement start -->
<h2>Oświadczenie misyjne Tora to:</h2>
  <p><i>Korporacja jest zorganizowana i będzie działać tylko dla celów naukowych,
dobroczynnych i edukacyjnych, zgodnie z sekcją 501(c)(3) Internal Revenue
Code, w tym (a) by rozwijać, polepszać i rozdawać darmowe, publicznie
dostępne narzędzia i programy, które promują wolność słowa, wolność
wypowiedzi, zaangażowanie obywatelskie i prawo do prywatności online; (b) by
przeprowadzać badania naukowe i promować wykorzystanie i wiedzę o tych
narzędziach, programach i sprawach powiązanych na całym świecie; (c) by
nauczać ludzi na całym świecie o prawach do prywatności i sprawami
anonimowości związanymi z wykorzystaniem Internetu.</i></p>
  
 <!-- mission statement end -->
</div>
 
 <!-- END MAINCOL -->
<div id = "sidecol">


 #include "side.wmi"
#include "info.wmi"
</div>
 
<!-- END SIDECOL -->
</div>


#include <foot.wmi>