Browse code

move manpages to docs, move torbutton to docs, update rewrite rules for new paths.

Andrew Lewman authored on 24/04/2014 16:39:20
Showing 1 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,50 +0,0 @@
1
-// Copyright (c) The Tor Project, Inc.
2
-// Przeczytaj LICENSE, by poznać informacje o licencji
3
-// To jest plik asciidoc wykorzystywany do generowania odnośników manpage/html.
4
-// Naucz się asciidoc na http://www.methods.co.nz/asciidoc/userguide.html
5
-tor-resolve(1)
6
-==============
7
-Peter Palfrader
8
-
9
-NAZWA
10
-tor-resolve - rozwiąż nazwę hosta na adres IP przez Tora 
11
-
12
-SKŁADNIA
13
-**tor-resolve** [-4|-5] [-v] [-x] __hostname__ [__sockshost__[:__socksport__]]
14
-
15
-OPIS
16
-**tor-resolve** to prosty script do łączenia się z serwerem proxy SOCKS, który zna
17
-komendę SOCKS RESOLVE, podawania mu nazwy hosta, i zwracania adresu IP.
18
-
19
-By default, **tor-resolve** uses the Tor server running on 127.0.0.1 on
20
-SOCKS port 9050. If this isn't what you want, you should specify an
21
-explicit __sockshost__ and/or __socksport__ on the command line.
22
-
23
-OPCJE
24
-**-v**::
25
-  Wyświetl szczegółowe informacje.
26
-
27
-**-x**::
28
-  Wykonaj sprawdzenie odwrotne: pobierz rekord PTR dla danego adresu IPv4.
29
-
30
-**-5**::
31
-  Używaj protokołu SOCKS5. (Domyślne)
32
-
33
-**-4**::
34
-  Używaj protokołu SOCKS4a zamiast domyślnego protokołu SOCKS5 Nie
35
-  obsługuje odwrotnych zapytań DNS.
36
-
37
-ZOBACZ TEŻ
38
-**tor**(1), **torify**(1). +
39
-
40
-Przeczytaj doc/socks-extensions.txt w paczce Tora, by poznać szczegóły
41
-protokołu.
42
-
43
-AUTORZY
44
-Roger Dingledine <arma@mit.edu>, Nick Mathewson <nickm@alum.mit.edu>.
Browse code

translated man pages for the website

Runa A. Sandvik authored on 03/03/2011 14:39:36
Showing 1 changed files
1 1
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,50 @@
1
+// Copyright (c) The Tor Project, Inc.
2
+// Przeczytaj LICENSE, by poznać informacje o licencji
3
+// To jest plik asciidoc wykorzystywany do generowania odnośników manpage/html.
4
+// Naucz się asciidoc na http://www.methods.co.nz/asciidoc/userguide.html
5
+tor-resolve(1)
6
+==============
7
+Peter Palfrader
8
+
9
+NAZWA
10
+----
11
+tor-resolve - rozwiąż nazwę hosta na adres IP przez Tora 
12
+
13
+SKŁADNIA
14
+--------
15
+**tor-resolve** [-4|-5] [-v] [-x] __hostname__ [__sockshost__[:__socksport__]]
16
+
17
+OPIS
18
+-----------
19
+**tor-resolve** to prosty script do łączenia się z serwerem proxy SOCKS, który zna
20
+komendę SOCKS RESOLVE, podawania mu nazwy hosta, i zwracania adresu IP.
21
+
22
+By default, **tor-resolve** uses the Tor server running on 127.0.0.1 on
23
+SOCKS port 9050. If this isn't what you want, you should specify an
24
+explicit __sockshost__ and/or __socksport__ on the command line.
25
+
26
+OPCJE
27
+-------
28
+**-v**::
29
+  Wyświetl szczegółowe informacje.
30
+
31
+**-x**::
32
+  Wykonaj sprawdzenie odwrotne: pobierz rekord PTR dla danego adresu IPv4.
33
+
34
+**-5**::
35
+  Używaj protokołu SOCKS5. (Domyślne)
36
+
37
+**-4**::
38
+  Używaj protokołu SOCKS4a zamiast domyślnego protokołu SOCKS5 Nie
39
+  obsługuje odwrotnych zapytań DNS.
40
+
41
+ZOBACZ TEŻ
42
+--------
43
+**tor**(1), **torify**(1). +
44
+
45
+Przeczytaj doc/socks-extensions.txt w paczce Tora, by poznać szczegóły
46
+protokołu.
47
+
48
+AUTORZY
49
+-------
50
+Roger Dingledine <arma@mit.edu>, Nick Mathewson <nickm@alum.mit.edu>.