Browse code

Delete pl_PL/ because we already have pl/

Runa A. Sandvik authored on 16/04/2011 22:54:05
Showing 1 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,394 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24347 $
8
-# Translation-Priority: 3-low
9
-#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton FAQ" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
-	<div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
-torbutton/index>">Torbutton &raquo; </a> <a href="<page
14
-torbutton/torbutton-faq>">FAQ Torbuttona</a>
15
- </div>
16
-	<div id="maincol"> 
17
-  
18
-  
19
-  <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
20
-<h2>Torbutton: Najczęściej zadawane pytania</h2>
21
-  <hr>
22
-  
23
-  <h3>Pytania</h3>
24
-  <br>
25
-  <ul>
26
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#nojavascript">Gdy przełączam Tora,
27
-moje strony używające javascriptu przestają działać. Dlaczego?</a></li>
28
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noreloads">Nie mogę klikać na linki
29
-lub przeładować strony po przełączeniu Tora! Dlaczego?</a></li>
30
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noflash">Nie mogę oglądać filmów na
31
-YouTube i innych stronach opartych na flashu. Dlaczego?</a></li>
32
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#oldtorbutton">Torbutton zdaje się
33
-robić wiele rzeczy, ale część z nich mi przeszkadza. Nie mogę po prostu
34
-używać starej wersji?</a></li>
35
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#weirdstate">Moja przeglądarka jest w
36
-jakimś dziwnym stanie, gdzie nic nie działa dobrze!</a></li>
37
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noautocomplete">Gdy używam Tora,
38
-Firefox już nie uzupełnia za mnie okienek wyszukiwania i
39
-logowania. Dlaczego?</a></li>
40
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#thunderbird">Co z obsługą
41
-Thunderbirda? Widzę stronę, ale to jest zła wersja?</a></li>
42
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#extensionconflicts">>Których
43
-rozszerzeń do Firefoksa powinno się unikać?</a></li>
44
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#recommendedextensions">Które
45
-rozszerzenia do Firefoksa polecacie?</a></li>
46
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#securityissues">>Czy są jeszcze
47
-jakieś sprawy, o których powinno się wiedzieć?</a></li>
48
-  </ul>
49
-  <br> <a id="nojavascript"></a> <strong><a class="anchor"
50
-href="#nojavascript">Gdy przełączam Tora, moje strony używające javascriptu
51
-przestają działać. Dlaczego?</a></strong>
52
-  
53
-  <p>
54
-  Javascript może robić takie rzeczy jak czekanie aż wyłączysz Tora, zanim
55
-połączy się ze swoją stroną źródłową, tym samym odkrywając Twój adres IP. W
56
-związku z tym, Torbutton musi wyłączyć Javascript, znaczniki Meta-Refresh i
57
-niektóre zachowania CSS, gdy zmieni się stan Tora na inny niż ten, który był
58
-użyty do załadowania strony. Wszystkie te cechy zostają ponownie włączone,
59
-gdy Torbutton wraca do stanu, w którym był w czasie ładowania strony, ale w
60
-niektórych przypadkach (zwłaszcza z Javascriptem i CSS) nie jest możliwe
61
-całkowite cofnięcie się z powstałych błędów i strona pozostaje zepsuta.
62
-Niestety, jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić (i dalej obronić się przed
63
-ujawnieniem swojego adresu IP), jest przeładowanie strony po przełączeniu
64
-Tora lub wykonanie całej pracy przed zmianą stanu Tora.
65
-  </p>
66
-  
67
-  <a id="noreloads"></a> <strong><a class="anchor" href="#noreloads" >Nie mogę
68
-klikać na linki lub przeładować strony po przełączeniu Tora!
69
-Dlaczego?</a></strong>
70
-  
71
-  <p>
72
-  W związku z <a
73
-href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=409737">błędem Firefoksa
74
-numer 409737</a>, strony dalej mogą otwierać okienka wyskakujące i wykonywać
75
-przekierowania Javascript oraz mieć dostęp do historii po zmianie stanu
76
-Tora. Te okienka i przekierowania mogą być blokowane, ale niestety nie można
77
-ich odróżnić od normalnych działań użytkownika z taką stroną (takich jak
78
-kliknie na linki, otwieranie ich w nowych kartach/oknach, czy używanie
79
-przycisków historii), więc te są też blokowane, jako skutek uboczny. Po
80
-naprawie tego błędu w Firefoksie, ten stopień izolacji stanie się opcjonalny
81
-(dla ludzi, którzy nie chcą przypadkowo klikać na linki i przekazywać
82
-informacji poprzez adres zwrotny). Sposobem na obejście tego jest kliknięcie
83
-prawym klawiszem na link i otwarcie go w nowej karcie lub oknie. Karta lub
84
-okno nie załadują automatycznie strony, ale można nacisnąć Enter w pasku
85
-adresu i strona zacznie się ładować. Naciśnięcie Entera w pasku adresu
86
-przeładuje stronę, bez klikania w przycisk odświeżenia.
87
-  </p>
88
-  
89
-  <a id="noflash"></a> <strong><a class="anchor" href="#noflash">Nie mogę
90
-oglądać filmów na YouTube i innych stronach opartych na
91
-flashu. Dlaczego?</a></strong>
92
-  
93
-  <p>
94
-  YouTube and similar sites require third party browser plugins such as
95
-Flash. Plugins operate independently from Firefox and can perform activity
96
-on your computer that ruins your anonymity. This includes but is not limited
97
-to: <a href="http://decloak.net">completely disregarding proxy settings</a>,
98
-querying your <a
99
-href="http://forums.sun.com/thread.jspa?threadID=5162138&amp;messageID=9618376">local
100
-IP address</a>, and <a
101
-href="http://epic.org/privacy/cookies/flash.html">storing their own
102
-cookies</a>. It is possible to use a LiveCD solution such as or <a
103
-href="https://tails.boum.org/">The Amnesic Incognito Live System</a> that
104
-creates a secure, transparent proxy to protect you from proxy bypass,
105
-however issues with local IP address discovery and Flash cookies still
106
-remain. </p>
107
-  
108
-  <p>
109
-  If you are not concerned about being tracked by these sites (and sites that
110
-try to unmask you by pretending to be them), and are unconcerned about your
111
-local censors potentially noticing you visit them, you can enable plugins by
112
-going into the Torbutton Preferences-&gt;Security Settings-&gt;Dynamic
113
-Content tab and unchecking "Disable plugins during Tor usage" box. If you do
114
-this without The Amnesic Incognito Live System or appropriate firewall
115
-rules, we strongly suggest you at least use <a
116
-href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722">NoScript</a> to <a
117
-href="http://noscript.net/features#contentblocking">block plugins</a>. You
118
-do not need to use the NoScript per-domain permissions if you check the
119
-<b>Apply these restrictions to trusted sites too</b> option under the
120
-NoScript Plugins preference tab. In fact, with this setting you can even
121
-have NoScript allow Javascript globally, but still block all plugins until
122
-you click on their placeholders in a page. We also recommend <a
123
-href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6623">Better
124
-Privacy</a> in this case to help you clear your Flash cookies.
125
-  </p>
126
-
127
-  <p><em>Paczka Tora z Przeglądarką z założenia nie działa z Flashem ani innymi
128
-wtyczkami. Jeśli chcesz uruchamiać te wtyczki przez Tora, musisz
129
-zainstalować Tora i skonfigurować swoją zainstalowaną wersję Firefoksa.</em></p>
130
-  
131
-  <a id="oldtorbutton"></a> <strong><a class="anchor"
132
-href="#oldtorbutton">Torbutton zdaje się robić wiele rzeczy, ale część z
133
-nich mi przeszkadza. Nie mogę po prostu używać starej wersji?</a></strong>
134
-  
135
-  <p>
136
-  
137
-  <b>Nie.</b> Korzystanie ze starej wersji lub innego rozszerzenia do zmiany
138
-proxy (łącznie z FoxyProxy -- patrz niżej) bez Torbuttona jest mocno
139
-odradzane. Poważnie. Używanie samego innego rozszerzenia jest o tyle
140
-niebezpieczne, że nie tylko tracisz swój czas, ale także się narażasz.
141
-<b>Po prostu nie używaj Tora</b> i będziesz mieć takie samo (a w niektórych
142
-przypadkach lepsze) zabezpieczenie. By dowiedzieć się więcej o typach
143
-ataków, na jakie może Cię narazić "domowe" rozwiązanie, przeczytaj <a
144
-href="design/index.html#adversary">The Torbutton Adversary Model (Model
145
-Napastnika)</a>, a w szczególności podrozdział <a
146
-href="design/index.html#attacks">Adversary Capabilities - Attacks
147
-(Możliwości napastnika - Ataki)</a>. Jeśli są jakieś określone zachowania
148
-Torbuttona, które Ci się nie podobają, wypełnij zgłoszenie na <a
149
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">stronie zgłaszania
150
-błędów.</a> Większość cech Torbuttona zapewniających bezpieczeństwo można
151
-wyłączyć poprzez jego preferencje, jeśli zdaje Ci się, że masz własne
152
-zabezpieczenia na te przypadki.
153
-  
154
-  </p>
155
-  
156
-  <a id="weirdstate"></a> <strong><a class="anchor" href="#weirdstate" >Moja
157
-przeglądarka jest w jakimś dziwnym stanie, gdzie nic nie działa
158
-dobrze!</a></strong>
159
-  
160
-  <p>
161
-  Spróbuj wyłączyć Tora klikając na przycisk, po czym otwórz nowe okno. Jeśli
162
-to nie pomoże, otwórz preferencje i kliknij 'Restore Defaults' ("Przywróć
163
-ustawienia domyślne"). To powinno zresetować rozszerzenie i Firefoksa do
164
-znanej działającej konfiguracji. Jeśli umiesz powtórzyć ten problem, podaj
165
-szczegóły na <a
166
-href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">stronie śledzenia
167
-błędów</a>.
168
-  </p>
169
-  
170
-  <a id="noautocomplete"></a> <strong><a class="anchor" href="#noautocomplete"
171
->Gdy używam Tora, Firefox już nie uzupełnia za mnie okienek wyszukiwania i
172
-logowania. Dlaczego?</a></strong>
173
-  
174
-  <p>
175
-  W chwili obecnej, jest to powiązane z ustawieniem "<b>Blokuj zapis do
176
-historii w czasie używania Tora</b>" ("<b>Block history writes during
177
-Tor</b>"). Jeśli to ustawienie masz włączone, cała funkcjonalność
178
-wypełniania formularzy (zarówno zapisywanie, jak i odczytywanie), jest
179
-zablokowana. Jeśli Ci to przeszkadza, możesz wyłączyć tę opcję, ale
180
-zapisywane będą zarówno formularze, jak i historia. By zapobiec atakom
181
-odkrywającym historię w czasie nie używania Tora, zalecane jest wyłączenie
182
-odczytu historii w trybie bez Tora, jeśli zezwolono na zapis do historii w
183
-trybie z Torem.
184
-  </p>
185
-  
186
-  <a id="thunderbird"></a> <strong><a class="anchor" href="#thunderbird" >Co z
187
-obsługą Thunderbirda? Widzę stronę, ale to jest zła wersja?</a></strong>
188
-  
189
-  <p>
190
-  Torbutton obsługiwał podstawowe przełączanie proxy w Thunderbirdzie w
191
-czasach wersji 1.0, ale zostało to usunięte, gdyż nie zostało zanalizowane
192
-pod względem bezpieczeństwa. Moja strona z narzędziami deweloperskimi na
193
-addons.mozilla.org wyraźnie wskazuje na obsługę tylko Firefoksa, więc nie
194
-wiem, czemu nie usunęli tego listingu z Thunderbirdem. Nie jestem
195
-użytkownikiem Thunderbirda i niestety nie mam czasu na analizowanie
196
-zagadnień bezpieczeństwa związanych z przełączaniem proxy w tej
197
-aplikacji. Prawdopodobnie ma ona podobne (lecz nie identyczne) problemy z
198
-wyciekaniem stanu i proxy z pocztą HTML, wbudowanymi obrazkami,
199
-JavaScriptem, wtyczkami i automatycznym dostępem do sieci. Zalecam
200
-stworzenie całkowicie oddzielnego profilu Thunderbirda dla Twoich kont z
201
-Torem i używanie go zamiast próbowania przełączania ustawień proxy. Ale
202
-jeśli naprawdę lubisz bawić się swoim IP, możesz wypróbować inne narzędzie
203
-do przełączania proxy, jak ProxyButton, SwitchProxy czy FoxyProxy (jeśli
204
-obsługują Thunderbirda).
205
-  </p>
206
-  
207
-  <a id="extensionconflicts"></a> <strong><a class="anchor"
208
-href="#extensionconflicts" >Których rozszerzeń do Firefoksa powinno się
209
-unikać?</a></strong>
210
-  
211
-  <p>
212
-  To jest trudne pytanie. Rozszerzeń Firefoksa są tysiące, stworzenie pełnej
213
-listy tych, które zagrażają anonimowości, jest prawie niemożliwe. Jednakże,
214
-oto kilka przykładów, które powinny dać Ci pojęcie co do tego, jakie
215
-zachowania są niebezpieczne.
216
-  </p>
217
-  
218
-  <ol>
219
-   <li>StumbleUpon, itp.
220
-   <p>
221
-   Te rozszerzenia wysyłają mnóstwo informacji o stronach, które odwiedzasz, do
222
-serwerów stumbleupon i łączą te informacje z unikalnym identyfikatorem. To
223
-jest oczywiście straszne dla anonimowości. Ogólnie mówiąc, jakiekolwiek
224
-rozszerzenie wymagające rejestracji, a nawet rozszerzenia dostarczające
225
-informacji o odwiedzanych stronach powinny być uznane za podejrzane.
226
-   </p></li>
227
-   <li>FoxyProxy
228
-  <p>
229
-  Podczas gdy w teorii FoxyProxy jest niezłym pomysłem, to w praktyce nie
230
-można go skonfigurować bezpiecznie do Tora bez Torbuttona. Jak we wszystkich
231
-innych rozszerzeniach proxy, głównymi zagrożeniami są <a
232
-href="http://www.metasploit.com/research/projects/decloak/">wyciek
233
-wtyczek</a> i <a href="http://ha.ckers.org/weird/CSS-history.cgi">odkrycie
234
-historii</a>, zaraz za nimi są kradzieże ciasteczek przez węzły wyjściowe i
235
-śledzenie przez serwery z reklamami (przeczytaj <a
236
-href="design/index.html#adversary">Torbutton Adversary Model</a>, by poznać
237
-szczegóły). Lecz z zainstalowanym i zawsze włączonym Torbuttonem, możliwe
238
-jest bezpieczne skonfigurowanie FoxyProxy (choć jest to trudne). Jako że
239
-tryb wzorców (Patterns) w FoxyProxy odnosi się tylko do specyficznych
240
-adresów, a nie do całej karty, ustawienie FoxyProxy tak, by tylko niektóre
241
-strony były odwiedzane przez Tora, dalej pozwala serwerom reklamowym
242
-(których hosty nie pasują do Twoich filtrów) na poznanie Twojego prawdziwego
243
-IP. Co gorsza, jeśli te strony używają usług logowania na innych stronach
244
-jak Google Analytics, możesz wylądować w ich logach ze swoim prawdziwym
245
-adresem IP. Złośliwe węzły wyjściowe też mogą współpracować ze stronami, by
246
-wklejać obrazki do stron nie filtrowanych. Ustawienie FoxyProxy tak, by
247
-tylko część adresów wysyłał nie przez Tora jest znacznie bezpieczniejsze,
248
-ale trzeba być ostrożnym z filtrami, na które się pozwala. Na przykład
249
-ustawienie czegoś tak prostego jak *google*, by szło nie przez Tora dalej
250
-będzie powodować, że znajdziesz się we wszystkich logach wszystkich stron
251
-używających Google Analytics! Przeczytaj <a
252
-href="http://foxyproxy.mozdev.org/faq.html#privacy-01">to pytanie</a> na FAQ
253
-FoxyProxy dla dalszych szczegółów.
254
-   </p></li>
255
-  </ol>
256
-  
257
-  <a id="recommendedextensions"></a> <strong><a class="anchor"
258
-href="#recommendedextensions" >Które rozszerzenia do Firefoksa
259
-polecacie?</a></strong>
260
-  <ol>
261
-   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/953">RefControl</a>
262
-  	<p>
263
-  Wspomniane wcześniej, to rozszerzenie pozwala na lepszą kontrolę adresów
264
-zwrotnych niż Torbutton w tej chwili. Powinno psuć mniej stron niż kontrola
265
-adresu zwrotnego w Torbuttonie.</p></li>
266
-  
267
-   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/1474">SafeCache</a>
268
-  <p>
269
-  Jeśli dużo używasz Tora i rzadko go wyłączasz, prawodpodobnie przyda Ci się
270
-to rozszerzenie, by zminimalizować możliwości stron internetowych odnośnie
271
-przechowywania długotrwałych identyfikatorów w pamięci podręcznej. To
272
-rozszerzenie stosuje politykę tego samego adresu pochodzenia w pamięci
273
-podręcznej, więc elementy są z niej pobierane tylko jeśli są pobierane z
274
-dokumentu w tej samej strefie pochodzenia jak element w pamięci podręcznej.
275
-  </p></li>
276
-  
277
-   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6623">Better
278
-Privacy</a>
279
-   <p>
280
-  
281
-  Better Privacy jest znakomitym rozszerzeniem, które chroni Cię przed
282
-ciasteczkami używanymi przez aplikacje Flash, które często zostają na zawsze
283
-i nie można ich usunąć przez normalne czyszczenie "Prywatnych danych" w
284
-Firefoksie. Flash i wszystkie inne wtyczki są domyślnie wyłączane przez
285
-Torbuttona, ale jeśli interesuje Cię prywatność, możesz być zainteresowany/a
286
-tym rozszerzeniem, które pozwoli Ci obejrzeć i automatycznie usuwać
287
-ciasteczka Flash w trakcie pracy bez Tora.
288
-  
289
-   </p>
290
-   </li>
291
-   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/1865">AdBlock Plus</a>
292
-   <p>
293
-  
294
-  AdBlock Plus jest doskonałym dodatkiem do usuwania denerwujących,
295
-naruszających prywatność i <a
296
-href="http://www.wired.com/techbiz/media/news/2007/11/doubleclick">roznoszących
297
-złośliwe oprogramowanie</a> reklam z sieci. Zawiera <a
298
-href="http://adblockplus.org/en/subscriptions">subskrypcje</a>, które są
299
-ciągle aktualizowane, by wychwytywać najnowsze wysiłki sieci reklamowych,
300
-podejmowane w celu omijania tych filtrów. Polecam subskrypcję filtru
301
-kombinacyjnego EasyPrivacy+EasyList w sekcji Miscellaneous (Pozostałe) na
302
-stronie subskrypcji.
303
-  
304
-   </p>
305
-  </li> 
306
-  <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/82">Cookie Culler</a>
307
-   <p>
308
-  
309
-  Cookie Culler to przydatne rozszerzenie do szybkiego dostępu do menadżera
310
-ciasteczek w Firefoksie. Daje też możliwość ochrony pewnych ciasteczek przed
311
-usunięciem, ale niestety, to zachowanie nie integruje się dobrze z
312
-Torbuttonem. Kory Kirk pracuje nad tym w czasie projektu Google Summer of
313
-Code 2009.
314
-  
315
-   </p>
316
-   </li>
317
-  
318
-   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722">NoScript</a>
319
-   <p>
320
-   Torbutton w chwili obecnej łagodzi wszystkie znane problemy anonimowości
321
-związane z Javascriptem. Jednak, jeśli martwisz się exploitami Javascriptu w
322
-swojej przeglądarce lub na stronach, na których się logujesz, możesz używać
323
-NoScript. Daje on możliwość włączenia Javascriptu tylko dla niektórych stron
324
-i daje też mechanizmy wymuszania adresów HTTPS dla stron z <a
325
-href="http://fscked.org/category/tags/insecurecookies">niebezpiecznymi
326
-ciasteczkami</a>.<br /> Może być jednak trudny do skonfigurowania tak, by
327
-większość stron działała poprawnie. W szczególności, trzeba się upewnić, że
328
-nie usunie się addons.mozilla.org z białej listy Javascriptu, jako że
329
-rozszerzenia są pobierane przez HTTP, a sprawdzane przez Javascript ze
330
-strony HTTPS.
331
-  
332
-   </p></li>
333
-   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9727/">Request
334
-Policy</a>
335
-   <p>
336
-  
337
-  Request Policy jest podobne do NoScript w tym, że wymaga skonfigurowania,
338
-które strony mają pozwolenie na ładowanie zawartości z innych
339
-domen. Prawidłowa konfiguracja dla nowicjuszy może być bardzo trudna, ale
340
-daje to niezłą ochronę przed reklamami, wstrzykniętą zawartością i atakami
341
-fałszowania żądań cross-site (między stronami).
342
-  
343
-   </p>
344
-   </li>
345
-  
346
-  </ol>
347
-  
348
-  <a id="securityissues"></a> <strong><a class="anchor" href="#securityissues"
349
->Czy są jeszcze jakieś sprawy, o których powinno się wiedzieć?</a></strong>
350
-  
351
-  <p>
352
-  Jest klika znanych prblemów związanych z bezpieczeństwem w Torbuttonie
353
-(wszystkie związane z <a href="design/index.html#FirefoxBugs">niezałatanymi
354
-błędami bezpieczeństwa w Firefoksie</a>. Najważniejsze dla anonimowości jest
355
-to, że jest możliwe odmaskowanie przechwyceń javascriptu, które owijają
356
-obiekt Date, by ukryć Twoją strefę czasowę w Firefoksie 2, a kod maskujący
357
-strefę czasową nie działa w ogóle w Firefoksie 3. Pracujemy z ludźmi od
358
-Firefoksa, by naprawić jeden z błędów: <a
359
-href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=392274">399274</a> lub <a
360
-href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=419598">419598</a>, aby
361
-rozwiązać ten problem. W międzyczasie, można ustawić zmienną środowiskową
362
-<b>TZ</b> na <b>UTC</b>, by przeglądarka używała UTC jako Twojej strefy
363
-czasowej. Pod Linuksem możesz dodać <b>export TZ=UTC</b> do skryptu
364
-/usr/bin/firefox lub zrobić to samo w systemowym pliku bashrc. Pod Windowsem
365
-można jedną ze <a href="http://support.microsoft.com/kb/310519">Zmiennych
366
-Środowiskowych TZ Użytkownika lub Systemu</a> korzystając z właściwości
367
-Mojego Komputera. Pod MacOS, sytuacja jest <a
368
-href="http://developer.apple.com/documentation/MacOSX/Conceptual/BPRuntimeConfig/Articles/EnvironmentVars.html#//apple_ref/doc/uid/20002093-BCIJIJBH">znacznie
369
-bardziej skomplikowana</a>, niestety.
370
-  </p>
371
-  
372
-  <p>
373
-  Ponadto, czytniki RSS takie jak Firefox Livemarks mogą przeprowadzać
374
-okresowe pobierania. W związku z <a
375
-href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=436250">błędem Firefoksa
376
-436250</a>, nie ma sposobu na wyłączenie tego pobierania w trybie Tora. To
377
-może być problem, jeśli posiada się dużo własnych adresów kanałów
378
-informacyjnych, które mogą przekazywać informacje o Twojej tożsamości.
379
-  </p>
380
- </div>
381
- 
382
- <!-- END MAINCOL -->
383
-<div id = "sidecol">
384
-
385
-
386
- #include "side.wmi"
387
-#include "info.wmi"
388
-</div>
389
- 
390
-<!-- END SIDECOL -->
391
-</div>
392
-
393
-
394
-#include "foot.wmi"
Browse code

translated wml files for the website

Runa A. Sandvik authored on 17/03/2011 18:48:43
Showing 1 changed files
1 1
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,394 @@
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+## translation metadata
7
+# Revision: $Revision: 24347 $
8
+# Translation-Priority: 3-low
9
+#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton FAQ" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
+<div id="content" class="clearfix">
11
+	<div id="breadcrumbs">
12
+  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
+torbutton/index>">Torbutton &raquo; </a> <a href="<page
14
+torbutton/torbutton-faq>">FAQ Torbuttona</a>
15
+ </div>
16
+	<div id="maincol"> 
17
+  
18
+  
19
+  <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
20
+<h2>Torbutton: Najczęściej zadawane pytania</h2>
21
+  <hr>
22
+  
23
+  <h3>Pytania</h3>
24
+  <br>
25
+  <ul>
26
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#nojavascript">Gdy przełączam Tora,
27
+moje strony używające javascriptu przestają działać. Dlaczego?</a></li>
28
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noreloads">Nie mogę klikać na linki
29
+lub przeładować strony po przełączeniu Tora! Dlaczego?</a></li>
30
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noflash">Nie mogę oglądać filmów na
31
+YouTube i innych stronach opartych na flashu. Dlaczego?</a></li>
32
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#oldtorbutton">Torbutton zdaje się
33
+robić wiele rzeczy, ale część z nich mi przeszkadza. Nie mogę po prostu
34
+używać starej wersji?</a></li>
35
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#weirdstate">Moja przeglądarka jest w
36
+jakimś dziwnym stanie, gdzie nic nie działa dobrze!</a></li>
37
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noautocomplete">Gdy używam Tora,
38
+Firefox już nie uzupełnia za mnie okienek wyszukiwania i
39
+logowania. Dlaczego?</a></li>
40
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#thunderbird">Co z obsługą
41
+Thunderbirda? Widzę stronę, ale to jest zła wersja?</a></li>
42
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#extensionconflicts">>Których
43
+rozszerzeń do Firefoksa powinno się unikać?</a></li>
44
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#recommendedextensions">Które
45
+rozszerzenia do Firefoksa polecacie?</a></li>
46
+  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#securityissues">>Czy są jeszcze
47
+jakieś sprawy, o których powinno się wiedzieć?</a></li>
48
+  </ul>
49
+  <br> <a id="nojavascript"></a> <strong><a class="anchor"
50
+href="#nojavascript">Gdy przełączam Tora, moje strony używające javascriptu
51
+przestają działać. Dlaczego?</a></strong>
52
+  
53
+  <p>
54
+  Javascript może robić takie rzeczy jak czekanie aż wyłączysz Tora, zanim
55
+połączy się ze swoją stroną źródłową, tym samym odkrywając Twój adres IP. W
56
+związku z tym, Torbutton musi wyłączyć Javascript, znaczniki Meta-Refresh i
57
+niektóre zachowania CSS, gdy zmieni się stan Tora na inny niż ten, który był
58
+użyty do załadowania strony. Wszystkie te cechy zostają ponownie włączone,
59
+gdy Torbutton wraca do stanu, w którym był w czasie ładowania strony, ale w
60
+niektórych przypadkach (zwłaszcza z Javascriptem i CSS) nie jest możliwe
61
+całkowite cofnięcie się z powstałych błędów i strona pozostaje zepsuta.
62
+Niestety, jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić (i dalej obronić się przed
63
+ujawnieniem swojego adresu IP), jest przeładowanie strony po przełączeniu
64
+Tora lub wykonanie całej pracy przed zmianą stanu Tora.
65
+  </p>
66
+  
67
+  <a id="noreloads"></a> <strong><a class="anchor" href="#noreloads" >Nie mogę
68
+klikać na linki lub przeładować strony po przełączeniu Tora!
69
+Dlaczego?</a></strong>
70
+  
71
+  <p>
72
+  W związku z <a
73
+href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=409737">błędem Firefoksa
74
+numer 409737</a>, strony dalej mogą otwierać okienka wyskakujące i wykonywać
75
+przekierowania Javascript oraz mieć dostęp do historii po zmianie stanu
76
+Tora. Te okienka i przekierowania mogą być blokowane, ale niestety nie można
77
+ich odróżnić od normalnych działań użytkownika z taką stroną (takich jak
78
+kliknie na linki, otwieranie ich w nowych kartach/oknach, czy używanie
79
+przycisków historii), więc te są też blokowane, jako skutek uboczny. Po
80
+naprawie tego błędu w Firefoksie, ten stopień izolacji stanie się opcjonalny
81
+(dla ludzi, którzy nie chcą przypadkowo klikać na linki i przekazywać
82
+informacji poprzez adres zwrotny). Sposobem na obejście tego jest kliknięcie
83
+prawym klawiszem na link i otwarcie go w nowej karcie lub oknie. Karta lub
84
+okno nie załadują automatycznie strony, ale można nacisnąć Enter w pasku
85
+adresu i strona zacznie się ładować. Naciśnięcie Entera w pasku adresu
86
+przeładuje stronę, bez klikania w przycisk odświeżenia.
87
+  </p>
88
+  
89
+  <a id="noflash"></a> <strong><a class="anchor" href="#noflash">Nie mogę
90
+oglądać filmów na YouTube i innych stronach opartych na
91
+flashu. Dlaczego?</a></strong>
92
+  
93
+  <p>
94
+  YouTube and similar sites require third party browser plugins such as
95
+Flash. Plugins operate independently from Firefox and can perform activity
96
+on your computer that ruins your anonymity. This includes but is not limited
97
+to: <a href="http://decloak.net">completely disregarding proxy settings</a>,
98
+querying your <a
99
+href="http://forums.sun.com/thread.jspa?threadID=5162138&amp;messageID=9618376">local
100
+IP address</a>, and <a
101
+href="http://epic.org/privacy/cookies/flash.html">storing their own
102
+cookies</a>. It is possible to use a LiveCD solution such as or <a
103
+href="https://tails.boum.org/">The Amnesic Incognito Live System</a> that
104
+creates a secure, transparent proxy to protect you from proxy bypass,
105
+however issues with local IP address discovery and Flash cookies still
106
+remain. </p>
107
+  
108
+  <p>
109
+  If you are not concerned about being tracked by these sites (and sites that
110
+try to unmask you by pretending to be them), and are unconcerned about your
111
+local censors potentially noticing you visit them, you can enable plugins by
112
+going into the Torbutton Preferences-&gt;Security Settings-&gt;Dynamic
113
+Content tab and unchecking "Disable plugins during Tor usage" box. If you do
114
+this without The Amnesic Incognito Live System or appropriate firewall
115
+rules, we strongly suggest you at least use <a
116
+href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722">NoScript</a> to <a
117
+href="http://noscript.net/features#contentblocking">block plugins</a>. You
118
+do not need to use the NoScript per-domain permissions if you check the
119
+<b>Apply these restrictions to trusted sites too</b> option under the
120
+NoScript Plugins preference tab. In fact, with this setting you can even
121
+have NoScript allow Javascript globally, but still block all plugins until
122
+you click on their placeholders in a page. We also recommend <a
123
+href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6623">Better
124
+Privacy</a> in this case to help you clear your Flash cookies.
125
+  </p>
126
+
127
+  <p><em>Paczka Tora z Przeglądarką z założenia nie działa z Flashem ani innymi
128
+wtyczkami. Jeśli chcesz uruchamiać te wtyczki przez Tora, musisz
129
+zainstalować Tora i skonfigurować swoją zainstalowaną wersję Firefoksa.</em></p>
130
+  
131
+  <a id="oldtorbutton"></a> <strong><a class="anchor"
132
+href="#oldtorbutton">Torbutton zdaje się robić wiele rzeczy, ale część z
133
+nich mi przeszkadza. Nie mogę po prostu używać starej wersji?</a></strong>
134
+  
135
+  <p>
136
+  
137
+  <b>Nie.</b> Korzystanie ze starej wersji lub innego rozszerzenia do zmiany
138
+proxy (łącznie z FoxyProxy -- patrz niżej) bez Torbuttona jest mocno
139
+odradzane. Poważnie. Używanie samego innego rozszerzenia jest o tyle
140
+niebezpieczne, że nie tylko tracisz swój czas, ale także się narażasz.
141
+<b>Po prostu nie używaj Tora</b> i będziesz mieć takie samo (a w niektórych
142
+przypadkach lepsze) zabezpieczenie. By dowiedzieć się więcej o typach
143
+ataków, na jakie może Cię narazić "domowe" rozwiązanie, przeczytaj <a
144
+href="design/index.html#adversary">The Torbutton Adversary Model (Model
145
+Napastnika)</a>, a w szczególności podrozdział <a
146
+href="design/index.html#attacks">Adversary Capabilities - Attacks
147
+(Możliwości napastnika - Ataki)</a>. Jeśli są jakieś określone zachowania
148
+Torbuttona, które Ci się nie podobają, wypełnij zgłoszenie na <a
149
+href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">stronie zgłaszania
150
+błędów.</a> Większość cech Torbuttona zapewniających bezpieczeństwo można
151
+wyłączyć poprzez jego preferencje, jeśli zdaje Ci się, że masz własne
152
+zabezpieczenia na te przypadki.
153
+  
154
+  </p>
155
+  
156
+  <a id="weirdstate"></a> <strong><a class="anchor" href="#weirdstate" >Moja
157
+przeglądarka jest w jakimś dziwnym stanie, gdzie nic nie działa
158
+dobrze!</a></strong>
159
+  
160
+  <p>
161
+  Spróbuj wyłączyć Tora klikając na przycisk, po czym otwórz nowe okno. Jeśli
162
+to nie pomoże, otwórz preferencje i kliknij 'Restore Defaults' ("Przywróć
163
+ustawienia domyślne"). To powinno zresetować rozszerzenie i Firefoksa do
164
+znanej działającej konfiguracji. Jeśli umiesz powtórzyć ten problem, podaj
165
+szczegóły na <a
166
+href="https://trac.torproject.org/projects/tor/report/14">stronie śledzenia
167
+błędów</a>.
168
+  </p>
169
+  
170
+  <a id="noautocomplete"></a> <strong><a class="anchor" href="#noautocomplete"
171
+>Gdy używam Tora, Firefox już nie uzupełnia za mnie okienek wyszukiwania i
172
+logowania. Dlaczego?</a></strong>
173
+  
174
+  <p>
175
+  W chwili obecnej, jest to powiązane z ustawieniem "<b>Blokuj zapis do
176
+historii w czasie używania Tora</b>" ("<b>Block history writes during
177
+Tor</b>"). Jeśli to ustawienie masz włączone, cała funkcjonalność
178
+wypełniania formularzy (zarówno zapisywanie, jak i odczytywanie), jest
179
+zablokowana. Jeśli Ci to przeszkadza, możesz wyłączyć tę opcję, ale
180
+zapisywane będą zarówno formularze, jak i historia. By zapobiec atakom
181
+odkrywającym historię w czasie nie używania Tora, zalecane jest wyłączenie
182
+odczytu historii w trybie bez Tora, jeśli zezwolono na zapis do historii w
183
+trybie z Torem.
184
+  </p>
185
+  
186
+  <a id="thunderbird"></a> <strong><a class="anchor" href="#thunderbird" >Co z
187
+obsługą Thunderbirda? Widzę stronę, ale to jest zła wersja?</a></strong>
188
+  
189
+  <p>
190
+  Torbutton obsługiwał podstawowe przełączanie proxy w Thunderbirdzie w
191
+czasach wersji 1.0, ale zostało to usunięte, gdyż nie zostało zanalizowane
192
+pod względem bezpieczeństwa. Moja strona z narzędziami deweloperskimi na
193
+addons.mozilla.org wyraźnie wskazuje na obsługę tylko Firefoksa, więc nie
194
+wiem, czemu nie usunęli tego listingu z Thunderbirdem. Nie jestem
195
+użytkownikiem Thunderbirda i niestety nie mam czasu na analizowanie
196
+zagadnień bezpieczeństwa związanych z przełączaniem proxy w tej
197
+aplikacji. Prawdopodobnie ma ona podobne (lecz nie identyczne) problemy z
198
+wyciekaniem stanu i proxy z pocztą HTML, wbudowanymi obrazkami,
199
+JavaScriptem, wtyczkami i automatycznym dostępem do sieci. Zalecam
200
+stworzenie całkowicie oddzielnego profilu Thunderbirda dla Twoich kont z
201
+Torem i używanie go zamiast próbowania przełączania ustawień proxy. Ale
202
+jeśli naprawdę lubisz bawić się swoim IP, możesz wypróbować inne narzędzie
203
+do przełączania proxy, jak ProxyButton, SwitchProxy czy FoxyProxy (jeśli
204
+obsługują Thunderbirda).
205
+  </p>
206
+  
207
+  <a id="extensionconflicts"></a> <strong><a class="anchor"
208
+href="#extensionconflicts" >Których rozszerzeń do Firefoksa powinno się
209
+unikać?</a></strong>
210
+  
211
+  <p>
212
+  To jest trudne pytanie. Rozszerzeń Firefoksa są tysiące, stworzenie pełnej
213
+listy tych, które zagrażają anonimowości, jest prawie niemożliwe. Jednakże,
214
+oto kilka przykładów, które powinny dać Ci pojęcie co do tego, jakie
215
+zachowania są niebezpieczne.
216
+  </p>
217
+  
218
+  <ol>
219
+   <li>StumbleUpon, itp.
220
+   <p>
221
+   Te rozszerzenia wysyłają mnóstwo informacji o stronach, które odwiedzasz, do
222
+serwerów stumbleupon i łączą te informacje z unikalnym identyfikatorem. To
223
+jest oczywiście straszne dla anonimowości. Ogólnie mówiąc, jakiekolwiek
224
+rozszerzenie wymagające rejestracji, a nawet rozszerzenia dostarczające
225
+informacji o odwiedzanych stronach powinny być uznane za podejrzane.
226
+   </p></li>
227
+   <li>FoxyProxy
228
+  <p>
229
+  Podczas gdy w teorii FoxyProxy jest niezłym pomysłem, to w praktyce nie
230
+można go skonfigurować bezpiecznie do Tora bez Torbuttona. Jak we wszystkich
231
+innych rozszerzeniach proxy, głównymi zagrożeniami są <a
232
+href="http://www.metasploit.com/research/projects/decloak/">wyciek
233
+wtyczek</a> i <a href="http://ha.ckers.org/weird/CSS-history.cgi">odkrycie
234
+historii</a>, zaraz za nimi są kradzieże ciasteczek przez węzły wyjściowe i
235
+śledzenie przez serwery z reklamami (przeczytaj <a
236
+href="design/index.html#adversary">Torbutton Adversary Model</a>, by poznać
237
+szczegóły). Lecz z zainstalowanym i zawsze włączonym Torbuttonem, możliwe
238
+jest bezpieczne skonfigurowanie FoxyProxy (choć jest to trudne). Jako że
239
+tryb wzorców (Patterns) w FoxyProxy odnosi się tylko do specyficznych
240
+adresów, a nie do całej karty, ustawienie FoxyProxy tak, by tylko niektóre
241
+strony były odwiedzane przez Tora, dalej pozwala serwerom reklamowym
242
+(których hosty nie pasują do Twoich filtrów) na poznanie Twojego prawdziwego
243
+IP. Co gorsza, jeśli te strony używają usług logowania na innych stronach
244
+jak Google Analytics, możesz wylądować w ich logach ze swoim prawdziwym
245
+adresem IP. Złośliwe węzły wyjściowe też mogą współpracować ze stronami, by
246
+wklejać obrazki do stron nie filtrowanych. Ustawienie FoxyProxy tak, by
247
+tylko część adresów wysyłał nie przez Tora jest znacznie bezpieczniejsze,
248
+ale trzeba być ostrożnym z filtrami, na które się pozwala. Na przykład
249
+ustawienie czegoś tak prostego jak *google*, by szło nie przez Tora dalej
250
+będzie powodować, że znajdziesz się we wszystkich logach wszystkich stron
251
+używających Google Analytics! Przeczytaj <a
252
+href="http://foxyproxy.mozdev.org/faq.html#privacy-01">to pytanie</a> na FAQ
253
+FoxyProxy dla dalszych szczegółów.
254
+   </p></li>
255
+  </ol>
256
+  
257
+  <a id="recommendedextensions"></a> <strong><a class="anchor"
258
+href="#recommendedextensions" >Które rozszerzenia do Firefoksa
259
+polecacie?</a></strong>
260
+  <ol>
261
+   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/953">RefControl</a>
262
+  	<p>
263
+  Wspomniane wcześniej, to rozszerzenie pozwala na lepszą kontrolę adresów
264
+zwrotnych niż Torbutton w tej chwili. Powinno psuć mniej stron niż kontrola
265
+adresu zwrotnego w Torbuttonie.</p></li>
266
+  
267
+   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/1474">SafeCache</a>
268
+  <p>
269
+  Jeśli dużo używasz Tora i rzadko go wyłączasz, prawodpodobnie przyda Ci się
270
+to rozszerzenie, by zminimalizować możliwości stron internetowych odnośnie
271
+przechowywania długotrwałych identyfikatorów w pamięci podręcznej. To
272
+rozszerzenie stosuje politykę tego samego adresu pochodzenia w pamięci
273
+podręcznej, więc elementy są z niej pobierane tylko jeśli są pobierane z
274
+dokumentu w tej samej strefie pochodzenia jak element w pamięci podręcznej.
275
+  </p></li>
276
+  
277
+   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/6623">Better
278
+Privacy</a>
279
+   <p>
280
+  
281
+  Better Privacy jest znakomitym rozszerzeniem, które chroni Cię przed
282
+ciasteczkami używanymi przez aplikacje Flash, które często zostają na zawsze
283
+i nie można ich usunąć przez normalne czyszczenie "Prywatnych danych" w
284
+Firefoksie. Flash i wszystkie inne wtyczki są domyślnie wyłączane przez
285
+Torbuttona, ale jeśli interesuje Cię prywatność, możesz być zainteresowany/a
286
+tym rozszerzeniem, które pozwoli Ci obejrzeć i automatycznie usuwać
287
+ciasteczka Flash w trakcie pracy bez Tora.
288
+  
289
+   </p>
290
+   </li>
291
+   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/1865">AdBlock Plus</a>
292
+   <p>
293
+  
294
+  AdBlock Plus jest doskonałym dodatkiem do usuwania denerwujących,
295
+naruszających prywatność i <a
296
+href="http://www.wired.com/techbiz/media/news/2007/11/doubleclick">roznoszących
297
+złośliwe oprogramowanie</a> reklam z sieci. Zawiera <a
298
+href="http://adblockplus.org/en/subscriptions">subskrypcje</a>, które są
299
+ciągle aktualizowane, by wychwytywać najnowsze wysiłki sieci reklamowych,
300
+podejmowane w celu omijania tych filtrów. Polecam subskrypcję filtru
301
+kombinacyjnego EasyPrivacy+EasyList w sekcji Miscellaneous (Pozostałe) na
302
+stronie subskrypcji.
303
+  
304
+   </p>
305
+  </li> 
306
+  <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/82">Cookie Culler</a>
307
+   <p>
308
+  
309
+  Cookie Culler to przydatne rozszerzenie do szybkiego dostępu do menadżera
310
+ciasteczek w Firefoksie. Daje też możliwość ochrony pewnych ciasteczek przed
311
+usunięciem, ale niestety, to zachowanie nie integruje się dobrze z
312
+Torbuttonem. Kory Kirk pracuje nad tym w czasie projektu Google Summer of
313
+Code 2009.
314
+  
315
+   </p>
316
+   </li>
317
+  
318
+   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/722">NoScript</a>
319
+   <p>
320
+   Torbutton w chwili obecnej łagodzi wszystkie znane problemy anonimowości
321
+związane z Javascriptem. Jednak, jeśli martwisz się exploitami Javascriptu w
322
+swojej przeglądarce lub na stronach, na których się logujesz, możesz używać
323
+NoScript. Daje on możliwość włączenia Javascriptu tylko dla niektórych stron
324
+i daje też mechanizmy wymuszania adresów HTTPS dla stron z <a
325
+href="http://fscked.org/category/tags/insecurecookies">niebezpiecznymi
326
+ciasteczkami</a>.<br /> Może być jednak trudny do skonfigurowania tak, by
327
+większość stron działała poprawnie. W szczególności, trzeba się upewnić, że
328
+nie usunie się addons.mozilla.org z białej listy Javascriptu, jako że
329
+rozszerzenia są pobierane przez HTTP, a sprawdzane przez Javascript ze
330
+strony HTTPS.
331
+  
332
+   </p></li>
333
+   <li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9727/">Request
334
+Policy</a>
335
+   <p>
336
+  
337
+  Request Policy jest podobne do NoScript w tym, że wymaga skonfigurowania,
338
+które strony mają pozwolenie na ładowanie zawartości z innych
339
+domen. Prawidłowa konfiguracja dla nowicjuszy może być bardzo trudna, ale
340
+daje to niezłą ochronę przed reklamami, wstrzykniętą zawartością i atakami
341
+fałszowania żądań cross-site (między stronami).
342
+  
343
+   </p>
344
+   </li>
345
+  
346
+  </ol>
347
+  
348
+  <a id="securityissues"></a> <strong><a class="anchor" href="#securityissues"
349
+>Czy są jeszcze jakieś sprawy, o których powinno się wiedzieć?</a></strong>
350
+  
351
+  <p>
352
+  Jest klika znanych prblemów związanych z bezpieczeństwem w Torbuttonie
353
+(wszystkie związane z <a href="design/index.html#FirefoxBugs">niezałatanymi
354
+błędami bezpieczeństwa w Firefoksie</a>. Najważniejsze dla anonimowości jest
355
+to, że jest możliwe odmaskowanie przechwyceń javascriptu, które owijają
356
+obiekt Date, by ukryć Twoją strefę czasowę w Firefoksie 2, a kod maskujący
357
+strefę czasową nie działa w ogóle w Firefoksie 3. Pracujemy z ludźmi od
358
+Firefoksa, by naprawić jeden z błędów: <a
359
+href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=392274">399274</a> lub <a
360
+href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=419598">419598</a>, aby
361
+rozwiązać ten problem. W międzyczasie, można ustawić zmienną środowiskową
362
+<b>TZ</b> na <b>UTC</b>, by przeglądarka używała UTC jako Twojej strefy
363
+czasowej. Pod Linuksem możesz dodać <b>export TZ=UTC</b> do skryptu
364
+/usr/bin/firefox lub zrobić to samo w systemowym pliku bashrc. Pod Windowsem
365
+można jedną ze <a href="http://support.microsoft.com/kb/310519">Zmiennych
366
+Środowiskowych TZ Użytkownika lub Systemu</a> korzystając z właściwości
367
+Mojego Komputera. Pod MacOS, sytuacja jest <a
368
+href="http://developer.apple.com/documentation/MacOSX/Conceptual/BPRuntimeConfig/Articles/EnvironmentVars.html#//apple_ref/doc/uid/20002093-BCIJIJBH">znacznie
369
+bardziej skomplikowana</a>, niestety.
370
+  </p>
371
+  
372
+  <p>
373
+  Ponadto, czytniki RSS takie jak Firefox Livemarks mogą przeprowadzać
374
+okresowe pobierania. W związku z <a
375
+href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=436250">błędem Firefoksa
376
+436250</a>, nie ma sposobu na wyłączenie tego pobierania w trybie Tora. To
377
+może być problem, jeśli posiada się dużo własnych adresów kanałów
378
+informacyjnych, które mogą przekazywać informacje o Twojej tożsamości.
379
+  </p>
380
+ </div>
381
+ 
382
+ <!-- END MAINCOL -->
383
+<div id = "sidecol">
384
+
385
+
386
+ #include "side.wmi"
387
+#include "info.wmi"
388
+</div>
389
+ 
390
+<!-- END SIDECOL -->
391
+</div>
392
+
393
+
394
+#include "foot.wmi"
Browse code

rename a couple of language directories

Runa A. Sandvik authored on 09/03/2011 14:01:17
Showing 1 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,400 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 23887 $
8
-# Translation-Priority: 3-low
9
-#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton FAQ" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
-	<div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
-torbutton/index>">Torbutton &raquo; </a> <a href="<page
14
-torbutton/torbutton-faq>">FAQ Torbuttona</a>
15
- </div>
16
-	<div id="maincol"> 
17
-  
18
-  
19
-  <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
20
-<h2>Torbutton: Najczęściej zadawane pytania</h2>
21
-  <hr>
22
-  
23
-  <h3>Pytania</h3>
24
-  <br>
25
-  <ul>
26
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#nojavascript">Gdy przełączam Tora,
27
-moje strony używające javascriptu przestają działać. Dlaczego?</a></li>
28
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noreloads">Nie mogę klikać na linki
29
-lub przeładować strony po przełączeniu Tora! Dlaczego?</a></li>
30
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noflash">Nie mogę oglądać filmów na
31
-YouTube i innych stronach opartych na flashu. Dlaczego?</a></li>
32
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#oldtorbutton">Torbutton zdaje się
33
-robić wiele rzeczy, ale część z nich mi przeszkadza. Nie mogę po prostu
34
-używać starej wersji?</a></li>
35
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#weirdstate">Moja przeglądarka jest w
36
-jakimś dziwnym stanie, gdzie nic nie działa dobrze!</a></li>
37
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#noautocomplete">Gdy używam Tora,
38
-Firefox już nie uzupełnia za mnie okienek wyszukiwania i
39
-logowania. Dlaczego?</a></li>
40
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#thunderbird">Co z obsługą
41
-Thunderbirda? Widzę stronę, ale to jest zła wersja?</a></li>
42
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#extensionconflicts">>Których
43
-rozszerzeń do Firefoksa powinno się unikać?</a></li>
44
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#recommendedextensions">Które
45
-rozszerzenia do Firefoksa polecacie?</a></li>
46
-  <li><a href="<page torbutton/torbutton-faq>#securityissues">>Czy są jeszcze
47
-jakieś sprawy, o których powinno się wiedzieć?</a></li>
48
-  </ul>
49
-  <br> <a id="nojavascript"></a> <strong><a class="anchor"
50
-href="#nojavascript">Gdy przełączam Tora, moje strony używające javascriptu
51
-przestają działać. Dlaczego?</a></strong>
52
-  
53
-  <p>
54
-  Javascript może robić takie rzeczy jak czekanie aż wyłączysz Tora, zanim
55
-połączy się ze swoją stroną źródłową, tym samym odkrywając Twój adres IP. W
56
-związku z tym, Torbutton musi wyłączyć Javascript, znaczniki Meta-Refresh i
57
-niektóre zachowania CSS, gdy zmieni się stan Tora na inny niż ten, który był
58
-użyty do załadowania strony. Wszystkie te cechy zostają ponownie włączone,
59
-gdy Torbutton wraca do stanu, w którym był w czasie ładowania strony, ale w
60
-niektórych przypadkach (zwłaszcza z Javascriptem i CSS) nie jest możliwe
61
-całkowite cofnięcie się z powstałych błędów i strona pozostaje zepsuta.
62
-Niestety, jedyną rzeczą, jaką możesz zrobić (i dalej obronić się przed
63
-ujawnieniem swojego adresu IP), jest przeładowanie strony po przełączeniu
64
-Tora lub wykonanie całej pracy przed zmianą stanu Tora.
65
-  </p>
66
-  
67
-  <a id="noreloads"></a> <strong><a class="anchor" href="#noreloads" >Nie mogę
68
-klikać na linki lub przeładować strony po przełączeniu Tora!
69
-Dlaczego?</a></strong>
70
-  
71
-  <p>
72
-  W związku z <a
73
-href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=409737">błędem Firefoksa
74
-numer 409737</a>, strony dalej mogą otwierać okienka wyskakujące i wykonywać
75
-przekierowania Javascript oraz mieć dostęp do historii po zmianie stanu
76
-Tora. Te okienka i przekierowania mogą być blokowane, ale niestety nie można
77
-ich odróżnić od normalnych działań użytkownika z taką stroną (takich jak
78
-kliknie na linki, otwieranie ich w nowych kartach/oknach, czy używanie
79
-przycisków historii), więc te są też blokowane, jako skutek uboczny. Po
80
-naprawie tego błędu w Firefoksie, ten stopień izolacji stanie się opcjonalny
81
-(dla ludzi, którzy nie chcą przypadkowo klikać na linki i przekazywać
82
-informacji poprzez adres zwrotny). Sposobem na obejście tego jest kliknięcie
83
-prawym klawiszem na link i otwarcie go w nowej karcie lub oknie. Karta lub
84
-okno nie załadują automatycznie strony, ale można nacisnąć Enter w pasku
85
-adresu i strona zacznie się ładować. Naciśnięcie Entera w pasku adresu
86
-przeładuje stronę, bez klikania w przycisk odświeżenia.
87
-  </p>
88
-  
89