translation below 80%, remove the wml
Runa A. Sandvik

Runa A. Sandvik commited on 2011-05-23 21:44:27
Zeige 1 geänderte Dateien mit 0 Einfügungen und 279 Löschungen.

... ...
@@ -1,279 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24163 $
8
-# Translation-Priority: 3-low
9
-#include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Donate to Tor" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
- <div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
-donate/donate>">Dotacje</a>
14
- </div>
15
- <div id="maincol">
16
- <h1>Dotacje pieniężne</h1>
17
-  <p><strong>Twoje wsparcie jest kluczowe dla naszego sukcesu.</strong>Projekt
18
-Tor jest projektem non-profit według US 501[c][3] z zadaniem badania,
19
-rozwoju i edukacji na temat anonimowości i prywatności on-line. Dotacje na
20
-Projekt Tor mogą zostać odliczone od podatku dla obywateli USA, lub dla
21
-tych, które płacą podatki w krajach, które mają umowę z USA o wspólnym
22
-(wzajemnym) opodatkowaniu darowizn charytatywnych. Nasz numer tax ID to
23
-20-8096820. Jesteśmy wymienieni na <a
24
-href="http://www2.guidestar.org/organizations/20-8096820/tor-project.aspx">GuideStar</a>.
25
-Z przyjemnością przyjmiemy dotację poprzez:
26
- <ul>
27
-  <li>Paypal</li>
28
-  <li>Amazon Payments</li> 
29
-  <li>Google Checkout</li> 
30
-  <li>Givv.org</li>
31
-  <li>czek, przelew, transfery bankowe, granty w akcjach lub poprzez inne,
32
-bardziej wyrafinowane transakcje.</li>
33
- </ul></p>
34
-  <p>Jeśli chcesz dokonać anonimowej dotacji, zrób to w sposób
35
-anonimowy. Skontaktuj się z nami pod adresem donations@torproject.org, by
36
-poznać szczegóły.</p>
37
-  
38
-  <!-- BEGIN PAYPAL SUBSCRIPTION -->
39
-<div class="title toptwenty">Subskrypcja poprzez PayPal na Projekt Tor</div>
40
-  <div class="left hundred">
41
-	<div class="paypal focus">
42
-	 <h4>Miesięczna subskrypcja na Projekt Tor</h4>
43
-	  <table>
44
-	  <form id="subscribe" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
45
-	   <div class="toppad">
46
-		<tr>
47
-		  <td>Wybierz walutę:</td>
48
-		   <td>
49
-			<select name="currency_code">
50
-			 <option value="USD" selected="selected">$</option>
51
-			 <option value="EUR">&euro;</option>
52
-			 <option value="GBP">&pound;</option>
53
-			 <option value="YEN">&yen;</option>
54
-			</select>
55
-		   </td>
56
-		 </tr>
57
-		 <tr>
58
-		   <input type="hidden" name="p3" value="1"> <input type="hidden" name="t3"
59
-value="M"> <input type="hidden" name="sra" value="1"> <input type="hidden"
60
-name="src" value="1"> <input type="hidden" name="no_shipping" value="1">
61
-<input type="hidden" name="no_note" value="1"> <input type="image"
62
-src="$(IMGROOT)/btn_donateCC_LG.gif" name="submit" alt="Zasubskrybuj Tora z
63
-PayPal - szybkie, darmowe i bezpieczne!"/> <input type="hidden" name="cmd"
64
-value="_xclick-subscriptions"> <input type="hidden" name="business"
65
-value="donations@torproject.org"> <input type="hidden" name="item_name"
66
-value="Tor Project Membership"> <input type="hidden" name="return"
67
-value="https://www.torproject.org/donate"/> <input type="hidden"
68
-name="cancel_return" value="https://www.torproject.org/donate"/> <input
69
-class="donate-btn" type="submit" name="donate" value="Donate">
70
-		 </tr>
71
-		 <tr>
72
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="5.00">5/m-c</td>
73
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="10.00">10/m-c</td>
74
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="20.00" checked="checked">20/m-c</td>
75
-		 </tr>
76
-		 <tr>
77
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="50.00">50/m-c</td>
78
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="100.00">100/m-c</td>
79
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="250.00">250/m-c</td>
80
-		 </tr>
81
-		 </div>
82
-		</form>
83
-		</table>
84
-		</div>
85
-	 </div>
86
- 
87
- 
88
-  <!-- END PAYPAL SUBSCRIPTION -->
89
-<!-- BEGIN PAYPAL ONE TIME -->
90
-<div class="title toptwenty">Pojedyncza dotacja przez PayPal</div>
91
-  <div class="left hundred">
92
-	<div class="paypal focus">
93
-	 <h4>Dokonaj jednorazowej dotacji</h4>
94
-	  <form id="donate" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
95
-	   <table>
96
-		 <tr colspan="2">
97
-		  <td>Wybierz walutę:</td>
98
-		   <td>
99
-			<select name="currency_code">
100
-			 <option value="USD" selected="selected">$</option>
101
-			 <option value="EUR">&euro;</option>
102
-			 <option value="GBP">&pound;</option>
103
-			 <option value="YEN">&yen;</option>
104
-			</select>
105
-		   </td>
106
-	   </tr>
107
-	   <tr colspan="2">
108
-		  <input type="hidden" name="no_shipping" value="1"> <input type="image"
109
-src="$(IMGROOT)/btn_donateCC_LG.gif" name="submit" alt=" Dokonaj
110
-jednorazowej dotacji z PayPal - szybkie, darmowe i bezpieczne!"/> <input
111
-type="hidden" name="cmd" value="_xclick"> <input type="hidden"
112
-name="business" value="donations@torproject.org"> <input type="hidden"
113
-name="item_name" value="Tor"> <input type="hidden" name="return"
114
-value="https://www.torproject.org/donate/donate.html.en"/> <input
115
-type="hidden" name="cancel_return"
116
-value="https://www.torproject.org/donate/donate.html.en"/>
117
-	   </tr>
118
-	   <tr>
119
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="10.00"> 10</td>
120
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="20.00" checked="checked"> 20</td>
121
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="50.00"> 50</td>
122
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="100.00"> 100</td>
123
-	   </tr>
124
-	   <tr>
125
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="250.00"> 250</td>
126
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="500.00"> 500</td>
127
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="1000.00"> 1,000</td>
128
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="5000.00"> 5,000</td>
129
-	   </tr>
130
-	  </table>
131
-    </form>
132
-   </div>
133
-   </div>
134
-  
135
-  
136
-  <!-- END PAYPAL ONE-TIME -->
137
-<!-- BEGIN AMAZON -->
138
-<div class="title topforty">Pojedyncza dotacja przez Amazon Payments</div>
139
-  <div class="hundred left">
140
-   <div class="paypal focus">
141
-   	<h4>Dokonaj jednorazowej dotacji.</h4>
142
-	<form action="https://authorize.payments.amazon.com/pba/paypipeline" method="post">
143
-	<table>
144
-	<tr>
145
-	  <input type="hidden" name="immediateReturn" value="1"> <input type="hidden"
146
-name="collectShippingAddress" value="0"> <input type="hidden"
147
-name="minimumDonationAmount" value="USD 10"> <input type="hidden"
148
-name="isDonationWidget" value="1"> <input type="hidden" name="description"
149
-value="Supporting Online Anonymity &amp; Privacy"> <input type="hidden"
150
-name="amazonPaymentsAccountId"
151
-value="XGSROLNTXRNC3N1P4TXKMNK14LN1D6SZUD8SN1"> <input type="hidden"
152
-name="returnUrl" value="https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
153
-<input type="hidden" name="processImmediate" value="1"> <input type="hidden"
154
-name="cobrandingStyle" value="logo"> <input type="hidden" name="abandonUrl"
155
-value="https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
156
-   </tr>
157
-	 <td>&nbsp;</td>
158
-	 <td>$<input type="text" name="amount" size="8" value="10"></td>
159
-	 <td>&nbsp;</td>
160
-   <tr>
161
-	 <td colspan="3"><input type="image"
162
-src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/asp/golden_small_donate_withmsg_whitebg.gif"></td>
163
-   </tr>
164
-   </table>
165
-   </form>
166
-  </div>
167
-  </div>
168
-  
169
-  
170
-  <!-- END AMAZON -->
171
-<!-- BEGIN GOOGLE -->
172
-<div class="title topforty">Pojedyncza dotacja przez Google Checkout</div>
173
-  <div class="hundred left">
174
-   <div class="paypal focus">
175
-   	<h4>Dokonaj jednorazowej dotacji.</h4>
176
-
177
-<script type="text/javascript"> 
178
-function validateAmount(amount){ if(amount.value.match(
179
-/^[0-9]+(\.([0-9]+))?$/)){ return true; }else{ alert('You must enter a valid
180
-donation.'); amount.focus(); return false; } }
181
-</script>
182
-<form action="https://checkout.google.com/cws/v2/Donations/250937139555708/checkoutForm" id="BB_BuyButtonForm" method="post" name="BB_BuyButtonForm" onSubmit="return validateAmount(this.item_price_1)" target="_top">
183
-<table>
184
-<tr>
185
-  <input name="item_name_1" type="hidden" value="Donate to the Tor Project"/>
186
-<input name="item_description_1" type="hidden" value="Tor is written for and
187
-supported by people like you"/> <input name="item_quantity_1" type="hidden"
188
-value="1"/> <input name="item_currency_1" type="hidden" value="USD"/> <input
189
-name="item_is_modifiable_1" type="hidden" value="true"/> <input
190
-name="item_min_price_1" type="hidden" value="0.01"/> <input
191
-name="item_max_price_1" type="hidden" value="25000.0"/> <input
192
-name="_charset_" type="hidden" value="utf-8"/>
193
-</tr>
194
-<tr>
195
-<td>
196
-  &#x24; <input id="item_price_1" name="item_price_1"
197
-onfocus="this.style.color='black'; this.value='';" size="6" type="text"
198
-value="25.00"/> <input alt="Donate"
199
-src="https://checkout.google.com/buttons/donateNow.gif?merchant_id=250937139555708&amp;w=115&amp;h=50&amp;style=trans&amp;variant=text&amp;loc=en_US"
200
-type="image"/>
201
-</td>
202
-</tr>
203
-</table>
204
-</form>
205
-</div>
206
-</div>
207
-  
208
-  
209
-  <!-- END GOOGLE -->
210
-<!-- BEGIN GIVV -->
211
-<div class="title topforty">Dotacja przez Givv.org
212
-  </div>
213
-  	<div class="hundred left">
214
-    <p>Givv.org to nowy sposób na wpłynięcie na coś. Dokonaj jednej miesięcznej
215
-dotacji. Do tylu organizacji non-profit, do ilu chcesz. Automatyczne,
216
-jednokliknięciowe dawanie. Zachowujesz anonimowość i kontrolę! <strong><a
217
-href="http://givv.org/recipients/the-tor-project">Przejdź do Givv.org
218
-&raquo;</a></strong></p>
219
-   </div>
220
-  
221
-  
222
-  <!-- END GIVV -->
223
-<!-- BEGIN CHECK -->
224
-<div class="title toptwenty">Dotacje poprzez czeki, gotówkę lub przelewy pieniężne
225
-  </div>
226
-  	<div class="left hundred">
227
-   	<p>Możesz wysyłać czeki lub przelewy pieniężne do:</p>
228
-	  <p>The Tor Project, Inc<br> 969 Main Street, Suite 206<br> Walpole, MA
229
-02081-2972 USA</p>
230
-   </div>
231
-	
232
-  <!-- END CHECK -->
233
-<div class="title toptwenty">
234
-   Dotacje poprzez przelew elektroniczny lub bankowy
235
-  </div>
236
-  <div class="left hundred">
237
-    <h3>Transfery z USA</h3>
238
-    <p>Jeśli chcesz dokonać transferu elektronicznego lub ACH z USA, skontaktuj się
239
-z nami po niezbędne informacje.</p>
240
-    <h3>Transfery Europejskie</h3>
241
-    <p>Wau Holland Stiftung<br> IBAN DE03 5204 0021 0277 281202<br> SWIFT BIC
242
-COBADEFF520</p>
243
-    <p><strong>Informacja o koncie w klasycznym stylu niemieckim to:</strong><br>
244
-Konto: 2772812-02<br> Inhaber: Wau Holland Stiftung<br> Bank: Commerzbank
245
-Kassel<br> BLZ: 52040021</p>
246
-    <p><em>Do europejskich transferów bankowych mamy umowę z <a
247
-href="https://www.ccc.de/">CCC in Germany</a>, by dać możliwość odpisania
248
-dotacji od podatku Europejczykom:</em></p>
249
-    <ul>
250
-     <li>Mieszkańcy dowolnego z 31 krajół członkowskich <a
251
-href="http://en.wikipedia.org/wiki/Single_Euro_Payments_Area">SEPA</a> mogą
252
-wysłać do 50.000 euro przy koszcie transakcji krajowej (czyli zwykle za
253
-darmo, jeśli wysyłają elektronicznie).</li>
254
-     <li>Obywatele Niemiec mogą dokonać dobroczynnego wkładu, który można odpisać od
255
-podatku do pewnego stopnia (maximum 5% całkowitego dochodu, do 1.650 euro
256
-rocznie). Ostatnio wprowadzono nowe prawo, które zmienia to na 20% bez
257
-górnej granicy.</li>
258
-     <li>Korporacje mogą dokonywać dotacji do 4/1000 ich łacznych obrotów, zarobków i
259
-pensji. WHS wydaje kwit dotacji na żądanie (jeśli dostarczono dane
260
-adresowe).</li>
261
-    </ul>
262
-   </div>
263
-  
264
-  
265
-<!-- END TRANSFER -->
266
-<!-- END MAINCOL -->
267
-</div>
268
- <div id = "sidecol">
269
-
270
-
271
-#include "pl/side.wmi"
272
-#include "pl/info.wmi"
273
-</div>
274
- 
275
-
276
-<!-- END SIDECOL -->
277
-<!-- END CONTENT -->
278
-</div>
279
-#include "pl/foot.wmi"
280 0