Browse code

translation below 80%, delete wml

Runa A. Sandvik authored on 08/07/2011 11:20:03
Showing 7 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,68 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24837 $
8
-# Translation-Priority: 3-low
9
-#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Volunteers" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
-	<div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Inicio »</a> <a href="<page about/overview>">Acerca
13
-de »</a> <a href="<page about/volunteers>">Voluntarios</a>
14
- </div>
15
-	<div id="maincol">
16
- 	<h1>Voluntarios</h1>
17
-  <dl>
18
-<dt>Anonym</dt><dd>Mantiene el Incognito LiveCD.</dd>
19
-<dt>Kevin Bankston</dt><dd>Abogado de EFF que ayudó a escribir la <a href="<page
20
-eff/tor-legal-faq>">Tor Legal FAQ</a> y responde sin cansarse el teléfono
21
-cuando alguien en el mundo tiene una pregunta legal sobre Tor.</dd>
22
-<dt>Marco Bonetti</dt><dd>Está enfocado en MobileTor para el iPhone.</dd>
23
-<dt>Kasimir Gabert</dt><dd>Maintains TorStatus.</dd>
24
-<dt>Andreas Jonsson</dt><dd>Works on OS X Tor Browser Bundle sandbox technology.</dd>
25
-<dt>Fabian Keil</dt><dd>Uno de los progamadores centrales de Privoxy, y también un fan de
26
-Tor. Gracias a él Tor y Privoxy todavía funcionan bien juntos.</dd>
27
-<dt>Bruce Leidl</dt><dd>Trabaja con un cliente de Tor en Java.</dd>
28
-<dt>Julio Mittenzwei</dt><dd>Un abogado de la CCC en Alemania. Coordina la comunidad alemana Tor con
29
-respecto a cuestiones y preocupaciones jurídicas.</dd>
30
-<dt>Shava Nerad</dt><dd>Nuestra ex directora de desarrollo. Sigue trabajando en relaciones
31
-comunitarias.</dd>
32
-<dt>Lasse &Oslash;verlier</dt><dd>Escribe artículos de investigación sobre Tor: ataques, defensas y manejo de
33
-recursos, especialmente para servicios ocultos.</dd>
34
-<dt>Martin Peck</dt><dd>Working on a VM-based transparent proxying approach for Tor clients on
35
-Windows.</dd>
36
-<dt>rovv (un seudónimo - ¡ha conseguido mantenerse en el anonimato incluso ante
37
-nosotros!)</dt><dd>El informante de fallos más dedicado del que hemos oído. Seguro que lee el
38
-código fuente de Tor todos los días durante el desayuno.</dd>
39
-<dt>tup (otro seudónimo)</dt><dd>Periódicamente añade nuevas funciones para hacer más fácil el uso de Tor,
40
-tal como un <a href="<wiki>TransparentProxy">proxy transparente</a>
41
-. También mantiene el <a href="http://p56soo2ibjkx23xo.onion/">código
42
-TorDNSEL</a> .</dd>
43
-<dt>Kyle Williams</dt><dd>Developer for JanusVM, a VMWare-based transparent Tor proxy that makes Tor
44
-easier to set up and use.</dd>
45
-<dt>Ethan Zuckerman</dt><dd>Un blogger que ha escrito algunos <a
46
-href="http://www.ethanzuckerman.com/blog/?p=1019">interesantes</a> <a
47
-href="http://advocacy.globalvoicesonline.org/tools/guide/">tutoriales</a>
48
-sobre cómo, cuándo, y si se debe usar Tor. También enseña a los activistas
49
-de todo el mundo sobre Tor y herramientas relacionadas.</dd>
50
-<dt>Todos nuestros operadores de repetidores, la gente que escribe <a
51
-href="http://freehaven.net/anonbib/">artículos de investigación</a> sobre
52
-Tor, la gente que les enseña a otros acerca de Tor, etc.</dt>
53
-</dl>
54
- </div>
55
- 
56
- <!-- END MAINCOL -->
57
-<div id = "sidecol">
58
-
59
-
60
- #include "side.wmi"
61
-#include "info.wmi"
62
-</div>
63
- 
64
-<!-- END SIDECOL -->
65
-</div>
66
-
67
-
68
-#include "foot.wmi"
69 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,102 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-## translation metadata
8
-# Revision: $Revision: 24492 $
9
-# Translation-Priority: 3-low
10
-#include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Contact" CHARSET="UTF-8"
11
-<div id="content" class="clearfix">
12
-	<div id="breadcrumbs">
13
-  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page about/overview>">O
14
-Torze &raquo; </a> <a href="<page about/contact>">Kontakt</a>
15
- </div>
16
- <div id="maincol">
17
-  <h2>Tor: Kontakt</h2>
18
-
19
-  <p>Po pierwsze, jeśli masz problem lub pytanie dotyczące używania Tora,
20
-najpierw sprawdź na <a href="<page docs/documentation>#Support">stronie
21
-wsparcia</a>. Deweloperzy Tora większość czasu spędzają na rozwoju Tora, a
22
-nie mamy ludzi, którzy zajmują się tylko pomocą użytkownikom, więc zanim <a
23
-href="<page docs/faq>#SupportMail">grzecznie spróbujesz znaleźć
24
-ochotnika</a>, któremu zadasz pytanie, spróbuj znaleźć rozwiązanie
25
-samodzielnie.</p>
26
-
27
-  <p>Jeśli naprawdę potrzebujesz skontaktować się z nami, poniżej znajduje się
28
-kilka wskazówek. Prosimy o cierpliwość i <a
29
-href="http://rtfm.killfile.pl">zadawanie pytań mądrze</a>, i pamiętaj także,
30
-by pod poniższe adresy pisać wyłącznie po angielsku.</p>
31
-
32
-  <i>tor-assistants małpa torproject.org</i> służy do wszelkich
33
-zagadnień. Można go używać do:
34
-  
35
-  <ul>
36
-   <li>Kontaktu z ludźmi, którzy zajmują się centrami katalogowymi. Uzyj tego,
37
-jeśli prowadzisz przekaźnik sieci i masz pytania lub problem ze swoim
38
-przekaźnikiem.</li>
39
-   <li>Byśmy mogli poprawiać błędy na stronie, zmieniać błędne sformułowania lub
40
-wskazówki oraz dodawać nowe sekcje i paragrafy, które możesz nam
41
-wysłać. Jednak lepiej będzie, jeśli wcześniej zrobisz szkic nowych sekcji w
42
-<a href="<wiki>">wiki Tora</a>.</li>
43
-   <li>Byśmy mogli usłyszeć o Twoich dokumentach, poprawkach, testach oraz
44
-doświadczeniach z aplikacjami współdziałającym z Torem, także informacje
45
-zainspirowane <a href="<page getinvolved/volunteer>">stroną dla
46
-wolontariuszy</a> (lub innymi problemami, które naprawiłeś lub
47
-udokumentowałeś o używaniu Tora). Nie ma potrzeby pisać do nas zanim
48
-zaczniesz pracować nad czymś -- tak jak w przypadku wielu innych projektów
49
-internetowych opartych na wolontariacie, kontaktuje się z nami wiele osób,
50
-które wkrótce potem znikają, więc najbardziej zainteresowani jesteśmy
51
-dokonanym postępem.</li>
52
-  </ul>
53
-  
54
-  Inne adresy są bardziej specyficzne:
55
-  
56
-  <ul>
57
-   <li><i>tor-translation małpa lists.torproject.org</i> pozwala umieszczać nowe <a
58
-href="<page getinvolved/translation>">tłumaczenia strony</a> na właściwym
59
-miejscu oraz pomaga odpowiadać na pytania związane z istniejącymi i nowymi
60
-tłumaczeniami.</li>
61
-   <li><i>tordnsel małpa torproject.org</i> służy do kontaktów z ludźmi
62
-odpowiedzialnymi za listę punktów wyjściowych tordns.</li>
63
-   <li><i>donations małpa torproject.org</i> służy do pytania o i komentowania
64
-aspektów związanych z <a href="<page donate/donate>">przekazywaniem
65
-pieniędzy do deweloperów</a>. Więcej dotacji oznacza <a href="<page
66
-docs/faq>#Funding">więcej Tora</a>. Z przyjemnością pomożemy wymyśleć
67
-jakieś twórcze sposoby wniesienia swojego wkładu w projekt.</li>
68
-   <li><i>execdir</i> jest przeznaczony dla prasy/mediów oraz komentarzy i pytań
69
-odnośnie organizacji non-profit Tora: znaki handlowe, przyłączanie i
70
-koordynacja, większe darowizny, informacje o kontraktach, licencjonowanie i
71
-certyfikacja etc.</li>
72
-  </ul>
73
-  
74
-  <a id="irc"></a> Użytkowników i deweloperów Tora można znaleźć też na
75
-następująych kanałach na <a href="http://www.oftc.net/oftc/">oftc</a>:
76
-  
77
-  <ul>
78
-   <li><i>#tor</i> - Dyskusje użytkowników i o działaniu przekaźników sieci. Masz
79
-problem z uruchomieniem Tora lub pytanie do innych użytkowników Tora? To
80
-jest miejsce dla Ciebie.</li>
81
-   <li><i>#tor-dev</i> - Kanał dla osób, które chcą prowadzić rozwój. Dyskusje na
82
-temat pisania kodu związanego z Torem, protokołów i <a href="<page
83
-getinvolved/volunteer>">pomysły na projekty</a> są mile widziane.</li>
84
-   <li><i>#nottor</i> - To jest miejsce, gdzie spotykają się ludzie Tora, by
85
-rozmawiać na tematy nie związane z Torem.</li>
86
-  </ul>
87
-  
88
- </div>
89
- 
90
- <!-- END MAINCOL -->
91
-<div id = "sidecol">
92
-
93
-
94
-#include "pl/side.wmi"
95
-#include "pl/info.wmi"
96
-</div>
97
- 
98
-<!-- END SIDECOL -->
99
-</div>
100
-
101
-
102
-#include "pl/foot.wmi"
103 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,66 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24837 $
8
-# Translation-Priority: 3-low
9
-#include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Volunteers" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
-	<div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page about/overview>">O
13
-Torze &raquo; </a> <a href="<page about/volunteers>">Wolontariusze</a>
14
- </div>
15
-	<div id="maincol">
16
- 	<h1>Wolontariusze</h1>
17
-  <dl>
18
-<dt>Anonim</dt><dd>Zajmuje się projektem Incognito LiveCD.</dd>
19
-<dt>Kevin Bankston</dt><dd>Prawnik EFF, który pomógł napisać <a href="<page eff/tor-legal-faq>">Prawne
20
-FAQ Tora</a> i bez spoczynku odbiera telefon, gdy ktoś na świecie ma prawne
21
-pytanie na temat Tora.</dd>
22
-<dt>Marco Bonetti</dt><dd>Skupia się na MobileTor dla iPhone.</dd>
23
-<dt>Kasimir Gabert</dt><dd>Maintains TorStatus.</dd>
24
-<dt>Andreas Jonsson</dt><dd>Pracuje nad technologią piaskownicy dla Paczki Tora z Przeglądarką dla OS X</dd>
25
-<dt>Fabian Keil</dt><dd>Jeden z głównych deweloperów Privoxy i fan Tora. To dzięki niemu Tor i
26
-Privoxy nadal działają dobrze razem.</dd>
27
-<dt>Bruce Leidl</dt><dd>Pracuje nad klientem Tora w Javie.</dd>
28
-<dt>Julius Mittenzwei</dt><dd>Prawnik z CCC w Niemczech. Koordynuje niemiecką społeczność Tora w sprawach
29
-prawnych.</dd>
30
-<dt>Shava Nerad</dt><dd>Nasza była Dyrektor do spraw Rozwoju. Dalej pracuje nad PR (public
31
-relations) i relacjami ze społeczeństwem.</dd>
32
-<dt>Lasse &Oslash;verlier</dt><dd>Pisze dokumenty badawcze na temat Tora: ataki, sposoby obrony oraz
33
-zarządzanie zasobami, zwłaszcza dla usług ukrytych.</dd>
34
-<dt>Martin Peck</dt><dd>Pracuje nad opartym na wirtualnych maszynach podejściu do przezroczystych
35
-serwerów proxy dla klientów Tora na Windows.</dd>
36
-<dt>rovv (to jest pseudonim -- udało mu się pozostać anonimowym nawet dla nas!)</dt><dd>Najbardziej oddany człowiek zgłaszający błędy, jakiego znamy. Musi czytać
37
-kod źródłowy Tora codziennie przy śniadaniu.</dd>
38
-<dt>tup (to też jest pseudonim)</dt><dd>Okresowo dodaje nowe cechy, które czynią Tora łatwiejszym w używaniu jako <a
39
-href="<wiki>TransparentProxy">przezroczyste proxy</a>. Zajmuje się też <a
40
-href="http://p56soo2ibjkx23xo.onion/">kodem TorDNSEL</a>.</dd>
41
-<dt>Kyle Williams</dt><dd>Deweloper JanusVM, przezroczystego proxy Tora opartego na VMWare, które
42
-ułatwia zainstalowanie i używanie Tora.</dd>
43
-<dt>Ethan Zuckerman</dt><dd>Blogger, który napisał kilka <a
44
-href="http://www.ethanzuckerman.com/blog/?p=1019">interesujących</a> <a
45
-href="http://advocacy.globalvoicesonline.org/tools/guide/">tutoriali</a> na
46
-temat jak, kiedy i czy używać Tora. Uczy też aktywistów z całego świata o
47
-Torze i podobnych narzędziach.</dd>
48
-<dt>Wszyscy nasi operatorzy przekaźników sieci, ludzie, którzy piszą <a
49
-href="http://freehaven.net/anonbib/">dokumenty o badaniach</a> Tora, ludzie,
50
-którzy uczą innych używać Tora itd.</dt>
51
-</dl>
52
- </div>
53
- 
54
- <!-- END MAINCOL -->
55
-<div id = "sidecol">
56
-
57
-
58
-#include "pl/side.wmi"
59
-#include "pl/info.wmi"
60
-</div>
61
- 
62
-<!-- END SIDECOL -->
63
-</div>
64
-
65
-
66
-#include "pl/foot.wmi"
67 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,200 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24819 $
8
-# Translation-Priority: 3-low
9
-#include "head.wmi" TITLE="Tor: Linux/BSD/Unix Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
- <div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">خانه »</a> <a href="<page
13
-docs/documentation>">مستندات »</a> <a href="<page docs/tor-doc-unix>">کلاينت
14
-تحت لينوکس، يونيکس، يا BSD</a>
15
- </div> 
16
- <div id="maincol"> 
17
-  <h1>اجرای کلاينت <a href="<page index>">تور</a> در محيط لينوکس، يونيکس، يا BSD</h1>
18
-  <br>
19
-  
20
-  <p>
21
-  <b>توجه داشته باشيد که اين مطالب راهنمای نصب کلاينت تور می باشند. در صورتی
22
-که می‌خواهيد بازپخش‌کننده ترافيک ديگران باشيد تا به رشد شبکه کمک کنيد (شما
23
-را تشويق می‌کنيم به اين کار)، راهنمای <a href="<page
24
-docs/tor-doc-relay>">تنظيم بازپخش‌کننده</a> را مطالعه کنيد.</b>
25
-  </p>
26
-  
27
-  <hr> <a id="installing"></a>
28
-  <h2><a class="anchor" href="#installing">گام اوّل : دانلود و نصب تور</a></h2>
29
-  <br>
30
-  
31
-  <p>
32
-  آخرين نسخه تور را همواره می‌توانيد در صفحه دانلود پيدا کنيد. بسته‌هایی برای
33
-Debian, Red Hat, Gentoo, *BSD و غيره نيز در آنجا موجود است. اگر از Ubuntu
34
-استفاده می‌کنید، از بسته‌های مذکور استفاده نکنيد و به جای آن از <a
35
-href="<page docs/debian>#ubuntu">مخزن deb ما</a> استفاده نماييد. به همين
36
-ترتيب چنانچه کاربر CentOS / Fedora / OpenSUSE هستيد، از <a href="<page
37
-docs/rpms>">مخزن rpm ما </a> استفاده کنيد.
38
-  </p>
39
-  
40
-  <p>اگر از کد منبع می‌خواهيد تور را بسازيد، ابتدا <a
41
-href="http://www.monkey.org/~provos/libevent/">libevent</a> را نصب کنيد، و
42
-نيز اطمينان حاصل کنيد که openssl و zlib را نيز داريد (به همراه بسته‌های
43
--devel در صورت نياز). سپس دستور مقابل را اجرا کنيد: <br> <tt>tar xzf
44
-tor-<version-stable>.tar.gz; cd tor-<version-stable></tt><br>
45
-<tt>./configure &amp;&amp; make</tt><br> حال می‌توانيد با اجرای دستور
46
-<tt>src/or/tor</tt> تور را راه‌اندازی کنيد، و يا اينکه می‌توانيد دستور
47
-<tt>make install</tt> را اجرا کنيد (اگر لازم بود به عنوان root) تا تور در
48
-/usr/local/ نصب شود، و سپس می‌توانيد با اجرای <tt>tor</tt> آن را راه‌اندازی
49
-کنيد.  
50
-  </p>
51
-  
52
-  <p>تور به طور معمول به صورت يک کلاينت تنظيم شده است. از يک فايل تنظيم در داخل
53
-خود استفاده می‌کند، و اکثر کاربران نيازی به تغيير تنظيمات نخواهند داشت. تور
54
-هم‌اکنون نصب شده است
55
-  </p>
56
-  
57
-  <hr> <a id="privoxy"></a> <a id="polipo"></a>
58
-  <h2><a class="anchor" href="#polipo">گام دوّم : نصب Polipo برای مرور وب</a></h2>
59
-  <br>
60
-  
61
-  <p>پس از نصب تور، بايد برنامه‌های خود را برای استفاده از آن تنظيم کنيد.
62
-  </p>
63
-  
64
-  <p>
65
-  اولين کار اين است که مرورگری وب را راه‌اندازی کنيد. با نصب <a
66
-href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> از مخزن
67
-مورد علاقه‌تان شروع کنيد. Polipo يک پراکسی وب ذخيره‌ساز است که کار به اصطلاح
68
-خط لوله سازی (pipelining) برای http را خوب انجام می‌دهد، بنابراين برای
69
-وقفه‌های زمانی تور مناسب است. مطمئن شويد که حداقل نسخه 1.0.4 يا بالاتر
70
-Polipo را بگيريد چرا که نسخه‌های پايين‌تر از پشتيبانی SOCKS که برای کار با
71
-تور مورد نياز است برخوردار نيستند. در اين مرحله بهتر است privoxy را حذف
72
-(uninstall) کنيد تا با هم تداخلی نداشته باشند. برای اين کار می‌توانيد از
73
-دستور apt-get remove privoxy و يا yum remove privoxy استفاده کنيد.  
74
-  </p>
75
-  
76
-  <p>پس از اينکه Polipo را نصب کرديد (چه از طريق بسته و چه از طريق منبع کد)،
77
-<b>لازم خواهد بود تا آن را برای استفاده از تور تنظيم کنيد</b> . فايل تنظيم
78
-Polipo برای تور را از <a
79
-href="<tbbrepo>/build-scripts/config/polipo.conf">اينجا</a>  دانلود کنيد و
80
-آن را جايگزين فايل config کنونی کنيد. برای اين کار می‌توانيد از دستوری شبيه
81
-به /etc/polipo/config و يا ~/.polipo استفاده کنيد. برای اينکه تغييرات اثر
82
-کند بايستی يک بار Polipo را ببنديد و مجدداً باز کنيد. برای اين کار می‌توانيد
83
-از دستوری مانند <br> <tt>/etc/init.d/polipo restart</tt> استفاده کنید.
84
-  </p>
85
-  
86
-  <p>If you prefer, you can instead use Privoxy with <a
87
-href="<wiki>doc/PrivoxyConfig">this sample Privoxy configuration</a>. But
88
-since the config files both use port 8118, you shouldn't run both Polipo and
89
-Privoxy at the same time.</p>
90
-  
91
-  <hr> <a id="using"></a>
92
-  <h2><a class="anchor" href="#using">گام سوّم : تنظیم برنامه های خود برای استفاده
93
-از تور</a></h2>
94
-  <br>
95
-  
96
-  <p>پس از نصب تور و Polipo، بايد برنامه‌های خود را برای استفاده از آنها تنظيم
97
-کنيد. اولين کار اين است که مرورگری وب را راه‌اندازی کنيد</p>
98
-  
99
-  <p>برای بيشترين امنيت، بهتر است از تور با فايرفاکس و Torbutton استفاده
100
-کنيد. کافی است <a href="<page torbutton/index>">افزونه Torbutton</a>  را
101
-نصب کنيد. پس از آن فايرفاکس را يک دور ببنديد و دوباره باز کنيد تا آماده کار
102
-با تور باشد.
103
-  </p>
104
-  
105
-  <img alt="Torbutton plugin for Firefox"
106
-src="$(IMGROOT)/screenshot-torbutton.png" > <br>
107
-  
108
-  <p>
109
-  اگر قصد داريد فايرفاکس را روی رايانه‌ای متفاوت با تور اجرا کنيد، به <a
110
-href="<wikifaq>#SocksListenAddress">سؤال متداول مربوط به اجرای تور روی
111
-رايانه متفاوت</a> مراجعه کنيد.
112
-  </p>
113
-  
114
-  <p>To Torify other applications that support HTTP proxies, just point them at
115
-Polipo (that is, localhost port 8118). To use SOCKS directly (for instant
116
-messaging, Jabber, IRC, etc), you can point your application directly at Tor
117
-(localhost port 9050), but see <a href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">this FAQ
118
-entry</a> for why this may be dangerous. For applications that support
119
-neither SOCKS nor HTTP, take a look at <a
120
-href="https://code.google.com/p/torsocks/">torsocks</a> or <a
121
-href="<wiki>doc/TorifyHOWTO#socat">socat</a>.
122
-  </p>
123
-  
124
-  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
125
-href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
126
-  </p>
127
-  
128
-  <hr> <a id="verify"></a>
129
-  <h2><a class="anchor" href="#verify">گام چهارم : اطمینان حاصل کنید که کار می
130
-کند</a></h2>
131
-  <br>
132
-  
133
-  <p>
134
-  سپس بهتر است که شروع کنيد به استفاده از مرورگر خود به همراه تور تا مطمئن
135
-شويد که آدرس IP شما ناشناس گشته است. روی سايت <a
136
-href="https://check.torproject.org/">تورياب (Tor detector) </a> کليک کنيد تا
137
-ببينيد استفاده از تور را تشخيص می‌دهد يا خير. همچنين می‌توانيد در <a
138
-href="http://ipchicken.com/">اين سايت</a>  ببينيد که چه آدرس IP به شما
139
-منصوب شده است. اگر اين سايت کار نمی‌کرد، برای روش‌های ديگر آزمودن تور <a
140
-href="<wikifaq>#IsMyConnectionPrivate">اين سؤال متداول</a> را ببينيد.
141
-  </p>
142
-  
143
-  <p>اگر يک ديوار آتش (‌Firewall) شخصی داريد که امکان ارتباط رايانه شما را با
144
-خودش محدود می‌نمايد (مثلاً چيزی شبيه SELinux روی Fedora Core 4)، حتماً اجازه
145
-ارتباط نرم‌افزارهای خود را با درگاهی محلی (local port) شماره 8118 برای
146
-Polipo و درگاهی شماره 9050 برای تور بدهيد. اگر ديوار آتش شما ارتباطات خروجی
147
-را مسدود می‌کند، حفره‌ای در آن ايجاد کنيد تا لااقل بتواند به درگاهی‌های TCP
148
-شماره‌های 80 و 443 وصل شود. سپس <a href="<wikifaq>#FirewalledClient">اين
149
-سؤال متداول</a> را ببينيد. اگر SELinux config اجازه نمی‌دهد تور يا privoxy
150
-به طور صحيح اجرا شوند، فايلی با نام booleans.local در پوشه
151
-/etc/selinux/targeted ايجاد کنيد. اين فايل را در يک ويرايشگر متنی ويرايش
152
-کنيد و عبارت allow_ypbind=1 را در آن قرار دهيد. رايانه خود را يک دور بازشروع
153
-(restart) کنيد تا تغييرات انجام شده اثر کنند.
154
-  </p>
155
-  
156
-  <p>اگر همچنان موفق نشده‌ايد که تور را راه‌اندازی کنيد، برای راهنمایی بيشتر به
157
-<a href="<page docs/faq>#DoesntWork">اين سؤال متداول</a>  مراجعه کنيد.</p>
158
-  
159
-  <hr> <a id="server"></a> <a id="relay"></a>
160
-  <h2><a class="anchor" href="#relay">گام پنجم : تنظيم تور به عنوان يک
161
-بازپخش‌کننده</a></h2>
162
-  <br>
163
-  
164
-  <p>شبکه تور تکيه دارد به داوطلبانی که پهنای باند اهدا می‌کنند. هر چقدر تعداد
165
-افرادی که بازپخش‌کننده راه‌اندازی کرده‌اند بيشتر باشد، سرعت شبکه تور بيشتر
166
-می‌شود. اگر حداقل به اندازه 20 کيلوبايت در ثانيه در هر دو جهت پهنای باند
167
-داريد، لطفاً با تنظيم تور خود به عنوان يک بازپخش‌کننده، به تور کمک کنيد. ما
168
-امکانات بسياری فراهم کرده‌ايم تا به کار گيری بازپخش‌کننده‌های تور را آسان و
169
-بی دردسر نماييم. از جمله اين امکانات عبارتند از امکان محدودسازی ميزان پهنای
170
-باند استفاده شده، امکان تعيين قوانين خروجی برای کاهش خطر شکايت‌های مربوط به
171
-سوء استفاده، و نيز پشتيبانی از آدرس‌های IP پويا. </p>
172
-  
173
-  <p>داشتن بازپخش‌کننده در بسياری از جاهای متفاوت اينترنت، عاملی است که باعث
174
-امنيت کاربران تور می‌شود. <a href="<wikifaq>#RelayAnonymity">امنيت خودتان هم
175
-می‌تواند بالاتر برود</a> امنيت خودتان هم می‌تواند بالاتر برود، چرا که
176
-سايت‌های بيرونی نمی‌توانند تشخيص دهند که اتصالات از رايانه شما نشأت گرفته و
177
-يا بازپخش رايانه‌های ديگر هستند.</p>
178
-  
179
-  <p>برای اطلاعات بيشتر به راهنمای <a href="<page docs/tor-doc-relay>">تنظيم
180
-بازپخش‌کننده</a>  مراجعه کنيد.</p>
181
-  
182
-  <hr>
183
-  
184
-  <p>چنانچه پيشنهاداتی برای بهبود اين مستند داريد، لطفاً <a href="<page
185
-about/contact>">آنها را با ما در ميان بگذاريد</a> . متشکريم!</p>
186
- </div>
187
- 
188
- <!-- END MAINCOL -->
189
-<div id = "sidecol">
190
-
191
-
192
- #include "side.wmi"
193
-#include "info.wmi"
194
-</div>
195
- 
196
-<!-- END SIDECOL -->
197
-</div>
198
-
199
-
200
-#include "foot.wmi"
201 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,199 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24819 $
8
-# Translation-Priority: 3-low
9
-#include "head.wmi" TITLE="Tor: Linux/BSD/Unix Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
- <div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Koti &raquo; </a> <a href="<page
13
-docs/documentation>">Ohjeistus &raquo; </a> <a href="<page
14
-docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix -asiakas</a>
15
- </div> 
16
- <div id="maincol"> 
17
-  <h1><a href="<page index>">Tor</a> -asiakasohjelman käyttö
18
-Linux/BSD/Unix-käyttöjärjestelmissä</h1>
19
-  <br>
20
-  
21
-  <p>
22
-  Huomaathan, että nämä asennusohjeet koskevat Tor-asiakasohjelman
23
-käyttöä. Jos haluat välittää toisten liikennettä ja auttaa näin verkkoa
24
-kasvamaan (tee toki niin), lue ohjeet <a href="<page
25
-docs/tor-doc-relay>">Välityspalvelimen asetusten säätäminen</a>.</b>
26
-  </p>
27
-  
28
-  <hr> <a id="installing"></a>
29
-  <h2><a class="anchor" href="#installing">Ensimmäinen vaihe: Lataa ja asenna
30
-Tor</a></h2>
31
-  <br>
32
-  
33
-  <p>
34
-  Tor:n viimeisin julkaisu löytyy <a href="<page
35
-download/download>">lataukset</a>-sivulta. Sieltä löydät myös Debian-, Red
36
-Hat-, Gentoo-, *BSD-, ynnä muut paketit. Jos käytät Ubuntua, älä käytä
37
-oletuspaketteja: käytä sen sijaan <a href="<page
38
-docs/debian>#ubuntu">deb-pakettivarastoamme</a>. CentOS / Fedora / OpenSUSE
39
--käyttäjien tulisi vastaavasti käyttää <a href="<page
40
-docs/rpms>">rpm-pakettivarastoamme</a>.
41
-  </p>
42
-  
43
-  <p>Jos rakennat lähdekoodista, asenna ensin <a
44
-href="http://www.monkey.org/~provos/libevent/">libevent</a> ja varmista,
45
-että sinulla on asennettuna openssl ja zlib (mukaanlukien -devel paketit jos
46
-saatavilla). Suorita sen jälkeen:<br><tt>tar xzf
47
-tor-<version-stable>.tar.gz; cd tor-<version-stable></tt><br><tt>./configure
48
-&amp;&amp; make</tt><br> Nyt voit käynnistää torin - <tt>src/or/tor</tt>,
49
-tai voit suorittaa komennon <tt>make install</tt> (tarvittaessa roottina)
50
-asentaaksesi sen hakemistoon /usr/local, jonka jälkeen voit käynnistää sen
51
-yksinkertaisesti komennolla <tt>tor</tt>.
52
-  </p>
53
-  
54
-  <p>Tor on oletuksena asetettu toimimaan asiakasohjelmana. Se käyttää
55
-sisäänrakennettua asetustiedostoa, eikä useimpien tarvitse muuttaa mitään
56
-näistä asetuksista. Tor on nyt asennettu.
57
-  </p>
58
-  
59
-  <hr> <a id="privoxy"></a> <a id="polipo"></a>
60
-  <h2><a class="anchor" href="#polipo">Toinen vaihe: Asenna Polipo verkon
61
-selaamista varten</a></h2>
62
-  <br>
63
-  
64
-  <p>Asennettuasi Tor:n sinun on asetettava sovelluksesi käyttämään sitä.
65
-  </p>
66
-  
67
-  <p>
68
-  Ensimmäinen askel on verkon selaamisen säätäminen. Aloita asentamalla <a
69
-href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo">Polipo</a>
70
-käyttämästäsi pakettivarastosta. Polipo on välimuistina toimiva
71
-välityspalvelin, joka suoriutuu hyvin http-pipeliningista, joten se sopii
72
-hyvin Tor:n latensseille. Varmista, että asennat vähintään Polipon version
73
-1.0.4, sillä aiemmista versioista puuttuu SOCKS-tuki, jota tarvitaan, jotta
74
-Tor toimisi Polipon kanssa. Tässä vaiheessa on syytä poistaa privoxy (siis
75
-apt-get remove privoxy tai yum remove privoxy), jotta ne eivät joudu
76
-ristiriitaan.
77
-  </p>
78
-  
79
-  <p>Kun olet asentanut Polipon (joko paketista tai lähdekoodista), <b>sinun on
80
-asetettava Polipo käyttämään Toria</b>. Hae laatimamme <a
81
-href="<tbbrepo>/build-scripts/config/polipo.conf">Polipon asetukset
82
-Tor:lle</a> ja korvaa sillä nykyinen Polipon asetustiedosto
83
-(esim. /etc/polipo/config tai ~/.polipo). Polipo on käynnistettävä
84
-uudelleen, jotta muutokset tulevat
85
-voimaan. Esimerkiksi:<br><tt>/etc/init.d/polipo restart</tt>
86
-  </p>
87
-  
88
-  <p>If you prefer, you can instead use Privoxy with <a
89
-href="<wiki>doc/PrivoxyConfig">this sample Privoxy configuration</a>. But
90
-since the config files both use port 8118, you shouldn't run both Polipo and
91
-Privoxy at the same time.</p>
92
-  
93
-  <hr> <a id="using"></a>
94
-  <h2><a class="anchor" href="#using">Kolmas vaihe: aseta sovelluksesi käyttämään
95
-Tor:ia</a></h2>
96
-  <br>
97
-  
98
-  <p>Asennettuasi Tor:n ja Polipon sinun on asetettava sovelluksesi käyttämään
99
-niitä. Ensimmäinen askel on verkkoselaimen säätäminen.</p>
100
-  
101
-  <p>Parhaan turvallisuuden saat käyttämällä Toria Firefoxin ja Torbuttonin
102
-avulla. Asenna vain <a href="<page torbutton/index>">Torbutton-lisäosa</a>,
103
-käynnistä Firefox uudelleen ja siinä kaikki:
104
-  </p>
105
-  
106
-  <img alt="Torbutton-lisäosa Firefoxille"
107
-src="$(IMGROOT)/screenshot-torbutton.png" > <br>
108
-  
109
-  <p>
110
-  Jos aiot käyttää Firefoxia eri tietokoneella kuin Toria, katso <a
111
-href="<wikifaq>#SocksListenAddress">FAQ:n kohta Torin käyttämisestä eri
112
-tietokoneella</a>.
113
-  </p>
114
-  
115
-  <p>To Torify other applications that support HTTP proxies, just point them at
116
-Polipo (that is, localhost port 8118). To use SOCKS directly (for instant
117
-messaging, Jabber, IRC, etc), you can point your application directly at Tor
118
-(localhost port 9050), but see <a href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">this FAQ
119
-entry</a> for why this may be dangerous. For applications that support
120
-neither SOCKS nor HTTP, take a look at <a
121
-href="https://code.google.com/p/torsocks/">torsocks</a> or <a
122
-href="<wiki>doc/TorifyHOWTO#socat">socat</a>.
123
-  </p>
124
-  
125
-  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
126
-href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
127
-  </p>
128
-  
129
-  <hr> <a id="verify"></a>
130
-  <h2><a class="anchor" href="#verify">Neljäs vaihe: Varmista että se toimii</a></h2>
131
-  <br>
132
-  
133
-  <p>
134
-  Kokeile seuraavaksi käyttää webbiselaintasi Torin kanssa ja varmista, että
135
-IP-osoitteesi todella anonymisoidaan. Klikkaa <a
136
-href="https://check.torproject.org/">Tor-tunnistimen</a> linkkiä ja katso
137
-käytätkö sen mielestä Toria vai et. #<a href="http://ipchicken.com/">tälle
138
-sivulle</a> #nähdäksesi mitä IP-osoitetta sen mielestä käytät. (Jos sivu on
139
-alhaalla, <a href="<wikifaq>#IsMyConnectionPrivate">tästä FAQ:n kohdasta</a>
140
-löytyy lisää vinkkejä Torin testaamiseksi.)
141
-  </p>
142
-  
143
-  <p>Jos käytät henkilökohtaista palomuuria, joka rajoittaa tietokoneesi kykyä
144
-yhdistää itseensä (tällainen on esimerkiksi Fedora Core 4:n SELinux), muista
145
-sallia paikallisten sovellusten yhteydet Polipoon (paikallinen portti 8118)
146
-ja Toriin (paikallinen portti 9050). Jos palomuurisi estää ulos menevät
147
-yhteydet, tee siihen aukko niin, että se antaa yhdistää ainakin
148
-TCP-portteihin 80 ja 443, ja lue sitten <a
149
-href="<wikifaq>#FirewalledClient">tämä FAQ:n kohta</a>. Jos SELinuxin
150
-asetukset eivät anna torin tai polipon toimia oikein, luo hakemistoon
151
-/etc/selinux/targeted tiedosto nimeltä booleans.local. Avaa tiedosto
152
-tekstieditorissa ja lisää siihen "allow_ybind=1". Käynnistä koneesi
153
-uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan.
154
-  </p>
155
-  
156
-  <p>Eikö toimi vieläkään? Etsi lisää vinkkejä <a href="<page
157
-docs/faq>#DoesntWork">tästä FAQ:n kohdasta</a>.</p>
158
-  
159
-  <hr> <a id="server"></a> <a id="relay"></a>
160
-  <h2><a class="anchor" href="#relay">Viides vaihe: Aseta se
161
-välityspalvelimeksi</a></h2>
162
-  <br>
163
-  
164
-  <p>Tor-verkko on kaistatilaa tarjoavien vapaaehtoisten varassa. Mitä useammat
165
-ihmiset pitävät yllä välityspalvelimia, sitä nopeampi Tor-verkosta
166
-tulee. Jos käytössäsi on vähintään 20 kilobittiä/s kumpaankin suuntaan,
167
-autathan Toria asettamalla oman Torisi myös välityspalvelmieksi. Käytössämme
168
-on monia ominaisuuksia, jotka tekevät Tor-välityspalvelimista helppoja ja
169
-mukavia, kuten kaistanleveyden käytön rajoittaminen, poistumiskäytännöt,
170
-joiden avulla voit rajoittaa sinuun kohdistuvia valituksia väärinkäytöstä,
171
-ja dynaamisten IP-osoitteiden tuki.</p>
172
-  
173
-  <p>Juuri se, että välityspalvelimia on monissa paikoissa eri puolilla
174
-internetiä, suojaa Torin käyttäjiä. Voit saada myös itsellesi vahvemman
175
-anonymiteetin, koska sivustot eivät voi tietää, olivatko yhteydet lähtöisin
176
-sinun koneeltasi vai välitetty muilta koneilta.</p>
177
-  
178
-  <p>Lue lisää <a href="<page docs/tor-doc-relay>">Välityspalvelimen
179
-asettaminen</a> -oppaastamme.</p>
180
-  
181
-  <hr>
182
-  
183
-  <p>Jos sinulla on ehdotuksia tämän asiakirjan parantamiseksi, <a href="<page
184
-about/contact>">lähetäthän ne meille</a>. Kiitos!</p>
185
- </div>
186
- 
187
- <!-- END MAINCOL -->
188
-<div id = "sidecol">
189
-
190
-
191
- #include "side.wmi"
192
-#include "info.wmi"
193
-</div>
194
- 
195
-<!-- END SIDECOL -->
196
-</div>
197
-
198
-
199
-#include "foot.wmi"
200 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,201 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24819 $
8
-# Translation-Priority: 3-low
9
-#include "head.wmi" TITLE="Tor: Linux/BSD/Unix Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
- <div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Accueil »</a> <a href="<page
13
-docs/documentation>">»Documentation</a> <a href="<page
14
-docs/tor-doc-unix>">Client Linux / BSD / Unix </a>
15
- </div> 
16
- <div id="maincol"> 
17
-  <h1>Utiliser le client <a href="<page index>">Tor</a> sous Linux/BSD/Unix</h1>
18
-  <br>
19
-  
20
-  <p>
21
-  <b>Veuillez noter que ces instructions d’installation s’appliquent au client
22
-Tor. Si vous souhaitez relayer le trafic pour d’autres utilisateurs afin
23
-d’aider le réseau à s’étendre (merci de le faire), lisez le guide <a
24
-href="<page docs/tor-doc-relay>">configurer un relais</a>.</b>
25
-  </p>
26
-  
27
-  <hr> <a id="installing"></a>
28
-  <h2><a class="anchor" href="#installing">Étape 1 : télécharger et installer
29
-Tor</a></h2>
30
-  <br>
31
-  
32
-  <p>
33
-  The latest release of Tor can be found on the <a href="<page
34
-download/download>">download</a> page. We have packages for Debian, Red Hat,
35
-Gentoo, *BSD, etc there too. If you're using Ubuntu, don't use the default
36
-packages: use <a href="<page docs/debian>#ubuntu">our deb repository</a>
37
-instead. Similarly, CentOS / Fedora / OpenSUSE users should use <a
38
-href="<page docs/rpms>">our rpm repository</a> instead.
39
-  </p>
40
-  
41
-  <p>Si vous choisissez de compiler la source, installez d’abord <a
42
-href="http://www.monkey.org/~provos/libevent/">libevent</a>, et assurez-vous
43
-de disposer d’openssl et zlib (ainsi que leurs paquets -devel si
44
-possible). Ensuite, exécutez :<br> <tt>tar xzf tor-<version-stable>.tar.gz;
45
-cd tor-<version-stable></tt><br> <tt>./configure &amp;&amp; make</tt><br>
46
-Maintenant, vous pouvez lancer tor depuis <tt>src/or/tor</tt>, ou
47
-l’installer via <tt>make install</tt> (en root si nécessaire) afin de
48
-l’installer dans /usr/local/. Vous pourrez l’utiliser en lançant simplement
49
-<tt>tor</tt>.
50
-  </p>
51
-  
52
-  <p>Tor est configuré comme client par défaut. Il utilise un fichier de
53
-configuration prégénéré, et la plupart des gens n’auront pas besoin d’y
54
-toucher. Tor est maintenant installé.
55
-  </p>
56
-  
57
-  <hr> <a id="privoxy"></a> <a id="polipo"></a>
58
-  <h2><a class="anchor" href="#polipo">Étape 2 : installer Polipo pour la
59
-navigation web</a></h2>
60
-  <br>
61
-  
62
-  <p>Après l’installation de Tor, vous allez devoir configurer les applications
63
-qui vont l’utiliser.
64
-  </p>
65
-  
66
-  <p>
67
-  La première étape consiste à configurer le navigateur web. Commencez par
68
-installer <a
69
-href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> à partir
70
-de votre dépôt préféré. Polipo est un proxy web gérant le cache qui permet
71
-de faire des tunnels HTTP, C’est donc parfait pour les latences de
72
-Tor. Soyez sûr de prendre au minimum Polipo 1.0.4, car les versions
73
-précédentes ne disposent pas du support SOCKS requis par Polipo avec
74
-Tor. Vous pouvez désinstaller privoxy à ce point (apt-get remove privoxy
75
-sous Debian/Ubuntu, ou yum remove privoxy sous Red Hat/Fedora), pour éviter
76
-qu’ils entrent en conflit.
77
-  </p>
78
-  
79
-  <p>Une fois que vous avez installé Polipo (par les dépots ou par les sources),
80
-<b>Vous devez configurer Polipo pour utiliser Tor</b>. Prenez notre <a
81
-href="<tbbrepo>/build-scripts/config/polipo.conf">fichier de configuration
82
-de Polipo</a> pour Tor et remplacez le vôtre (/etc/polipo/config ou
83
-~/.polipo). Vous devez ensuite redémarrer Polipo pour prendre en compte les
84
-changements. Par exemple :<br> <tt>/etc/init.d/polipo restart</tt>
85
-  </p>
86
-  
87
-  <p>If you prefer, you can instead use Privoxy with <a
88
-href="<wiki>doc/PrivoxyConfig">this sample Privoxy configuration</a>. But
89
-since the config files both use port 8118, you shouldn't run both Polipo and
90
-Privoxy at the same time.</p>
91
-  
92
-  <hr> <a id="using"></a>
93
-  <h2><a class="anchor" href="#using">Étape 3 : configurer vos applications pour
94
-qu’elles utilisent Tor</a></h2>
95
-  <br>
96
-  
97
-  <p>Après avoir installé Tor et Polipo, vous devrez configurer vos applications
98
-pour qu’elles l’utilisent. La première étape est de mettre en place la
99
-navigation web.</p>
100
-  
101
-  <p>You should use Tor with Firefox and Torbutton, for best safety. Simply
102
-install the <a href="<page torbutton/index>">Torbutton plugin</a>, restart
103
-your Firefox, and you're all set:
104
-  </p>
105
-  
106
-  <img alt="plugin Torbutton pour Firefox"
107
-src="$(IMGROOT)/screenshot-torbutton.png" > <br>
108
-  
109
-  <p>
110
-  Si vous prévoyez d’utiliser Firefox sur une autre machine que celle sur
111
-laquelle Tor est installé, référez-vous à <a
112
-href="<wikifaq>#SocksListenAddress"> l'entrée de la FAQ relative à
113
-l'utilisation de Tor sur un autre ordinateur</a>.
114
-  </p>
115
-  
116
-  <p>To Torify other applications that support HTTP proxies, just point them at
117
-Polipo (that is, localhost port 8118). To use SOCKS directly (for instant
118
-messaging, Jabber, IRC, etc), you can point your application directly at Tor
119
-(localhost port 9050), but see <a href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">this FAQ
120
-entry</a> for why this may be dangerous. For applications that support
121
-neither SOCKS nor HTTP, take a look at <a
122
-href="https://code.google.com/p/torsocks/">torsocks</a> or <a
123
-href="<wiki>doc/TorifyHOWTO#socat">socat</a>.
124
-  </p>
125
-  
126
-  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
127
-href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
128
-  </p>
129
-  
130
-  <hr> <a id="verify"></a>
131
-  <h2><a class="anchor" href="#verify">Étape 4 : vérifiez que ça marche</a></h2>
132
-  <br>
133
-  
134
-  <p>
135
-  Maintenant, vous devriez essayer d’utiliser votre navigateur avec Tor et
136
-vous assurer que votre adresse IP a été anonymisée. Rendez-vous sur le <a
137
-href="https://check.torproject.org/">the Tor detector</a> et voyez s’il
138
-indique que vous utilisez Tor ou non. #<a href="http://ipchicken.com/">this
139
-site</a> #pour voir quelle adresse il pense que vous utilisez. (Si ce site
140
-est hors service, voir <a href="<wikifaq>#IsMyConnectionPrivate">cette
141
-question de la FAQ</a> pour plus de suggestions sur comment tester Tor).
142
-  </p>
143
-  
144
-  <p>Si vous avez un pare-feu personnel qui limite la capacité de votre
145
-ordinateur à se connecter à lui-même (ce qui inclut SELinux sur Fedora Core
146
-4 et autres), assurez-vous d’autoriser les connections de vos applications
147
-locales vers Polipo (localhost port 8118) et Tor (localhost port 9050). Si
148
-votre pare-feu bloque les connexions sortantes, faites-y un trou afin qu’il
149
-puisse se connecter au moins en TCP sur les ports 80 et 443, et ensuite
150
-lisez cette <a href="<wikifaq>#FirewalledClient">cette entrée de FAQ</a>. Si
151
-votre configuration de SELinux n’autorise pas Tor ou Privoxy à fonctionner
152
-correctement, créez un fichier nommé booleans.local dans le dossier
153
-/etc/selinux/targeted. Éditez ce fichier dans votre éditeur de texte favori
154
-et insérez « allow_ypbind=1″. Redémarrez votre machine pour que ceci prenne
155
-effet.
156
-  </p>
157
-  
158
-  <p>If it's still not working, look at <a href="<page docs/faq>#DoesntWork">this
159
-FAQ entry</a> for hints.</p>
160
-  
161
-  <hr> <a id="server"></a> <a id="relay"></a>
162
-  <h2><a class="anchor" href="#relay">Étape 5 : le configurer comme relais</a></h2>
163
-  <br>
164
-  
165
-  <p>Le réseau Tor existe grâce à des volontaires qui fournissent de la bande
166
-passante. Plus les personnes qui relaient seront nombreuses, plus Tor sera
167
-rapide. Si vous avez au minimum 20 kilobytes/s en débit
168
-ascendant/descendant, merci de nous aider en configurant votre Tor en
169
-relais. Nous avons beaucoup de fonctionnalités qui permettent de le faire
170
-facilement et sans inconvénients, comme la limitation de bande passante, les
171
-politiques de sortie qui permettent de limiter votre exposition à des
172
-plaintes, et le support pour les adresses IP dynamiques.</p>
173
-  
174
-  <p>C’est la présence de multiples sorties qui apporte la sécurité aux
175
-utilisateurs de Tor. <a href="<wikifaq>#RelayAnonymity">Vous pouvez même
176
-renforcer votre propre anonymat</a>, étant donné que les sites ne pourront
177
-pas savoir si les connexions viennent de votre ordinateur, ou ont simplement
178
-été relayées.</p>
179
-  
180
-  <p>Pour en savoir plus sur la configuration d'un relais, voir notre <a
181
-href="<page docs/tor-doc-relay>">guide</a> .</p>
182
-  
183
-  <hr>
184
-  
185
-  <p>Si vous avez des suggestions pour améliorer ce document, <a href="<page
186
-about/contact>">envoyez-les nous</a> s'il vous plaît . Merci!</p>
187
- </div>
188
- 
189
- <!-- END MAINCOL -->
190
-<div id = "sidecol">
191
-
192
-
193
- #include "side.wmi"
194
-#include "info.wmi"
195
-</div>
196
- 
197
-<!-- END SIDECOL -->
198
-</div>
199
-
200
-
201
-#include "foot.wmi"
202 0
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,194 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24819 $
8
-# Translation-Priority: 3-low
9
-#include "pl/head.wmi" TITLE="Tor: Linux/BSD/Unix Install Instructions" CHARSET="UTF-8"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
- <div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
-docs/documentation>">Dokumentacja &raquo; </a> <a href="<page
14
-docs/tor-doc-unix>">Klient na Linux/BSD/Unix</a>
15
- </div> 
16
- <div id="maincol"> 
17
-  <h1>Uruchamianie klienta <a href="<page index>">Tora</a> na Linux/BSD/Unix</h1>
18
-  <br>
19
-  
20
-  <p>
21
-  <b>To są instrukcje do instalacji klienta Tora. Jeśli chcesz przekazywać
22
-ruch innych, by wspomóc rozwój sieci (prosimy), przeczytaj poradnik o <a
23
-href="<page docs/tor-doc-relay>">Konfigurowaniu przekaźnika sieci
24
-Tor</a>.</b>
25
-  </p>
26
-  
27
-  <hr> <a id="installing"></a>
28
-  <h2><a class="anchor" href="#installing">Krok 1: Pobranie i instalacja Tora</a></h2>
29
-  <br>
30
-  
31
-  <p>
32
-  Najnowsze wydanie Tora można znaleźć na stronie <a href="<page
33
-download/download>">pobierania</a>. Mamy tam też pakiety dla systemów
34
-Debian, Red Hat, Gentoo, *BSD, etc. Jeśli używasz Ubuntu, nie używaj
35
-domyślnych paczek: zamiast nich użyj <a href="<page
36
-docs/debian>#ubuntu">naszego repozytorium deb</a>. Podobnie, użytkownicy
37
-CentOS / Fedora / OpenSUSE powinni używać <a href="<page docs/rpms>">naszego
38
-repozytorium rpm</a>
39
-  </p>
40
-  
41
-  <p>Jeśli masz zamiar kompilować Tora, najpierw zainstaluj <a
42
-href="http://www.monkey.org/~provos/libevent/">libevent</a>, i upewnij się,
43
-że masz OpenSSL i zlib (łącznie z pakietami -devel, jeśli są). Potem
44
-uruchom:<br> <tt>tar xzf tor-<version-stable>.tar.gz; cd
45
-tor-<version-stable><br> ./configure &amp;&amp; make</tt><br> Możesz teraz
46
-uruchomić Tora poprzez <tt>src/or/tor</tt>, lub możesz uruchomić <tt>make
47
-install</tt> (jako root, jeśli potrzeba), by zainstalować Tora do
48
-/usr/local, wtedy możesz go uruchamiać po prostu pisząc <tt>tor</tt>.
49
-  </p>
50
-  
51
-  <p>Tor jest domyślnie skonfigurowany jako klient. Używa wbudowanego domyślnego
52
-pliku konfiguracji i większość użytkowników nie będzie musiała zmieniać
53
-żadnych ustawień. Tor jest teraz zainstalowany.
54
-  </p>
55
-  
56
-  <hr> <a id="privoxy"></a> <a id="polipo"></a>
57
-  <h2><a class="anchor" href="#polipo">Krok 2: Instalacja Polipo do przeglądania
58
-sieci WWW</a></h2>
59
-  <br>
60
-  
61
-  <p>Po instalacji Tora musisz skonfigurować swoje aplikacje, by go używały.
62
-  </p>
63
-  
64
-  <p>
65
-  Pierwszym krokiem jest ustawienie sposobu przeglądania sieci WWW. Zacznij od
66
-instalacji <a
67
-href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> ze swojego
68
-ulubionego repozytorium. Polipo to pośrednik WWW z pamięcią podręczną, który
69
-dobrze wykonuje HTTP pipelining, więc dobrze pasuje do długich czasów
70
-oczekiwania w Torze. Pobierz wersję co najmniej Polipo 1.0.4, gdyż w
71
-poprzednich wersjach brakuje obsługi SOCKS wymaganej do używania Polipo z
72
-Torem. Powinieneś/aś teraz usunąć Privoxy (np. apt-get remove privoxy lub
73
-yum remove privoxy), by nie było konfliktów.
74
-  </p>
75
-  
76
-  <p>Po instalacji Polipo (z paczki lub źródeł) <b>musisz skonfigurować Polipo,
77
-by używało Tora</b>. Pobierz naszą <a
78
-href="<tbbrepo>/build-scripts/config/polipo.conf">konfigurację Polipo dla
79
-Tora</a> i umieść ją zamiast swojego bieżącego pliku konfiguracyjnego Polipo
80
-(np. /etc/polipo/config lub ~/.polipo). Musisz ponownie uruchomić Polipo, by
81
-zmiany odniosły skutek. Na przykład:<br> <tt>/etc/init.d/polipo restart</tt>
82
-  </p>
83
-  
84
-  <p>If you prefer, you can instead use Privoxy with <a
85
-href="<wiki>doc/PrivoxyConfig">this sample Privoxy configuration</a>. But
86
-since the config files both use port 8118, you shouldn't run both Polipo and
87
-Privoxy at the same time.</p>
88
-  
89
-  <hr> <a id="using"></a>
90
-  <h2><a class="anchor" href="#using">Krok 3: Konfiguracja aplikacji, by używały
91
-Tora</a></h2>
92
-  <br>
93
-  
94
-  <p>Po instalacji Tora i Polipo musisz skonfigurować swoje aplikacje, by ich
95
-używały. Pierwszym krokiem jest ustawienie sposobu przeglądania sieci WWW.</p>
96
-  
97
-  <p>Powinieneś/aś używać Tora z Firefoksem i Torbuttonem, dla najlepszego
98
-bezpieczeństwa. Po prostu zainstaluj <a href="<page
99
-torbutton/index>">rozszerzenie Torbutton</a>, ponownie uruchom Firefoksa i
100
-gotowe:
101
-  </p>
102
-  
103
-  <img alt="Rozszerzenie Torbutton dla Firefoksa"
104
-src="$(IMGROOT)/screenshot-torbutton.png" > <br>
105
-  
106
-  <p>
107
-  Jeśli masz zamiar używać Firefoksa na innym komputerze niż tam, gdzie jest
108
-Tor, spójrz na <a href="<wikifaq>#SocksListenAddress">wpis w FAQ na temat
109
-uruchamiania Tora na innym komputerze</a>.
110
-  </p>
111
-  
112
-  <p>To Torify other applications that support HTTP proxies, just point them at
113
-Polipo (that is, localhost port 8118). To use SOCKS directly (for instant
114
-messaging, Jabber, IRC, etc), you can point your application directly at Tor
115
-(localhost port 9050), but see <a href="<wikifaq>#SOCKSAndDNS">this FAQ
116
-entry</a> for why this may be dangerous. For applications that support
117
-neither SOCKS nor HTTP, take a look at <a
118
-href="https://code.google.com/p/torsocks/">torsocks</a> or <a
119
-href="<wiki>doc/TorifyHOWTO#socat">socat</a>.
120
-  </p>
121
-  
122
-  <p>For information on how to Torify other applications, check out the <a
123
-href="<wiki>doc/TorifyHOWTO">Torify HOWTO</a>.
124
-  </p>
125
-  
126
-  <hr> <a id="verify"></a>
127
-  <h2><a class="anchor" href="#verify">Krok 4: Upewnij się, że wszystko działa</a></h2>
128
-  <br>
129
-  
130
-  <p>
131
-  Teraz powinieneś/aś spróbować użyć swojej przeglądarki z Torem i upewnić
132
-się, że Twój adres IP jest anonimizowany. Kliknij na <a
133
-href="https://check.torproject.org/">wykrywacz Tora</a> i sprawdź, cze jego
134
-zdaniem używasz Tora czy nie. (Jeśli ta strona akurat nie działa, przeczytaj
135
-<a href="<wikifaq>#IsMyConnectionPrivate">ten wpis w FAQ</a>, by poznać
136
-więcej sposobów na testowanie swojego Tora.)
137
-  </p>
138
-  
139
-  <p>Jeśli masz zaporę ogniową, która ogranicza możliwości Twojego komputera co
140
-do łączenia się z samym sobą (wliczając w to coś jak SELinux na Fedora Core
141
-4), zezwól w niej na połączenia od programów lokalnych do Polipo (port
142
-lokalny 8118) i Tora (port lokalny 9050). Jeśli zapora blokuje połączenia
143
-wychodzące, spraw, by można się było połączyć choć z portami 80 i 433, po
144
-czym przeczytaj <a href="<wikifaq>#FirewalledClient">ten wpis do
145
-FAQ</a>. Jeśli Twoja konfiguracja SELinuksa nie pozwala na prawidłowe
146
-działanie Tora lub Privoxy, utwórz plik o nazwie booleans.local w katalogu
147
-/etc/selinux/targeted. Wyedytuj ten plik swoim ulubionym edytorem i dopisz
148
-"allow_ypbind=1". Aby zmiany odniosły efekt, ponownie uruchom komputer.
149
-  </p>
150
-  
151
-  <p>Jeśli dalej nie działa, spójrz na <a href="<page docs/faq>#ItDoesntWork">ten
152
-wpis FAQ</a>, by poszukać wskazówek.</p>
153
-  
154
-  <hr> <a id="server"></a> <a id="relay"></a>
155
-  <h2><a class="anchor" href="#relay">Krok 5: Konfiguracja Tora jako przekaźnika
156
-sieci</a></h2>
157
-  <br>
158
-  
159
-  <p>Sieć Tora polega na ochotnikach oddających część swojego łącza. Im więcej
160
-ludzi uruchomi przekaźnik sieci, tym szybsza będzie sieć Tora. Jeśli masz co
161
-najmniej 20 kilobajtów/s w obie strony, pomóż Torowi, konfigurując swojego
162
-klienta tak, by był także przekaźnikiem sieci Tor. Mamy wiele cech, które
163
-czynią przekaźniki Tora łatwymi i wygodnymi, łącznie z ograniczeniem
164
-przepustowości, politykami wyjścia, byś mógł zmniejszyć ryzyko skarg, oraz
165
-obsługą dynamicznych adresów IP.</p>
166
-  
167
-  <p>Posiadanie przekaźników w wielu różnych miejscach w sieci sprawia, że
168
-użytkownicy są bezpieczni. <a href="<wikifaq>#RelayAnonymity">Ty też możesz
169
-mieć lepszą anonimowość</a>, gdyż serwery, do których się łączysz, nie mogą
170
-stwierdzić, czy połączenie pochodzi z Twojego komputera, czy zostało
171
-przekierowane z innych.</p>
172
-  
173
-  <p>Przeczytaj szczegóły w naszym przewodniku <a href="<page
174
-docs/tor-doc-relay>">Konfiguracji przekaźnika sieci Tor</a>.</p>
175
-  
176
-  <hr>
177
-  
178
-  <p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a href="<page
179
-about/contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
180
- </div>
181
- 
182
- <!-- END MAINCOL -->
183
-<div id = "sidecol">
184
-
185
-
186
-#include "pl/side.wmi"
187
-#include "pl/info.wmi"
188
-</div>
189
- 
190
-<!-- END SIDECOL -->
191
-</div>
192
-
193
-
194
-#include "pl/foot.wmi"