Browse code

weasel is now using C82E0039 instead of 94C09C7F

Peter Palfrader authored on 02/09/2011 13:15:48
Showing 2 changed files
... ...
@@ -26,7 +26,7 @@
26 26
   <li>Roger's (0x28988BF5) typically signs the source code file.</li>
27 27
   <li>Nick's (0x165733EA, or its subkey 0x8D29319A).</li>
28 28
   <li>Andrew's (0x31B0974B) typically signed older packages for windows and mac.</li>
29
-  <li>Peter's (0x94C09C7F, or its subkey 0xAFA44BDD).</li>
29
+  <li>Peter's (0xC82E0039, or its subkey 0xE1DEC577).</li>
30 30
   <li>Tomás's (0x9A753A6B) signs current Vidalia release tarballs and tags.</li>
31 31
   <li>Matt's (0x5FA14861) signed older Vidalia release tarballs.</li>
32 32
   <li>Damian's (0x9ABBEEC6) signs Arm releases</li>
... ...
@@ -112,8 +112,8 @@
112 112
   uid         Andrew Lewman &lt;andrew@torproject.org&gt;
113 113
   sub  4096g/B77F95F7 2003-07-17
114 114
 
115
-  pub  1024D/94C09C7F 1999-11-10
116
-     Key fingerprint = 5B00 C96D 5D54 AEE1 206B AF84 DE7A AF6E 94C0 9C7F
115
+  pub  4096R/C82E0039 2003-03-24
116
+     Key fingerprint = 25FC 1614 B8F8 7B52 FF2F 99B9 62AF 4031 C82E 0039
117 117
   uid         Peter Palfrader
118 118
   uid         Peter Palfrader &lt;peter@palfrader.org&gt;
119 119
   uid         Peter Palfrader &lt;weasel@debian.org&gt;
... ...
@@ -31,7 +31,7 @@ podpisujemy. Klucze używane przez nas do podpisu to:</p>
31 31
   <li>Rogera (0x28988BF5) zazwyczaj podpisuje plik z kodem źródłowym.</li>
32 32
   <li>Nicka (0x165733EA, lub jego podklucz 0x8D29319A).</li>
33 33
   <li>Andrzeja (0x31B0974B) zazwyczaj podpisuje paczki dla windows i mac.</li>
34
-  <li>Petera (0x94C09C7F, lub jego podklucz 0xAFA44BDD).</li>
34
+  <li>Petera (0xC82E0039, lub jego podklucz 0xE1DEC577).</li>
35 35
   <li>Tomása (0x9A753A6B) podpisuje aktualne wersje Vidalii i tagi.</li>
36 36
   <li>Matta (0x5FA14861) podpisyał starsze wersje Vidalii.</li>
37 37
   <li>Damiana (0x9ABBEEC6) podpisuje wydania Arma</li>
... ...
@@ -123,8 +123,8 @@ prawidłowy.</p>
123 123
   uid         Andrew Lewman &lt;andrew@torproject.org&gt;
124 124
   sub  4096g/B77F95F7 2003-07-17
125 125
 
126
-  pub  1024D/94C09C7F 1999-11-10
127
-     Key fingerprint = 5B00 C96D 5D54 AEE1 206B AF84 DE7A AF6E 94C0 9C7F
126
+  pub  4096R/C82E0039 2003-03-24
127
+     Key fingerprint = 25FC 1614 B8F8 7B52 FF2F 99B9 62AF 4031 C82E 0039
128 128
   uid         Peter Palfrader
129 129
   uid         Peter Palfrader &lt;peter@palfrader.org&gt;
130 130
   uid         Peter Palfrader &lt;weasel@debian.org&gt;