Recent commits to tor-webwml.git (a8e2b644366845a1db268858b25130197bc6d248) https://git.schokokeks.org/tor-webwml.git/tree/a8e2b644366845a1db268858b25130197bc6d248 Recent commits feed provided by GitList. Update README regarding how to minify files https://git.schokokeks.org/tor-webwml.git/commit/a8e2b644366845a1db268858b25130197bc6d248 hiro@torproject.org (hiromipaw) Mon, 03 Jul 2017 10:56:28 +0200 a8e2b644366845a1db268858b25130197bc6d248 Updates the README regarding minifying sources https://git.schokokeks.org/tor-webwml.git/commit/deb20ef5dcb01d7b2f39a6ec0b099cd5af73e8a5 hiro@torproject.org (hiromipaw) Mon, 03 Jul 2017 09:56:57 +0200 deb20ef5dcb01d7b2f39a6ec0b099cd5af73e8a5 Merge branch 'minify' https://git.schokokeks.org/tor-webwml.git/commit/458a02795f004aebafa83cd7da2218984ac7c8be hiro@torproject.org (hiromipaw) Mon, 03 Jul 2017 09:43:29 +0200 458a02795f004aebafa83cd7da2218984ac7c8be Merge branch 'master' of ssh://git-rw.torproject.org/project/web/webwml https://git.schokokeks.org/tor-webwml.git/commit/38c1f31e18931e524fb4ca20d64dc39b4681967d hiro@torproject.org (hiromipaw) Mon, 03 Jul 2017 09:40:00 +0200 38c1f31e18931e524fb4ca20d64dc39b4681967d Fix small typo in filenames https://git.schokokeks.org/tor-webwml.git/commit/1609c6cf90016e3ebaf0d710b10a928e7ee6a9a7 hiro@torproject.org (hiromipaw) Mon, 03 Jul 2017 09:26:54 +0200 1609c6cf90016e3ebaf0d710b10a928e7ee6a9a7 Merge branch 'minify' into staging https://git.schokokeks.org/tor-webwml.git/commit/ac202757224f8eedef9cd338edab634b6b7dd39f hiro@torproject.org (hiromipaw) Mon, 03 Jul 2017 09:16:13 +0200 ac202757224f8eedef9cd338edab634b6b7dd39f Minify forgotten css https://git.schokokeks.org/tor-webwml.git/commit/c57680bf65798f3cbb17e09cd56b69c743d04965 hiro@torproject.org (hiromipaw) Mon, 03 Jul 2017 09:16:05 +0200 c57680bf65798f3cbb17e09cd56b69c743d04965 Merge branch 'minify' into staging https://git.schokokeks.org/tor-webwml.git/commit/bab9278a84fa3ed85258301c143c70a9301f0da2 hiro@torproject.org (hiromipaw) Mon, 03 Jul 2017 09:06:18 +0200 bab9278a84fa3ed85258301c143c70a9301f0da2 Minify JS and CSS https://git.schokokeks.org/tor-webwml.git/commit/9ecbc33244bc0cb3d51a351d1f09f98f4cff5752 hiro@torproject.org (hiromipaw) Mon, 03 Jul 2017 09:05:56 +0200 9ecbc33244bc0cb3d51a351d1f09f98f4cff5752 we also have zesty builds https://git.schokokeks.org/tor-webwml.git/commit/aff22490a73849a10605d86f363e6365f33b09dc peter@palfrader.org (Peter Palfrader) Sun, 02 Jul 2017 10:38:46 +0200 aff22490a73849a10605d86f363e6365f33b09dc