Browse code

Translation updates from translator.se AT unknown net; checked by Lasse Ahvenainen.

Nick Mathewson authored on 05/02/2007 20:51:19
Showing 5 changed files
... ...
@@ -1,107 +1,168 @@
1 1
 ## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 7623
3
-# Last-Translator: lasse_ahv@yahoo.se
2
+# Based-On-Revision: 9450
3
+# Last-Translator: translator.se atTAat unowned.net
4 4
 
5
-#include "head.wmi" TITLE="Documentation"
5
+#include "head.wmi" TITLE="Dokumentation"
6 6
 
7 7
 <div class="main-column">
8 8
 
9
-<h1>Inneh&aring;ll</h1>
10
-<hr />
11
-
12
-<ul>
13
-<li><a href="#RunningTor">Att anv&auml;nda Tor</a></li>
14
-<li><a href="#DesignDoc">Designdokument</a></li>
15
-<li><a href="#HOWTO">Diverse HOWTO-dokument</a></li>
16
-<li><a href="#MailingLists">Information om e-postlistor</a></li>
17
-</ul>
18
-<hr />
19
-
20 9
 <a id="RunningTor"></a>
21 10
 <h2><a class="anchor" href="#RunningTor">Att anv&auml;nda Tor</a></h2>
22 11
 <ul>
23
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-win32.html">Installera Tor p&aring; Win32</a></li>
24
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-osx.html">Installera Tor p&aring; Mac OS X</a></li>
25
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Installera Tor p&aring; Linux/BSD/Unix</a></li>
26
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-switchproxy.html">Installation av SwitchProxy f&ouml;r Tor</a></li>
27
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-server.html">Konfigurera en Tor server</a></li>
28
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-hidden-service.html">Konfigurera en dold Tor-tj&auml;nst</a></li>
29
-</ul>
30
-
31
-<a id="DesignDoc"></a>
32
-<h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Designdokument</a></h2>
33
-<p><b>Designdokumentet</b> (publicerad p&aring; Usenix
34
-Security 2004) visar v&aring;ra ber&auml;ttiganden och v&aring;r s&auml;kerhetsanalys f&ouml;r Tors design:</p>
35
-<ul>
36
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/tor-design.pdf">PDF version</a></li>
37
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/tor-design.html">HTML version</a></li>
12
+<li><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Installera Tor
13
+on Win32</a></li>
14
+<li><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Installera Tor under
15
+Mac OS X</a></li>
16
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Installera Tor under
17
+Linux/BSD/Unix</a></li>
18
+<li><a href="<page docs/tor-switchproxy>">Installera
19
+SwitchProxy f&ouml;r Tor</a></li>
20
+<li><a href="<page docs/tor-doc-server>">Konfiurera en 
21
+Tor-server</a></li>
22
+<li><a href="<page docs/tor-hidden-service>">Konfigurera
23
+Tor dolda tj&auml;nster</a></li>
38 24
 </ul>
39 25
 
40
-<p>V&aring;r uppf&ouml;ljning om <b>utmaningar inom anonymitet med sm&aring; f&ouml;rdr&ouml;jningar</b>
41
-(fortfarande ett utkast) beskriver senare erfarenheter och utvecklingar:
42
-<a href="<cvssandbox>tor/doc/design-paper/challenges.pdf">PDF version</a>.</p>
43
-
44
-<p>M&aring;let med <b>specifikationen</b> &auml;r att ge utvecklare 
45
-tillr&auml;ckligt med fakta f&ouml;r att kunna bygga en kompatibel version av Tor:</p>
46
-<ul>
47
-<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/tor-spec.txt">Tor specifikation</a></li>
48
-<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/rend-spec.txt">Tor rendezvous specifikation</a></li>
49
-<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/dir-spec.txt">Tor directory server specifikation</a></li>
50
-<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/control-spec.txt">Specifikation f&ouml;r gr&auml;nssnitt</a></li>
51
-</ul>
52
-
53
-<p><a href="<page tor-manual>"><b>Manualen</b></a> till den senaste stabila versionen
54
-ger detaljerade instruktioner hur du installerar och anv&auml;nder Tor, med konfiguration
55
-av klient och server-alternativen.<br />
56
-Om du k&ouml;r CVS-versionen finns manualen 
57
-<a href="<page tor-manual-dev>"><b>h&auml;r</b></a>.
58
-</p>
59
-
60
-<p><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Wiki</a>
61
-inneh&aring;ller en m&auml;ngd nyttiga bidrag fr&aring;n Tor-anv&auml;ndare.</p>
62
-
63
-<p>Se p&aring; <a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf">bilder</a>
64
-fr&aring;n <a href="http://whatthehack.org/">What the Hack (WTH)</a>, och <a
65
-href="http://rehash.waag.org/WTH/wth-anonymous-communication-58.mp4.torrent">
66
-se p&aring; videon</a>. Vi har ocks&aring; <a
67
-href="http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf">bilder</a> och <a
68
-href="http://rehash.waag.org/WTH/wth_tor_hidden_services.mp4.torrent">video</a>
69
-fr&aring;n WTH-diskussionen om dolda tj&auml;nster.
70
-</p>
71
-
72
-<a id="HOWTO"></a>
73
-<h2><a class="anchor" href="#HOWTO">Diverse HOWTO-dokument</a></h2>
26
+<a id="Support"></a>
27
+<h2><a class="anchor" href="#Support">F&aring; Support</a></h2>
74 28
 <ul>
75
-<li><a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Guide
76
-till att Torifiera diverse applikationer</a></li>
77
-<li><a
78
-href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OperationalSecurity">Hur
79
-man s&auml;krar en Tor-server</a></li>
80
-<li><a
81
-href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorInChroot">K&ouml;ra
82
-Tor i ett Linux chroot</a></li>
83
-<li><a
84
-href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor">chroot
85
-guide f&ouml;r OpenBSD</a></li>
86
-<li><a
87
-href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/SquidProxy">Squid och
88
-Tor</a></li>
29
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ">
30
+Vanliga Tekniska Fr&aring;gor om Tor Wiki</a> &auml;r det b&auml;sta st&auml;llet att b&ouml;rja leta p&aring;.
31
+<a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Guide
32
+f&ouml;r att Torifiera olika applikationer</a> &auml;r &auml;ven den popul&auml;r. (D&aring; vi
33
+h&aring;ller koll p&aring; inneh&aring;llet p&aring; Wiki-sidorna med avseende p&aring; inneh&aring;ll f&ouml;r att
34
+kunna garantera sanningshalten, &auml;r utvecklarna inte ansvariga f&ouml;r inneh&aring;llet.)</li>
35
+<li><a href="<page faq-abuse>">Vanliga fr&aring;gor om missbruk</a> &auml;r en samling av
36
+vanliga fr&aring;gor ang&aring;ende problem n&auml;r man k&ouml;r en Tor-server.</li>
37
+<li><a href="<page eff/tor-legal-faq>">Vanliga juridiska fr&aring;gor om Tor</a> &auml;r skriven
38
+av EFFs jurister. Den f&ouml;rs&ouml;ker ge en &ouml;versikt &ouml;ver n&aring;gra av de juridiska fr&aring;gorna
39
+som uppst&aring;tt kring Tor-projektet i USA.</li>
40
+<li><a href="<page tor-manual>">Manualen</a>
41
+listar alla valm&ouml;jligheter du kan ange i <a
42
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc">torrc
43
+filen</a>. Vi tillhandah&aring;ller &auml;ven en <a href="<page tor-manual-dev>">manual
44
+f&ouml;r utvecklingsversionen av Tor</a>.</li>
45
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Tor
46
+wikin</a> tillhandah&aring;ller en uppsj&ouml; av hj&auml;lpsamma bidrag fr&aring;n Tors anv&auml;ndare.
47
+Klart v&auml;rt att kolla!</li>
48
+<li>Tors IRC kanal (f&ouml;r anv&auml;ndare, server operat&ouml;rer och utvecklare)
49
+&auml;r <a href="irc://irc.oftc.net/tor">#tor p&aring; irc.oftc.net</a>.</li>
50
+<li>Vi har en <a
51
+href="http://bugs.noreply.org/tor">bugtracker</a>.
52
+Om du har hittat en bug, speciellt en krash-bug, l&auml;s f&ouml;rst <a
53
+href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerCrashing">
54
+hur man rapporterar en Tor-bug</a> och meddela oss sedan s&aring; mycket
55
+information om buggen som m&ouml;jligt i bugtrackern. (V&auml;nligen avst&aring; fr&aring;n att
56
+rapportera buggen om den &auml;r relaterad till Privoxy, din webl&auml;sare eller
57
+n&aring;gon annan applikation.)</li>
58
+<li>Testa "or-talk" e-postlistan <a href="#MailingLists">nedan</a>.
59
+<li>Kolla igenom <a href="<page contact>">Tors
60
+kontaktsida</a> som en sista utv&auml;g.</li>
89 61
 </ul>
90 62
 
91 63
 <a id="MailingLists"></a>
92 64
 <h2><a class="anchor" href="#MailingLists">Information ang&aring;ende e-postlistor</a></h2>
93 65
 <ul>
94 66
 <li> <a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-announce
95
-e-postlistan</a> &auml;r en lista med lite trafik och anv&auml;nds f&ouml;r att meddela om nya versioner.
67
+e-postlistan</a> &auml;r en lista med lite trafik och anv&auml;nds f&ouml;r att meddela om
68
+nya versioner och kritiska s&auml;kerhetsuppdateringar. Alla b&ouml;r prenumerare p&aring; denna lista.
96 69
 </li>
97 70
 <li> <a href="http://archives.seul.org/or/talk/">or-talk e-postlistan 
98 71
 </a> &auml;r en lista d&auml;r mycket diskussioner f&ouml;rekommer och d&auml;r skickas meddelanden
99
-om prereleaser och release-kandidater. </li>
72
+om f&ouml;rreleaser och release-kandidater. </li>
100 73
 <li> <a href="http://archives.seul.org/or/dev/">or-dev e-postlistan
101 74
 list</a> &auml;r endast f&ouml;r utvecklare och har v&auml;ldigt lite trafik. </li>
102 75
 <li> Det finns ocks&aring; en lista f&ouml;r <a
103
-href="http://archives.seul.org/or/cvs/">cvs commits</a>.</li>
76
+href="http://archives.seul.org/or/cvs/">cvs commits</a> som skulle kunna intressera utvecklare.</li>
77
+</ul>
78
+
79
+<a id="DesignDoc"></a>
80
+<h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Design Dokument</a></h2>
81
+<ul>
82
+<li><b>Design dokument</b> (publiserat p&aring; Usenix Security 2004)
83
+anger v&aring;ra sk&auml;l och s&auml;kerhetsanalys av Tors design:
84
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.pdf">PDF</a> och
85
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.html">HTML</a>
86
+version finns.</li>
87
+<li>V&aring;r uppf&ouml;ljande artikel ang&aring;ende <b>utmaningar i l&aring;gf&ouml;rdr&ouml;jningsanonymitet</b>
88
+(fortfarande i utkast-format) anger i detalj de senaste erfarenheterna och inriktingar:
89
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/challenges.pdf">PDF
90
+version</a>.</li>
91
+<li><b>Specifikationerna</b> syftar till att ge utvecklarna tillr&auml;ckligt
92
+information f&ouml;r att bygga kompatibla versioner av Tor:
93
+<ul>
94
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/tor-spec.txt">Huvudspecifikationerna f&ouml;r Tor</a>
95
+(och <a href="<svnsandbox>doc/spec/proposals/">p&aring;g&aring;ende utkast av v2 specen</a>)</li>
96
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/rend-spec.txt">Tor rendezvous
97
+specifikation</a></li>
98
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/dir-spec.txt">Tor katalogserver
99
+specifikation</a></li>
100
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/control-spec.txt">Tor styrningsprotokoll
101
+specifikation</a></li>
102
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/path-spec.txt">Tor v&auml;gvals
103
+specifikation</a></li>
104
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/address-spec.txt">Speciella v&auml;rdnamn i Tor
105
+</a></li>
106
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/version-spec.txt">Hur Tors versionsnummer fungerar
107
+</a></li>
108
+</ul></li>
109
+<li>Se <a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf">presentationen
110
+(PDF)</a> och <a
111
+href="http://rehash.waag.org/WTH/wth-anonymous-communication-58.mp4.torrent">videon
112
+(torrent)</a> fr&aring;n Tor f&ouml;revisningen Roger gav p&aring; <a
113
+href="http://whatthehack.org/">What the Hack (WTH)</a>. Vi har &auml;ven <a
114
+href="http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf">presentation</a> och <a
115
+href="http://rehash.waag.org/WTH/wth_tor_hidden_services.mp4.torrent">video</a>
116
+fr&aring;n WTH f&ouml;revisningen av dolda tj&auml;nster.</li>
117
+</ul>
118
+
119
+<a id="NeatLinks"></a>
120
+<h2><a class="anchor" href="#NeatLinks">Trevliga L&auml;nkar</a></h2>
121
+<ul>
122
+<li>The <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Tor
123
+wiki</a> tillhandah&aring;ller en uppsj&ouml; av hj&auml;lpsamma bidrag fr&aring;n Tors
124
+anv&auml;ndare. V&auml;rd att studera!</li>
125
+<li><a href="http://6sxoyfb3h2nvok2d.onion/">Wikin f&ouml;r dolda tj&auml;nster</a> &auml;r
126
+en portal f&ouml;r allt som g&auml;ller dolda tj&auml;nster.</li>
127
+<li><a
128
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms">
129
+En lista &ouml;ver l&auml;mpliga program att anv&auml;nda tillsammans med Tor
130
+</a>.</li>
131
+<li><a href="http://www.noreply.org/tor-running-routers/">Weasel's diagram
132
+&ouml;ver antalet Tor-servrar &ouml;ver tiden</a>.</li>
133
+<li><a href="http://lefkada.eecs.harvard.edu/cgi-bin/ipaddr.pl?tor=1">
134
+Tor detektor</a> f&ouml;rs&ouml;ker lista ut om anv&auml;nder Tor eller inte.</li>
135
+<li>Kolla in Xenobite's <a
136
+href="https://torstat.xenobite.eu/">Tor nod statussida</a>. 
137
+Den h&auml;r listan &auml;r inte alltid lika exakt som den din Tor-klient anv&auml;nder sig
138
+av eftersom klienten h&auml;mtar samtliga bemyndigade kataloger och kombinerar
139
+dom lokalt.
140
+NightEffect <a href="https://nighteffect.us/tns">Tor Network Status</a> &auml;r en
141
+annan sida med samma information.</li>
142
+<li>L&auml;s <a
143
+href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communication">dom h&auml;r
144
+artiklarna</a> (speciellt de i rutor) f&ouml;r att komma i fas med utvecklingen om
145
+anonyma kommunikationssystem.</li>
104 146
 </ul>
147
+
148
+<a id="Developers"></a>
149
+<h2><a class="anchor" href="#Developers">F&ouml;r Utvecklare</a></h2>
150
+ Kolla igenom Tors <b>k&auml;llkodssamling</b>: (vilken n&ouml;dv&auml;ndigtvis inte fungerar eller ens g&aring;r att kopilera)
151
+ <ul>
152
+  <li><a href="<svnsandbox>">Regelbundet uppdaterad SVN sandl&aring;da</a></li>
153
+  <li><a href="https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk">Kolla igenom k&auml;llkodssamlingens tr&auml;d direkt</a></li>
154
+  <li><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/tor/?root=Tor">ViewCVS</a></li>
155
+  <li>anonym <a href="http://subversion.tigris.org/">subversion</a> access:
156
+   <ul>
157
+    <li>Skapa en tom katalog och g&aring; in i den.</li>
158
+    <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk tor</kbd></li>
159
+    <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/website/trunk website</kbd></li>
160
+    <li>F&ouml;r att checka ut underh&aring;llsgrenen, anv&auml;nd<br /><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_1-patches</kbd></li>
161
+   </ul><br>
162
+   <b>Fingeravtryck f&ouml;r HTTPS certifikatet:</b> 11:34:5c:b1:c4:12:76:10:86:ce:df:69:3d:06:a9:57:fa:dc:c9:29
163
+  </li>
164
+ </ul>
165
+
105 166
  </div><!-- #main -->
106 167
 
107 168
 #include <foot.wmi>
... ...
@@ -1,322 +1,250 @@
1 1
 ## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 7851
3
-# Last-Translator: thomass@seul.org 
2
+# Based-On-Revision: 9327
3
+# Last-Translator: translator.se atTAat unowned.net
4 4
 
5
-#include "head.wmi" TITLE="Download"
5
+#include "head.wmi" TITLE="Ladda ner"
6 6
 
7 7
 <div class="main-column">
8 8
 
9 9
 <h2>Tor: Paketering och k&auml;llkod</h2>
10 10
 <hr />
11 11
 
12
-
13
-<p>Tor distribueras som <a href="http://www.fsf.org/">Free Software</a>
14
-under <a href="<svnsandbox>LICENSE">BSD-licensen</a>.</p>
12
+<p>
13
+Tor distribueras som <a href="http://www.fsf.org/">Free Software</a>
14
+under <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-klausul BSD-licensen</a>.</p>
15
+</p>
15 16
 
16 17
 <p>
17
-Om du vill att Tor ska bli snabbare och mer anv&auml;ndarv&auml;nligt,
18
-v&auml;nligen &ouml;verv&auml;g att <a href="<page donate>">donera pengar till projektet</a>.
18
+Om du vill att Tor ska bli snabbare och mer anv&auml;ndbart,
19
+v&auml;nligen &ouml;verv&auml;g att <a href="<page donate>">donera pengar till Tor-projektet</a>.
19 20
 </p>
20 21
 
21 22
 <p>Den senaste stabila versionen &auml;r <b><version-stable></b>, och den
22 23
 senaste utvecklingsversionen &auml;r <b><version-alpha></b>.</p>
23 24
 
24 25
 <p><b>Prenumerera</b> p&aring;
25
-<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">e-postlistan or-announce</a>
26
-f&ouml;r att vara uppdaterad med vad som g&auml;ller ang&aring;ende 
27
-s&auml;kerhet och nya stabila releaser (du kommer att beh&ouml;va 
28
-bekr&auml;fta via e-post):</p>
26
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">e-postlistan "or-announce"</a>
27
+f&ouml;r att h&aring;lla dig uppdaterad om s&auml;kerhet och nya stabila releaser
28
+(du kommer att beh&ouml;va bekr&auml;fta via e-post):</p>
29
+
29 30
 <form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
30 31
 <input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
31 32
 <input type="hidden" name="subscribe" value="1">
32 33
 <input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
33 34
 <input name="email" size="15">
34
-<input type="submit" value="subscribe">
35
+<input type="submit" value="prenumerera">
35 36
 </form>
36 37
 
37 38
 <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
38 39
 <thead>
39 40
 <tr>
40
-<td><strong>Plattform</strong></td>
41
-<td><strong>Paketering</strong></td>
42
-<td><strong>Installation</strong></td>
41
+<th>Plattform</th>
42
+<th>Paketering</th>
43
+<th>Installation</th>
43 44
 </tr>
44 45
 </thead>
45 46
 
46 47
 <tr>
47
-<td>Windows: Tor &amp; Privoxy &amp; TorCP-paket</td>
48
-<td>
48
+<td>Windows</td>
49
+<td>Paket med Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
49 50
 <a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
50 51
 <a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
51 52
 </td>
52
-<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-win32.html">Win32 instruktioner</a></td>
53
-</tr>
54
-
55
-<tr>
56
-<td>Windows: enbart Tor (f�r experter)</td>
57
-<td>
58
-<a href="<package-win32-stable>"><version-win32-stable></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>),
59
-<a href="<package-win32-alpha>"><version-win32-alpha></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>)
60
-</td>
61
-<td>likv�rdigt med <a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html#privoxy">Unix instruktionerna</a></td>
62
-</tr>
63
-
64
-<tr>
65
-<td>Mac OS X Tiger (10.4)</td>
66
-<td>
67
-<a href="<package-osx-stable>"><version-osx-stable></a> (<a href="<package-osx-stable-sig>">sig</a>),
68
-<a href="<package-osx-alpha>"><version-osx-alpha></a> (<a href="<package-osx-alpha-sig>">sig</a>)
69
-</td>
70
-<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-osx.html">OS X instruktioner</a></td>
53
+<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Windows instruktioner</a></td>
71 54
 </tr>
72 55
 
73 56
 <tr>
74
-<td>Mac OS X Panther (10.3)</td>
75
-<td>
76
-<a href="<package-oldosx-stable>"><version-oldosx-stable></a> (<a href="<package-oldosx-stable-sig>">sig</a>)
77
-</td>
78
-<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-osx.html">OS X instruktioner</a></td>
57
+<td>Windows packet f&ouml;r experter</td>
58
+<td><a href="<page download-windows>">Windows nerladdningssida</a></td>
59
+<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Windows instruktioner</a></td>
79 60
 </tr>
80 61
 
81 62
 <tr>
82
-<td>Debian</td>
83
-<td><kbd>apt-get install tor</kbd></td>
84
-<td>
85
-<ul>
86
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></li>
87
-<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian">Bak&aring;tportningar
88
-f&ouml;r Woody och Sarge, paket f&ouml;r Ubuntu och packet f&ouml;r den experimentella versionen av Tor</a></li>
89
-</ul>
90
-</td>
91
-</tr>
92
-
93
-<tr>
94
-<td>Gentoo</td>
95
-<td><kbd>emerge tor</kbd></td>
96
-<td>
97
-<ul>
98
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></li>
99
-<li><a href="http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Anonymity_with_Tor_and_Privoxy">Gentoo-wiki guide</a></li>
100
-</ul>
63
+<td>Mac OS X 10.4 (Tiger) Universal Binary</td>
64
+<td>Paket med Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
65
+<a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> (<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
66
+<a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
101 67
 </td>
68
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruktioner</a></td>
102 69
 </tr>
103 70
 
104 71
 <tr>
105
-<td>Red Hat Linux</td>
106
-<td>
107
-<a href="<package-rpm-stable>"><version-rpm-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpm-stable-sig>">sig</a>)
108
-<br>
109
-<a href="<package-srpm-stable>"><version-rpm-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-stable-sig>">sig</a>)
110
-<br>
111
-<a href="<package-rpm-alpha>"><version-rpm-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpm-alpha-sig>">sig</a>)
112
-<br>
113
-<a href="<package-srpm-alpha>"><version-rpm-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-alpha-sig>">sig</a>)
114
-</td>
115
-<td>
116
-<ul>
117
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></li>
118
-<li><a href="http://mirror.noreply.org/pub/devil.homelinux.org/Tor/">Externa RPM-paket inklusive CVS-versioner</a></li>
119
-</ul>
72
+<td>Mac OS X 10.3 (Panther)</td>
73
+<td>Paket med Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
74
+<a href="<package-oldosx-bundle-stable>"><version-oldosx-bundle-stable></a> (<a
75
+href="<package-oldosx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
76
+<a href="<package-oldosx-bundle-alpha>"><version-oldosx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
120 77
 </td>
78
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruktioner</a></td>
121 79
 </tr>
122 80
 
123 81
 <tr>
124
-<td>FreeBSD</td>
125
-<td><kbd>portinstall -s security/tor</kbd></td>
126
-<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></td>
82
+<td>Mac OS X paket f&ouml;r experter</td>
83
+<td><a href="<page download-osx>">OS X nerladdningssida</a></td>
84
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instruktioner</a></td>
127 85
 </tr>
128 86
 
129 87
 <tr>
130
-<td>OpenBSD</td>
131
-<td><kbd>cd /usr/ports/net/tor &amp;&amp; make &amp;&amp; make install</kbd></td>
88
+<td>Linux/Unix paket</td>
89
+<td><a href="<page download-unix>">Linux/Unix nerladdningssida</a></td>
132 90
 <td>
133
-<ul>
134
-<li><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></li>
135
-<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor">Guide till chrooting av Tor p&aring; OpenBSD</a></li>
136
-</ul>
91
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/Unix instruktioner</a>
137 92
 </td>
138 93
 </tr>
139 94
 
140
-<tr>
141
-<td>NetBSD</td>
142
-<td><kbd>cd /usr/pkgsrc/net/tor &amp;&amp; make install</kbd></td>
143
-<td><a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-doc-unix.html">Linux/BSD/Unix instruktioner</a></td>
144
-</tr>
145
-
146 95
 <tr>
147 96
 <td>Source tarballs</td>
148 97
 <td>
149 98
 <a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>),
150
-<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>)
99
+<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>).
151 100
 </td>
152
-<td>n/a</td>
101
+<td><kbd>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; src/or/tor</kbd></td>
153 102
 </tr>
154 103
 
155 104
 </table>
156 105
 
157
-<hr />
106
+<br />
158 107
 
159
-<h2>Mer information</h2>
108
+<h2>Mer Information</h2>
160 109
 
161 110
 <ul>
162
-<li>L&auml;s detta <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">FAQ till&auml;gg</a> 
163
-f&ouml;r instruktioner hur du verifierar paketsignaturer, s&aring; att du kan vara s&auml;ker p&aring; att laddat filen du vill ha.</li>
164
-<li>L&auml;s <a href="<page developers>">developers page</a> f&ouml;r instruktioner f&ouml;r att h&auml;mta 
165
-Tor fr&aring;n CVS f&ouml;r den senaste utvecklingsversionen. T&auml;nk p&aring; att den versionen kanske inte fungerar 
166
-eller ens g&aring;t att kompilera!</li>
111
+<li>H&auml;r finns en <a href="<page mirrors>">lista med
112
+speglingar av Tor webplats</a>. H&auml;r finns en <a
113
+href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">sida med torrents
114
+f&ouml;r alla ovanst&aring;ende paket</a>. Du kan ocks&aring; ladda ner
115
+<a href="dist/">k&auml;llkoden till Privoxy</a>
116
+eller <a href="dist/vidalia-bundles/">k&auml;llkoden till Vidalia</a>.</li>
117
+<li>L&auml;s <a
118
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">vanliga
119
+fr&aring;gor om hur man verifierar ett pakets signatur</a> f&ouml;r att vara s&auml;ker p&aring; att
120
+den fil du laddat ner &auml;r &auml;kta.</li>
121
+<li>L&auml;s <a href="<page documentation>#Developers">dokumentation f&ouml;r
122
+utvecklare</a> f&ouml;r att f&aring; reda p&aring; hur du h&auml;mtar senaste utvecklingsversionen av Tor
123
+med SVN. Notera dock att denna version inte n&ouml;dv&auml;ndigtvis fungerar eller ens g&aring;r
124
+att kompilera!
125
+</li>
167 126
 </ul>
168 127
 
169
-<p>F&ouml;r en lista p&aring; siter som speglar Tor <a href="<page mirrors>">h&auml;r</a>.
170
-</p>
171
-
172
-
173 128
 <hr />
174 129
 
175
-<h2>Testreleaser</h2>
176
-<p>
177
-Tor 0.1.1.12-alpha: <a
178
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Jan-2006/msg00026.html">fixes
179
-a bug that prevented Tor servers from accepting connections from
180
-non-servers</a>.
181
-</p>
130
+<a id="ChangeLog"></a>
182 131
 
183
-<p>2006-01-10:
184
-Tor 0.1.1.11-alpha: <a
185
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Jan-2006/msg00024.html">implements
186
-entry guard nodes: it automatically chooses a handful of entry nodes and
187
-sticks with them for all circuits. It also reduces directory bandwidth
188
-overhead substantially, makes Tor servers with dynamic IP addresses
189
-useful again, and makes IRC and IM connections over Tor more reliable</a>.
190
-<strong>Everybody who runs a hidden service should upgrade.</strong>
191
-</p>
192
-
193
-<p>2005-12-11:
194
-Tor 0.1.1.10-alpha: <a
195
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Dec-2005/msg00053.html">fixes
196
-more crash bugs, fixes some anonymity-related problems, and provides major
197
-performance speedups and uses less memory than the previous alphas</a>.
198
-</p>
199
-
200
-<p>2005-11-15:
201
-Tor 0.1.1.9-alpha: <a
202
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Nov-2005/msg00139.html">fixes some
203
-memory leaks from the last snapshot, removes a lot of extra confusing
204
-log warnings, and fixes other bugs</a>.
205
-</p>
206
-
207
-<p>2005-10-07:
208
-Tor 0.1.1.8-alpha: <a
209
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Oct-2005/msg00073.html">clients
210
-use the new directory protocol;
211
-servers that are tight on resources stop advertising their DirPort;
212
-and we use OpenSSL's AES if it's available</a>.
213
-</p>
214
-
215
-<p>2005-09-14:
216
-Tor 0.1.1.7-alpha <a
217
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Sep-2005/msg00152.html">fixes
218
-some bugs in 0.1.1.6-alpha</a>.
219
-</p>
132
+<h2>Test-releaser</h2>
220 133
 
221
-<p>2005-09-09:
222
-Tor 0.1.1.6-alpha <a
223
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Sep-2005/msg00103.html">fixes
224
-some bugs in 0.1.1.5-alpha, and adds new features including exit enclaves,
225
-improved hidden service speed, remote reachability detection by the
226
-dirservers, fixes to let the Tor network bootstrap again, and a start
227
-on the new directory design</a>.
134
+<p>2007-01-09:
135
+Tor 0.1.2.6-alpha <a
136
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Jan-2007/msg00095.html">&aring;tg&auml;rdar tv&aring; buggar
137
+som krashade servern i 0.1.2.5-alpha</a>.
228 138
 </p>
229 139
 
230
-<p>2005-08-08:
231
-Tor 0.1.1.5-alpha <a
232
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2005/msg00036.html">includes
233
-the critical security fix from 0.1.0.14</a>.
140
+<p>2007-01-06:
141
+Tor 0.1.2.5-alpha <a
142
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Jan-2007/msg00087.html">
143
+m&ouml;jligg&ouml;r skrivbegr&auml;nsningar fr&aring;n b&ouml;rjan, g&ouml;r NT tj&auml;nster smidigare och b&auml;ttre,
144
+inkluderar b&auml;ttre detektion av DNS som beter sig underligt p&aring; servrar och
145
+ett antal andra funktioner och bug-fixar. I paketet ing&aring;r &auml;ven nya Vidalia
146
+0.0.10 releasen</a>.
234 147
 </p>
235 148
 
236
-<p>2005-08-04:
237
-Tor 0.1.1.4-alpha <a
238
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2005/msg00010.html">includes
239
-the critical security fix from 0.1.0.13</a>.
149
+<p>2006-12-03:
150
+Tor 0.1.2.4-alpha <a
151
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Dec-2006/msg00057.html">&aring;tg&auml;rdar ett antal
152
+buggar. Paketen f&ouml;r Windows och OS X inkluderar nya Privoxy 3.0.6</a>.
240 153
 </p>
241 154
 
242
-<p>2005-07-25:
243
-Tor 0.1.1.3-alpha <a
244
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Jul-2005/msg00107.html">fixes
245
-a crash bug with hidden services, an assert trigger in the controller,
246
-and a few other controller bugs</a>.
155
+<p>2006-10-29:
156
+Tor 0.1.2.3-alpha <a
157
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Nov-2006/msg00030.html">
158
+f&ouml;rbereder "Tor directory authorities" f&ouml;r integration med Mike Perry's nya
159
+Tor styrning, s&aring; att vi automatiskt kan detektera trasiga utg&aring;ngsrel&auml;er. Paketen
160
+inkuderar nya Vidalia 0.0.9 releasen, vilken infattar ett f&ouml;rb&auml;ttrat gr&auml;nssnitt
161
+f&ouml;r att s&auml;tta upp och konfigurera en Tor-server. Windows paketet inkluderar &auml;ven
162
+Torbutton f&ouml;r enklare installationer</a>.
247 163
 </p>
248 164
 
249
-<p>2005-07-14:
250
-Tor 0.1.1.2-alpha <a
251
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Jul-2005/msg00055.html">fixes a
252
-seg fault in the controller handling, plus a few other bugs</a>.
165
+<p>2006-10-09:
166
+Tor 0.1.2.2-alpha <a
167
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Oct-2006/msg00147.html">
168
+inneh&aring;ller b&auml;ttre lastbalansering n&auml;r v&auml;gar v&auml;ljs, ett automatiskt kringg&aring;ende
169
+p&aring; serversidan f&ouml;r ISPar som "kapar" dina DNS-svar samt ett antal bug-fixar.</a>.
253 170
 </p>
254 171
 
255
-<p>2005-06-28:
256
-Tor 0.1.1.1-alpha has a <a
257
-href="http://archives.seul.org/or/talk/Jun-2005/msg00252.html">revised
258
-controller protocol (version 1) that uses ascii rather than binary</a>.
172
+<p>2006-08-27:
173
+Tor 0.1.2.1-alpha <a
174
+href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2006/msg00300.html">
175
+inneh&aring;ller ett asynkront DNS-bibliotek av Adam Langley, b&auml;ttre prestanda och
176
+minnesanv&auml;ndning f&ouml;r klienter och servrar m.m.</a>
259 177
 </p>
260 178
 
261 179
 <hr />
262 180
 
263
-<h2>Stable releases</h2>
181
+<h2>Stabila releaser</h2>
264 182
 
265
-<p>2006-01-02:
266
-Tor 0.1.0.16 <a
267
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Jan-2006/msg00000.html">fixes
268
-nine rare crash bugs, and includes backports from the 0.1.1.x tree to
269
-be more aggressive about retrying failed streams</a>.
183
+<p>2006-12-14:
184
+Tor 0.1.1.26 &aring;tg&auml;rdar <a
185
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Dec-2006/msg00000.html">
186
+en allvarlig bug som hotar den personliga integriteten f&ouml;r personer som
187
+har anv&auml;nt HttpProxyAuthenticator konfigurations-alternativet.</a>.
270 188
 </p>
271 189
 
272
-<p>2005-09-23:
273
-Tor 0.1.0.15 fixes <a
274
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Sep-2005/msg00000.html">a crash
275
-bug when exit nodes run out of file descriptors, and rejects two more ports
276
-in the default exit policy</a>.
190
+<p>2006-11-04:
191
+Tor 0.1.1.25 &aring;g&auml;rdar <a
192
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Nov-2006/msg00000.html">
193
+ytterligare krasher och prestanda buggar samt minskar antalet ofarliga
194
+varningar.</a>.
277 195
 </p>
278 196
 
279
-<p>2005-08-08:
280
-Tor 0.1.0.14 fixes <a
281
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2005/msg00001.html">the
282
-second half of a critical bug in the security of our crypto
283
-handshakes</a>. All clients should upgrade <b>immediately</b>!
197
+<p>2006-09-29:
198
+Tor 0.1.1.24 &aring;tg&auml;rdar <a
199
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Oct-2006/msg00000.html">
200
+vissa krasher och prestanda buggar</a>.
284 201
 </p>
285 202
 
286
-<p>2005-08-04:
287
-Tor 0.1.0.13 fixes a <a
288
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2005/msg00000.html">critical
289
-bug in the security of our crypto handshakes</a>.
203
+<p>2006-07-30:
204
+Tor 0.1.1.23 &aring;tg&auml;rdar <a
205
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2006/msg00000.html">
206
+fler buggar relaterade till n&aring;barhetstestning av servrar, ett antal
207
+krashbuggar och en viktig bug p&aring; klientsidan.
208
+</a>.
209
+Klienter och servrar b&ouml;r upgradera.
290 210
 </p>
291 211
 
292
-<p>2005-07-18:
293
-Tor 0.1.0.12 fixes an <a
294
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2005/msg00001.html">assert
295
-bug that was taking down some clients and servers in rare cases</a>.
212
+<p>2006-07-05:
213
+Tor 0.1.1.22 &aring;tg&auml;rdar <a
214
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2006/msg00000.html">
215
+n&aring;barhetstest f&ouml;r servrar och partiella katalognerladdningar</a>.
216
+Servrar b&ouml;r uppgradera; klienter som upplever underlig eller l&aring;ngsam
217
+kommunikation b&ouml;r uppgradera. Vi har &auml;ven inkuderat nya Vidalia 0.0.7
218
+i paketet.
296 219
 </p>
297 220
 
298
-<p>2005-06-30:
299
-Tor 0.1.0.11 fixes a <a
300
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2005/msg00000.html">security
301
-problem where servers would disregard their exit policies in some
302
-circumstances</a>.
221
+<p>2006-06-10:
222
+Tor 0.1.1.21 &aring;tg&auml;rdar <a
223
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Jun-2006/msg00000.html">
224
+mindre problem med stabilitet och protokoll, framf&ouml;rallt f&ouml;r Tor servrar.
225
+Vi har &auml;ven uppgraderat Windows-paketet med Vidalia 0.0.5 och vi l&auml;nkar
226
+ett nytt OS X paket med Vidalia 0.0.5 (&auml;ntligen ett b&auml;ttre gr&auml;nssnitt f&ouml;r
227
+Mac anv&auml;ndare!). Slutligen s&aring; har vi lagt till support f&ouml;r SUSE-varianten av
228
+RPM-paket</a>. Vi arbetar fortfarande med att leta upp ett antal
229
+inrapporterade buggar i Tor-serverns n&aring;barhetstestning.
303 230
 </p>
304 231
 
305
-<p>2005-06-12:
306
-Tor 0.1.0.10 features <a
307
-href="http://archives.seul.org/or/announce/Jun-2005/msg00000.html">cleanup
308
-on Windows, including making NT services work; many performance
309
-improvements, including libevent to use poll/epoll/kqueue when available,
310
-and pthreads and better buffer management to avoid so much memory bloat;
311
-better performance and reliability for hidden services; automated
312
-self-reachability testing by servers; http and https proxy support for
313
-clients; and much more support for the Tor controller protocol</a>.
232
+<p>2006-05-23:
233
+Tor 0.1.1.20 &aring;tg&auml;rdar <a
234
+href="http://archives.seul.org/or/announce/May-2006/msg00000.html">
235
+ett antal kritiska s&auml;kerhetsh&aring;l som ing&aring;ngsvakter f&ouml;r att skydda b&ouml;rjan
236
+p&aring; kretsen, utg&aring;ngsenklaver f&ouml;r att skydda slutet och b&auml;ttre
237
+brandv&auml;ggssupport; ett nytt katalogprotokoll som &ouml;kar nyttjandegraden av
238
+bandbredden och h&aring;ller klienterna b&auml;ttre uppdaterade; tv&aring; nya
239
+katologauktorit&auml;rer; ett nytt ascii-baserat syrningsprotokoll som m&ouml;jligg&ouml;r
240
+f&ouml;r utvecklare at enkelt skriva applikationer som interagerar med Tor samt
241
+m&aring;nga skalbarhets och prestandaf&ouml;rb&auml;ttringar.</a>.
314 242
 </p>
315 243
 
316 244
 <hr />
317 245
 
318
-<p>You can read the <a href="<cvssandbox>tor/ChangeLog">ChangeLog</a> for more
319
-details.</p>
246
+<p>L&auml;s <a href="<svnsandbox>ChangeLog">&auml;ndringslistan</a> f&ouml;r en mer detaljerad
247
+beskrivning.</p>
320 248
 
321 249
  </div><!-- #main -->
322 250
 
... ...
@@ -1,8 +1,8 @@
1 1
 ## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 8910
3
-# Last-Translator: chaffeur at spray.se
2
+# Based-On-Revision: 9231
3
+# Last-Translator: translator.se atTAat unowned.net
4 4
 
5
-#include "head.wmi" TITLE="Ett system f&ouml;r anonym kommunikation p&aring; Internet"
5
+#include "head.wmi" TITLE="Anonym kommunikation &ouml;ver Internet"
6 6
 
7 7
 <!-- SIDEBAR (OPTIONAL) -->
8 8
 <div class="sidebar">
... ...
@@ -10,7 +10,7 @@
10 10
 
11 11
 <br />
12 12
 
13
-<a href="<page overview>"><img src="$(IMGROOT)/how_tor_works_thumb.png" alt="Hur Tor fungerar" /></a>
13
+<a href="<page overview>"><img src="$(IMGROOT)/how_tor_works_thumb.png" alt="S&aring; fungerar Tor" /></a>
14 14
 <div class="donatebutton">
15 15
 <a href="<page donate>">St&ouml;d Tor: donera!</a>
16 16
 </div>
... ...
@@ -22,33 +22,35 @@
22 22
 
23 23
 <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
24 24
 
25
-<h2>Tor: Ett system f&ouml;r anonym kommunikation p&aring; Internet</h2>
25
+<h2>Tor: Anonym kommunikation &ouml;ver Internet</h2>
26 26
 
27 27
 <p>
28 28
 Tor &auml;r ett verktyg som anv&auml;nds av m&aring;nga organisationer och privatpersoner
29
-som vill f&ouml;rst&auml;rka sin s&auml;kerhet p&aring; Internet. Att anv&auml;nda Tor kan hj&auml;lpa dig
30
-att bli anonymare n&auml;r du surfar och publicerar p&aring; n&auml;tet, anv&auml;nder snabbmeddelanden
31
-(eng. instant messaging), IRC, SSH och andra applikationer som anv&auml;nder sig av TCP-protokollet.
32
-Tor erbjuder ocks&aring; en plattform som utvecklare kan anv&auml;nda f&ouml;r att bygga nya
33
-applikationer med inbyggd anonymitet, s&auml;kerhet och funktioner f&ouml;r integritet.
29
+som vill f&ouml;rb&auml;ttra sin s&auml;kerhet p&aring; Internet. Genom att anv&auml;nda Tor kan
30
+du vara anonym n&auml;r du surfar, publicerar hemsidor, anv&auml;nder
31
+snabbmeddelanden (eng. instant messaging), IRC, SSH och andra applikationer
32
+som anv&auml;nder sig av TCP-protokollet. Tor erbjuder &auml;ven en plattform f&ouml;r
33
+utvecklare som vill skapa nya applikationer med inbyggd anonymitet, s&auml;kerhet
34
+och som v&auml;rnar den personliga integriteten.
34 35
 </p>
35 36
 
36 37
 <p>
37
-Tor siktar p&aring; att vara ett f&ouml;rsvar mot <a href="<page overview>">trafik analys</a>,
38
-en form av n&auml;t&ouml;vervakning som hotar personlig anonymitet
39
-och integritet, hemliga aff&auml;rstransaktioner, relationer och nationell
38
+Tor siktar p&aring; att vara ett f&ouml;rsvar mot <a href="<page overview>">trafikanalys</a>,
39
+en form av n&auml;tverks&ouml;vervakning som hotar personlig anonymitet
40
+och integritet, hemliga aff&auml;rstransaktioner och relationer samt nationell
40 41
 s&auml;kerhet.
41
-Kommunikationen studsar runt i ett distribuerat n&auml;tverk av servrar kallade onion routers, som <a
42
+Kommunikationen studsar runt i ett distribuerat n&auml;tverk av servrar kallade l&ouml;k-routrar (eng.
43
+onion routers), som <a
42 44
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#WhatProtections">skyddar dig</a>
43
-fr&aring;n hemsidor som bygger profiler av dina surfvanor,
44
-tjyvlyssnare som kontrollerar vad du l&auml;ser och vilka sidor du bes&ouml;ker,
45
-tillochmed onion routrarna sj&auml;lva.
45
+fr&aring;n hemsidor som bygger en profil av dina surfvanor,
46
+lokala tjyvlyssnare som kontrollerar vad du l&auml;ser och vilka sidor du bes&ouml;ker samt
47
+l&ouml;k-routrarna sj&auml;lva.
46 48
 </p>
47 49
 
48 50
 <p>
49 51
 S&auml;kerheten i Tor f&ouml;rst&auml;rks n&auml;r anv&auml;ndarantalet &ouml;kar och fler erbjuder sig att
50 52
 k&ouml;ra servrar. V&auml;nligen &ouml;verv&auml;g att <a href="<page volunteer>">bidra med din tid</a>
51
-eller <a href="<page docs/tor-doc-server>">med bandbredd</a>.
53
+eller <a href="<page docs/tor-doc-server>">med din bandbredd</a>.
52 54
 Och kom ih&aring;g att detta &auml;r kod under utveckling &mdash; det &auml;r ingen bra
53 55
 id&eacute; att lita p&aring; Tor om du verkligen beh&ouml;ver ett kraftfullt skydd f&ouml;r din anonymitet.
54 56
 </p>
... ...
@@ -58,15 +60,15 @@ id&eacute; att lita p&aring; Tor om du verkligen beh&ouml;ver ett kraftfullt sky
58 60
 
59 61
 <ul>
60 62
 
61
-<li>Feb 2006: The Tor network has grown to hundreds of thousands of
62
-users. The developers can't do all the new features, bug fixes, and
63
-documentation. <a href="<page volunteer>">We need your help!</a></li>
63
+<li>Jan 2007: Torn&auml;tverket har vuxit till hundratusentals anv&auml;ndare. Utvecklarna
64
+klarar inte ensamma av att skapa alla nya till&auml;gg, &aring;tg&auml;rda buggar och uppdatera dokumentation.
65
+<a href="<page volunteer>">Vi beh&ouml;ver din hj&auml;lp!</a></li>
64 66
 
65
-<li>Jan 2006: <b>Vi letar nu aktivt efter sponsorer och finansiering.</b>
66
-Om din organisation intresserar sig av att Torn&auml;tverket ska forts&auml;tta vara
67
+<li>Jan 2006: <b>Vi letar nu aktivt efter nya sponsorer och ny finansiering.</b>
68
+Om din organisation &auml;r intresserad av att Torn&auml;tverket ska forts&auml;tta vara
67 69
 anv&auml;ndbart och snabbt, var god <a href="<page contact>">kontakta oss</a>. Tors sponsorer
68 70
 f&aring;r personlig kontakt, b&auml;ttre support, publicitet (om de vill) och f&aring;r vara med och best&auml;mma
69
-rikningen f&ouml;r v&aring;r forskning och utveckling.</li>
71
+inriktningen f&ouml;r v&aring;r forskning och utveckling.</li>
70 72
 
71 73
 </ul>
72 74
 
... ...
@@ -1,20 +1,20 @@
1 1
 #!/usr/bin/wml
2 2
 
3 3
 ## translation metadata
4
-# Based-On-Revision: 7707
5
-# Last-Translator: thomas@northernsecurity.net 
4
+# Based-On-Revision: 7821
5
+# Last-Translator: translator.se atTAat unowned.net
6 6
 
7 7
 <:
8 8
 	my @navigation = (
9 9
 		'index'			, 'Startsida',
10 10
 		'overview'		, '&Ouml;versikt',
11
-		'download'		, 'Ladda ner Tor',
11
+		'download'		, 'Ladda ner',
12 12
 		'documentation'		, 'Dokumentation',
13
-		'support'		, 'Support',
14
-		'faq'			, 'Vanliga fr&aring;gor',
13
+#		'support'		, 'Support',
14
+#		'faq'			, 'Vanliga frågor',
15 15
 		'volunteer'		, 'Bidra',
16
-		'developers'		, 'Utvecklare',
17
-		'people'		, 'Personer',
16
+#		'developers'		, 'Utvecklare',
17
+		'people'		, 'Folk',
18 18
 		'donate'		, 'Donera!',
19 19
 	);
20 20
 :>
... ...
@@ -1,6 +1,6 @@
1 1
 ## translation metadata
2
-# Based-On-Revision: 7661
3
-# Last-Translator: lasse_ahv@yahoo.se
2
+# Based-On-Revision: 7935
3
+# Last-Translator: translator.se atTAat unowned.net
4 4
 
5 5
 #include "head.wmi" TITLE="&Ouml;versikt"
6 6
 
... ...
@@ -20,11 +20,12 @@ information via publika n&auml;tverk utan att kompromettera dem.
20 20
 
21 21
 <p>
22 22
 Privatpersoner anv&auml;nder Tor f&ouml;r att f&ouml;rhindra att webbsidor sp&aring;rar dem och deras 
23
-familjer, f&ouml;r att kontakta nyhetssidor, IM-tj&auml;nster
23
+familjemedlemmar, f&ouml;r att kontakta nyhetssidor, IM-tj&auml;nster
24 24
 eller liknande n&auml;r de &auml;r blockerade av deras lokala Internetoperat&ouml;r. Tors 
25 25
 <a href="<cvssandbox>tor/doc/tor-hidden-service.html">dolda tj&auml;nster</a>
26
-l&aring;ter anv&auml;ndare publicera webbsidor och andra tj&auml;nster utan att avsl&ouml;ja webbplatsens 
27
-placering. Privatpersoner anv&auml;nder ocks&aring; Tor f&ouml;r socialt k&auml;nslig kommunikation: 
26
+l&aring;ter anv&auml;ndare publicera webbsidor och andra tj&auml;nster utan att avsl&ouml;ja var
27
+webbplatsens/tj&auml;nsten &auml;r lokaliserad. Privatpersoner anv&auml;nder ocks&aring; Tor
28
+f&ouml;r socialt k&auml;nslig kommunikation: 
28 29
 chatt-sidor och webbforum f&ouml;r v&aring;ldt&auml;ktsoffer, &ouml;verlevande efter &ouml;vergrepp
29 30
 eller f&ouml;r m&auml;nniskor med sjukdomar.
30 31
 </p>
... ...
@@ -32,7 +33,7 @@ eller f&ouml;r m&auml;nniskor med sjukdomar.
32 33
 <p>
33 34
 Journalister anv&auml;nder Tor f&ouml;r att kommunicera s&auml;krare med uppgiftsl&auml;mnare
34 35
 och dissidenter. Ideella organisationer anv&auml;nder Tor f&ouml;r att m&ouml;jligg&ouml;ra f&ouml;r
35
-sin personal att kontakta sin webbplats hemma medan de arbetar i ett fr&auml;mmande land
36
+sin personal att kontakta organisatonens webbplats hemma medan de arbetar i ett fr&auml;mmande land
36 37
 utan att avsl&ouml;ja f&ouml;r alla i omgivningen att de arbetar f&ouml;r just den organisationen.
37 38
 </p>
38 39
 
... ...
@@ -49,8 +50,9 @@ Vilka utvecklingsavdelningar diskuterar med f&ouml;retagets patentadvokater?
49 50
 </p>
50 51
 
51 52
 <p>
52
-En gren inom den Amerikanska marinen anv&auml;nder Tor f&ouml;r informationsh&auml;mtning 
53
-och en grupp anv&auml;nder Tor f&ouml;r att bes&ouml;ka eller &ouml;vervaka 
53
+En gren inom den Amerikanska marinen anv&auml;nder Tor f&ouml;r inh&auml;mtning av &ouml;ppen
54
+information och en grupp anv&auml;nde Tor under sin stationering i Mellanöstern nyligen.
55
+Rättsvårdande myndigheter anv&auml;nder Tor f&ouml;r att bes&ouml;ka eller &ouml;vervaka 
54 56
 webbsidor utan att l&auml;mna regeringens IP-adresser i loggarna samt f&ouml;r s&auml;kerhet 
55 57
 under hemliga operationer.
56 58
 </p>
... ...
@@ -64,7 +66,6 @@ ju st&ouml;rre och utbredd anv&auml;ndandet av Tor &auml;r desto mer kommer din
64 66
 
65 67
 <h3>Varf&ouml;r vi beh&ouml;ver Tor</h3>
66 68
 
67
-
68 69
 <p>
69 70
 Anv&auml;ndning av Tor skyddar dig mot &quot;trafikanalys&quot; som &auml;r en vanlig form av &ouml;vervakning
70 71
 av Internet. Trafikanalys kan anv&auml;ndas till att dra slutsatser om vem som talar 
... ...
@@ -103,10 +104,8 @@ Kryptering hj&auml;lper inte mot s&aring;dana spioner eftersom det bara d&ouml;l
103 104
 i trafiken, inte sj&auml;lva huvudena. 
104 105
 </p>
105 106
 
106
-
107 107
 <h3>L&ouml;sningen: ett distribuerat, anonymt n&auml;tverk</h3>
108 108
 
109
-
110 109
 <p>
111 110
 Tor minskar risken f&ouml;r b&aring;de enkel och sofistikerad trafikanalys genom att
112 111
 flytta dina transaktioner &ouml;ver flera platser p&aring; Internet, s&aring; att ingen enstaka 
... ...
@@ -133,12 +132,12 @@ f&ouml;r varje steg inte kan sp&aring;ra kopplingarna under tiden.
133 132
 <img alt="Tor n&auml;terk steg 2" src="$(IMGROOT)/htw2.png" />
134 133
 
135 134
 <p>
136
-N&auml;r ett n&auml;tverk har uppr&auml;ttats kan m&aring;nga typer av data utv&auml;xlas och flera typer
135
+N&auml;r ett n&auml;tverk väl har uppr&auml;ttats kan m&aring;nga typer av data utv&auml;xlas och flera typer
137 136
 av mjukvaruapplikationer kan anv&auml;ndas &ouml;ver Tor-n&auml;tverket. Eftersom varje server
138 137
 inte ser mer &auml;n ett steg i kretsen kan varken en tjuvlyssnare eller en komprometterad 
139 138
 server anv&auml;nda trafikanalys f&ouml;r att l&auml;nka kopplingens k&auml;lla eller destination. 
140 139
 Tor fungerar bara f&ouml;r TCP-str&ouml;mmar och kan anv&auml;ndas f&ouml;r alla applikationer med 
141
-SOCKS-st&ouml;d. 
140
+SOCKS-st&ouml;d.
142 141
 </p>
143 142
 
144 143
 <p>
... ...
@@ -163,7 +162,7 @@ utan att beh&ouml;va oroa sig f&ouml;r censur. Ingen skulle kunna avg&ouml;ra ve
163 162
 siten och ingen som tillhandah&aring;ller siten vet vem som skickar material till den. 
164 163
 </p>
165 164
 
166
-<h3>F&ouml;rbli anonym</h3>
165
+<h3>Att f&ouml;rbli anonym</h3>
167 166
 
168 167
 <p>
169 168
 Tor kan inte l&ouml;sa alla problem med anonymitet. Tor fokuserar bara p&aring; att 
... ...
@@ -184,7 +183,6 @@ att uppt&auml;cka att de &auml;r en del av samma n&auml;tverk.
184 183
 
185 184
 <h3>Tor i framtiden</h3>
186 185
 
187
-
188 186
 <p>
189 187
 Att tillhandah&aring;lla ett anv&auml;ndbart anonymt n&auml;tverk p&aring; Internet idag &auml;r en 
190 188
 st&auml;ndigt p&aring;g&aring;ende utmaning. Vi vill ha mjukvara som passar anv&auml;ndarnas behov.