Browse code

Remove website translations, closes #4082

Runa A. Sandvik authored on 28/09/2011 12:14:02
Showing 1 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,399 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24347 $
8
-# Translation-Priority: 3-low
9
-#include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton FAQ" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
-	<div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
-torbutton/index>">Torbutton &raquo; </a> <a href="<page
14
-torbutton/torbutton-faq>">FAQ Torbuttona</a>
15
- </div>
16
-	<div id="maincol"> 
17
-  
18
-  
19
-  <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
20
-<h2>Torbutton: Najczęściej zadawane pytania</h2>
21
-  <hr>
22
-  
23
-  <h3>Pytania</h3>
24
-  <br>
25
-  <ul>
26
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#nojavascript">Gdy przełączam Tora,
27
-moje strony używające javascriptu przestają działać. Dlaczego?</a></li>
28
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noreloads">Nie mogę klikać na linki
29
-lub przeładować strony po przełączeniu Tora! Dlaczego?</a></li>
30
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noflash">Nie mogę oglądać filmów na
31
-YouTube i innych stronach opartych na flashu. Dlaczego?</a></li>
32
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#oldtorbutton">Torbutton zdaje się
33
-robić wiele rzeczy, ale część z nich mi przeszkadza. Nie mogę po prostu
34
-używać starej wersji?</a></li>
35
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#weirdstate">Moja przeglądarka jest w
36
-jakimś dziwnym stanie, gdzie nic nie działa dobrze!</a></li>
37
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noautocomplete">Gdy używam Tora,
38
-Firefox już nie uzupełnia za mnie okienek wyszukiwania i
39
-logowania. Dlaczego?</a></li>
40
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#thunderbird">Co z obsługą
41
-Thunderbirda? Widzę stronę, ale to jest zła wersja?</a></li>
42
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#extensionconflicts">>Których
43
-rozszerzeń do Firefoksa powinno się unikać?</a></li>
44
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#recommendedextensions">Które
45
-rozszerzenia do Firefoksa polecacie?</a></li>
46
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#securityissues">>Czy są jeszcze
47
-jakieś sprawy, o których powinno się wiedzieć?</a></li>
48
-  </ul>
49
-  <br> <a id="nojavascript"></a> <strong><a class="anchor"
50
-href="#nojavascript">Gdy przełączam Tora, moje strony używające javascriptu
51
-przestają działać. Dlaczego?</a></strong>
52
-  
53
-  <p>
54
-  Javascript może robić takie rzeczy jak czekanie aż wyłączysz Tora, zanim
55
-połączy się ze swoją stroną źródłową, tym samym odkrywając Twój adres IP. W
56
-związku z tym, Torbutton musi wyłączyć Javascript, znaczniki Meta-Refresh i
57
-niektóre zachowania CSS, gdy zmieni się stan Tora na inny niż ten, który był
58
-użyty do załadowania strony. Wszystkie te cechy zostają ponownie włączone,
59
-gdy Torbutton wraca do stanu, w którym był w czasie ładowania strony, ale w
60
-niektórych przypadkach (zwłaszcza z Javascriptem i CSS) nie jest możliwe
61
-całkowite cofnięcie się z powstałych błędów i strona pozostaje zepsuta.
62
-Niestety, jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić (i dalej obronić się przed
63
-ujawnieniem swojego adresu IP), jest przeładowanie strony po przełączeniu
64
-Tora lub wykonanie całej pracy przed zmianą stanu Tora.
65
-  </p>
66
-  
67
-  <a id="noreloads"></a> <strong><a class="anchor" href="#noreloads" >Nie mogę
68
-klikać na linki lub przeładować strony po przełączeniu Tora!
69
-Dlaczego?</a></strong>
70
-  
71
-  <p>
72
-  W związku z <a
73
-href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=409737">błędem Firefoksa
74
-numer 409737</a>, strony dalej mogą otwierać okienka wyskakujące i wykonywać
75
-przekierowania Javascript oraz mieć dostęp do historii po zmianie stanu
76
-Tora. Te okienka i przekierowania mogą być blokowane, ale niestety nie można
77
-ich odróżnić od normalnych działań użytkownika z taką stroną (takich jak
78
-kliknie na linki, otwieranie ich w nowych kartach/oknach, czy używanie
79
-przycisków historii), więc te są też blokowane, jako skutek uboczny. Po
80
-naprawie tego błędu w Firefoksie, ten stopień izolacji stanie się opcjonalny
81
-(dla ludzi, którzy nie chcą przypadkowo klikać na linki i przekazywać
82
-informacji poprzez adres zwrotny). Sposobem na obejście tego jest kliknięcie
83
-prawym klawiszem na link i otwarcie go w nowej karcie lub oknie. Karta lub
84
-okno nie załadują automatycznie strony, ale można nacisnąć Enter w pasku
85
-adresu i strona zacznie się ładować. Naciśnięcie Entera w pasku adresu
86
-przeładuje stronę, bez klikania w przycisk odświeżenia.
87
-  </p>
88
-  
89
-  <a id="noflash"></a> <strong><a class="anchor" href="#noflash">Nie mogę
90
-oglądać filmów na YouTube i innych stronach opartych na
91
-flashu. Dlaczego?</a></strong>
92
-  
93
-  <p>
94
-  YouTube i podobne strony wymagają wtyczek do przeglądarek, takich jak Flash,
95
-pochodzących od firm trzecich. Wtyczki operują niezależnie od Firefoksa i
96
-mogą przeprowadzać dowolne działania na Twoim komputerze, które rujnują
97
-Twoją anonimowość. Te działania zawierają, lecz nie ograniczają się do: <a
98
-href="http://decloak.net">całkowitego ignorowania ustawień proxy</a>,
99
-sprawdzania Twojego <a
100
-href="http://forums.sun.com/thread.jspa?threadID=5162138&amp;messageID=9618376">lokalnego
101
-adresu IP</a>, i <a
102
-href="http://epic.org/privacy/cookies/flash.html">zapisywania własnych
103
-ciasteczek</a>. Jest możliwe skorzystanie z LiveCD, jak <a
104
-href="https://tails.boum.org/">The Amnesic Incognito Live System</a>, które
105
-tworzy bezpieczne, przezroczyste proxy, by chronić Cię przed omijaniem
106
-proxy, lecz problemy związane z lokalnym adresem IP i ciasteczkami Flash
107
-ciągle pozostają groźne. </p>
108
-  
109
-  <p>
110
-  Jeśli nie martwisz się, że jesteś śledzony/a przez te strony (i strony
111
-udające, że są nimi, by Cię odkryć) i nie martwisz się, że lokalni cenzorzy
112
-potencjalnie dowiedzą się, że je odwiedzasz, możesz włączyć wtyczki poprzez
113
-wejście do preferencji Torbutton-&gt;Security Settings (Ustawienia
114
-bezpieczeństwa)-&gt;karta Dynamic Content (Dynamiczna zawartość) i
115
-wyłączenie "Disable plugins during Tor usage" ("Wyłącz wtyczki w czasie
116
-używania Tora"). Jeśli zrobisz to bez The Amnesic Incognito Live System czy
117
-odpowiednich reguł firewalla, mocno zalecamy, byś przynajmniej używał/a <a
118
-href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722">NoScript</a> do <a
119
-href="http://noscript.net/features#contentblocking">blokowania
120
-wtyczek</a>. Nie musisz korzystać z mechanizmów zezwoleń dla stron w
121
-NoScript, jeśli zaznaczysz opcję <b>Apply these restrictions to trusted
122
-sites too</b> (Zastosuj te ograniczenia także dla zaufanych witryn) na
123
-karcie preferencji wtyczek w NoScript. W zasadzie, z włączoną tą opcją,
124
-możesz nawet sprawić, że NoScript będzie globalnie zezwalał na Javascript,
125
-ale ciągle blokował wszystkie wtyczki do chwili, w której klikniesz na ich
126
-obszary zastępujące na stronie. Polecamy też <a
127
-href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6623">Better
128
-Privacy</a> w takim przypadku, by pomagał Ci w kasowaniu Twoich ciasteczek
129
-Flash.
130
-  </p>
131
-
132
-  <p><em>Paczka Tora z Przeglądarką z założenia nie działa z Flashem ani innymi
133
-wtyczkami. Jeśli chcesz uruchamiać te wtyczki przez Tora, musisz
134
-zainstalować Tora i skonfigurować swoją zainstalowaną wersję Firefoksa.</em></p>
135
-  
136
-  <a id="oldtorbutton"></a> <strong><a class="anchor"
137
-href="#oldtorbutton">Torbutton zdaje się robić wiele rzeczy, ale część z
138
-nich mi przeszkadza. Nie mogę po prostu używać starej wersji?</a></strong>
139
-  
140
-  <p>
141
-  
142
-  <b>Nie.</b> Korzystanie ze starej wersji lub innego rozszerzenia do zmiany
143
-proxy (łącznie z FoxyProxy -- patrz niżej) bez Torbuttona jest mocno
144
-odradzane. Poważnie. Używanie samego innego rozszerzenia jest o tyle
145
-niebezpieczne, że nie tylko tracisz swój czas, ale także się narażasz.
146
-<b>Po prostu nie używaj Tora</b> i będziesz mieć takie samo (a w niektórych
147
-przypadkach lepsze) zabezpieczenie. By dowiedzieć się więcej o typach
148
-ataków, na jakie może Cię narazić "domowe" rozwiązanie, przeczytaj <a
149
-href="design/index.html#adversary">The Torbutton Adversary Model (Model
150
-Napastnika)</a>, a w szczególności podrozdział <a
151
-href="design/index.html#attacks">Adversary Capabilities - Attacks
152
-(Możliwości napastnika - Ataki)</a>. Jeśli są jakieś określone zachowania
153
-Torbuttona, które Ci się nie podobają, wypełnij zgłoszenie na <a
154
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">stronie zgłaszania
155
-błędów.</a> Większość cech Torbuttona zapewniających bezpieczeństwo można
156
-wyłączyć poprzez jego preferencje, jeśli zdaje Ci się, że masz własne
157
-zabezpieczenia na te przypadki.
158
-  
159
-  </p>
160
-  
161
-  <a id="weirdstate"></a> <strong><a class="anchor" href="#weirdstate" >Moja
162
-przeglądarka jest w jakimś dziwnym stanie, gdzie nic nie działa
163
-dobrze!</a></strong>
164
-  
165
-  <p>
166
-  Spróbuj wyłączyć Tora klikając na przycisk, po czym otwórz nowe okno. Jeśli
167
-to nie pomoże, otwórz preferencje i kliknij 'Restore Defaults' ("Przywróć
168
-ustawienia domyślne"). To powinno zresetować rozszerzenie i Firefoksa do
169
-znanej działającej konfiguracji. Jeśli umiesz powtórzyć ten problem, podaj
170
-szczegóły na <a
171
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">stronie śledzenia
172
-błędów</a>.
173
-  </p>
174
-  
175
-  <a id="noautocomplete"></a> <strong><a class="anchor" href="#noautocomplete"
176
->Gdy używam Tora, Firefox już nie uzupełnia za mnie okienek wyszukiwania i
177
-logowania. Dlaczego?</a></strong>
178
-  
179
-  <p>
180
-  W chwili obecnej, jest to powiązane z ustawieniem "<b>Blokuj zapis do
181
-historii w czasie używania Tora</b>" ("<b>Block history writes during
182
-Tor</b>"). Jeśli to ustawienie masz włączone, cała funkcjonalność
183
-wypełniania formularzy (zarówno zapisywanie, jak i odczytywanie), jest
184
-zablokowana. Jeśli Ci to przeszkadza, możesz wyłączyć tę opcję, ale
185
-zapisywane będą zarówno formularze, jak i historia. By zapobiec atakom
186
-odkrywającym historię w czasie nie używania Tora, zalecane jest wyłączenie
187
-odczytu historii w trybie bez Tora, jeśli zezwolono na zapis do historii w
188
-trybie z Torem.
189
-  </p>
190
-  
191
-  <a id="thunderbird"></a> <strong><a class="anchor" href="#thunderbird" >Co z
192
-obsługą Thunderbirda? Widzę stronę, ale to jest zła wersja?</a></strong>
193
-  
194
-  <p>
195
-  Torbutton obsługiwał podstawowe przełączanie proxy w Thunderbirdzie w
196
-czasach wersji 1.0, ale zostało to usunięte, gdyż nie zostało zanalizowane
197
-pod względem bezpieczeństwa. Moja strona z narzędziami deweloperskimi na
198
-addons.mozilla.org wyraźnie wskazuje na obsługę tylko Firefoksa, więc nie
199
-wiem, czemu nie usunęli tego listingu z Thunderbirdem. Nie jestem
200
-użytkownikiem Thunderbirda i niestety nie mam czasu na analizowanie
201
-zagadnień bezpieczeństwa związanych z przełączaniem proxy w tej
202
-aplikacji. Prawdopodobnie ma ona podobne (lecz nie identyczne) problemy z
203
-wyciekaniem stanu i proxy z pocztą HTML, wbudowanymi obrazkami,
204
-JavaScriptem, wtyczkami i automatycznym dostępem do sieci. Zalecam
205
-stworzenie całkowicie oddzielnego profilu Thunderbirda dla Twoich kont z
206
-Torem i używanie go zamiast próbowania przełączania ustawień proxy. Ale
207
-jeśli naprawdę lubisz bawić się swoim IP, możesz wypróbować inne narzędzie
208
-do przełączania proxy, jak ProxyButton, SwitchProxy czy FoxyProxy (jeśli
209
-obsługują Thunderbirda).
210
-  </p>
211
-  
212
-  <a id="extensionconflicts"></a> <strong><a class="anchor"
213
-href="#extensionconflicts" >Których rozszerzeń do Firefoksa powinno się
214
-unikać?</a></strong>
215
-  
216
-  <p>
217
-  To jest trudne pytanie. Rozszerzeń Firefoksa są tysiące, stworzenie pełnej
218
-listy tych, które zagrażają anonimowości, jest prawie niemożliwe. Jednakże,
219
-oto kilka przykładów, które powinny dać Ci pojęcie co do tego, jakie
220
-zachowania są niebezpieczne.
221
-  </p>
222
-  
223
-  <ol>
224
-   <li>StumbleUpon, itp.
225
-   <p>
226
-   Te rozszerzenia wysyłają mnóstwo informacji o stronach, które odwiedzasz, do
227
-serwerów stumbleupon i łączą te informacje z unikalnym identyfikatorem. To
228
-jest oczywiście straszne dla anonimowości. Ogólnie mówiąc, jakiekolwiek
229
-rozszerzenie wymagające rejestracji, a nawet rozszerzenia dostarczające
230
-informacji o odwiedzanych stronach powinny być uznane za podejrzane.
231
-   </p></li>
232
-   <li>FoxyProxy
233
-  <p>
234
-  Podczas gdy w teorii FoxyProxy jest niezłym pomysłem, to w praktyce nie
235
-można go skonfigurować bezpiecznie do Tora bez Torbuttona. Jak we wszystkich
236
-innych rozszerzeniach proxy, głównymi zagrożeniami są <a
237
-href="http://www.metasploit.com/research/projects/decloak/">wyciek
238
-wtyczek</a> i <a href="http://ha.ckers.org/weird/CSS-history.cgi">odkrycie
239
-historii</a>, zaraz za nimi są kradzieże ciasteczek przez węzły wyjściowe i
240
-śledzenie przez serwery z reklamami (przeczytaj <a
241
-href="design/index.html#adversary">Torbutton Adversary Model</a>, by poznać
242
-szczegóły). Lecz z zainstalowanym i zawsze włączonym Torbuttonem, możliwe
243
-jest bezpieczne skonfigurowanie FoxyProxy (choć jest to trudne). Jako że
244
-tryb wzorców (Patterns) w FoxyProxy odnosi się tylko do specyficznych
245
-adresów, a nie do całej karty, ustawienie FoxyProxy tak, by tylko niektóre
246
-strony były odwiedzane przez Tora, dalej pozwala serwerom reklamowym
247
-(których hosty nie pasują do Twoich filtrów) na poznanie Twojego prawdziwego
248
-IP. Co gorsza, jeśli te strony używają usług logowania na innych stronach
249
-jak Google Analytics, możesz wylądować w ich logach ze swoim prawdziwym
250
-adresem IP. Złośliwe węzły wyjściowe też mogą współpracować ze stronami, by
251
-wklejać obrazki do stron nie filtrowanych. Ustawienie FoxyProxy tak, by
252
-tylko część adresów wysyłał nie przez Tora jest znacznie bezpieczniejsze,
253
-ale trzeba być ostrożnym z filtrami, na które się pozwala. Na przykład
254
-ustawienie czegoś tak prostego jak *google*, by szło nie przez Tora dalej
255
-będzie powodować, że znajdziesz się we wszystkich logach wszystkich stron
256
-używających Google Analytics! Przeczytaj <a
257
-href="http://foxyproxy.mozdev.org/faq.html#privacy-01">to pytanie</a> na FAQ
258
-FoxyProxy dla dalszych szczegółów.
259
-   </p></li>
260
-  </ol>
261
-  
262
-  <a id="recommendedextensions"></a> <strong><a class="anchor"
263
-href="#recommendedextensions" >Które rozszerzenia do Firefoksa
264
-polecacie?</a></strong>
265
-  <ol>
266
-   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/953">RefControl</a>
267
-  	<p>
268
-  Wspomniane wcześniej, to rozszerzenie pozwala na lepszą kontrolę adresów
269
-zwrotnych niż Torbutton w tej chwili. Powinno psuć mniej stron niż kontrola
270
-adresu zwrotnego w Torbuttonie.</p></li>
271
-  
272
-   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/1474">SafeCache</a>
273
-  <p>
274
-  Jeśli dużo używasz Tora i rzadko go wyłączasz, prawodpodobnie przyda Ci się
275
-to rozszerzenie, by zminimalizować możliwości stron internetowych odnośnie
276
-przechowywania długotrwałych identyfikatorów w pamięci podręcznej. To
277
-rozszerzenie stosuje politykę tego samego adresu pochodzenia w pamięci
278
-podręcznej, więc elementy są z niej pobierane tylko jeśli są pobierane z
279
-dokumentu w tej samej strefie pochodzenia jak element w pamięci podręcznej.
280
-  </p></li>
281
-  
282
-   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6623">Better
283
-Privacy</a>
284
-   <p>
285
-  
286
-  Better Privacy jest znakomitym rozszerzeniem, które chroni Cię przed
287
-ciasteczkami używanymi przez aplikacje Flash, które często zostają na zawsze
288
-i nie można ich usunąć przez normalne czyszczenie "Prywatnych danych" w
289
-Firefoksie. Flash i wszystkie inne wtyczki są domyślnie wyłączane przez
290
-Torbuttona, ale jeśli interesuje Cię prywatność, możesz być zainteresowany/a
291
-tym rozszerzeniem, które pozwoli Ci obejrzeć i automatycznie usuwać
292
-ciasteczka Flash w trakcie pracy bez Tora.
293
-  
294
-   </p>
295
-   </li>
296
-   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/1865">AdBlock Plus</a>
297
-   <p>
298
-  
299
-  AdBlock Plus jest doskonałym dodatkiem do usuwania denerwujących,
300
-naruszających prywatność i <a
301
-href="http://www.wired.com/techbiz/media/news/2007/11/doubleclick">roznoszących
302
-złośliwe oprogramowanie</a> reklam z sieci. Zawiera <a
303
-href="http://adblockplus.org/en/subscriptions">subskrypcje</a>, które są
304
-ciągle aktualizowane, by wychwytywać najnowsze wysiłki sieci reklamowych,
305
-podejmowane w celu omijania tych filtrów. Polecam subskrypcję filtru
306
-kombinacyjnego EasyPrivacy+EasyList w sekcji Miscellaneous (Pozostałe) na
307
-stronie subskrypcji.
308
-  
309
-   </p>
310
-  </li> 
311
-  <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/82">Cookie Culler</a>
312
-   <p>
313
-  
314
-  Cookie Culler to przydatne rozszerzenie do szybkiego dostępu do menadżera
315
-ciasteczek w Firefoksie. Daje też możliwość ochrony pewnych ciasteczek przed
316
-usunięciem, ale niestety, to zachowanie nie integruje się dobrze z
317
-Torbuttonem. Kory Kirk pracuje nad tym w czasie projektu Google Summer of
318
-Code 2009.
319
-  
320
-   </p>
321
-   </li>
322
-  
323
-   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722">NoScript</a>
324
-   <p>
325
-   Torbutton w chwili obecnej łagodzi wszystkie znane problemy anonimowości
326
-związane z Javascriptem. Jednak, jeśli martwisz się exploitami Javascriptu w
327
-swojej przeglądarce lub na stronach, na których się logujesz, możesz używać
328
-NoScript. Daje on możliwość włączenia Javascriptu tylko dla niektórych stron
329
-i daje też mechanizmy wymuszania adresów HTTPS dla stron z <a
330
-href="http://fscked.org/category/tags/insecurecookies">niebezpiecznymi
331
-ciasteczkami</a>.<br /> Może być jednak trudny do skonfigurowania tak, by
332
-większość stron działała poprawnie. W szczególności, trzeba się upewnić, że
333
-nie usunie się addons.mozilla.org z białej listy Javascriptu, jako że
334
-rozszerzenia są pobierane przez HTTP, a sprawdzane przez Javascript ze
335
-strony HTTPS.
336
-  
337
-   </p></li>
338
-   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9727/">Request
339
-Policy</a>
340
-   <p>
341
-  
342
-  Request Policy jest podobne do NoScript w tym, że wymaga skonfigurowania,
343
-które strony mają pozwolenie na ładowanie zawartości z innych
344
-domen. Prawidłowa konfiguracja dla nowicjuszy może być bardzo trudna, ale
345
-daje to niezłą ochronę przed reklamami, wstrzykniętą zawartością i atakami
346
-fałszowania żądań cross-site (między stronami).
347
-  
348
-   </p>
349
-   </li>
350
-  
351
-  </ol>
352
-  
353
-  <a id="securityissues"></a> <strong><a class="anchor" href="#securityissues"
354
->Czy są jeszcze jakieś sprawy, o których powinno się wiedzieć?</a></strong>
355
-  
356
-  <p>
357
-  Jest klika znanych prblemów związanych z bezpieczeństwem w Torbuttonie
358
-(wszystkie związane z <a href="design/index.html#FirefoxBugs">niezałatanymi
359
-błędami bezpieczeństwa w Firefoksie</a>. Najważniejsze dla anonimowości jest
360
-to, że jest możliwe odmaskowanie przechwyceń javascriptu, które owijają
361
-obiekt Date, by ukryć Twoją strefę czasowę w Firefoksie 2, a kod maskujący
362
-strefę czasową nie działa w ogóle w Firefoksie 3. Pracujemy z ludźmi od
363
-Firefoksa, by naprawić jeden z błędów: <a
364
-href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=392274">399274</a> lub <a
365
-href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=419598">419598</a>, aby
366
-rozwiązać ten problem. W międzyczasie, można ustawić zmienną środowiskową
367
-<b>TZ</b> na <b>UTC</b>, by przeglądarka używała UTC jako Twojej strefy
368
-czasowej. Pod Linuksem możesz dodać <b>export TZ=UTC</b> do skryptu
369
-/usr/bin/firefox lub zrobić to samo w systemowym pliku bashrc. Pod Windowsem
370
-można jedną ze <a href="http://support.microsoft.com/kb/310519">Zmiennych
371
-Środowiskowych TZ Użytkownika lub Systemu</a> korzystając z właściwości
372
-Mojego Komputera. Pod MacOS, sytuacja jest <a
373
-href="http://developer.apple.com/documentation/MacOSX/Conceptual/BPRuntimeConfig/Articles/EnvironmentVars.html#//apple_ref/doc/uid/20002093-BCIJIJBH">znacznie
374
-bardziej skomplikowana</a>, niestety.
375
-  </p>
376
-  
377
-  <p>
378
-  Ponadto, czytniki RSS takie jak Firefox Livemarks mogą przeprowadzać
379
-okresowe pobierania. W związku z <a
380
-href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=436250">błędem Firefoksa
381
-436250</a>, nie ma sposobu na wyłączenie tego pobierania w trybie Tora. To
382
-może być problem, jeśli posiada się dużo własnych adresów kanałów
383
-informacyjnych, które mogą przekazywać informacje o Twojej tożsamości.
384
-  </p>
385
- </div>
386
- 
387
- <!-- END MAINCOL -->
388
-<div id = "sidecol">
389
-
390
-
391
-#include "pl/side.wmi"
392
-#include "pl/info.wmi"
393
-</div>
394
- 
395
-<!-- END SIDECOL -->
396
-</div>
397
-
398
-
399
-#include "pl/foot.wmi"
Browse code

include the polish *.wmi files in polish translations

Runa A. Sandvik authored on 31/03/2011 13:29:51
Showing 1 changed files
... ...
@@ -6,7 +6,7 @@
6 6
 ## translation metadata
7 7
 # Revision: $Revision: 24347 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9
-#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton FAQ" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
9
+#include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton FAQ" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
11 11
 	<div id="breadcrumbs">
12 12
   <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
... ...
@@ -388,12 +388,12 @@ informacyjnych, które mogą przekazywać informacje o Twojej tożsamości.
388 388
 <div id = "sidecol">
389 389
 
390 390
 
391
- #include "side.wmi"
392
-#include "info.wmi"
391
+#include "pl/side.wmi"
392
+#include "pl/info.wmi"
393 393
 </div>
394 394
  
395 395
 <!-- END SIDECOL -->
396 396
 </div>
397 397
 
398 398
 
399
-#include "foot.wmi"
399
+#include "pl/foot.wmi"
Browse code

updated translations for the website (as wml)

Runa A. Sandvik authored on 22/03/2011 16:51:53
Showing 1 changed files
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 23887 $
7
+# Revision: $Revision: 24347 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton FAQ" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -101,8 +101,8 @@ href="http://forums.sun.com/thread.jspa?threadID=5162138&amp;messageID=9618376">
101 101
 adresu IP</a>, i <a
102 102
 href="http://epic.org/privacy/cookies/flash.html">zapisywania własnych
103 103
 ciasteczek</a>. Jest możliwe skorzystanie z LiveCD, jak <a
104
-href="https://amnesia.boum.org/">The (Amnesic) Incognito Live System</a>,
105
-które tworzy bezpieczne, przezroczyste proxy, by chronić Cię przed omijaniem
104
+href="https://tails.boum.org/">The Amnesic Incognito Live System</a>, które
105
+tworzy bezpieczne, przezroczyste proxy, by chronić Cię przed omijaniem
106 106
 proxy, lecz problemy związane z lokalnym adresem IP i ciasteczkami Flash
107 107
 ciągle pozostają groźne. </p>
108 108
   
... ...
@@ -113,9 +113,8 @@ potencjalnie dowiedzą się, że je odwiedzasz, możesz włączyć wtyczki poprz
113 113
 wejście do preferencji Torbutton-&gt;Security Settings (Ustawienia
114 114
 bezpieczeństwa)-&gt;karta Dynamic Content (Dynamiczna zawartość) i
115 115
 wyłączenie "Disable plugins during Tor usage" ("Wyłącz wtyczki w czasie
116
-używania Tora"). Jeśli zrobisz to bez Tor VM, The (Amnesic) Incognito Live
117
-System czy odpowiednich reguł firewalla, mocno zalecamy, byś przynajmniej
118
-używał/a <a
116
+używania Tora"). Jeśli zrobisz to bez The Amnesic Incognito Live System czy
117
+odpowiednich reguł firewalla, mocno zalecamy, byś przynajmniej używał/a <a
119 118
 href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722">NoScript</a> do <a
120 119
 href="http://noscript.net/features#contentblocking">blokowania
121 120
 wtyczek</a>. Nie musisz korzystać z mechanizmów zezwoleń dla stron w
... ...
@@ -397,4 +396,4 @@ informacyjnych, które mogą przekazywać informacje o Twojej tożsamości.
397 396
 </div>
398 397
 
399 398
 
400
-#include <foot.wmi>
399
+#include "foot.wmi"
Browse code

rename a couple of language directories

Runa A. Sandvik authored on 09/03/2011 14:01:17
Showing 1 changed files
1 1
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,400 @@
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+## translation metadata
7
+# Revision: $Revision: 23887 $
8
+# Translation-Priority: 3-low
9
+#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton FAQ" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
+<div id="content" class="clearfix">
11
+	<div id="breadcrumbs">
12
+  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
+torbutton/index>">Torbutton &raquo; </a> <a href="<page
14
+torbutton/torbutton-faq>">FAQ Torbuttona</a>
15
+ </div>
16
+	<div id="maincol"> 
17
+  
18
+  
19
+  <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
20
+<h2>Torbutton: Najczęściej zadawane pytania</h2>
21
+  <hr>
22
+  
23
+  <h3>Pytania</h3>
24
+  <br>
25
+  <ul>
26
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#nojavascript">Gdy przełączam Tora,
27
+moje strony używające javascriptu przestają działać. Dlaczego?</a></li>
28
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noreloads">Nie mogę klikać na linki
29
+lub przeładować strony po przełączeniu Tora! Dlaczego?</a></li>
30
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noflash">Nie mogę oglądać filmów na
31
+YouTube i innych stronach opartych na flashu. Dlaczego?</a></li>
32
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#oldtorbutton">Torbutton zdaje się
33
+robić wiele rzeczy, ale część z nich mi przeszkadza. Nie mogę po prostu
34
+używać starej wersji?</a></li>
35
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#weirdstate">Moja przeglądarka jest w
36
+jakimś dziwnym stanie, gdzie nic nie działa dobrze!</a></li>
37
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noautocomplete">Gdy używam Tora,
38
+Firefox już nie uzupełnia za mnie okienek wyszukiwania i
39
+logowania. Dlaczego?</a></li>
40
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#thunderbird">Co z obsługą
41
+Thunderbirda? Widzę stronę, ale to jest zła wersja?</a></li>
42
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#extensionconflicts">>Których
43
+rozszerzeń do Firefoksa powinno się unikać?</a></li>
44
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#recommendedextensions">Które
45
+rozszerzenia do Firefoksa polecacie?</a></li>
46
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#securityissues">>Czy są jeszcze
47
+jakieś sprawy, o których powinno się wiedzieć?</a></li>
48
+  </ul>
49
+  <br> <a id="nojavascript"></a> <strong><a class="anchor"
50
+href="#nojavascript">Gdy przełączam Tora, moje strony używające javascriptu
51
+przestają działać. Dlaczego?</a></strong>
52
+  
53
+  <p>
54
+  Javascript może robić takie rzeczy jak czekanie aż wyłączysz Tora, zanim
55
+połączy się ze swoją stroną źródłową, tym samym odkrywając Twój adres IP. W
56
+związku z tym, Torbutton musi wyłączyć Javascript, znaczniki Meta-Refresh i
57
+niektóre zachowania CSS, gdy zmieni się stan Tora na inny niż ten, który był
58
+użyty do załadowania strony. Wszystkie te cechy zostają ponownie włączone,
59
+gdy Torbutton wraca do stanu, w którym był w czasie ładowania strony, ale w
60
+niektórych przypadkach (zwłaszcza z Javascriptem i CSS) nie jest możliwe
61
+całkowite cofnięcie się z powstałych błędów i strona pozostaje zepsuta.
62
+Niestety, jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić (i dalej obronić się przed
63
+ujawnieniem swojego adresu IP), jest przeładowanie strony po przełączeniu
64
+Tora lub wykonanie całej pracy przed zmianą stanu Tora.
65
+  </p>
66
+  
67
+  <a id="noreloads"></a> <strong><a class="anchor" href="#noreloads" >Nie mogę
68
+klikać na linki lub przeładować strony po przełączeniu Tora!
69
+Dlaczego?</a></strong>
70
+  
71
+  <p>
72
+  W związku z <a
73
+href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=409737">błędem Firefoksa
74
+numer 409737</a>, strony dalej mogą otwierać okienka wyskakujące i wykonywać
75
+przekierowania Javascript oraz mieć dostęp do historii po zmianie stanu
76
+Tora. Te okienka i przekierowania mogą być blokowane, ale niestety nie można
77
+ich odróżnić od normalnych działań użytkownika z taką stroną (takich jak
78
+kliknie na linki, otwieranie ich w nowych kartach/oknach, czy używanie
79
+przycisków historii), więc te są też blokowane, jako skutek uboczny. Po
80
+naprawie tego błędu w Firefoksie, ten stopień izolacji stanie się opcjonalny
81
+(dla ludzi, którzy nie chcą przypadkowo klikać na linki i przekazywać
82
+informacji poprzez adres zwrotny). Sposobem na obejście tego jest kliknięcie
83
+prawym klawiszem na link i otwarcie go w nowej karcie lub oknie. Karta lub
84
+okno nie załadują automatycznie strony, ale można nacisnąć Enter w pasku
85
+adresu i strona zacznie się ładować. Naciśnięcie Entera w pasku adresu
86
+przeładuje stronę, bez klikania w przycisk odświeżenia.
87
+  </p>
88
+  
89
+  <a id="noflash"></a> <strong><a class="anchor" href="#noflash">Nie mogę
90
+oglądać filmów na YouTube i innych stronach opartych na
91
+flashu. Dlaczego?</a></strong>
92
+  
93
+  <p>
94
+  YouTube i podobne strony wymagają wtyczek do przeglądarek, takich jak Flash,
95
+pochodzących od firm trzecich. Wtyczki operują niezależnie od Firefoksa i
96
+mogą przeprowadzać dowolne działania na Twoim komputerze, które rujnują
97
+Twoją anonimowość. Te działania zawierają, lecz nie ograniczają się do: <a
98
+href="http://decloak.net">całkowitego ignorowania ustawień proxy</a>,
99
+sprawdzania Twojego <a
100
+href="http://forums.sun.com/thread.jspa?threadID=5162138&amp;messageID=9618376">lokalnego
101
+adresu IP</a>, i <a
102
+href="http://epic.org/privacy/cookies/flash.html">zapisywania własnych
103
+ciasteczek</a>. Jest możliwe skorzystanie z LiveCD, jak <a
104
+href="https://amnesia.boum.org/">The (Amnesic) Incognito Live System</a>,
105
+które tworzy bezpieczne, przezroczyste proxy, by chronić Cię przed omijaniem
106
+proxy, lecz problemy związane z lokalnym adresem IP i ciasteczkami Flash
107
+ciągle pozostają groźne. </p>
108
+  
109
+  <p>
110
+  Jeśli nie martwisz się, że jesteś śledzony/a przez te strony (i strony
111
+udające, że są nimi, by Cię odkryć) i nie martwisz się, że lokalni cenzorzy
112
+potencjalnie dowiedzą się, że je odwiedzasz, możesz włączyć wtyczki poprzez
113
+wejście do preferencji Torbutton-&gt;Security Settings (Ustawienia
114
+bezpieczeństwa)-&gt;karta Dynamic Content (Dynamiczna zawartość) i
115
+wyłączenie "Disable plugins during Tor usage" ("Wyłącz wtyczki w czasie
116
+używania Tora"). Jeśli zrobisz to bez Tor VM, The (Amnesic) Incognito Live
117
+System czy odpowiednich reguł firewalla, mocno zalecamy, byś przynajmniej
118
+używał/a <a
119
+href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722">NoScript</a> do <a
120
+href="http://noscript.net/features#contentblocking">blokowania
121
+wtyczek</a>. Nie musisz korzystać z mechanizmów zezwoleń dla stron w
122
+NoScript, jeśli zaznaczysz opcję <b>Apply these restrictions to trusted
123
+sites too</b> (Zastosuj te ograniczenia także dla zaufanych witryn) na
124
+karcie preferencji wtyczek w NoScript. W zasadzie, z włączoną tą opcją,
125
+możesz nawet sprawić, że NoScript będzie globalnie zezwalał na Javascript,
126
+ale ciągle blokował wszystkie wtyczki do chwili, w której klikniesz na ich
127
+obszary zastępujące na stronie. Polecamy też <a
128
+href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6623">Better
129
+Privacy</a> w takim przypadku, by pomagał Ci w kasowaniu Twoich ciasteczek
130
+Flash.
131
+  </p>
132
+
133
+  <p><em>Paczka Tora z Przeglądarką z założenia nie działa z Flashem ani innymi
134
+wtyczkami. Jeśli chcesz uruchamiać te wtyczki przez Tora, musisz
135
+zainstalować Tora i skonfigurować swoją zainstalowaną wersję Firefoksa.</em></p>
136
+  
137
+  <a id="oldtorbutton"></a> <strong><a class="anchor"
138
+href="#oldtorbutton">Torbutton zdaje się robić wiele rzeczy, ale część z
139
+nich mi przeszkadza. Nie mogę po prostu używać starej wersji?</a></strong>
140
+  
141
+  <p>
142
+  
143
+  <b>Nie.</b> Korzystanie ze starej wersji lub innego rozszerzenia do zmiany
144
+proxy (łącznie z FoxyProxy -- patrz niżej) bez Torbuttona jest mocno
145
+odradzane. Poważnie. Używanie samego innego rozszerzenia jest o tyle
146
+niebezpieczne, że nie tylko tracisz swój czas, ale także się narażasz.
147
+<b>Po prostu nie używaj Tora</b> i będziesz mieć takie samo (a w niektórych
148
+przypadkach lepsze) zabezpieczenie. By dowiedzieć się więcej o typach
149
+ataków, na jakie może Cię narazić "domowe" rozwiązanie, przeczytaj <a
150
+href="design/index.html#adversary">The Torbutton Adversary Model (Model
151
+Napastnika)</a>, a w szczególności podrozdział <a
152
+href="design/index.html#attacks">Adversary Capabilities - Attacks
153
+(Możliwości napastnika - Ataki)</a>. Jeśli są jakieś określone zachowania
154
+Torbuttona, które Ci się nie podobają, wypełnij zgłoszenie na <a
155
+href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">stronie zgłaszania
156
+błędów.</a> Większość cech Torbuttona zapewniających bezpieczeństwo można
157
+wyłączyć poprzez jego preferencje, jeśli zdaje Ci się, że masz własne
158
+zabezpieczenia na te przypadki.
159
+  
160
+  </p>
161
+  
162
+  <a id="weirdstate"></a> <strong><a class="anchor" href="#weirdstate" >Moja
163
+przeglądarka jest w jakimś dziwnym stanie, gdzie nic nie działa
164
+dobrze!</a></strong>
165
+  
166
+  <p>
167
+  Spróbuj wyłączyć Tora klikając na przycisk, po czym otwórz nowe okno. Jeśli
168
+to nie pomoże, otwórz preferencje i kliknij 'Restore Defaults' ("Przywróć
169
+ustawienia domyślne"). To powinno zresetować rozszerzenie i Firefoksa do
170
+znanej działającej konfiguracji. Jeśli umiesz powtórzyć ten problem, podaj
171
+szczegóły na <a
172
+href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">stronie śledzenia
173
+błędów</a>.
174
+  </p>
175
+  
176
+  <a id="noautocomplete"></a> <strong><a class="anchor" href="#noautocomplete"
177
+>Gdy używam Tora, Firefox już nie uzupełnia za mnie okienek wyszukiwania i
178
+logowania. Dlaczego?</a></strong>
179
+  
180
+  <p>
181
+  W chwili obecnej, jest to powiązane z ustawieniem "<b>Blokuj zapis do
182
+historii w czasie używania Tora</b>" ("<b>Block history writes during
183
+Tor</b>"). Jeśli to ustawienie masz włączone, cała funkcjonalność
184
+wypełniania formularzy (zarówno zapisywanie, jak i odczytywanie), jest
185
+zablokowana. Jeśli Ci to przeszkadza, możesz wyłączyć tę opcję, ale
186
+zapisywane będą zarówno formularze, jak i historia. By zapobiec atakom
187
+odkrywającym historię w czasie nie używania Tora, zalecane jest wyłączenie
188
+odczytu historii w trybie bez Tora, jeśli zezwolono na zapis do historii w
189
+trybie z Torem.
190
+  </p>
191
+  
192
+  <a id="thunderbird"></a> <strong><a class="anchor" href="#thunderbird" >Co z
193
+obsługą Thunderbirda? Widzę stronę, ale to jest zła wersja?</a></strong>
194
+  
195
+  <p>
196
+  Torbutton obsługiwał podstawowe przełączanie proxy w Thunderbirdzie w
197
+czasach wersji 1.0, ale zostało to usunięte, gdyż nie zostało zanalizowane
198
+pod względem bezpieczeństwa. Moja strona z narzędziami deweloperskimi na
199
+addons.mozilla.org wyraźnie wskazuje na obsługę tylko Firefoksa, więc nie
200
+wiem, czemu nie usunęli tego listingu z Thunderbirdem. Nie jestem
201
+użytkownikiem Thunderbirda i niestety nie mam czasu na analizowanie
202
+zagadnień bezpieczeństwa związanych z przełączaniem proxy w tej
203
+aplikacji. Prawdopodobnie ma ona podobne (lecz nie identyczne) problemy z
204
+wyciekaniem stanu i proxy z pocztą HTML, wbudowanymi obrazkami,
205
+JavaScriptem, wtyczkami i automatycznym dostępem do sieci. Zalecam
206
+stworzenie całkowicie oddzielnego profilu Thunderbirda dla Twoich kont z
207
+Torem i używanie go zamiast próbowania przełączania ustawień proxy. Ale
208
+jeśli naprawdę lubisz bawić się swoim IP, możesz wypróbować inne narzędzie
209
+do przełączania proxy, jak ProxyButton, SwitchProxy czy FoxyProxy (jeśli
210
+obsługują Thunderbirda).
211
+  </p>
212
+  
213
+  <a id="extensionconflicts"></a> <strong><a class="anchor"
214
+href="#extensionconflicts" >Których rozszerzeń do Firefoksa powinno się
215
+unikać?</a></strong>
216
+  
217
+  <p>
218
+  To jest trudne pytanie. Rozszerzeń Firefoksa są tysiące, stworzenie pełnej
219
+listy tych, które zagrażają anonimowości, jest prawie niemożliwe. Jednakże,
220
+oto kilka przykładów, które powinny dać Ci pojęcie co do tego, jakie
221
+zachowania są niebezpieczne.
222
+  </p>
223
+  
224
+  <ol>
225
+   <li>StumbleUpon, itp.
226
+   <p>
227
+   Te rozszerzenia wysyłają mnóstwo informacji o stronach, które odwiedzasz, do
228
+serwerów stumbleupon i łączą te informacje z unikalnym identyfikatorem. To
229
+jest oczywiście straszne dla anonimowości. Ogólnie mówiąc, jakiekolwiek
230
+rozszerzenie wymagające rejestracji, a nawet rozszerzenia dostarczające
231
+informacji o odwiedzanych stronach powinny być uznane za podejrzane.
232
+   </p></li>
233
+   <li>FoxyProxy
234
+  <p>
235
+  Podczas gdy w teorii FoxyProxy jest niezłym pomysłem, to w praktyce nie
236
+można go skonfigurować bezpiecznie do Tora bez Torbuttona. Jak we wszystkich
237
+innych rozszerzeniach proxy, głównymi zagrożeniami są <a
238
+href="http://www.metasploit.com/research/projects/decloak/">wyciek
239
+wtyczek</a> i <a href="http://ha.ckers.org/weird/CSS-history.cgi">odkrycie
240
+historii</a>, zaraz za nimi są kradzieże ciasteczek przez węzły wyjściowe i
241
+śledzenie przez serwery z reklamami (przeczytaj <a
242
+href="design/index.html#adversary">Torbutton Adversary Model</a>, by poznać
243
+szczegóły). Lecz z zainstalowanym i zawsze włączonym Torbuttonem, możliwe
244
+jest bezpieczne skonfigurowanie FoxyProxy (choć jest to trudne). Jako że
245
+tryb wzorców (Patterns) w FoxyProxy odnosi się tylko do specyficznych
246
+adresów, a nie do całej karty, ustawienie FoxyProxy tak, by tylko niektóre
247
+strony były odwiedzane przez Tora, dalej pozwala serwerom reklamowym
248
+(których hosty nie pasują do Twoich filtrów) na poznanie Twojego prawdziwego
249
+IP. Co gorsza, jeśli te strony używają usług logowania na innych stronach
250
+jak Google Analytics, możesz wylądować w ich logach ze swoim prawdziwym
251
+adresem IP. Złośliwe węzły wyjściowe też mogą współpracować ze stronami, by
252
+wklejać obrazki do stron nie filtrowanych. Ustawienie FoxyProxy tak, by
253
+tylko część adresów wysyłał nie przez Tora jest znacznie bezpieczniejsze,
254
+ale trzeba być ostrożnym z filtrami, na które się pozwala. Na przykład
255
+ustawienie czegoś tak prostego jak *google*, by szło nie przez Tora dalej
256
+będzie powodować, że znajdziesz się we wszystkich logach wszystkich stron
257
+używających Google Analytics! Przeczytaj <a
258
+href="http://foxyproxy.mozdev.org/faq.html#privacy-01">to pytanie</a> na FAQ
259
+FoxyProxy dla dalszych szczegółów.
260
+   </p></li>
261
+  </ol>
262
+  
263
+  <a id="recommendedextensions"></a> <strong><a class="anchor"
264
+href="#recommendedextensions" >Które rozszerzenia do Firefoksa
265
+polecacie?</a></strong>
266
+  <ol>
267
+   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/953">RefControl</a>
268
+  	<p>
269
+  Wspomniane wcześniej, to rozszerzenie pozwala na lepszą kontrolę adresów
270
+zwrotnych niż Torbutton w tej chwili. Powinno psuć mniej stron niż kontrola
271
+adresu zwrotnego w Torbuttonie.</p></li>
272
+  
273
+   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/1474">SafeCache</a>
274
+  <p>
275
+  Jeśli dużo używasz Tora i rzadko go wyłączasz, prawodpodobnie przyda Ci się
276
+to rozszerzenie, by zminimalizować możliwości stron internetowych odnośnie
277
+przechowywania długotrwałych identyfikatorów w pamięci podręcznej. To
278
+rozszerzenie stosuje politykę tego samego adresu pochodzenia w pamięci
279
+podręcznej, więc elementy są z niej pobierane tylko jeśli są pobierane z
280
+dokumentu w tej samej strefie pochodzenia jak element w pamięci podręcznej.
281
+  </p></li>
282
+  
283
+   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6623">Better
284
+Privacy</a>
285
+   <p>
286
+  
287
+  Better Privacy jest znakomitym rozszerzeniem, które chroni Cię przed
288
+ciasteczkami używanymi przez aplikacje Flash, które często zostają na zawsze
289
+i nie można ich usunąć przez normalne czyszczenie "Prywatnych danych" w
290
+Firefoksie. Flash i wszystkie inne wtyczki są domyślnie wyłączane przez
291
+Torbuttona, ale jeśli interesuje Cię prywatność, możesz być zainteresowany/a
292
+tym rozszerzeniem, które pozwoli Ci obejrzeć i automatycznie usuwać
293
+ciasteczka Flash w trakcie pracy bez Tora.
294
+  
295
+   </p>
296
+   </li>
297
+   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/1865">AdBlock Plus</a>
298
+   <p>
299
+  
300
+  AdBlock Plus jest doskonałym dodatkiem do usuwania denerwujących,
301
+naruszających prywatność i <a
302
+href="http://www.wired.com/techbiz/media/news/2007/11/doubleclick">roznoszących
303
+złośliwe oprogramowanie</a> reklam z sieci. Zawiera <a
304
+href="http://adblockplus.org/en/subscriptions">subskrypcje</a>, które są
305
+ciągle aktualizowane, by wychwytywać najnowsze wysiłki sieci reklamowych,
306
+podejmowane w celu omijania tych filtrów. Polecam subskrypcję filtru
307
+kombinacyjnego EasyPrivacy+EasyList w sekcji Miscellaneous (Pozostałe) na
308
+stronie subskrypcji.
309
+  
310
+   </p>
311
+  </li> 
312
+  <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/82">Cookie Culler</a>
313
+   <p>
314
+  
315
+  Cookie Culler to przydatne rozszerzenie do szybkiego dostępu do menadżera
316
+ciasteczek w Firefoksie. Daje też możliwość ochrony pewnych ciasteczek przed
317
+usunięciem, ale niestety, to zachowanie nie integruje się dobrze z
318
+Torbuttonem. Kory Kirk pracuje nad tym w czasie projektu Google Summer of
319
+Code 2009.
320
+  
321
+   </p>
322
+   </li>
323
+  
324
+   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722">NoScript</a>
325
+   <p>
326
+   Torbutton w chwili obecnej łagodzi wszystkie znane problemy anonimowości
327
+związane z Javascriptem. Jednak, jeśli martwisz się exploitami Javascriptu w
328
+swojej przeglądarce lub na stronach, na których się logujesz, możesz używać
329
+NoScript. Daje on możliwość włączenia Javascriptu tylko dla niektórych stron
330
+i daje też mechanizmy wymuszania adresów HTTPS dla stron z <a
331
+href="http://fscked.org/category/tags/insecurecookies">niebezpiecznymi
332
+ciasteczkami</a>.<br /> Może być jednak trudny do skonfigurowania tak, by
333
+większość stron działała poprawnie. W szczególności, trzeba się upewnić, że
334
+nie usunie się addons.mozilla.org z białej listy Javascriptu, jako że
335
+rozszerzenia są pobierane przez HTTP, a sprawdzane przez Javascript ze
336
+strony HTTPS.
337
+  
338
+   </p></li>
339
+   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9727/">Request
340
+Policy</a>
341
+   <p>
342
+  
343
+  Request Policy jest podobne do NoScript w tym, że wymaga skonfigurowania,
344
+które strony mają pozwolenie na ładowanie zawartości z innych
345
+domen. Prawidłowa konfiguracja dla nowicjuszy może być bardzo trudna, ale
346
+daje to niezłą ochronę przed reklamami, wstrzykniętą zawartością i atakami
347
+fałszowania żądań cross-site (między stronami).
348
+  
349
+   </p>
350
+   </li>
351
+  
352
+  </ol>
353
+  
354
+  <a id="securityissues"></a> <strong><a class="anchor" href="#securityissues"
355
+>Czy są jeszcze jakieś sprawy, o których powinno się wiedzieć?</a></strong>
356
+  
357
+  <p>
358
+  Jest klika znanych prblemów związanych z bezpieczeństwem w Torbuttonie
359
+(wszystkie związane z <a href="design/index.html#FirefoxBugs">niezałatanymi
360
+błędami bezpieczeństwa w Firefoksie</a>. Najważniejsze dla anonimowości jest
361
+to, że jest możliwe odmaskowanie przechwyceń javascriptu, które owijają
362
+obiekt Date, by ukryć Twoją strefę czasowę w Firefoksie 2, a kod maskujący
363
+strefę czasową nie działa w ogóle w Firefoksie 3. Pracujemy z ludźmi od
364
+Firefoksa, by naprawić jeden z błędów: <a
365
+href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=392274">399274</a> lub <a
366
+href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=419598">419598</a>, aby
367
+rozwiązać ten problem. W międzyczasie, można ustawić zmienną środowiskową
368
+<b>TZ</b> na <b>UTC</b>, by przeglądarka używała UTC jako Twojej strefy
369
+czasowej. Pod Linuksem możesz dodać <b>export TZ=UTC</b> do skryptu
370
+/usr/bin/firefox lub zrobić to samo w systemowym pliku bashrc. Pod Windowsem
371
+można jedną ze <a href="http://support.microsoft.com/kb/310519">Zmiennych
372
+Środowiskowych TZ Użytkownika lub Systemu</a> korzystając z właściwości
373
+Mojego Komputera. Pod MacOS, sytuacja jest <a
374
+href="http://developer.apple.com/documentation/MacOSX/Conceptual/BPRuntimeConfig/Articles/EnvironmentVars.html#//apple_ref/doc/uid/20002093-BCIJIJBH">znacznie
375
+bardziej skomplikowana</a>, niestety.
376
+  </p>
377
+  
378
+  <p>
379
+  Ponadto, czytniki RSS takie jak Firefox Livemarks mogą przeprowadzać
380
+okresowe pobierania. W związku z <a
381
+href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=436250">błędem Firefoksa
382
+436250</a>, nie ma sposobu na wyłączenie tego pobierania w trybie Tora. To
383
+może być problem, jeśli posiada się dużo własnych adresów kanałów
384
+informacyjnych, które mogą przekazywać informacje o Twojej tożsamości.
385
+  </p>
386
+ </div>
387
+ 
388
+ <!-- END MAINCOL -->
389
+<div id = "sidecol">
390
+
391
+
392
+ #include "side.wmi"
393
+#include "info.wmi"
394
+</div>
395
+ 
396
+<!-- END SIDECOL -->
397
+</div>
398
+
399
+
400
+#include <foot.wmi>