Add dutch translations to svn.
Andrew Lewman

Andrew Lewman commited on 2007-09-15 21:04:43
Zeige 13 geänderte Dateien mit 1806 Einfügungen und 0 Löschungen.

... ...
@@ -0,0 +1,37 @@
1
+Translator: solutions@janwoning.com
2
+
3
+
4
+Upper-right legend translation diagrams 1-3
5
+
6
++ Tor knooppunt (server)
7
+- -> open verbinding
8
+---> versleutelde link
9
+
10
+
11
+How Tor Works diagrams 1-3
12
+
13
+Hoe Tor Werkt:1
14
+
15
+Stap 1: Alice's Tor
16
+client haalt lijst
17
+met Tor knooppunten
18
+(Tor servers) op bij
19
+een directory server
20
+
21
+Hoe Tor Werkt:2
22
+
23
+Stap 2: Alice's Tor client
24
+kiest een willekeurig traject
25
+naar uitgangsserver. Groene
26
+links zijn versleuteld, rode
27
+links zijn open
28
+
29
+Hoe Tor Werkt:3
30
+
31
+Stap 3 Als gebruiker toegang
32
+toegang wil tot een andere
33
+site, kiest Alice's Tor client
34
+kiest een tweede willekeurig
35
+traject. Groene links zijn
36
+versleuteld, rode links
37
+zijn open
... ...
@@ -0,0 +1,196 @@
1
+## translation metadata
2
+# Based-On-Revision: 11305
3
+# Last-Translator: solutions@janwoning.com
4
+
5
+#include "head.wmi" TITLE="Documentatie"
6
+
7
+<div class="main-column">
8
+
9
+<a id="RunningTor"></a>
10
+<h2><a class="anchor" href="#RunningTor">Draaien van Tor</a></h2>
11
+<ul>
12
+<li><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Installeren Tor
13
+onder Win32</a></li>
14
+<li><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Installeren Tor onder
15
+Mac OS X</a></li>
16
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Installeren Tor onder
17
+Linux/BSD/Unix</a></li>
18
+<li><a href="<page docs/tor-switchproxy>">Installeren
19
+SwitchProxy voor Tor</a></li>
20
+<li><a href="<page docs/tor-doc-server>">Het configureren van
21
+een Tor server</a></li>
22
+<li><a href="<page docs/tor-hidden-service>">Het configureren
23
+van een Tor verborgen dienst</a></li>
24
+</ul>
25
+
26
+<a id="Support"></a>
27
+<h2><a class="anchor" href="#Support">Hulp</a></h2>
28
+<ul>
29
+<li>De <a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ">Tor
30
+technische FAQ Wiki</a> is uw eerste halte voor hulp. De
31
+<a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">gids
32
+voor het "torificeren" van diverse applicaties</a> is eveneens populair (hoewel wij,
33
+Tor ontwikkelaars, regelmatig de juistheid van de Wiki pagina's controleren, zijn
34
+we niet verantwoordelijk voor de inhoud).</li>
35
+<li>De <a href="<page faq-abuse>">misbruik FAQ</a> bevat een verzameling van
36
+algemene vragen en aandachtspunten m.b.t. het beheren van een Tor server.</li>
37
+<li>De <a href="<page eff/tor-legal-faq>">Tor juridische FAQ</a> is geschreven
38
+door EFF advokaten. Doel is om u in te wijden in enkele wettelijke uitvloeisels
39
+van het Tor project in de Verenigde Staten.</li>
40
+<li>De <a href="<page tor-manual>">gebruiksaanwijzing</a>
41
+beschrijft alle mogelijk opdrachten welke u kunt configureren in het <a
42
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc">torrc
43
+bestand</a>. Ook is er een <a href="<page tor-manual-dev>">gebruiksaanwijzing
44
+voor de testveries van Tor</a>.</li>
45
+<li>De <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Tor
46
+wiki</a> bevat een overvloed aan nuttige bijdragen van Tor
47
+gebruikers. Warm aanbevolen!</li>
48
+<li>Het Tor IRC kanaal voor gebruikers, serverbeheerders en ontwikkelaars
49
+is <a href="irc://irc.oftc.net/tor">#tor on irc.oftc.net</a>.</li>
50
+<li>We hebben een <a
51
+href="http://bugs.noreply.org/tor">foutenregister</a>.
52
+Mocht zich een programmeerfout, i.h.b. eentje die Tor platlegt, openbaren, lees
53
+dan eerst <a
54
+href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerCrashing">
55
+hoe de fout aan te melden</a> en rapporteer vervolgens zo veel mogelijk
56
+details in het Tor foutenregister (Indien de fout zich Privoxy, uw browser of
57
+een ander programma voordoet, zet 'm dan niet in onze foutenregister)</li>
58
+<li>Probeer de <a href="#MailingLists">or-discussielijst</a>.
59
+<li>Als laatste redmiddel, raadpleeg de <a href="<page contact>">Tor
60
+contact pagina</a>.</li>
61
+</ul>
62
+
63
+<a id="MailingLists"></a>
64
+<h2><a class="anchor" href="#MailingLists">Adressenlijsten</a></h2>
65
+<ul>
66
+<li>De <a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-aankondigingslijst</a>
67
+is een korte lijst voor aankondiging van nieuwe en tussentijds 
68
+bijgewerkte versies met verbeterde veiligheid. Elke gebruiker zou hierop
69
+moeten inschrijven.
70
+Een <a
71
+href="http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce">RSS
72
+feed</a> van de or-aankondigingslijst bevindt zich op <a
73
+href="http://gmane.org">gmane.org</a>.</li>
74
+<li>De <a href="http://archives.seul.org/or/talk/">or-discussielijst</a>
75
+is waar veel wordt gediscussieerd en waar wij mededelingen doen over
76
+vooruitgaven van nieuwe versies.</li>
77
+<li>De <a href="http://archives.seul.org/or/dev/">or-ontwerperslijst</a>
78
+is uitsluitend voor berichtgeving door ontwikkelaars &mdash; d.w.z. ontwerpers en testers &mdash;
79
+bestemd en heeft een erg laag verkeersaanbod.</li>
80
+<li>De lijst voor <a href="http://archives.seul.org/or/cvs/">cvs commits</a>
81
+zou interessant kunnen zijn voor ontwikkelaars.</li>
82
+</ul>
83
+
84
+<a id="DesignDoc"></a>
85
+<h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Ontwerpdocumenten</a></h2>
86
+<ul>
87
+<li>Het <b>ontwerpdocument</b> gepubliceerd op het Usenix Security 2004
88
+symposium geeft de onderbouwing en veiligheidsanalyse voor het Tor concept: 
89
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.pdf">PDF</a> en
90
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.html">HTML</a>
91
+versies beschikbaar.</li>
92
+<li>Ons opvolgende werkdocument over <b>uitdagingen in laag-latente anonimiteit</b>
93
+zet onze recente ervaringen en richtingen uiteen:
94
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/challenges.pdf">PDF
95
+werkdocument</a>.</li>
96
+<li>Ons artikel op de WEIS 2006 getiteld <b>Anonymity Loves Company:
97
+Usability and the Network Effect</b> legt uit hoe de bruikbaarheid van
98
+systemen voor anonimiteit er toe doet voor de veiligheid: <a
99
+href="http://freehaven.net/anonbib/cache/usability:weis2006.pdf">PDF</a>.</li>
100
+<li>Ons voorlopig ontwerp, om het grote firewalls moeilijker te maken 
101
+de toegang tot het Tor network te blokkeren, wordt beschreven in
102
+<b>Design of a Blocking-Resistant Anonymity System</b>:
103
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/blocking.pdf">PDF werkdocument</a> en
104
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/blocking.html">HTML werkdocument</a>.
105
+U kunt ook de <a
106
+href="http://freehaven.net/~arma/slides-23c3.pdf">dia's</a> en <a
107
+href="http://freehaven.net/~arma/23C3-1444-en-tor_and_china.m4v">videoclip</a>
108
+van Roger's <a href="http://events.ccc.de/congress/2006/Home">23C3
109
+voordracht</a> bekijken. Wilt u <a href="<page volunteer>#Coding">
110
+ons helpen dit te bouwen</a>?</li>
111
+<li>De <b>specificaties</b> hebben tot doel onwikkelaars voldoende informatie
112
+te verschaffen voor het bouwen van een compatibele versie van Tor:
113
+<ul>
114
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/tor-spec.txt">Tor algemene specificatie</a>
115
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/dir-spec.txt">Tor
116
+versie 3 directory server specificatie</a> (en oudere <a
117
+href="<svnsandbox>doc/spec/dir-spec-v1.txt">versie 1</a> en <a
118
+href="<svnsandbox>doc/spec/dir-spec-v2.txt">versie 2</a> directory
119
+specificaties)</li>
120
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/control-spec.txt">Tor controle protocol
121
+specificatie</a></li>
122
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/rend-spec.txt">Tor rendez-vous
123
+specificatie</a></li>
124
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/path-spec.txt">Tor traject selectie
125
+specificatie</a></li>
126
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/address-spec.txt">Bijzondere hostnamen in
127
+Tor</a></li>
128
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/socks-extensions.txt">Tor's SOCKS ondersteuning
129
+en uitbreidingen</a></li>
130
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/version-spec.txt">Hoe Tor versienummers in
131
+elkaar steken</a></li>
132
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/proposals/">Werkdocumenten met nieuwe
133
+specificaties and wijzigingsvoorstellen</a></li>
134
+</ul></li>
135
+<li>Bekijk de <a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf">dia's (PDF)</a> en de <a
136
+href="http://rehash.waag.org/WTH/wth-anonymous-communication-58.mp4.torrent">videoclip</a>
137
+van Roger's voordracht op de <a
138
+href="http://whatthehack.org/">What the Hack (WTH)</a> bijeenkomst. Ook hebben wij <a
139
+href="http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf">dia's</a> en een <a
140
+href="http://rehash.waag.org/WTH/wth_tor_hidden_services.mp4.torrent">videoclip</a>
141
+van de WTH voordracht over verborgen diensten.</li>
142
+</ul>
143
+
144
+<a id="NeatLinks"></a>
145
+<h2><a class="anchor" href="#NeatLinks">Handige Links</a></h2>
146
+<ul>
147
+<li>De <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Tor
148
+wiki</a> bevat een overvloed aan nuttige bijdragen van gebruikers.
149
+Warm aanbevolen!</li>
150
+<li>De <a href="http://6sxoyfb3h2nvok2d.onion/">verborgen wiki</a> is de
151
+toegangspoort voor alle informatie over verborgen diensten.</li>
152
+<li><a
153
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms">
154
+Een lijst van hulpprogramma's welke u samen met Tor
155
+zou kunnen gebruiken</a>.</li>
156
+<li><a href="http://www.noreply.org/tor-running-routers/">Weasel's grafiek
157
+van het aantal Tor servers in de tijd</a>.</li>
158
+<li>Met <a href="http://check.torproject.org/">deze
159
+Tor detector</a> of <a href="http://torcheck.xenobite.eu/">deze andere
160
+Tor detector</a> kunt u nagaan of u Tor al dan niet juist gebruikt.</li>
161
+<li>Bekijk Geoff Goodell's
162
+<a href="http://lefkada.eecs.harvard.edu/cgi-bin/exit.py">Tor netwerk
163
+status</a> pagina, de
164
+<a href="http://torstatus.kgprog.com/">Tor status</a> pagina, de andere
165
+<a href="http://torstatus.blutmagie.de/">Tor status</a> pagina of
166
+Xenobite's <a href="https://torstat.xenobite.eu/">Tor knooppunt status</a> pagina.
167
+Wees u bewust dat deze lijsten niet zo nauwkeurig zijn als wat uw Tor
168
+client gebruikt. De Tor client haalt plaatselijk alle autoratieve directories op
169
+en combineert ze.</li>
170
+<li>Lees <a href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communication">deze
171
+artikelen</a> (i.h.b. de omkaderde) om uzelf op de hoogte te brengen van het
172
+veld der anonieme communicatiesystemen.</li>
173
+</ul>
174
+
175
+<a id="Developers"></a>
176
+<h2><a class="anchor" href="#Developers">Voor Ontwerpers / Ontwikkelaars</a></h2>
177
+ Blader door de <b>schatkamer van Tor's broncode</b>: (welke niet noodzakelijkerwijs werkt of kan worden gecompileerd):
178
+ <ul>
179
+  <li><a href="<svnsandbox>">Regelmatig bijgewerkte SVN zandbak</a></li>
180
+  <li><a href="https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk">Blader direct door de schatkamer's broncode</a></li>
181
+  <li><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/tor/?root=Tor">ViewCVS</a></li>
182
+  <li>Anonieme toegang tot <a href="http://subversion.tigris.org/">sub-versies</a>:
183
+   <ul>
184
+    <li>Make een nieuwe directory aan en gebruik deze.</li>
185
+    <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk tor</kbd></li>
186
+    <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/website/trunk website</kbd></li>
187
+    <li> Om de onderhoudstak te bekijken, gebruik <br />
188
+	<kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_2-patches</kbd></li>
189
+   </ul><br>
190
+   <b>HTTPS certificaat vingerafdruk:</b> 11:34:5c:b1:c4:12:76:10:86:ce:df:69:3d:06:a9:57:fa:dc:c9:29
191
+  </li>
192
+ </ul>
193
+
194
+ </div><!-- #main -->
195
+
196
+#include <foot.wmi>
0 197
\ No newline at end of file
... ...
@@ -0,0 +1,104 @@
1
+## translation metadata
2
+# Based-On-Revision: 11381
3
+# Last-Translator: solutions@janwoning.com
4
+
5
+#include "head.wmi" TITLE="Donaties"
6
+
7
+<div class="main-column">
8
+
9
+<h2>Geef aan het Tor Project!</h2>
10
+<hr />
11
+
12
+<p>
13
+Als u Tor gebruikt en u het Tor project wilt steunen, overweeg dan a.u.b. een gift
14
+om ons werk te helpen voortzetten.
15
+</p>
16
+
17
+<p>Tor is sedert December 2006 een non-profit onderzoeks- en educatieve instelling
18
+onder US 501[c][3]. Giften aan het Tor project zijn aftrekbaar voor individuen en
19
+organisaties welke gevestigd zijn danwel belasting betalen in de Vereningde Staten
20
+of in een ander land dat een belastingverdrag met wederkerigheidsclausule
21
+betreffende charitatieve donaties met de Verenigde Staten heeft.
22
+</p>
23
+
24
+<p>
25
+Cheques, postwissels en ander betalingsmandaten kunnen worden verzonden aan:<br>
26
+<blockquote>
27
+The Tor Project<br>
28
+122 Scott Circle<br>
29
+Dedham, MA 02026<br>
30
+Verenigde Staten van Amerika<br>
31
+</blockquote>
32
+
33
+<p>
34
+Laat uw gift in het kader van vigerende Amerikaanse wetgeving a.u.b. vergezeld
35
+gaan van uw volledige naam en adres. Mocht u een grote gift willen doen,
36
+geef dan tevens aan of u openlijk wilt worden bedankt op onze supporterspagina!
37
+</p>
38
+
39
+<p>Giften d.m.v. creditcards (Visa, Mastercard and American Express) kunnen direct
40
+via <a
41
+href="https://www.communityroom.net/NPOMission.asp?449">The Tor
42
+Project's Community Room</a> worden gedaan. De Community Room kan donaties van
43
+$20 tot $10,000 verwerken.</p>
44
+
45
+<p>We accepteren eveneens giften via PayPal:</p>
46
+
47
+<form id="subscribe" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
48
+ <p>
49
+De voor ons meest nuttige benadering is lidmaatschap van het Tor project, tegen
50
+betaling van een <b>maandelijkse contributie</b>. Contributies verminderen de
51
+druk op de fondsenwerving en laten toe ons meer op ontwikkelingswerk te concentreren.
52
+U kunt lid worden door het aanklikken van onderstaande knop (<a
53
+href="http://paypal.com/">PayPal</a> rekening vereist):<br />
54
+<input type="radio" name="a3" value="50.00" />$50
55
+<input type="radio" name="a3" value="20.00" checked="checked" />$20
56
+<input type="radio" name="a3" value="10.00" />$10
57
+<input type="radio" name="a3" value="5.00" />$5
58
+<input type="hidden" name="p3" value="1" />
59
+<input type="hidden" name="t3" value="M" />
60
+<input type="hidden" name="sra" value="1" />
61
+<input type="hidden" name="src" value="1" />
62
+<input type="hidden" name="no_shipping" value="1" />
63
+<input type="hidden" name="no_note" value="1" />
64
+<input name="submit" type="submit" class="button" value="Geef!" />
65
+<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick-subscriptions" />
66
+<input type="hidden" name="business" value="donations@torproject.org" />
67
+<input type="hidden" name="item_name" value="Tor Project Membership" />
68
+<input type="hidden" name="return" value="http://tor.eff.org/">
69
+<input type="hidden" name="cancel_return" value="http://tor.eff.org/donate">
70
+</p>
71
+</form>
72
+
73
+<form id="donate" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
74
+ <p>U kunt ook een <b>��nmalige gift storten</b> (via PayPal, rekening niet vereist):<br />
75
+<input type="radio" name="amount" value="100.00" />$100
76
+<input type="radio" name="amount" value="50.00" />$50
77
+<input type="radio" name="amount" value="20.00" checked="checked" />$20
78
+<input type="radio" name="amount" value="10.00" />$10
79
+<input type="radio" name="amount" value="" />other
80
+<input type="hidden" name="no_shipping" value="1" />
81
+<input name="submit" type="submit" class="button" value="Geef!" />
82
+<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" />
83
+<input type="hidden" name="business" value="donations@torproject.org" />
84
+<input type="hidden" name="item_name" value="Tor" />
85
+<input type="hidden" name="return" value="http://tor.eff.org/">
86
+<input type="hidden" name="cancel_return" value="http://tor.eff.org/donate">
87
+</p>
88
+</form>
89
+
90
+<p>Indien u een andere betaalwijze, bijvoobeeld een SWIFT bankoverschrijving,
91
+prefereert, <a
92
+href="mailto:donations@torproject.org">laat het ons weten</a> en we passen er
93
+een mouw aan. Giften van $65 or meer geven recht op een <a
94
+href="http://tor.eff.org/tshirt.html">heldergroen Tor t-shirt</a>.
95
+</p>
96
+
97
+<p>Help ons Tor <a
98
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding">actief in
99
+ontwikkeling</a> te houden!
100
+</p>
101
+
102
+ </div><!-- #main -->
103
+
104
+#include <foot.wmi>
0 105
\ No newline at end of file
... ...
@@ -0,0 +1,101 @@
1
+## translation metadata
2
+# Based-On-Revision: 8816
3
+# Last-Translator: solutions@janwoning.com
4
+
5
+#include "head.wmi" TITLE="Download voor OS X"
6
+
7
+<div class="main-column">
8
+
9
+<h2>Tor: OS X Pakketten</h2>
10
+<hr />
11
+
12
+<p>De meest recente stabiele versie is <b><version-stable></b>, en de
13
+meest recente testversie is <b><version-alpha></b>.</p>
14
+
15
+<p><b>Abonneer</b> u op de
16
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-aankondigingslijst</a>
17
+om op de hoogte te blijven van beveiligingsadviezen en nieuwe stabiele
18
+versies (bevestiging per elektronische post niet vereist):</p>
19
+
20
+
21
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
22
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
23
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
24
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
25
+<input name="email" size="15">
26
+<input type="submit" value="abonneer">
27
+</form>
28
+
29
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
30
+<thead>
31
+<tr>
32
+<th>Platform</th>
33
+<th>Softwarepakket</th>
34
+<th>Setup info</th>
35
+</tr>
36
+</thead>
37
+
38
+<tr>
39
+<td>OS X 10.4 (Tiger) Universeel binair</td>
40
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundel:
41
+<a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> (<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
42
+<a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
43
+</td>
44
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instructies</a></td>
45
+</tr>
46
+
47
+<tr>
48
+<td>OS X 10.3 (Panther)</td>
49
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundel:
50
+<a href="<package-oldosx-bundle-stable>"><version-oldosx-bundle-stable></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
51
+<a href="<package-oldosx-bundle-alpha>"><version-oldosx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
52
+</td>
53
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instructies</a></td>
54
+</tr>
55
+
56
+<tr>
57
+<td>Voor gevorderden: Tiger</td>
58
+<td>Alleen Tor &amp; Privoxy:
59
+<a href="<package-osx-stable>"><version-osx-stable></a> (<a href="<package-osx-stable-sig>">sig</a>),
60
+<a href="<package-osx-alpha>"><version-osx-alpha></a> (<a href="<package-osx-alpha-sig>">sig</a>).
61
+</td>
62
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instructies</a></td>
63
+</tr>
64
+
65
+<tr>
66
+<td>Voor gevorderden: Panther</td>
67
+<td>Alleen Tor &amp; Privoxy:
68
+<a href="<package-oldosx-stable>"><version-oldosx-stable></a> (<a href="<package-oldosx-stable-sig>">sig</a>),
69
+<a href="<package-oldosx-alpha>"><version-oldosx-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-alpha-sig>">sig</a>).
70
+</td>
71
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instructies</a></td>
72
+</tr>
73
+
74
+</table>
75
+
76
+<br />
77
+
78
+<h2>Nadere Informatie</h2>
79
+
80
+<ul>
81
+<li>Tor wordt gedistribueerd als <a href="http://www.fsf.org/">gratis software</a>
82
+onder de <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clausule BSD licentie</a>.</li>
83
+<li>Als u wilt dat Tor sneller en gebruiksvriendelijker wordt, overweeg dan a.u.b.
84
+<a href="<page donate>">een gift aan het Tor project</a>.</li>
85
+<li>Lees de <a href="<page download>#ChangeLog">beschrijving van de wijzigingen
86
+in elke versie</a>.</li>
87
+<li>Hier is een <a href="<page mirrors>">lijst van 
88
+gespiegelde Tor sites</a>. Hier is een <a
89
+href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">pagina met torrents
90
+voor elk van bovenstaande downloads</a>. U kunt ook de
91
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">Privoxy 3.0.3</a>
92
+of de <a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia</a> bron downloaden.</li>
93
+<li>Zie ons <a
94
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">FAQ
95
+hoofdstuk over echtverklaring van digitale handtekeningen</a>, waarmee u kunt
96
+nagaan of u het juiste bestand gedownload heeft.</li>
97
+</ul>
98
+
99
+ </div><!-- #main -->
100
+
101
+#include <foot.wmi>
0 102
\ No newline at end of file
... ...
@@ -0,0 +1,184 @@
1
+## translation metadata
2
+# Based-On-Revision: 8698
3
+# Last-Translator: solutions@janwoning.com
4
+
5
+#include "head.wmi" TITLE="Download voor Linux/Unix"
6
+
7
+<div class="main-column">
8
+
9
+<h2>Tor: Linux/Unix Paketten</h2>
10
+<hr />
11
+
12
+<p>De meest recente stabiele versie is <b><version-stable></b>, en de
13
+meest recente testversie is <b><version-alpha></b>.</p>
14
+
15
+
16
+<p><b>Abonneer</b> u op de
17
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-aankondigingslijst</a>
18
+om op de hoogte te blijven van beveiligingsadviezen en nieuwe stabiele
19
+versies (bevestiging per elektronische post niet vereist):</p>
20
+
21
+
22
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
23
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
24
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
25
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
26
+<input name="email" size="15">
27
+<input type="submit" value="abonneer">
28
+</form>
29
+
30
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
31
+<thead>
32
+<tr>
33
+<th>Platform</th>
34
+<th>Softwarepakket</th>
35
+<th>Setup info</th>
36
+</tr>
37
+</thead>
38
+
39
+<tr>
40
+<td>Debian sid</td>
41
+<td><kbd>apt-get install tor</kbd>
42
+  </td>
43
+<td>
44
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a>
45
+</td>
46
+</tr>
47
+
48
+<tr>
49
+<td>Other Debian, Knoppix, Ubuntu</td>
50
+<td><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian">noreply.org packages</a>
51
+  </td>
52
+<td>
53
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a>
54
+</td>
55
+</tr>
56
+
57
+<tr>
58
+<td>Red Hat Linux</td>
59
+<td>
60
+<a href="<package-rpm-stable>"><version-rpm-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpm-stable-sig>">sig</a>)
61
+<br>
62
+<a href="<package-srpm-stable>"><version-rpm-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-stable-sig>">sig</a>)
63
+<br />
64
+</td>
65
+<td>
66
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a>
67
+</td>
68
+</tr>
69
+
70
+<tr>
71
+<td>Red Hat, testpakketten</td>
72
+<td>
73
+<a href="<package-rpm-alpha>"><version-rpm-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpm-alpha-sig>">sig</a>)
74
+<br />
75
+<a href="<package-srpm-alpha>"><version-rpm-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-alpha-sig>">sig</a>)
76
+</td>
77
+<td>
78
+<ul>
79
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a></li>
80
+<li><a href="http://mirror.noreply.org/pub/devil.homelinux.org/Tor/">Contrib RPMs inclusief versies in ontwikkeling</a></li>
81
+</ul>
82
+</td>
83
+</tr>
84
+
85
+<tr>
86
+<td>SUSE Linux</td>
87
+<td>
88
+<a href="<package-rpmsuse-stable>"><version-rpmsuse-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpmsuse-stable-sig>">sig</a>)
89
+<br>
90
+<a href="<package-srpmsuse-stable>"><version-rpmsuse-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpmsuse-stable-sig>">sig</a>)
91
+<br />
92
+</td>
93
+<td>
94
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a>
95
+</td>
96
+</tr>
97
+
98
+<tr>
99
+<td>SUSE, testpakketten</td>
100
+<td>
101
+<a href="<package-rpmsuse-alpha>"><version-rpmsuse-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpmsuse-alpha-sig>">sig</a>)
102
+<br />
103
+<a href="<package-srpmsuse-alpha>"><version-rpmsuse-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpmsuse-alpha-sig>">sig</a>)
104
+</td>
105
+<td>
106
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a>
107
+</td>
108
+</tr>
109
+
110
+<tr>
111
+<td>Gentoo Linux</td>
112
+<td><kbd>emerge tor</kbd></td>
113
+<td>
114
+<ul>
115
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a></li>
116
+<li><a href="http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Anonymity_with_Tor_and_Privoxy">Gentoo-wiki gids</a></li>
117
+</ul>
118
+</td>
119
+</tr>
120
+
121
+<tr>
122
+<td>FreeBSD</td>
123
+<td><kbd>portinstall -s security/tor</kbd></td>
124
+<td><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a></td>
125
+</tr>
126
+
127
+<tr>
128
+<td>OpenBSD</td>
129
+<td><kbd>cd /usr/ports/net/tor &amp;&amp; make &amp;&amp; make install</kbd></td>
130
+<td>
131
+<ul>
132
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a></li>
133
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor">Gids wijziging root-directory in OpenBSD</a></li>
134
+</ul>
135
+</td>
136
+</tr>
137
+
138
+<tr>
139
+<td>NetBSD</td>
140
+<td><kbd>cd /usr/pkgsrc/net/tor &amp;&amp; make install</kbd></td>
141
+<td><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a></td>
142
+</tr>
143
+
144
+<tr>
145
+<td>Broncode ("tarballs")</td>
146
+<td>
147
+<a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>)
148
+<br />
149
+<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>)
150
+</td>
151
+<td><kbd>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; src/or/tor</kbd></td>
152
+</tr>
153
+
154
+</table>
155
+
156
+<br />
157
+
158
+<h2>Nadere informatie</h2>
159
+
160
+<ul>
161
+<li>Tor wordt gedistribueerd als <a href="http://www.fsf.org/">gratis software</a>
162
+onder de <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clausule BSD licentie</a>.</li>
163
+<li>Als u wilt dat Tor sneller en gebruiksvriendelijker wordt, overweeg dan a.u.b.
164
+<a href="<page donate>">een gift aan het Tor project</a>.</li>
165
+<li>Lees de <a href="<page download>#ChangeLog">beschrijving van de wijzigingen
166
+in elke versie</a>.</li>
167
+<li>Hier is een <a href="<page mirrors>">lijst van 
168
+gespiegelde Tor sites</a>. Hier is een <a
169
+href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">pagina met torrents
170
+voor elk van bovenstaande downloads</a>. U kunt ook de
171
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">Privoxy 3.0.3</a>
172
+of de <a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia</a> bron downloaden.</li>
173
+<li>Zie ons <a
174
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">FAQ
175
+hoofdstuk over echtverklaring van digitale handtekeningen</a>, waarmee u kunt
176
+nagaan of u het juiste bestand gedownload heeft.</li>
177
+<li>Zie de <a href="<page documentation>#Developers">documentatie voor ontwikkelaars</a>
178
+terzake instructies voor het ophalen van de laatste Tor testversie van SVN.
179
+Verwacht niet dat deze werkt of zelfs maar kan worden gecompileerd!</li>
180
+</ul>
181
+
182
+ </div><!-- #main -->
183
+
184
+#include <foot.wmi>
0 185
\ No newline at end of file
... ...
@@ -0,0 +1,90 @@
1
+## translation metadata
2
+# Based-On-Revision: 10373
3
+# Last-Translator: solutions@janwoning.com
4
+
5
+#include "head.wmi" TITLE="Download vor Windows"
6
+
7
+<div class="main-column">
8
+
9
+<h2>Tor: Windows pakketten</h2>
10
+<hr />
11
+
12
+<p>De meest recente stabiele versie is <b><version-stable></b>, en de
13
+meest recente testversie is <b><version-alpha></b>.</p>
14
+
15
+<p><b>Abonneer</b> u op de
16
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-aankondigingslijst</a>
17
+om op de hoogte te blijven van beveiligingsadviezen en nieuwe stabiele
18
+versies (bevestiging per elektronische post niet vereist):</p>
19
+
20
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
21
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
22
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
23
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
24
+<input name="email" size="15">
25
+<input type="submit" value="abonneer">
26
+</form>
27
+
28
+<!-- #Jens suggests something like:
29
+#<dl>
30
+#<dt>Windows</dt>
31
+#<dd>latest version: <a href="">0.1.1.23</a>, <a
32
+#href="">instructions</a></dd>
33
+#</dl> -->
34
+
35
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
36
+<thead>
37
+<tr>
38
+<th>Platform</th>
39
+<th>Softwarepakket</th>
40
+<th>Setup info</th>
41
+</tr>
42
+</thead>
43
+
44
+<tr>
45
+<td>Windows</td>
46
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundel:
47
+<a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
48
+<a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
49
+</td>
50
+<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Windows instructies</a></td>
51
+</tr>
52
+
53
+<tr>
54
+<td>Voor gevorderden</td>
55
+<td>Alleen Tor:
56
+<a href="<package-win32-stable>"><version-win32-stable></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>),
57
+<a href="<package-win32-alpha>"><version-win32-alpha></a> (<a href="<package-win32-alpha-sig>">sig</a>).
58
+</td>
59
+<td>vergelijkbaar met de <a href="<page docs/tor-doc-unix>#privoxy">Unix instructies</a>
60
+</td>
61
+</tr>
62
+
63
+</table>
64
+
65
+<br />
66
+
67
+<h2>Nadere informatie</h2>
68
+
69
+<ul>
70
+<li>Tor wordt gedistribueerd als <a href="http://www.fsf.org/">gratis software</a>
71
+onder de <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clausule BSD licentie</a>.</li>
72
+<li>Als u wilt dat Tor sneller en gebruiksvriendelijker wordt, overweeg dan a.u.b.
73
+<a href="<page donate>">een gift aan het Tor project</a>.</li>
74
+<li>Lees de <a href="<page download>#ChangeLog">beschrijving van de wijzigingen
75
+in elke versie</a>.</li>
76
+<li>Hier is een <a href="<page mirrors>">lijst van 
77
+gespiegelde Tor sites</a>. Hier is een <a
78
+href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">pagina met torrents
79
+voor elk van bovenstaande downloads</a>. U kunt ook de
80
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">Privoxy 3.0.3</a>
81
+of de <a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia</a> bron downloaden.</li>
82
+<li>Zie ons <a
83
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">FAQ
84
+hoofdstuk over echtverklaring van digitale handtekeningen</a>, waarmee u kunt
85
+nagaan of u het juiste bestand gedownload heeft.</li>
86
+</ul>
87
+
88
+ </div><!-- #main -->
89
+
90
+#include <foot.wmi>
0 91
\ No newline at end of file
... ...
@@ -0,0 +1,301 @@
1
+## translation metadata
2
+# Based-On-Revision: 11329
3
+# Last-Translator: solutions@janwoning.com
4
+
5
+#include "head.wmi" TITLE="Download"
6
+
7
+<div class="main-column">
8
+
9
+<h2>Tor: Softwarepakketten en broncode</h2>
10
+<hr />
11
+
12
+<p>Tor wordt gedistribueerd als <a href="http://www.fsf.org/">gratis software</a>
13
+onder de <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clausule BSD licentie</a>.
14
+</p>
15
+
16
+<p>Als u wilt dat Tor sneller en gebruiksvriendelijker wordt, overweeg dan a.u.b.
17
+<a href="<page donate>">een gift aan het Tor project</a>.
18
+</p>
19
+
20
+<p>De meest recente stabiele versie is <b><version-stable></b>, en de
21
+meest recente testversie is <b><version-alpha></b>.</p>
22
+
23
+<p><b>Abonneer</b> u op de
24
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-aankondigingslijst</a>
25
+om op de hoogte te blijven van beveiligingsadviezen en nieuwe stabiele versies
26
+(bevestiging per elektronische post niet vereist):</p>
27
+
28
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
29
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
30
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
31
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
32
+<input name="email" size="15">
33
+<input type="submit" value="abonneer">
34
+</form>
35
+
36
+<p>Een <a
37
+href="http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce">RSS
38
+feed</a> van de or-aankondigingslijst bevindt zich op <a
39
+href="http://gmane.org">gmane.org</a>.</p>
40
+
41
+<hr />
42
+
43
+<a id="Warning"></a>
44
+<h2><a class="anchor" href="#Warning">Waarschuwing: Wilt u dat Tor �cht werkt?</a></h2>
45
+
46
+<p>...installeer het programma dan a.u.b. niet blind. U dient een aantal gewoonten te veranderen en
47
+uw software opnieuw te configureren!
48
+Tor op zichzelf is <b>NIET</b> voldoende voor goede anonimiteit. Diverse
49
+valkuilen verdienen de aandacht.
50
+</p>
51
+
52
+<p> Ten eerste beschermt Tor alleen Internet toepassingen welke zijn
53
+ingesteld om hun berichtenverkeer via Tor te sturen; het installeren van
54
+Tor maakt niet op magische wijze al uw berichtenverkeer anoniem. We
55
+adviseren het gebruik van <a href="http://www.mozilla.org/firefox">Firefox</a> 
56
+in combinatie met de <a 
57
+href="https://addons.mozilla.org/firefox/2275/">Torbutton</a> uitbreiding.
58
+<!-- , en dat u <a href="comingsoon">verdere aanbevelingen t.a.v. hulpprogramma's opvolgt</a>. -->
59
+</p>
60
+
61
+<p>Ten tweede kunnen browser-uitbreidingen als Java, Flash, ActiveX, RealPlayer,
62
+Quicktime, Adobe PDF, enz. worden gemanipuleerd tot het blootgeven van uw IP adres. 
63
+U dient deze programma's te verwijderen
64
+(raadpleeg "about:plugins" om te zien wat precies is ge�nstalleerd) danwel het gebruik van
65
+<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/1237/">QuickJava</a>,
66
+<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/433/">FlashBlock</a>, en
67
+<a href="http://noscript.net/">NoScript</a> te overwegen indien u dit echt nodig heeft.
68
+Overweeg verder het verwijderen van uitbeidingen als Google Toolbar welke extra
69
+informatie over de ingetypte website opzoeken: Deze programma's kunnen Tor omzeilen
70
+en gevoelige informatie lekken. Sommige gebruikers prefereren twee browsers, ��n
71
+voor Tor en een andere voor onveilig surfen.
72
+<!-- U zou ook een tekstbrowser zoals <a
73
+href="http://lynx.browser.org/">lynx</a> kunnen overwegen voor gebruik met Tor. -->
74
+<!-- Daarnaast vindt u
75
+<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/722/">NoScript</a> en <a
76
+href="https://addons.mozilla.org/firefox/1865/">AdBlock</a> mogelijk nuttig. -->
77
+</p>
78
+
79
+
80
+<p>Ten derde, pas op voor cookies: Surft u ook maar ��n keer zonder Tor naar een website
81
+die u een cookie geeft, dan kan dit cookie u verraden, zelfs wanneer u later Tor opnieuw
82
+gaat gebruiken. Cookies dienen frequent te worden gewist.
83
+<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/82/">CookieCuller</a> kan van nut zijn
84
+voor het beheren van cookies die u wilt houden.
85
+</p>
86
+
87
+<p>Ten vierde: Tor camoufleert de herkomst van uw berichtenverkeer en versleutelt 
88
+uitsluitend binnen het Tor network. <a
89
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ExitEavesdroppers"> Berichtenverkeer
90
+tussen het Tor netwerk en de uiteindelijke bestemming</a> wordt niet versleuteld.
91
+Verstuurt u gevoelige informatie, dan dient u even voorzichtig te handelen als op het
92
+normale Internet &mdash; gebruik SSL of andere software voor versleuteling
93
+en digitaal handenschudden.
94
+</p>
95
+
96
+<p>Ten vijfde, waar Tor het opsporen danwel be�nvloeden van uw bestemming belet,
97
+brengt het gebruik nieuwe risico's met zich mee: Gecompromitteerde of verkeerd
98
+geconfigureerde Tor uitgangsservers kunnen u de verkeerde pagina of zelfs
99
+Java applets, vermomd als vertrouwde domein, sturen.
100
+</p>
101
+
102
+<p>Wees slim en leer meer. Begrijp wat Tor kan en niet kan doen. De lijst met
103
+valkuilen is onvolledige. We hebben uw hulp nodig voor het
104
+<a href="<page volunteer>#Documentation">in kaart brengen en beschrijven van
105
+alle mogelijke problemen</a>.
106
+</p>
107
+
108
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
109
+<thead>
110
+<tr>
111
+<th>Platform</th>
112
+<th>Softwarepakket</th>
113
+<th>Setup info</th>
114
+</tr>
115
+</thead>
116
+
117
+<tr>
118
+<td>Windows</td>
119
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundel:
120
+<a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
121
+<a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
122
+</td>
123
+<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Windows instructies</a></td>
124
+</tr>
125
+
126
+<tr>
127
+<td>Windows pakketten voor gevorderden</td>
128
+<td><a href="<page download-windows>">Windows download pagina</a></td>
129
+<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Windows instructies</a></td>
130
+</tr>
131
+
132
+<tr>
133
+<td>Mac OS X 10.4 (Tiger) Universeel binair</td>
134
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundel:
135
+<a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> (<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
136
+<a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
137
+</td>
138
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instructies</a></td>
139
+</tr>
140
+
141
+<tr>
142
+<td>Mac OS X 10.3 (Panther)</td>
143
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundel:
144
+<a href="<package-oldosx-bundle-stable>"><version-oldosx-bundle-stable></a> (<a
145
+href="<package-oldosx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
146
+<a href="<package-oldosx-bundle-alpha>"><version-oldosx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
147
+</td>
148
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instructies</a></td>
149
+</tr>
150
+
151
+<tr>
152
+<td>Mac OS X pakketten voor gevorderden</td>
153
+<td><a href="<page download-osx>">OS X download pagina</a></td>
154
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instructies</a></td>
155
+</tr>
156
+
157
+<tr>
158
+<td>Linux/Unix pakketten</td>
159
+<td><a href="<page download-unix>">Linux/Unix download pagina</a></td>
160
+<td>
161
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/Unix instructies</a>
162
+</td>
163
+</tr>
164
+
165
+<tr>
166
+<td>Broncode ("tarballs")</td>
167
+<td>
168
+<a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>),
169
+<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>).
170
+</td>
171
+<td><kbd>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; src/or/tor</kbd></td>
172
+</tr>
173
+
174
+</table>
175
+
176
+<br />
177
+
178
+<h2>Meer Informatie</h2>
179
+
180
+<ul>
181
+<li>Hier is een <a href="<page mirrors>">lijst van 
182
+gespiegelde Tor sites</a>. Hier is een <a
183
+href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">pagina met torrents
184
+voor elk van bovenstaande downloads</a>. U kunt ook de
185
+<a href="dist/">Privoxy</a>
186
+of de <a href="dist/vidalia-bundles/?C=M;O=D">Vidalia</a> bron downloaden.</li>
187
+<li>Zie ons <a
188
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">FAQ
189
+hoofdstuk over echtverklaring van digitale handtekeningen</a>, waarmee u kunt
190
+nagaan of u het juiste bestand gedownload heeft.</li>
191
+
192
+<li>Zie de <a href="<page documentation>#Developers">documentatie voor ontwikkelaars</a>
193
+terzake instructies voor het ophalen van de laatste Tor testversie van SVN.
194
+Verwacht niet dat deze werkt of zelfs maar kan worden gecompileerd!</li>
195
+</ul>
196
+
197
+<hr />
198
+
199
+<a id="Testing"></a>
200
+<h2><a class="anchor" href="#Testing">Testversies</a></h2>
201
+
202
+<p>2007-08-26:
203
+Tor 0.2.0.6-alfa
204
+<a href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2007/msg00215.html">heeft
205
+een nieuwe Vidalia versie in de Windows en OS X bundels. Vidalia 0.0.14
206
+verplicht thans de controlepoort tot handenschudden in de standaard configuratie.
207
+Hiermee wordt een belangrijk veiligheidslek gedicht. Tevens belast deze versie het
208
+Tor netwerk gelijkmatiger d.m.v. traject selectie. Dit maakt het Tor netwerk sneller
209
+naarmate meer gebruikers hun software opwaarderen. De directory-autoriteit bepaalt
210
+aan de hand van de uitvalssnelheid (MTBF) i.p.v. de laatstgemeten "up" tijd welke
211
+Tor servers stabiel zijn</a>.
212
+</p>
213
+
214
+<p>2007-08-19:
215
+Tor 0.2.0.5-alfa
216
+<a href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2007/msg00187.html">heeft opnieuw
217
+verbeterde compilatie onder Windows; repareert een aanstootgevende "client-side"
218
+fout welke het Tor network vertraagde en extra belastte; brengt het gebruik van
219
+het v3 directory kiesschema dichterbij; vergemakkelijkt echtverklaring gebaseerd
220
+op cookies voor Tor managers en lost een groot aantal andere tekortkomingen op</a>.
221
+</p>
222
+
223
+<p>2007-08-01:
224
+Tor 0.2.0.4-alfa
225
+<a href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2007/msg00109.html">repareert een
226
+aanmerkelijke kwetsbaarheid voor de meeste gebruikers, i.h.b. van Vidalia, TorK,
227
+enz.</a>. Iedereen dient onverwijld op te waarderen.
228
+</p>
229
+
230
+<p>2007-07-29:
231
+Tor 0.2.0.3-alfa
232
+<a href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2007/msg00109.html">
233
+introduceert nieuwe experimentele blokkeer- en weerstandskenmerken en een
234
+voorlopige versie van het v3 directory kiesschema alsmede vele andere
235
+verbeteringen</a>.
236
+</p>
237
+
238
+<p>2007-06-02:
239
+Tor 0.2.0.1-alfa and 0.2.0.2-alfa
240
+<a href="http://archives.seul.org/or/talk/Jun-2007/msg00026.html">biedt
241
+nieuwe mogelijkheden voor gebruikers die Tor als client en als server draaien
242
+(Bekijk de nieuwe bandbreedte configuratie mogelijkheden); laat Tor
243
+draaien als een DNS proxy en verbetert het programma over de hele linie</a>.
244
+</p>
245
+
246
+<hr />
247
+
248
+<a id="Stable"></a>
249
+<h2><a class="anchor" href="#Stable">Stabiele versies</a></h2>
250
+
251
+<p>2007-08-30:
252
+Tor 0.1.2.17
253
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2007/msg00001.html"> heeft
254
+een nieuwe Vidalia versie in de Windows en OS X bundels. Vidalia 0.0.14
255
+verplicht thans de controlepoort tot handenschudden in de standaard configuratie.
256
+Hiermee wordt een belangrijk veiligheidslek gedicht. Tevens belast deze versie het
257
+Tor netwerk gelijkmatiger d.m.v. traject selectie. Dit maakt het Tor netwerk sneller
258
+naarmate meer gebruikers hun software opwaarderen</a>.
259
+</p>
260
+
261
+<p>2007-08-01:
262
+Tor 0.1.2.16
263
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2007/msg00000.html">
264
+repareert een aanmerkelijke kwetsbaarheid voor de meeste gebruikers, i.h.b.
265
+van Vidalia, TorK, enz.</a>. Iedereen dient onverwijld op te waarderen.</a>.
266
+</p>
267
+
268
+<p>2007-07-17:
269
+Tor 0.1.2.15 <a
270
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2007/msg00000.html">repareert
271
+diverse mankementen aangaande stabiliteit en anonimiteit, compilatie
272
+onder BSD en een groot aantal andere tekortkomingen</a>.
273
+</p>
274
+
275
+<p>2007-05-25:
276
+Tor 0.1.2.14 <a
277
+href="http://archives.seul.org/or/announce/May-2007/msg00000.html">wijzigt
278
+de adressen van twee directory-autoriteiten (met name van invloed op
279
+gebruikers van verborgen diensten) en lost diverse problemen met stabiliteit
280
+en veiligheid op</a>.
281
+</p>
282
+
283
+<p>2007-04-23:
284
+Tor 0.1.2.13
285
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/Apr-2007/msg00000.html">biedt
286
+een aanzienlijke verbetering van de anonimiteit d.m.v. veiliger traject selectie;
287
+betere werking van de client; sneller opstarten; verbeterde adresdetectie en DNS
288
+ondersteuning voor servers; lees- en schrijflimieten voor effici�nter serverbedrijf
289
+plus een stapel andere kenmerken en correcties</a>. De bundels zijn tevens
290
+leverbaar met Vidalia 0.0.11.
291
+</p>
292
+
293
+<hr />
294
+
295
+<a id="ChangeLog"></a>
296
+<p>Raadpleeg het <a href="<svnsandbox>ChangeLog">Wijzigingslog</a> voor meer
297
+details.</p>
298
+
299
+ </div><!-- #main -->
300
+
301
+#include <foot.wmi>
0 302
\ No newline at end of file
... ...
@@ -0,0 +1,38 @@
1
+#!/usr/bin/wml
2
+
3
+## translation metadata
4
+# Based-On-Revision: 7852
5
+# Last-Translator: solutions@janwoning.com
6
+
7
+#use "functions.wmi"
8
+
9
+</div>
10
+ <div class="bottom" id="bottom">
11
+   <p>
12
+   <i><a href="<page contact>" class="smalllink">Webmaster</a></i> -
13
+   Laaste wijziging: <:{ my @stat = stat('$(LANG)/'.$WML_SRC_FILENAME); print scalar localtime($stat[9]); }:>
14
+   -
15
+   Laaste compilatie: <: print scalar localtime(); :>
16
+   </p>
17
+
18
+  <: unless (translation_current()) { :>
19
+   <p>
20
+   Waarschuwing: Deze vertaling is waarschijnlijk verouderd. Het Engelse origineel is revisie
21
+   <:= translation_get_masterrevision() :> terwijl deze vertaling is gebaseed op revisie
22
+   <:= translation_get_basedonrevision() :>.
23
+   </p>
24
+  <: } :>
25
+
26
+  <: if (has_translations()) { :>
27
+   <p>
28
+    Deze pagina is tevens beschikbaar in het:
29
+    <: print list_translations() :>.<br>
30
+    Aanwijzing instellen van de <a href="http://www.debian.org/intro/cn#howtoset">standaard document-taal</a>.
31
+   </p>
32
+  <: }; :>
33
+   <p>Noch Tor noch EFF hebben de Nederlandse vertaling nagekeken. Deze kan derhalve verouderd
34
+	en incorrect zijn. De offici�le Tor website is de Engelse versie op https://tor.eff.org
35
+   </p>
36
+ </div>
37
+</body>
38
+</html>
0 39
\ No newline at end of file
... ...
@@ -0,0 +1,90 @@
1
+## translation metadata
2
+# Based-On-Revision: 11402
3
+# Last-Translator: solutions@janwoning.com
4
+
5
+#include "head.wmi" TITLE="Anonimiteit online"
6
+
7
+<!-- SIDEBAR (OPTIONAL) -->
8
+<div class="sidebar">
9
+<a href="<page download>"><img src="$(IMGROOT)/download_tor.png" alt="Download Tor" /></a>
10
+
11
+<br />
12
+
13
+<a href="<page overview>"><img src="$(IMGROOT)/how_tor_works_thumb.png" alt="Hoe Tor Werkt" /></a>
14
+<div class="donatebutton">
15
+<a href="<page donate>">Steun Tor: Geef!</a>
16
+</div>
17
+
18
+</div>
19
+<!-- END SIDEBAR -->
20
+
21
+<div class="main-column">
22
+
23
+<!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
24
+
25
+<h2>Tor: Anonimiteit online</h2>
26
+
27
+<p>
28
+Tor is bestemd voor organisaties en mensen die hun veiligheid op het
29
+Internet willen verhogen. Het gebruik van Tor kan helpen bij anoniem
30
+websurfen, publiceren, verzenden van instant-berichten, IRC, SSH
31
+en andere toepassingen welke gebruikmaken van het Tor protocol. Tor biedt
32
+tevens een platform voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen met ingebouwde
33
+anonimiteit, veiligheids- en privacykenmerken.
34
+</p>
35
+
36
+<p>
37
+Tor richt zich op de verdediging tegen <a href="overview.html.en">traffic analysis</a>,
38
+een vorm van netwerktoezicht welke de persoonlijke
39
+anonimiteit, privacy, vertrouwelijke zakelijke activiteiten, relaties en de staatsveiligheid bedreigt.
40
+Tor leidt de communicatie om via een gedistribueerd netwerk van servers, de zogenaamde
41
+"onion (ui) routers". <a
42
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#WhatProtections">Deze beschermen u</a>
43
+tegen web sites welke uw profiel en belangen gadeslaan, tegen gluurders die uw
44
+berichten lezen en meekijken welke websites u bezoekt, 
45
+en tegen de onion routers zelf.
46
+</p>
47
+
48
+<p>
49
+Tor's veiligheid groeit met het toenemend aantal gebruikers en
50
+doordat meer vrijwilligers een Tor server draaien. Overweeg a.u.b.
51
+<a href="volunteer.html.en">vrijwillig uw tijd</a> danwel
52
+<a href="docs/tor-doc-server.html.en">vrijwillig uw bandbreedte</a> aan ons
53
+ter beschikking te stellen. Bedenk dat het hier om experimentele
54
+software gaat&mdash;het is geen goed idee op het huidige Tor netwerk te
55
+vertrouwen indien u werkelijk rigoreuze anonimiteit nodig heeft.
56
+</p>
57
+
58
+<a id="News"></a>
59
+<h2><a class="anchor" href="#News">Nieuws</a></h2>
60
+
61
+<ul>
62
+<li>Sep 2007: Indien u elektronische post met afzender Tor heeft onvangen, dan is deze niet van
63
+ons afkomstig. De <a href="https://tor.eff.org">offici�le Tor bundels</a> kunnen
64
+als <a
65
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">echt worden
66
+gewaarmerkt</a>.</li>
67
+<li>Aug 2007: <strong>Waardeer uw Tor software op, a.u.b.!</strong> De laatste
68
+versies (stabiel: 0.1.2.17; test: 0.2.0.6-alfa)
69
+dichten een aanmerkelijk veiligheidslek. Lees de <a
70
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2007/msg00000.html">
71
+aankondiging</a> voor meer informatie.</li>
72
+
73
+<li>Feb 2007: Het Tor Project en de Universiteit van Colorado (Boulder)
74
+<a href="http://blogs.law.harvard.edu/anonymous/2007/02/26/the-rumors-of-our-demise/">antwoorden</a>
75
+op een recente blogstorm terzake van een artikel dat een mogelijke aanvalsstrategie tegen Tor beschrijft.
76
+<li>Jan 2007: Het Tor netwerk is gegroeid tot honderdduizenden
77
+gebruikers. De ontwikkelaars zijn niet langer zelf in staat alle nieuwe
78
+opties, vebeteringen en documentatie te
79
+verzorgen. <a href="volunteer.html.en">Wij hebben uw hulp nodig!</a></li>
80
+<li>Jan 2006: <b>We zijn thans actief op zoek naar nieuwe sponsors en fondsen.</b>
81
+Indien uw organisatie baat heeft bij een bruikbaar, snel Tor netwerk,
82
+neem dan a.u.b. <a href="contact.html.en">contact met ons</a> op. Tor sponsors
83
+verkrijgen tevens persoonlijke aandacht, betere hulp, (indien gewenst) publiciteit,
84
+en invloed op de richting van ons onderzoek en ontwikkeling.</li>
85
+
86
+</ul>
87
+
88
+ </div><!-- #main -->
89
+
90
+#include <foot.wmi>
0 91
\ No newline at end of file
... ...
@@ -0,0 +1,20 @@
1
+#!/usr/bin/wml
2
+
3
+## translation metadata
4
+# Based-On-Revision: 7821
5
+# Last-Translator: solutions@janwoning.com
6
+
7
+<:
8
+	my @navigation = (
9
+		'index'			, 'Thuis',
10
+		'overview'		, 'Overzicht',
11
+		'download'		, 'Download',
12
+		'docs'			, 'Docs',
13
+#		'support'		, 'Hulp',
14
+#		'faq'			, 'FAQs',
15
+		'volunteer'		, 'Vrijwilliger',
16
+#		'developer'		, 'Ontwikkelaars',
17
+		'people'		, 'Mensen',
18
+		'donate'		, 'Donaties',
19
+	);
20
+:>
0 21
\ No newline at end of file
... ...
@@ -0,0 +1,228 @@
1
+## translation metadata
2
+# Based-On-Revision: 7935
3
+# Last-Translator: solutions@janwoning.com
4
+
5
+#include "head.wmi" TITLE="Overzicht"
6
+
7
+<div class="main-column">
8
+
9
+<h2>Tor: Overzicht</h2>
10
+<hr />
11
+
12
+<p>
13
+Tor is een netwerk met virtuele tunnels dat mensen en groepen in staat
14
+stelt hun privacy en veiligheid op het Internet te verbeteren. Tevens
15
+geeft het software ontwerpers de mogelijkheid om nieuw communicatiegereedschap
16
+met ingebouwde privacykenmerken te cre�ren. Tor levert het fundament
17
+voor een reeks toepassingen welke organisaties en personen informatie
18
+over een openbaar netwerk laat delen zonder aantasting van de privacy.
19
+</p>
20
+
21
+<p>
22
+Individuen gebruiken Tor om te voorkomen dat zij en hun familieleden via
23
+websites worden gevolgd, en om toegang te krijgen tot nieuwssites,
24
+berichtendiensten, enz. welke door hun plaatselijke Internetdienst worden
25
+geblokkeerd. Tor's <a
26
+href="docs/tor-hidden-service.html.en">verborgen diensten</a> stellen
27
+gebruikers in staat websites te publiceren en andere diensten te leveren,
28
+zonder de locatie van hun site bloot te geven. Individuen gebruiken Tor
29
+tevens voor sociaal gevoelige communicatie: Chat rooms en webforums voor
30
+slachtoffers van verkrachting en geweld of voor medische pati�nten.
31
+</p>
32
+
33
+<p>
34
+Journalisten gebruiken Tor om veiliger te communiceren met informanten en
35
+dissidenten. Niet-gouvernementele organisations (NGOs) gebruiken Tor om hun
36
+buitenlands personeel contact te laten maken met de eigen website, zonder
37
+ter plaaste de identiteit van hun organisatie te onthullen.
38
+</p>
39
+
40
+<p>
41
+Groepen als Indymedia bevelen Tor aan ter bescherming van de online privacy
42
+en veiligheid van hun leden. Activistische groepen als de Electronic Frontier
43
+Foundation ondersteunen de ontwikkeling van Tor als werktuig ter waarborging
44
+van burgelijke vrijheden online. Bedrijven gebruiken Tor als een veilig middel
45
+voor research naar concurrenten en ter bescherming van gevoelige bedrijfsinformatie
46
+tegen afluisteren. Zij gebruiken Tor tevens ter vervanging van traditionele
47
+Virtual Private netwerken, opdat de precieze omvang en timing van hun interne
48
+contacten (bijvoobeeld welke locaties personeel laten overwerken, vanuit welke
49
+locaties werknemers banensites bezoeken of welke onderzoeksdivisies praten met de
50
+patentadvokaten van het bedrijf) niet langer wordt prijsgegeven.
51
+</p>
52
+
53
+<p>
54
+De Amerikaanse Marine gebruikt Tor voor het verzamelen van militaire
55
+inlichtingen. E�n marine-team heeft onlangs Tor gebruikt tijdens een 
56
+missie in het Midden Oosten. Politie en Justitie gebruiken Tor voor het
57
+observeren van websites en voor undercover werk, zonder IP adressen
58
+van de overheid in de weblogs van onderzochte sites achter te laten.
59
+</p>
60
+
61
+<p>
62
+De grote verscheideneheid aan gebruikers is hetgeen <a
63
+href="http://freehaven.net/doc/fc03/econymics.pdf">Tor zo veilig maakt</a>.
64
+Tor verbergt u onopgemerkt temidden van andere netwerkgebruikers. Des te
65
+groter en hoe gevari�erder het Tor gebruikersbestand, des te beter de
66
+anonimiteit wordt gewaarborgd.
67
+</p>
68
+
69
+<h3>Waarom Tor nodig is</h3>
70
+
71
+<p>
72
+Tor beveiligt tegen zogenaamde "traffic analysis", een veel voorkomende
73
+vorm van Internettoezicht. Uit analyse van het berichtenverkeer kan worden
74
+afgeleid wie met wie over een openbaar netwerk communiceert. Kennis
75
+omtrent de bron en bestemming van uw berichtenverkeer stelt derden in
76
+staat uw gedrag en belangen gade te slaan. Dit kan van invloed zijn op uw
77
+banksaldo, wanneer bijvoorbeeld een webwinkel aparte prijzen per land hanteert.
78
+Het kan zelfs uw baan en fysieke veiligheid op het spel zetten, door te
79
+onthullen wie en waar u bent. Indien u bijvoorbeeld vanuit het buitenland
80
+de computer op uw werk gebruikt voor het ophalen en versturen van
81
+elektronische post, kunt u onbedoeld uw nationaliteit en professionele
82
+banden prijs geven aan iedereen die het network observeert, zelfs indien
83
+de verbinding is versleuteld.
84
+</p>
85
+
86
+<p>
87
+Hoe werkt traffic analysis? Een Internet bericht bestaat uit twee delen, te
88
+weten nuttige vracht en een kop voor de routing. De nuttige vracht kan
89
+elektronische post, een webpagina of audiobestand omvatten. Zelfs bij versleutelde
90
+berichten kan d.m.v. traffic analysis veel van wat u doet en mogelijk ook
91
+van wat u zegt worden achterhaald. Dit komt doordat het zich richt op de
92
+niet-versleutelde kop, welke de bron, bestemming, omvang, tijd, enz. van
93
+uw bericht bevat.
94
+</p>
95
+
96
+<p>
97
+Primair probleem voor de privacybewusten is dat de ontvanger van uw bericht
98
+aan de kop kan zien dat u de afzender bent. Ditzelfde geldt voor legale
99
+tussenpersonen als Internetdiensten, en soms ook voor kwaadwillenden.
100
+Een eenvoudige vorm van traffic analysis betreft het onderscheppen van de kop
101
+en route van afzender naar ontvanger.
102
+</p>
103
+
104
+<p>
105
+Er bestaan echter ook krachtiger vormen van traffic analysis. Sommige
106
+kwaadwillenden bespioneren meerdere delen van het Internet en gebruiken
107
+geavanceerde statistische methoden om de communicatiepatronen van vele
108
+organisaties en personen tegelijkertijd te volgen. Versleutelen helpt
109
+niet tegen deze aanvallers, omdat uitsluitend de inhoud -niet de koppen-
110
+van het Internet berichtenverkeer wordt verborgen.
111
+</p>
112
+
113
+<h3>De oplossing: een gedistribueerd, anoniem netwerk</h3>
114
+
115
+<p>
116
+Tor helpt het risico van zowel eenvoudige als complexe traffic analysis
117
+te bepereken, door uw transacties via diverse locaties te versturen,
118
+zodanig dat geen enkele locatie u aan uw eindbestemming kan koppelen.
119
+Het concept is vergelijkbaar met het lopen van een moeilijk begaanbaar
120
+kronkelpad teneinde achtervolgers af te schudden, in combinatie met het
121
+periodiek uitwissen van uw voetafdrukken. In plaats van direct van bron
122
+naar eindbestemming, reist berichtenverkeer in het Tor netwerk langs
123
+willekeurige wegen via meerdere servers, hetgeen uw sporen uitwist.
124
+Geen enkele waarnemer kan nagaan van wie het berichtenverkeer afkomstig
125
+is en waarheen het wordt verzonden. 
126
+</p>
127
+
128
+<img alt="Tor circuit step one" src="$(IMGROOT)/htw1.png" />
129
+
130
+<p>
131
+Teneinde een netwerktraject via Tor op te zetten, bouwt de Tor gebruiker
132
+("client") een reeks versleutelde verbindingen via als doorgeefluik
133
+fungerende Tor servers. Het traject wordt stapsgewijs opgebouwd en het
134
+berichtenverkeer stapsgewijs doorgegeven. Elke server in de route kent
135
+slechts de voorafgaande en volgende server. Geen enkele server kent het
136
+gehele af te leggen traject. De Tor gebruikerssoftware cre�ert een aparte
137
+sleutel voor elke transmissiestap. Hierdoor wordt voorkomen dat verbindingen
138
+aan de hand van het doorgegeven berichtenverkeer kunnen worden getraceerd.
139
+Elke server pelt een laag versleutelde routinginformatie weg (als bij een
140
+ui) totdat het onversleutelde berichtenverkeer het Tor netwerk vanaf de
141
+laatste server verlaat. Voor de ontvanger lijkt het alsof inkomend
142
+verkeer van de Tor uitgangsserver afkomstig is.
143
+
144
+</p>
145
+
146
+<img alt="Tor circuit step two" src="$(IMGROOT)/htw2.png" />
147
+
148
+<p>
149
+Zodra het traject is uitgezet, kunnen vele typen data worden
150
+uitgewisseld en applicaties worden ingezet over het Tor netwerk.
151
+Doordat elke server niet meer ziet dan ��n stap in het traject, wordt
152
+traffic analyis door afluisteren of gecompromitteerde servers onmogelijk
153
+gemaakt. Tor werkt alleen voor TCP datastromen en kan door elke applicatie
154
+met SOCKS ondersteuning worden aangeroepen.
155
+</p>
156
+
157
+<p>
158
+Omwille van de transmissiesnelheid gebruikt de Tor software een netwerktraject
159
+gedurende ongeveer ��n minuut. Latere verzoeken worden toegewezen aan een nieuw
160
+traject, om te voorkomen dat nieuwe met eerdere acties kunnen worden gecorreleerd.
161
+</p>
162
+
163
+<img alt="Tor circuit step three" src="$(IMGROOT)/htw3.png" />
164
+
165
+<h3>Verborgen diensten</h3>
166
+
167
+<p>
168
+Tor biedt tevens de mogelijkheid om locaties (IP adressen) van diverse typen
169
+diensten, zoals webpublicatie of een berichtendienst, te camoufleren. Gebruik
170
+makend van Tor rendez-vous punten kunnen andere Tor gebruikers met deze
171
+<a href="<page docs/tor-hidden-service>">verborgen diensten</a> communiceren
172
+zonder hun identiteit bloot te geven. M.b.v. deze functionaliteit kunnen
173
+Tor gebuikers websites opzetten, waar materiaal zonder vrees voor censuur
174
+openbaar kan worden gemaakt. Niemand zal de aanbieders van
175
+dergelijke websites menselijkerwijze kunnen opsporen.
176
+</p>
177
+
178
+<h3>Anoniem blijven</h3>
179
+
180
+<p>
181
+Tor kan niet alle problemen met anonimiteit oplossen. Tor richt zich
182
+uitsluitend op bescherming van het datatransport. Indien u niet wilt
183
+dat bezochte sites uw identiteit (IP adres) zien, dan dient u gebruik
184
+te maken van protocolspecifieke software als Privoxy. Tevens dient u
185
+uw browser in te stellen op het blokkeren van cookies en achterhouden
186
+van informatie omtrent het browser type.
187
+</p>
188
+
189
+<p>
190
+Wees verder alert op het beschermen van uw anonimiteit. Gebruik nooit
191
+uw naam of andere gevoelige informatie in webforums. Hou rekening met
192
+dat Tor, evenals andere anonieme netwerken welke snel genoeg zijn voor
193
+praktisch gebruik, geen bescherming biedt tegen "end-to-end timing attacks".
194
+Wanneer een aanvaller zowel het uitgaande verkeer van de afzender als het
195
+inkomende verkeer op de bestemming kan zien, dan kan m.b.v. statistische
196
+analyse worden achterhaald dat beide verkeersstromen bij elkaar horen.
197
+</p>
198
+
199
+<h3>De toekomst van Tor</h3>
200
+
201
+<p>
202
+Het bedrijven van een bruikbaar anoniem netwerk op het Internet vormt
203
+een continue uitdaging. We hebben software nodig die aan de eisen van
204
+gebruikers tegemoet komt. Tevens willen we het netwerk operationeel houden
205
+ten gunste van een zo groot mogelijk aantal gebruikers. Veiligheid en
206
+bruikbaarheid hoeven echter niet strijdig te zijn. De toenemende
207
+bruikbaarheid van Tor zal nieuwe gebruikers aantrekken. Hierdoor
208
+zal het aantal beschikbare verbindingstrajecten en de veiligheid
209
+van individuele gebruikers toenemen. Tor boekt vooruitgang, echter
210
+wij hebben uw hulp nodig. Overweeg a.u.b.
211
+<a href="<page docs/tor-doc-server>">een Tor server te draaien</a>
212
+danwel uw <a href="<page volunteer>">vrijwillige deelname</a>
213
+als <a href="<page developers>">ontwikkelaar</a> aan het project.
214
+</p>
215
+
216
+<p>
217
+Huidige tendensen in wetgeving, beleid en technologie bedreigen de anonimiteit
218
+als nooit tevoren. Hierdoor worden het recht op vrije meningsuiting en vrije
219
+nieuwsgaring ondergraven. Tegelijkerijd ondermijnen deze trends de staatsveiligheid
220
+en kritische infrastructuur, vanwege toenemende kwetsbaarheid voor afluisteren
221
+van verbindingen tussen personen, organisaties, bedrijven en overheden. Elke
222
+nieuwe Tor gebruiker en server vermindert dit risico, waardoor Tor in
223
+toenemende mate de veiligheid en privacy zal kunnen waarborgen.
224
+</p>
225
+
226
+ </div><!-- #main -->
227
+
228
+#include <foot.wmi>
0 229
\ No newline at end of file
... ...
@@ -0,0 +1,36 @@
1
+## translation metadata
2
+# Based-On-Revision: 11381
3
+# Last-Translator: solutions@janwoning.com
4
+
5
+#include "head.wmi" TITLE="Mensen"
6
+
7
+<div class="main-column">
8
+
9
+<h2>Tor: People</h2>
10
+<hr />
11
+
12
+<p>Het Tor Project wordt beheerd door <a href="http://freehaven.net/">The
13
+Free Haven Project</a> als een bouwsteen voor anonieme en censuur-resistente
14
+communicatie- en publicatiesystemem. Tor is
15
+ontwikkeld door <a href="http://freehaven.net/~arma/">Roger Dingledine</a>
16
+en <a href="http://www.wangafu.net/~nickm/">Nick Mathewson</a>, met hulp
17
+van vele vrijwilligers op het Internet.</p>
18
+
19
+<p>Shava Nerad is in 2006 benoemd tot Directeur Ontwikkeling. Neem a.u.b.
20
+<a href="mailto:execdir@torproject.net">contact met haar op</a> met uw pers-
21
+en financi�le vragen.</p>
22
+
23
+<p>Tor is ontworpen door Roger Dingledine en Nick Mathewson van Free
24
+Haven and <a href="http://www.syverson.org/">Paul Syverson</a> van het
25
+<a href="http://www.nrl.navy.mil/">Onderzoekslaboratorium van de
26
+Amerikaanse Marine</a>, gebaseerd op het oorspronkelijke 
27
+<a href="http://www.onion-router.net/">onion routing</a>
28
+idea aldaar bedacht en ontwikkeld.</p>
29
+
30
+<p>Neemt u a.u.b. g��n individueel contact met ons op over Tor kwesties &mdash; Indien
31
+u een probleem of vraag heeft, raadpleeg dan de <a href="<page
32
+contact>">contact pagina</a> voor de juiste addressen.</p>
33
+
34
+ </div><!-- #main -->
35
+
36
+#include <foot.wmi>
0 37
\ No newline at end of file
... ...
@@ -0,0 +1,381 @@
1
+## translation metadata
2
+# Based-On-Revision: 10723
3
+# Last-Translator: solutions@janwoning.com
4
+
5
+#include "head.wmi" TITLE="Volunteer"
6
+
7
+<div class="main-column">
8
+
9
+<!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
10
+<h2>Drie dingen die iedereen nu kan doen:</h2>
11
+<ol>
12
+<li>Overweeg a.u.b. <a href="<page docs/tor-doc-server>">een Tor server te
13
+draaien</a> om het Tor netwerk te helpen groeien.</li>
14
+<li>Zegt het voort! Haal uw vrienden over om Tor servers te draaien, verborgen
15
+diensten aan te bieden en het op hun beurt door te vertellen aan hun vrienden.
16
+
17
+<li>Wij zijn thans actief op zoek naar fondsen en sponsors. Indien u Tor's
18
+doelstellingen steunt, neemt u dan a.u.b. even de tijd voor een
19
+<a href="<page donate>">donatie t.b.v. de verdere ontwikkeling van Tor</a>.
20
+Indien u bedrijven, NGOs of andere organisaties weet die
21
+verlegen zijn om veilige communicatie, vertel hen dan over ons.</li>
22
+</ol>
23
+
24
+<a id="Usability"></a>
25
+<h2><a class="anchor" href="#Usability">Hulpprogramma's</a></h2>
26
+<ol>
27
+<li>We hebben goede methoden nodig voor het onderscheppen van DNS verzoeken,
28
+zodat deze geen informatie lekken naar een plaatselijke waarnemer, waar
29
+wij anoniem proberen te zijn (kan gebeuren doordat DNS verzoeken worden afgehandeld
30
+v��r verzending naar de SOCKS proxy).</li>
31
+<li>Tsocks/dsocks items:
32
+<ul>
33
+<li>We moeten <a
34
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TSocksPatches">al onze tsocks
35
+patches toepassen</a> en een nieuwe vork onderhouden. Wij zullen uw oplossing
36
+desgewenst hosten.</li>
37
+<li>We zouden Dug Song's "dsocks" programma moeten opwaarderen voor het gebruik van 
38
+<i>mapaddress</i> opdrachten door Tor's controle koppeling, opdat we niet langer
39
+een retourtje binnen Tor verspillen aan het verwerken van DNS verzoeken voor het
40
+leggen van verbindingen.</li>
41
+<li>We moeten ons <i>torificatie</i> script laten bepalen welke type tsocks of
42
+dsocks is ge�nstalleerd en deze dienovereenkomstig aanroepen. Dit komt waarschijnlijk
43
+neer op het samenvoegen van hun koppelingen, waarbij de code wordt gedeeld of
44
+��n van de twee geheel wordt afgedankt.</li>
45
+</ul>
46
+</li>
47
+<li>
48
+Serverbeheerders wensen de optie tot het instellen van een zekere bandbreedte gedurende
49
+een bepaald dagdeel en een andere bandbreedte gedurende een ander dagdeel. I.p.v.
50
+programmeren in Tor, is een script gewenst dat via de
51
+<a href="<page gui/index>">Tor Controller Interface</a> praat en een "setconf" uitvoert
52
+om de bandbreedte aan te passen. Het script zou mogelijk onder (Unix) cron kunnen draaien
53
+danwel slapen om op de juiste tijd de kneep te doen (dit laatste is waarschijnlijk beter
54
+overdraagbaar). Zou iemand zo'n script voor ons kunnen schrijven?
55
+Wij zullen het dan in de <a href="<svnsandbox>contrib/">contrib/</a> plaatsen. Dit
56
+zou een goede inzending zijn voor de <a href="<page gui/index>">Tor GUI wedstrijd</a>.
57
+ <!-- We have a good script to adjust stuff now, right? -NM -->
58
+</li>
59
+
60
+<li>Berichtenverkeer kan <a
61
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ChooseEntryExit">het Tor
62
+netwerk verlaten via een gekozen uitgangsserver</a>. Echter het moet mogelijk zijn
63
+alleen het land te selecteren en het programma vervolgens automatisch een uitgangsserver
64
+te laten kiezen. De beste optie is om Blossom's directory ook op te halen, met een 
65
+lokale Blossom client die dit veilig (via Tor, met echtverklaring van de
66
+handtekening) doet, <tt>.country.blossom</tt> onderschept en de juiste actie neemt.</li>
67
+
68
+<li>Over geografische lokaties gesproken: Iemand zou een wereldkaart moeten
69
+tekenen, met elke Tor serverlokatie gemarkeerd door een speld. Bonuspunten indien
70
+de kaart zichzelf aanpast aan een groeiend, veranderend Tor netwerk. Eenvoudigst
71
+zou zijn om alle gegevens naar Google te sturen en hen de kaart laten tekenen. In
72
+hoeverre zou dit de privacy be�nvloeden en zijn er alternatieven?</li>
73
+</ol>
74
+
75
+<a id="Documentation"></a>
76
+<h2><a class="anchor" href="#Documentation">Documentatie</a></h2>
77
+<ol>
78
+<li>We horen dat Tor gebruikers slachtoffer kunnen worden van anonimiteit-brekende
79
+aanvallen via Javascript, Java, ActiveX, Flash, enz. indien zij
80
+deze programma's niet uitschakelen. Bestaan er uitbeidingen, zoals
81
+NoScript voor Firefox, welke dit risico eenvoudig te beheren maken? Wat is
82
+het risico precies?</li>
83
+
84
+<li>Bestaat er een suite van uitbreidingen voor Firefox 1.5+ met volledige
85
+Privoxy functionaliteit? We hebben vernomen dat Tor veel sneller werkt zonder
86
+Privoxy in de lus.</li>
87
+
88
+<li>Helpt u Matt Edman a.u.b. met het documenteren van zijn
89
+<a href="http://vidalia-project.net/">Vidalia</a> Tor controller.</li>
90
+
91
+<li>Evalueer en documenteer
92
+<a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">onze
93
+lijst van programma's</a> welke kunnen worden geconfigureerd voor gebruik met Tor.</li>
94
+
95
+<li>We hebben betere documentatie nodig voor het dynamisch onderscheppen
96
+en omleggen van verbindingen via Tor. Tsocks (Linux), dsocks (BSD), freecap
97
+(Windows) en een beter gebruik van onze nieuwe TransPort lijken goede kandidaten.</li>
98
+
99
+<li>We hebben <a
100
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms">een lange lijst
101
+potenti�el bruikbare programma's</a> die met Tor kunnen samenwerken. Welke zijn nuttig en in
102
+welke situaties? Help ons a.u.b. met testen en vastleggen van de uitkomsten.</li>
103
+
104
+<li>Help met het vertalen van de Tor webpagina's en documenten. Zie de
105
+<a href="<page translation>">richtlijnen</a> indien u wilt meehelpen.
106
+Ook hebben we mensen nodig om de bestaande Franse en Zweedse vertalingen
107
+bij te houden, zie het betreffende <a href="<page translation-status>">status
108
+overzicht</a>.</li>
109
+
110
+<li>Kan iemand ons uitleggen en helpen besluiten of we de 
111
+<a href="http://www.cacert.org/">cacert</a> weg met ons SSL
112
+<a href="<page documentation>#Developers">SVN repository</a> moeten opgaan?</li>
113
+</ol>
114
+
115
+<a id="Coding"></a>
116
+<h2><a class="anchor" href="#Coding">Programmeren en Ontwerp</a></h2>
117
+<ol>
118
+<li>Tor servers werken niet goed onder Windows XP. Onder Windows doet Tor
119
+een standaard <tt>select()</tt> systeem aanroep, welke niet-wegschrijfbaar 
120
+geheugen gebruikt. Dit houdt in dat een gemiddelde Tor server deze
121
+geheugenruimte in z'n geheel overschrijft, <a
122
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/WindowsBufferProblems">resulterend
123
+in systeemuitval</a>.
124
+Vermoedelijk moeten we "overlapped IO" gebruiken. E�n oplossing is, om een
125
+<a href="http://www.monkey.org/~provos/libevent/">libevent</a> te leren hoe
126
+overlapped IO i.p.v. select() onder Windows te gebruiken, en vervolgens Tor op
127
+de nieuwe libevent koppeling af te stemmen.</li>
128
+
129
+<li>Omdat Tor servers elke cel die zij behandelen moeten opslaan en uitsturen,
130
+gebruiken breedbandige Tor servers tientallen megabytes aan uitsluitend
131
+buffergeheugen. We hebben een betere geheugenhi�rarchie nodig om te bepalen
132
+wanneer buffers in te krimpen danwel uit te breiden. Moet dit misschien
133
+analoog aan het Linux kernelontwerp worden ingericht, waar sprake is van
134
+vele kleine buffers welke naar elkaar verwijzen, i.p.v. monolithische buffers?
135
+</li>
136
+
137
+<li>
138
+We zijn verlegen om een offici�le centrale lokatie welke de vraag "Is dit
139
+IP adres een Tor uitgangsserver?" beantwoordt. Dit zou moeten
140
+leiden tot diverse koppelingen, inclusief een webkoppeling en een
141
+DNSBL-stijl koppeling. Deze opzet is in staat de meest precieze
142
+antwoorden te leveren, door een lokale kopie ("mirror") van de Tor
143
+directory informatie aan te houden. Teer punt is, dat de
144
+uitgangsserver-functie niet booleaans is. Daarom luidt de eigenlijke vraag
145
+"Is dit IP adres een Tor uitgangsserver welke uit kan sturen naar
146
+mijn IP adres:poort?". DE DNSBL koppeling ontvangt waarschijnlijk
147
+ honderen informatieverzoeken per minuut. Derhalve zijn er slimme
148
+algoritmen nodig. Bonuspunten voor algoritmen welke actief elke
149
+uitgangsserver testen om te bepalen vanuit welk IP adres het Tor network
150
+daadwerkelijk wordt verlaten.
151
+<a href="<svnsandbox>doc/contrib/torbl-design.txt">Lees hier verder</a>.</li>
152
+
153
+<li>
154
+Af en toe vallen Tor servers uit, verliezen computers waarop zij draaien
155
+hun netwerkverbinding of gebeuren er andere ongelukken. Een aantal Tor
156
+beheerders heeft interesse getoond in een berichtendienst
157
+welke periodiek nagaat of hun Tor server gezond is en een herinnering
158
+stuurt indien dit niet het geval is. Is iemand bereid om een paar cgi
159
+scripts en webpagina's te schrijven en een wget hack danwel iets
160
+ingewikkelders, bijvoorbeeld <a
161
+href="http://nagios.org/">Nagios</a> voor deze controle op te zetten?
162
+De eerste versie zou alleen de directory poort kunnen uitlezen, bijvoorbeeld
163
+door de cached netwerk statuspagina op het juiste IP adres en poort te
164
+doorzoeken en dan de "/tor/server/authority" pagina op te vragen.</li>
165
+
166
+<li>Het zou mooi zou om een live CD te hebben met alle inclusief de
167
+meest recente versies van Tor, Polipo, Privoxy, Firefox, Gaim+OTR, enz.
168
+Er zijn twee uitdagingen: De eerste is het documenteren van het system
169
+en de keuzemogelijkheden, op een wijze welke veiligheidsmensen in staat
170
+stelt een mening te vormen hoe veilig het zou moeten zijn.
171
+De tweede is nadenken over hoe de inhoud kan worden bijgehouden, opdat
172
+deze niet snel in onbruik raakt (in tegenstelling tot AnonymOS). Bonuspunten
173
+indien het image bestand op moderne CDs met kleine vormfactor past.</li>
174
+
175
+<li>
176
+In analogie met een live CD image, zouden we moeten werken aan een intu�tief
177
+veilig en goed beschreven USB image bestand voor Tor en de hulpprogramma's.
178
+
179
+<li>Het door ons verkozen grafische bedieningspaneel voor Tor,
180
+<a href="http://vidalia-project.net/">Vidalia</a> genaamd, heeft behoefte aan
181
+velerlei ontwikkelingswerk.</li>
182
+
183
+<li> We moeten daadwerkelijk beginnen met het bouwen van het
184
+<a href="<page
185
+documentation>#DesignDoc">blokkade-weerstand ontwerp</a> (tegen
186
+firewalls enz). Dit omvat het verder uitwerken van het ontwerp,
187
+wijzigen van diverse onderdelen van Tor, modificeren van
188
+<a href="http://vidalia-project.net/">Vidalia</a>
189
+ter ondersteuning van de nieuwe Tor functionaliteit, en planning
190
+voor de uitgifte.</li>
191
+
192
+<li>We hebben een flexibel simulatie-raamwerk nodig voor de studie
193
+van "end-to-end traffic confirmation" aanvallen. Vele onderzoekers
194
+hebben ad hoc simulators opgeklopt ter onderbouwing van hun
195
+oordeel dat dergelijke aanvallen hetzij goed werken of goed kunnen
196
+worden afgeweerd. Kunnen we een duidelijk omschreven simulator
197
+bouwen die dusdanig open is, dat iedereen weet dat er redelijke
198
+antwoorden uitkomen? Dit zal de prikkel geven tot veel nieuw
199
+onderzoek. Zie <a href="#Research">onderstaande bijdrage</a> over
200
+"confirmation" aanvallen voor de onderzoeksaspecten van deze taak
201
+&mdash; wie weet, kunt u bij het gereedkomen ook meehelpen met het
202
+schrijven van een stuk of drie artikelen.</li>
203
+
204
+<li>We hebben prestatiemetingen nodig van <a
205
+href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a>
206
+tegen <a href="http://www.privoxy.org/">Privoxy</a>. Is Polipo
207
+in feite aanmerkelijk sneller dan Privoxy, wanneer de vertraging door
208
+Tor buiten beschouwing wordt gelaten? Zijn de resultaten gelijk onder
209
+Linux en Windows? Behandelt Polipo meer websites correct dan Privoxy
210
+of omgekeerd? Zijn er problemen met de stabiliteit onder Windows
211
+of andere wijdverbreide platforms?</li>
212
+
213
+<li>In relatie tot het bovenstaande, zou u willen helpen met het
214
+omprogammeren van <a
215
+href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> voor
216
+stabiel en effici�nt gebruik onder Windows?</li>
217
+
218
+<li>We hebben een gedistribueerd test-raamwerk nodig. We beschikken
219
+over eenheidstests. Mooier zou zijn een script dat een Tor netwerk opstart, korte
220
+tijd gebruikt en bevestigt dat tenminste een deel ervan werkt.</li>
221
+
222
+<li>Help Mark Perry a.u.b. met zijn <a
223
+href="http://tor.eff.org/svn/torflow/">TorFlow</a>
224
+bibliotheek (<a href="http://tor.eff.org/svn/torflow/TODO">TODO</a>). Dit 
225
+betreft een python programmabibliotheek welke het <a
226
+href="http://tor.eff.org/svn/torctl/doc/howto.txt">Tor controller
227
+protocol</a> gebruikt om Tor op diverse manieren verbindingstrajecten
228
+te laten uitzetten, en vervolgens de prestaties te meten en anomalie�n 
229
+op te sporen.</li>
230
+<!--
231
+<li>Thans worden de verborgen service descriptors op slechts enkele directory
232
+servers opgeslagen. Dit is slecht voor de privacy en de robuustheid. Voor
233
+meer robuustheid, dienen we verborgen-service descriptiors minder priv� te
234
+maken, omdat ze naar vele plaatsen moeten worden gespiegeld. Idealiter willen
235
+we het opslag/opzoeksysteem van de Tor directory servers volledig scheiden.
236
+Eerste probleem is het ontwerpen van een nieuw verborgen-service descriptorformaat
237
+voor a) ascii i.p.v. binair voor gebruiksgemak; b) het versleuteld houden van de
238
+lijst van introductiepunten, tenzij het <tt>.onion</tt> adres bekend is, zodat
239
+de directory deze niet kan achterhalen en c) de directories toe te staan het
240
+datum-tijdstempel en de handtekening van de verborgen service descriptor
241
+echt te verklaren, zodat de descriptors niet kunnen worden verleid tot
242
+het aannemen van een valse indentiteit. Ten tweede is elk betrouwbaar
243
+gedistribueerd opslagsysteem goed, mits het echtverklaring van wijzingen
244
+ondersteund. Dit is voor tot dusverre ge�mplementeerde DHT code niet het geval.</li>
245
+-->
246
+<li>Tor 0.1.1.x en latere versies ondersteunen hardware welke versleuteling
247
+via OpenSSL versnelt. Niemand heeft dit echter ooit getest. Is er misschien
248
+iemand die een testkaart wil hebben en ons wil laat weten of het werkt? </li>
249
+
250
+<li>
251
+Voer een veiligheidsanalyse van Tor uit met <a
252
+href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fuzz_testing">"fuzz"</a>. Bepaal of er
253
+goede "fuzzing" bibliotheken bestaan voor wat we willen. Maak naam door
254
+puntenwinst, wanneer wij speciaal vanwege u een nieuwe versie uitgeven!</li>
255
+
256
+<li>Tor gebruikt TCP voor transport en TLS voor versleuteling van verbindingen.
257
+Dit is mooi en eenvoudig, maar betekent wel dat alle cellen op een verbinding
258
+worden vertraagd bij verlies van ��n enkel datapakket, en dat we alleen TCP
259
+datastromen redelijk kunnen ondersteunen. We hebben een <a
260
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#TransportIPnotTCP">lijst
261
+met redenen waarom we niet zijn overgegaan op UDP transport</a>. Echter het zou
262
+prima zijn indien de lijst kan worden ingekort. Ook hebben we een <a
263
+href="<svnsandbox>doc/spec/proposals/100-tor-spec-udp.txt">specificatie voor
264
+voor Tor met UDP voorgesteld</a> &mdash; laat ons a.u.b. weten wat er
265
+verkeerd aan is.</li>
266
+
267
+<li>We zijn dichtbij IPv6 ondersteuning voor bestemmingsadressen
268
+(vanaf uitgangsservers). Indien u veel waarde hecht aan IPv6, dan is dit de
269
+eerste plaats om te beginnen.</li>
270
+
271
+<li>Geen van alle naar uw zin? Kijk naar de <a
272
+href="<svnsandbox>doc/design-paper/roadmap-2007.pdf">plan voor verdere
273
+ontwikkeling van Tor</a> voor meer idee�n.</li>
274
+<li>Uw idee hier niet gevonden? Tien tegen ��n dat we het toch nodig hebben! Neem
275
+contact met ons op.</li>
276
+</ol>
277
+
278
+<a id="Research"></a>
279
+<h2><a class="anchor" href="#Research">Onderzoek</a></h2>
280
+<ol>
281
+<li>De "website fingerprinting" aanval: Maak een lijst van een paar honderd
282
+websites en een reeks "handtekeningen" voor elke site. Observeer het
283
+berichtenverkeer van een Tor client. Terwijl u hem data ziet ontvangen,
284
+krijgt u snel inzicht in welke van deze sites hij aan het bezoeken is. Hoe
285
+effecief is deze aanval op de geplaatste Tor codebasis? Begin vervolgens met
286
+het verkennen van mogelijke verdedigingen: We zouden bijvoorbeeld Tor's cel
287
+van 512 naar 1024 bytes kunnen vergroten, paddingtechnieken als <a
288
+href="http://freehaven.net/anonbib/#timing-fc2004">defensive dropping</a>
289
+kunnen toepassen of het berichtenverkeer kunnen vertragen. Hoeveel effect
290
+hebben deze maatregelen en wat is effect op de bruikbaarheid (gebruikmakend van een
291
+toepasselijke metriek) van een succesvolle verdediging in elk
292
+van deze gevallen?.</li>
293
+
294
+<li>De "end-to-end traffic confirmation" aanval: Door bewaken van het
295
+berichtenverkeer bij Alice en Bob kunnen we <a
296
+href="http://freehaven.net/anonbib/#danezis:pet2004">handtekeningen vergelijken
297
+en overtuigd raken dat we dezelfde datastroom zien</a>. Tot dusverre accepteert
298
+Tor dit en neemt in alle gevallen aan dat het om een triviale aanval gaat.
299
+Is dit eigenlijk wel waar? Hoeveel berichtenverkeer van welk soort distributie is
300
+nodig om de vijand in zijn overwinning te doen geloven? Zijn er scenarios (bijv. weining
301
+transmissie) welke de aanval vertragen? Werken sommige vormen van padding beter dan
302
+dan andere?</li>
303
+
304
+<li>The "routing zones" aanval: De meeste literatuur benadert het netwerktraject
305
+tussen Alice en haar ingangsserver (en tussen Bob en zijn uitgangsserver) als
306
+een enkelvoudige verbinding in een raster. In de praktijk kruist het traject
307
+vele autonome systemen (ASes), en <a
308
+href="http://freehaven.net/anonbib/#feamster:wpes2004">is het niet ongewoon dat
309
+dezelfde ASes in zowel het ingangs- als het uitgangstraject voorkomen</a>.
310
+Helaas, om nauwkeurig te voorspellen of een zeker (Alice, ingang, uitgang, Bob)-kwartet
311
+gevaarlijk is, moeten we een complete Internet routing zone downloaden
312
+en kostbare berekeningen uitvoeren. Zijn er praktische benaderingen, zoals het
313
+vermijden van IP adressen in eenzelfde /8 netwerk?</li>
314
+
315
+<li>
316
+Andere onderzoeksvragen m.b.t. geografische diversiteit zetten de keuze van
317
+een effici�nt traject af tegen de keuze van een willekeurig traject. Zie Stephen
318
+Rollyson's <a
319
+href="http://swiki.cc.gatech.edu:8080/ugResearch/uploads/7/ImprovingTor.pdf">position
320
+paper</a> hoe te trage keuzes af te danken zonder de anonimteit teveel 
321
+geweld aan te doen. Deze veelbelovende redenering vraagt om nader onderzoek
322
+en denkwerk.</li>
323
+
324
+<li>Tor werkt niet erg goed op kabel of DSL servers met asymmetrische
325
+bandbreedte. Gegeven dat Tor gescheiden TCP verbindigen voor elke transmissiestap
326
+heeft: Indien alle bytes normaal binnenkomen terwijl er uitgaande bytes verloren
327
+gaan, dan koppelt de TCP deze informatie niet terug. Moet Tor misschien detecteren
328
+wanneer een aanmerkelijk deel van de uitgaande bytes verloren gaat en hierop de
329
+snelheid van de inkomende informatiestroom afregelen? Ik kan me een regelschema
330
+voorstellen waarbij we de transmissiesnelheid langzaam laten toenemen tot er
331
+nog net geen uitgaande bytes verloren gaan en vervolgens via terugkoppeling de
332
+snelheid van de inkomende datastroom hierop af te stemmen. We hebben iemand nodig
333
+die goed is met netwerken om e.e.a. te kunnen simuleren en te helpen met het
334
+ontwerpen van oplossingen, danwel de omvang van het prestatieverlies te begrijpen
335
+en als argument voor heroverweging van UDP transport in te brengen.</li>
336
+
337
+
338
+<li>Een aanverwant onderwerp is controle van verkeersopstoppingen. Is ons
339
+huidige ontwerp voldoende voor zwaar gebruik? Misschien moeten we variabele
340
+i.p.v. vaste vensters uitproberen. Dit leek goed te gaan in een <a
341
+href="http://www.psc.edu/networking/projects/hpn-ssh/theory.php">ssh
342
+data-doorzet experiment</a>. We zullen moeten meten en knijpen, en
343
+mogelijk grondig inspecteren als de resultaten goed zijn.</li>
344
+
345
+<li>
346
+Om dissidenten uit verre landen Tor ongehinderd ('s lands firewall omzeilend)
347
+te laten gebruiken, hebben we een manier nodig om tienduizenden i.p.v.
348
+honderden relais te verkrijgen. We kunnen ons een bedieningspaneel
349
+voorstellen met een "Tor voor Vrijheid" knop die een poort opent en enkele
350
+kB/s het netwerk in stuurt (dit zal nauwelijks ophef of kwesties t.a.v.
351
+misbruik veroorzaken daar er geen uitgangsservers in het spel zijn).
352
+Echter hoe kunnen we automatisch een lijst van deze vrijwillige clients
353
+onder de goede dissidenten verdelen, zonder interceptie door de firewall?
354
+Het is waarschijnlijk nodig op het niveau van menselijk vertrouwen te
355
+werken. Zie ons <a
356
+href="<page documentation>#DesignDoc">vroege blokkade-afweer
357
+ontwerpdocument</a> plus ons <a
358
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#BlockingResistance">FAQ
359
+hoofdstuk</a> hierover. Lees daarna het onderdeel <a
360
+href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Communications_20Censorship">censuur
361
+afweer van anonbib</a>.</li>
362
+
363
+<li>Tor trajecten worden stapsgewijs opgebouwd. Derhalve zijn we in theorie in
364
+staat om enkele datastromen te doen uitgaan in de tweede stap, een paar andere
365
+in de derde stap, enz. Dit lijkt mooi omdat de samenhange tussen uitgaande
366