Browse code

move manpages to docs, move torbutton to docs, update rewrite rules for new paths.

Andrew Lewman authored on 24/04/2014 16:39:20
Showing 1 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,51 +0,0 @@
1
-// Copyright (c) The Tor Project, Inc.
2
-// Przeczytaj LICENSE, by poznać informacje o licencji
3
-// To jest plik asciidoc wykorzystywany do generowania odnośników manpage/html.
4
-// Naucz się asciidoc na http://www.methods.co.nz/asciidoc/userguide.html
5
-torify(1)
6
-==============
7
-Peter Palfrader Jacob Appelbaum
8
-
9
-NAZWA
10
-torify - wrapper dla torsocks lub tsocks i tor
11
-
12
-SYNOPSIS
13
-**torify** __application__ [__application's__ __arguments__]
14
-
15
-OPIS
16
-**torify** jest prostą owijką, która próbuje znaleźć najlepszą istniejacą
17
-owijkę dla Toraw systemie. Uruchamia torsocks lub tsocks ze specyficznym dla Tora
18
-plikiem konfiguracyjnym. +
19
-
20
-torsocks to ulepszona owijka, która jawnie odrzuca UDP, bezpiecznie wykonuje
21
-zapytania DNS i prawidłowo socksyfikuje Twoje połączenia TCP. +
22
-
23
-tsocks jest owijką między biblioteką tsocks a a plikacją, którą chcesz
24
-uruchomić z obsługą SOCKS. +
25
-
26
-Jako że obie metody używają LD_PRELOAD, torify nie może być używany do
27
-binarek mających ustawiony bit suid.
28
-
29
-UWAGA
30
-Wiedz, że w sposób, w jaki działa tsocks, tylko połączenia TCP dostają
31
-obsługę SOCKS. Wiedz, że w większości przypadków to nie obejmuje znajdowania
32
-nazw hostów, które dalej będą kierowane przez Twój normalny, systemowy
33
-mechanizm rozwiązywania nazw do Twoich zwyczajnych serwerów nazw. Narzędzie
34
-**tor-resolve**(1) może w niektórych przypadkach posłużyć jako obejście tego
35
-problemu. FAQ Tora pod adresem
36
-https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/TorFAQ może mieć więcej
37
-informacji na ten temat. +
38
-
39
-Gdy używa się go z torsocks, z torify nie powinny wyciekać żądania DNS lub
40
-dane UDP. +
41
-
42
-Z obydwu będą wyciekać dane ICMP.
43
-
44
-ZOBACZ RÓWNIEŻ
45
-**tor**(1), **tor-resolve**(1), **torsocks**(1), **tsocks**(1),
46
-**tsocks.conf**(5).
Browse code

Update wiki links

Karsten Loesing authored on 11/06/2011 20:55:49
Showing 1 changed files
... ...
@@ -37,7 +37,7 @@ nazw hostów, które dalej będą kierowane przez Twój normalny, systemowy
37 37
 mechanizm rozwiązywania nazw do Twoich zwyczajnych serwerów nazw. Narzędzie
38 38
 **tor-resolve**(1) może w niektórych przypadkach posłużyć jako obejście tego
39 39
 problemu. FAQ Tora pod adresem
40
-https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ może mieć więcej
40
+https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/TorFAQ może mieć więcej
41 41
 informacji na ten temat. +
42 42
 
43 43
 Gdy używa się go z torsocks, z torify nie powinny wyciekać żądania DNS lub
Browse code

translated man pages for the website

Runa A. Sandvik authored on 03/03/2011 14:39:36
Showing 1 changed files
1 1
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,51 @@
1
+// Copyright (c) The Tor Project, Inc.
2
+// Przeczytaj LICENSE, by poznać informacje o licencji
3
+// To jest plik asciidoc wykorzystywany do generowania odnośników manpage/html.
4
+// Naucz się asciidoc na http://www.methods.co.nz/asciidoc/userguide.html
5
+torify(1)
6
+==============
7
+Peter Palfrader Jacob Appelbaum
8
+
9
+NAZWA
10
+----
11
+torify - wrapper dla torsocks lub tsocks i tor
12
+
13
+SYNOPSIS
14
+--------
15
+**torify** __application__ [__application's__ __arguments__]
16
+
17
+OPIS
18
+-----------
19
+**torify** jest prostą owijką, która próbuje znaleźć najlepszą istniejacą
20
+owijkę dla Toraw systemie. Uruchamia torsocks lub tsocks ze specyficznym dla Tora
21
+plikiem konfiguracyjnym. +
22
+
23
+torsocks to ulepszona owijka, która jawnie odrzuca UDP, bezpiecznie wykonuje
24
+zapytania DNS i prawidłowo socksyfikuje Twoje połączenia TCP. +
25
+
26
+tsocks jest owijką między biblioteką tsocks a a plikacją, którą chcesz
27
+uruchomić z obsługą SOCKS. +
28
+
29
+Jako że obie metody używają LD_PRELOAD, torify nie może być używany do
30
+binarek mających ustawiony bit suid.
31
+
32
+UWAGA
33
+-------
34
+Wiedz, że w sposób, w jaki działa tsocks, tylko połączenia TCP dostają
35
+obsługę SOCKS. Wiedz, że w większości przypadków to nie obejmuje znajdowania
36
+nazw hostów, które dalej będą kierowane przez Twój normalny, systemowy
37
+mechanizm rozwiązywania nazw do Twoich zwyczajnych serwerów nazw. Narzędzie
38
+**tor-resolve**(1) może w niektórych przypadkach posłużyć jako obejście tego
39
+problemu. FAQ Tora pod adresem
40
+https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ może mieć więcej
41
+informacji na ten temat. +
42
+
43
+Gdy używa się go z torsocks, z torify nie powinny wyciekać żądania DNS lub
44
+dane UDP. +
45
+
46
+Z obydwu będą wyciekać dane ICMP.
47
+
48
+ZOBACZ RÓWNIEŻ
49
+--------
50
+**tor**(1), **tor-resolve**(1), **torsocks**(1), **tsocks**(1),
51
+**tsocks.conf**(5).