Browse code

Delete pl_PL/ because we already have pl/

Runa A. Sandvik authored on 16/04/2011 22:54:05
Showing 1 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,136 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 23793 $
8
-# Translation-Priority: 3-low
9
-#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
-	<div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
-torbutton/index>">Torbutton</a>
14
- </div>
15
-	<div id="maincol"> 
16
-  
17
-  
18
-  <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
19
-<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google Canada" href="search/google-ca.xml"/>
20
-  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google UK" href="search/google-uk.xml"/>
21
-  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google USA" href="search/google-us.xml"/>
22
-  <script type="text/javascript">
23
-  
24
-  function addSearchProvider(prov) { try {
25
-window.external.AddSearchProvider(prov); } catch (e) { alert("Wtyczki
26
-wyszukiwania wymagają przeglądarki Firefox 2"); return; } } function
27
-addEngine(name,ext,cat,pid) { if ((typeof window.sidebar == "object") &&
28
-(typeof window.sidebar.addSearchEngine == "function")) {
29
-window.sidebar.addSearchEngine( "http://mycroft.mozdev.org/install.php/" +
30
-pid + "/" + name + ".src", "http://mycroft.mozdev.org/install.php/" + pid +
31
-"/" + name + "."+ ext, name, cat ); } else { alert("Do instalacji tej
32
-wtyczki wymagana jest przeglądarka obsługująca Sherlock."); } } function
33
-addOpenSearch(name,ext,cat,pid,meth) { if ((typeof window.external ==
34
-"object") && ((typeof window.external.AddSearchProvider == "unknown") ||
35
-(typeof window.external.AddSearchProvider == "function"))) { if ((typeof
36
-window.external.AddSearchProvider == "unknown") && meth == "p") { alert("Ta
37
-wtyczka korzysta z POST, który nie jest obsługiwany przez implementację
38
-OpenSearch w Internet Explorerze."); } else {
39
-window.external.AddSearchProvider(
40
-"http://mycroft.mozdev.org/installos.php/" + pid + "/" + name + ".xml"); } }
41
-else { alert("Do instalacji tej wtyczki wymagana jest przeglądarka
42
-obsługująca OpenSearch."); } } function
43
-addOpenSearch2(name,ext,cat,pid,meth) { if ((typeof window.external ==
44
-"object") && ((typeof window.external.AddSearchProvider == "unknown") ||
45
-(typeof window.external.AddSearchProvider == "function"))) { if ((typeof
46
-window.external.AddSearchProvider == "unknown") && meth == "p") { alert("Ta
47
-wtyczka korzysta z POST, który nie jest obsługiwany przez implementację
48
-OpenSearch w Internet Explorerze."); } else {
49
-window.external.AddSearchProvider(
50
-"http://torbutton.torproject.org/dev/search/" + name + ".xml"); } } else {
51
-alert("Do instalacji tej wtyczki wymagana jest przeglądarka obsługująca
52
-OpenSearch."); } } function install (aEvent) { var params = { "Torbutton":
53
-{ URL: aEvent.target.href, Hash: aEvent.target.getAttribute("hash"),
54
-toString: function () { return this.URL; } } };
55
-InstallTrigger.install(params); return false; }
56
-  
57
-  
58
-  </script>
59
-  
60
-  <h2>Torbutton</h2>
61
-  <hr> <strong>Bieżąca wersja stabilna:</strong><version-torbutton><br/>
62
-<strong>Bieżąca wersja alfa:</strong><version-torbutton-alpha><br/> <br/>
63
-<strong>Autorzy:</strong> Mike Perry &amp; Scott Squires<br/> <br/>
64
-<strong>Instalacja wersji stabilnej:</strong> Kliknij, aby <a
65
-href="https://www.torproject.org/dist/torbutton/torbutton-current.xpi"
66
-hash="<version-hash-torbutton>" onclick="return
67
-install(event);">zainstalować z tej strony</a> albo <a
68
-href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/downloads/latest/2275/addon-2275-latest.xpi?src=addondetail">zainstalować
69
-ze strony Mozilli z dodatkami</a><br/> <strong>Instalacja wersji
70
-alfa:</strong> Kliknij, aby <a
71
-href="https://www.torproject.org/dist/torbutton/torbutton-current-alpha.xpi"
72
-hash="<version-hash-torbutton-alpha>" onclick="return
73
-install(event);">zainstalować z tej strony</a> <br/> <strong>Angielskie
74
-wyszukiwarki Google:</strong> Wtyczki wyszukiwania Google dla <a
75
-href="/jsreq.html" title="Ref: 14938 (googleCA)"
76
-onClick="addOpenSearch('GoogleCanada','ico','General','14937','g');return
77
-false">Google CA</a> i <a href="/jsreq.html" title="Ref: 14938 (googleCA)"
78
-onClick="addOpenSearch('googleuk_web','png','General','14445','g');return
79
-false">Google UK</a>. <br/> <strong>Poprzednie wydania:</strong> <a
80
-href="../dist/torbutton/">Lokalnie</a><br/> <br/> <strong>Dokumentacja dla
81
-deweloperów:</strong> <a href="en/design/index.html.en">Dokument projektowy
82
-Torbuttona</a> i <a href="en/design/MozillaBrownBag.pdf">Slajdy (Nie
83
-aktualizowane często)</a><br/> <strong>Kod źródłowy:</strong> Możesz <a
84
-href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git">przeglądać
85
-repozytorium</a> lub po prostu rozpakować plik xpi. <br/>
86
-<strong>Zgłaszanie błędów:</strong> <a
87
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">System zgłaszania
88
-błędów Projektu Tor</a><br/> <strong>Dokumenty:</strong> <b>[</b> <a
89
-href="<page torbutton/torbutton-faq>">FAQ</a> <b>|</b> <a
90
-href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/CHANGELOG">zmiany</a>
91
-<b>|</b> <a
92
-href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/LICENSE">licencja</a>
93
-<b>|</b> <a
94
-href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/CREDITS">podziękowania</a>
95
-<b>]</b><br/> <br/>
96
-  
97
-  <p>
98
-  Torbutton jest 1-kliknięciowym sposobem dla użytkowników Firefoksa na
99
-włączanie lub wyłączanie tego, czy przeglądarka korzysta z <a href="<page
100
-index>">Tora</a>. Rozszerzenie to dodaje panel do paska stanu, który mówi
101
-"Tor włączony" (na zielono) lub "Tor wyłączony" (na czerwono). Użytkownik
102
-może kliknąć na panel, by zmienić status. Jeśli użytkownik (lub jakieś inne
103
-rozszerzenie) zmieni ustawienia proxy, zmiana ta jest automatycznie
104
-odzwierciedlana na pasku stanu.
105
-  </p>
106
-  
107
-  <p>
108
-  By Cię chronić, Torbutton wyłącza wiele rodzajów aktywnej zawartości. Możesz
109
-dowiedzieć się więcej z <a href="<page torbutton/torbutton-faq>">Torbutton
110
-FAQ</a>, lub poczytać o szczegółach na liście <a href="<page
111
-torbutton/torbutton-options>">opcji Torbuttona</a>.
112
-  </p>
113
-  
114
-  <p>
115
-  Niektórzy użytkownicy mogą woleć przycisk na pasku narzędziowym zamiast
116
-panelu na pasku stanu. Torbutton pozwala na dodanie takiego przycisku
117
-poprzez kliknięcie prawym klawiszem na żądany pasek, wybierając
118
-"Dostosuj..." i przeciągając ikonkę Torbuttona na pasek narzędziowy. Jest
119
-opcja w preferencjach pozwalająca na ukrycie panelu na pasku stanu
120
-(Narzędzia-&gt;Rozszerzenia, wybierz Torbutton i kliknij Preferencje).
121
-  </p>
122
- </div>
123
- 
124
- <!-- END MAINCOL -->
125
-<div id = "sidecol">
126
-
127
-
128
- #include "side.wmi"
129
-#include "info.wmi"
130
-</div>
131
- 
132
-<!-- END SIDECOL -->
133
-</div>
134
-
135
-
136
-#include "foot.wmi"
Browse code

translated wml files for the website

Runa A. Sandvik authored on 17/03/2011 18:48:43
Showing 1 changed files
1 1
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,136 @@
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+## translation metadata
7
+# Revision: $Revision: 23793 $
8
+# Translation-Priority: 3-low
9
+#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
+<div id="content" class="clearfix">
11
+	<div id="breadcrumbs">
12
+  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
+torbutton/index>">Torbutton</a>
14
+ </div>
15
+	<div id="maincol"> 
16
+  
17
+  
18
+  <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
19
+<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google Canada" href="search/google-ca.xml"/>
20
+  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google UK" href="search/google-uk.xml"/>
21
+  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google USA" href="search/google-us.xml"/>
22
+  <script type="text/javascript">
23
+  
24
+  function addSearchProvider(prov) { try {
25
+window.external.AddSearchProvider(prov); } catch (e) { alert("Wtyczki
26
+wyszukiwania wymagają przeglądarki Firefox 2"); return; } } function
27
+addEngine(name,ext,cat,pid) { if ((typeof window.sidebar == "object") &&
28
+(typeof window.sidebar.addSearchEngine == "function")) {
29
+window.sidebar.addSearchEngine( "http://mycroft.mozdev.org/install.php/" +
30
+pid + "/" + name + ".src", "http://mycroft.mozdev.org/install.php/" + pid +
31
+"/" + name + "."+ ext, name, cat ); } else { alert("Do instalacji tej
32
+wtyczki wymagana jest przeglądarka obsługująca Sherlock."); } } function
33
+addOpenSearch(name,ext,cat,pid,meth) { if ((typeof window.external ==
34
+"object") && ((typeof window.external.AddSearchProvider == "unknown") ||
35
+(typeof window.external.AddSearchProvider == "function"))) { if ((typeof
36
+window.external.AddSearchProvider == "unknown") && meth == "p") { alert("Ta
37
+wtyczka korzysta z POST, który nie jest obsługiwany przez implementację
38
+OpenSearch w Internet Explorerze."); } else {
39
+window.external.AddSearchProvider(
40
+"http://mycroft.mozdev.org/installos.php/" + pid + "/" + name + ".xml"); } }
41
+else { alert("Do instalacji tej wtyczki wymagana jest przeglądarka
42
+obsługująca OpenSearch."); } } function
43
+addOpenSearch2(name,ext,cat,pid,meth) { if ((typeof window.external ==
44
+"object") && ((typeof window.external.AddSearchProvider == "unknown") ||
45
+(typeof window.external.AddSearchProvider == "function"))) { if ((typeof
46
+window.external.AddSearchProvider == "unknown") && meth == "p") { alert("Ta
47
+wtyczka korzysta z POST, który nie jest obsługiwany przez implementację
48
+OpenSearch w Internet Explorerze."); } else {
49
+window.external.AddSearchProvider(
50
+"http://torbutton.torproject.org/dev/search/" + name + ".xml"); } } else {
51
+alert("Do instalacji tej wtyczki wymagana jest przeglądarka obsługująca
52
+OpenSearch."); } } function install (aEvent) { var params = { "Torbutton":
53
+{ URL: aEvent.target.href, Hash: aEvent.target.getAttribute("hash"),
54
+toString: function () { return this.URL; } } };
55
+InstallTrigger.install(params); return false; }
56
+  
57
+  
58
+  </script>
59
+  
60
+  <h2>Torbutton</h2>
61
+  <hr> <strong>Bieżąca wersja stabilna:</strong><version-torbutton><br/>
62
+<strong>Bieżąca wersja alfa:</strong><version-torbutton-alpha><br/> <br/>
63
+<strong>Autorzy:</strong> Mike Perry &amp; Scott Squires<br/> <br/>
64
+<strong>Instalacja wersji stabilnej:</strong> Kliknij, aby <a
65
+href="https://www.torproject.org/dist/torbutton/torbutton-current.xpi"
66
+hash="<version-hash-torbutton>" onclick="return
67
+install(event);">zainstalować z tej strony</a> albo <a
68
+href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/downloads/latest/2275/addon-2275-latest.xpi?src=addondetail">zainstalować
69
+ze strony Mozilli z dodatkami</a><br/> <strong>Instalacja wersji
70
+alfa:</strong> Kliknij, aby <a
71
+href="https://www.torproject.org/dist/torbutton/torbutton-current-alpha.xpi"
72
+hash="<version-hash-torbutton-alpha>" onclick="return
73
+install(event);">zainstalować z tej strony</a> <br/> <strong>Angielskie
74
+wyszukiwarki Google:</strong> Wtyczki wyszukiwania Google dla <a
75
+href="/jsreq.html" title="Ref: 14938 (googleCA)"
76
+onClick="addOpenSearch('GoogleCanada','ico','General','14937','g');return
77
+false">Google CA</a> i <a href="/jsreq.html" title="Ref: 14938 (googleCA)"
78
+onClick="addOpenSearch('googleuk_web','png','General','14445','g');return
79
+false">Google UK</a>. <br/> <strong>Poprzednie wydania:</strong> <a
80
+href="../dist/torbutton/">Lokalnie</a><br/> <br/> <strong>Dokumentacja dla
81
+deweloperów:</strong> <a href="en/design/index.html.en">Dokument projektowy
82
+Torbuttona</a> i <a href="en/design/MozillaBrownBag.pdf">Slajdy (Nie
83
+aktualizowane często)</a><br/> <strong>Kod źródłowy:</strong> Możesz <a
84
+href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git">przeglądać
85
+repozytorium</a> lub po prostu rozpakować plik xpi. <br/>
86
+<strong>Zgłaszanie błędów:</strong> <a
87
+href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">System zgłaszania
88
+błędów Projektu Tor</a><br/> <strong>Dokumenty:</strong> <b>[</b> <a
89
+href="<page torbutton/torbutton-faq>">FAQ</a> <b>|</b> <a
90
+href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/CHANGELOG">zmiany</a>
91
+<b>|</b> <a
92
+href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/LICENSE">licencja</a>
93
+<b>|</b> <a
94
+href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/CREDITS">podziękowania</a>
95
+<b>]</b><br/> <br/>
96
+  
97
+  <p>
98
+  Torbutton jest 1-kliknięciowym sposobem dla użytkowników Firefoksa na
99
+włączanie lub wyłączanie tego, czy przeglądarka korzysta z <a href="<page
100
+index>">Tora</a>. Rozszerzenie to dodaje panel do paska stanu, który mówi
101
+"Tor włączony" (na zielono) lub "Tor wyłączony" (na czerwono). Użytkownik
102
+może kliknąć na panel, by zmienić status. Jeśli użytkownik (lub jakieś inne
103
+rozszerzenie) zmieni ustawienia proxy, zmiana ta jest automatycznie
104
+odzwierciedlana na pasku stanu.
105
+  </p>
106
+  
107
+  <p>
108
+  By Cię chronić, Torbutton wyłącza wiele rodzajów aktywnej zawartości. Możesz
109
+dowiedzieć się więcej z <a href="<page torbutton/torbutton-faq>">Torbutton
110
+FAQ</a>, lub poczytać o szczegółach na liście <a href="<page
111
+torbutton/torbutton-options>">opcji Torbuttona</a>.
112
+  </p>
113
+  
114
+  <p>
115
+  Niektórzy użytkownicy mogą woleć przycisk na pasku narzędziowym zamiast
116
+panelu na pasku stanu. Torbutton pozwala na dodanie takiego przycisku
117
+poprzez kliknięcie prawym klawiszem na żądany pasek, wybierając
118
+"Dostosuj..." i przeciągając ikonkę Torbuttona na pasek narzędziowy. Jest
119
+opcja w preferencjach pozwalająca na ukrycie panelu na pasku stanu
120
+(Narzędzia-&gt;Rozszerzenia, wybierz Torbutton i kliknij Preferencje).
121
+  </p>
122
+ </div>
123
+ 
124
+ <!-- END MAINCOL -->
125
+<div id = "sidecol">
126
+
127
+
128
+ #include "side.wmi"
129
+#include "info.wmi"
130
+</div>
131
+ 
132
+<!-- END SIDECOL -->
133
+</div>
134
+
135
+
136
+#include "foot.wmi"
Browse code

rename a couple of language directories

Runa A. Sandvik authored on 09/03/2011 14:01:17
Showing 1 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,136 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 23793 $
8
-# Translation-Priority: 3-low
9
-#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
-	<div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
-torbutton/index>">Torbutton</a>
14
- </div>
15
-	<div id="maincol"> 
16
-  
17
-  
18
-  <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
19
-<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google Canada" href="search/google-ca.xml"/>
20
-  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google UK" href="search/google-uk.xml"/>
21
-  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google USA" href="search/google-us.xml"/>
22
-  <script type="text/javascript">
23
-  
24
-  function addSearchProvider(prov) { try {
25
-window.external.AddSearchProvider(prov); } catch (e) { alert("Wtyczki
26
-wyszukiwania wymagają przeglądarki Firefox 2"); return; } } function
27
-addEngine(name,ext,cat,pid) { if ((typeof window.sidebar == "object") &&
28
-(typeof window.sidebar.addSearchEngine == "function")) {
29
-window.sidebar.addSearchEngine( "http://mycroft.mozdev.org/install.php/" +
30
-pid + "/" + name + ".src", "http://mycroft.mozdev.org/install.php/" + pid +
31
-"/" + name + "."+ ext, name, cat ); } else { alert("Do instalacji tej
32
-wtyczki wymagana jest przeglądarka obsługująca Sherlock."); } } function
33
-addOpenSearch(name,ext,cat,pid,meth) { if ((typeof window.external ==
34
-"object") && ((typeof window.external.AddSearchProvider == "unknown") ||
35
-(typeof window.external.AddSearchProvider == "function"))) { if ((typeof
36
-window.external.AddSearchProvider == "unknown") && meth == "p") { alert("Ta
37
-wtyczka korzysta z POST, który nie jest obsługiwany przez implementację
38
-OpenSearch w Internet Explorerze."); } else {
39
-window.external.AddSearchProvider(
40
-"http://mycroft.mozdev.org/installos.php/" + pid + "/" + name + ".xml"); } }
41
-else { alert("Do instalacji tej wtyczki wymagana jest przeglądarka
42
-obsługująca OpenSearch."); } } function
43
-addOpenSearch2(name,ext,cat,pid,meth) { if ((typeof window.external ==
44
-"object") && ((typeof window.external.AddSearchProvider == "unknown") ||
45
-(typeof window.external.AddSearchProvider == "function"))) { if ((typeof
46
-window.external.AddSearchProvider == "unknown") && meth == "p") { alert("Ta
47
-wtyczka korzysta z POST, który nie jest obsługiwany przez implementację
48
-OpenSearch w Internet Explorerze."); } else {
49
-window.external.AddSearchProvider(
50
-"http://torbutton.torproject.org/dev/search/" + name + ".xml"); } } else {
51
-alert("Do instalacji tej wtyczki wymagana jest przeglądarka obsługująca
52
-OpenSearch."); } } function install (aEvent) { var params = { "Torbutton":
53
-{ URL: aEvent.target.href, Hash: aEvent.target.getAttribute("hash"),
54
-toString: function () { return this.URL; } } };
55
-InstallTrigger.install(params); return false; }
56
-  
57
-  
58
-  </script>
59
-  
60
-  <h2>Torbutton</h2>
61
-  <hr> <strong>Bieżąca wersja stabilna:</strong><version-torbutton><br/>
62
-<strong>Bieżąca wersja alfa:</strong><version-torbutton-alpha><br/> <br/>
63
-<strong>Autorzy:</strong> Mike Perry &amp; Scott Squires<br/> <br/>
64
-<strong>Instalacja wersji stabilnej:</strong> Kliknij, aby <a
65
-href="https://www.torproject.org/dist/torbutton/torbutton-current.xpi"
66
-hash="<version-hash-torbutton>" onclick="return
67
-install(event);">zainstalować z tej strony</a> albo <a
68
-href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/downloads/latest/2275/addon-2275-latest.xpi?src=addondetail">zainstalować
69
-ze strony Mozilli z dodatkami</a><br/> <strong>Instalacja wersji
70
-alfa:</strong> Kliknij, aby <a
71
-href="https://www.torproject.org/dist/torbutton/torbutton-current-alpha.xpi"
72
-hash="<version-hash-torbutton-alpha>" onclick="return
73
-install(event);">zainstalować z tej strony</a> <br/> <strong>Angielskie
74
-wyszukiwarki Google:</strong> Wtyczki wyszukiwania Google dla <a
75
-href="/jsreq.html" title="Ref: 14938 (googleCA)"
76
-onClick="addOpenSearch('GoogleCanada','ico','General','14937','g');return
77
-false">Google CA</a> i <a href="/jsreq.html" title="Ref: 14938 (googleCA)"
78
-onClick="addOpenSearch('googleuk_web','png','General','14445','g');return
79
-false">Google UK</a>. <br/> <strong>Poprzednie wydania:</strong> <a
80
-href="../dist/torbutton/">Lokalnie</a><br/> <br/> <strong>Dokumentacja dla
81
-deweloperów:</strong> <a href="en/design/index.html.en">Dokument projektowy
82
-Torbuttona</a> i <a href="en/design/MozillaBrownBag.pdf">Slajdy (Nie
83
-aktualizowane często)</a><br/> <strong>Kod źródłowy:</strong> Możesz <a
84
-href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git">przeglądać
85
-repozytorium</a> lub po prostu rozpakować plik xpi. <br/>
86
-<strong>Zgłaszanie błędów:</strong> <a
87
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">System zgłaszania
88
-błędów Projektu Tor</a><br/> <strong>Dokumenty:</strong> <b>[</b> <a
89
-href="<page torbutton/torbutton-faq>">FAQ</a> <b>|</b> <a
90
-href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/CHANGELOG">zmiany</a>
91
-<b>|</b> <a
92
-href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/LICENSE">licencja</a>
93
-<b>|</b> <a
94
-href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/CREDITS">podziękowania</a>
95
-<b>]</b><br/> <br/>
96
-  
97
-  <p>
98
-  Torbutton jest 1-kliknięciowym sposobem dla użytkowników Firefoksa na
99
-włączanie lub wyłączanie tego, czy przeglądarka korzysta z <a href="<page
100
-index>">Tora</a>. Rozszerzenie to dodaje panel do paska stanu, który mówi
101
-"Tor włączony" (na zielono) lub "Tor wyłączony" (na czerwono). Użytkownik
102
-może kliknąć na panel, by zmienić status. Jeśli użytkownik (lub jakieś inne
103
-rozszerzenie) zmieni ustawienia proxy, zmiana ta jest automatycznie
104
-odzwierciedlana na pasku stanu.
105
-  </p>
106
-  
107
-  <p>
108
-  By Cię chronić, Torbutton wyłącza wiele rodzajów aktywnej zawartości. Możesz
109
-dowiedzieć się więcej z <a href="<page torbutton/torbutton-faq>">Torbutton
110
-FAQ</a>, lub poczytać o szczegółach na liście <a href="<page
111
-torbutton/torbutton-options>">opcji Torbuttona</a>.
112
-  </p>
113
-  
114
-  <p>
115
-  Niektórzy użytkownicy mogą woleć przycisk na pasku narzędziowym zamiast
116
-panelu na pasku stanu. Torbutton pozwala na dodanie takiego przycisku
117
-poprzez kliknięcie prawym klawiszem na żądany pasek, wybierając
118
-"Dostosuj..." i przeciągając ikonkę Torbuttona na pasek narzędziowy. Jest
119
-opcja w preferencjach pozwalająca na ukrycie panelu na pasku stanu
120
-(Narzędzia-&gt;Rozszerzenia, wybierz Torbutton i kliknij Preferencje).
121
-  </p>
122
- </div>
123
- 
124
- <!-- END MAINCOL -->
125
-<div id = "sidecol">
126
-
127
-
128
- #include "side.wmi"
129
-#include "info.wmi"
130
-</div>
131
- 
132
-<!-- END SIDECOL -->
133
-</div>
134
-
135
-
136
-#include <foot.wmi>
Browse code

translations for the website as wml

Runa A. Sandvik authored on 07/03/2011 17:18:22
Showing 1 changed files
1 1
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,136 @@
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+## translation metadata
7
+# Revision: $Revision: 23793 $
8
+# Translation-Priority: 3-low
9
+#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
+<div id="content" class="clearfix">
11
+	<div id="breadcrumbs">
12
+  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
+torbutton/index>">Torbutton</a>
14
+ </div>
15
+	<div id="maincol"> 
16
+  
17
+  
18
+  <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
19
+<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google Canada" href="search/google-ca.xml"/>
20
+  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google UK" href="search/google-uk.xml"/>
21
+  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google USA" href="search/google-us.xml"/>
22
+  <script type="text/javascript">
23
+  
24
+  function addSearchProvider(prov) { try {
25
+window.external.AddSearchProvider(prov); } catch (e) { alert("Wtyczki
26
+wyszukiwania wymagają przeglądarki Firefox 2"); return; } } function
27
+addEngine(name,ext,cat,pid) { if ((typeof window.sidebar == "object") &&
28
+(typeof window.sidebar.addSearchEngine == "function")) {
29
+window.sidebar.addSearchEngine( "http://mycroft.mozdev.org/install.php/" +
30
+pid + "/" + name + ".src", "http://mycroft.mozdev.org/install.php/" + pid +
31
+"/" + name + "."+ ext, name, cat ); } else { alert("Do instalacji tej
32
+wtyczki wymagana jest przeglądarka obsługująca Sherlock."); } } function
33
+addOpenSearch(name,ext,cat,pid,meth) { if ((typeof window.external ==
34
+"object") && ((typeof window.external.AddSearchProvider == "unknown") ||
35
+(typeof window.external.AddSearchProvider == "function"))) { if ((typeof
36
+window.external.AddSearchProvider == "unknown") && meth == "p") { alert("Ta
37
+wtyczka korzysta z POST, który nie jest obsługiwany przez implementację
38
+OpenSearch w Internet Explorerze."); } else {
39
+window.external.AddSearchProvider(
40
+"http://mycroft.mozdev.org/installos.php/" + pid + "/" + name + ".xml"); } }
41
+else { alert("Do instalacji tej wtyczki wymagana jest przeglądarka
42
+obsługująca OpenSearch."); } } function
43
+addOpenSearch2(name,ext,cat,pid,meth) { if ((typeof window.external ==
44
+"object") && ((typeof window.external.AddSearchProvider == "unknown") ||
45
+(typeof window.external.AddSearchProvider == "function"))) { if ((typeof
46
+window.external.AddSearchProvider == "unknown") && meth == "p") { alert("Ta
47
+wtyczka korzysta z POST, który nie jest obsługiwany przez implementację
48
+OpenSearch w Internet Explorerze."); } else {
49
+window.external.AddSearchProvider(
50
+"http://torbutton.torproject.org/dev/search/" + name + ".xml"); } } else {
51
+alert("Do instalacji tej wtyczki wymagana jest przeglądarka obsługująca
52
+OpenSearch."); } } function install (aEvent) { var params = { "Torbutton":
53
+{ URL: aEvent.target.href, Hash: aEvent.target.getAttribute("hash"),
54
+toString: function () { return this.URL; } } };
55
+InstallTrigger.install(params); return false; }
56
+  
57
+  
58
+  </script>
59
+  
60
+  <h2>Torbutton</h2>
61
+  <hr> <strong>Bieżąca wersja stabilna:</strong><version-torbutton><br/>
62
+<strong>Bieżąca wersja alfa:</strong><version-torbutton-alpha><br/> <br/>
63
+<strong>Autorzy:</strong> Mike Perry &amp; Scott Squires<br/> <br/>
64
+<strong>Instalacja wersji stabilnej:</strong> Kliknij, aby <a
65
+href="https://www.torproject.org/dist/torbutton/torbutton-current.xpi"
66
+hash="<version-hash-torbutton>" onclick="return
67
+install(event);">zainstalować z tej strony</a> albo <a
68
+href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/downloads/latest/2275/addon-2275-latest.xpi?src=addondetail">zainstalować
69
+ze strony Mozilli z dodatkami</a><br/> <strong>Instalacja wersji
70
+alfa:</strong> Kliknij, aby <a
71
+href="https://www.torproject.org/dist/torbutton/torbutton-current-alpha.xpi"
72
+hash="<version-hash-torbutton-alpha>" onclick="return
73
+install(event);">zainstalować z tej strony</a> <br/> <strong>Angielskie
74
+wyszukiwarki Google:</strong> Wtyczki wyszukiwania Google dla <a
75
+href="/jsreq.html" title="Ref: 14938 (googleCA)"
76
+onClick="addOpenSearch('GoogleCanada','ico','General','14937','g');return
77
+false">Google CA</a> i <a href="/jsreq.html" title="Ref: 14938 (googleCA)"
78
+onClick="addOpenSearch('googleuk_web','png','General','14445','g');return
79
+false">Google UK</a>. <br/> <strong>Poprzednie wydania:</strong> <a
80
+href="../dist/torbutton/">Lokalnie</a><br/> <br/> <strong>Dokumentacja dla
81
+deweloperów:</strong> <a href="en/design/index.html.en">Dokument projektowy
82
+Torbuttona</a> i <a href="en/design/MozillaBrownBag.pdf">Slajdy (Nie
83
+aktualizowane często)</a><br/> <strong>Kod źródłowy:</strong> Możesz <a
84
+href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git">przeglądać
85
+repozytorium</a> lub po prostu rozpakować plik xpi. <br/>
86
+<strong>Zgłaszanie błędów:</strong> <a
87
+href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">System zgłaszania
88
+błędów Projektu Tor</a><br/> <strong>Dokumenty:</strong> <b>[</b> <a
89
+href="<page torbutton/torbutton-faq>">FAQ</a> <b>|</b> <a
90
+href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/CHANGELOG">zmiany</a>
91
+<b>|</b> <a
92
+href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/LICENSE">licencja</a>
93
+<b>|</b> <a
94
+href="https://gitweb.torproject.org/torbutton.git/blob/HEAD:/src/CREDITS">podziękowania</a>
95
+<b>]</b><br/> <br/>
96
+  
97
+  <p>
98
+  Torbutton jest 1-kliknięciowym sposobem dla użytkowników Firefoksa na
99
+włączanie lub wyłączanie tego, czy przeglądarka korzysta z <a href="<page
100
+index>">Tora</a>. Rozszerzenie to dodaje panel do paska stanu, który mówi
101
+"Tor włączony" (na zielono) lub "Tor wyłączony" (na czerwono). Użytkownik
102
+może kliknąć na panel, by zmienić status. Jeśli użytkownik (lub jakieś inne
103
+rozszerzenie) zmieni ustawienia proxy, zmiana ta jest automatycznie
104
+odzwierciedlana na pasku stanu.
105
+  </p>
106
+  
107
+  <p>
108
+  By Cię chronić, Torbutton wyłącza wiele rodzajów aktywnej zawartości. Możesz
109
+dowiedzieć się więcej z <a href="<page torbutton/torbutton-faq>">Torbutton
110
+FAQ</a>, lub poczytać o szczegółach na liście <a href="<page
111
+torbutton/torbutton-options>">opcji Torbuttona</a>.
112
+  </p>
113
+  
114
+  <p>
115
+  Niektórzy użytkownicy mogą woleć przycisk na pasku narzędziowym zamiast
116
+panelu na pasku stanu. Torbutton pozwala na dodanie takiego przycisku
117
+poprzez kliknięcie prawym klawiszem na żądany pasek, wybierając
118
+"Dostosuj..." i przeciągając ikonkę Torbuttona na pasek narzędziowy. Jest
119
+opcja w preferencjach pozwalająca na ukrycie panelu na pasku stanu
120
+(Narzędzia-&gt;Rozszerzenia, wybierz Torbutton i kliknij Preferencje).
121
+  </p>
122
+ </div>
123
+ 
124
+ <!-- END MAINCOL -->
125
+<div id = "sidecol">
126
+
127
+
128
+ #include "side.wmi"
129
+#include "info.wmi"
130
+</div>
131
+ 
132
+<!-- END SIDECOL -->
133
+</div>
134
+
135
+
136
+#include <foot.wmi>