Browse code

Delete pl_PL/ because we already have pl/

Runa A. Sandvik authored on 16/04/2011 22:54:05
Showing 1 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,315 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 23714 $
8
-# Translation-Priority: 3-low
9
-#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton Options" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
-	<div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
-torbutton/index>">Torbutton &raquo; </a> <a href="<page
14
-torbutton/torbutton-options>">Opcje Torbuttona</a>
15
- </div>
16
-	<div id="maincol"> 
17
-  
18
-  
19
-  <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
20
-<h2>Opcje Torbuttona</h2>
21
-  <hr>
22
-  
23
-  <p>Wersja 1.2.0 Torbuttona dodaje wiele nowych opcji bezpieczeństwa do ochrony
24
-Twojej anonimowości przed wszystkimi głównymi zagrożeniami, o których
25
-autorzy wiedzą. Ustawienia domyślne powinny być dobre (i
26
-najbezpieczniejsze!) dla większości ludzi, ale jeśli jesteś osobą lubiącą
27
-mieć wszystko dopasowane lub wolisz wynieść jakieś opcje do bardziej
28
-elastycznych rozszerzeń, oto jest pełna lista. (W idealnym świecie, te
29
-opisy powinny być opisami w samym rozszerzeniu, ale błędy Firefoksa numer <a
30
-href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=45375">45375</a> i <a
31
-href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=218223">218223</a> w tej
32
-chwili to uniemożliwiają.)</p>
33
-  
34
-  <ul>
35
-   <li>Wyłącz wtyczki w czasie używania Tora (ważne)<p> 
36
-  
37
-   Ta opcja jest kluczowa dla bezpieczeństwa Tora. Wtyczki przeprowadzają
38
-własne operacje sieciowe niezależne od przeglądarki, a wiele wtyczek tylko
39
-częściowo podporządkowuje się nawet własnym ustawieniom proxy.
40
-  </p></li>
41
-   <li>Izoluj zawartość dynamiczną do stanu Tora (ważne)<p> 
42
-  
43
-   Kolejna ważna opcja, to ustawienie powoduje, że rozszerzenie wyłącza
44
-Javascript na kartach wczytywanych w innym stanie Tora niż obecny, by
45
-zapobiec opóźnionym pobieraniom wstrzykniętych adresów zawierających
46
-unikalne identyfikatory, oraz by zapobiec odkryciu Twojego adresu IP za
47
-pomocą znaczników meta-refresh, gdy wyłączasz Tora. Zapobiega to także
48
-wszystkim transferom z kart załadowanym w innym stanie Tora. To służy
49
-blokowaniu dynamicznej, nie-Javascriptowej zawartości, takiej jak okienka
50
-wyskakujące CSS, przed odkryciem Twojego IP, jeśli wyłączysz Tora.
51
-  </p></li>
52
-   <li>Podpinaj się pod niebezpieczny kod Javascript (ważne)<p> 
53
-  
54
-  To ustawienie włącza kod podpinania się pod Javascript. Do stron
55
-wstrzykiwany jest kod Javascript, by podpiąć się pod obiekt Date, by
56
-zamaskować Twoją strefę czasową, oraz by podpiąć się pod obiekt navigator,
57
-by zamaskować system operacyjny oraz przeglądarkę, co nie jest robione przez
58
-standardowe ustawienia Firefoksa odnośnie wysyłanych informacji o
59
-przeglądarce.
60
-  </p></li>
61
-   <li>Zmień rozmiar okna do wielokrotności 50px w czasie przełączania Tora
62
-(zalecane)<p> 
63
-  
64
-  By zmniejszyć ilość dostępnych informacji o stanie pozwalających na unikalne
65
-rozpoznawanie użytkowników, ta opcja sprawia, że okna zmieniają rozmiar do
66
-wielokrotności 50 pikseli z każdej strony, gdy Tor jest włączony i strony są
67
-załadowane.
68
-  </p></li>
69
-   <li>Wyłącz aktualizacje w czasie używania Tora (zalecane)<p> 
70
-  
71
-  Pod Firefoksem 2 wielu autorów rozszerzeń nie aktualizowało swoich
72
-rozszerzeń ze stron z SSL. Możliwe jest, by złośliwe węzły Tora
73
-przechwytywały te rozszerzenia i zastępowały je złośliwymi lub dodawały
74
-złośliwy kod do istniejących rozszerzeń. Jako że Firefox 3 wymusza
75
-szyfrowane lub uwierzytelniane aktualizacje, to ustawienie nie jest już tak
76
-ważne, jak to było kiedyś (mimo iż aktualizacje wysyłają informacje o
77
-posiadanych rozszerzeniach, jest to raczej rzadkie).
78
-  </p></li>
79
-   <li>Wyłącz podpowiedzi wyszukiwania w czasie używania Tora (zalecane)<p> 
80
-  
81
-  To opcjonalne ustawienie zarządza tym, czy dostaje się sugestie wyszukiwania
82
-od Google w czasie używania Tora. Jako że przy sugestiach nie są przesyłane
83
-ciasteczka, jest to raczej niezłośliwe zachowanie.
84
-  </p></li>
85
-   <li>Blokuj aktualizacje "żywych zakładek" (Livemarks) w czasie używania Tora
86
-(zalecane)<p> 
87
-  
88
-  Ta opcja sprawia, że Torbutton wyłącza aktualizacje Twoich <a
89
-href="http://www.mozilla.com/firefox/livebookmarks.html">żywych
90
-zakładek</a>. Jako że większość ludzi używa żywych zakładek do kanałów RSS z
91
-ich blogów, blogów ich przyjaciół, edytowanych stron Wikipedii i innych tym
92
-podobnych rzeczy, te aktualizacje prawdopodobnie nigdy nie powinny
93
-przebiegać przez Tora. Ta opcja działa tylko w Firefoksie 3.5 i nowszych.
94
-  
95
-  </p></li>
96
-   <li>Blokuj dostęp do sieci z URLi file:// w trybie z Torem/bez Tora (zalecane)<p> 
97
-  
98
-  Te ustawienia zapobiegają wysyłaniu lokalnych plików przez lokalne dokumenty
99
-HTML do dowolnych stron <a
100
-href="http://www.gnucitizen.org/blog/content-disposition-hacking/" >pod
101
-Firefoksem 2</a>. Jako że węzły wyjściowe mogą umieszczać nagłówki
102
-zmuszające przeglądarkę do zachowania lokalnie dowolnych stron (jak również
103
-wstrzykiwać skrypty do dowolnych plików HTML zachowywanych na dysku w czasie
104
-używania Tora), pozostawienie tej opcji włączonej jest raczej dobrym
105
-pomysłem.
106
-  </p></li>
107
-   <li>Zamknij wszystkie karty i okna trybu z Torem/bez Tora w czasie przełączania
108
-Tora (opcjonalne)<p> 
109
-  
110
-  Te dwie opcje pozwalają lepiej upewnić się, że po wyłączeniu Tora strony
111
-naprawdę zniknęły i nie mogą wykonywać żadnej dodatkowej aktywności
112
-sieciowej. W chwili obecnej nie ma żadnego znanego sposobu na to, by strony
113
-mogły dalej coś robić po przełączeniu, ale te opcje istnieją jako środek
114
-wspierający w razie odkrycia błędu. Mogą też służyć jako przydatny "Przycisk
115
-szefa" do szybkiego czyszczenia całego przeglądania z Torem z ekranu.
116
-  </p></li>
117
-   <li>Izoluj dostęp do nawigacji historii do stanu Tora (ważne)<p> 
118
-  
119
-  Ta opcja uniemożliwia zarówno Javascriptowi jak i przypadkowym kliknięciom
120
-użytkownika otwarcie stron pobranych w innym stanie Tora niż bieżący. Jako
121
-że to może być wykorzystane do skojarzenia działalności w stanie Tora z
122
-działalnością bez Tora i w związku z tym umożliwić ustalenie Twojego adresu
123
-IP, opcja ta zaznaczona jest jako ważna.
124
-  </p></li>
125
-   <li>Blokuj odczyt historii w czasie używania Tora (ważne)<p> 
126
-  
127
-   Opierając się na kodzie przysłanym przez <a
128
-href="http://www.collinjackson.com/">Collina Jacksona</a>, gdy ta opcja jet
129
-włączona i Tor jest używany, opcja ta uniemożliwia silnikowi renderującemu
130
-dowiedzenie się, czy pewne linki były odwiedzone. Ten mechanizm pokonuje
131
-wszystkie ataki odkrycia historii opierające się na dokumencie, w tym ataki
132
-z wykorzystaniem tylko CSS.
133
-  </p></li>
134
-   <li>Blokuj odczyt historii, gdy Tor nie jest używany (opcjonalne)<p> 
135
-  
136
-   Ta opcja robi to samo, ale w trybie z wyłączonym Torem.
137
-  </p></li>
138
-   <li>Blokuj zapis do historii w czasie używania Tora (zalecane)<p> 
139
-  
140
-   Ta opcja uniemożliwia silnikowi renderującemu zapisywanie odwiedzonych
141
-adresów i wyłącza historię menadżera pobierania. Jeśli umożliwisz zapis
142
-historii Tora, zaleca się wyłączenie odczytu historii w trybie bez Tora,
143
-gdyż złośliwe strony, które odwiedzasz, mogą przeszukiwać Twoją historię w
144
-poszukiwaniu adresów .onion i innych zapisów historii z trybu Tora (jak na
145
-przykład zapytania do Google).
146
-  </p></li>
147
-   <li>Blokuj zapis do historii, gdy Tor nie jest używany (opcjonalne)<p> 
148
-  
149
-  Ta opcja wyłącza zapisywanie jakichkolwiek informacji do historii w trybie
150
-bez Tora.
151
-  </p></li>
152
-  <li>Czyść historię w czasie przełączania Tora (opcjonalne)<p> 
153
-  
154
-   To jest alternatywna opcja do używania zamiast (lub oprócz) blokowania
155
-zapisów i odczytów z historii.
156
-  </p></li>
157
-   <li>Blokuj zachowywanie haseł i formularzy w trybie Tora/bez Tora<p> 
158
-  
159
-   Te opcje zarządzają tym, czy przeglądarka zapisuje Twoje hasła i zapytania
160
-wyszukiwania na dysk w danym stanie Tora.
161
-  </p></li>
162
-   <li>Blokuj pamięć podręczną na dysku w czasie używania Tora i czyść całą pamięć
163
-podręczną w czasie przełączania Tora<p> 
164
-  
165
-   Jako że pamięć podręczna przeglądarki może być użyta do zachowania
166
-unikalnych identyfikatorów, nie może ona przetrwać między sesjami Tora. Ta
167
-opcja sprawia, że pamięć podręczna w pamięci komputera jest aktywna w czasie
168
-używania Tora ze względów wydajności, ale blokuje dostęp do dysku w celach
169
-zapisania tam pamięci podręcznej.
170
-  </p></li>
171
-   <li>Blokuj pamięć podręczną na dysku i w pamięci w czasie używania Tora<p> 
172
-  
173
-   Ta opcja całkowicie blokuje pamięć podręczną w czasie używania Tora, ale
174
-zostawia ją dla trybu bez Tora.
175
-  </p></li>
176
-   <li>Czyść ciasteczka w czasie przełączania Tora<p> 
177
-  
178
-   Całkowicie czyści wszystkie ciasteczka w czasie przełączania Tora.
179
-  </p></li>
180
-   <li>Zachowuj ciasteczka z trybu bez Tora w chronionym pliku jar<p> 
181
-  
182
-   Ta opcja zachowuje Twoje trwałe ciasteczka trybu bez Tora w specjalnym pliku
183
-jar, w razie gdyby była potrzeba zachowania jakichkolwiek ciasteczek. Oparta
184
-na kodzie przysłanym przez <a href="http://www.collinjackson.com/">Collina
185
-Jacksona</a>. Jest zgodna z innymi rozszerzeniami, których używasz do
186
-zarządzania ciasteczkami trybu bez Tora. Twoje ciasteczka Tora będą
187
-oczywiście czyszczone w czasie przełączania Tora.
188
-  </p></li>
189
-   <li>Przechowuj zarówno ciasteczka trybu Tor i trybu bez Tora w chronionym pliku
190
-jar (niebezpieczne)<p> 
191
-  
192
-   Ta opcja przechowuje Twoje trwałe ciasteczka trybu Tora i trybu bez Tora w
193
-oddzielnych plikach jar z ciasteczkami. Dłuższe przechowywanie ciasteczek
194
-trybu Tora jest złym pomysłem, jako że mogą być one pobrane przez węzły
195
-wyjściowe, które wstrzykują fałszywe formularze do czysto tekstowych stron,
196
-które pobierasz.
197
-  </p></li>
198
-   <li>Będę ręcznie zarządzał swoimi ciasteczkami (niebezpieczne)<p> 
199
-  
200
-   Ta opcja pozwala Ci na zarządzanie swoimi ciasteczkami innym
201
-rozszerzeniem,np. <a
202
-href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/82">CookieCuller</a>. Jest to
203
-szczególnie niebezpieczne, gdyż złośliwe węzły wyjściowe mogą fałszować
204
-elementy dokumentów, które zdają się pochodzić od stron, od których masz
205
-ciasteczka (i mogą wtedy robić różne rzeczy, jak np. pobrać całą Twoją
206
-skrzynkę gmail, nawet jeśli w danej chwili nie używałeś gmail ani nie
207
-odwiedzałeś żadnych stron google!).
208
-  </p></li>
209
-   <li>Nie zapisuj ciasteczek trybu Tora/bez Tora na dysk<p> 
210
-  
211
-   Te opcje uniemożliwiają Firefoksowi zapisanie jakichkolwiek ciasteczek na
212
-dysk w danym trybie Tora. Jeśli pliki jar z ciasteczkami są włączone, będą
213
-instnieć tylko w pamięci i będą wyczyszczone w czasie zamykania Firefoksa.
214
-  </p></li>
215
-   <li>Wyłącz DOM Storage w czasie używania Tora (ważne)<p> 
216
-  
217
-   Firefox ostatnio dodał możliwość zapisywania dodatkowych informacji o stanie
218
-i identyfikatorów w trwałych tabelach, zwanych <a
219
-href="http://developer.mozilla.org/docs/DOM:Storage">DOM
220
-Storage</a>. Oczywistym jest, że może to pozbawić Cię anonimowości, jeśli
221
-zachowane dane mogą być odczytane po zmianie stanu Tora.
222
-  </p></li>
223
-   <li>Czyść uwierzytelnione sesje HTTP (zalecane)<p> 
224
-  
225
-   Dane do uwierzytelniania HTTP mogą być badane przez węzły wyjściowe i
226
-wykorzystane zarówno do stwierdzenia, że odwiedzasz pewną stronę wymagając
227
-uwierzytelniania HTTP, jak i do podszywania się pod Ciebie na tej stronie. 
228
-  </p></li>
229
-   <li>Czyść ciasteczka Tora w czasie wyłączania przeglądarki w trybie Tora/bez
230
-Tora<p> 
231
-  
232
-   Te opcje instalują funkcję uruchamianą przy wyłączaniu przeglądarki do
233
-czyszczenia ciasteczek trybu Tora/bez Tora w czasie wyłączania
234
-przeglądarki. Jest to niezależne od Twojego ustawienia Czyść Prywatne Dane i
235
-istotnie czyści odpowiednie pliki jar z ciasteczkami.
236
-  </p></li>
237
-   <li>Zapobiegaj zachowywaniu kart otwartych z Torem w czasie zachowywania sesji
238
-(zalecane)<p> 
239
-  
240
-   Ta opcja sprawia, że mechanizm zachowywania sesji nie zapisze na dysk kart
241
-otwartych w trybie Tora. Niestety, to też uniemożliwia ponowne otwarcie
242
-zamkniętych kart. Przyczyną, dla której ta opcja jest zalecana jest to, że
243
-po padzie programu, Twoja przeglądarka będzie w nieokreślonym stanie Tora i
244
-mogłaby potencjalnie załadować kilka kart otwartych przed padem w trybie
245
-Tora, tym razem bez Tora. Następująca opcja jest alternatywnym sposobem
246
-ochrony przed tym.
247
-  </p></li>
248
-   <li>Przy normalnym uruchomieniu, ustaw tryb na: Tor, Nie-Tor, Stan przy
249
-wyłączeniu<p> 
250
-  
251
-   Ta opcja pozwala na określenie, w którym trybie przeglądarka ma normalnie
252
-startować: Tor, tryb bez Tora i cokolwiek było w chwili zamykania.
253
-  </p></li>
254
-   <li>W czasie odzyskiwania po padzie lub starcie z przywróconej sesji, uruchom w
255
-trybie: Tor, Nie-Tor<p> 
256
-  
257
-   Gdy Firefox pada (zostaje zamknięty z powodu błędu w programie czy wyjątku),
258
-tryb Tora po restarcie jest zazwyczaj całkowicie losowy, i w zależności od
259
-Twojego wyboru dla powyższej opcji, może załadować kilka kart w niewłaściwym
260
-trybie. Ta opcja pozwala na określenie, do którego trybu powrócić po padzie.
261
-  </p></li>
262
-   <li>Zapobiegaj zachowywaniu kart trybu Tora/bez Tora w czasie zachowywania sesji<p> 
263
-  
264
-   Te dwie opcje pozwalają kontrolować, co jest zapisywane na dysk przez
265
-mechanizm zapisywania sesji. Jako że zapisanie sesji służy do automatycznego
266
-ładowania stron po padzie lub aktualizacji, zalecane jest nie zezwalanie na
267
-zapis kart trybu Tora na dysk, gdyż po padzie mogą zostać załadowane w
268
-trybie bez Tora (lub na odwrót, w zależności od ustawienia odzyskiwania po
269
-awarii, oczywiście).
270
-  </p></li>
271
-   <li>Ustaw przeglądarkę użytkownika w czasie używania Tora (ważne)<p> 
272
-  
273
-   Maskowanie przeglądarki użytkownika ma na celu sprawienie, by wszyscy
274
-użytkownicy Firefoksa zdawali się jednakowi. Do udawania tego napisu i
275
-obsługi właściwości navigator.* została wybrana niedawna wersja Firefox
276
-2.0.0.4 na Windows i będzie ona taka sama dla wszystkich wersji Torbuttona
277
-do chwili, gdy wystąpią problemy z niekompatybilnością. Jednakowość tej
278
-wartości jest oczywiście bardzo ważna dla anonimowości. Aby ta opcja w pełni
279
-działała, użytkownik musi też włączyć opcję "Podpinaj się pod niebezpieczny
280
-kod Javascript", by wartości navigator.* były ustawiane
281
-prawidłowo. Przeglądarka nie ustawia niektórych z nich poprzez preferencje
282
-zmiany przedstawiania się.
283
-  </p></li>
284
-   <li>Udawaj przeglądarkę z ustawionym językiem angielskim<p> 
285
-  
286
-  Ta opcja sprawia, że Firefox wysyła takie nagłówki HTTP, jakby był angielską
287
-przeglądarką. Przydatne dla użytkowników z innych krajów.
288
-  </p></li>
289
-   <li>Nie wysyłaj odnośnika zwrotnego w czasie używania Tora<p> 
290
-  
291
-  Ta opcja wyłącza nagłówek Referrer (adres poprzedniej strony),
292
-uniemożliwiając stronom dowiedzenie się, skąd do nich trafiłeś/aś. To jednak
293
-może przeszkadzać niektórym stronom w działaniu. W szczególności, serwis <a
294
-href="http://www.digg.com">Digg</a> zdaje się nie działać z tej
295
-przyczyny. Docelowo powinna być dostępna mniej inwazyjna i bardziej
296
-efektywna wersja tej opcji. W międzyczasie, <a
297
-href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/953">RefControl</a> dostarcza
298
-tej funkcjonalności poprzez domyślną opcję <b>Forge</b>.
299
-  </p></li>
300
-  </ul>
301
- </div>
302
- 
303
- <!-- END MAINCOL -->
304
-<div id = "sidecol">
305
-
306
-
307
- #include "side.wmi"
308
-#include "info.wmi"
309
-</div>
310
- 
311
-<!-- END SIDECOL -->
312
-</div>
313
-
314
-
315
-#include "foot.wmi"
Browse code

translated wml files for the website

Runa A. Sandvik authored on 17/03/2011 18:48:43
Showing 1 changed files
1 1
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,315 @@
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+## translation metadata
7
+# Revision: $Revision: 23714 $
8
+# Translation-Priority: 3-low
9
+#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton Options" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
+<div id="content" class="clearfix">
11
+	<div id="breadcrumbs">
12
+  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
+torbutton/index>">Torbutton &raquo; </a> <a href="<page
14
+torbutton/torbutton-options>">Opcje Torbuttona</a>
15
+ </div>
16
+	<div id="maincol"> 
17
+  
18
+  
19
+  <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
20
+<h2>Opcje Torbuttona</h2>
21
+  <hr>
22
+  
23
+  <p>Wersja 1.2.0 Torbuttona dodaje wiele nowych opcji bezpieczeństwa do ochrony
24
+Twojej anonimowości przed wszystkimi głównymi zagrożeniami, o których
25
+autorzy wiedzą. Ustawienia domyślne powinny być dobre (i
26
+najbezpieczniejsze!) dla większości ludzi, ale jeśli jesteś osobą lubiącą
27
+mieć wszystko dopasowane lub wolisz wynieść jakieś opcje do bardziej
28
+elastycznych rozszerzeń, oto jest pełna lista. (W idealnym świecie, te
29
+opisy powinny być opisami w samym rozszerzeniu, ale błędy Firefoksa numer <a
30
+href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=45375">45375</a> i <a
31
+href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=218223">218223</a> w tej
32
+chwili to uniemożliwiają.)</p>
33
+  
34
+  <ul>
35
+   <li>Wyłącz wtyczki w czasie używania Tora (ważne)<p> 
36
+  
37
+   Ta opcja jest kluczowa dla bezpieczeństwa Tora. Wtyczki przeprowadzają
38
+własne operacje sieciowe niezależne od przeglądarki, a wiele wtyczek tylko
39
+częściowo podporządkowuje się nawet własnym ustawieniom proxy.
40
+  </p></li>
41
+   <li>Izoluj zawartość dynamiczną do stanu Tora (ważne)<p> 
42
+  
43
+   Kolejna ważna opcja, to ustawienie powoduje, że rozszerzenie wyłącza
44
+Javascript na kartach wczytywanych w innym stanie Tora niż obecny, by
45
+zapobiec opóźnionym pobieraniom wstrzykniętych adresów zawierających
46
+unikalne identyfikatory, oraz by zapobiec odkryciu Twojego adresu IP za
47
+pomocą znaczników meta-refresh, gdy wyłączasz Tora. Zapobiega to także
48
+wszystkim transferom z kart załadowanym w innym stanie Tora. To służy
49
+blokowaniu dynamicznej, nie-Javascriptowej zawartości, takiej jak okienka
50
+wyskakujące CSS, przed odkryciem Twojego IP, jeśli wyłączysz Tora.
51
+  </p></li>
52
+   <li>Podpinaj się pod niebezpieczny kod Javascript (ważne)<p> 
53
+  
54
+  To ustawienie włącza kod podpinania się pod Javascript. Do stron
55
+wstrzykiwany jest kod Javascript, by podpiąć się pod obiekt Date, by
56
+zamaskować Twoją strefę czasową, oraz by podpiąć się pod obiekt navigator,
57
+by zamaskować system operacyjny oraz przeglądarkę, co nie jest robione przez
58
+standardowe ustawienia Firefoksa odnośnie wysyłanych informacji o
59
+przeglądarce.
60
+  </p></li>
61
+   <li>Zmień rozmiar okna do wielokrotności 50px w czasie przełączania Tora
62
+(zalecane)<p> 
63
+  
64
+  By zmniejszyć ilość dostępnych informacji o stanie pozwalających na unikalne
65
+rozpoznawanie użytkowników, ta opcja sprawia, że okna zmieniają rozmiar do
66
+wielokrotności 50 pikseli z każdej strony, gdy Tor jest włączony i strony są
67
+załadowane.
68
+  </p></li>
69
+   <li>Wyłącz aktualizacje w czasie używania Tora (zalecane)<p> 
70
+  
71
+  Pod Firefoksem 2 wielu autorów rozszerzeń nie aktualizowało swoich
72
+rozszerzeń ze stron z SSL. Możliwe jest, by złośliwe węzły Tora
73
+przechwytywały te rozszerzenia i zastępowały je złośliwymi lub dodawały
74
+złośliwy kod do istniejących rozszerzeń. Jako że Firefox 3 wymusza
75
+szyfrowane lub uwierzytelniane aktualizacje, to ustawienie nie jest już tak
76
+ważne, jak to było kiedyś (mimo iż aktualizacje wysyłają informacje o
77
+posiadanych rozszerzeniach, jest to raczej rzadkie).
78
+  </p></li>
79
+   <li>Wyłącz podpowiedzi wyszukiwania w czasie używania Tora (zalecane)<p> 
80
+  
81
+  To opcjonalne ustawienie zarządza tym, czy dostaje się sugestie wyszukiwania
82
+od Google w czasie używania Tora. Jako że przy sugestiach nie są przesyłane
83
+ciasteczka, jest to raczej niezłośliwe zachowanie.
84
+  </p></li>
85
+   <li>Blokuj aktualizacje "żywych zakładek" (Livemarks) w czasie używania Tora
86
+(zalecane)<p> 
87
+  
88
+  Ta opcja sprawia, że Torbutton wyłącza aktualizacje Twoich <a
89
+href="http://www.mozilla.com/firefox/livebookmarks.html">żywych
90
+zakładek</a>. Jako że większość ludzi używa żywych zakładek do kanałów RSS z
91
+ich blogów, blogów ich przyjaciół, edytowanych stron Wikipedii i innych tym
92
+podobnych rzeczy, te aktualizacje prawdopodobnie nigdy nie powinny
93
+przebiegać przez Tora. Ta opcja działa tylko w Firefoksie 3.5 i nowszych.
94
+  
95
+  </p></li>
96
+   <li>Blokuj dostęp do sieci z URLi file:// w trybie z Torem/bez Tora (zalecane)<p> 
97
+  
98
+  Te ustawienia zapobiegają wysyłaniu lokalnych plików przez lokalne dokumenty
99
+HTML do dowolnych stron <a
100
+href="http://www.gnucitizen.org/blog/content-disposition-hacking/" >pod
101
+Firefoksem 2</a>. Jako że węzły wyjściowe mogą umieszczać nagłówki
102
+zmuszające przeglądarkę do zachowania lokalnie dowolnych stron (jak również
103
+wstrzykiwać skrypty do dowolnych plików HTML zachowywanych na dysku w czasie
104
+używania Tora), pozostawienie tej opcji włączonej jest raczej dobrym
105
+pomysłem.
106
+  </p></li>
107
+   <li>Zamknij wszystkie karty i okna trybu z Torem/bez Tora w czasie przełączania
108
+Tora (opcjonalne)<p> 
109
+  
110
+  Te dwie opcje pozwalają lepiej upewnić się, że po wyłączeniu Tora strony
111
+naprawdę zniknęły i nie mogą wykonywać żadnej dodatkowej aktywności
112
+sieciowej. W chwili obecnej nie ma żadnego znanego sposobu na to, by strony
113
+mogły dalej coś robić po przełączeniu, ale te opcje istnieją jako środek
114
+wspierający w razie odkrycia błędu. Mogą też służyć jako przydatny "Przycisk
115
+szefa" do szybkiego czyszczenia całego przeglądania z Torem z ekranu.
116
+  </p></li>
117
+   <li>Izoluj dostęp do nawigacji historii do stanu Tora (ważne)<p> 
118
+  
119
+  Ta opcja uniemożliwia zarówno Javascriptowi jak i przypadkowym kliknięciom
120
+użytkownika otwarcie stron pobranych w innym stanie Tora niż bieżący. Jako
121
+że to może być wykorzystane do skojarzenia działalności w stanie Tora z
122
+działalnością bez Tora i w związku z tym umożliwić ustalenie Twojego adresu
123
+IP, opcja ta zaznaczona jest jako ważna.
124
+  </p></li>
125
+   <li>Blokuj odczyt historii w czasie używania Tora (ważne)<p> 
126
+  
127
+   Opierając się na kodzie przysłanym przez <a
128
+href="http://www.collinjackson.com/">Collina Jacksona</a>, gdy ta opcja jet
129
+włączona i Tor jest używany, opcja ta uniemożliwia silnikowi renderującemu
130
+dowiedzenie się, czy pewne linki były odwiedzone. Ten mechanizm pokonuje
131
+wszystkie ataki odkrycia historii opierające się na dokumencie, w tym ataki
132
+z wykorzystaniem tylko CSS.
133
+  </p></li>
134
+   <li>Blokuj odczyt historii, gdy Tor nie jest używany (opcjonalne)<p> 
135
+  
136
+   Ta opcja robi to samo, ale w trybie z wyłączonym Torem.
137
+  </p></li>
138
+   <li>Blokuj zapis do historii w czasie używania Tora (zalecane)<p> 
139
+  
140
+   Ta opcja uniemożliwia silnikowi renderującemu zapisywanie odwiedzonych
141
+adresów i wyłącza historię menadżera pobierania. Jeśli umożliwisz zapis
142
+historii Tora, zaleca się wyłączenie odczytu historii w trybie bez Tora,
143
+gdyż złośliwe strony, które odwiedzasz, mogą przeszukiwać Twoją historię w
144
+poszukiwaniu adresów .onion i innych zapisów historii z trybu Tora (jak na
145
+przykład zapytania do Google).
146
+  </p></li>
147
+   <li>Blokuj zapis do historii, gdy Tor nie jest używany (opcjonalne)<p> 
148
+  
149
+  Ta opcja wyłącza zapisywanie jakichkolwiek informacji do historii w trybie
150
+bez Tora.
151
+  </p></li>
152
+  <li>Czyść historię w czasie przełączania Tora (opcjonalne)<p> 
153
+  
154
+   To jest alternatywna opcja do używania zamiast (lub oprócz) blokowania
155
+zapisów i odczytów z historii.
156
+  </p></li>
157
+   <li>Blokuj zachowywanie haseł i formularzy w trybie Tora/bez Tora<p> 
158
+  
159
+   Te opcje zarządzają tym, czy przeglądarka zapisuje Twoje hasła i zapytania
160
+wyszukiwania na dysk w danym stanie Tora.
161
+  </p></li>
162
+   <li>Blokuj pamięć podręczną na dysku w czasie używania Tora i czyść całą pamięć
163
+podręczną w czasie przełączania Tora<p> 
164
+  
165
+   Jako że pamięć podręczna przeglądarki może być użyta do zachowania
166
+unikalnych identyfikatorów, nie może ona przetrwać między sesjami Tora. Ta
167
+opcja sprawia, że pamięć podręczna w pamięci komputera jest aktywna w czasie
168
+używania Tora ze względów wydajności, ale blokuje dostęp do dysku w celach
169
+zapisania tam pamięci podręcznej.
170
+  </p></li>
171
+   <li>Blokuj pamięć podręczną na dysku i w pamięci w czasie używania Tora<p> 
172
+  
173
+   Ta opcja całkowicie blokuje pamięć podręczną w czasie używania Tora, ale
174
+zostawia ją dla trybu bez Tora.
175
+  </p></li>
176
+   <li>Czyść ciasteczka w czasie przełączania Tora<p> 
177
+  
178
+   Całkowicie czyści wszystkie ciasteczka w czasie przełączania Tora.
179
+  </p></li>
180
+   <li>Zachowuj ciasteczka z trybu bez Tora w chronionym pliku jar<p> 
181
+  
182
+   Ta opcja zachowuje Twoje trwałe ciasteczka trybu bez Tora w specjalnym pliku
183
+jar, w razie gdyby była potrzeba zachowania jakichkolwiek ciasteczek. Oparta
184
+na kodzie przysłanym przez <a href="http://www.collinjackson.com/">Collina
185
+Jacksona</a>. Jest zgodna z innymi rozszerzeniami, których używasz do
186
+zarządzania ciasteczkami trybu bez Tora. Twoje ciasteczka Tora będą
187
+oczywiście czyszczone w czasie przełączania Tora.
188
+  </p></li>
189
+   <li>Przechowuj zarówno ciasteczka trybu Tor i trybu bez Tora w chronionym pliku
190
+jar (niebezpieczne)<p> 
191
+  
192
+   Ta opcja przechowuje Twoje trwałe ciasteczka trybu Tora i trybu bez Tora w
193
+oddzielnych plikach jar z ciasteczkami. Dłuższe przechowywanie ciasteczek
194
+trybu Tora jest złym pomysłem, jako że mogą być one pobrane przez węzły
195
+wyjściowe, które wstrzykują fałszywe formularze do czysto tekstowych stron,
196
+które pobierasz.
197
+  </p></li>
198
+   <li>Będę ręcznie zarządzał swoimi ciasteczkami (niebezpieczne)<p> 
199
+  
200
+   Ta opcja pozwala Ci na zarządzanie swoimi ciasteczkami innym
201
+rozszerzeniem,np. <a
202
+href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/82">CookieCuller</a>. Jest to
203
+szczególnie niebezpieczne, gdyż złośliwe węzły wyjściowe mogą fałszować
204
+elementy dokumentów, które zdają się pochodzić od stron, od których masz
205
+ciasteczka (i mogą wtedy robić różne rzeczy, jak np. pobrać całą Twoją
206
+skrzynkę gmail, nawet jeśli w danej chwili nie używałeś gmail ani nie
207
+odwiedzałeś żadnych stron google!).
208
+  </p></li>
209
+   <li>Nie zapisuj ciasteczek trybu Tora/bez Tora na dysk<p> 
210
+  
211
+   Te opcje uniemożliwiają Firefoksowi zapisanie jakichkolwiek ciasteczek na
212
+dysk w danym trybie Tora. Jeśli pliki jar z ciasteczkami są włączone, będą
213
+instnieć tylko w pamięci i będą wyczyszczone w czasie zamykania Firefoksa.
214
+  </p></li>
215
+   <li>Wyłącz DOM Storage w czasie używania Tora (ważne)<p> 
216
+  
217
+   Firefox ostatnio dodał możliwość zapisywania dodatkowych informacji o stanie
218
+i identyfikatorów w trwałych tabelach, zwanych <a
219
+href="http://developer.mozilla.org/docs/DOM:Storage">DOM
220
+Storage</a>. Oczywistym jest, że może to pozbawić Cię anonimowości, jeśli
221
+zachowane dane mogą być odczytane po zmianie stanu Tora.
222
+  </p></li>
223
+   <li>Czyść uwierzytelnione sesje HTTP (zalecane)<p> 
224
+  
225
+   Dane do uwierzytelniania HTTP mogą być badane przez węzły wyjściowe i
226
+wykorzystane zarówno do stwierdzenia, że odwiedzasz pewną stronę wymagając
227
+uwierzytelniania HTTP, jak i do podszywania się pod Ciebie na tej stronie. 
228
+  </p></li>
229
+   <li>Czyść ciasteczka Tora w czasie wyłączania przeglądarki w trybie Tora/bez
230
+Tora<p> 
231
+  
232
+   Te opcje instalują funkcję uruchamianą przy wyłączaniu przeglądarki do
233
+czyszczenia ciasteczek trybu Tora/bez Tora w czasie wyłączania
234
+przeglądarki. Jest to niezależne od Twojego ustawienia Czyść Prywatne Dane i
235
+istotnie czyści odpowiednie pliki jar z ciasteczkami.
236
+  </p></li>
237
+   <li>Zapobiegaj zachowywaniu kart otwartych z Torem w czasie zachowywania sesji
238
+(zalecane)<p> 
239
+  
240
+   Ta opcja sprawia, że mechanizm zachowywania sesji nie zapisze na dysk kart
241
+otwartych w trybie Tora. Niestety, to też uniemożliwia ponowne otwarcie
242
+zamkniętych kart. Przyczyną, dla której ta opcja jest zalecana jest to, że
243
+po padzie programu, Twoja przeglądarka będzie w nieokreślonym stanie Tora i
244
+mogłaby potencjalnie załadować kilka kart otwartych przed padem w trybie
245
+Tora, tym razem bez Tora. Następująca opcja jest alternatywnym sposobem
246
+ochrony przed tym.
247
+  </p></li>
248
+   <li>Przy normalnym uruchomieniu, ustaw tryb na: Tor, Nie-Tor, Stan przy
249
+wyłączeniu<p> 
250
+  
251
+   Ta opcja pozwala na określenie, w którym trybie przeglądarka ma normalnie
252
+startować: Tor, tryb bez Tora i cokolwiek było w chwili zamykania.
253
+  </p></li>
254
+   <li>W czasie odzyskiwania po padzie lub starcie z przywróconej sesji, uruchom w
255
+trybie: Tor, Nie-Tor<p> 
256
+  
257
+   Gdy Firefox pada (zostaje zamknięty z powodu błędu w programie czy wyjątku),
258
+tryb Tora po restarcie jest zazwyczaj całkowicie losowy, i w zależności od
259
+Twojego wyboru dla powyższej opcji, może załadować kilka kart w niewłaściwym
260
+trybie. Ta opcja pozwala na określenie, do którego trybu powrócić po padzie.
261
+  </p></li>
262
+   <li>Zapobiegaj zachowywaniu kart trybu Tora/bez Tora w czasie zachowywania sesji<p> 
263
+  
264
+   Te dwie opcje pozwalają kontrolować, co jest zapisywane na dysk przez
265
+mechanizm zapisywania sesji. Jako że zapisanie sesji służy do automatycznego
266
+ładowania stron po padzie lub aktualizacji, zalecane jest nie zezwalanie na
267
+zapis kart trybu Tora na dysk, gdyż po padzie mogą zostać załadowane w
268
+trybie bez Tora (lub na odwrót, w zależności od ustawienia odzyskiwania po
269
+awarii, oczywiście).
270
+  </p></li>
271
+   <li>Ustaw przeglądarkę użytkownika w czasie używania Tora (ważne)<p> 
272
+  
273
+   Maskowanie przeglądarki użytkownika ma na celu sprawienie, by wszyscy
274
+użytkownicy Firefoksa zdawali się jednakowi. Do udawania tego napisu i
275
+obsługi właściwości navigator.* została wybrana niedawna wersja Firefox
276
+2.0.0.4 na Windows i będzie ona taka sama dla wszystkich wersji Torbuttona
277
+do chwili, gdy wystąpią problemy z niekompatybilnością. Jednakowość tej
278
+wartości jest oczywiście bardzo ważna dla anonimowości. Aby ta opcja w pełni
279
+działała, użytkownik musi też włączyć opcję "Podpinaj się pod niebezpieczny
280
+kod Javascript", by wartości navigator.* były ustawiane
281
+prawidłowo. Przeglądarka nie ustawia niektórych z nich poprzez preferencje
282
+zmiany przedstawiania się.
283
+  </p></li>
284
+   <li>Udawaj przeglądarkę z ustawionym językiem angielskim<p> 
285
+  
286
+  Ta opcja sprawia, że Firefox wysyła takie nagłówki HTTP, jakby był angielską
287
+przeglądarką. Przydatne dla użytkowników z innych krajów.
288
+  </p></li>
289
+   <li>Nie wysyłaj odnośnika zwrotnego w czasie używania Tora<p> 
290
+  
291
+  Ta opcja wyłącza nagłówek Referrer (adres poprzedniej strony),
292
+uniemożliwiając stronom dowiedzenie się, skąd do nich trafiłeś/aś. To jednak
293
+może przeszkadzać niektórym stronom w działaniu. W szczególności, serwis <a
294
+href="http://www.digg.com">Digg</a> zdaje się nie działać z tej
295
+przyczyny. Docelowo powinna być dostępna mniej inwazyjna i bardziej
296
+efektywna wersja tej opcji. W międzyczasie, <a
297
+href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/953">RefControl</a> dostarcza
298
+tej funkcjonalności poprzez domyślną opcję <b>Forge</b>.
299
+  </p></li>
300
+  </ul>
301
+ </div>
302
+ 
303
+ <!-- END MAINCOL -->
304
+<div id = "sidecol">
305
+
306
+
307
+ #include "side.wmi"
308
+#include "info.wmi"
309
+</div>
310
+ 
311
+<!-- END SIDECOL -->
312
+</div>
313
+
314
+
315
+#include "foot.wmi"
Browse code

rename a couple of language directories

Runa A. Sandvik authored on 09/03/2011 14:01:17
Showing 1 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,315 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 23714 $
8
-# Translation-Priority: 3-low
9
-#include "head.wmi" TITLE="Tor Project: Torbutton Options" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
-	<div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
-torbutton/index>">Torbutton &raquo; </a> <a href="<page
14
-torbutton/torbutton-options>">Opcje Torbuttona</a>
15
- </div>
16
-	<div id="maincol"> 
17
-  
18
-  
19
-  <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
20
-<h2>Opcje Torbuttona</h2>
21
-  <hr>
22
-  
23
-  <p>Wersja 1.2.0 Torbuttona dodaje wiele nowych opcji bezpieczeństwa do ochrony
24
-Twojej anonimowości przed wszystkimi głównymi zagrożeniami, o których
25
-autorzy wiedzą. Ustawienia domyślne powinny być dobre (i
26
-najbezpieczniejsze!) dla większości ludzi, ale jeśli jesteś osobą lubiącą
27
-mieć wszystko dopasowane lub wolisz wynieść jakieś opcje do bardziej
28
-elastycznych rozszerzeń, oto jest pełna lista. (W idealnym świecie, te
29
-opisy powinny być opisami w samym rozszerzeniu, ale błędy Firefoksa numer <a
30
-href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=45375">45375</a> i <a
31
-href="https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=218223">218223</a> w tej
32
-chwili to uniemożliwiają.)</p>
33
-  
34
-  <ul>
35
-   <li>Wyłącz wtyczki w czasie używania Tora (ważne)<p> 
36
-  
37
-   Ta opcja jest kluczowa dla bezpieczeństwa Tora. Wtyczki przeprowadzają
38
-własne operacje sieciowe niezależne od przeglądarki, a wiele wtyczek tylko
39
-częściowo podporządkowuje się nawet własnym ustawieniom proxy.
40
-  </p></li>
41
-   <li>Izoluj zawartość dynamiczną do stanu Tora (ważne)<p> 
42
-  
43
-   Kolejna ważna opcja, to ustawienie powoduje, że rozszerzenie wyłącza
44
-Javascript na kartach wczytywanych w innym stanie Tora niż obecny, by
45
-zapobiec opóźnionym pobieraniom wstrzykniętych adresów zawierających
46
-unikalne identyfikatory, oraz by zapobiec odkryciu Twojego adresu IP za
47
-pomocą znaczników meta-refresh, gdy wyłączasz Tora. Zapobiega to także
48
-wszystkim transferom z kart załadowanym w innym stanie Tora. To służy
49
-blokowaniu dynamicznej, nie-Javascriptowej zawartości, takiej jak okienka
50
-wyskakujące CSS, przed odkryciem Twojego IP, jeśli wyłączysz Tora.
51
-  </p></li>
52
-   <li>Podpinaj się pod niebezpieczny kod Javascript (ważne)<p> 
53
-  
54
-  To ustawienie włącza kod podpinania się pod Javascript. Do stron
55
-wstrzykiwany jest kod Javascript, by podpiąć się pod obiekt Date, by
56
-zamaskować Twoją strefę czasową, oraz by podpiąć się pod obiekt navigator,
57
-by zamaskować system operacyjny oraz przeglądarkę, co nie jest robione przez
58
-standardowe ustawienia Firefoksa odnośnie wysyłanych informacji o
59
-przeglądarce.
60
-  </p></li>
61
-   <li>Zmień rozmiar okna do wielokrotności 50px w czasie przełączania Tora
62
-(zalecane)<p> 
63
-  
64
-  By zmniejszyć ilość dostępnych informacji o stanie pozwalających na unikalne
65
-rozpoznawanie użytkowników, ta opcja sprawia, że okna zmieniają rozmiar do
66
-wielokrotności 50 pikseli z każdej strony, gdy Tor jest włączony i strony są
67
-załadowane.
68
-  </p></li>
69
-   <li>Wyłącz aktualizacje w czasie używania Tora (zalecane)<p> 
70
-  
71
-  Pod Firefoksem 2 wielu autorów rozszerzeń nie aktualizowało swoich
72
-rozszerzeń ze stron z SSL. Możliwe jest, by złośliwe węzły Tora
73
-przechwytywały te rozszerzenia i zastępowały je złośliwymi lub dodawały
74
-złośliwy kod do istniejących rozszerzeń. Jako że Firefox 3 wymusza
75
-szyfrowane lub uwierzytelniane aktualizacje, to ustawienie nie jest już tak
76
-ważne, jak to było kiedyś (mimo iż aktualizacje wysyłają informacje o
77
-posiadanych rozszerzeniach, jest to raczej rzadkie).
78
-  </p></li>
79
-   <li>Wyłącz podpowiedzi wyszukiwania w czasie używania Tora (zalecane)<p> 
80
-  
81
-  To opcjonalne ustawienie zarządza tym, czy dostaje się sugestie wyszukiwania
82
-od Google w czasie używania Tora. Jako że przy sugestiach nie są przesyłane
83
-ciasteczka, jest to raczej niezłośliwe zachowanie.
84
-  </p></li>
85
-   <li>Blokuj aktualizacje "żywych zakładek" (Livemarks) w czasie używania Tora
86
-(zalecane)<p> 
87
-  
88
-  Ta opcja sprawia, że Torbutton wyłącza aktualizacje Twoich <a
89
-href="http://www.mozilla.com/firefox/livebookmarks.html">żywych
90
-zakładek</a>. Jako że większość ludzi używa żywych zakładek do kanałów RSS z
91
-ich blogów, blogów ich przyjaciół, edytowanych stron Wikipedii i innych tym
92
-podobnych rzeczy, te aktualizacje prawdopodobnie nigdy nie powinny
93
-przebiegać przez Tora. Ta opcja działa tylko w Firefoksie 3.5 i nowszych.
94
-  
95
-  </p></li>
96
-   <li>Blokuj dostęp do sieci z URLi file:// w trybie z Torem/bez Tora (zalecane)<p> 
97
-  
98
-  Te ustawienia zapobiegają wysyłaniu lokalnych plików przez lokalne dokumenty
99
-HTML do dowolnych stron <a
100
-href="http://www.gnucitizen.org/blog/content-disposition-hacking/" >pod
101
-Firefoksem 2</a>. Jako że węzły wyjściowe mogą umieszczać nagłówki
102
-zmuszające przeglądarkę do zachowania lokalnie dowolnych stron (jak również
103
-wstrzykiwać skrypty do dowolnych plików HTML zachowywanych na dysku w czasie
104
-używania Tora), pozostawienie tej opcji włączonej jest raczej dobrym
105
-pomysłem.
106
-  </p></li>
107
-   <li>Zamknij wszystkie karty i okna trybu z Torem/bez Tora w czasie przełączania
108
-Tora (opcjonalne)<p> 
109
-  
110
-  Te dwie opcje pozwalają lepiej upewnić się, że po wyłączeniu Tora strony
111
-naprawdę zniknęły i nie mogą wykonywać żadnej dodatkowej aktywności
112
-sieciowej. W chwili obecnej nie ma żadnego znanego sposobu na to, by strony
113
-mogły dalej coś robić po przełączeniu, ale te opcje istnieją jako środek
114
-wspierający w razie odkrycia błędu. Mogą też służyć jako przydatny "Przycisk
115
-szefa" do szybkiego czyszczenia całego przeglądania z Torem z ekranu.
116
-  </p></li>
117
-   <li>Izoluj dostęp do nawigacji historii do stanu Tora (ważne)<p> 
118
-  
119
-  Ta opcja uniemożliwia zarówno Javascriptowi jak i przypadkowym kliknięciom
120
-użytkownika otwarcie stron pobranych w innym stanie Tora niż bieżący. Jako
121
-że to może być wykorzystane do skojarzenia działalności w stanie Tora z
122
-działalnością bez Tora i w związku z tym umożliwić ustalenie Twojego adresu
123
-IP, opcja ta zaznaczona jest jako ważna.
124
-  </p></li>
125
-   <li>Blokuj odczyt historii w czasie używania Tora (ważne)<p> 
126
-  
127
-   Opierając się na kodzie przysłanym przez <a
128
-href="http://www.collinjackson.com/">Collina Jacksona</a>, gdy ta opcja jet
129
-włączona i Tor jest używany, opcja ta uniemożliwia silnikowi renderującemu
130
-dowiedzenie się, czy pewne linki były odwiedzone. Ten mechanizm pokonuje
131
-wszystkie ataki odkrycia historii opierające się na dokumencie, w tym ataki
132
-z wykorzystaniem tylko CSS.
133
-  </p></li>
134
-   <li>Blokuj odczyt historii, gdy Tor nie jest używany (opcjonalne)<p> 
135
-  
136
-   Ta opcja robi to samo, ale w trybie z wyłączonym Torem.
137
-  </p></li>
138
-   <li>Blokuj zapis do historii w czasie używania Tora (zalecane)<p> 
139
-  
140
-   Ta opcja uniemożliwia silnikowi renderującemu zapisywanie odwiedzonych
141
-adresów i wyłącza historię menadżera pobierania. Jeśli umożliwisz zapis
142
-historii Tora, zaleca się wyłączenie odczytu historii w trybie bez Tora,
143
-gdyż złośliwe strony, które odwiedzasz, mogą przeszukiwać Twoją historię w
144
-poszukiwaniu adresów .onion i innych zapisów historii z trybu Tora (jak na
145
-przykład zapytania do Google).
146
-  </p></li>
147
-   <li>Blokuj zapis do historii, gdy Tor nie jest używany (opcjonalne)<p> 
148
-  
149
-  Ta opcja wyłącza zapisywanie jakichkolwiek informacji do historii w trybie
150
-bez Tora.
151
-  </p></li>
152
-  <li>Czyść historię w czasie przełączania Tora (opcjonalne)<p> 
153
-  
154
-   To jest alternatywna opcja do używania zamiast (lub oprócz) blokowania
155
-zapisów i odczytów z historii.
156
-  </p></li>
157
-   <li>Blokuj zachowywanie haseł i formularzy w trybie Tora/bez Tora<p> 
158
-  
159
-   Te opcje zarządzają tym, czy przeglądarka zapisuje Twoje hasła i zapytania
160
-wyszukiwania na dysk w danym stanie Tora.
161
-  </p></li>
162
-   <li>Blokuj pamięć podręczną na dysku w czasie używania Tora i czyść całą pamięć
163
-podręczną w czasie przełączania Tora<p> 
164
-  
165
-   Jako że pamięć podręczna przeglądarki może być użyta do zachowania
166
-unikalnych identyfikatorów, nie może ona przetrwać między sesjami Tora. Ta
167
-opcja sprawia, że pamięć podręczna w pamięci komputera jest aktywna w czasie
168
-używania Tora ze względów wydajności, ale blokuje dostęp do dysku w celach
169
-zapisania tam pamięci podręcznej.
170
-  </p></li>
171
-   <li>Blokuj pamięć podręczną na dysku i w pamięci w czasie używania Tora<p> 
172
-  
173
-   Ta opcja całkowicie blokuje pamięć podręczną w czasie używania Tora, ale
174
-zostawia ją dla trybu bez Tora.
175
-  </p></li>
176
-   <li>Czyść ciasteczka w czasie przełączania Tora<p> 
177
-  
178
-   Całkowicie czyści wszystkie ciasteczka w czasie przełączania Tora.
179
-  </p></li>
180
-   <li>Zachowuj ciasteczka z trybu bez Tora w chronionym pliku jar<p> 
181
-  
182
-   Ta opcja zachowuje Twoje trwałe ciasteczka trybu bez Tora w specjalnym pliku
183
-jar, w razie gdyby była potrzeba zachowania jakichkolwiek ciasteczek. Oparta
184
-na kodzie przysłanym przez <a href="http://www.collinjackson.com/">Collina
185
-Jacksona</a>. Jest zgodna z innymi rozszerzeniami, których używasz do
186
-zarządzania ciasteczkami trybu bez Tora. Twoje ciasteczka Tora będą
187
-oczywiście czyszczone w czasie przełączania Tora.
188
-  </p></li>
189
-   <li>Przechowuj zarówno ciasteczka trybu Tor i trybu bez Tora w chronionym pliku
190
-jar (niebezpieczne)<p> 
191
-  
192
-   Ta opcja przechowuje Twoje trwałe ciasteczka trybu Tora i trybu bez Tora w
193
-oddzielnych plikach jar z ciasteczkami. Dłuższe przechowywanie ciasteczek
194
-trybu Tora jest złym pomysłem, jako że mogą być one pobrane przez węzły
195
-wyjściowe, które wstrzykują fałszywe formularze do czysto tekstowych stron,
196
-które pobierasz.
197
-  </p></li>
198
-   <li>Będę ręcznie zarządzał swoimi ciasteczkami (niebezpieczne)<p> 
199
-  
200
-   Ta opcja pozwala Ci na zarządzanie swoimi ciasteczkami innym
201
-rozszerzeniem,np. <a
202
-href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/82">CookieCuller</a>. Jest to
203
-szczególnie niebezpieczne, gdyż złośliwe węzły wyjściowe mogą fałszować
204
-elementy dokumentów, które zdają się pochodzić od stron, od których masz
205
-ciasteczka (i mogą wtedy robić różne rzeczy, jak np. pobrać całą Twoją
206
-skrzynkę gmail, nawet jeśli w danej chwili nie używałeś gmail ani nie
207
-odwiedzałeś żadnych stron google!).
208
-  </p></li>
209
-   <li>Nie zapisuj ciasteczek trybu Tora/bez Tora na dysk<p> 
210
-  
211
-   Te opcje uniemożliwiają Firefoksowi zapisanie jakichkolwiek ciasteczek na
212
-dysk w danym trybie Tora. Jeśli pliki jar z ciasteczkami są włączone, będą
213
-instnieć tylko w pamięci i będą wyczyszczone w czasie zamykania Firefoksa.
214
-  </p></li>
215
-   <li>Wyłącz DOM Storage w czasie używania Tora (ważne)<p> 
216
-  
217
-   Firefox ostatnio dodał możliwość zapisywania dodatkowych informacji o stanie
218
-i identyfikatorów w trwałych tabelach, zwanych <a
219
-href="http://developer.mozilla.org/docs/DOM:Storage">DOM
220
-Storage</a>. Oczywistym jest, że może to pozbawić Cię anonimowości, jeśli
221
-zachowane dane mogą być odczytane po zmianie stanu Tora.
222
-  </p></li>
223
-   <li>Czyść uwierzytelnione sesje HTTP (zalecane)<p> 
224
-  
225
-   Dane do uwierzytelniania HTTP mogą być badane przez węzły wyjściowe i
226
-wykorzystane zarówno do stwierdzenia, że odwiedzasz pewną stronę wymagając
227
-uwierzytelniania HTTP, jak i do podszywania się pod Ciebie na tej stronie. 
228
-  </p></li>
229
-   <li>Czyść ciasteczka Tora w czasie wyłączania przeglądarki w trybie Tora/bez
230
-Tora<p> 
231
-  
232
-   Te opcje instalują funkcję uruchamianą przy wyłączaniu przeglądarki do
233
-czyszczenia ciasteczek trybu Tora/bez Tora w czasie wyłączania
234
-przeglądarki. Jest to niezależne od Twojego ustawienia Czyść Prywatne Dane i
235
-istotnie czyści odpowiednie pliki jar z ciasteczkami.
236
-  </p></li>
237
-   <li>Zapobiegaj zachowywaniu kart otwartych z Torem w czasie zachowywania sesji
238
-(zalecane)<p> 
239
-  
240
-   Ta opcja sprawia, że mechanizm zachowywania sesji nie zapisze na dysk kart
241
-otwartych w trybie Tora. Niestety, to też uniemożliwia ponowne otwarcie
242
-zamkniętych kart. Przyczyną, dla której ta opcja jest zalecana jest to, że
243
-po padzie programu, Twoja przeglądarka będzie w nieokreślonym stanie Tora i
244
-mogłaby potencjalnie załadować kilka kart otwartych przed padem w trybie
245
-Tora, tym razem bez Tora. Następująca opcja jest alternatywnym sposobem
246
-ochrony przed tym.
247
-  </p></li>
248
-   <li>Przy normalnym uruchomieniu, ustaw tryb na: Tor, Nie-Tor, Stan przy
249
-wyłączeniu<p> 
250