Browse code

Remove website translations, closes #4082

Runa A. Sandvik authored on 28/09/2011 12:14:02
Showing 1 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,262 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24977 $
8
-# Translation-Priority: 3-low
9
-#include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Donate to Tor" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
- <div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
-donate/donate>">Dotacje</a>
14
- </div>
15
-<div id="maincol">
16
- <h1>Złóż dotację</h1>
17
-  <p><strong>Twoje wsparcie jest kluczowe dla naszego sukcesu.</strong>Projekt
18
-Tor jest projektem non-profit według US 501[c][3] z zadaniem badania,
19
-rozwoju i edukacji na temat anonimowości i prywatności on-line. Dotacje na
20
-Projekt Tor mogą zostać odliczone od podatku dla obywateli USA i dla tych,
21
-które płacą podatki w krajach, które mają umowę z USA o wspólnym (wzajemnym)
22
-opodatkowaniu darowizn charytatywnych. Nasz numer tax ID to
23
-20-8096820. Jesteśmy wymienieni na <a
24
-href="http://www2.guidestar.org/organizations/20-8096820/tor-project.aspx">GuideStar</a>.
25
-Z przyjemnością przyjmiemy dotację poprzez:</p>
26
- <ul class="hlist">
27
-  <li><a href="#paypal">Paypal</a></li>
28
-  <li><a href="#amazon">Amazon Payments</a></li>
29
-  <li><a href="#google">Google Checkout</a></li>
30
-  <li><a href="#givv">Givv.org</a></li>
31
-  <li class="last"><a href="#cash">czeki, przelewy, transfery bankowe, granty w akcjach lub
32
-poprzez inne, bardziej wyrafinowane transakcje</a></li>
33
- </ul>
34
-  <p>Jeśli chcesz dokonać anonimowej dotacji, zrób to w sposób
35
-anonimowy. Skontaktuj się z nami pod adresem donations@torproject.org, by
36
-poznać szczegóły.</p>
37
-
38
-<!-- BEGIN PAYPAL -->
39
-<script type="text/javascript" src="$(DOCROOT)/js/jquery.min.js"></script>
40
-<script type="text/javascript">
41
-function displayVals() { var t3 = jQuery('#t3').val(); var amount =
42
-jQuery('#amount').val(); var radioVal =
43
-jQuery('input[@name="amount"]:checked').val(); if(t3 != 0){ if( !amount ) {
44
-jQuery('#a3').val(radioVal); }else{ jQuery('#a3').val(amount); }
45
-jQuery('#p3').val(1); jQuery('#cmd').val('_xclick-subscriptions');
46
-jQuery('#item_name').val('Członkostwo w Projekcie Tor');
47
-jQuery('#ppinfo').replaceWith('<small id="ppinfo">Wymaga konta
48
-PayPal</small>'); }else{ jQuery('#a3').val(0); jQuery('#p3').val(0);
49
-jQuery('#cmd').val('_donations'); jQuery('#item_name').val('Dotacja na
50
-Projekt Tor'); jQuery('#ppinfo').replaceWith('<small id="ppinfo">Nie wymaga
51
-konta PayPal</small>'); } if( !t3 ) { jQuery('#cmd').val('_donations');
52
-jQuery('#item_name').val('Dotacja na Projekt Tor');
53
-jQuery('#ppinfo').replaceWith('<small id="ppinfo">Nie wymaga konta
54
-PayPal</small>'); } } jQuery(function(){
55
-jQuery("input[@name='amount']:checked").change(displayVals);
56
-jQuery("#amount").change(displayVals); jQuery("#t3").change(displayVals);
57
-displayVals(); });
58
-</script>
59
-
60
- <div class="hundred toptwenty">
61
-	<div class="dbox donate">
62
-  <a name="paypal"></a>
63
-		<h3>Dotuj przez PayPal</h3>
64
-	  <form id="donate" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
65
-		 <p class="type">
66
-			<label for="type">Typ Dotacji:</label> <select id="t3" name="t3">
67
-			 <option value="0">Jednorazowa dotacja</option>
68
-			 <option value="M">Miesięczna subskrypcja</option>
69
-			</select>		 <small id="ppinfo">Nie wymaga konta PayPal</small>		
70
-		 </p>
71
-	   <div class="drow">
72
-	 		 <div>
73
-	    <span> <select name="currency_code" class="cur">
74
-			  <option value="USD" selected="selected">$</option>
75
-			  <option value="EUR">&euro;</option>
76
-			  <option value="GBP">&pound;</option>
77
-			  <option value="YEN">&yen;</option>
78
-			  </select> </span>
79
-			 <ul class="amounts">	
80
-		   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="2000.00"><label
81
-for="2000">2000</label></li>
82
-	 	   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="1000.00"><label
83
-for="1000">1000</label></li>
84
-		   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="500.00"><label
85
-for="500">500</label></li>
86
-		   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="250.00"><label
87
-for="250">250</label></li>
88
-		   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="100.00"><label
89
-for="100">100</label></li>
90
-		   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="50.00"><label
91
-for="50">50</label></li>
92
-		   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="20.00"
93
-checked="checked"><label for="20">20</label></li>
94
-		   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="10.00"><label
95
-for="10">10</label></li>
96
-		   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="5.00"><label
97
-for="5">5</label></li>
98
-		  </ul>
99
-		  </div>
100
-		  <div>
101
-		  <!-- <input type="image" src="../images/btn_donateCC_LG.gif" name="submit" alt="Subscribe to Tor with PayPal - it's fast, free and secure!">
102
- -->
103
-<label for="custom">lub wpisz kwotę dotacji:</label><input type="text"
104
-id="amount" class="amount" name="amount"> <input type="hidden" id="a3"
105
-name="a3" value="0">		 <input class="donate-btn" type="submit" name="donate"
106
-value="Dotuj" alt="Zasubskrybuj Tora z PayPal - szybkie, darmowe i
107
-bezpieczne!">
108
-	    
109
-		  </div>
110
-		   <input type="hidden" id="p3" name="p3" value="1"> <input type="hidden"
111
-name="sra" value="1"> <input type="hidden" name="src" value="1"> <input
112
-type="hidden" name="no_shipping" value="1"> <input type="hidden"
113
-name="no_note" value="1"> <input type="hidden" id="cmd" name="cmd"
114
-value="_donations"> <input type="hidden" name="business"
115
-value="donations@torproject.org"> <input type="hidden" id="item_name"
116
-name="item_name" value="Donation to the Tor Project"> <input type="hidden"
117
-name="return" value="https://www.torproject.org/donate/thankyou.html">
118
-<input type="hidden" name="cancel_return"
119
-value="https://www.torproject.org/donate/donate.html">
120
-		 </div>
121
-	 </form>
122
-	</div>
123
- </div>
124
-
125
- <!-- END PAYPAL -->
126
-<div class="hundred toptwenty">
127
-
128
-  <!-- BEGIN AMAZON -->
129
-<a name="amazon"></a>
130
-	 <div class="dbox dsmall">
131
-		<h3>Dotacja przez Amazon Payments</h3>
132
-	  <form action="https://authorize.payments.amazon.com/pba/paypipeline" method="post">
133
-	   <div class="drow toppad">
134
-		  <div>
135
-		   <label for="amazon">&#x24;</label> <input type="text" name="amount" size="6"
136
-value="20"> <input class="donate-btn" type="image"
137
-src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/asp/golden_small_donate_withmsg_whitebg.gif">
138
-		  </div>
139
-		  <input type="hidden" name="immediateReturn" value="1"> <input type="hidden"
140
-name="collectShippingAddress" value="0"> <input type="hidden"
141
-name="minimumDonationAmount" value="USD 5"> <input type="hidden"
142
-name="isDonationWidget" value="1"> <input type="hidden" name="description"
143
-value="Supporting Online Anonymity &amp; Privacy"> <input type="hidden"
144
-name="amazonPaymentsAccountId"
145
-value="XGSROLNTXRNC3N1P4TXKMNK14LN1D6SZUD8SN1"> <input type="hidden"
146
-name="returnUrl" value="https://www.torproject.org/donate/thankyou.html">
147
-<input type="hidden" name="processImmediate" value="1"> <input type="hidden"
148
-name="cobrandingStyle" value="logo"> <input type="hidden" name="abandonUrl"
149
-value="https://www.torproject.org/donate/donate.html">
150
-		 </div>
151
-		</form>
152
-		<small>Wymaga konta na Amazon</small>		
153
-	 </div>
154
-
155
-
156
-  <!-- END AMAZON -->
157
-<!-- BEGIN GOOGLE -->
158
-<a id="google"></a>
159
-  <div class="dbox dsmall">
160
-   <h3>Dotuj przez Google Checkout</h3>
161
-   
162
-<script type="text/javascript">
163
-function validateAmount(amount){ if(amount.value.match(
164
-/^[0-9]+(\.([0-9]+))?$/)){ return true; }else{ alert('You must enter a valid
165
-donation.'); amount.focus(); return false; } }
166
-</script>
167
-
168
-		<form action="https://checkout.google.com/cws/v2/Donations/250937139555708/checkoutForm" id="BB_BuyButtonForm" method="post" name="BB_BuyButtonForm" onSubmit="return validateAmount(this.item_price_1)" target="_top">
169
-	 	 <div class="drow toppad">
170
-	 	 <div>
171
-  		<label for="google">&#x24;</label> <input id="item_price_1"
172
-name="item_price_1" size="6" type="text" value="20"> <input
173
-class="donate-btn" alt="Dotuj"
174
-src="https://checkout.google.com/buttons/checkout.gif?merchant_id=&w=168&h=44&style=trans&variant=text&loc=en_US"
175
-type="image">
176
-		 </div>
177
-   	 <input name="item_name_1" type="hidden" value="Donate to the Tor Project">
178
-<input name="item_description_1" type="hidden" value="Tor jest pisany i
179
-wspierany przez ludzi takich jak Ty"> <input name="item_quantity_1"
180
-type="hidden" value="1"> <input name="item_currency_1" type="hidden"
181
-value="USD"> <input name="item_is_modifiable_1" type="hidden" value="true">
182
-<input name="item_min_price_1" type="hidden" value="0.01"> <input
183
-name="item_max_price_1" type="hidden" value="25000.0"> <input
184
-name="_charset_" type="hidden" value="utf-8">
185
-	  </div>
186
-   </form>
187
-		<small>Wymaga konta Google</small>		
188
-  </div>
189
-
190
-
191
-  <!-- END GOOGLE -->
192
-<!-- BEGIN GIVV -->
193
-<a id="givv"></a>
194
-  <div class="dbox dsmall givv">
195
-   <h3>Dotacja przez Givv.org</h3>
196
-   <p>Givv.org to nowy sposób na wpłynięcie na coś. Dokonaj jednej miesięcznej
197
-dotacji. Do tylu organizacji non-profit, do ilu chcesz. Automatyczne,
198
-jednokliknięciowe dawanie. <strong>Zachowujesz anonimowość i
199
-kontrolę!</strong> </p>
200
-	  <p style="text-align:center;"><strong><a href="http://givv.org/recipients/the-tor-project">Przejdź do
201
-Givv.org &raquo;</a></strong></p>
202
-  </div>
203
-
204
-  <!-- END GIVV -->
205
-</div>
206
-
207
-  <!-- BEGIN CHECK -->
208
-<a id="cash"></a>
209
-  <div class="hundred toptwenty">
210
-   <div class="dbox donate">
211
-    <h3>Dotacje poprzez czeki, gotówkę, przelewy pieniężne, granty akcji lub inne,
212
-bardziej wyrafinowane transakcje</h3>
213
-    <h4>Możesz wysyłać czeki lub przelewy pieniężne do:</h4>
214
-	  <p>The Tor Project, Inc<br> 969 Main Street, Suite 206<br> Walpole, MA
215
-02081-2972 USA</p>
216
-
217
-  	 <!-- END CHECK -->
218
-<h3 style="margin-top:20px;">Dotacje poprzez przelew elektroniczny lub bankowy</h3>
219
-    <h4>Transfery z USA</h4>
220
-    <p>Jeśli chcesz dokonać transferu elektronicznego lub ACH z USA, skontaktuj się
221
-z nami po niezbędne informacje.</p>
222
-    <h4>Transfery Europejskie</h4>
223
-    <p>Wau Holland Stiftung<br> IBAN DE03 5204 0021 0277 281202<br> SWIFT BIC
224
-COBADEFF520</p>
225
-    <h4>Informacja o koncie w klasycznym stylu niemieckim to:</h4>
226
-    <p>Konto: 2772812-02<br> Inhaber: Wau Holland Stiftung<br> Bank: Commerzbank
227
-Kassel<br> BLZ: 52040021</p>
228
-    <p><em>Do europejskich transferów bankowych mamy umowę z <a
229
-href="https://www.ccc.de/">CCC in Germany</a>, by dać możliwość odpisania
230
-dotacji od podatku Europejczykom:</em></p>
231
-    <ul>
232
-     <li>Mieszkańcy dowolnego z 31 krajół członkowskich <a
233
-href="http://en.wikipedia.org/wiki/Single_Euro_Payments_Area">SEPA</a> mogą
234
-wysłać do 50.000 euro przy koszcie transakcji krajowej (czyli zwykle za
235
-darmo, jeśli wysyłają elektronicznie).</li>
236
-     <li>Obywatele Niemiec mogą dokonać dobroczynnego wkładu, który można odpisać od
237
-podatku do pewnego stopnia (maximum 5% całkowitego dochodu, do 1.650 euro
238
-rocznie). Ostatnio wprowadzono nowe prawo, które zmienia to na 20% bez
239
-górnej granicy.</li>
240
-     <li>Korporacje mogą dokonywać dotacji do 4/1000 ich łacznych obrotów, zarobków i
241
-pensji. WHS wydaje kwit dotacji na żądanie (jeśli dostarczono dane
242
-adresowe).</li>
243
-    </ul>
244
-   </div>
245
-  </div>
246
-
247
-
248
-<!-- END TRANSFER -->
249
-<!-- END MAINCOL -->
250
-</div>
251
- <div id = "sidecol">
252
-
253
-
254
- #include "side-donate.wmi"
255
-#include "pl/info.wmi"
256
-</div>
257
- 
258
-
259
-<!-- END SIDECOL -->
260
-<!-- END CONTENT -->
261
-</div>
262
-#include "pl/foot.wmi"
Browse code

lots of new and updated translations for the website

Runa A. Sandvik authored on 21/09/2011 23:33:07
Showing 1 changed files
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24885 $
7
+# Revision: $Revision: 24977 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Donate to Tor" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -36,7 +36,7 @@ anonimowy. Skontaktuj się z nami pod adresem donations@torproject.org, by
36 36
 poznać szczegóły.</p>
37 37
 
38 38
 <!-- BEGIN PAYPAL -->
39
-<script type="text/javascript" src="$(DOCROOT)/jquery.min.js"></script>
39
+<script type="text/javascript" src="$(DOCROOT)/js/jquery.min.js"></script>
40 40
 <script type="text/javascript">
41 41
 function displayVals() { var t3 = jQuery('#t3').val(); var amount =
42 42
 jQuery('#amount').val(); var radioVal =
... ...
@@ -114,9 +114,9 @@ name="no_note" value="1"> <input type="hidden" id="cmd" name="cmd"
114 114
 value="_donations"> <input type="hidden" name="business"
115 115
 value="donations@torproject.org"> <input type="hidden" id="item_name"
116 116
 name="item_name" value="Donation to the Tor Project"> <input type="hidden"
117
-name="return" value="https://www.torproject.org/donate/thankyou"> <input
118
-type="hidden" name="cancel_return"
119
-value="https://www.torproject.org/donate">
117
+name="return" value="https://www.torproject.org/donate/thankyou.html">
118
+<input type="hidden" name="cancel_return"
119
+value="https://www.torproject.org/donate/donate.html">
120 120
 		 </div>
121 121
 	 </form>
122 122
 	</div>
... ...
@@ -143,10 +143,10 @@ name="isDonationWidget" value="1"> <input type="hidden" name="description"
143 143
 value="Supporting Online Anonymity &amp; Privacy"> <input type="hidden"
144 144
 name="amazonPaymentsAccountId"
145 145
 value="XGSROLNTXRNC3N1P4TXKMNK14LN1D6SZUD8SN1"> <input type="hidden"
146
-name="returnUrl" value="https://www.torproject.org/donate/donate/thankyou">
146
+name="returnUrl" value="https://www.torproject.org/donate/thankyou.html">
147 147
 <input type="hidden" name="processImmediate" value="1"> <input type="hidden"
148 148
 name="cobrandingStyle" value="logo"> <input type="hidden" name="abandonUrl"
149
-value="https://www.torproject.org/donate/donate">
149
+value="https://www.torproject.org/donate/donate.html">
150 150
 		 </div>
151 151
 		</form>
152 152
 		<small>Wymaga konta na Amazon</small>		
Browse code

new languages for the website, updated translations

Runa A. Sandvik authored on 21/07/2011 10:48:17
Showing 1 changed files
... ...
@@ -28,8 +28,8 @@ Z przyjemnością przyjmiemy dotację poprzez:</p>
28 28
   <li><a href="#amazon">Amazon Payments</a></li>
29 29
   <li><a href="#google">Google Checkout</a></li>
30 30
   <li><a href="#givv">Givv.org</a></li>
31
-  <li class="last"><a href="#cash">checks, money orders, bank transfers, stock grants or other
32
-more sophisticated transactions</a></li>
31
+  <li class="last"><a href="#cash">czeki, przelewy, transfery bankowe, granty w akcjach lub
32
+poprzez inne, bardziej wyrafinowane transakcje</a></li>
33 33
  </ul>
34 34
   <p>Jeśli chcesz dokonać anonimowej dotacji, zrób to w sposób
35 35
 anonimowy. Skontaktuj się z nami pod adresem donations@torproject.org, by
Browse code

new and updated translations for the website

Runa A. Sandvik authored on 13/07/2011 20:56:56
Showing 1 changed files
... ...
@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 
6 6
 ## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24807 $
7
+# Revision: $Revision: 24885 $
8 8
 # Translation-Priority: 3-low
9 9
 #include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Donate to Tor" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10 10
 <div id="content" class="clearfix">
... ...
@@ -28,15 +28,15 @@ Z przyjemnością przyjmiemy dotację poprzez:</p>
28 28
   <li><a href="#amazon">Amazon Payments</a></li>
29 29
   <li><a href="#google">Google Checkout</a></li>
30 30
   <li><a href="#givv">Givv.org</a></li>
31
-  <li class="last"><a href="#cash">czeki, przelewy, transfery bankowe, granty w akcjach lub
32
-poprzez inne, bardziej wyrafinowane transakcje.</a></li>
31
+  <li class="last"><a href="#cash">checks, money orders, bank transfers, stock grants or other
32
+more sophisticated transactions</a></li>
33 33
  </ul>
34 34
   <p>Jeśli chcesz dokonać anonimowej dotacji, zrób to w sposób
35 35
 anonimowy. Skontaktuj się z nami pod adresem donations@torproject.org, by
36 36
 poznać szczegóły.</p>
37 37
 
38 38
 <!-- BEGIN PAYPAL -->
39
-<script type="text/javascript" src="../jquery-1.6.1.min.js"></script>
39
+<script type="text/javascript" src="$(DOCROOT)/jquery.min.js"></script>
40 40
 <script type="text/javascript">
41 41
 function displayVals() { var t3 = jQuery('#t3').val(); var amount =
42 42
 jQuery('#amount').val(); var radioVal =
... ...
@@ -113,8 +113,8 @@ type="hidden" name="no_shipping" value="1"> <input type="hidden"
113 113
 name="no_note" value="1"> <input type="hidden" id="cmd" name="cmd"
114 114
 value="_donations"> <input type="hidden" name="business"
115 115
 value="donations@torproject.org"> <input type="hidden" id="item_name"
116
-name="item_name" value="Dotacja na Projekt Tor"> <input type="hidden"
117
-name="return" value="https://www.torproject.org/donate"> <input
116
+name="item_name" value="Donation to the Tor Project"> <input type="hidden"
117
+name="return" value="https://www.torproject.org/donate/thankyou"> <input
118 118
 type="hidden" name="cancel_return"
119 119
 value="https://www.torproject.org/donate">
120 120
 		 </div>
... ...
@@ -143,8 +143,8 @@ name="isDonationWidget" value="1"> <input type="hidden" name="description"
143 143
 value="Supporting Online Anonymity &amp; Privacy"> <input type="hidden"
144 144
 name="amazonPaymentsAccountId"
145 145
 value="XGSROLNTXRNC3N1P4TXKMNK14LN1D6SZUD8SN1"> <input type="hidden"
146
-name="returnUrl" value="https://www.torproject.org/donate/donate"> <input
147
-type="hidden" name="processImmediate" value="1"> <input type="hidden"
146
+name="returnUrl" value="https://www.torproject.org/donate/donate/thankyou">
147
+<input type="hidden" name="processImmediate" value="1"> <input type="hidden"
148 148
 name="cobrandingStyle" value="logo"> <input type="hidden" name="abandonUrl"
149 149
 value="https://www.torproject.org/donate/donate">
150 150
 		 </div>
Browse code

new and updated translations for the website as wml, new languages added to Makefile.common

Runa A. Sandvik authored on 08/07/2011 11:26:23
Showing 1 changed files
1 1
new file mode 100644
... ...
@@ -0,0 +1,262 @@
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+## translation metadata
7
+# Revision: $Revision: 24807 $
8
+# Translation-Priority: 3-low
9
+#include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Donate to Tor" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
+<div id="content" class="clearfix">
11
+ <div id="breadcrumbs">
12
+  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
+donate/donate>">Dotacje</a>
14
+ </div>
15
+<div id="maincol">
16
+ <h1>Złóż dotację</h1>
17
+  <p><strong>Twoje wsparcie jest kluczowe dla naszego sukcesu.</strong>Projekt
18
+Tor jest projektem non-profit według US 501[c][3] z zadaniem badania,
19
+rozwoju i edukacji na temat anonimowości i prywatności on-line. Dotacje na
20
+Projekt Tor mogą zostać odliczone od podatku dla obywateli USA i dla tych,
21
+które płacą podatki w krajach, które mają umowę z USA o wspólnym (wzajemnym)
22
+opodatkowaniu darowizn charytatywnych. Nasz numer tax ID to
23
+20-8096820. Jesteśmy wymienieni na <a
24
+href="http://www2.guidestar.org/organizations/20-8096820/tor-project.aspx">GuideStar</a>.
25
+Z przyjemnością przyjmiemy dotację poprzez:</p>
26
+ <ul class="hlist">
27
+  <li><a href="#paypal">Paypal</a></li>
28
+  <li><a href="#amazon">Amazon Payments</a></li>
29
+  <li><a href="#google">Google Checkout</a></li>
30
+  <li><a href="#givv">Givv.org</a></li>
31
+  <li class="last"><a href="#cash">czeki, przelewy, transfery bankowe, granty w akcjach lub
32
+poprzez inne, bardziej wyrafinowane transakcje.</a></li>
33
+ </ul>
34
+  <p>Jeśli chcesz dokonać anonimowej dotacji, zrób to w sposób
35
+anonimowy. Skontaktuj się z nami pod adresem donations@torproject.org, by
36
+poznać szczegóły.</p>
37
+
38
+<!-- BEGIN PAYPAL -->
39
+<script type="text/javascript" src="../jquery-1.6.1.min.js"></script>
40
+<script type="text/javascript">
41
+function displayVals() { var t3 = jQuery('#t3').val(); var amount =
42
+jQuery('#amount').val(); var radioVal =
43
+jQuery('input[@name="amount"]:checked').val(); if(t3 != 0){ if( !amount ) {
44
+jQuery('#a3').val(radioVal); }else{ jQuery('#a3').val(amount); }
45
+jQuery('#p3').val(1); jQuery('#cmd').val('_xclick-subscriptions');
46
+jQuery('#item_name').val('Członkostwo w Projekcie Tor');
47
+jQuery('#ppinfo').replaceWith('<small id="ppinfo">Wymaga konta
48
+PayPal</small>'); }else{ jQuery('#a3').val(0); jQuery('#p3').val(0);
49
+jQuery('#cmd').val('_donations'); jQuery('#item_name').val('Dotacja na
50
+Projekt Tor'); jQuery('#ppinfo').replaceWith('<small id="ppinfo">Nie wymaga
51
+konta PayPal</small>'); } if( !t3 ) { jQuery('#cmd').val('_donations');
52
+jQuery('#item_name').val('Dotacja na Projekt Tor');
53
+jQuery('#ppinfo').replaceWith('<small id="ppinfo">Nie wymaga konta
54
+PayPal</small>'); } } jQuery(function(){
55
+jQuery("input[@name='amount']:checked").change(displayVals);
56
+jQuery("#amount").change(displayVals); jQuery("#t3").change(displayVals);
57
+displayVals(); });
58
+</script>
59
+
60
+ <div class="hundred toptwenty">
61
+	<div class="dbox donate">
62
+  <a name="paypal"></a>
63
+		<h3>Dotuj przez PayPal</h3>
64
+	  <form id="donate" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
65
+		 <p class="type">
66
+			<label for="type">Typ Dotacji:</label> <select id="t3" name="t3">
67
+			 <option value="0">Jednorazowa dotacja</option>
68
+			 <option value="M">Miesięczna subskrypcja</option>
69
+			</select>		 <small id="ppinfo">Nie wymaga konta PayPal</small>		
70
+		 </p>
71
+	   <div class="drow">
72
+	 		 <div>
73
+	    <span> <select name="currency_code" class="cur">
74
+			  <option value="USD" selected="selected">$</option>
75
+			  <option value="EUR">&euro;</option>
76
+			  <option value="GBP">&pound;</option>
77
+			  <option value="YEN">&yen;</option>
78
+			  </select> </span>
79
+			 <ul class="amounts">	
80
+		   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="2000.00"><label
81
+for="2000">2000</label></li>
82
+	 	   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="1000.00"><label
83
+for="1000">1000</label></li>
84
+		   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="500.00"><label
85
+for="500">500</label></li>
86
+		   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="250.00"><label
87
+for="250">250</label></li>
88
+		   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="100.00"><label
89
+for="100">100</label></li>
90
+		   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="50.00"><label
91
+for="50">50</label></li>
92
+		   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="20.00"
93
+checked="checked"><label for="20">20</label></li>
94
+		   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="10.00"><label
95
+for="10">10</label></li>
96
+		   <li><input type="radio" class="radio" name="amount" value="5.00"><label
97
+for="5">5</label></li>
98
+		  </ul>
99
+		  </div>
100
+		  <div>
101
+		  <!-- <input type="image" src="../images/btn_donateCC_LG.gif" name="submit" alt="Subscribe to Tor with PayPal - it's fast, free and secure!">
102
+ -->
103
+<label for="custom">lub wpisz kwotę dotacji:</label><input type="text"
104
+id="amount" class="amount" name="amount"> <input type="hidden" id="a3"
105
+name="a3" value="0">		 <input class="donate-btn" type="submit" name="donate"
106
+value="Dotuj" alt="Zasubskrybuj Tora z PayPal - szybkie, darmowe i
107
+bezpieczne!">
108
+	    
109
+		  </div>
110
+		   <input type="hidden" id="p3" name="p3" value="1"> <input type="hidden"
111
+name="sra" value="1"> <input type="hidden" name="src" value="1"> <input
112
+type="hidden" name="no_shipping" value="1"> <input type="hidden"
113
+name="no_note" value="1"> <input type="hidden" id="cmd" name="cmd"
114
+value="_donations"> <input type="hidden" name="business"
115
+value="donations@torproject.org"> <input type="hidden" id="item_name"
116
+name="item_name" value="Dotacja na Projekt Tor"> <input type="hidden"
117
+name="return" value="https://www.torproject.org/donate"> <input
118
+type="hidden" name="cancel_return"
119
+value="https://www.torproject.org/donate">
120
+		 </div>
121
+	 </form>
122
+	</div>
123
+ </div>
124
+
125
+ <!-- END PAYPAL -->
126
+<div class="hundred toptwenty">
127
+
128
+  <!-- BEGIN AMAZON -->
129
+<a name="amazon"></a>
130
+	 <div class="dbox dsmall">
131
+		<h3>Dotacja przez Amazon Payments</h3>
132
+	  <form action="https://authorize.payments.amazon.com/pba/paypipeline" method="post">
133
+	   <div class="drow toppad">
134
+		  <div>
135
+		   <label for="amazon">&#x24;</label> <input type="text" name="amount" size="6"
136
+value="20"> <input class="donate-btn" type="image"
137
+src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/asp/golden_small_donate_withmsg_whitebg.gif">
138
+		  </div>
139
+		  <input type="hidden" name="immediateReturn" value="1"> <input type="hidden"
140
+name="collectShippingAddress" value="0"> <input type="hidden"
141
+name="minimumDonationAmount" value="USD 5"> <input type="hidden"
142
+name="isDonationWidget" value="1"> <input type="hidden" name="description"
143
+value="Supporting Online Anonymity &amp; Privacy"> <input type="hidden"
144
+name="amazonPaymentsAccountId"
145
+value="XGSROLNTXRNC3N1P4TXKMNK14LN1D6SZUD8SN1"> <input type="hidden"
146
+name="returnUrl" value="https://www.torproject.org/donate/donate"> <input
147
+type="hidden" name="processImmediate" value="1"> <input type="hidden"
148
+name="cobrandingStyle" value="logo"> <input type="hidden" name="abandonUrl"
149
+value="https://www.torproject.org/donate/donate">
150
+		 </div>
151
+		</form>
152
+		<small>Wymaga konta na Amazon</small>		
153
+	 </div>
154
+
155
+
156
+  <!-- END AMAZON -->
157
+<!-- BEGIN GOOGLE -->
158
+<a id="google"></a>
159
+  <div class="dbox dsmall">
160
+   <h3>Dotuj przez Google Checkout</h3>
161
+   
162
+<script type="text/javascript">
163
+function validateAmount(amount){ if(amount.value.match(
164
+/^[0-9]+(\.([0-9]+))?$/)){ return true; }else{ alert('You must enter a valid
165
+donation.'); amount.focus(); return false; } }
166
+</script>
167
+
168
+		<form action="https://checkout.google.com/cws/v2/Donations/250937139555708/checkoutForm" id="BB_BuyButtonForm" method="post" name="BB_BuyButtonForm" onSubmit="return validateAmount(this.item_price_1)" target="_top">
169
+	 	 <div class="drow toppad">
170
+	 	 <div>
171
+  		<label for="google">&#x24;</label> <input id="item_price_1"
172
+name="item_price_1" size="6" type="text" value="20"> <input
173
+class="donate-btn" alt="Dotuj"
174
+src="https://checkout.google.com/buttons/checkout.gif?merchant_id=&w=168&h=44&style=trans&variant=text&loc=en_US"
175
+type="image">
176
+		 </div>
177
+   	 <input name="item_name_1" type="hidden" value="Donate to the Tor Project">
178
+<input name="item_description_1" type="hidden" value="Tor jest pisany i
179
+wspierany przez ludzi takich jak Ty"> <input name="item_quantity_1"
180
+type="hidden" value="1"> <input name="item_currency_1" type="hidden"
181
+value="USD"> <input name="item_is_modifiable_1" type="hidden" value="true">
182
+<input name="item_min_price_1" type="hidden" value="0.01"> <input
183
+name="item_max_price_1" type="hidden" value="25000.0"> <input
184
+name="_charset_" type="hidden" value="utf-8">
185
+	  </div>
186
+   </form>
187
+		<small>Wymaga konta Google</small>		
188
+  </div>
189
+
190
+
191
+  <!-- END GOOGLE -->
192
+<!-- BEGIN GIVV -->
193
+<a id="givv"></a>
194
+  <div class="dbox dsmall givv">
195
+   <h3>Dotacja przez Givv.org</h3>
196
+   <p>Givv.org to nowy sposób na wpłynięcie na coś. Dokonaj jednej miesięcznej
197
+dotacji. Do tylu organizacji non-profit, do ilu chcesz. Automatyczne,
198
+jednokliknięciowe dawanie. <strong>Zachowujesz anonimowość i
199
+kontrolę!</strong> </p>
200
+	  <p style="text-align:center;"><strong><a href="http://givv.org/recipients/the-tor-project">Przejdź do
201
+Givv.org &raquo;</a></strong></p>
202
+  </div>
203
+
204
+  <!-- END GIVV -->
205
+</div>
206
+
207
+  <!-- BEGIN CHECK -->
208
+<a id="cash"></a>
209
+  <div class="hundred toptwenty">
210
+   <div class="dbox donate">
211
+    <h3>Dotacje poprzez czeki, gotówkę, przelewy pieniężne, granty akcji lub inne,
212
+bardziej wyrafinowane transakcje</h3>
213
+    <h4>Możesz wysyłać czeki lub przelewy pieniężne do:</h4>
214
+	  <p>The Tor Project, Inc<br> 969 Main Street, Suite 206<br> Walpole, MA
215
+02081-2972 USA</p>
216
+
217
+  	 <!-- END CHECK -->
218
+<h3 style="margin-top:20px;">Dotacje poprzez przelew elektroniczny lub bankowy</h3>
219
+    <h4>Transfery z USA</h4>
220
+    <p>Jeśli chcesz dokonać transferu elektronicznego lub ACH z USA, skontaktuj się
221
+z nami po niezbędne informacje.</p>
222
+    <h4>Transfery Europejskie</h4>
223
+    <p>Wau Holland Stiftung<br> IBAN DE03 5204 0021 0277 281202<br> SWIFT BIC
224
+COBADEFF520</p>
225
+    <h4>Informacja o koncie w klasycznym stylu niemieckim to:</h4>
226
+    <p>Konto: 2772812-02<br> Inhaber: Wau Holland Stiftung<br> Bank: Commerzbank
227
+Kassel<br> BLZ: 52040021</p>
228
+    <p><em>Do europejskich transferów bankowych mamy umowę z <a
229
+href="https://www.ccc.de/">CCC in Germany</a>, by dać możliwość odpisania
230
+dotacji od podatku Europejczykom:</em></p>
231
+    <ul>
232
+     <li>Mieszkańcy dowolnego z 31 krajół członkowskich <a
233
+href="http://en.wikipedia.org/wiki/Single_Euro_Payments_Area">SEPA</a> mogą
234
+wysłać do 50.000 euro przy koszcie transakcji krajowej (czyli zwykle za
235
+darmo, jeśli wysyłają elektronicznie).</li>
236
+     <li>Obywatele Niemiec mogą dokonać dobroczynnego wkładu, który można odpisać od
237
+podatku do pewnego stopnia (maximum 5% całkowitego dochodu, do 1.650 euro
238
+rocznie). Ostatnio wprowadzono nowe prawo, które zmienia to na 20% bez
239
+górnej granicy.</li>
240
+     <li>Korporacje mogą dokonywać dotacji do 4/1000 ich łacznych obrotów, zarobków i
241
+pensji. WHS wydaje kwit dotacji na żądanie (jeśli dostarczono dane
242
+adresowe).</li>
243
+    </ul>
244
+   </div>
245
+  </div>
246
+
247
+
248
+<!-- END TRANSFER -->
249
+<!-- END MAINCOL -->
250
+</div>
251
+ <div id = "sidecol">
252
+
253
+
254
+ #include "side-donate.wmi"
255
+#include "pl/info.wmi"
256
+</div>
257
+ 
258
+
259
+<!-- END SIDECOL -->
260
+<!-- END CONTENT -->
261
+</div>
262
+#include "pl/foot.wmi"
Browse code

translation below 80%, remove the wml

Runa A. Sandvik authored on 23/05/2011 21:44:27
Showing 1 changed files
1 1
deleted file mode 100644
... ...
@@ -1,279 +0,0 @@
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-## translation metadata
7
-# Revision: $Revision: 24163 $
8
-# Translation-Priority: 3-low
9
-#include "pl/head.wmi" TITLE="Tor Project: Donate to Tor" CHARSET="UTF-8" ANNOUNCE_RSS="yes"
10
-<div id="content" class="clearfix">
11
- <div id="breadcrumbs">
12
-  <a href="<page index>">Start &raquo; </a> <a href="<page
13
-donate/donate>">Dotacje</a>
14
- </div>
15
- <div id="maincol">
16
- <h1>Dotacje pieniężne</h1>
17
-  <p><strong>Twoje wsparcie jest kluczowe dla naszego sukcesu.</strong>Projekt
18
-Tor jest projektem non-profit według US 501[c][3] z zadaniem badania,
19
-rozwoju i edukacji na temat anonimowości i prywatności on-line. Dotacje na
20
-Projekt Tor mogą zostać odliczone od podatku dla obywateli USA, lub dla
21
-tych, które płacą podatki w krajach, które mają umowę z USA o wspólnym
22
-(wzajemnym) opodatkowaniu darowizn charytatywnych. Nasz numer tax ID to
23
-20-8096820. Jesteśmy wymienieni na <a
24
-href="http://www2.guidestar.org/organizations/20-8096820/tor-project.aspx">GuideStar</a>.
25
-Z przyjemnością przyjmiemy dotację poprzez:
26
- <ul>
27
-  <li>Paypal</li>
28
-  <li>Amazon Payments</li> 
29
-  <li>Google Checkout</li> 
30
-  <li>Givv.org</li>
31
-  <li>czek, przelew, transfery bankowe, granty w akcjach lub poprzez inne,
32
-bardziej wyrafinowane transakcje.</li>
33
- </ul></p>
34
-  <p>Jeśli chcesz dokonać anonimowej dotacji, zrób to w sposób
35
-anonimowy. Skontaktuj się z nami pod adresem donations@torproject.org, by
36
-poznać szczegóły.</p>
37
-  
38
-  <!-- BEGIN PAYPAL SUBSCRIPTION -->
39
-<div class="title toptwenty">Subskrypcja poprzez PayPal na Projekt Tor</div>
40
-  <div class="left hundred">
41
-	<div class="paypal focus">
42
-	 <h4>Miesięczna subskrypcja na Projekt Tor</h4>
43
-	  <table>
44
-	  <form id="subscribe" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
45
-	   <div class="toppad">
46
-		<tr>
47
-		  <td>Wybierz walutę:</td>
48
-		   <td>
49
-			<select name="currency_code">
50
-			 <option value="USD" selected="selected">$</option>
51
-			 <option value="EUR">&euro;</option>
52
-			 <option value="GBP">&pound;</option>
53
-			 <option value="YEN">&yen;</option>
54
-			</select>
55
-		   </td>
56
-		 </tr>
57
-		 <tr>
58
-		   <input type="hidden" name="p3" value="1"> <input type="hidden" name="t3"
59
-value="M"> <input type="hidden" name="sra" value="1"> <input type="hidden"
60
-name="src" value="1"> <input type="hidden" name="no_shipping" value="1">
61
-<input type="hidden" name="no_note" value="1"> <input type="image"
62
-src="$(IMGROOT)/btn_donateCC_LG.gif" name="submit" alt="Zasubskrybuj Tora z
63
-PayPal - szybkie, darmowe i bezpieczne!"/> <input type="hidden" name="cmd"
64
-value="_xclick-subscriptions"> <input type="hidden" name="business"
65
-value="donations@torproject.org"> <input type="hidden" name="item_name"
66
-value="Tor Project Membership"> <input type="hidden" name="return"
67
-value="https://www.torproject.org/donate"/> <input type="hidden"
68
-name="cancel_return" value="https://www.torproject.org/donate"/> <input
69
-class="donate-btn" type="submit" name="donate" value="Donate">
70
-		 </tr>
71
-		 <tr>
72
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="5.00">5/m-c</td>
73
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="10.00">10/m-c</td>
74
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="20.00" checked="checked">20/m-c</td>
75
-		 </tr>
76
-		 <tr>
77
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="50.00">50/m-c</td>
78
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="100.00">100/m-c</td>
79
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="250.00">250/m-c</td>
80
-		 </tr>
81
-		 </div>
82
-		</form>
83
-		</table>
84
-		</div>
85
-	 </div>
86
- 
87
- 
88
-  <!-- END PAYPAL SUBSCRIPTION -->
89
-<!-- BEGIN PAYPAL ONE TIME -->
90
-<div class="title toptwenty">Pojedyncza dotacja przez PayPal</div>
91
-  <div class="left hundred">
92
-	<div class="paypal focus">
93
-	 <h4>Dokonaj jednorazowej dotacji</h4>
94
-	  <form id="donate" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
95
-	   <table>
96
-		 <tr colspan="2">
97
-		  <td>Wybierz walutę:</td>
98
-		   <td>
99
-			<select name="currency_code">
100
-			 <option value="USD" selected="selected">$</option>
101
-			 <option value="EUR">&euro;</option>
102
-			 <option value="GBP">&pound;</option>
103
-			 <option value="YEN">&yen;</option>
104
-			</select>
105
-		   </td>
106
-	   </tr>
107
-	   <tr colspan="2">
108
-		  <input type="hidden" name="no_shipping" value="1"> <input type="image"
109
-src="$(IMGROOT)/btn_donateCC_LG.gif" name="submit" alt=" Dokonaj
110
-jednorazowej dotacji z PayPal - szybkie, darmowe i bezpieczne!"/> <input
111
-type="hidden" name="cmd" value="_xclick"> <input type="hidden"
112
-name="business" value="donations@torproject.org"> <input type="hidden"
113
-name="item_name" value="Tor"> <input type="hidden" name="return"
114
-value="https://www.torproject.org/donate/donate.html.en"/> <input
115
-type="hidden" name="cancel_return"
116
-value="https://www.torproject.org/donate/donate.html.en"/>
117
-	   </tr>
118
-	   <tr>
119
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="10.00"> 10</td>
120
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="20.00" checked="checked"> 20</td>
121
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="50.00"> 50</td>
122
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="100.00"> 100</td>
123
-	   </tr>
124
-	   <tr>
125
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="250.00"> 250</td>
126
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="500.00"> 500</td>
127
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="1000.00"> 1,000</td>
128
-		  <td><input type="radio" name="a3" value="5000.00"> 5,000</td>
129
-	   </tr>
130
-	  </table>
131
-    </form>
132
-   </div>
133
-   </div>
134
-  
135
-  
136
-  <!-- END PAYPAL ONE-TIME -->
137
-<!-- BEGIN AMAZON -->
138
-<div class="title topforty">Pojedyncza dotacja przez Amazon Payments</div>
139
-  <div class="hundred left">
140
-   <div class="paypal focus">
141
-   	<h4>Dokonaj jednorazowej dotacji.</h4>
142
-	<form action="https://authorize.payments.amazon.com/pba/paypipeline" method="post">
143
-	<table>
144
-	<tr>
145
-	  <input type="hidden" name="immediateReturn" value="1"> <input type="hidden"
146
-name="collectShippingAddress" value="0"> <input type="hidden"
147
-name="minimumDonationAmount" value="USD 10"> <input type="hidden"
148
-name="isDonationWidget" value="1"> <input type="hidden" name="description"
149
-value="Supporting Online Anonymity &amp; Privacy"> <input type="hidden"
150
-name="amazonPaymentsAccountId"
151
-value="XGSROLNTXRNC3N1P4TXKMNK14LN1D6SZUD8SN1"> <input type="hidden"
152
-name="returnUrl" value="https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
153
-<input type="hidden" name="processImmediate" value="1"> <input type="hidden"
154
-name="cobrandingStyle" value="logo"> <input type="hidden" name="abandonUrl"
155
-value="https://www.torproject.org/donate/donate.html.en">
156
-   </tr>
157
-	 <td>&nbsp;</td>
158
-	 <td>$<input type="text" name="amount" size="8" value="10"></td>
159
-	 <td>&nbsp;</td>
160
-   <tr>
161
-	 <td colspan="3"><input type="image"
162
-src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/asp/golden_small_donate_withmsg_whitebg.gif"></td>
163
-   </tr>
164
-   </table>
165
-   </form>
166
-  </div>
167
-  </div>
168
-  
169
-  
170
-  <!-- END AMAZON -->
171
-<!-- BEGIN GOOGLE -->
172
-<div class="title topforty">Pojedyncza dotacja przez Google Checkout</div>
173
-  <div class="hundred left">
174
-   <div class="paypal focus">
175
-   	<h4>Dokonaj jednorazowej dotacji.</h4>
176
-
177
-<script type="text/javascript"> 
178
-function validateAmount(amount){ if(amount.value.match(
179
-/^[0-9]+(\.([0-9]+))?$/)){ return true; }else{ alert('You must enter a valid
180
-donation.'); amount.focus(); return false; } }
181
-</script>
182
-<form action="https://checkout.google.com/cws/v2/Donations/250937139555708/checkoutForm" id="BB_BuyButtonForm" method="post" name="BB_BuyButtonForm" onSubmit="return validateAmount(this.item_price_1)" target="_top">
183
-<table>
184
-<tr>
185
-  <input name="item_name_1" type="hidden" value="Donate to the Tor Project"/>
186
-<input name="item_description_1" type="hidden" value="Tor is written for and
187
-supported by people like you"/> <input name="item_quantity_1" type="hidden"
188
-value="1"/> <input name="item_currency_1" type="hidden" value="USD"/> <input
189
-name="item_is_modifiable_1" type="hidden" value="true"/> <input
190
-name="item_min_price_1" type="hidden" value="0.01"/> <input
191
-name="item_max_price_1" type="hidden" value="25000.0"/> <input
192
-name="_charset_" type="hidden" value="utf-8"/>
193
-</tr>
194
-<tr>
195
-<td>
196
-  &#x24; <input id="item_price_1" name="item_price_1"
197
-onfocus="this.style.color='black'; this.value='';" size="6" type="text"
198
-value="25.00"/> <input alt="Donate"
199
-src="https://checkout.google.com/buttons/donateNow.gif?merchant_id=250937139555708&amp;w=115&amp;h=50&amp;style=trans&amp;variant=text&amp;loc=en_US"
200
-type="image"/>
201
-</td>
202
-</tr>
203
-</table>
204
-</form>
205
-</div>
206
-</div>
207
-  
208
-  
209
-  <!-- END GOOGLE -->
210
-<!-- BEGIN GIVV -->
211
-<div class="title topforty">Dotacja przez Givv.org
212
-  </div>
213
-  	<div class="hundred left">
214
-    <p>Givv.org to nowy sposób na wpłynięcie na coś. Dokonaj jednej miesięcznej
215
-dotacji. Do tylu organizacji non-profit, do ilu chcesz. Automatyczne,
216
-jednokliknięciowe dawanie. Zachowujesz anonimowość i kontrolę! <strong><a
217
-href="http://givv.org/recipients/the-tor-project">Przejdź do Givv.org
218
-&raquo;</a></strong></p>
219
-   </div>
220
-  
221
-  
222
-  <!-- END GIVV -->
223
-<!-- BEGIN CHECK -->
224
-<div class="title toptwenty">Dotacje poprzez czeki, gotówkę lub przelewy pieniężne
225
-  </div>
226
-  	<div class="left hundred">
227
-   	<p>Możesz wysyłać czeki lub przelewy pieniężne do:</p>
228
-	  <p>The Tor Project, Inc<br> 969 Main Street, Suite 206<br> Walpole, MA
229
-02081-2972 USA</p>
230
-   </div>
231
-	
232
-  <!-- END CHECK -->
233
-<div class="title toptwenty">
234
-   Dotacje poprzez przelew elektroniczny lub bankowy
235
-  </div>
236
-  <div class="left hundred">
237
-    <h3>Transfery z USA</h3>
238
-    <p>Jeśli chcesz dokonać transferu elektronicznego lub ACH z USA, skontaktuj się
239
-z nami po niezbędne informacje.</p>
240
-    <h3>Transfery Europejskie</h3>
241
-    <p>Wau Holland Stiftung<br> IBAN DE03 5204 0021 0277 281202<br> SWIFT BIC
242
-COBADEFF520</p>
243
-    <p><strong>Informacja o koncie w klasycznym stylu niemieckim to:</strong><br>
244
-Konto: 2772812-02<br> Inhaber: Wau Holland Stiftung<br> Bank: Commerzbank
245
-Kassel<br> BLZ: 52040021</p>
246