Browse code

s/stps/https/

Runa A. Sandvik authored on 09/08/2010 09:52:26
Showing 1 changed files
... ...
@@ -190,7 +190,7 @@ svn i git</a> może zainteresować użytkowników i deweloperów.</li>
190 190
 nasze uzasadnienia i analizy bezpieczeństwa projektu Tora: są wersje <a
191 191
 href="https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/tor-design.pdf">PDF</a>
192 192
 i <a
193
-href="<stps://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/tor-design.html">HTML</a>.</li>
193
+href="https://svn.torproject.org/svn/projects/design-paper/tor-design.html">HTML</a>.</li>
194 194
 <li>Nasz dodatkowy dokument na temat <b>wyzwań w krótkoczasowej anonimowości</b>
195 195
 (ciągle w postaci szkicu) podaje szczegóły nowszych doświadczeń i kierunki:
196 196
 <a