Browse code

change no to nb, se to sv

Andrew Lewman authored on 21/12/2009 21:45:06
Showing 34 changed files
... ...
@@ -16,7 +16,7 @@ WMLOPT = \
16 16
      -D TORSVNSTABLE=$(TORSVNSTABLE) \
17 17
      -D TORSVNHEAD=$(TORSVNHEAD)
18 18
 
19
-LANGS=de en es it fi fr ja ko nl no pl pt ru se tr zh-cn fa ar
19
+LANGS=de en es it fi fr ja ko nl nb pl pt ru sv tr zh-cn fa ar
20 20
 
21 21
 WMLFILES=$(wildcard $(patsubst %, %/*.wml, $(LANGS)))
22 22
 WMIFILES=$(wildcard $(patsubst %, %/*.wmi, $(LANGS)) $(WMLBASE)/include/*.wmi )
... ...
@@ -60,7 +60,7 @@ all: $(HTMLFILES)
60 60
 %.html.nl: nl/%.wml en/%.wml
61 61
 	lang=`dirname $<` && wml $(WMLOPT) -I $$lang -I $(WMLBASE)/$$lang -D LANG=$$lang $< -o $@
62 62
 
63
-%.html.no: no/%.wml en/%.wml
63
+%.html.nb: nb/%.wml en/%.wml
64 64
 	lang=`dirname $<` && wml $(WMLOPT) -I $$lang -I $(WMLBASE)/$$lang -D LANG=$$lang $< -o $@
65 65
 
66 66
 %.html.pl: pl/%.wml en/%.wml
... ...
@@ -72,7 +72,7 @@ all: $(HTMLFILES)
72 72
 %.html.ru: ru/%.wml en/%.wml
73 73
 	lang=`dirname $<` && wml $(WMLOPT) -I $$lang -I $(WMLBASE)/$$lang -D LANG=$$lang $< -o $@
74 74
 
75
-%.html.se: se/%.wml en/%.wml
75
+%.html.sv: sv/%.wml en/%.wml
76 76
 	lang=`dirname $<` && wml $(WMLOPT) -I $$lang -I $(WMLBASE)/$$lang -D LANG=$$lang $< -o $@
77 77
 
78 78
 %.html.tr: tr/%.wml en/%.wml
... ...
@@ -158,7 +158,7 @@ all: $(HTMLFILES)
158 158
 	wml $(WMLOPT) -I $$lang -I $(WMLBASE)/$$lang -D LANG=$$lang $< -o $$OUT --depend | tee $$tmpfile > $@ && \
159 159
 	sed -e s',\(^[^ ]*\):,.deps/\1.d:,' < $$tmpfile >> $@ && \
160 160
 	rm -f $$tmpfile
161
-.deps/%.html.no.d: no/%.wml .deps/.stamp
161
+.deps/%.html.nb.d: nb/%.wml .deps/.stamp
162 162
 	tmpfile=`tempfile` \
163 163
 	lang=`dirname $<` && \
164 164
 	OUT=`echo $@ | sed -e 's,\.deps/\(.*\)\.d$$,\1,'` && \
... ...
@@ -186,7 +186,7 @@ all: $(HTMLFILES)
186 186
 	wml $(WMLOPT) -I $$lang -I $(WMLBASE)/$$lang -D LANG=$$lang $< -o $$OUT --depend | tee $$tmpfile > $@ && \
187 187
 	sed -e s',\(^[^ ]*\):,.deps/\1.d:,' < $$tmpfile >> $@ && \
188 188
 	rm -f $$tmpfile
189
-.deps/%.html.se.d: se/%.wml .deps/.stamp
189
+.deps/%.html.sv.d: sv/%.wml .deps/.stamp
190 190
 	tmpfile=`tempfile` \
191 191
 	lang=`dirname $<` && \
192 192
 	OUT=`echo $@ | sed -e 's,\.deps/\(.*\)\.d$$,\1,'` && \
193 193
similarity index 100%
194 194
rename from images/no.png
195 195
rename to images/nb.png
196 196
similarity index 100%
197 197
rename from images/se.png
198 198
rename to images/sv.png
... ...
@@ -2,7 +2,7 @@
2 2
 <:
3 3
 	# Change both. The array is ordered (for pages like translation status, order of flags, etc).
4 4
 
5
-	my @LANGUAGES = qw{de en es fa fi fr it ja ko nl no pl pt ru se tr zh-cn};
5
+	my @LANGUAGES = qw{de en es fa fi fr it ja ko nl nb pl pt ru sv tr zh-cn};
6 6
 	my %LANGUAGES = (
7 7
 		'en' => "English",
8 8
 		'de' => "Deutsch",
... ...
@@ -14,11 +14,11 @@
14 14
 		'ja' => "&#26085;&#26412;&#35486;&nbsp;(Nihongo)",
15 15
 		'ko' => "&#54620;&#44397;&#50612;&nbsp;(Hangul)",
16 16
 		'nl' => "Nederlands",
17
-		'no' => "norsk",
17
+		'nb' => "norsk",
18 18
 		'pl' => "polski",
19 19
 		'pt' => "Portugu&ecirc;s",
20 20
 		'ru' => "&#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;&nbsp;(Russkij)",
21
-		'se' => "svenska",
21
+		'sv' => "svenska",
22 22
 		'tr' => "T&uuml;rk&ccedil;e",
23 23
 		'zh-cn' => "&#20013;&#25991;(&#31616;) (Simplified Chinese)",
24 24
 
25 25
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,33 +0,0 @@
1
-## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 7882
3
-# Last-Translator: net [please reverse] aleksandersen [order] daniel
4
-
5
-#include "head.wmi" TITLE="Kontakt" CHARSET="UTF-8"
6
-
7
-<div class="main-column">
8
-
9
-<h2>Tor: Kontakt</h2>
10
-<hr />
11
-
12
-<p>Om du har problemer med å bruke Tor, må du først utforske <a href="<page documentation>#Support">brukerstøtte seksjonen</a>. Vi (Tor utviklerene) nytter mesteparten av tiden vår på å videreutvikle Tor, og vi er veldig opptatt nå som vi <a
13
-href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding">mangler økonomisk støtte</a>. For øyeblikket er det ingen dedikert til brukerstøtte, så forsøk selvhjelp før du <a
14
-href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SupportMail">spør pent om hjelp fra en frivillig</a>.</p>
15
-
16
-<p>Om du virkelig trenger å kontakte oss har du noen muligheter under. Alle de følgende adressene ender i @freehaven.net. Merk at praktisk talt alle forespørsler går til den samme gruppen så vær tolmodig og <a
17
-href="http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html">vær hjelpsom</a>.</p>
18
-<p>Merk at alle brukersupporthendvennelser <b>må være på Engelsk</b>.</p>
19
-<ul>
20
-<li><tt>tor-ops</tt> havner hos katalogbehandlerene. Bruk denne om du kjører en Tor tjener eller trenger hjelp med å kjøre en Tor tjener.</li>
21
-<li><tt>tor-webmaster</tt> kan korigere stavefeil og andre språklige og faktaopplysningsfeil, legge til nye seksjoner og paragrafer du sender inn. Du vil trolig skrive et utkast for din nye seksjon på <a href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter">Tor wikien</a> (på Engelsk) først.</li>
22
-<li><tt>tor-volunteer</tt> vil høre om din dokumentasjonsinnsats, feilkorrigeringer, tester, erfaringer med programvare som støtter Tor, og mer inspirert av vår <a href="<page volunteer>">frivillighets seksjon</a> (eller andre problemer du har dokumentert.) Det er ingen grunn til å sende oss en epost før du begynner å arbeide på noe -- som med alle frivillige internettprosjekter hører vi ofte fra oppstemte folk som forsvinner igjen like fort som de kom. Vi vil helst høre om faktiske bidrag.</li>
23
-<li><tt>tor-assistants</tt> er samleadressen for pressehendvennelser og lignende.</li>
24
-<li><tt>donations</tt> er for forespørsler angående <a href="<page
25
-donate>">donasjoner til utviklerene</a>. Flere donasjoner betyr <a
26
-href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding">mer av
27
-Tor</a> (på Engelsk). Vi hjelper gladlig med å finne kreative måter å samle inn penger.</li>
28
-<li>Om du absolutt trengere å sende epost til et individ så nytt <a href="<page people>">personer seksjonen</a>.</li>
29
-</ul>
30
-
31
- </div><!-- #main -->
32
-
33
-#include <foot.wmi>
34 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,79 +0,0 @@
1
-## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 9739
3
-# Last-Translator: net [please reverse] aleksandersen [order] daniel
4
-
5
-#include "head.wmi" TITLE="Donér!" CHARSET="UTF-8"
6
-
7
-<div class="main-column">
8
-
9
-<h2>Donér til Tor prosjektet!</h2>
10
-<hr />
11
-
12
-<p>
13
-Nytter du Tor og vil gjerne støtte prosjektet? Vennligst vurder å gi en liten donasjon til prosjektet. Alle monner drar!
14
-</p>
15
-
16
-<p>
17
-Fra og med 2005-10 så har ikke EFF mer penger å sette inn i Tor prosjektet. Dine donasjoner vil hjelpe Roger og Nick så de kan fokusere på videre Tor utvikling og nyttighet i stedenfor å måtte lete etter nye sponsorer og å bli distrahert av vanlige jobber. Hjelp oss så vi kan holde Tor under <a
18
-href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding">pågående 
19
-utvikling</a>!
20
-</p>
21
-
22
-<form id="subscribe" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
23
-<p>
24
-Vil du hjelpe til på en pågående basis kan du bli et Tor prosjekt "medlem" å sette opp en månedlig donasjonsplan. Månedlige donasjonsplaner tar vekk bekymringene våres for økonomisk støtte så vi kan fokusere mer helhetlig på videre utvikling. Du kan bli medlem og sette opp en plan ved å klikke på kanppen under (krever en <a href="http://paypal.com/">PayPal</a>-konto):
25
-<br />
26
-<input type="radio" name="a3" value="50.00" />50 USD
27
-<input type="radio" name="a3" value="20.00" checked="checked" />20 USD
28
-<input type="radio" name="a3" value="10.00" />10 USD
29
-<input type="radio" name="a3" value="5.00" />5 USD
30
-<input type="hidden" name="p3" value="1" />
31
-<input type="hidden" name="t3" value="M" />
32
-<input type="hidden" name="sra" value="1" />
33
-<input type="hidden" name="src" value="1" />
34
-<input type="hidden" name="no_shipping" value="1" />
35
-<input type="hidden" name="no_note" value="1" />
36
-<input name="submit" type="submit" class="button" value="Donér!" />
37
-<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick-subscriptions" />
38
-<input type="hidden" name="business" value="donations@torproject.org" />
39
-<input type="hidden" name="item_name" value="Tor Project Membership" />
40
-<input type="hidden" name="return" value="https://www.torproject.org/">
41
-<input type="hidden" name="cancel_return" value="https://www.torproject.org/donate">
42
-</p>
43
-</form>
44
-
45
-<form id="donate" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
46
- <p>Du kan også gjøre en <b>engangs donasjon</b> (også via PayPal, men krever ingen konto):<br />
47
-<input type="radio" name="amount" value="100.00" />100 USD
48
-<input type="radio" name="amount" value="50.00" />50 USD
49
-<input type="radio" name="amount" value="20.00" checked="checked" />20 USD
50
-<input type="radio" name="amount" value="10.00" />10 USD
51
-<input type="radio" name="amount" value="" />Eget spesifisert beløp
52
-<input type="hidden" name="no_shipping" value="1" />
53
-<input name="submit" type="submit" class="button" value="Donér!" />
54
-<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" />
55
-<input type="hidden" name="business" value="donations@torproject.org" />
56
-<input type="hidden" name="item_name" value="Tor" />
57
-<input type="hidden" name="return" value="https://www.torproject.org/">
58
-<input type="hidden" name="cancel_return" value="https://www.torproject.org/donate">
59
-</p>
60
-</form>
61
-
62
-<p>
63
-Merk: Amerikanske lovforhold blir beskrevet herunder: Du kan også gjøre et skattefradagverdig donasjon via <b>sjekk eller kontant</b> til Electronic Frontier Foundation, som har godttatt å motta donasjoner på vegne av Tor prosjektet. Husk å påføre "Tor donation" på sjekken <i>og</i> på konvolutten. EFF sender deg en bekreftelse for ditt skatteforhold og donasjonen om du oppgir en adresse. Donérer du mer enn 65 USD vil EFF legge ved en <a
64
-href="https://www.torproject.org/tshirt.html">lysegrønn Tor t-skjorte</a> om du spør pent og oppgir ønsket størrelse (S/M/L/XL/XXL). Oppgi også en alternativ størrelse om din ønskede skulle være utilgjengelig. Send dine dinasjoner til:<br />
65
-EFF<br />
66
-Tor donation<br />
67
-454 Shotwell St.<br />
68
-San Francisco, CA 94110<br />
69
-USA<br />
70
-</p>
71
-
72
-<p>Større donasjoner er såklart mest nyttig for oss. Vi godttar også <a
73
-href="http://2827792.e-gold.com/">e-gold</a>. Om du foretrekker en annen donasjonsmåte (som Europeiske bank overføringer), <a
74
-href="mailto:donations@torproject.org">ta kontakt</a> og vi vil utarbeide en løsning!
75
-</p>
76
-
77
- </div><!-- #main -->
78
-
79
-#include <foot.wmi>
80 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,94 +0,0 @@
1
-## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 8816
3
-# Last-Translator: net [please reverse] aleksandersen [order] daniel
4
-
5
-#include "head.wmi" TITLE="Hent ned for OS X" CHARSET="UTF-8"
6
-
7
-<div class="main-column">
8
-
9
-<h2>Tor: OS X Pakker</h2>
10
-<hr />
11
-
12
-<p>Den seneste stabile versjonen er <b><version-stable></b> og den seneste utviklerversjonen er <b><version-alpha></b>.</p>
13
-
14
-<p><b>Abonnér</b> på
15
-<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-announce epostlisten</a> (på Engelsk) for å bli informert med sikkerhetsråd og om nye stabile versjoner (epostadressen må bekreftes):</p>
16
-
17
-<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
18
-<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
19
-<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
20
-<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
21
-<input name="email" size="15">
22
-<input type="submit" value="abonnér">
23
-</form>
24
-
25
-<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
26
-<thead>
27
-<tr>
28
-<th>Platform</th>
29
-<th>Pakke</th>
30
-<th>Installasjonshjelp</th>
31
-</tr>
32
-</thead>
33
-
34
-<tr>
35
-<td>OS X 10.4 (Tiger) Universal Binary</td>
36
-<td>Tor, Privoxy og Vidalia sammen:
37
-<a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> (<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
38
-<a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
39
-</td>
40
-<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruksjoner</a></td>
41
-</tr>
42
-
43
-<tr>
44
-<td>OS X 10.3 (Panther)</td>
45
-<td>Tor, Privoxy og Vidalia bundle:
46
-<a href="<package-oldosx-bundle-stable>"><version-oldosx-bundle-stable></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
47
-<a href="<package-oldosx-bundle-alpha>"><version-oldosx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
48
-</td>
49
-<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruksjoner</a></td>
50
-</tr>
51
-
52
-<tr>
53
-<td>Kun for erfarne: Tiger</td>
54
-<td>Kun Tor og Privoxy:
55
-<a href="<package-osx-stable>"><version-osx-stable></a> (<a href="<package-osx-stable-sig>">sig</a>),
56
-<a href="<package-osx-alpha>"><version-osx-alpha></a> (<a href="<package-osx-alpha-sig>">sig</a>).
57
-</td>
58
-<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruksjoner</a></td>
59
-</tr>
60
-
61
-<tr>
62
-<td>Kun for erfarne: Panther</td>
63
-<td>Kun Tor og Privoxy:
64
-<a href="<package-oldosx-stable>"><version-oldosx-stable></a> (<a href="<package-oldosx-stable-sig>">sig</a>),
65
-<a href="<package-oldosx-alpha>"><version-oldosx-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-alpha-sig>">sig</a>).
66
-</td>
67
-<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruksjoner</a></td>
68
-</tr>
69
-
70
-</table>
71
-
72
-<br />
73
-
74
-<h2>Mer informasjon</h2>
75
-
76
-<ul>
77
-<li>Tor distribueres som <a href="http://www.fsf.org/">gratis programvare</a>
78
-under en <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clause BSD lisens</a>.
79
-</li>
80
-<li>Om du ønsker at Tor skal bli raskere og mer brukervennlig; vennligst vurder å <a
81
-href="<page donate>">donére til Tor prosjektet</a>.</li>
82
-<li>Les <a href="<page download>#ChangeLog">endringsloggene for hver av versjonene</a>.</li>
83
-<li>Her finner du en <a href="<page mirrors>">liste over speilinger av Tor nettområdet</a>. Her er en <a
84
-href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">side med .torrenter for overstående pakker</a>. Du kan også hente ned
85
-<a href="dist/">Privoxy-</a>
86
-eller <a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia kildekoden</a>.</li>
87
-<li>Se våre <a
88
-href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">ofte stilte spørsmål for å verifisere pakkesignaturer</a>, som vil forsikre deg om at du har hentet ned filen du mente å hente ned.</li>
89
-<li>Se <a href="<page documentation>#Developers">utvikler dokumentasjonen</a> for instruksjoner om å hente ned seneste utviklerversjon av Tor via SVN. Merk at dette er en ustabil versjon som kanskje ikke fungerer som forventet.</li>
90
-</ul>
91
-
92
- </div><!-- #main -->
93
-
94
-#include <foot.wmi>
95 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,173 +0,0 @@
1
-## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 8698
3
-# Last-Translator: net [please reverse] aleksandersen [order] daniel
4
-
5
-#include "head.wmi" TITLE="Hent ned for Linux/Unix" CHARSET="UTF-8"
6
-
7
-<div class="main-column">
8
-
9
-<h2>Tor: Linux/Unix Pakker</h2>
10
-<hr />
11
-
12
-<p>Den seneste stabile versjonen er <b><version-stable></b> og den seneste utviklerversjonen er <b><version-alpha></b>.</p>
13
-
14
-<p><b>Abonnér</b> på
15
-<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-announce epostlisten</a> (på Engelsk) for å bli informert med sikkerhetsråd og om nye stabile versjoner (epostadressen må bekreftes):</p>
16
-
17
-<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
18
-<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
19
-<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
20
-<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
21
-<input name="email" size="15">
22
-<input type="submit" value="abonnér">
23
-</form>
24
-
25
-<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
26
-<thead>
27
-<tr>
28
-<th>Platform</th>
29
-<th>Pakke</th>
30
-<th>Installasjonshjelp</th>
31
-</tr>
32
-</thead>
33
-
34
-<tr>
35
-<td>Debian sid</td>
36
-<td><kbd>apt-get install tor</kbd>
37
-  </td>
38
-<td>
39
-<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruksjoner</a>
40
-</td>
41
-</tr>
42
-
43
-<tr>
44
-<td>Andre bygget på Debian, Knoppix, Ubuntu</td>
45
-<td><a href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian">noreply.org pakker</a>
46
-  </td>
47
-<td>
48
-<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruksjoner</a>
49
-</td>
50
-</tr>
51
-
52
-<tr>
53
-<td>Red Hat Linux</td>
54
-<td>
55
-<a href="<package-rpm-stable>"><version-rpm-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpm-stable-sig>">sig</a>)
56
-<br>
57
-<a href="<package-srpm-stable>"><version-rpm-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-stable-sig>">sig</a>)
58
-<br />
59
-</td>
60
-<td>
61
-<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruksjoner</a>
62
-</td>
63
-</tr>
64
-
65
-<tr>
66
-<td>Red Hat, utviklerpakker</td>
67
-<td>
68
-<a href="<package-rpm-alpha>"><version-rpm-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpm-alpha-sig>">sig</a>)
69
-<br />
70
-<a href="<package-srpm-alpha>"><version-rpm-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-alpha-sig>">sig</a>)
71
-</td>
72
-<td>
73
-<ul>
74
-<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruksjoner</a></li>
75
-<li><a href="http://mirror.noreply.org/pub/devil.homelinux.org/Tor/">Contrib RPMs including development snapshots</a></li>
76
-</ul>
77
-</td>
78
-</tr>
79
-
80
-<tr>
81
-<td>SUSE Linux</td>
82
-<td>
83
-<a href="<package-rpmsuse-stable>"><version-rpmsuse-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpmsuse-stable-sig>">sig</a>)
84
-<br>
85
-<a href="<package-srpmsuse-stable>"><version-rpmsuse-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpmsuse-stable-sig>">sig</a>)
86
-<br />
87
-</td>
88
-<td>
89
-<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix unstruksjoner</a>
90
-</td>
91
-</tr>
92
-
93
-<tr>
94
-<td>SUSE, utviklerpakker</td>
95
-<td>
96
-<a href="<package-rpmsuse-alpha>"><version-rpmsuse-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpmsuse-alpha-sig>">sig</a>)
97
-<br />
98
-<a href="<package-srpmsuse-alpha>"><version-rpmsuse-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpmsuse-alpha-sig>">sig</a>)
99
-</td>
100
-<td>
101
-<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruksjoner</a>
102
-</td>
103
-</tr>
104
-
105
-<tr>
106
-<td>Gentoo Linux</td>
107
-<td><kbd>emerge tor</kbd></td>
108
-<td>
109
-<ul>
110
-<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruksjoner</a></li>
111
-<li><a href="http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Anonymity_with_Tor_and_Privoxy">Gentoo-wiki veiledning</a></li>
112
-</ul>
113
-</td>
114
-</tr>
115
-
116
-<tr>
117
-<td>FreeBSD</td>
118
-<td><kbd>portinstall -s security/tor</kbd></td>
119
-<td><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruksjoner</a></td>
120
-</tr>
121
-
122
-<tr>
123
-<td>OpenBSD</td>
124
-<td><kbd>cd /usr/ports/net/tor &amp;&amp; make &amp;&amp; make install</kbd></td>
125
-<td>
126
-<ul>
127
-<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruksjoner</a></li>
128
-<li><a href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor">Guide to chrooting Tor in OpenBSD</a></li>
129
-</ul>
130
-</td>
131
-</tr>
132
-
133
-<tr>
134
-<td>NetBSD</td>
135
-<td><kbd>cd /usr/pkgsrc/net/tor &amp;&amp; make install</kbd></td>
136
-<td><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instruksjoner</a></td>
137
-</tr>
138
-
139
-<tr>
140
-<td>Kildekode tarballs</td>
141
-<td>
142
-<a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>)
143
-<br />
144
-<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>)
145
-</td>
146
-<td><kbd>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; src/or/tor</kbd></td>
147
-</tr>
148
-
149
-</table>
150
-
151
-<br />
152
-
153
-<h2>Mer informasjon</h2>
154
-
155
-<ul>
156
-<li>Tor distribueres som <a href="http://www.fsf.org/">gratis programvare</a>
157
-under <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clause BSD lisensen</a>.
158
-</li>
159
-<li>Om du ønsker at Tor skal bli raskere og mer brukervennlig; vennligst vurder å <a
160
-href="<page donate>">donére til Tor prosjektet</a>.</li>
161
-<li>Les <a href="<page download>#ChangeLog">endringsloggene for hver av versjonene</a>.</li>
162
-<li>Her finner du en <a href="<page mirrors>">liste over speilinger av Tor nettområdet</a>. Her er en <a
163
-href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">side med .torrenter for overstående pakker</a>. Du kan også hente ned
164
-<a href="dist/">Privoxy-</a>
165
-eller <a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia kildekoden</a>.</li>
166
-<li>Se våre <a
167
-href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">ofte stilte spørsmål for å verifisere pakkesignaturer</a>, som vil forsikre deg om at du har hentet ned filen du mente å hente ned.</li>
168
-<li>Se <a href="<page documentation>#Developers">utvikler dokumentasjonen</a> for instruksjoner om å hente ned seneste utviklerversjon av Tor via SVN. Merk at dette er en ustabil versjon som kanskje ikke fungerer som forventet.</li>
169
-</ul>
170
-
171
- </div><!-- #main -->
172
-
173
-#include <foot.wmi>
174 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,83 +0,0 @@
1
-## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 9188
3
-# Last-Translator: net [please reverse] aleksandersen [order] daniel
4
-
5
-#include "head.wmi" TITLE="Hent ned for Windows" CHARSET="UTF-8"
6
-
7
-<div class="main-column">
8
-
9
-<h2>Tor: Windows Pakker</h2>
10
-<hr />
11
-
12
-<p>Den seneste stabile versjonen er <b><version-stable></b> og den seneste utviklerversjonen er <b><version-alpha></b>.</p>
13
-
14
-<p><b>Abonnér</b> på
15
-<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-announce epostlisten</a> (på Engelsk) for å bli informert med sikkerhetsråd og om nye stabile versjoner (epostadressen må bekreftes):</p>
16
-
17
-<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
18
-<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
19
-<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
20
-<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
21
-<input name="email" size="15">
22
-<input type="submit" value="abonnér">
23
-</form>
24
-
25
-<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
26
-<thead>
27
-<tr>
28
-<th>Platform</th>
29
-<th>Pakke</th>
30
-<th>Installasjonshjelp</th>
31
-</tr>
32
-</thead>
33
-
34
-<tr>
35
-<td>Windows</td>
36
-<td>Tor, Privoxy og Vidalia sammen:
37
-<a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
38
-<a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
39
-</td>
40
-<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Windows instruksjoner</a></td>
41
-</tr>
42
-
43
-<tr>
44
-<td>Kun for erfarne</td>
45
-<td>Kun Tor:
46
-<a href="<package-win32-stable>"><version-win32-stable></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>),
47
-<a href="<package-win32-alpha>"><version-win32-alpha></a> (<a href="<package-win32-alpha-sig>">sig</a>).
48
-</td>
49
-<td>lik <a href="<page docs/tor-doc-unix>#privoxy">Unix instruksjonene</a>;
50
-den gamle kan hentes ned som <a
51
-href="http://www.freehaven.net/~edmanm/torcp/download/tor-0.1.1.18-torcp-0.0.4-bundle.exe">TorCP
52
-bundle</a> (<a
53
-href="http://www.freehaven.net/~edmanm/torcp/download/tor-0.1.1.18-torcp-0.0.4-bundle.exe.asc">sig</a>)
54
-om du foretrekker.
55
-</td>
56
-</tr>
57
-
58
-</table>
59
-
60
-<br />
61
-
62
-<h2>Mer</h2>
63
-
64
-<ul>
65
-<li>Tor distribueres som <a href="http://www.fsf.org/">gratis programvare</a>
66
-under en <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clause BSD lisens</a>.
67
-</li>
68
-<li>Om du ønsker at Tor skal bli raskere og mer brukervennlig; vennligst vurder å <a
69
-href="<page donate>">donére til Tor prosjektet</a>.</li>
70
-<li>Les <a href="<page download>#ChangeLog">endringsloggene for hver av versjonene</a>.</li>
71
-<li>Her finner du en <a href="<page mirrors>">liste over speilinger av Tor nettområdet</a>. Her er en <a
72
-href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">side med .torrenter for overstående pakker</a>. Du kan også hente ned
73
-<a href="dist/">Privoxy-</a>
74
-eller <a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia kildekoden</a>.</li>
75
-<li>Se våre <a
76
-href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">ofte stilte spørsmål for å verifisere pakkesignaturer</a>, som vil forsikre deg om at du har hentet ned filen du mente å hente ned.</li>
77
-<li>Se <a href="<page documentation>#Developers">utvikler dokumentasjonen</a> for instruksjoner om å hente ned seneste utviklerversjon av Tor via SVN. Merk at dette er en ustabil versjon som kanskje ikke fungerer som forventet.</li>
78
-</ul>
79
-
80
- </div><!-- #main -->
81
-
82
-#include <foot.wmi>
83
-
84 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,234 +0,0 @@
1
-## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 9327
3
-# Last-Translator: net [please reverse] aleksandersen [order] daniel
4
-
5
-#include "head.wmi" TITLE="Hent ned" CHARSET="UTF-8"
6
-
7
-<div class="main-column">
8
-
9
-<h2>Tor: Pakker og kildekode</h2>
10
-<hr />
11
-
12
-<p>Tor distribueres som <a href="http://www.fsf.org/">gratis programvare</a>
13
-under en <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clause BSD lisens</a>.
14
-</p>
15
-
16
-<p>Om du ønsker at Tor skal bli raskere og mer brukelig; vennligst vurder å <a
17
-href="<page donate>">donére til Tor prosjektet</a>.
18
-</p>
19
-
20
-<p>Den seneste stabile versjonen er <b><version-stable></b> og den seneste utviklerversjonen er <b><version-alpha></b>.</p>
21
-
22
-<p><b>Abonnér</b> på
23
-<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-announce epostlisten</a> (på Engelsk) for å bli informert med sikkerhetsråd og om nye stabile versjoner (epostadressen må bekreftes):</p>
24
-
25
-<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
26
-<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
27
-<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
28
-<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
29
-<input name="email" size="15">
30
-<input type="submit" value="abonnér">
31
-</form>
32
-
33
-<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
34
-<thead>
35
-<tr>
36
-<th>Platform</th>
37
-<th>Pakke</th>
38
-<th>Installasjonshjelp</th>
39
-</tr>
40
-</thead>
41
-
42
-<tr>
43
-<td>Windows</td>
44
-<td>Tor, Privoxy og Vidalia sammen:
45
-<a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
46
-<a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
47
-</td>
48
-<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Windows instruksjoner</a></td>
49
-</tr>
50
-
51
-<tr>
52
-<td>Windows pakker for erfarne brukere</td>
53
-<td><a href="<page download-windows>">Hent ned for Windows</a></td>
54
-<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Windows instruksjoner</a></td>
55
-</tr>
56
-
57
-<tr>
58
-<td>Mac OS X 10.4 (Tiger) Universal Binary</td>
59
-<td>Tor, Privoxy og Vidalia sammen:
60
-<a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> (<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
61
-<a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
62
-</td>
63
-<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruksjoner</a></td>
64
-</tr>
65
-
66
-<tr>
67
-<td>Mac OS X 10.3 (Panther)</td>
68
-<td>Tor, Privoxy og Vidalia sammen:
69
-<a href="<package-oldosx-bundle-stable>"><version-oldosx-bundle-stable></a> (<a
70
-href="<package-oldosx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
71
-<a href="<package-oldosx-bundle-alpha>"><version-oldosx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
72
-</td>
73
-<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruksjoner</a></td>
74
-</tr>
75
-
76
-<tr>
77
-<td>Mac OS X pakker for eksperter</td>
78
-<td><a href="<page download-osx>">Hent ned for OS X</a></td>
79
-<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruksjoner</a></td>
80
-</tr>
81
-
82
-<tr>
83
-<td>Linux/Unix pakker</td>
84
-<td><a href="<page download-unix>">Hent ned for Linux/Unix</a></td>
85
-<td>
86
-<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/Unix instruksjoner</a>
87
-</td>
88
-</tr>
89
-
90
-<tr>
91
-<td>Kildekode tarballs</td>
92
-<td>
93
-<a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>),
94
-<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>).
95
-</td>
96
-<td><kbd>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; src/or/tor</kbd></td>
97
-</tr>
98
-
99
-</table>
100
-
101
-<br />
102
-
103
-<h2>Mer informasjon</h2>
104
-
105
-<ul>
106
-<li>Her finner du en <a href="<page mirrors>">liste over speilinger av Tor nettområdet</a>. Her er en <a
107
-href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">side med .torrenter for overstående pakker</a>. Du kan også hente ned
108
-<a href="dist/">Privoxy-</a>
109
-eller <a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia kildekoden</a>.</li>
110
-<li>Se våre <a
111
-href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">ofte stilte spørsmål for å verifisere pakkesignaturer</a>, som vil forsikre deg om at du har hentet ned filen du mente å hente ned.</li>
112
-<li>Se <a href="<page documentation>#Developers">utvikler dokumentasjonen</a> for instruksjoner om å hente ned seneste utviklerversjon av Tor via SVN. Merk at dette er en ustabil versjon som kanskje ikke fungerer som forventet.</li>
113
-</ul>
114
-
115
-<hr />
116
-
117
-<a id="ChangeLog"></a>
118
-
119
-<h2>Test utgivelser</h2>
120
-
121
-<p>2007-01-09:
122
-Tor 0.1.2.6-alpha <a
123
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Jan-2007/msg00095.html">fixes
124
-two server crash bugs in 0.1.2.5-alpha</a>.
125
-</p>
126
-
127
-<p>2007-01-06:
128
-Tor 0.1.2.5-alpha <a
129
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Jan-2007/msg00087.html">enables
130
-write limiting by default, makes NT services more convenient and more
131
-correct, includes better detection for misbehaving DNS on servers, and
132
-a bunch of other features and bugfixes. The bundles also ship with the
133
-new Vidalia 0.0.10 release</a>.
134
-</p>
135
-
136
-<p>2006-12-03:
137
-Tor 0.1.2.4-alpha <a
138
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Dec-2006/msg00057.html">fixes
139
-some bugs. The Windows and OS X bundles include the new Privoxy 3.0.6</a>.
140
-</p>
141
-
142
-<p>2006-10-29:
143
-Tor 0.1.2.3-alpha <a
144
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Nov-2006/msg00030.html">starts
145
-preparing the Tor directory authorities to integrate with Mike Perry's new
146
-Tor controller, so we can autodetect broken exit relays. The bundles
147
-include the new Vidalia 0.0.9 release, which features an improved
148
-interface for setting up and configuring a Tor server. The Windows bundle
149
-also includes Torbutton for simpler installs</a>.
150
-</p>
151
-
152
-<p>2006-10-09:
153
-Tor 0.1.2.2-alpha features <a
154
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Oct-2006/msg00147.html">better load
155
-balancing when picking paths, an automated workaround on the server-side
156
-for ISPs that "hijack" your DNS answers, and a whole lot of bugfixes</a>.
157
-</p>
158
-
159
-<p>2006-08-27:
160
-Tor 0.1.2.1-alpha features <a
161
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2006/msg00300.html">an
162
-asynchronous DNS library from Adam Langley, better performance and memory
163
-overhead for clients and servers, and more</a>.
164
-</p>
165
-
166
-<hr />
167
-
168
-<h2>Stabile utgivelser</h2>
169
-
170
-<p>2006-12-14:
171
-Tor 0.1.1.26 fixes <a
172
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Dec-2006/msg00000.html">
173
-a serious privacy bug for people who have set the HttpProxyAuthenticator
174
-config option</a>.
175
-</p>
176
-
177
-<p>2006-11-04:
178
-Tor 0.1.1.25 fixes <a
179
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Nov-2006/msg00000.html">yet
180
-more crashes and performance bugs, as well as quieting some loud but
181
-harmless log warnings</a>.
182
-</p>
183
-
184
-<p>2006-09-29:
185
-Tor 0.1.1.24 fixes <a
186
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Oct-2006/msg00000.html">some
187
-more crashes and performance bugs</a>.
188
-</p>
189
-
190
-<p>2006-07-30:
191
-Tor 0.1.1.23 fixes <a
192
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2006/msg00000.html">more
193
-bugs in server reachability testing,
194
-a few more crash bugs, and an important client-side bug</a>.
195
-Clients and servers should both upgrade.
196
-</p>
197
-
198
-<p>2006-07-05:
199
-Tor 0.1.1.22 fixes <a
200
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2006/msg00000.html">reachability
201
-testing for servers and partial directory downloads</a>. Servers should
202
-upgrade; clients who have flaky or slow net connections will also
203
-benefit. We also bundle with the new Vidalia version: 0.0.7.
204
-</p>
205
-
206
-<p>2006-06-10:
207
-Tor 0.1.1.21 fixes <a
208
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Jun-2006/msg00000.html">minor
209
-stability and protocol correctness problems, mainly for Tor servers. We've
210
-also upgraded the Windows bundle with Vidalia 0.0.5, and we're
211
-linking to a new OS X bundle with Vidalia 0.0.5 (finally a better
212
-interface for Mac users!). Lastly, we've added support for SUSE-style
213
-RPM packages</a>. We're still tracking down some reported bugs in Tor
214
-server reachability testing.
215
-</p>
216
-
217
-<p>2006-05-23:
218
-Tor 0.1.1.20 features <a
219
-href="http://archives.seul.org/or/announce/May-2006/msg00000.html">some
220
-major security fixes, including entry guards to protect the beginning
221
-of the circuit, exit enclaves to protect the end, and better firewall
222
-support; a new directory protocol that improves bandwidth use and keeps
223
-clients more up to date; two new directory authorities; a new ascii-based
224
-controller protocol that lets people easily write applications to interact
225
-with Tor; and many scalability and performance improvements</a>.
226
-</p>
227
-
228
-<hr />
229
-
230
-<p>Les <a href="<svnsandbox>ChangeLog">endringslisten</a> for for en mer detaljert oversikt.</p>
231
-
232
- </div><!-- #main -->
233
-
234
-#include <foot.wmi>
235 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,32 +0,0 @@
1
-#!/usr/bin/wml
2
-
3
-## translation metadata
4
-# Based-On-Revision: 7852
5
-# Last-Translator: net [please reverse] aleksandersen [order] daniel
6
-
7
-#use "functions.wmi"
8
-
9
-</div>
10
- <div class="bottom" id="bottom">
11
-   <p>
12
-   <i><a href="<page contact>" class="smalllink">Ta kontakt</a></i> -
13
-   Sist endret: <:{ my @stat = stat('$(LANG)/'.$WML_SRC_FILENAME); print scalar localtime($stat[9]); }:>
14
-   -
15
-   Sist sammensatt: <: print scalar localtime(); :>
16
-   </p>
17
-  <: unless (translation_current()) { :>
18
-   <p>
19
-   Merk: Denne oversettelsen er gjort av frivillige bidragsytere og kan være utdatert. Oversettelsen er heller ikke verifisert av Tor utviklerene eller EFF. Den Engelske er originalen er i versjon <:= translation_get_masterrevision() :> mens denne oversettelsen er versjon <:= translation_get_basedonrevision() :>.
20
-   </p>
21
-  <: } :>
22
-
23
-  <: if (has_translations()) { :>
24
-   <p>
25
-    Denne siden er også tilgjengelig på følgende språk:
26
-    <: print list_translations() :>.<br />
27
-    Slik setter du <a href="http://www.debian.org/intro/cn#howtoset">standardspråk for nettområdet</a>.
28
-   </p>
29
-  <: }; :>
30
- </div>
31
-</body>
32
-</html>
33 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,54 +0,0 @@
1
-## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 9231
3
-# Last-Translator: net [please reverse] aleksandersen [order] daniel
4
-
5
-#include "head.wmi" TITLE="nettanonymitet" CHARSET="UTF-8"
6
-
7
-<!-- SIDEBAR (OPTIONAL) -->
8
-<div class="sidebar">
9
-<a href="<page download>"><img src="$(IMGROOT)/download_tor.png" alt="Hent ned Tor" /></a>
10
-
11
-<br />
12
-
13
-<a href="<page overview>"><img src="$(IMGROOT)/htw2_no.png" alt="Hvordan Tor fungerer"
14
-	width="260" height="144" /></a>
15
-<div class="donatebutton">
16
-<a href="<page donate>">Støtt Tor: donér!</a>
17
-</div>
18
-
19
-</div>
20
-<!-- END SIDEBAR -->
21
-
22
-<div class="main-column">
23
-
24
-<!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
25
-
26
-<h2>Tor: nettanonymitet</h2>
27
-
28
-<p>
29
-Tor er et programvaresett som er bygget for organisasjoner, foretak og personer som ønsker å forbedre sin trygghet og anonymitet når de utforsker internett. Ved å nytte Tor vil du få bedret anonymitet når du utforsker nettet, publiserer nettsider, sender direktemeldinger, nytter IRC, SSH og mange andre programmer som nytter TCP protokollen. Tor tilbyr også en plattform for programvareutviklere som ønsker å bygge nye og bygge inn anonymitet, trygghet og personvern i sine produkter.
30
-</p>
31
-
32
-<p>
33
-Tor er et forsøk på å hemme <a href="<page overview>">analysering av internettvaner</a>, en form for overvåking som truer personvern, konfidensiell foretaksinformasjon, sensitive romantiske- og venneforhold og statlig data. All kommunikasjon går via et distribusjonsnettverk kalt "løk rutere" som <a
34
-href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#WhatProtections">beskytter deg</a> fra nettområder som bygger profiler av dine interesser, lokale tyvlyttere som leser- og overvåker datatrafikken din eller lærer hvilke områder du besøker. De blir til og med beskyttet mot distribusjonsnettverk!</p>
35
-
36
-<p>
37
-Tors sikkerhet blir forbedret ettersom brukerbasen vokser og flere velger å kjøre frivillige distribusjonstjenere. Vennligst vurder å <a href="<page volunteer>">donére litt av din tid</a> eller å <a href="<page docs/tor-doc-server>">donére din båndbredde</a> til Tor prosjektet. Merk at dette er et prosjekt som fortsatt er under utvikling, og det anbefales ikke å stole blindt på Tor om du trenger å nytte ekstrem nettanonymitet.
38
-</p>
39
-
40
-<a id="News"></a>
41
-<h2><a class="anchor" href="#News">Nyheter</a></h2>
42
-
43
-<ul>
44
-
45
-<li>Jan 2007: Tor nettverket har vokst til flere hundretusen brukere. Utviklerne bak Tor kan ikke implementere alle nye funksjoner, gjøre alle feilkorreksjonene og all dokumentasjonen alene. Vi <a href="<page volunteer>">trenger din hjelp</a> også!</li>
46
-
47
-<li>Jan 2006: <b>Vi ser etter nye sponsorér og støttespillere.</b>
48
-Om din organisasjon eller foretak har interesse av å opprettholde Tor nettverket; vennligst <a href="<page contact>">ta kontakt med oss</a>! Sponsorér vil få personlig oppmerksomhet, bedre brukerstøtte, eksponering (om dette er ønskelig) og får være med på å påvirke den videre forskningen og utvikling av Tor.</li>
49
-
50
-</ul>
51
-
52
- </div><!-- #main -->
53
-
54
-#include <foot.wmi>
55 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,20 +0,0 @@
1
-#!/usr/bin/wml
2
-
3
-## translation metadata
4
-# Based-On-Revision: 7821
5
-# Last-Translator: net [please reverse] aleksandersen [order] daniel
6
-
7
-<:
8
-	my @navigation = (
9
-		'index'			, 'Hjem',
10
-		'overview'		, 'Oversikt',
11
-		'download'		, 'Hent ned',
12
-		'documentation'		, 'Dokumentasjon',
13
-#		'support'		, 'Brukerstøtte',
14
-#		'faq'			, 'Ofte Stilte Spørsmål',
15
-		'volunteer'		, 'Frivillige',
16
-#		'developers'		, 'Utviklere',
17
-		'people'		, 'Folk',
18
-		'donate'		, 'Donér!',
19
-	);
20
-:>
21 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,108 +0,0 @@
1
-## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 7935
3
-# Last-Translator: net [please reverse] aleksandersen [order] daniel
4
-
5
-#include "head.wmi" TITLE="Oversikt" CHARSET="UTF-8"
6
-
7
-<div class="main-column">
8
-
9
-<h2>Tor: Oversikt</h2>
10
-<hr />
11
-
12
-<p>
13
-Tor er et nettverk av virituelle tunneler som lar folk og organisasjoner forbedre deres personvern og sikkerhet på internett. Tor lar også programvareutviklere bygge inn disse funksjonene i deres egne produkter. Tor tilbyr grunnlaget for en rekk programmer som lar organisasjoner og individer dele informasjon over offentlige nettverk uten å svekke deres personvern.
14
-</p>
15
-
16
-<p>
17
-Individer bruker Tor for å beskytte seg mot at nettområder sporer deres egen og deres families vaner på nettet, eller å koble til nettsider, sende direktemeldinger og lignende når deres internettleverandører blokkerer dette innholdet. <a
18
-href="<page docs/tor-hidden-service>">Tors skjulte tjenster</a> lar publisører publisere nettområder, blogger og andre tjenester uten å måtte avsløre fysisk hvor tjeneren er plassert. Individer bruker også tor for sosialt sensitiv informasjon: nettpratgrupper og forumer for voldtekt og voldsoffere og folk med sykdommer.
19
-</p>
20
-
21
-<p>
22
-Journalister bruker Tor for å kommunisere sikkert med tystere og andre anonyme kilder. Frivillige- og andre organisasjoner bruker Tor for å kommunisere hjem og med organisasjonen når deres arbeidere er utenlands; uten å avsløre for alle i lokalområdet at de arbeider for den organisasjonen.
23
-</p>
24
-
25
-<p>
26
-Grupper som Indymedia anbefaller Tor for å beskytte deres brukeres nettpersonvern og sikkerhet. Aktivitetsgrupper som Electronic Frontier Foundation (EFF) støtter Tor utviklingen som en instans for å opprettholde individets rettigheter på internett. Foretak bruker Tor som en sikker måte å overføre konfidensielle analyser og beskytte produktmønstringer fra tyvlyttere. De bruker de også for å erstatte tradisjonelle virituelle private nettverk (VPN), som avslører nøyaktig mengde og kommunikasjonstid.
27
-Hvilke plasseringer har overtidsarbeidere? Hvilke forskningsavdelinger kommuniserer med foretakets pattentadvokater?
28
-</p>
29
-
30
-<p>
31
-En avdeling av den Amerikanske Marine (U.S. Navy) bruker Tor for åpen kildekode basert informasjons sankning. En av deres enheter brukte også Tor mens de var utplassert i Midtøsten nå nylig. Amerikansk politi nytter Tor for å besøke eller overvåke nettområder uten å etterlate statkontrollerte IP adresser.
32
-</p>
33
-
34
-<p>
35
-At Tor nyttes av en variert brukergruppe er <a
36
-href="http://freehaven.net/doc/fc03/econymics.pdf">en del av det som gjør nettverket så sikkert</a> (på Engelsk). Tor skjuler deg blandt nettverkets mange brukere, så jo større og mer variert brukergruppen er; jo sikrere er Tor og jo mer vil din anonymitet bli sikrert.
37
-</p>
38
-
39
-<h3>Hvorfor trenger vi Tor</h3>
40
-
41
-<p>
42
-Bruk av Tor beskytter deg mot vanlige internettovervåkningstjenester, også kjent som "trafikkanalyseprogrammer." Trafikkanalyse kan brukes til å overvåke hvem som prater med hvem over et åpent nettverk. Ved å vite kilden og målet for din nettrafikk kan andre følge din oppførsel og interesser. Det kan gå utover lommeboken din om forekesmpel en nettbutikk bruker prisdiskriminéring mot ditt land eller lokale området. Det kan til og med gå utover jobben din og din fysiske helse om andre får vite hvem du er. Foreksempel om du er utenlands og mottar en epost fra arbeidsgiveren din så kan dette avsløre hvilket land du kommer fra og din arbeidsstilling, til og med om tilkoblingen er kryptert!
43
-</p>
44
-
45
-<p>
46
-Hvordan fungerer trafikkanalyse? Nettpakker har to deler: en datadel og et informasjonshodet brukt for navigering. Datadelen er hva det nå enn er som blir overført, foreksempel en epostmelding, en nettside eller en lydfil. Selv om du kryptérer datadelen vil informasjonshodene fremdeles kunne avsløre avsender, mottaker, størrelse, tidsstempler, også videre.
47
-</p>
48
-
49
-<p>
50
-Et basisk problem ved personvern er at mottaker kan se hva du har sendt ved å se på informasjonshodet. Så kan autoriserte tredjeparter som nettleverandører, og av og til også uautoriserte tredjeparter. En vanlig form for nettanalyse er å sitte et sted mellom sender og mottaker å overvåke informasjonshodene.
51
-</p>
52
-
53
-<p>
54
-Det finnes også sterkére former for nettanalyse. Enkelte angriper flere ledd av tilkoblingen med avanserte strategiske og statistiske teknikker for å følge nettaktiviteten til organisasjoner og individer. Kryptering hjelper ikke mot denne typen overgrep fordi det kun krypterer datainnholdet og ikke datainformasjonshodene.
55
-</p>
56
-
57
-<h3>Løsningen: Et spredd, anonymt nettverk</h3>
58
-
59
-<p>
60
-Tor hjelper til å minimalisére riskikoen for enkle og avanserte nettanalyser ved å videredistribuere trafikken din over flere plasseringer. Ingen vil kunne knytte deg til en spesifik sender eller mottaker. Idéen går enkelt nok ut på å vri all trafikken din rundt om i et nettverk som gjør det vanskelig å spore alle leddene og periodisk slette alle fingeravtrykk for overføringene. Istedet for å sende eller motta direkte fra mottaker eller sender; så sendes dataene rundt i et tilfeldig mønster igjennom Tor nettverket.
61
-</p>
62
-
63
-<img alt="Tor i aksjon - Del 1" src="$(IMGROOT)/htw1_no.png" />
64
-
65
-<p>
66
-For å opprette en privat nettrute med Tor bruker en serie med ruter med krypterte tilkoblinger mellom tjeneren og nettverket. Ruten blir utvitet ett ledd om gangen og hvert ledd vet kun identiteten til det fårestående leddet. Ingen tjener vet noengang den fullstendige ruten mellom avsender og mottaker.
67
-</p>
68
-
69
-<img alt="Tor i aksjon - Del 2" src="$(IMGROOT)/htw2_no.png" />
70
-
71
-<p>
72
-Når en fullstendig rute har blitt opprettet blir mange datatyper utvekslet mellom mange type programmer i Tor nettverket. Fordi ingen tjener noengnag ser mer enn ett ledd omgangen vil verken en avlytter eller en korrupt tjener kunne vite hvor alle pakkene kommer fra og skal. Tor fungerer kun mot TCP-strømmer og kan kun brukes med programmer med støtte for SOCKS-tilkoblinger.
73
-</p>
74
-
75
-<p>
76
-For effiktivitet bruker Tor programvare de samme tilkoblingsrutene for tilkoblinger som skjer innenfor en tidsramme på omlag ett minutt. Tilkoblinger anmodet senere får nye ruter for å hemme noen parter i å kunne koble tidligere ruter mot nye.
77
-</p>
78
-
79
-<img alt="Tor i aksjon - Del 3" src="$(IMGROOT)/htw3_no.png" />
80
-
81
-<h3>Skjulte nettjenester</h3>
82
-
83
-<p>
84
-Tor muligjør også for brukere som foreksempel publisérer innhold på internett eller driver en direktemeldingstjener å skjule deres opphavssted. Ved å bruke Tor sine "rendezvous punkter", kan andre Tor brukere koble til disse <a href="<page docs/tor-hidden-service>">skjulte nettjenestene</a>, uten at noen av partene vet noe om den andres opphavssted eller identitet. Slike skjulte tjenester lar Tro brukere foreksempel publisere innhold på nettet uten å måtte tenke på sensurering og at deres identitet vil kunne bli avsslørt.</p>
85
-
86
-<h3>Forbli anonym</h3>
87
-
88
-<p>
89
-Tor kan ikke løse alle anonymitetsproblem. Tor fokuserer kun på å beskytte selve dataoverføringsprosessen. Du må bruke protokolspesifiprogramvare for å hemme nettsidene du besøker helt fra å se din identitet. Foreksempel kan du bruke en proxy som Privoxy (en del av Tor), mens du har avskrudde informasjonskapsler og ikke deler informasjon om nettleseren du bruker.
90
-</p>
91
-
92
-<p>
93
-Det beste du kan gjøre for å beskytte din anonymitet er uansett å være smart. Ikke opgi navnet ditt eller annen avslørende informasjon i nettskjemaer. Merk også at om en overvåker vet hvem avsender og mottaker er vil ikke Tor vre mye til hjelp.
94
-</p>
95
-
96
-<h3>Tors fremtid</h3>
97
-
98
-<p>
99
-Å tilby et anonymiteringsnettverk over internett idag er en pågående utfordring. Vi vil ha programvare som møter brukerenes behover. Vi vil også holde nettverket oppe på en måte som gjør at det vil la seg utvide på en måte som gjør at det kan takle så mange brukere og tjenere som mulig. For å hjelpe til; vennligst vurder å <a href="<page docs/tor-doc-server>">kjøre en tjener</a> eller <a href="<page volunteer>">bidra frivillig</a> som en <a href="<page developers>">utvikler</a>.
100
-</p>
101
-
102
-<p>
103
-Pågående tendenser i lovverk, politikk, holdninger og teknologi truer anonymitet som aldri før! Dette vil undergrave våre muligheter til å tale fritt og vår tilgang til all informasjon på nettet. Disse trusselene undergraver også nasjonal sikkerhet og kritiske infrastrukturen ved det å kommunisere mellom andre individer, organisasjoner, foretak og statlige instanser å gjør dette svak for analysering. Hver nye bruker og tjener hjelper med å legge til variasjoner og forbedrer dermed Tors muligheter til å gi forbrukeren tilbake kontrollen over sin sikkerhet og sitt privatliv!
104
-</p>
105
-
106
- </div><!-- #main -->
107
-
108
-#include <foot.wmi>
109 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,27 +0,0 @@
1
-## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 8726
3
-# Last-Translator: net [please reverse] aleksandersen [order] daniel
4
-
5
-#include "head.wmi" TITLE="Personer" CHARSET="UTF-8"
6
-
7
-<div class="main-column">
8
-
9
-<h2>Tor: Personer</h2>
10
-<hr />
11
-
12
-<p>Tor prosjektet bestyres av <a href="http://freehaven.net/">Free Haven Prosjektet</a> som en del av et større prosjekt for å fremme anonymitet og sensurresistant kommunikasjon og publikasjonssystemer på internett. Tor er utviklet av <a href="http://freehaven.net/~arma/">Roger Dingledine</a>
13
-og <a href="http://www.wangafu.net/~nickm/">Nick Mathewson</a>, med hjelp fra mange frivillige bidragsytere fra rundt om kring på nettet.</p>
14
-
15
-<p>Shava Nerad ble med på prosjektet i 2006 som prosjektleder.
16
-<a href="mailto:shava[at]freehaven.net">Kontakt henne per epost</a> med presse- og forespørsler rundt økonomisk støtte.</p>
17
-
18
-<p>Tor er utformet av Roger Dingledine og Nick Mathewson fra Free
19
-Haven og <a href="http://www.syverson.org/">Paul Syverson</a> fra
20
-<a href="http://www.nrl.navy.mil/">Naval Research Laboratory</a> basert i det originale <a href="http://www.onion-router.net/">"løk routing"</a> idéen utviklet på NRL.</p>
21
-
22
-<p>Vennligst ikke kontakt individene om Tor emner om du har et spørsmål eller problemer, nytt heller <a href="<page
23
-contact>">kontakt seksjonen</a> for de korrekte adressene.</p>
24
-
25
- </div><!-- #main -->
26
-
27
-#include <foot.wmi>
28 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,65 +0,0 @@
1
-## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 7882
3
-# Last-Translator: translator.se atTAat unowned.net
4
-
5
-#include "head.wmi" TITLE="Kontakt"
6
-
7
-<div class="main-column">
8
-
9
-<h2>Tor: Kontakt</h2>
10
-<hr />
11
-
12
-<p>F&ouml;rst och fr&auml;mst - om du har problem eller fr&aring;gor kring sj&auml;lva anv&auml;ndandet av
13
-Tor, g&aring; till <a href="<page documentation>#Support">Sektionen f&ouml;r support</a>
14
-f&ouml;r att se hur du kan g&aring; vidare. Vi (Tors utvecklare) tillbringar st&ouml;rre delen
15
-av v&aring;r tid med att utveckla Tor och vi &auml;r &auml;n mer upptagna nu n&auml;r vi <a
16
-href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding">saknar
17
-finansiering</a>. Det finns ingen personal avsatt f&ouml;r support gentemot
18
-anv&auml;ndarna, s&aring; f&ouml;rs&ouml;k att l&ouml;sa saken p&aring; egen hand innan <a
19
-href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SupportMail">
20
-du p&aring; ett v&auml;nligt s&auml;tt f&ouml;rs&ouml;ker hitta en frivillig</a>.</p>
21
-
22
-<p>Om du verkligen &auml;r tvungen att f&aring; tag i oss kan du anv&auml;nda n&aring;got av
23
-f&ouml;ljande s&auml;tt. Alla adresser slutar med @freehaven.net. Observera att i
24
-praktiken g&aring;r alla dessa adresser till samma lilla grupp av m&auml;nniskor, s&aring; ha
25
-t&aring;lamod och <a href="http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html">
26
-underl&auml;tta f&ouml;r oss</a> s&aring; l&aring;ngt det g&aring;r. Observera att all e-post till dessa
27
-adresser m&aring;ste vara p&aring; engelska.</p>
28
-
29
-#
30
-# In translations please add something like
31
-# "Please note that mails to these addresses should be in english".
32
-# "Observera att all..." in previous paragraph.
33
-#
34
-<ul>
35
-<li><tt>tor-ops</tt>
36
-g&aring;r till dom som hanterar katalog-styrningen. Anv&auml;nd den h&auml;r om du k&ouml;r
37
-en Tor-server och har fr&aring;gor om eller problem med servern.</li>
38
-<li><tt>tor-webmaster</tt>
39
-kan fixa stavfel p&aring; websidorna, &auml;ndra felaktiga p&aring;st&aring;enden eller
40
-instruktioner p&aring; websidorna, l&auml;gga till nya sektioner som du skickar till
41
-oss. Det &auml;r dock l&auml;mpligt att g&ouml;ra ett utkast av din nya sektion p&aring;
42
-<a href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter">Tor wikin</a>
43
-innan.</li>
44
-<li><tt>tor-volunteer</tt> vill h&ouml;ra om dina dokument, patchar, tester,
45
-erfarenheter kring applikationsst&ouml;d och liknande som inspirerats av v&aring;r
46
-<a href="<page volunteer>">sida f&ouml;r frivilliga</a> (eller andra problem
47
-du har fixat eller dokumenterat r&ouml;rande Tor-projektet). Det finns ingen
48
-anledning att skicka e-post innan du b&ouml;rjat arbeta p&aring; n&aring;gonting -- som
49
-i alla Internet-projekt med m&aring;nga frivilliga &auml;r vi mest intresserade av
50
-att h&ouml;ra om faktiska framsteg.</li>
51
-<li><tt>tor-assistants</tt> &auml;r f&ouml;r press samt &ouml;vriga kommentarer och
52
-&auml;renden.</li>
53
-<li><tt>donations</tt> &auml;r till f&ouml;r fr&aring;gor eller kommentarer om <a href="<page
54
-donate>">att skaffa fram pengar till utvecklarna</a>. Mer donationer
55
-betyder <a
56
-href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding">mer
57
-Tor</a>. Vi t&auml;nker g&auml;rna ut kreativa s&auml;tt f&ouml;r dig att bidra.</li>
58
-<li>Om du absolut m&aring;ste s&auml;nda ett meddelande till n&aring;gon av oss personligen
59
-kan du hitta l&auml;nkar till oss p&aring; <a href="<page people>">sidan med involverade
60
-personer</a>.</li>
61
-</ul>
62
-
63
- </div><!-- #main -->
64
-
65
-#include <foot.wmi>
66 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,9 +0,0 @@
1
-## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 7668
3
-# Last-Translator: translator.se atTAat unowned.net
4
-# Status: obsolete
5
-
6
-#include "head.wmi" TITLE="Vidarebefordrar" REDIRECT="volunteer"
7
-
8
-
9
-#include <foot.wmi>
10 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,8 +0,0 @@
1
-## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 8207
3
-# Last-Translator: translator.se atTAat unowned.net
4
-# Status: obsolete
5
-
6
-#include "head.wmi" TITLE="Vidarebefordrar" REDIRECT="documentation#Developers"
7
-
8
-#include <foot.wmi>
9 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,176 +0,0 @@
1
-## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 9450
3
-# Last-Translator: translator.se atTAat unowned.net
4
-
5
-#include "head.wmi" TITLE="Dokumentation"
6
-
7
-<div class="main-column">
8
-
9
-<a id="RunningTor"></a>
10
-<h2><a class="anchor" href="#RunningTor">Att anv&auml;nda Tor</a></h2>
11
-<ul>
12
-<li><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Installera Tor
13
-p&aring; Win32</a></li>
14
-<li><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Installera Tor under
15
-Mac OS X</a></li>
16
-<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Installera Tor under
17
-Linux/BSD/Unix</a></li>
18
-<li><a href="<page docs/tor-doc-server>">Konfiurera en
19
-Tor-server</a></li>
20
-<li><a href="<page docs/tor-hidden-service>">Konfigurera
21
-Tor dolda tj&auml;nster</a></li>
22
-</ul>
23
-
24
-<a id="Support"></a>
25
-<h2><a class="anchor" href="#Support">F&aring; Support</a></h2>
26
-<ul>
27
-<li><a href="https://wiki.torproject.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ">
28
-Vanliga Tekniska Fr&aring;gor om Tor Wiki</a> &auml;r det b&auml;sta st&auml;llet att b&ouml;rja leta p&aring;.
29
-<a href="https://wiki.torproject.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Guide
30
-f&ouml;r att Torifiera olika applikationer</a> &auml;r &auml;ven den popul&auml;r. (D&aring; vi
31
-h&aring;ller koll p&aring; inneh&aring;llet p&aring; Wiki-sidorna med avseende p&aring; inneh&aring;ll f&ouml;r att
32
-kunna garantera sanningshalten, &auml;r utvecklarna inte ansvariga f&ouml;r inneh&aring;llet.)</li>
33
-<li><a href="<page faq-abuse>">Vanliga fr&aring;gor om missbruk</a> &auml;r en samling av
34
-vanliga fr&aring;gor ang&aring;ende problem n&auml;r man k&ouml;r en Tor-server.</li>
35
-<li><a href="<page eff/tor-legal-faq>">Vanliga juridiska fr&aring;gor om Tor</a> &auml;r skriven
36
-av EFFs jurister. Den f&ouml;rs&ouml;ker ge en &ouml;versikt &ouml;ver n&aring;gra av de juridiska fr&aring;gorna
37
-som uppst&aring;tt kring Tor-projektet i USA.</li>
38
-<li><a href="<page tor-manual>">Manualen</a>
39
-listar alla valm&ouml;jligheter du kan ange i <a
40
-href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc">torrc
41
-filen</a>. Vi tillhandah&aring;ller &auml;ven en <a href="<page tor-manual-dev>">manual
42
-f&ouml;r utvecklingsversionen av Tor</a>.</li>
43
-<li><a href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter">Tor
44
-wikin</a> tillhandah&aring;ller en uppsj&ouml; av hj&auml;lpsamma bidrag fr&aring;n Tors anv&auml;ndare.
45
-Klart v&auml;rt att kolla!</li>
46
-<li>Tors IRC kanal (f&ouml;r anv&auml;ndare, server operat&ouml;rer och utvecklare)
47
-&auml;r <a href="irc://irc.oftc.net/tor">#tor p&aring; irc.oftc.net</a>.</li>
48
-<li>Vi har en <a
49
-href="https://bugs.torproject.org/tor">bugtracker</a>.
50
-Om du har hittat en bug, speciellt en krash-bug, l&auml;s f&ouml;rst <a
51
-href="https://wiki.torproject.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerCrashing">
52
-hur man rapporterar en Tor-bug</a> och meddela oss sedan s&aring; mycket
53
-information om buggen som m&ouml;jligt i bugtrackern. (V&auml;nligen avst&aring; fr&aring;n att
54
-rapportera buggen om den &auml;r relaterad till Privoxy, din webl&auml;sare eller
55
-n&aring;gon annan applikation.)</li>
56
-<li>Testa "or-talk" e-postlistan <a href="#MailingLists">nedan</a>.</li>
57
-<li>Kolla igenom <a href="<page contact>">Tors
58
-kontaktsida</a> som en sista utv&auml;g.</li>
59
-</ul>
60
-
61
-<a id="MailingLists"></a>
62
-<h2><a class="anchor" href="#MailingLists">Information ang&aring;ende e-postlistor</a></h2>
63
-<ul>
64
-<li> <a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-announce
65
-e-postlistan</a> &auml;r en lista med lite trafik och anv&auml;nds f&ouml;r att meddela om
66
-nya versioner och kritiska s&auml;kerhetsuppdateringar. Alla b&ouml;r prenumerare p&aring; denna lista.
67
-</li>
68
-<li> <a href="http://archives.seul.org/or/talk/">or-talk e-postlistan
69
-</a> &auml;r en lista d&auml;r mycket diskussioner f&ouml;rekommer och d&auml;r skickas meddelanden
70
-om f&ouml;rreleaser och release-kandidater. </li>
71
-<li> <a href="http://archives.seul.org/or/dev/">or-dev e-postlistan
72
-list</a> &auml;r endast f&ouml;r utvecklare och har v&auml;ldigt lite trafik. </li>
73
-<li> Det finns ocks&aring; en lista f&ouml;r <a
74
-href="http://archives.seul.org/or/cvs/">cvs commits</a> som skulle kunna intressera utvecklare.</li>
75
-</ul>
76
-
77
-<a id="DesignDoc"></a>
78
-<h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Design Dokument</a></h2>
79
-<ul>
80
-<li><b>Design dokument</b> (publiserat p&aring; Usenix Security 2004)
81
-anger v&aring;ra sk&auml;l och s&auml;kerhetsanalys av Tors design:
82
-<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.pdf">PDF</a> och
83
-<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.html">HTML</a>
84
-version finns.</li>
85
-<li>V&aring;r uppf&ouml;ljande artikel ang&aring;ende <b>utmaningar i l&aring;gf&ouml;rdr&ouml;jningsanonymitet</b>
86
-(fortfarande i utkast-format) anger i detalj de senaste erfarenheterna och inriktingar:
87
-<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/challenges.pdf">PDF
88
-version</a>.</li>
89
-
90
-<li>En prelimin�r desing f�r att g�re det sv�rare f�r stora brandv�ggar att
91
-hindra tillg�ng till Tor-n�tverket finns beskrivet i
92
-<b>design of a blocking-resistant anonymity system</b>:
93
-<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/blocking.pdf">PDF draft</a>.
94
-Se ocks� <a href="http://freehaven.net/~arma/slides-23c3.pdf">bilder</a> och
95
-<a href="http://freehaven.net/~arma/23C3-1444-en-tor_and_china.m4v">video</a>
96
-fr�n Rogers <a href="http://events.ccc.de/congress/2006/Home">23C3 f�redrag</a>.
97
-Vill du hj�lpa <a href="<page volunteer>#Coding">oss bygga det </a>?</li>
98
-
99
-<li><b>Specifikationerna</b> syftar till att ge utvecklarna tillr&auml;ckligt
100
-information f&ouml;r att bygga kompatibla versioner av Tor:
101
-<ul>
102
-<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/tor-spec.txt">Huvudspecifikationerna f&ouml;r Tor</a>
103
-(och <a href="<svnsandbox>doc/spec/proposals/">p&aring;g&aring;ende utkast av v2 specen</a>)</li>
104
-<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/rend-spec.txt">Tor rendezvous
105
-specifikation</a></li>
106
-<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/dir-spec.txt">Tor katalogserver
107
-specifikation</a></li>
108
-<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/control-spec.txt">Tor styrningsprotokoll
109
-specifikation</a></li>
110
-<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/path-spec.txt">Tor v&auml;gvals
111
-specifikation</a></li>
112
-<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/address-spec.txt">Speciella v&auml;rdnamn i Tor
113
-</a></li>
114
-<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/version-spec.txt">Hur Tors versionsnummer fungerar
115
-</a></li>
116
-</ul></li>
117
-<li>Se <a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf">presentationen
118
-(PDF)</a> och <a
119
-href="http://rehash.waag.org/WTH/wth-anonymous-communication-58.mp4.torrent">videon
120
-(torrent)</a> fr&aring;n Tor f&ouml;revisningen Roger gav p&aring; <a
121
-href="http://whatthehack.org/">What the Hack (WTH)</a>. Vi har &auml;ven <a
122
-href="http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf">presentation</a> och <a
123
-href="http://rehash.waag.org/WTH/wth_tor_hidden_services.mp4.torrent">video</a>
124
-fr&aring;n WTH f&ouml;revisningen av dolda tj&auml;nster.</li>
125
-</ul>
126
-
127
-<a id="NeatLinks"></a>
128
-<h2><a class="anchor" href="#NeatLinks">Trevliga L&auml;nkar</a></h2>
129
-<ul>
130
-<li>The <a href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter">Tor
131
-wiki</a> tillhandah&aring;ller en uppsj&ouml; av hj&auml;lpsamma bidrag fr&aring;n Tors
132
-anv&auml;ndare. V&auml;rd att studera!</li>
133
-<li><a href="http://6sxoyfb3h2nvok2d.onion/">Wikin f&ouml;r dolda tj&auml;nster</a> &auml;r
134
-en portal f&ouml;r allt som g&auml;ller dolda tj&auml;nster.</li>
135
-<li><a
136
-href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms">
137
-En lista &ouml;ver l&auml;mpliga program att anv&auml;nda tillsammans med Tor
138
-</a>.</li>
139
-<li><a href="http://www.noreply.org/tor-running-routers/">Weasel's diagram
140
-&ouml;ver antalet Tor-servrar &ouml;ver tiden</a>.</li>
141
-<li><a href="http://lefkada.eecs.harvard.edu/cgi-bin/ipaddr.pl?tor=1">
142
-Tor detektor</a> f&ouml;rs&ouml;ker lista ut om du anv&auml;nder Tor eller inte.</li>
143
-<li>Kolla in Xenobite's <a
144
-href="https://torstat.xenobite.eu/">Tor nod statussida</a>.
145
-Den h&auml;r listan &auml;r inte alltid lika exakt som den din Tor-klient anv&auml;nder sig
146
-av eftersom klienten h&auml;mtar samtliga bemyndigade kataloger och kombinerar
147
-dom lokalt.
148
-NightEffect <a href="https://nighteffect.us/tns">Tor Network Status</a> &auml;r en
149
-annan sida med samma information.</li>
150
-<li>L&auml;s <a
151
-href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communication">dom h&auml;r
152
-artiklarna</a> (speciellt de i rutor) f&ouml;r att komma i fas med utvecklingen om
153
-anonyma kommunikationssystem.</li>
154
-</ul>
155
-
156
-<a id="Developers"></a>
157
-<h2><a class="anchor" href="#Developers">F&ouml;r Utvecklare</a></h2>
158
- Kolla igenom Tors <b>k&auml;llkodssamling</b>: (vilken n&ouml;dv&auml;ndigtvis inte fungerar eller ens g&aring;r att kopilera)
159
- <ul>
160
-  <li><a href="<svnsandbox>">Regelbundet uppdaterad SVN sandl&aring;da</a></li>
161
-  <li><a href="https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk">Kolla igenom k&auml;llkodssamlingens tr&auml;d direkt</a></li>
162
-  <li><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/tor/?root=Tor">ViewCVS</a></li>
163
-  <li>anonym <a href="http://subversion.tigris.org/">subversion</a> access:
164
-   <ul>
165
-    <li>Skapa en tom katalog och g&aring; in i den.</li>
166
-    <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk tor</kbd></li>
167
-    <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/website/trunk website</kbd></li>
168
-    <li>F&ouml;r att checka ut underh&aring;llsgrenen, anv&auml;nd<br /><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_1-patches</kbd></li>
169
-   </ul><br />
170
-   <b>Fingeravtryck f&ouml;r HTTPS certifikatet:</b> 11:34:5c:b1:c4:12:76:10:86:ce:df:69:3d:06:a9:57:fa:dc:c9:29
171
-  </li>
172
- </ul>
173
-
174
- </div><!-- #main -->
175
-
176
-#include <foot.wmi>
177 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,92 +0,0 @@
1
-## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 9889
3
-# Last-Translator: lasse underscore ahv atTAat yahoo dot se
4
-
5
-#include "head.wmi" TITLE="Donate!"
6
-
7
-<div class="main-column">
8
-
9
-<h2>Donera till Tor-projektet!</h2>
10
-<hr />
11
-
12
-<p>
13
-Om du anv&auml;nder Tor och vill hj&auml;lpa till, v&auml;nligen &ouml;verv&auml;g en donation till projektet.
14
-
15
-</p>
16
-
17
-<p>Sedan oktober 2005 har inte EFF n&aring;gra pengar f&ouml;r att st&ouml;da Tor-projektet.
18
-Din donation kommer att hj&auml;lpa Roger och Nick att fokusera p&aring; utvecklingen av Tor
19
-och anv&auml;ndning ist&auml;llet f&ouml;r att leta efter nya sponsorer och dessutom slippa bli
20
-distraherad av rutinjobb.
21
-Hj&auml;lp oss h&aring;lla ig&aring;ng Tor:s <a
22
-href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding">aktiva
23
-utveckling</a>!
24
-</p>
25
-
26
-<form id="subscribe" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
27
- <p>
28
-Det b&auml;sta s&auml;ttet &auml;r bli en 'medlem' av Tor-projektet "member" med en
29
-<b>regelbunden betalning</b> varje m&aring;nad. Regelbundna
30
-donationer g&ouml;r att vi kan fokusera p&aring; utveckling och bekymra oss mindre om pengar.
31
-Du kan bli medlem genom att klicka p&aring; knappen (ett konto p&aring; <a
32
-href="http://paypal.com/">PayPal</a> beh&ouml;vs):<br />
33
-<input type="radio" name="a3" value="50.00" />$50
34
-<input type="radio" name="a3" value="20.00" checked="checked" />$20
35
-<input type="radio" name="a3" value="10.00" />$10
36
-<input type="radio" name="a3" value="5.00" />$5
37
-<input type="hidden" name="p3" value="1" />
38
-<input type="hidden" name="t3" value="M" />
39
-<input type="hidden" name="sra" value="1" />
40
-<input type="hidden" name="src" value="1" />
41
-<input type="hidden" name="no_shipping" value="1" />
42
-<input type="hidden" name="no_note" value="1" />
43
-<input name="submit" type="submit" class="button" value="Donera!" />
44
-<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick-subscriptions" />
45
-<input type="hidden" name="business" value="donations@torproject.org" />
46
-<input type="hidden" name="item_name" value="Tor Project Membership" />
47
-<input type="hidden" name="return" value="https://www.torproject.org/">
48
-<input type="hidden" name="cancel_return" value="https://www.torproject.org/donate">
49
-</p>
50
-</form>
51
-
52
-<form id="donate" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
53
- <p>Du kan ocks&aring; g&ouml;ra en <b>eng&aring;ngs-donation</b> (via PayPal, men
54
- inget konto beh&ouml;vs):<br />
55
-<input type="radio" name="amount" value="100.00" />$100
56
-<input type="radio" name="amount" value="50.00" />$50
57